Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Ο Αφηγητής υποστηρίζει τις παρακάτω οθόνες Μπράιγ Freedom Scientific σε Windows.

Υποστηριζόμενες οθόνες Μπράιγ Freedom Scientific

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον κώδικα Μπράιγ στον Αφηγητή, ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 8: Χρήση του Αφηγητή με κώδικα Μπράιγ.

Για μια λίστα με όλες τις υποστηριζόμενες οθόνες Μπράιγ, ανατρέξτε στο Παράρτημα Γ: Υποστηριζόμενες οθόνες Μπράιγ.

Εστίαση 1

Κατά τη χρήση του μοντέλου Freedom Scientific Focus 1, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες εντολές με τον Αφηγητή.

Σημειώσεις: 

 • Υπάρχουν δύο στοιχεία ελέγχου πλοήγησης: ένα σε κάθε πλευρά στο επάνω μέρος. Το καθένα έχει τρεις ενέργειες: Επάνω, Κάτω και Πάτημα. Σε ορισμένα μοντέλα, ένα στοιχείο ελέγχου πλοήγησης είναι ένας τροχός που μπορεί και να κυλιστεί και να πατηθεί. Σε άλλα, είναι ένας ταλαντωτής επάνω/κάτω μαζί με ένα ξεχωριστό πιεζόμενο κουμπί.

 • Τα πλήκτρα Επιλογέα βρίσκονται είτε στο πίσω μέρος είτε στην πρόσοψη. Σε παλαιότερα μοντέλα, είναι γνωστά ως πλήκτρα GDF (Γενική λειτουργία οθόνης)

 • Τα πλήκτρα Προώθησης βρίσκονται ακριβώς μέσα από τους ταλαντωτές και έξω από τα πλήκτρα Shift.

Ενέργεια Αφηγητή

Κουμπιά οθόνης

Κύρια ενέργεια

 • Μετατόπιση αριστερά + Μετατόπιση δεξιά

Δευτερεύουσα ενέργεια

 • Μετατόπιση αριστερά + Αριστερό πλήκτρο πλοήγησης κάτω

Εμφάνιση του μενού περιβάλλοντος

 • Μετατόπιση αριστερά + Αριστερό πλήκτρο πλοήγησης επάνω

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα δεξιά

 • Μετατόπιση δεξιά

 • Δεξιό πλήκτρο πλοήγησης κάτω

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα αριστερά

 • Μετατόπιση αριστερά

 • Δεξιό πλήκτρο πλοήγησης επάνω

Αρχική Μπράιγ

 • Αριστερό πλήκτρο πλοήγησης πάτημα

Τέλος Μπράιγ

 • Δεξιό πλήκτρο πλοήγησης πάτημα

Επόμενο στοιχείο Μπράιγ

 • Αριστερό πλήκτρο πλοήγησης κάτω

Προηγούμενο στοιχείο Μπράιγ

 • Αριστερό πλήκτρο πλοήγησης επάνω

Πρώτο στοιχείο Μπράιγ

 • Δεξιός επιλογέας + Μετατόπιση αριστερά

 • Αριστερός επιλογέας + Μετατόπιση αριστερά

Τελευταίο στοιχείο Μπράιγ

 • Δεξιός επιλογέας + Μετατόπιση δεξιά

 • Αριστερός επιλογέας + Μετατόπιση δεξιά

Επιλογή λειτουργίας πλοήγησης

 • Διάστημα + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 4

Έναρξη επιλογής κειμένου στον συγκεκριμένο χαρακτήρα

 • Αριστερό πλήκτρο προώθησης + Πλήκτρο δρομολόγησης

Τερματισμός επιλογής κειμένου και αντιγραφή στο πρόχειρο

 • Δεξιός επιλογέας + Πλήκτρο δρομολόγησης

Επικόλληση από το πρόχειρο στο σημείο του δρομέα

 • Αριστερός επιλογέας + Δεξιός επιλογέας

 • Διάστημα + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 6

Εναλλαγή πληκτρολογίου Μπράιγ

 • Διάστημα + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 3

 • Διάστημα + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 8

 • Διάστημα + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 7

Εστίαση 14

Κατά τη χρήση του μοντέλου Freedom Scientific Focus 14, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες εντολές με τον Αφηγητή.

