Συντομεύσεις πληκτρολογίου σε εφαρμογές

Οι συντομεύσεις πληκτρολογίου είναι πλήκτρα ή συνδυασμοί πλήκτρων που παρέχουν έναν άλλο τρόπο για να κάνετε μια εργασία που θα κάνατε συνήθως με το ποντίκι.

Οι ακόλουθες είναι συνήθεις συντομεύσεις πληκτρολογίου σε πολλές από τις εφαρμογές της Microsoft που είναι ενσωματωμένες στα Windows 10. Περιλαμβάνονται συντομεύσεις για τα εξής:

Σε πολλές από αυτές τις εφαρμογές, οι συντομεύσεις εμφανίζονται και σε μια συμβουλή εργαλείου, αν καταδείξετε με το δείκτη του ποντικιού ένα κουμπί. Σε άλλες, αν πατήσετε τα πλήκτρα Alt ή F10, εμφανίζονται οι διαθέσιμες συντομεύσεις πληκτρολογίου. Αν ένα γράμμα σε ένα μενού είναι υπογραμμισμένο, πατήστε το πλήκτρο Alt και το πλήκτρο του υπογραμμισμένου γράμματος μαζί, αντί να επιλέξετε αυτό το στοιχείο του μενού. Για παράδειγμα, για να δημιουργήσετε μια νέα εικόνα στη Ζωγραφική, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + N.  

Σημείωση: Με το πληκτρολόγιο αφής, θα πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο Ctrl για να δείτε ορισμένες συντομεύσεις.

Συντομεύσεις πληκτρολογίου της Αριθμομηχανής

Πατήστε αυτό το πλήκτρο

Για να κάνετε το εξής

Alt + 1

Μετάβαση στην Τυπική λειτουργία

Alt + 2

Μετάβαση στην Επιστημονική λειτουργία

Alt + 3

Μετάβαση στη λειτουργία Γραφήματος

Alt + 4

Μετάβαση στη λειτουργία Προγραμματιστή

Alt + 5

Μετάβαση στη λειτουργία Υπολογισμού ημερομηνίας

Ctrl + M

Αποθήκευση στη μνήμη, σε Τυπική λειτουργία, Επιστημονική λειτουργία και λειτουργία Προγραμματιστή

Ctrl + P

Προσθήκη στη μνήμη, σε Τυπική λειτουργία, Επιστημονική λειτουργία και λειτουργία Προγραμματιστή

Ctrl + Q

Αφαίρεση από τη μνήμη, σε Τυπική λειτουργία, Επιστημονική λειτουργία και λειτουργία Προγραμματιστή

Ctrl + R

Ανάκληση από τη μνήμη, σε Τυπική λειτουργία, Επιστημονική λειτουργία και λειτουργία Προγραμματιστή

Ctrl + L

Εκκαθάριση μνήμης

Διαγραφή

Διαγραφή τρέχουσας εισόδου (επιλογή CE)

Esc

Πλήρης διαγραφή εισόδου (επιλογή C)

Tab

Μετάβαση στο επόμενο στοιχείο του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη και εστίαση σε αυτό

Πλήκτρο διαστήματος

Επιλογή του στοιχείου περιβάλλοντος εργασίας χρήστη που έχει εστίαση

Enter

Επιλογή = σε Τυπική λειτουργία, Επιστημονική λειτουργία και λειτουργία Προγραμματιστή

F9

Επιλογή +/-  σε Τυπική λειτουργία, Επιστημονική λειτουργία και λειτουργία Προγραμματιστή

R

Επιλογή 1/x σε Τυπική λειτουργία και Επιστημονική λειτουργία

@

Επιλογή 2√ x σε τυπική λειτουργία και επιστημονική λειτουργία

%

Επιλογή σε Τυπική λειτουργία και λειτουργία Προγραμματιστή

Ctrl + H

Όταν είναι ορατό το κουμπί του ιστορικού, επιλέγει το κουμπί ιστορικού σε Τυπική λειτουργία και Επιστημονική λειτουργία

Επάνω βέλος

Μετακίνηση προς τα επάνω στη λίστα ιστορικού, τη λίστα μνήμης και τα στοιχεία μενού

Κάτω βέλος

Μετακίνηση προς τα κάτω στη λίστα ιστορικού, τη λίστα μνήμης και τα στοιχεία μενού

Ctrl + Shift + D

Απαλοιφή ιστορικού

F3

Επιλογή DEG στην Επιστημονική λειτουργία

F4

Επιλογή RAD στην Επιστημονική λειτουργία

F5

Επιλογή GRAD στην Επιστημονική λειτουργία

G

Επιλογή 2xστην Επιστημονική λειτουργία

Ctrl + G

Επιλογή 10xστην Επιστημονική λειτουργία

S

Επιλογή 10xσε επιστημονική λειτουργία

Shift + S

Επιλογή Sin-1 στην Επιστημονική λειτουργία

Ctrl + S

Επιλογή sinh στην Επιστημονική λειτουργία

Ctrl + Shift + S

Επιλογή sinh-1 στην Επιστημονική λειτουργία

T

Επιλογή tan σε Επιστημονική λειτουργία

Shift + T

Επιλογή Tan-1 στην Επιστημονική λειτουργία

Ctrl + T

Επιλογή tanh στην Επιστημονική λειτουργία

Ctrl + Shift + T

Επιλογή tanh-1 στην Επιστημονική λειτουργία

O

Επιλογή cos σε Επιστημονική λειτουργία

Shift + O

Επιλογή cos-1 στην Επιστημονική λειτουργία

Ctrl + O

Επιλογή cosh σε Επιστημονική λειτουργία

Ctrl + Shift + O

Επιλογή cosh-1 στην Επιστημονική λειτουργία

U

Επιλογή sec σε Επιστημονική λειτουργία

Shift + U

Επιλογή του SEC-1 στην Επιστημονική λειτουργία

Ctrl + U

Επιλογή sech σε Επιστημονική λειτουργία

Ctrl + Shift + U

Επιλογή Sech-1 στην Επιστημονική λειτουργία

I

Επιλογή csc σε Επιστημονική λειτουργία

Shift + I

Επιλογή CSC-1 στην Επιστημονική λειτουργία

Ctrl + I

Επιλογή csch σε Επιστημονική λειτουργία

Ctrl + Shift + I

Επιλογή csch-1 στην Επιστημονική λειτουργία

J

Επιλογή cot σε Επιστημονική λειτουργία

Shift + J

Επιλογή Cot-1 στην Επιστημονική λειτουργία

Ctrl + J

Επιλογή coth σε Επιστημονική λειτουργία

Ctrl + Shift + J

Επιλογή coth-1 στην Επιστημονική λειτουργία

Ctrl + Y

Επιλέξτεy√ x στην Επιστημονική λειτουργία

Shift + \

Επιλογή |x| σε Επιστημονική λειτουργία

[

Επιλέξτε ⌊ x⌋  στην Επιστημονική λειτουργία

]

Επιλέξτε ⌈ x⌉ στην Επιστημονική λειτουργία

L

Επιλογή log στην Επιστημονική λειτουργία

Shift + L

Επιλέξτε logyx στην Επιστημονική λειτουργία

M

Επιλογή dms στην Επιστημονική λειτουργία

N

Επιλογή ln στην Επιστημονική λειτουργία

Ctrl + N

Επιλέξτε ex στην Επιστημονική λειτουργία

P

Επιλογή Pi στην Επιστημονική λειτουργία

Q

Επιλογή x2 σε τυπική λειτουργία και επιστημονική λειτουργία

V

Εναλλαγή κουμπιού F-E σε ενεργό/ανενεργόσε Επιστημονική λειτουργία

X

Επιλογή exp σε Επιστημονική λειτουργία

Y, ^

Επιλογή xy στην Επιστημονική λειτουργία

#

Επιλογή x3 στην Επιστημονική λειτουργία

!

