Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με τη Microsoft
Εισέλθετε ή δημιουργήστε ένα λογαριασμό.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε το λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.

Ο Αφηγητής υποστηρίζει τις παρακάτω οθόνες Μπράιγ TSI στα Windows 10 Αναβάθμιση Δημιουργικότητας. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον κώδικα Μπράιγ στον Αφηγητή, ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 8: Χρήση του Αφηγητή με κώδικα Μπράιγ.

Για μια λίστα με όλες τις υποστηριζόμενες οθόνες Μπράιγ, ανατρέξτε στο Παράρτημα Γ: Υποστηριζόμενες οθόνες Μπράιγ.

Υποστηριζόμενες οθόνες Μπράιγ TSI

Navigator 20

Κατά τη χρήση του μοντέλου TSI Navigator 20, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες εντολές με τον Αφηγητή.

Σημειώσεις: 

 • Τα πλήκτρα στο πληκτρολόγιο τεσσάρων πλήκτρων στα αριστερά ονομάζονται Δρομέας αριστερά, Δρομέας δεξιά, Δρομέας επάνω και Δρομέας κάτω.

 • Τα πλήκτρα στο πληκτρολόγιο τεσσάρων πλήκτρων στα δεξιά ονομάζονται Πλοήγηση αριστερά, Πλοήγηση δεξιά, Πλοήγηση επάνω και Πλοήγηση κάτω.

 • Τα πλήκτρα ανάμεσα στα πληκτρολόγια ονομάζονται Αντίχειρας αριστερά και Αντίχειρας δεξιά.

Ενέργεια Αφηγητή

Κουμπιά οθόνης

Κύρια ενέργεια

 • Δρομέας κάτω + Πλοήγηση κάτω

Δευτερεύουσα ενέργεια

 • Δρομέας επάνω + Πλοήγηση κάτω

 • Αντίχειρας δεξιά + Δρομέας επάνω

Εμφάνιση του μενού περιβάλλοντος

 • Δρομέας κάτω + Πλοήγηση επάνω + Αντίχειρας αριστερά

 • Αντίχειρας δεξιά

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα δεξιά

 • Πλοήγηση δεξιά

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα αριστερά

 • Πλοήγηση αριστερά

Αρχική Μπράιγ

 • Δρομέας επάνω + Πλοήγηση αριστερά

Τέλος Μπράιγ

 • Δρομέας επάνω + Πλοήγηση δεξιά

Επόμενο στοιχείο Μπράιγ

 • Πλοήγηση κάτω

Προηγούμενο στοιχείο Μπράιγ

 • Πλοήγηση επάνω

Πρώτο στοιχείο Μπράιγ

 • Πλοήγηση αριστερά + Πλοήγηση επάνω

Τελευταίο στοιχείο Μπράιγ

 • Πλοήγηση αριστερά + Πλοήγηση κάτω

Επιλογή λειτουργίας πλοήγησης

 • Πλοήγηση αριστερά + Πλοήγηση δεξιά

Navigator 40

Κατά τη χρήση του μοντέλου TSI Navigator 40, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες εντολές με τον Αφηγητή.

Σημειώσεις: 

 • Τα πλήκτρα στο πληκτρολόγιο τεσσάρων πλήκτρων στα αριστερά ονομάζονται Δρομέας αριστερά, Δρομέας δεξιά, Δρομέας επάνω και Δρομέας κάτω.

 • Τα πλήκτρα στο πληκτρολόγιο τεσσάρων πλήκτρων στα δεξιά ονομάζονται Πλοήγηση αριστερά, Πλοήγηση δεξιά, Πλοήγηση επάνω και Πλοήγηση κάτω.

 • Τα πλήκτρα ανάμεσα στα πληκτρολόγια ονομάζονται Αντίχειρας αριστερά και Αντίχειρας δεξιά.