Σημειώσεις: 

 • Υπάρχουν δύο στοιχεία ελέγχου πλοήγησης: ένα σε κάθε πλευρά στο επάνω μέρος. Το καθένα έχει τρεις ενέργειες: Επάνω, Κάτω και Πάτημα. Σε ορισμένα μοντέλα, ένα στοιχείο ελέγχου πλοήγησης είναι ένας τροχός που μπορεί και να κυλιστεί και να πατηθεί. Σε άλλα, είναι ένας ταλαντωτής επάνω/κάτω μαζί με ένα ξεχωριστό πιεζόμενο κουμπί.

 • Τα πλήκτρα Επιλογέα βρίσκονται είτε στο πίσω μέρος είτε στην πρόσοψη. Σε παλαιότερα μοντέλα, είναι γνωστά ως πλήκτρα GDF (Γενική λειτουργία οθόνης)

 • Τα πλήκτρα Προώθησης βρίσκονται ακριβώς μέσα από τους ταλαντωτές και έξω από τα πλήκτρα Shift.

Ενέργεια Αφηγητή

Κουμπιά οθόνης

Κύρια ενέργεια

 • Μετατόπιση αριστερά + Μετατόπιση δεξιά

Δευτερεύουσα ενέργεια

 • Μετατόπιση αριστερά + Αριστερό πλήκτρο πλοήγησης κάτω

 • Αριστερός ταλαντωτής επάνω + Δεξιός ταλαντωτής επάνω

Εμφάνιση του μενού περιβάλλοντος

 • Μετατόπιση αριστερά + Αριστερό πλήκτρο πλοήγησης επάνω

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα δεξιά

 • Μετατόπιση δεξιά

 • Δεξιό πλήκτρο πλοήγησης κάτω

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα αριστερά

 • Μετατόπιση αριστερά

 • Δεξιό πλήκτρο πλοήγησης επάνω

Αρχική Μπράιγ

 • Αριστερό πλήκτρο πλοήγησης πάτημα

 • Δεξιός ταλαντωτής επάνω + Μετατόπιση αριστερά

Τέλος Μπράιγ

 • Δεξιό πλήκτρο πλοήγησης πάτημα

 • Δεξιός ταλαντωτής κάτω + Μετατόπιση αριστερά

Επόμενο στοιχείο Μπράιγ

 • Αριστερό πλήκτρο πλοήγησης κάτω

 • Δεξιός ταλαντωτής κάτω

Προηγούμενο στοιχείο Μπράιγ

 • Αριστερό πλήκτρο πλοήγησης επάνω

 • Δεξιός ταλαντωτής επάνω

Πρώτο στοιχείο Μπράιγ

 • Αριστερός επιλογέας + Μετατόπιση αριστερά

 • Δεξιός επιλογέας + Μετατόπιση αριστερά

Τελευταίο στοιχείο Μπράιγ

 • Αριστερός επιλογέας + Μετατόπιση δεξιά

 • Δεξιός επιλογέας + Μετατόπιση δεξιά

Επιλογή λειτουργίας πλοήγησης

 • Διάστημα + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 4

Έναρξη επιλογής κειμένου στον συγκεκριμένο χαρακτήρα

 • Αριστερό πλήκτρο προώθησης + Πλήκτρο δρομολόγησης

Τερματισμός επιλογής κειμένου και αντιγραφή στο πρόχειρο

 • Δεξιός επιλογέας + Πλήκτρο δρομολόγησης

Επικόλληση από το πρόχειρο στο σημείο του δρομέα

 • Αριστερός επιλογέας + Δεξιός επιλογέας

 • Διάστημα + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 6

Εναλλαγή πληκτρολογίου Μπράιγ

 • Διάστημα + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 3

 • Διάστημα + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 8

 • Διάστημα + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 7

Εστίαση 40

Κατά τη χρήση του μοντέλου Freedom Scientific Focus 40, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες εντολές με τον Αφηγητή.

Σημειώσεις: 

 • Υπάρχουν δύο στοιχεία ελέγχου πλοήγησης: ένα σε κάθε πλευρά στο επάνω μέρος. Το καθένα έχει τρεις ενέργειες: Επάνω, Κάτω και Πάτημα. Σε ορισμένα μοντέλα, ένα στοιχείο ελέγχου πλοήγησης είναι ένας τροχός που μπορεί και να κυλιστεί και να πατηθεί. Σε άλλα, είναι ένας ταλαντωτής επάνω/κάτω μαζί με ένα ξεχωριστό πιεζόμενο κουμπί.