Επιλέξτε n!στην Επιστημονική λειτουργία

%

Επιλογή mod σε Επιστημονική λειτουργία

CTRL ++ σε αριθμητικού πληκτρολογίου

Το Graph κάνει μεγέθυνση κατά τη διάρκεια της λειτουργίας Γραφήματος

CTRL +- σε αριθμητικού πληκτρολογίου

Το Graph κάνει σμίκρυνση κατά τη διάρκεια της λειτουργίας Γραφήματος

F2

Επιλογή DWORD στη λειτουργία Προγραμματιστή

F3

Επιλογή WORD στη λειτουργία Προγραμματιστή

F4

Επιλογή BYTE στη λειτουργία Προγραμματιστή

F5

Επιλογή HEX στη λειτουργία Προγραμματιστή

F6

Επιλογή DEC στη λειτουργία Προγραμματιστή

F7

Επιλογή OCT στη λειτουργία Προγραμματιστή

F8

Επιλογή BIN στη λειτουργία Προγραμματιστή

F12

Επιλογή QWORD στη λειτουργία Προγραμματιστή

A-F

Επιλογή γραμμάτων A-F σε λειτουργία Προγραμματιστή ενώ το HEX έχει επιλεγεί

Shift + ,

Επιλογή RoL σε λειτουργία Προγραμματιστή όταν η επιλογή Bit Shift έχει οριστεί σε "Κυκλική" αλλαγή

Shift + .

Επιλογή RoR σε λειτουργία Προγραμματιστή όταν η επιλογή Bit Shift έχει οριστεί σε "Κυκλική" αλλαγή

Shift + ,

Επιλογή Lsh σε λειτουργία Προγραμματιστή όταν η επιλογή Bit Shift έχει οριστεί σε "Αριθμητική" ή "Λογική" αλλαγή

Shift + .

Επιλογή Lsh σε λειτουργία Προγραμματιστή όταν η επιλογή Bit Shift έχει οριστεί σε "Αριθμητική" ή "Λογική" αλλαγή

%

Επιλογή % σε λειτουργία Προγραμματιστή

|

Επιλογή OR σε λειτουργία Προγραμματιστή

^

Επιλογή XOR σε λειτουργία Προγραμματιστή

\

Επιλογή NOR σε λειτουργία Προγραμματιστή

~

Επιλογή NOT σε λειτουργία Προγραμματιστή

&

Επιλογή AND σε λειτουργία Προγραμματιστή

.

Επιλογή NAND σε λειτουργία Προγραμματιστή

Συντομεύσεις πληκτρολογίου της γραμμής παιχνιδιών

Πατήστε αυτό το πλήκτρο

Για να το κάνετε αυτό

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + G

Άνοιγμα της γραμμής παιχνιδιών, όταν είναι ανοιχτό ένα παιχνίδι

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows  + Alt + G

Εγγραφή των τελευταίων 30 δευτερολέπτων

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows  + Alt + R

Έναρξη ή διακοπή της εγγραφής

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows  + Alt + Print Screen

Καταγραφή στιγμιότυπου οθόνης του παιχνιδιού σας

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows  + Alt + T

Εμφάνιση ή απόκρυψη χρονομέτρου εγγραφής

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows  + Alt + M

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του μικροφώνου

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows  + Alt + B

Έναρξη ή διακοπή της μετάδοσης

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows  + Alt + W

Εμφάνιση της κάμερας κατά τη μετάδοση

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Groove

Πατήστε αυτό το πλήκτρο

Για να το κάνετε αυτό

Ctrl + P

Αναπαραγωγή ή παύση

Ctrl + F

Μετάβαση στο επόμενο τραγούδι

Ctrl + B

Επανεκκίνηση του τρέχοντος τραγουδιού ή μετάβαση στο προηγούμενο

F9

Αύξηση έντασης

F8

Μείωση έντασης

F7

Σίγαση ήχου

Ctrl + Enter

Επιλογή στοιχείου και μετάβαση στη λειτουργία επιλογής

Ctrl + A

Επιλογή όλων

Διαγραφή

Διαγραφή επιλεγμένων στοιχείων

Ctrl + Shift + P

Αναπαραγωγή επιλεγμένων στοιχείων

Ctrl + T

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση επανάληψης

Ctrl + H

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση αναπαραγωγής με τυχαία σειρά

Ctrl + Q

Αναζήτηση

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στους Χάρτες

Πατήστε αυτό το πλήκτρο

Για να το κάνετε αυτό

Πλήκτρα βέλους

Μετατόπιση του χάρτη προς οποιαδήποτε κατεύθυνση

Ctrl + πλήκτρο συν ή πλήκτρο πλην (+ ή -)

Μεγέθυνση ή σμίκρυνση

Ctrl + πλήκτρα αριστερού ή δεξιού βέλους

Περιστροφή

Ctrl + πλήκτρα επάνω ή κάτω βέλους

Κλίση

Πλήκτρα + ή -

Μεγέθυνση ή σμίκρυνση σε προβολή "Πόλεις 3D"

Page Up ή Page Down

Μετακίνηση σε μεγαλύτερη ή μικρότερη απόσταση σε προβολή "Πόλεις 3D"

Ctrl + Y

Εναλλαγή προβολών χάρτη μεταξύ δορυφορικής και οδικής

Ctrl + Home

Κεντράρισμα χάρτη στην τρέχουσα τοποθεσία

Ctrl + D

Λήψη οδηγιών

Ctrl + F

Αναζήτηση

Ctrl + M

Ελαχιστοποίηση της ενεργής καρτέλας

Ctrl + P

Εκτύπωση

Ctrl + T

Εμφάνιση ή απόκρυψη κυκλοφοριακής κίνησης

Backspace

Επιστροφή

Ctrl + H

Κοινή χρήση

Ctrl + L

Μετακίνηση της εστίασης στο χάρτη

Ctrl + W

Κλείσιμο της ενεργής καρτέλας

Ctrl + Tab

Μετάβαση στην επόμενη καρτέλα

Ctrl + Shift + Tab

Μετάβαση στην προηγούμενη καρτέλα

Ctrl + S

Εμφάνιση ή απόκρυψη Streetside

Ctrl + C

Αντιγραφή στο πρόχειρο

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στις Ταινίες και τηλεόραση

Πατήστε αυτό το πλήκτρο

Για να το κάνετε αυτό

Alt + Enter

Αναπαραγωγή σε πλήρη οθόνη

Esc

Έξοδος από πλήρη οθόνη

Enter

Επιλογή κάποιου στοιχείου που βρίσκεται σε εστίαση

Πλήκτρο διαστήματος

ή

Ctrl + P

Αναπαραγωγή ή παύση (όταν είναι ένα βίντεο σε εστίαση)