Ενέργεια Αφηγητή

Κουμπιά οθόνης

Κύρια ενέργεια

 • Δρομέας κάτω + Πλοήγηση κάτω

Δευτερεύουσα ενέργεια

 • Δρομέας επάνω + Πλοήγηση κάτω

 • Αντίχειρας δεξιά + Δρομέας επάνω

Εμφάνιση του μενού περιβάλλοντος

 • Δρομέας κάτω + Πλοήγηση επάνω + Αντίχειρας αριστερά

 • Αντίχειρας δεξιά

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα δεξιά

 • Πλοήγηση δεξιά

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα αριστερά

 • Πλοήγηση αριστερά

Αρχική Μπράιγ

 • Δρομέας επάνω + Πλοήγηση αριστερά

Τέλος Μπράιγ

 • Δρομέας επάνω + Πλοήγηση δεξιά

Επόμενο στοιχείο Μπράιγ

 • Πλοήγηση κάτω

Προηγούμενο στοιχείο Μπράιγ

 • Πλοήγηση επάνω

Πρώτο στοιχείο Μπράιγ

 • Πλοήγηση αριστερά + Πλοήγηση επάνω

Τελευταίο στοιχείο Μπράιγ

 • Πλοήγηση αριστερά + Πλοήγηση κάτω

Επιλογή λειτουργίας πλοήγησης

 • Πλοήγηση αριστερά + Πλοήγηση δεξιά

Navigator 80

Κατά τη χρήση του μοντέλου TSI Navigator 80, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες εντολές με τον Αφηγητή.

Σημειώσεις: 

 • Τα πλήκτρα στο πληκτρολόγιο τεσσάρων πλήκτρων στο κέντρο ονομάζονται Δρομέας αριστερά, Δρομέας δεξιά, Δρομέας επάνω και Δρομέας κάτω.

 • Τα πλήκτρα σε κάθε πλευρά του πληκτρολογίου ονομάζονται Αριστερός αντίχειρας και Δεξιός αντίχειρας.

 • Τα εξωτερικά ακριανά πλήκτρα ονομάζονται Εξωτερικό αριστερά και Εξωτερικό δεξιά.

 • Τα εσωτερικά ακριανά πλήκτρα ονομάζονται Εσωτερικό αριστερά και Εσωτερικό δεξιά.

Ενέργεια Αφηγητή

Κουμπιά οθόνης

Κύρια ενέργεια

 • Πλήκτρο δρομολόγησης

 • Δρομέας κάτω + Εσωτερικό δεξιά

Δευτερεύουσα ενέργεια

 • Δύο διαδοχικά πλήκτρα δρομολόγησης

 • Δρομέας επάνω + Εσωτερικό δεξιά

 • Πλήκτρο δρομολόγησης .2 + Πλήκτρο δρομολόγησης .3 + Εσωτερικό δεξιά

 • Δεξιός αντίχειρας + Δρομέας επάνω

Εμφάνιση του μενού περιβάλλοντος

 • Δύο μη διαδοχικά πλήκτρα δρομολόγησης

 • Δρομέας κάτω + Εσωτερικό αριστερά + Αριστερός αντίχειρας

 • Πλήκτρο δρομολόγησης .2 + Πλήκτρο δρομολόγησης .3 + Εσωτερικό αριστερά

 • Δεξιός αντίχειρας

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα δεξιά

 • Εξωτερικό δεξιά

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα αριστερά

 • Εξωτερικό αριστερά

Αρχική Μπράιγ

 • Δρομέας επάνω + Εξωτερικό αριστερά

Τέλος Μπράιγ

 • Δρομέας επάνω + Εξωτερικό δεξιά

Επόμενο στοιχείο Μπράιγ

 • Εσωτερικό δεξιά

Προηγούμενο στοιχείο Μπράιγ

 • Εσωτερικό αριστερά

Πρώτο στοιχείο Μπράιγ

 • Εξωτερικό αριστερά + Εσωτερικό αριστερά

Τελευταίο στοιχείο Μπράιγ

 • Εξωτερικό αριστερά + Εσωτερικό δεξιά

Επιλογή λειτουργίας πλοήγησης

 • Εξωτερικό αριστερά + Εξωτερικό δεξιά

Έναρξη επιλογής κειμένου στον συγκεκριμένο χαρακτήρα

 • Πλήκτρο δρομολόγησης + Εξωτερικό αριστερά

Τερματισμός επιλογής κειμένου και αντιγραφή στο πρόχειρο

 • Πλήκτρο δρομολόγησης + Δρομέας δεξιά

Επικόλληση από το πρόχειρο στο σημείο του δρομέα

 • Πλήκτρο δρομολόγησης .2 + Πλήκτρο δρομολόγησης .3

Power Braille 40

Κατά τη χρήση του μοντέλου TSI Power Braille 40, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες εντολές με τον Αφηγητή.

Σημειώσεις: 

 • Οι θέσεις της αριστερής γραμμής ονομάζονται Αριστερός ταλαντωτής επάνω και Αριστερός ταλαντωτής κάτω.