 • Τα πλήκτρα Επιλογέα βρίσκονται είτε στο πίσω μέρος είτε στην πρόσοψη. Σε παλαιότερα μοντέλα, είναι γνωστά ως πλήκτρα GDF (Γενική λειτουργία οθόνης)

 • Τα πλήκτρα Προώθησης βρίσκονται ακριβώς μέσα από τους ταλαντωτές και έξω από τα πλήκτρα Shift.

Ενέργεια Αφηγητή

Κουμπιά οθόνης

Κύρια ενέργεια

 • Μετατόπιση αριστερά + Μετατόπιση δεξιά

Δευτερεύουσα ενέργεια

 • Μετατόπιση αριστερά + Αριστερό πλήκτρο πλοήγησης κάτω

 • Αριστερός ταλαντωτής επάνω + Δεξιός ταλαντωτής επάνω

Εμφάνιση του μενού περιβάλλοντος

 • Μετατόπιση αριστερά + Αριστερό πλήκτρο πλοήγησης επάνω

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα δεξιά

 • Μετατόπιση δεξιά

 • Δεξιό πλήκτρο πλοήγησης κάτω

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα αριστερά

 • Μετατόπιση αριστερά

 • Δεξιό πλήκτρο πλοήγησης επάνω

Αρχική Μπράιγ

 • Αριστερό πλήκτρο πλοήγησης πάτημα

 • Δεξιός ταλαντωτής επάνω + Μετατόπιση αριστερά

Τέλος Μπράιγ

 • Δεξιό πλήκτρο πλοήγησης πάτημα

 • Δεξιός ταλαντωτής κάτω + Μετατόπιση αριστερά

Επόμενο στοιχείο Μπράιγ

 • Αριστερό πλήκτρο πλοήγησης κάτω

 • Δεξιός ταλαντωτής κάτω

Προηγούμενο στοιχείο Μπράιγ

 • Αριστερό πλήκτρο πλοήγησης επάνω

 • Δεξιός ταλαντωτής επάνω

Πρώτο στοιχείο Μπράιγ

 • Αριστερός επιλογέας + Μετατόπιση αριστερά

 • Δεξιός επιλογέας + Μετατόπιση αριστερά

Τελευταίο στοιχείο Μπράιγ

 • Αριστερός επιλογέας + Μετατόπιση δεξιά

 • Δεξιός επιλογέας + Μετατόπιση δεξιά

Έναρξη επιλογής κειμένου στον συγκεκριμένο χαρακτήρα

 • Αριστερό πλήκτρο προώθησης + Πλήκτρο δρομολόγησης

Τερματισμός επιλογής κειμένου και αντιγραφή στο πρόχειρο

 • Δεξιός επιλογέας + Πλήκτρο δρομολόγησης

Επικόλληση από το πρόχειρο στο σημείο του δρομέα

 • Αριστερός επιλογέας + Δεξιός επιλογέας

 • Διάστημα + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 6

Εναλλαγή πληκτρολογίου Μπράιγ

 • Διάστημα + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 3

 • Διάστημα + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 8

 • Διάστημα + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 7

Εστίαση 80 

 Κατά τη χρήση του μοντέλου Freedom Scientific Focus 80, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες εντολές με τον Αφηγητή.

Σημειώσεις: 

 • Υπάρχουν δύο στοιχεία ελέγχου πλοήγησης: ένα σε κάθε πλευρά στο επάνω μέρος. Το καθένα έχει τρεις ενέργειες: Επάνω, Κάτω και Πάτημα. Σε ορισμένα μοντέλα, ένα στοιχείο ελέγχου πλοήγησης είναι ένας τροχός που μπορεί και να κυλιστεί και να πατηθεί. Σε άλλα, είναι ένας ταλαντωτής επάνω/κάτω μαζί με ένα ξεχωριστό πιεζόμενο κουμπί.

 • Τα πλήκτρα Επιλογέα βρίσκονται είτε στο πίσω μέρος είτε στην πρόσοψη. Σε παλαιότερα μοντέλα, είναι γνωστά ως πλήκτρα GDF (Γενική λειτουργία οθόνης)

 • Τα πλήκτρα Προώθησης βρίσκονται ακριβώς μέσα από τους ταλαντωτές και έξω από τα πλήκτρα Shift.

