Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με τη Microsoft
Εισέλθετε ή δημιουργήστε ένα λογαριασμό.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε το λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Ο Αφηγητής υποστηρίζει τις παρακάτω οθόνες Μπράιγ Seika στα Windows 10 Αναβάθμιση Δημιουργικότητας. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον κώδικα Μπράιγ στον Αφηγητή, ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 8: Χρήση του Αφηγητή με κώδικα Μπράιγ.

Για μια λίστα με όλες τις υποστηριζόμενες οθόνες Μπράιγ, ανατρέξτε στο Παράρτημα Γ: Υποστηριζόμενες οθόνες Μπράιγ.

Υποστηριζόμενες οθόνες Μπράιγ Seika

Οθόνες Μπράιγ

Κατά τη χρήση της οθόνης Μπράιγ Seika, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες εντολές με τον Αφηγητή.

Σημειώσεις: 

 • Τα στρογγυλά πλήκτρα στα αριστερά/δεξιά των κελιών Μπράιγ ονομάζονται K1 και K8.

 • Τα αριστερά/δεξιά άκρα του αριστερού ταλαντωτή ονομάζονται K2 και K3.

 • Τα μακριά πλήκτρα στα αριστερά/δεξιά του κέντρου ονομάζονται K4 και K5.

 • Τα αριστερά/δεξιά άκρα του δεξιού ταλαντωτή ονομάζονται K6 και K7.

Ενέργεια Αφηγητή

Κουμπιά οθόνης

Κύρια ενέργεια

 • Πλήκτρο δρομολόγησης

 • K4 + K5

Δευτερεύουσα ενέργεια

 • K1 + K7

 • K4 + K7

 • K5

Εμφάνιση του μενού περιβάλλοντος

 • K8 + K2

 • K4 + K6

 • K5

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα δεξιά

 • K8

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα αριστερά

 • K1

Αρχική Μπράιγ

 • K2 + K3

Επόμενο στοιχείο Μπράιγ

 • K3

Προηγούμενο στοιχείο Μπράιγ

 • K2

Πρώτο στοιχείο Μπράιγ

 • K6 + K2

 • K7 + K2

Τελευταίο στοιχείο Μπράιγ

 • K6 + K3

 • K7 + K3

Επιλογή λειτουργίας πλοήγησης

 • K1 + K6

Έναρξη επιλογής κειμένου στον συγκεκριμένο χαρακτήρα

 • K1 + K8 + K2 + K6, Πλήκτρο δρομολόγησης

Τερματισμός επιλογής κειμένου και αντιγραφή στο πρόχειρο

 • K1 + K8 + K3 + K6, Πλήκτρο δρομολόγησης

Επικόλληση από το πρόχειρο στο σημείο του δρομέα

 • K6 + K7

Σημειωματάρια

Κατά τη χρήση του σημειωματάριου Seika, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες εντολές με τον Αφηγητή.

Ενέργεια Αφηγητή

Κουμπιά οθόνης

Κύρια ενέργεια

 • Πλήκτρο δρομολόγησης

 • Αριστερό joystick κάτω + Δεξιό joystick δεξιά

 • Διάστημα + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 6

Δευτερεύουσα ενέργεια

 • Δύο διαδοχικά πλήκτρα δρομολόγησης

 • Αριστερό joystick πάτημα + Δεξιό joystick επάνω

 • Διάστημα + Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 4

 • Αριστερό joystick επάνω + Δεξιό joystick κάτω

 • Αριστερό joystick κάτω + Δεξιό joystick αριστερά

Εμφάνιση του μενού περιβάλλοντος

 • Δύο μη διαδοχικά πλήκτρα δρομολόγησης

 • Διάστημα + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 5

 • Διάστημα + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 5 + Κουκκίδα 8

 • Διάστημα + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 5 + Κουκκίδα 7

 • Αριστερό joystick επάνω + Δεξιό joystick επάνω

 • Αριστερό κουμπί + Δεξιό κουμπί

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα δεξιά

 • Δεξιό κουμπί

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα αριστερά

 • Αριστερό κουμπί

Αρχική Μπράιγ

 • Αριστερό joystick αριστερά

Τέλος Μπράιγ

 • Αριστερό joystick δεξιά

Επόμενο στοιχείο Μπράιγ

 • Δεξιό joystick κάτω

Προηγούμενο στοιχείο Μπράιγ

 • Δεξιό joystick επάνω

Πρώτο στοιχείο Μπράιγ

 • Αριστερό joystick επάνω

Τελευταίο στοιχείο Μπράιγ

 • Αριστερό joystick κάτω

Επιλογή λειτουργίας πλοήγησης

 • Αριστερό joystick πάτημα + Δεξιό joystick κάτω

 • Διάστημα + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 4

Έναρξη επιλογής κειμένου στον συγκεκριμένο χαρακτήρα

 • Αριστερό joystick αριστερά + Πλήκτρο δρομολόγησης

Τερματισμός επιλογής κειμένου και αντιγραφή στο πρόχειρο

 • Αριστερό joystick δεξιά + Πλήκτρο δρομολόγησης

Επικόλληση από το πρόχειρο στο σημείο του δρομέα

 • Αριστερό joystick πάτημα + Δεξιό joystick πάτημα

 • Διάστημα + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 6

Εναλλαγή πληκτρολογίου Μπράιγ

 • Διάστημα + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 3

 • Διάστημα + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 8

 • Διάστημα + Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 7

Επιστροφή στον Πίνακα περιεχομένων

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συμμετοχή στη συζήτηση
Ρωτήστε την κοινότητα
Λήψη υποστήριξης
Επικοινωνία

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×