Alt + πλήκτρο αριστερού βέλους

ή

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows  + Backspace 

Επιστροφή

Ctrl + T

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση επανάληψης

F7

Σίγαση του ήχου

F8

Μείωση έντασης

F9

Αύξηση έντασης

Συντομεύσεις πληκτρολογίου Ζωγραφικής

Πατήστε αυτό το πλήκτρο

Για να το κάνετε αυτό

F11

Προβολή εικόνας στη λειτουργία πλήρους οθόνης

F12

Αποθήκευση της εικόνας ως νέου αρχείου

Ctrl + A

Επιλογή ολόκληρης της εικόνας

Ctrl + B

Μετατροπή του επιλεγμένου κειμένου σε έντονη γραφή

Ctrl + C

Αντιγραφή επιλογής στο Πρόχειρο

Ctrl + E

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου "Ιδιότητες"

Ctrl + G

Εμφάνιση ή απόκρυψη γραμμών πλέγματος

Ctrl + I

Μετατροπή του επιλεγμένου κειμένου σε πλάγια γραφή

Ctrl + N

Δημιουργία νέα εικόνας

Ctrl + O

Άνοιγμα υπάρχουσας εικόνας

Ctrl + P

Εκτύπωση εικόνας

Ctrl + R

Εμφάνιση ή απόκρυψη του χάρακα

Ctrl + S

Αποθήκευση αλλαγών σε μια εικόνα

Ctrl + U

Υπογράμμιση επιλεγμένου κειμένου

Ctrl + V

Επικόλληση επιλογής από το Πρόχειρο

Ctrl + W

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου "Αλλαγή μεγέθους και παραμόρφωση"

Ctrl + X

Αποκοπή επιλογής

Ctrl + Y

Επανάληψη αλλαγής

Ctrl + Z

Αναίρεση αλλαγής

Ctrl + συν (+)

Αύξηση του πλάτους ενός πινέλου, μιας γραμμής ή του περιγράμματος ενός σχήματος κατά ένα pixel

Ctrl + πλην (-)

Μείωση του πλάτους ενός πινέλου, μιας γραμμής ή του περιγράμματος ενός σχήματος κατά ένα pixel

Ctrl + Page Up

Μεγέθυνση

Ctrl + Page Down

Σμίκρυνση

Alt + F4

Κλείσιμο μιας εικόνας και του αντίστοιχου παραθύρου της Ζωγραφικής

Δεξιό βέλος

Μετακίνηση της επιλογής ή του ενεργού σχήματος, δεξιά, κατά ένα pixel

Αριστερό βέλος

Μετακίνηση της επιλογής ή του ενεργού σχήματος, αριστερά, κατά ένα pixel

Κάτω βέλος

Μετακίνηση της επιλογής ή του ενεργού σχήματος, κάτω, κατά ένα pixel

Επάνω βέλος

Μετακίνηση της επιλογής ή του ενεργού σχήματος, επάνω, κατά ένα pixel

Shift + F10

Εμφάνιση του μενού περιβάλλοντος

Συντομεύσεις πληκτρολογίου Ζωγραφικής 3D

Πατήστε αυτό το πλήκτρο

Για να το κάνετε αυτό

Ctrl + 0 ή 0 στο αριθμητικό πληκτρολόγιο

Επαναφορά ζουμ

Ctrl + 3

Εναλλαγή προβολών

Ctrl + A

Επιλογή όλων των στοιχείων 3D στον χώρο εργασίας σας. Επαναλάβετε την εντολή για εναλλαγή και επιλογή όλων των στοιχείων 2D

Ctrl + B

Μετατροπή του επιλεγμένου κειμένου σε έντονη γραφή

Ctrl + C

Αντιγραφή επιλεγμένου στοιχείου

Ctrl + Insert

Αντιγραφή επιλεγμένου στοιχείου

Ctrl + Shift + C

Καταγραφή στιγμιότυπου οθόνης

Ctrl + E

Εμφάνιση ιδιοτήτων καμβά

Ctrl + Shift + E

Εμφάνιση ή απόκρυψη προοπτικής 3D

Ctrl + G

Ομαδοποίηση αντικειμένων

Ctrl + Shift + G

Κατάργηση ομαδοποίησης αντικειμένων

I

Ενεργοποίηση εργαλείου επιλογής και εφαρμογής χρώματος

Ctrl + I

Μετατροπή του επιλεγμένου κειμένου σε πλάγια γραφή

M

Ελαχιστοποίηση ή ανάπτυξη του πλευρικού μενού

Ctrl + N

Δημιουργία νέα εικόνας ή νέου αρχείου

Ctrl + O

Άνοιγμα υπάρχουσας εικόνας ή υπάρχοντος αρχείου

Ctrl + P

Εκτύπωση σε 2D

Ctrl + S

Αποθήκευση

Ctrl + Shift + S

Αποθήκευση ως

Ctrl + U

Υπογράμμιση επιλεγμένου κειμένου

Ctrl + V

Επικόλληση επιλεγμένου στοιχείου

Shift + Insert

Επικόλληση επιλεγμένου στοιχείου

Ctrl + W

Επιλογή καμβά

Ctrl + Shift + W

Εμφάνιση ή απόκρυψη καμβά

Ctrl + X

Αποκοπή επιλεγμένου στοιχείου

Shift + Delete

Αποκοπή επιλεγμένου στοιχείου

Ctrl + Shift + X

Περικοπή 2D

Ctrl + Y

Επανάληψη ενέργειας

Ctrl + Z

Αναίρεση ενέργειας

Escape

Διακοπή ή κλείσιμο της τρέχουσας εργασίας

Home

Επαναφορά προβολής

PgUp

Μεγέθυνση

Ctrl + PgUp

Μεγέθυνση

PgDn

Σμίκρυνση

Ctrl + PgDn

Σμίκρυνση

Ctrl + τροχός ποντικιού

Μεγέθυνση ή σμίκρυνση

Ctrl + Αριστερά

Περιστροφή αριστερά

Ctrl + Δεξιά

Περιστροφή δεξιά

Ctrl + Επάνω

Περιστροφή επάνω

Ctrl + Κάτω

Περιστροφή κάτω

Alt + Αριστερά

Μετατόπιση αριστερά

Alt + Δεξιά

Μετατόπιση δεξιά

Alt + Επάνω

Μετατόπιση επάνω

Alt + Κάτω 

Μετατόπιση κάτω

Ctrl + Πλην (-) ή [

Μείωση μεγέθους πινέλου

Ctrl + Συν (+) ή ]