Ενέργεια Αφηγητή

Κουμπιά οθόνης

Κύρια ενέργεια

 • Μετατόπιση αριστερά + Μετατόπιση δεξιά

Δευτερεύουσα ενέργεια

 • Μετατόπιση αριστερά + Αριστερό πλήκτρο πλοήγησης κάτω

 • Αριστερός ταλαντωτής επάνω + Δεξιός ταλαντωτής επάνω

 • Αριστερό μπροστινό κουμπί κάτω + Δεξιός επιλογέας

Εμφάνιση του μενού περιβάλλοντος

 • Μετατόπιση αριστερά + Αριστερό πλήκτρο πλοήγησης επάνω

 • Αριστερό μπροστινό κουμπί επάνω + Δεξιός επιλογέας

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα δεξιά

 • Μετατόπιση δεξιά

 • Δεξιό πλήκτρο πλοήγησης κάτω

 • Αριστερό μπροστινό κουμπί κάτω

 • Δεξιό μπροστινό κουμπί κάτω

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα αριστερά

 • Μετατόπιση αριστερά

 • Δεξιό πλήκτρο πλοήγησης επάνω

 • Αριστερό μπροστινό κουμπί επάνω

 • Δεξιό μπροστινό κουμπί επάνω

Αρχική Μπράιγ

 • Αριστερό πλήκτρο πλοήγησης πάτημα

 • Δεξιός ταλαντωτής επάνω + Μετατόπιση αριστερά

Τέλος Μπράιγ

 • Δεξιό πλήκτρο πλοήγησης πάτημα

 • Δεξιός ταλαντωτής κάτω + Μετατόπιση αριστερά

Επόμενο στοιχείο Μπράιγ

 • Αριστερό πλήκτρο πλοήγησης κάτω

 • Δεξιός ταλαντωτής κάτω

Προηγούμενο στοιχείο Μπράιγ

 • Αριστερό πλήκτρο πλοήγησης επάνω

 • Δεξιός ταλαντωτής επάνω

Πρώτο στοιχείο Μπράιγ

 • Αριστερός επιλογέας + Μετατόπιση αριστερά

 • Δεξιός επιλογέας + Μετατόπιση αριστερά

Τελευταίο στοιχείο Μπράιγ

 • Αριστερός επιλογέας + Μετατόπιση δεξιά

 • Δεξιός επιλογέας + Μετατόπιση δεξιά

Επιλογή λειτουργίας πλοήγησης

 • Διάστημα + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 4

Έναρξη επιλογής κειμένου στον συγκεκριμένο χαρακτήρα

 • Αριστερό πλήκτρο προώθησης + Πλήκτρο δρομολόγησης

Τερματισμός επιλογής κειμένου και αντιγραφή στο πρόχειρο

 • Δεξιός επιλογέας + Πλήκτρο δρομολόγησης

Επικόλληση από το πρόχειρο στο σημείο του δρομέα

 • Αριστερός επιλογέας + Δεξιός επιλογέας

 • Διάστημα + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 6

Εναλλαγή πληκτρολογίου Μπράιγ

 • Διάστημα + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 3

 • Διάστημα + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 8

 • Διάστημα + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 7

PAC Mate

Κατά τη χρήση του μοντέλου Freedom Scientific PAC Mate, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες εντολές με τον Αφηγητή.

Σημειώσεις: 

 • Η πίσω σειρά των πλήκτρων δρομολόγησης δρομέα είναι πρακτικά μια ομάδα πλήκτρων πλοήγησης.

 • Τα 10 μεσαία πλήκτρα (5 σε κάθε πλευρά του κέντρου) είναι ειδικά.

 • Τα δύο εξωτερικά ονομάζονται Αριστερός επιλογέας και Δεξιός επιλογέας.

 • Τα οκτώ εσωτερικά ονομάζονται Hot 1 έως Hot 8.

 • Το Αριστερό πλήκτρο προώθησης είναι οποιοδήποτε πλήκτρο στα αριστερά των ειδικών πλήκτρων.

 • Το Δεξιό πλήκτρο προώθησης είναι οποιοδήποτε πλήκτρο στα δεξιά των ειδικών πλήκτρων.

