Ο Αφηγητής υποστηρίζει τις παρακάτω οθόνες Μπράιγ HumanWare. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον κώδικα Μπράιγ στον Αφηγητή, ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 8: Χρήση του Αφηγητή με κώδικα Μπράιγ.

Για μια λίστα με όλες τις υποστηριζόμενες οθόνες Μπράιγ, ανατρέξτε στο Παράρτημα Γ: Υποστηριζόμενες οθόνες Μπράιγ.

Υποστηριζόμενες οθόνες Μπράιγ HumanWare

Brailliant BI (32, 40)

Κατά τη χρήση των μοντέλων HumanWare Brailliant BI 32 και Brailliant BI 40, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες εντολές με τον Αφηγητή.

Σημειώσεις: Στην οθόνη Brailliant BI υπάρχουν τρία πλήκτρα οθόνης σε κάθε άκρο των κελιών Μπράιγ. Από επάνω προς τα κάτω:

  • Τα τρία στα αριστερά είναι τα Προβολή 1, Προβολή 2 και Προβολή 3.

  • Τα τρία στα δεξιά είναι τα Προβολή 4, Προβολή 5 και Προβολή 6.

Ενέργεια Αφηγητή

Κουμπιά οθόνης

Μετάβαση στο επόμενο παράθυρο Μπράιγ

Αντίχειρας 4 ή Προβολή 5

Μετάβαση στο προηγούμενο παράθυρο Μπράιγ

Αντίχειρας 1 ή Προβολή 2

Μετάβαση στο πρώτο παράθυρο Μπράιγ του τρέχοντος στοιχείου

Προβολή 1 + Προβολή 2 + Προβολή 3

Μετάβαση στο τελευταίο παράθυρο Μπράιγ του τρέχοντος στοιχείου

Προβολή 4 + Προβολή 5 + Προβολή 6

Μετάβαση στο επόμενο στοιχείο

Αντίχειρας 3 ή Προβολή 6

Μετάβαση στο προηγούμενο στοιχείο

Αντίχειρας 2 ή Προβολή 4

Μετάβαση στην κορυφή ενός παραθύρου

Αντίχειρας 1 + Αντίχειρας 2 ή Προβολή 2 + Προβολή 4

Μετάβαση στο κάτω μέρος ενός παραθύρου

Αντίχειρας 1 + Αντίχειρας 3 ή Προβολή 2 + Προβολή 6

Επιλογή λειτουργίας πλοήγησης

Προβολή 1 + Προβολή 3 + Προβολή 4 ή Διάστημα + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 4

Έναρξη επιλογής κειμένου στον χαρακτήρα

Αντίχειρας 1 + Πλήκτρο δρομολόγησης ή Προβολή 1 + Πλήκτρο δρομολόγησης

Επιλογή από τον χαρακτήρα Έναρξης μέχρι τον καθορισμένο χαρακτήρα και αντιγραφή στο πρόχειρο

Αντίχειρας 4 + Πλήκτρο δρομολόγησης ή Προβολή 4 + Πλήκτρο δρομολόγησης

Επικόλληση από το πρόχειρο

Αντίχειρας 1 + Αντίχειρας 4 ή Προβολή 1 + Προβολή 2 + Προβολή 3 + Προβολή 4 ή Διάστημα + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 6

Επιλογή χρήσης της εισόδου πληκτρολογίου Μπράιγ για εισαγωγή κειμένου ή εντολής

Διάστημα + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 3

Brailliant B 80

Κατά τη χρήση της οθόνης HumanWare Braillant B 80, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες εντολές με τον Αφηγητή.

Σημειώσεις: Στην οθόνη Brailliant B υπάρχουν τρία πλήκτρα οθόνης σε κάθε άκρο των κελιών Μπράιγ. Από επάνω προς τα κάτω:

  • Τα τρία στα αριστερά είναι τα Προβολή 1, Προβολή 2 και Προβολή 3.

  • Τα τρία στα δεξιά είναι τα Προβολή 4, Προβολή 5 και Προβολή 6.