Αύξηση μεγέθους πινέλου

Δεξιό βέλος

Μετακίνηση επιλογής ή ενεργού σχήματος δεξιά κατά ένα pixel

Αριστερό βέλος

Μετακίνηση επιλογής ή ενεργού σχήματος αριστερά κατά ένα pixel

Κάτω βέλος

Μετακίνηση επιλογής ή ενεργού σχήματος κάτω κατά ένα pixel

Επάνω βέλος

Μετακίνηση επιλογής ή ενεργού σχήματος επάνω κατά ένα pixel

Alt + F4

Κλείσιμο προγράμματος

F6

Κυκλική εναλλαγή των στοιχείων οθόνης σε ένα παράθυρο ή μια επιφάνεια εργασίας

F10

Ενεργοποίηση της γραμμής μενού στην εφαρμογή

Shift + F10

Εμφάνιση του μενού περιβάλλοντος

F11

Προβολή εικόνας σε λειτουργία πλήρους οθόνης

F12

Αποθήκευση εικόνας ως νέου αρχείου

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στις Φωτογραφίες

Πατήστε αυτό το πλήκτρο

Για να το κάνετε αυτό

Πλήκτρο διαστήματος (στη Συλλογή)

Επιλογή στοιχείου και μετάβαση σε λειτουργία επιλογής

Enter (από τη λειτουργία επιλογής)

Επιλογή στοιχείου σε λειτουργία επιλογής

Πλήκτρο διαστήματος (κατά την προβολή φωτογραφίας)

Εμφάνιση ή απόκρυψη εντολών

Πλήκτρο διαστήματος (κατά την προβολή βίντεο)

Αναπαραγωγή ή παύση του βίντεο

Πλήκτρα βέλους (στη Συλλογή)

Κύλιση επάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά

Πλήκτρα αριστερού ή δεξιού βέλους (σε μεμονωμένο στοιχείο ή προβολή παρουσίασης)

Εμφάνιση του προηγούμενου ή του επόμενου στοιχείου

Πλήκτρα βέλους (σε μια φωτογραφία στην οποία έχει γίνει μεγέθυνση)

Μετακίνηση εντός της φωτογραφίας

Ctrl + συν ή πλην (+ ή -)

Μεγέθυνση ή σμίκρυνση κατά την προβολή φωτογραφίας

Ctrl + 0

Επαναφορά ζουμ σε μια φωτογραφία

Esc

Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη

Ctrl + S

Αποθήκευση

Ctrl + P

Εκτύπωση

Ctrl + C

Αντιγραφή

Ctrl + R (κατά την προβολή ή την επεξεργασία)

Περιστροφή φωτογραφίας

E (κατά την προβολή φωτογραφίας)

Βελτίωση φωτογραφίας

Ctrl + Z (κατά την επεξεργασία)

Αναίρεση αλλαγών

Ctrl + Y (κατά την επεξεργασία)

Επανάληψη αλλαγών

Ctrl + / (κατά την επεξεργασία)

Προβολή πρωτοτύπου

Shift + πλήκτρα βέλους

Αλλαγή μεγέθους περιοχής περικοπής ή επιλεκτικής εστίασης

Ctrl + πλήκτρα βέλους

Μετακίνηση περιοχής περικοπής ή επιλεκτικής εστίασης

F5 (κατά την προβολή στοιχείου)

Έναρξη προβολής παρουσίασης

Alt + Enter

Προβολή πληροφοριών αρχείου

Ctrl + L

Ορισμός ως οθόνης κλειδώματος

Ctrl + N (σε προβολή άλμπουμ)

Δημιουργία νέου άλμπουμ

Ctrl + R (σε προβολή άλμπουμ)

Κατάργηση άλμπουμ

Ctrl + D

Προσθήκη επιλεγμένων στοιχείων σε άλμπουμ

Ctrl + U

Κατάργηση επιλεγμένων στοιχείων από άλμπουμ

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στην Εγγραφή φωνής

Πατήστε αυτό το πλήκτρο

Για να το κάνετε αυτό

Ctrl + R

Έναρξη νέας εγγραφής

Ctrl + M

Προσθήκη νέου δείκτη στην εγγραφή

Διαγραφή

Διαγράψτε της επιλεγμένης εγγραφής

Πλήκτρο διαστήματος

Αναπαραγωγή ή παύση

Backspace

Επιστροφή

F2

Μετονομασία μιας εγγραφής

Δεξιό ή αριστερό βέλος

Μεταπήδηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω κατά την αναπαραγωγή μιας εγγραφής

Shift + Δεξιό ή αριστερό βέλος

Περαιτέρω μεταπήδηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω

Home

Μετάβαση στην αρχή της εγγραφής

End

Μετάβαση στο τέλος της εγγραφής

Συντομεύσεις πληκτρολογίου WordPad

Πατήστε αυτό το πλήκτρο

Για να κάνετε το εξής

F3

Αναζήτηση της επόμενης παρουσίας του κειμένου στο παράθυρο διαλόγου "Εύρεση"

F12

Αποθήκευση του εγγράφου ως νέου αρχείου

Ctrl + 1

Ορισμός μονού διαστίχου

Ctrl + 2

Ορισμός διπλού διαστίχου

Ctrl + 5

Ορισμός διαστίχου σε 1,5

Ctrl + A

Επιλογή όλων

Ctrl + B

Μετατροπή του επιλεγμένου κειμένου σε έντονη γραφή

Ctrl + C

Αντιγραφή επιλογής στο Πρόχειρο

Ctrl + D

Εισαγωγή σχεδίου της Ζωγραφικής της Microsoft

Ctrl + E

Στοίχιση κειμένου στο κέντρο

Ctrl + F

Αναζήτηση κειμένου σε ένα έγγραφο

Ctrl + H

Αντικατάσταση κειμένου σε ένα έγγραφο

Ctrl + I

Μετατροπή του επιλεγμένου κειμένου σε πλάγια γραφή

Ctrl + J

Πλήρης στοίχιση κειμένου

Ctrl + L

Στοίχιση κειμένου αριστερά

Ctrl + N

Δημιουργία νέου εγγράφου

Ctrl + O

Άνοιγμα υπάρχοντος εγγράφου

Ctrl + P

Εκτύπωση εγγράφου

Ctrl + R

Στοίχιση κειμένου δεξιά

Ctrl + S

Αποθήκευση αλλαγών σε ένα έγγραφο

Ctrl + U

Υπογράμμιση επιλεγμένου κειμένου

Ctrl + V

Επικόλληση επιλογής από το Πρόχειρο

Ctrl + X

Αποκοπή επιλογής

Ctrl + Y

Επανάληψη αλλαγής

Ctrl + Z

Αναίρεση αλλαγής

Ctrl + ίσον (=)