Ενέργεια Αφηγητή

Κουμπιά οθόνης

Κύρια ενέργεια

 • Μετατόπιση αριστερά + Μετατόπιση δεξιά

 • Δεξιός επιλογέας + Hot 8

Δευτερεύουσα ενέργεια

 • Hot 8

 • Μετατόπιση αριστερά + Αριστερό πλήκτρο πλοήγησης κάτω

Εμφάνιση του μενού περιβάλλοντος

 • Hot 2

 • Μετατόπιση αριστερά + Αριστερό πλήκτρο πλοήγησης επάνω

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα δεξιά

 • Μετατόπιση δεξιά

 • Δεξιό πλήκτρο πλοήγησης κάτω

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα αριστερά

 • Μετατόπιση αριστερά

 • Δεξιό πλήκτρο πλοήγησης επάνω

Αρχική Μπράιγ

 • Αριστερό πλήκτρο πλοήγησης πάτημα

Τέλος Μπράιγ

 • Δεξιό πλήκτρο πλοήγησης πάτημα

Επόμενο στοιχείο Μπράιγ

 • Αριστερό πλήκτρο πλοήγησης κάτω

Προηγούμενο στοιχείο Μπράιγ

 • Αριστερό πλήκτρο πλοήγησης επάνω

Πρώτο στοιχείο Μπράιγ

 • Αριστερός επιλογέας + Μετατόπιση αριστερά

 • Δεξιός επιλογέας + Μετατόπιση αριστερά

Τελευταίο στοιχείο Μπράιγ

 • Αριστερός επιλογέας + Μετατόπιση δεξιά

 • Δεξιός επιλογέας + Μετατόπιση δεξιά

Επιλογή λειτουργίας πλοήγησης

 • Hot 7

Εναλλαγή εκμάθησης εισόδου

 • Ζεστό 6

Επιστροφή στον Πίνακα περιεχομένων

Υποστηριζόμενες οθόνες Μπράιγ Freedom Scientific

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον κώδικα Μπράιγ στον Αφηγητή, ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 8: Χρήση του Αφηγητή με κώδικα Μπράιγ.

Για μια λίστα με όλες τις υποστηριζόμενες οθόνες Μπράιγ, ανατρέξτε στο Παράρτημα Γ: Υποστηριζόμενες οθόνες Μπράιγ.

Focus 1 και Focus 2 40

Κατά τη χρήση των μοντέλων Freedom Scientific Focus 1 και Focus 2 40, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες εντολές με τον Αφηγητή.

Σημειώσεις: 

 • Υπάρχουν δύο στοιχεία ελέγχου πλοήγησης: ένα σε κάθε πλευρά στο επάνω μέρος. Το καθένα έχει τρεις ενέργειες: Επάνω, Κάτω και Πάτημα. Σε ορισμένα μοντέλα, ένα στοιχείο ελέγχου πλοήγησης είναι ένας τροχός που μπορεί και να κυλιστεί και να πατηθεί. Σε άλλα, είναι ένας ταλαντωτής επάνω/κάτω μαζί με ένα ξεχωριστό πιεζόμενο κουμπί.

 • Τα πλήκτρα Επιλογέα βρίσκονται είτε στο πίσω μέρος είτε στην πρόσοψη. Σε παλαιότερα μοντέλα, είναι γνωστά ως πλήκτρα GDF (Γενική λειτουργία οθόνης)

 • Τα πλήκτρα Προώθησης βρίσκονται ακριβώς μέσα από τους ταλαντωτές και έξω από τα πλήκτρα Shift.