 • Οι θέσεις της δεξιάς γραμμής ονομάζονται Δεξιός ταλαντωτής επάνω και Δεξιός ταλαντωτής κάτω.

 • Τα πλήκτρα στο κέντρο ονομάζονται Κυρτό και Κοίλο.

 • Τα πλήκτρα στην κορυφή ονομάζονται Πίσω (στα αριστερά) και Εμπρός (στα δεξιά).

Ενέργεια Αφηγητή

Κουμπιά οθόνης

Κύρια ενέργεια

 • Πλήκτρο δρομολόγησης

 • Αριστερός ταλαντωτής κάτω + Δεξιός ταλαντωτής κάτω

Δευτερεύουσα ενέργεια

 • Δύο διαδοχικά πλήκτρα δρομολόγησης

 • Αριστερός ταλαντωτής επάνω + Δεξιός ταλαντωτής κάτω

 • Πλήκτρο δρομολόγησης .2 + Πλήκτρο δρομολόγησης .3 + Δεξιός ταλαντωτής κάτω

 • Κοίλο + Αριστερός ταλαντωτής επάνω

Εμφάνιση του μενού περιβάλλοντος

 • Δύο μη διαδοχικά πλήκτρα δρομολόγησης

 • Αριστερός ταλαντωτής κάτω + Δεξιός ταλαντωτής επάνω + Κυρτό

 • Πλήκτρο δρομολόγησης .2 + Πλήκτρο δρομολόγησης .3 + Δεξιός ταλαντωτής επάνω

 • Κοίλο

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα δεξιά

 • Προώθηση

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα αριστερά

 • Πίσω

Αρχική Μπράιγ

 • Αριστερός ταλαντωτής επάνω + Πίσω

Τέλος Μπράιγ

 • Αριστερός ταλαντωτής επάνω + Εμπρός

Επόμενο στοιχείο Μπράιγ

 • Δεξιός ταλαντωτής κάτω

Προηγούμενο στοιχείο Μπράιγ

 • Δεξιός ταλαντωτής επάνω

Πρώτο στοιχείο Μπράιγ

 • Πίσω + Δεξιός ταλαντωτής επάνω

Τελευταίο στοιχείο Μπράιγ

 • Πίσω + Δεξιός ταλαντωτής κάτω

Επιλογή λειτουργίας πλοήγησης

 • Πίσω + Εμπρός

Έναρξη επιλογής κειμένου στον συγκεκριμένο χαρακτήρα

 • Πλήκτρο δρομολόγησης + Πίσω

Επικόλληση από το πρόχειρο στο σημείο του δρομέα

 • Πλήκτρο δρομολόγησης .2 + Πλήκτρο δρομολόγησης .3

Power Braille 65

Κατά τη χρήση του μοντέλου TSI Power Braille 65, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες εντολές με τον Αφηγητή.

Σημειώσεις: 

 • Τα πλήκτρα στην κορυφή, από τα αριστερά προς τα δεξιά, ονομάζονται Κουμπί 1, Κουμπί 2, Γραμμή 1, Γραμμή 2, Γραμμή 3, Γραμμή 4, Κουμπί 3, Κουμπί 4.

 • Τα πλήκτρα στο μπροστινό μέρος, από τα αριστερά προς τα δεξιά, ονομάζονται Διακόπτης 1, Διακόπτης 2, Αριστερός ταλαντωτής, Κυρτό, Κοίλο, Δεξιός ταλαντωτής, Διακόπτης 3, Διακόπτης 4.