Μετατροπή του επιλεγμένου κειμένου σε δείκτη

Ctrl + Shift + ίσον (=)

Μετατροπή του επιλεγμένου κειμένου σε εκθέτη

Ctrl + Shift + μεγαλύτερο από (>)

Αύξηση του μεγέθους της γραμματοσειράς

Ctrl + Shift + μικρότερο από (<)

Μείωση του μεγέθους της γραμματοσειράς

Ctrl + Shift + A

Μετατροπή όλων των χαρακτήρων σε κεφαλαία

Ctrl + Shift + L

Αλλαγή του στυλ κουκκίδας

Ctrl + Αριστερό βέλος

Μετακίνηση του δρομέα κατά μία λέξη προς τα αριστερά

Ctrl + Δεξιό βέλος

Μετακίνηση του δρομέα κατά μία λέξη προς τα δεξιά

Ctrl + Επάνω βέλος

Μετακίνηση του δρομέα στην προηγούμενη γραμμή

Ctrl + Κάτω βέλος

Μετακίνηση του δρομέα στην επόμενη γραμμή

Ctrl + Home

Μετάβαση στην αρχή του εγγράφου

Ctrl + End

Μετάβαση στο τέλος του εγγράφου

Ctrl + Page Up

Μετακίνηση επάνω κατά μία σελίδα

Ctrl + Page Down

Μετακίνηση κάτω κατά μία σελίδα

Ctrl + Delete

Διαγραφή της επόμενης λέξης

Alt + F4

Κλείσιμο του WordPad

Shift + F10

Εμφάνιση του μενού περιβάλλοντος

Πρόσθετες συντομεύσεις πληκτρολογίου

Οι ακόλουθες συντομεύσεις πληκτρολογίου είναι διαθέσιμες στα Windows 8.1.

Συντομεύσεις πληκτρολογίου της Αριθμομηχανής

Ο ακόλουθος πίνακας περιέχει τις συντομεύσεις πληκτρολογίου για εργασία με την Αριθμομηχανή.

Πατήστε αυτό το πλήκτρο

Για να κάνετε το εξής

F1

Άνοιγμα της Βοήθειας της Αριθμομηχανής

F2

Επεξεργασία του ιστορικού υπολογισμών

Alt + 1

Μετάβαση στην Τυπική λειτουργία

Alt + 2

Μετάβαση στην Επιστημονική λειτουργία

Alt + 3

Μετάβαση στη λειτουργία Προγραμματιστή

Alt + 4

Μετάβαση στη λειτουργία Στατιστικών στοιχείων

Alt + C

Άνοιγμα υπολογισμών ημερομηνιών

Ctrl + E

Άνοιγμα υπολογισμών ημερομηνιών

Ctrl + H

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ιστορικού υπολογισμών

Ctrl + L

Πάτημα του κουμπιού MC

Ctrl + M

Πάτημα του κουμπιού MS

Ctrl + P

Πάτημα του κουμπιού M+

Ctrl + Q

Πάτημα του κουμπιού M-

Ctrl + R

Πάτημα του κουμπιού MR

Ctrl + U

Άνοιγμα μετατροπής μονάδων

Ctrl + Shift + D

Εκκαθάριση του ιστορικού υπολογισμών

F9

Πάτημα του κουμπιού +/–

R

Πάτημα του κουμπιού 1/×

@

Πάτημα του κουμπιού τετραγωνικής ρίζας

Del

Πάτημα του κουμπιού CE

Επάνω βέλος

Μετακίνηση προς τα επάνω στο ιστορικό υπολογισμών

Κάτω βέλος

Μετακίνηση προς τα κάτω στο ιστορικό υπολογισμών

Esc

Πάτημα του κουμπιού C ή διακοπή επεξεργασίας του ιστορικού υπολογισμών

Enter

Εκ νέου υπολογισμός του ιστορικού υπολογισμών μετά την επεξεργασία

F3

Επιλογή Μοιρών στην Επιστημονική λειτουργία

F4

Επιλογή Ακτινίων στην Επιστημονική λειτουργία

F5

Επιλογή Βαθμών στην Επιστημονική λειτουργία

Ctrl + B

Πάτημα του κουμπιού 3√x στην Επιστημονική λειτουργία

Ctrl + G

Πάτημα του κουμπιού 10x στην Επιστημονική λειτουργία

Ctrl + O

Πάτημα του κουμπιού cosh στην Επιστημονική λειτουργία

Ctrl + S

Πάτημα του κουμπιού sinh στην Επιστημονική λειτουργία

Ctrl + T

Πάτημα του κουμπιού tanh στην Επιστημονική λειτουργία

Ctrl + Y

Πάτημα του κουμπιού y√x στην Επιστημονική λειτουργία

D

Πάτημα του κουμπιού Mod στην Επιστημονική λειτουργία

I

Πάτημα του κουμπιού Inv στην Επιστημονική λειτουργία

L

Πάτημα του κουμπιού log στην Επιστημονική λειτουργία

M

Πάτημα του κουμπιού dms στην Επιστημονική λειτουργία

N

Πάτημα του κουμπιού In στην Επιστημονική λειτουργία

O

Πάτημα του κουμπιού cos στην Επιστημονική λειτουργία

P

Πάτημα του κουμπιού pi στην Επιστημονική λειτουργία

Q

Πάτημα του κουμπιού x^2 στην Επιστημονική λειτουργία

S

Πάτημα του κουμπιού sin στην Επιστημονική λειτουργία

T

Πάτημα του κουμπιού tan στην Επιστημονική λειτουργία

V

Πάτημα του κουμπιού F-E στην Επιστημονική λειτουργία

X

Πάτημα του κουμπιού Exp στην Επιστημονική λειτουργία

Y

Πάτημα του κουμπιού x^y στην Επιστημονική λειτουργία

#

Πάτημα του κουμπιού x^3 στην Επιστημονική λειτουργία

;

Πάτημα του κουμπιού Int στην Επιστημονική λειτουργία

!