Ενέργεια Αφηγητή

Κουμπιά οθόνης

Κύρια ενέργεια

 • Πλήκτρο δρομολόγησης

 • Διάστημα + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 7

Δευτερεύουσα ενέργεια

 • Δύο διαδοχικά πλήκτρα δρομολόγησης

 • Διάστημα + Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 4

 • Αριστερό πλήκτρο προώθησης + Αριστερό πλήκτρο πλοήγησης κάτω

 • Αριστερός επιλογέας

Εμφάνιση του μενού περιβάλλοντος

 • Δύο μη διαδοχικά πλήκτρα δρομολόγησης

 • Διάστημα + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 5

 • Αριστερό πλήκτρο προώθησης + Αριστερό πλήκτρο πλοήγησης επάνω

 • Δεξιός επιλογέας

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα δεξιά

 • Δεξιό πλήκτρο προώθησης

 • Δεξιό πλήκτρο πλοήγησης κάτω

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα αριστερά

 • Αριστερό πλήκτρο προώθησης

 • Δεξιό πλήκτρο πλοήγησης επάνω

Αρχική Μπράιγ

 • Αριστερό πλήκτρο πλοήγησης πάτημα

Τέλος Μπράιγ

 • Δεξιό πλήκτρο πλοήγησης πάτημα

Επόμενο στοιχείο Μπράιγ

 • Αριστερό πλήκτρο πλοήγησης κάτω

Προηγούμενο στοιχείο Μπράιγ

 • Αριστερό πλήκτρο πλοήγησης επάνω

Πρώτο στοιχείο Μπράιγ

 • Δεξιός επιλογέας + Αριστερό πλήκτρο προώθησης

 • Αριστερός επιλογέας + Αριστερό πλήκτρο προώθησης

Τελευταίο στοιχείο Μπράιγ

 • Δεξιός επιλογέας + Δεξιό πλήκτρο προώθησης

 • Αριστερός επιλογέας + Δεξιό πλήκτρο προώθησης

Επιλογή λειτουργίας πλοήγησης

 • Διάστημα + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 4

Έναρξη επιλογής κειμένου στον συγκεκριμένο χαρακτήρα

 • Αριστερό πλήκτρο προώθησης + Πλήκτρο δρομολόγησης

Τερματισμός επιλογής κειμένου και αντιγραφή στο πρόχειρο

 • Δεξιός επιλογέας + Πλήκτρο δρομολόγησης

Επικόλληση από το πρόχειρο στο σημείο του δρομέα

 • Αριστερός επιλογέας + Δεξιός επιλογέας

 • Διάστημα + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 6

Εναλλαγή πληκτρολογίου Μπράιγ

 • Διάστημα + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 3

 • Διάστημα + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 8

 • Διάστημα + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 7

Focus 2 80

Κατά τη χρήση του μοντέλου Freedom Scientific Focus 2 80, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες εντολές με τον Αφηγητή.

Σημειώσεις: 

 • Υπάρχουν δύο στοιχεία ελέγχου πλοήγησης: ένα σε κάθε πλευρά στο επάνω μέρος. Το καθένα έχει τρεις ενέργειες: Επάνω, Κάτω και Πάτημα. Σε ορισμένα μοντέλα, ένα στοιχείο ελέγχου πλοήγησης είναι ένας τροχός που μπορεί και να κυλιστεί και να πατηθεί. Σε άλλα, είναι ένας ταλαντωτής επάνω/κάτω μαζί με ένα ξεχωριστό πιεζόμενο κουμπί.

 • Τα πλήκτρα Επιλογέα βρίσκονται είτε στο πίσω μέρος είτε στην πρόσοψη. Σε παλαιότερα μοντέλα, είναι γνωστά ως πλήκτρα GDF (Γενική λειτουργία οθόνης)

 • Τα πλήκτρα Προώθησης βρίσκονται ακριβώς μέσα από τους ταλαντωτές και έξω από τα πλήκτρα Shift.

