Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Ο Αφηγητής υποστηρίζει τις παρακάτω οθόνες Μπράιγ Hedo σε Windows.

Υποστηριζόμενες οθόνες Μπράιγ Hedo

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον κώδικα Μπράιγ στον Αφηγητή, ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 8: Χρήση του Αφηγητή με κώδικα Μπράιγ.

Για μια λίστα με όλες τις υποστηριζόμενες οθόνες Μπράιγ, ανατρέξτε στο Παράρτημα Γ: Υποστηριζόμενες οθόνες Μπράιγ.

MobiLine

Κατά τη χρήση του μοντέλου Hedo MobiLine, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες εντολές με τον Αφηγητή.

Σημειώσεις: 

 • Τα πλήκτρα πίσω από τα κελιά κειμένου ονομάζονται πλήκτρα δρομολόγησης.

 • Τα ορθογώνια πλήκτρα πλοήγησης ονομάζονται K1 έως K3.

 • Τα τετράγωνα πλήκτρα πλοήγησης ονομάζονται B1 έως B6.

 • Από τα αριστερά προς τα δεξιά, τα πλήκτρα πλοήγησης είναι τα εξής: B3, B2, B1, K1, K2, K3, B4, B5, B6

Ενέργεια Αφηγητή

Κουμπιά οθόνης

Κύρια ενέργεια

 • B4 + K3

Δευτερεύουσα ενέργεια

 • B5 + K3

 • B5 + B6

Εμφάνιση του μενού περιβάλλοντος

 • B2 + B3

 • K2

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα δεξιά

 • K3

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα αριστερά

 • K1

Αρχική Μπράιγ

 • B3 + K1

Τέλος Μπράιγ

 • B3 + K3

Επόμενο στοιχείο Μπράιγ

 • B5

Προηγούμενο στοιχείο Μπράιγ

 • B2

Πρώτο στοιχείο Μπράιγ

 • B3

Τελευταίο στοιχείο Μπράιγ

 • B6

Επιλογή λειτουργίας πλοήγησης

 • K1 + K3

Εναλλαγή εκμάθησης εισόδου

 • K2 + K3

Έναρξη επιλογής κειμένου στον συγκεκριμένο χαρακτήρα

 • B3 + Πλήκτρο δρομολόγησης

Τερματισμός επιλογής κειμένου και αντιγραφή στο πρόχειρο

 • B6 + Πλήκτρο δρομολόγησης

Επικόλληση από το πρόχειρο στο σημείο του δρομέα

 • B4 + K1

ProfiLine

Κατά τη χρήση του μοντέλου Hedo ProfiLine, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες εντολές με τον Αφηγητή.

Σημειώσεις: 

 • Τα πλήκτρα πίσω από τα κελιά κειμένου ονομάζονται πλήκτρα δρομολόγησης.

 • Τα ορθογώνια πλήκτρα πλοήγησης ονομάζονται K1 έως K3.

 • Τα τετράγωνα πλήκτρα πλοήγησης ονομάζονται B1 έως B8.

 • Από τα αριστερά προς τα δεξιά, τα πλήκτρα πλοήγησης είναι τα εξής: K1, B7, B3, B2, B1, K1, K2, K3, B4, B5, B6, B8, K3

 • Και τα δύο πλήκτρα K1 είναι ηλεκτρονικά ενωμένα μεταξύ τους.

 • Και τα δύο πλήκτρα K3 είναι ηλεκτρονικά ενωμένα μεταξύ τους.

 • Τα πλήκτρα K2 και B1 είναι ηλεκτρονικά ενωμένα μεταξύ τους.

Ενέργεια Αφηγητή

Κουμπιά οθόνης

Κύρια ενέργεια

 • B5 + K3

Δευτερεύουσα ενέργεια

 • B6 + K3

 • B6 + B8

Εμφάνιση του μενού περιβάλλοντος

 • K2

 • B3 + B7

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα δεξιά

 • K3

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα αριστερά

 • K1

Αρχική Μπράιγ

 • B7 + K1

Τέλος Μπράιγ

 • B7 + K3

Επόμενο στοιχείο Μπράιγ

 • B6

Προηγούμενο στοιχείο Μπράιγ

 • B3

Πρώτο στοιχείο Μπράιγ

 • B7

Τελευταίο στοιχείο Μπράιγ

 • B8

Επιλογή λειτουργίας πλοήγησης

 • K1 + K3

Εναλλαγή εκμάθησης εισόδου

 • K2 + K3

Έναρξη επιλογής κειμένου στον συγκεκριμένο χαρακτήρα

 • B7 + Πλήκτρο δρομολόγησης

Τερματισμός επιλογής κειμένου και αντιγραφή στο πρόχειρο

 • B8 + Πλήκτρο δρομολόγησης

Επικόλληση από το πρόχειρο στο σημείο του δρομέα

 • B5 + K1

Επιστροφή στον Πίνακα περιεχομένων

Υποστηριζόμενες οθόνες Μπράιγ Hedo

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον κώδικα Μπράιγ στον Αφηγητή, ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 8: Χρήση του Αφηγητή με κώδικα Μπράιγ.