Πατήστε το πλήκτρο n! κουμπί στην Επιστημονική λειτουργία

F2

Επιλογή Dword στη λειτουργία Προγραμματιστή

F3

Επιλογή Word στη λειτουργία Προγραμματιστή

F4

Επιλογή Byte στη λειτουργία Προγραμματιστή

F5

Επιλογή Hex στη λειτουργία Προγραμματιστή

F6

Επιλογή Dec στη λειτουργία Προγραμματιστή

F7

Επιλογή Oct στη λειτουργία Προγραμματιστή

F8

Επιλογή Bin στη λειτουργία Προγραμματιστή

F12

Επιλογή Qword στη λειτουργία Προγραμματιστή

A-F

Πάτημα των κουμπιών A-F στη λειτουργία Προγραμματιστή

J

Πάτημα του κουμπιού RoL στη λειτουργία Προγραμματιστή

K

Πάτημα του κουμπιού RoR στη λειτουργία Προγραμματιστή

<

Πάτημα του κουμπιού Lsh στη λειτουργία Προγραμματιστή

>

Πάτημα του κουμπιού Rsh στη λειτουργία Προγραμματιστή

%

Πάτημα του κουμπιού Mod στη λειτουργία Προγραμματιστή

|

Πάτημα του κουμπιού Or στη λειτουργία Προγραμματιστή

&

Πάτημα του κουμπιού And στη λειτουργία Προγραμματιστή

Πλήκτρο διαστήματος

Εναλλαγή της τιμής bit στη λειτουργία Προγραμματιστή

A

Πάτημα του κουμπιού Average στη λειτουργία Στατιστικών στοιχείων

Ctrl + A

Πάτημα του κουμπιού Average Sq στη λειτουργία Στατιστικών στοιχείων

S

Πάτημα του κουμπιού Sum στη λειτουργία Στατιστικών στοιχείων

Ctrl + S

Πάτημα του κουμπιού Sum Sq στη λειτουργία Στατιστικών στοιχείων

T

Πάτημα του κουμπιού S.D. στη λειτουργία Στατιστικών στοιχείων

Ctrl + T

Πάτημα του κουμπιού Inv S.D. στη λειτουργία Στατιστικών στοιχείων

D

Πάτημα του κουμπιού CAD στη λειτουργία Στατιστικών στοιχείων

Συντομεύσεις πληκτρολογίου Ημερολογίου

Ο ακόλουθος πίνακας περιέχει τις συντομεύσεις πληκτρολογίου για εργασία με την εφαρμογή Ημερολόγιο.

Πατήστε αυτό το πλήκτρο

Για να το κάνετε αυτό

Ctrl + 1 ή Ctrl + D

Εμφάνιση της προβολής ημέρας

Ctrl + 2 ή Ctrl + O

Εμφάνιση της προβολής εργάσιμης εβδομάδας

Ctrl + 3 ή Ctrl + W

Εμφάνιση της προβολής εβδομάδας

Ctrl + 4 ή Ctrl + M

Εμφάνιση της προβολής μήνα

Ctrl + T ή Home

Μετάβαση στη σημερινή ημερομηνία

Page Up

Στην προβολή μήνα, μετάβαση στον προηγούμενο μήνα

Στην προβολή εβδομάδας, μετάβαση στην προηγούμενη εβδομάδα

Στην προβολή ημέρας, μεταβείτε στις προηγούμενες δύο ημέρες    

Ctrl + H

Στην προβολή μήνα, μετάβαση στον προηγούμενο μήνα

Στην προβολή εβδομάδας, μετάβαση στην προηγούμενη εβδομάδα

Στην προβολή ημέρας, μεταβείτε στις προηγούμενες δύο ημέρες    

Page Down

Στην προβολή μήνα, μετάβαση στον προηγούμενο μήνα

Στην προβολή εβδομάδας, μετάβαση στην προηγούμενη εβδομάδα

Στην προβολή ημέρας, μεταβείτε στις προηγούμενες δύο ημέρες    

Ctrl + J

Στην προβολή μήνα, μετάβαση στον προηγούμενο μήνα

Στην προβολή εβδομάδας, μετάβαση στην προηγούμενη εβδομάδα

Στην προβολή ημέρας, μεταβείτε στις προηγούμενες δύο ημέρες    

Δεξιό βέλος

Σε μια προβολή, μετάβαση στην επόμενη ημέρα

Αριστερό βέλος

Σε μια προβολή, μετάβαση στην προηγούμενη ημέρα

Κάτω βέλος

Σε μια προβολή, μετάβαση στην επόμενη ώρα

Επάνω βέλος

Σε μια προβολή, μετάβαση στην προηγούμενη ώρα

Esc

Επιστροφή

Ctrl + S

Αποθήκευση ή αποστολή συμβάντος

Ctrl + P, χρήση των βελών επάνω και κάτω για επιλογή

Απάντηση σε συμβάν

Ctrl + D

Διαγραφή συμβάντος

Συντομεύσεις πληκτρολογίου Αλληλογραφίας

Ο ακόλουθος πίνακας περιέχει τις συντομεύσεις πληκτρολογίου για εργασία με την εφαρμογή Αλληλογραφία.

Πατήστε αυτό το πλήκτρο

Για να το κάνετε αυτό

Ctrl + R

Απάντηση

Ctrl + Shift + R

Απάντηση σε όλους

Ctrl + F

Προώθηση

Ctrl + M

Μετακίνηση στοιχείου σε διαφορετικό φάκελο

Ctrl + J

Εναλλαγή επισήμανσης ενός μηνύματος ως ανεπιθύμητου ή μη ανεπιθύμητου

Ctrl + Shift + U

Εμφάνιση μόνο μη αναγνωσμένων μηνυμάτων

Ctrl + Shift + A

Εμφάνιση όλων των μηνυμάτων

Ctrl + Shift + E

Εμφάνιση των επιλογών φακέλων

Ctrl + U

Σήμανση ως μη αναγνωσμένου

Ctrl + Q

Σήμανση ως αναγνωσμένου

Ctrl + A

Επιλογή όλων των μηνυμάτων

Εισαγωγή

Εναλλαγή μεταξύ σημαίας και κατάργησης σημαίας για μηνύματα

Ctrl + N

Νέο μήνυμα

F5

Συγχρονισμός

Alt + B

Εστίαση στο κουμπί ιδιαίτερης κοινοποίησης

Alt + C

Τοποθέτηση της εστίασης στο κουμπί "Κοιν."

Αποδεχθεί

Alt + D

Απόρριψη

Alt + T

Τοποθέτηση της εστίασης στο κουμπί "

προς" Αβέβαιος

Alt + V

Άνοιγμα της πρόσκλησης στο Ημερολόγιο

Alt + S

Αποστολή αλληλογραφίας

Alt + i

Εισαγωγή συνημμένου

Ctrl + Shift + F

Επιλογή γραμματοσειράς

Ctrl + Πλήκτρο διαστήματος

Απαλοιφή μορφοποίησης

Ctrl + Y

Επανάληψη

F4

Επανάληψη

Ctrl + [

Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς κατά μία στιγμή

Ctrl + ]

Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς κατά μία στιγμή

Ctrl + Shift + ,

Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς

Ctrl + K

Προσθήκη σύνδεσης

Ctrl + E

Κέντρο

Ctrl + L

Αριστερό

Ctrl + R

Δεξιό

Ctrl + Shift + L

Κουκκίδες

Ctrl + M

Εσοχή όταν το κείμενο επιλέγεται

Ctrl + Shift + M

Προεξοχή

Tab ή Shift + Tab

Εσοχή/προεξοχή όταν το κείμενο επιλέγεται ή όταν η εστίαση είναι σε μια λίστα

Ctrl + '

Οξεία

Ctrl + ,

Υποδιαστολή

Ctrl + Shift + 6

Τόνος σιρκουμφλέξ

Ctrl + Shift + ;

Διαλυτικά

Ctrl + `

Βαρεία

Ctrl + Shift + 7

Δίψηφο

Ctrl + Shift + 2

Δακτύλιος

Ctrl + /

Τόνος με μορφή μπροστινής καθέτου

Ctrl + Shift + `

Περισπωμένη

Alt + Ctrl + Shift + 1

Ανάποδο θαυμαστικό

Alt + Ctrl + Shift + /

Ανάποδο ερωτηματικό

Συντομεύσεις πληκτρολογίου Επαφών

Ο παρακάτω πίνακας περιέχει συντομεύσεις πληκτρολογίου για την εφαρμογή Επαφές.