Ενέργεια Αφηγητή

Κουμπιά οθόνης

Κύρια ενέργεια

 • Πλήκτρο δρομολόγησης

 • Διάστημα + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 6

Δευτερεύουσα ενέργεια

 • Δύο διαδοχικά πλήκτρα δρομολόγησης

 • Διάστημα + Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 4

 • Αριστερό πλήκτρο προώθησης + Αριστερό πλήκτρο πλοήγησης κάτω

 • Αριστερός επιλογέας

Εμφάνιση του μενού περιβάλλοντος

 • Δύο μη διαδοχικά πλήκτρα δρομολόγησης

 • Διάστημα + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 5

 • Διάστημα + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 5 + Κουκκίδα 8

 • Διάστημα + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 5 + Κουκκίδα 7

 • Αριστερό πλήκτρο προώθησης + Αριστερό πλήκτρο πλοήγησης επάνω

 • Δεξιός επιλογέας

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα δεξιά

 • Δεξιό πλήκτρο προώθησης

 • Δεξιό πλήκτρο πλοήγησης κάτω

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα αριστερά

 • Αριστερό πλήκτρο προώθησης

 • Δεξιό πλήκτρο πλοήγησης επάνω

Αρχική Μπράιγ

 • Αριστερό πλήκτρο πλοήγησης πάτημα

Τέλος Μπράιγ

 • Δεξιό πλήκτρο πλοήγησης πάτημα

Επόμενο στοιχείο Μπράιγ

 • Αριστερό πλήκτρο πλοήγησης κάτω

 • Δεξιό μπροστινό κουμπί κάτω

 • Δεξιός ταλαντωτής κάτω

Προηγούμενο στοιχείο Μπράιγ

 • Αριστερό πλήκτρο πλοήγησης επάνω

 • Δεξιό μπροστινό κουμπί επάνω

 • Δεξιός ταλαντωτής επάνω

Πρώτο στοιχείο Μπράιγ

 • Αριστερός επιλογέας + Αριστερό πλήκτρο προώθησης

 • Δεξιός επιλογέας + Αριστερό πλήκτρο προώθησης

 • Αριστερός επιλογέας + Αριστερό μπροστινό κουμπί επάνω

 • Δεξιός επιλογέας + Δεξιό μπροστινό κουμπί επάνω

Τελευταίο στοιχείο Μπράιγ

 • Αριστερός επιλογέας + Δεξιό πλήκτρο προώθησης

 • Δεξιός επιλογέας + Δεξιό πλήκτρο προώθησης

 • Αριστερός επιλογέας + Αριστερό μπροστινό κουμπί κάτω

 • Δεξιός επιλογέας + Δεξιό μπροστινό κουμπί κάτω

Επιλογή λειτουργίας πλοήγησης

 • Διάστημα + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 4

Έναρξη επιλογής κειμένου στον συγκεκριμένο χαρακτήρα

 • Αριστερό πλήκτρο προώθησης + Πλήκτρο δρομολόγησης

Τερματισμός επιλογής κειμένου και αντιγραφή στο πρόχειρο

 • Δεξιός επιλογέας + Πλήκτρο δρομολόγησης

Επικόλληση από το πρόχειρο στο σημείο του δρομέα

 • Αριστερός επιλογέας + Δεξιός επιλογέας

 • Διάστημα + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 6

Εναλλαγή πληκτρολογίου Μπράιγ

 • Διάστημα + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 3

 • Διάστημα + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 8

 • Διάστημα + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 7

Focus Blue

Κατά τη χρήση των μοντέλων Freedom Scientific Focus Blue, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες εντολές με τον Αφηγητή.

Σημειώσεις: 

 • Υπάρχουν δύο στοιχεία ελέγχου πλοήγησης: ένα σε κάθε πλευρά στο επάνω μέρος. Το καθένα έχει τρεις ενέργειες: Επάνω, Κάτω και Πάτημα. Σε ορισμένα μοντέλα, ένα στοιχείο ελέγχου πλοήγησης είναι ένας τροχός που μπορεί και να κυλιστεί και να πατηθεί. Σε άλλα, είναι ένας ταλαντωτής επάνω/κάτω μαζί με ένα ξεχωριστό πιεζόμενο κουμπί.

 • Τα πλήκτρα Επιλογέα βρίσκονται είτε στο πίσω μέρος είτε στην πρόσοψη. Σε παλαιότερα μοντέλα, είναι γνωστά ως πλήκτρα GDF (Γενική λειτουργία οθόνης)

 • Τα πλήκτρα Προώθησης βρίσκονται ακριβώς μέσα από τους ταλαντωτές και έξω από τα πλήκτρα Shift.