Ενέργεια Αφηγητή

Κουμπιά οθόνης

Μετάβαση στο επόμενο παράθυρο Μπράιγ

Αντίχειρας 4 ή Προβολή 5

Μετάβαση στο προηγούμενο παράθυρο Μπράιγ

Αντίχειρας 1 ή Προβολή 2

Μετάβαση στο πρώτο παράθυρο Μπράιγ του τρέχοντος στοιχείου

Προβολή 1 + Προβολή 2 + Προβολή 3

Μετάβαση στο τελευταίο παράθυρο Μπράιγ του τρέχοντος στοιχείου

Προβολή 4 + Προβολή 5 + Προβολή 6

Μετάβαση στο επόμενο στοιχείο

Αντίχειρας 3 ή Προβολή 6

Μετάβαση στο προηγούμενο στοιχείο

Αντίχειρας 2 ή Προβολή 4

Μετάβαση στην κορυφή ενός παραθύρου

Αντίχειρας 1 + Αντίχειρας 2 ή Προβολή 2 + Προβολή 4

Μετάβαση στο κάτω μέρος ενός παραθύρου

Αντίχειρας 1 + Αντίχειρας 3 ή Προβολή 2 + Προβολή 6

Επιλογή λειτουργίας πλοήγησης

Αντίχειρας 2 + Αντίχειρας 3

Έναρξη επιλογής κειμένου στον χαρακτήρα

Αντίχειρας 1 + Πλήκτρο δρομολόγησης ή Προβολή 1 + Πλήκτρο δρομολόγησης

Επιλογή από τον χαρακτήρα Έναρξης μέχρι τον καθορισμένο χαρακτήρα και αντιγραφή στο πρόχειρο

Αντίχειρας 4 + Πλήκτρο δρομολόγησης ή Προβολή 4 + Πλήκτρο δρομολόγησης

Επικόλληση από το πρόχειρο

Αντίχειρας 1 + Αντίχειρας 4 ή Προβολή 1 + Προβολή 2 + Προβολή 3 + Προβολή 4

BrailleNote Touch

Κατά τη χρήση του μοντέλου HumanWare BrailliantNote Touch, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες εντολές με τον Αφηγητή.

Σημείωση: Το BrailleNote Touch διαθέτει τέσσερα πλήκτρα με αντίχειρα στο μπροστινό μέρος: προηγούμενο, πίσω, εκ των προτέρων και επόμενο. Το BrailleNote Touch έχει ένα πληκτρολόγιο Μπράιγ οκτώ πλήκτρων κοντά στο πίσω μέρος του επάνω μέρους με τα πλήκτρα, από αριστερά προς τα δεξιά, τα οποία περιλαμβάνουν τα εξής: dot 7, dot 3, dot 2, dot 1, Space, dot 4, dot 5, dot 6 και dot 8.

Ενέργεια Αφηγητή

Κουμπιά οθόνης

Κύρια ενέργεια

Πλήκτρο δρομολόγησης ή Διάστημα + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 6

Δευτερεύουσα ενέργεια

Διάστημα + Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 4

Εμφάνιση του μενού περιβάλλοντος

Διάστημα + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 5 ή Πίσω + Προώθηση

Μετάβαση στο επόμενο παράθυρο Μπράιγ

Επόμενο

Μετάβαση στο προηγούμενο παράθυρο Μπράιγ

Προηγούμενο

Μετάβαση στο επόμενο στοιχείο

Προώθηση

Μετάβαση στο προηγούμενο στοιχείο

Πίσω

Μετάβαση στην κορυφή του παραθύρου

Προηγούμενο + Πίσω

Μετάβαση στο κάτω μέρος του παραθύρου

Προηγούμενο + Προώθηση

Επιλογή λειτουργίας πλοήγησης

Διάστημα + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 4

Εναλλαγή πληκτρολογίου Μπράιγ (σε οθόνες με πληκτρολόγιο Μπράιγ)

Διάστημα + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 3

Επιστροφή στον Πίνακα περιεχομένων

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συμμετοχή στη συζήτηση
Ρωτήστε την κοινότητα
Λήψη υποστήριξης
Επικοινωνία

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×