Χρήση μιας οθόνης Μπράιγ Hedo με τον Αφηγητή

Ο Αφηγητής υποστηρίζει τις παρακάτω οθόνες Μπράιγ Hedo στα Windows 10 Αναβάθμιση Δημιουργικότητας. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον κώδικα Μπράιγ στον Αφηγητή, ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 8: Χρήση του Αφηγητή με κώδικα Μπράιγ.

Για μια λίστα με όλες τις υποστηριζόμενες οθόνες Μπράιγ, ανατρέξτε στο Παράρτημα Γ: Υποστηριζόμενες οθόνες Μπράιγ.

Υποστηριζόμενες οθόνες Μπράιγ Hedo

MobiLine

Κατά τη χρήση του μοντέλου Hedo MobiLine, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες εντολές με τον Αφηγητή.

Σημειώσεις: 

 • Τα πλήκτρα πίσω από τα κελιά κειμένου ονομάζονται πλήκτρα δρομολόγησης.

 • Τα ορθογώνια πλήκτρα πλοήγησης ονομάζονται K1 έως K3.

 • Τα τετράγωνα πλήκτρα πλοήγησης ονομάζονται B1 έως B6.

 • Από τα αριστερά προς τα δεξιά, τα πλήκτρα πλοήγησης είναι τα εξής: B3, B2, B1, K1, K2, K3, B4, B5, B6


Ενέργεια Αφηγητή

Κουμπιά οθόνης

Κύρια ενέργεια

 • Πλήκτρο δρομολόγησης

 • B4 + K3

Δευτερεύουσα ενέργεια

 • B5 + K3

 • B5 + B6

Εμφάνιση του μενού περιβάλλοντος

 • B3 + K2

 • B3 + K2 + K3

 • B3 + K2 + K1

 • B2 + B3

 • K2

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα δεξιά

 • K3

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα αριστερά

 • K1

Αρχική Μπράιγ

 • B3 + K1

Τέλος Μπράιγ

 • B3 + K3

Επόμενο στοιχείο Μπράιγ

 • B5

Προηγούμενο στοιχείο Μπράιγ

 • B2

Πρώτο στοιχείο Μπράιγ

 • B3

Τελευταίο στοιχείο Μπράιγ

 • B6

Επιλογή λειτουργίας πλοήγησης

 • K1 + K3

Έναρξη επιλογής κειμένου στον συγκεκριμένο χαρακτήρα

 • B3 + Πλήκτρο δρομολόγησης

Τερματισμός επιλογής κειμένου και αντιγραφή στο πρόχειρο

 • B6 + Πλήκτρο δρομολόγησης

Επικόλληση από το πρόχειρο στο σημείο του δρομέα

 • B4 + K1


ProfiLine

Κατά τη χρήση του μοντέλου Hedo ProfiLine, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες εντολές με τον Αφηγητή.

Σημειώσεις: 

 • Τα πλήκτρα πίσω από τα κελιά κειμένου ονομάζονται πλήκτρα δρομολόγησης.

 • Τα ορθογώνια πλήκτρα πλοήγησης ονομάζονται K1 έως K3.

 • Τα τετράγωνα πλήκτρα πλοήγησης ονομάζονται B1 έως B8.

 • Από τα αριστερά προς τα δεξιά, τα πλήκτρα πλοήγησης είναι τα εξής: K1, B7, B3, B2, B1, K1, K2, K3, B4, B5, B6, B8, K3

 • Και τα δύο πλήκτρα K1 είναι ηλεκτρονικά ενωμένα μεταξύ τους.

 • Και τα δύο πλήκτρα K3 είναι ηλεκτρονικά ενωμένα μεταξύ τους.

 • Τα πλήκτρα K2 και B1 είναι ηλεκτρονικά ενωμένα μεταξύ τους.


Ενέργεια Αφηγητή

Κουμπιά οθόνης

Κύρια ενέργεια

 • Πλήκτρο δρομολόγησης

 • B5 + K3

Δευτερεύουσα ενέργεια

 • B6 + K3

 • B6 + B8

Εμφάνιση του μενού περιβάλλοντος

 • B7 + K2

 • B7 + K2 + K3

 • B7 + K2 + K1

 • B3 + B7

 • K2

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα δεξιά

 • K3

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα αριστερά

 • K1

Αρχική Μπράιγ

 • B7 + K1

Τέλος Μπράιγ

 • B7 + K3

Επόμενο στοιχείο Μπράιγ

 • B6

Προηγούμενο στοιχείο Μπράιγ

 • B3

Επιλογή λειτουργίας πλοήγησης

 • K1 + K3

Έναρξη επιλογής κειμένου στον συγκεκριμένο χαρακτήρα

 • B7 + Πλήκτρο δρομολόγησης

Τερματισμός επιλογής κειμένου και αντιγραφή στο πρόχειρο

 • B8 + Πλήκτρο δρομολόγησης

Επικόλληση από το πρόχειρο στο σημείο του δρομέα

 • B5 + K1


Επιστροφή στον Πίνακα περιεχομένων

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συμμετοχή στη συζήτηση
Ρωτήστε την κοινότητα
Λήψη υποστήριξης
Επικοινωνία

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×