Ενέργεια Αφηγητή

Κουμπιά οθόνης

Κύρια ενέργεια

 • Πλήκτρο δρομολόγησης

 • Διάστημα + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 6

Δευτερεύουσα ενέργεια

 • Διάστημα + Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 4

 • Αριστερό πλήκτρο προώθησης + Αριστερό πλήκτρο πλοήγησης κάτω

 • Αριστερός επιλογέας

Εμφάνιση του μενού περιβάλλοντος

 • Διάστημα + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 5

 • Διάστημα + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 5 + Κουκκίδα 8

 • Διάστημα + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 5 + Κουκκίδα 7

 • Αριστερό πλήκτρο προώθησης + Αριστερό πλήκτρο πλοήγησης επάνω

 • Δεξιός επιλογέας

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα δεξιά

 • Δεξιό πλήκτρο προώθησης

 • Δεξιό πλήκτρο πλοήγησης κάτω

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα αριστερά

 • Αριστερό πλήκτρο προώθησης

 • Δεξιό πλήκτρο πλοήγησης επάνω

Αρχική Μπράιγ

 • Αριστερό πλήκτρο πλοήγησης πάτημα

Τέλος Μπράιγ

 • Δεξιό πλήκτρο πλοήγησης πάτημα

Επόμενο στοιχείο Μπράιγ

 • Αριστερό πλήκτρο πλοήγησης κάτω

 • Δεξιός ταλαντωτής κάτω

Προηγούμενο στοιχείο Μπράιγ

 • Αριστερό πλήκτρο πλοήγησης επάνω

 • Δεξιός ταλαντωτής επάνω

Πρώτο στοιχείο Μπράιγ

 • Αριστερός επιλογέας + Αριστερό πλήκτρο προώθησης

 • Δεξιός επιλογέας + Αριστερό πλήκτρο προώθησης

Τελευταίο στοιχείο Μπράιγ

 • Αριστερός επιλογέας + Δεξιό πλήκτρο προώθησης

 • Δεξιός επιλογέας + Δεξιό πλήκτρο προώθησης

Επιλογή λειτουργίας πλοήγησης

 • Διάστημα + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 4

Έναρξη επιλογής κειμένου στον συγκεκριμένο χαρακτήρα

 • Αριστερό πλήκτρο προώθησης + Πλήκτρο δρομολόγησης

Τερματισμός επιλογής κειμένου και αντιγραφή στο πρόχειρο

 • Δεξιός επιλογέας + Πλήκτρο δρομολόγησης

Επικόλληση από το πρόχειρο στο σημείο του δρομέα

 • Αριστερός επιλογέας + Δεξιός επιλογέας

 • Διάστημα + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 6

Εναλλαγή πληκτρολογίου Μπράιγ

 • Διάστημα + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 3

 • Διάστημα + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 8

 • Διάστημα + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 7

PAC Mate

Κατά τη χρήση του μοντέλου Freedom Scientific PAC Mate, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες εντολές με τον Αφηγητή.

Σημειώσεις: 

 • Η πίσω σειρά των πλήκτρων δρομολόγησης δρομέα είναι πρακτικά μια ομάδα πλήκτρων πλοήγησης.

 • Τα 10 μεσαία πλήκτρα (5 σε κάθε πλευρά του κέντρου) είναι ειδικά.

 • Τα δύο εξωτερικά ονομάζονται Αριστερός επιλογέας και Δεξιός επιλογέας.

 • Τα οκτώ εσωτερικά ονομάζονται Hot 1 έως Hot 8.

 • Το Αριστερό πλήκτρο προώθησης είναι οποιοδήποτε πλήκτρο στα αριστερά των ειδικών πλήκτρων.

 • Το Δεξιό πλήκτρο προώθησης είναι οποιοδήποτε πλήκτρο στα δεξιά των ειδικών πλήκτρων.

Ενέργεια Αφηγητή

Κουμπιά οθόνης

Κύρια ενέργεια

 • Πλήκτρο δρομολόγησης

Δευτερεύουσα ενέργεια

 • Δύο διαδοχικά πλήκτρα δρομολόγησης

 • Hot 8

 • Αριστερό πλήκτρο προώθησης + Αριστερός τροχός κάτω

 • Αριστερός επιλογέας

Εμφάνιση του μενού περιβάλλοντος

 • Δύο μη διαδοχικά πλήκτρα δρομολόγησης

 • Hot 2

 • Αριστερό πλήκτρο προώθησης + Αριστερός τροχός επάνω

 • Δεξιός επιλογέας

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα δεξιά

 • Δεξιό πλήκτρο προώθησης

 • Δεξιός τροχός κάτω

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα αριστερά

 • Αριστερό πλήκτρο προώθησης

 • Δεξιός τροχός επάνω

Αρχική Μπράιγ

 • Αριστερός τροχός πάτημα

Τέλος Μπράιγ

 • Δεξιός τροχός πάτημα

Επόμενο στοιχείο Μπράιγ

 • Αριστερός τροχός κάτω

Προηγούμενο στοιχείο Μπράιγ

 • Αριστερός τροχός επάνω

Πρώτο στοιχείο Μπράιγ

 • Αριστερός επιλογέας + Αριστερό πλήκτρο προώθησης

 • Δεξιός επιλογέας + Αριστερό πλήκτρο προώθησης

Τελευταίο στοιχείο Μπράιγ

 • Αριστερός επιλογέας + Δεξιό πλήκτρο προώθησης

 • Δεξιός επιλογέας + Δεξιό πλήκτρο προώθησης

Επιλογή λειτουργίας πλοήγησης

 • Hot 7

Έναρξη επιλογής κειμένου στον συγκεκριμένο χαρακτήρα

 • Αριστερό πλήκτρο προώθησης + Πλήκτρο δρομολόγησης

Τερματισμός επιλογής κειμένου και αντιγραφή στο πρόχειρο

 • Δεξιός επιλογέας + Πλήκτρο δρομολόγησης

Επικόλληση από το πρόχειρο στο σημείο του δρομέα

 • Αριστερός επιλογέας + Δεξιός επιλογέας

Επιστροφή στον Πίνακα περιεχομένων

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συμμετοχή στη συζήτηση

Ρωτήστε την κοινότητα >

Λήψη υποστήριξης

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ >

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×