Πατήστε αυτό το πλήκτρο

Για να κάνετε το εξής

Ctrl + N

Προσθήκη επαφής

Ctrl + S

Αποθήκευση αλλαγών

Διαγραφή

Διαγραφή επαφής

Ctrl + F

Ορισμός επαφής ως αγαπημένης

Ctrl + Shift + 1

Καρφίτσωμα επαφής στην Έναρξη

Esc

Επιστροφή

Home

Μετάβαση στην αρχή της λίστας επαφών

Page Down

Μετάβαση προς τα εμπρός στη λίστα επαφών

Page Up

Μετάβαση προς τα πίσω στη λίστα επαφών

End

Μετάβαση στο τέλος της λίστας επαφών

Γενικές συντομεύσεις Μηνυμάτων

Ο ακόλουθος πίνακας περιέχει τις συντομεύσεις πληκτρολογίου για εργασία με την εφαρμογή Μηνύματα.

Πατήστε αυτό το πλήκτρο

Για να κάνετε το εξής

Ctrl + N

Δημιουργία συνομιλίας

Ctrl + N

Επιλογή ατόμων

Ctrl + E

Επιλογή emoticon

Ctrl + >

Επόμενη συνομιλία

Ctrl + <

Προηγούμενη συνομιλία

Συντομεύσεις πληκτρολογίου Ζωγραφικής

Ο παρακάτω πίνακας περιέχει συντομεύσεις πληκτρολογίου για εργασία με τη Ζωγραφική.

Πατήστε αυτό το πλήκτρο

Για να κάνετε το εξής

F1

Άνοιγμα της Βοήθειας της Ζωγραφικής

F11

Προβολή εικόνας στη λειτουργία πλήρους οθόνης

F12

Αποθήκευση της εικόνας ως νέου αρχείου

Ctrl + A

Επιλογή ολόκληρης της εικόνας

Ctrl + B

Μετατροπή του επιλεγμένου κειμένου σε έντονη γραφή

Ctrl + C

Αντιγραφή επιλογής στο Πρόχειρο

Ctrl + E

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου Ιδιότητες

Ctrl + G

Εμφάνιση ή απόκρυψη γραμμών πλέγματος

Ctrl + I

Μετατροπή του επιλεγμένου κειμένου σε πλάγια γραφή

Ctrl + N

Δημιουργία νέα εικόνας

Ctrl + O

Άνοιγμα υπάρχουσας εικόνας

Ctrl + P

Εκτύπωση εικόνας

Ctrl + R

Εμφάνιση ή απόκρυψη του χάρακα

Ctrl + S

Αποθήκευση αλλαγών σε μια εικόνα

Ctrl + U

Υπογράμμιση επιλεγμένου κειμένου

Ctrl + V

Επικόλληση επιλογής από το Πρόχειρο

Ctrl + W

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου Αλλαγή μεγέθους και παραμόρφωση

Ctrl + X

Αποκοπή επιλογής

Ctrl + Y

Επανάληψη αλλαγής

Ctrl + Z

Αναίρεση αλλαγής

Ctrl + συν (+)

Αύξηση του πλάτους ενός πινέλου, μιας γραμμής ή του περιγράμματος ενός σχήματος κατά ένα pixel

Ctrl + πλην (-)

Μείωση του πλάτους ενός πινέλου, μιας γραμμής ή του περιγράμματος ενός σχήματος κατά ένα pixel

Ctrl + Page Up

Μεγέθυνση

Ctrl + Page Down

Σμίκρυνση

Alt (ή F10)

Εμφάνιση συμβουλών πλήκτρου συντόμευσης

Alt + F4

Κλείσιμο μιας εικόνας και του αντίστοιχου παραθύρου της Ζωγραφικής

Δεξιό βέλος

Μετακίνηση της επιλογής ή του ενεργού σχήματος, δεξιά, κατά ένα pixel

Αριστερό βέλος

Μετακίνηση της επιλογής ή του ενεργού σχήματος, αριστερά, κατά ένα pixel

Κάτω βέλος

Μετακίνηση της επιλογής ή του ενεργού σχήματος, κάτω, κατά ένα pixel

Επάνω βέλος

Μετακίνηση της επιλογής ή του ενεργού σχήματος, επάνω, κατά ένα pixel

Shift + F10

Εμφάνιση του τρέχοντος μενού συντόμευσης

Συντομεύσεις πληκτρολογίου του Προγράμματος ανάγνωσης

Ο ακόλουθος πίνακας περιέχει τις συντομεύσεις πληκτρολογίου για εργασία με την εφαρμογή Πρόγραμμα ανάγνωσης.

Πατήστε αυτό το πλήκτρο

Για να το κάνετε αυτό

F8

Χρήση διάταξης δύο σελίδων

Ctrl + R

Περιστροφή του αρχείου κατά 90 μοίρες δεξιόστροφα

Ctrl + F

Αναζήτηση κειμένου σε ένα αρχείο

F7

Χρήση λειτουργίας επιλογής πληκτρολογίου

Ctrl + P

Εκτύπωση αρχείου

Ctrl + O

Άνοιγμα αρχείου

Ctrl + W

Κλείσιμο αρχείου

Ctrl + M

Αρχική οθόνη της εφαρμογής Πρόγραμμα ανάγνωσης

Συντομεύσεις πληκτρολογίου Σύνδεσης απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας

Ο ακόλουθος πίνακας περιλαμβάνει συντομεύσεις πληκτρολογίου για εργασία με τη Σύνδεση απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας.

Πατήστε αυτό το πλήκτρο

Για να το κάνετε αυτό

Ctrl + Alt + Home

Εναλλαγή γραμμής εφαρμογών μεταξύ του απομακρυσμένου υπολογιστή και του υπολογιστή μπροστά σας

Ctrl + Alt + Αριστερό βέλος

Εναλλαγή της προβολής στην προηγούμενη περίοδο λειτουργίας (όταν προβάλλετε μια περίοδο λειτουργίας)

Ctrl + Alt + Δεξιό βέλος

Εναλλαγή της προβολής στην επόμενη περίοδο λειτουργίας (όταν προβάλλετε μια περίοδο λειτουργίας)

Ctrl + Alt + επάνω βέλος

Εναλλαγή της προβολής στην πρώτη περίοδο λειτουργίας (όταν προβάλλετε μια περίοδο λειτουργίας)

Ctrl + Alt + κάτω βέλος

Εναλλαγή της προβολής στην τελευταία περίοδο λειτουργίας (όταν προβάλλετε μια περίοδο λειτουργίας)

Συντομεύσεις πληκτρολογίου OneDrive

Ο παρακάτω πίνακας περιέχει τις συντομεύσεις πληκτρολογίου για εργασία με το OneDrive.