Για μια λίστα με όλες τις υποστηριζόμενες οθόνες Μπράιγ, ανατρέξτε στο Παράρτημα Γ: Υποστηριζόμενες οθόνες Μπράιγ.

MobiLine

Κατά τη χρήση του μοντέλου Hedo MobiLine, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες εντολές με τον Αφηγητή.

Σημειώσεις: 

 • Τα πλήκτρα πίσω από τα κελιά κειμένου ονομάζονται πλήκτρα δρομολόγησης.

 • Τα ορθογώνια πλήκτρα πλοήγησης ονομάζονται K1 έως K3.

 • Τα τετράγωνα πλήκτρα πλοήγησης ονομάζονται B1 έως B6.

 • Από τα αριστερά προς τα δεξιά, τα πλήκτρα πλοήγησης είναι τα εξής: B3, B2, B1, K1, K2, K3, B4, B5, B6

Ενέργεια Αφηγητή

Κουμπιά οθόνης

Κύρια ενέργεια

 • Πλήκτρο δρομολόγησης

 • B4 + K3

Δευτερεύουσα ενέργεια

 • B5 + K3

 • B5 + B6

Εμφάνιση του μενού περιβάλλοντος

 • B3 + K2

 • B3 + K2 + K3

 • B3 + K2 + K1

 • B2 + B3

 • K2

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα δεξιά

 • K3

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα αριστερά

 • K1

Αρχική Μπράιγ

 • B3 + K1

Τέλος Μπράιγ

 • B3 + K3

Επόμενο στοιχείο Μπράιγ

 • B5

Προηγούμενο στοιχείο Μπράιγ

 • B2

Πρώτο στοιχείο Μπράιγ

 • B3

Τελευταίο στοιχείο Μπράιγ

 • B6

Επιλογή λειτουργίας πλοήγησης

 • K1 + K3

Έναρξη επιλογής κειμένου στον συγκεκριμένο χαρακτήρα

 • B3 + Πλήκτρο δρομολόγησης

Τερματισμός επιλογής κειμένου και αντιγραφή στο πρόχειρο

 • B6 + Πλήκτρο δρομολόγησης

Επικόλληση από το πρόχειρο στο σημείο του δρομέα

 • B4 + K1

ProfiLine

Κατά τη χρήση του μοντέλου Hedo ProfiLine, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες εντολές με τον Αφηγητή.

Σημειώσεις: 

 • Τα πλήκτρα πίσω από τα κελιά κειμένου ονομάζονται πλήκτρα δρομολόγησης.

 • Τα ορθογώνια πλήκτρα πλοήγησης ονομάζονται K1 έως K3.

 • Τα τετράγωνα πλήκτρα πλοήγησης ονομάζονται B1 έως B8.

 • Από τα αριστερά προς τα δεξιά, τα πλήκτρα πλοήγησης είναι τα εξής: K1, B7, B3, B2, B1, K1, K2, K3, B4, B5, B6, B8, K3

 • Και τα δύο πλήκτρα K1 είναι ηλεκτρονικά ενωμένα μεταξύ τους.

 • Και τα δύο πλήκτρα K3 είναι ηλεκτρονικά ενωμένα μεταξύ τους.

 • Τα πλήκτρα K2 και B1 είναι ηλεκτρονικά ενωμένα μεταξύ τους.

Ενέργεια Αφηγητή

Κουμπιά οθόνης

Κύρια ενέργεια

 • Πλήκτρο δρομολόγησης

 • B5 + K3

Δευτερεύουσα ενέργεια

 • B6 + K3

 • B6 + B8

Εμφάνιση του μενού περιβάλλοντος

 • B7 + K2

 • B7 + K2 + K3

 • B7 + K2 + K1

 • B3 + B7

 • K2

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα δεξιά

 • K3

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα αριστερά

 • K1

Αρχική Μπράιγ

 • B7 + K1

Τέλος Μπράιγ

 • B7 + K3

Επόμενο στοιχείο Μπράιγ

 • B6

Προηγούμενο στοιχείο Μπράιγ

 • B3

Επιλογή λειτουργίας πλοήγησης

 • K1 + K3

Έναρξη επιλογής κειμένου στον συγκεκριμένο χαρακτήρα

 • B7 + Πλήκτρο δρομολόγησης

Τερματισμός επιλογής κειμένου και αντιγραφή στο πρόχειρο

 • B8 + Πλήκτρο δρομολόγησης

Επικόλληση από το πρόχειρο στο σημείο του δρομέα

 • B5 + K1

Επιστροφή στον Πίνακα περιεχομένων

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Θέλετε περισσότερες επιλογές;

Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα της συνδρομής, περιηγηθείτε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε τη συσκευή σας και πολλά άλλα.

Οι κοινότητες σάς βοηθούν να κάνετε και να απαντάτε σε ερωτήσεις, να δίνετε σχόλια και να ακούτε από ειδικούς με πλούσια γνώση.

Βρείτε λύσεις σε συνηθισμένα προβλήματα ή λάβετε βοήθεια από έναν συνεργάτη υποστήριξης.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;
Πατώντας "Υποβολή" τα σχόλια σας θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Microsoft. Ο διαχειριστής IT θα έχει τη δυνατότητα να συλλέξει αυτά τα δεδομένα. Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×