Πατήστε αυτό το πλήκτρο

Για να το κάνετε αυτό

Ctrl + A

Επιλογή όλων

Ctrl + Alt + 1

Αλλαγή προβολής (λεπτομέρειες/μικρογραφίες)

Ctrl + U

Αποστολή

Ctrl + Shift + N

Νέος φάκελος

Esc

Απαλοιφή επιλογής

Ctrl + O

Άνοιγμα με

Ctrl + Alt + O

Προβολή φακέλου

Ctrl + Shift + V

Αντιγραφή

Ctrl + Shift + Y

Μετακίνηση

Ctrl + S

Λήψη

Alt + επάνω βέλος

Μετακίνηση προς τα επάνω

F2

Μετονομασία

F5

Ανανέωση

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Μπλοκ σημειώσεων των Windows

Ο ακόλουθος πίνακας περιέχει τις συντομεύσεις πληκτρολογίου για εργασία με το Μπλοκ σημειώσεων των Windows.

Πατήστε αυτό το πλήκτρο

Για να κάνετε το εξής

F1

Άνοιγμα της Βοήθειας του Μπλοκ σημειώσεων

F5

Ανανέωση της λίστας σημειώσεων

F6

Εναλλαγή μεταξύ μιας λίστας σημειώσεων και μιας σημείωσης

F11

Προβολή σημείωσης σε λειτουργία πλήρους οθόνης

Ctrl + A

Επιλογή όλων των στοιχείων σε μια σελίδα

Ctrl + C

Αντιγραφή επιλογής στο Πρόχειρο

Ctrl + F

Αναζήτηση κειμένου σε ένα αρχείο

Ctrl + G

Μετάβαση σε μια σελίδα

Ctrl + N

Δημιουργία νέας σημείωσης

Ctrl + O

Άνοιγμα σημείωσης που χρησιμοποιήθηκε πρόσφατα

Ctrl + P

Εκτύπωση σημείωσης

Ctrl + S

Αποθήκευση αλλαγών σε μια σημείωση

Ctrl + V

Επικόλληση επιλογής από το Πρόχειρο

Ctrl + X

Αποκοπή επιλογής

Ctrl + Y

Επανάληψη αλλαγής

Ctrl + Z

Αναίρεση αλλαγής

Alt + F4

Κλείσιμο μιας σημείωσης και του αντίστοιχου παραθύρου του Μπλοκ σημειώσεων

Ctrl + Shift + C

Εμφάνιση μενού συντόμευσης για τις επικεφαλίδες στήλης σε μια λίστα σημειώσεων

Ctrl + Shift + V

Μετακίνηση μιας σημείωσης σε έναν συγκεκριμένο φάκελο

Συντομεύσεις πληκτρολογίου WordPad

Ο παρακάτω πίνακας περιέχει τις συντομεύσεις πληκτρολογίου για εργασία με το WordPad.

Πατήστε αυτό το πλήκτρο

Για να κάνετε το εξής

F1

Άνοιγμα της Βοήθειας του WordPad

F3

Αναζήτηση της επόμενης παρουσίας του κειμένου στο παράθυρο διαλόγου "Εύρεση"

F10

Εμφάνιση συμβουλών πλήκτρου συντόμευσης

F12

Αποθήκευση του εγγράφου ως νέου αρχείου

Ctrl + 1

Ορισμός μονού διαστίχου

Ctrl + 2

Ορισμός διπλού διαστίχου

Ctrl + 5

Ορισμός διαστίχου σε 1,5

Ctrl + A

Επιλογή ολόκληρου του εγγράφου

Ctrl + B

Μετατροπή του επιλεγμένου κειμένου σε έντονη γραφή

Ctrl + C

Αντιγραφή επιλογής στο Πρόχειρο

Ctrl + D

Εισαγωγή σχεδίου της Ζωγραφικής της Microsoft

Ctrl + E

Στοίχιση κειμένου στο κέντρο

Ctrl + F

Αναζήτηση κειμένου σε ένα έγγραφο

Ctrl + H

Αντικατάσταση κειμένου σε ένα έγγραφο

Ctrl + I

Μετατροπή του επιλεγμένου κειμένου σε πλάγια γραφή

Ctrl + J

Πλήρης στοίχιση κειμένου

Ctrl + L

Στοίχιση κειμένου αριστερά

Ctrl + N

Δημιουργία νέου εγγράφου

Ctrl + O

Άνοιγμα υπάρχοντος εγγράφου

Ctrl + P

Εκτύπωση εγγράφου

Ctrl + R

Στοίχιση κειμένου δεξιά

Ctrl + S

Αποθήκευση αλλαγών σε ένα έγγραφο

Ctrl + U

Αποθήκευση αλλαγών σε ένα έγγραφο

Ctrl + V

Επικόλληση επιλογής από το Πρόχειρο

Ctrl + X

Αποκοπή επιλογής

Ctrl + Y

Επανάληψη αλλαγής

Ctrl + Z

Αναίρεση αλλαγής

Ctrl + =

Μετατροπή του επιλεγμένου κειμένου σε δείκτη

Ctrl + Shift + =

Μετατροπή του επιλεγμένου κειμένου σε εκθέτη

Ctrl + Shift + >

Αύξηση του μεγέθους της γραμματοσειράς

Ctrl + Shift + <

Μείωση του μεγέθους της γραμματοσειράς

Ctrl + Shift + A

Μετατροπή όλων των χαρακτήρων σε κεφαλαία

Ctrl + Shift + L

Αλλαγή του στυλ κουκκίδας

Ctrl + Αριστερό βέλος

Μετακίνηση του δρομέα κατά μία λέξη προς τα αριστερά

Ctrl + Δεξιό βέλος

Μετακίνηση του δρομέα κατά μία λέξη προς τα δεξιά

Ctrl + Επάνω βέλος

Μετακίνηση του δρομέα στην προηγούμενη γραμμή

Ctrl + Κάτω βέλος

Μετακίνηση του δρομέα στην επόμενη γραμμή

Ctrl + Home

Μετάβαση στην αρχή του εγγράφου

Ctrl + End

Μετάβαση στο τέλος του εγγράφου

Ctrl + Page Up

Μετακίνηση επάνω κατά μία σελίδα

Ctrl + Page Down

Μετακίνηση κάτω κατά μία σελίδα

Ctrl + Delete

Διαγραφή της επόμενης λέξης

Alt + F4

Κλείσιμο του WordPad

Shift + F10

Εμφάνιση του τρέχοντος μενού συντόμευσης

Πρόσθετες συντομεύσεις πληκτρολογίου

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συμμετοχή στη συζήτηση
Ρωτήστε την κοινότητα
Λήψη υποστήριξης
Επικοινωνία

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×