Ενέργεια Αφηγητή

Κουμπιά οθόνης

Κύρια ενέργεια

 • Πλήκτρο δρομολόγησης

 • Αριστερός ταλαντωτής κάτω + Δεξιός ταλαντωτής κάτω

Δευτερεύουσα ενέργεια

 • Δύο διαδοχικά πλήκτρα δρομολόγησης

 • Κουμπί 3 + Κουμπί 4

 • Πλήκτρο δρομολόγησης .2 + Πλήκτρο δρομολόγησης .3 + Δεξιός ταλαντωτής κάτω

 • Κοίλο + Αριστερός ταλαντωτής επάνω

Εμφάνιση του μενού περιβάλλοντος

 • Δύο μη διαδοχικά πλήκτρα δρομολόγησης

 • Διακόπτης 4 επάνω

 • Πλήκτρο δρομολόγησης .2 + Πλήκτρο δρομολόγησης .3 + Δεξιός ταλαντωτής επάνω

 • Κοίλο

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα δεξιά

 • Κουμπί 4

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα αριστερά

 • Κουμπί 3

Αρχική Μπράιγ

 • Αριστερός ταλαντωτής επάνω + Κουμπί 3

Τέλος Μπράιγ

 • Αριστερός ταλαντωτής επάνω + Κουμπί 4

Επόμενο στοιχείο Μπράιγ

 • Δεξιός ταλαντωτής κάτω

 • Γραμμή 2

 • Γραμμή 3

 • Γραμμή 4

Προηγούμενο στοιχείο Μπράιγ

 • Δεξιός ταλαντωτής επάνω

 • Γραμμή 1

Πρώτο στοιχείο Μπράιγ

 • Κουμπί 1 + Γραμμή 1

Τελευταίο στοιχείο Μπράιγ

 • Κουμπί 1 + Γραμμή 2

Επιλογή λειτουργίας πλοήγησης

 • Γραμμή 1 + Γραμμή 2

Έναρξη επιλογής κειμένου στον συγκεκριμένο χαρακτήρα

 • Πλήκτρο δρομολόγησης + Κουμπί 1

Τερματισμός επιλογής κειμένου και αντιγραφή στο πρόχειρο

 • Πλήκτρο δρομολόγησης + Κουμπί 4

Επικόλληση από το πρόχειρο στο σημείο του δρομέα

 • Πλήκτρο δρομολόγησης .2 + Πλήκτρο δρομολόγησης .3

Power Braille 80

Κατά τη χρήση του μοντέλου TSI Power Braille 80, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες εντολές με τον Αφηγητή.

Σημειώσεις: 

 • Τα πλήκτρα στην κορυφή, από τα αριστερά προς τα δεξιά, ονομάζονται Κουμπί 1, Κουμπί 2, Γραμμή 1, Γραμμή 2, Γραμμή 3, Γραμμή 4, Κουμπί 3, Κουμπί 4.

 • Τα πλήκτρα στο μπροστινό μέρος, από τα αριστερά προς τα δεξιά, ονομάζονται Διακόπτης 1, Διακόπτης 2, Αριστερός ταλαντωτής, Κυρτό, Κοίλο, Δεξιός ταλαντωτής, Διακόπτης 3, Διακόπτης 4.

Ενέργεια Αφηγητή

Κουμπιά οθόνης

Κύρια ενέργεια

 • Πλήκτρο δρομολόγησης

 • Αριστερός ταλαντωτής κάτω + Δεξιός ταλαντωτής κάτω

Δευτερεύουσα ενέργεια

 • Δύο διαδοχικά πλήκτρα δρομολόγησης

 • Κουμπί 3 + Κουμπί 4

 • Πλήκτρο δρομολόγησης .2 + Πλήκτρο δρομολόγησης .3 + Δεξιός ταλαντωτής κάτω

 • Κοίλο + Αριστερός ταλαντωτής επάνω

Εμφάνιση του μενού περιβάλλοντος

 • Δύο μη διαδοχικά πλήκτρα δρομολόγησης

 • Διακόπτης 4 επάνω

 • Πλήκτρο δρομολόγησης .2 + Πλήκτρο δρομολόγησης .3 + Δεξιός ταλαντωτής επάνω

 • Κοίλο

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα δεξιά

 • Κουμπί 4

Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα αριστερά

 • Κουμπί 3

Αρχική Μπράιγ

 • Αριστερός ταλαντωτής επάνω + Κουμπί 3

Τέλος Μπράιγ

 • Αριστερός ταλαντωτής επάνω + Κουμπί 4

Επόμενο στοιχείο Μπράιγ

 • Δεξιός ταλαντωτής κάτω

 • Γραμμή 2

 • Γραμμή 3

 • Γραμμή 4

Προηγούμενο στοιχείο Μπράιγ

 • Δεξιός ταλαντωτής επάνω

 • Γραμμή 1

Πρώτο στοιχείο Μπράιγ

 • Κουμπί 1 + Γραμμή 1

Τελευταίο στοιχείο Μπράιγ

 • Κουμπί 1 + Γραμμή 2

Επιλογή λειτουργίας πλοήγησης

 • Γραμμή 1 + Γραμμή 2

Έναρξη επιλογής κειμένου στον συγκεκριμένο χαρακτήρα

 • Πλήκτρο δρομολόγησης + Κουμπί 1

Τερματισμός επιλογής κειμένου και αντιγραφή στο πρόχειρο

 • Πλήκτρο δρομολόγησης + Κουμπί 4

Επικόλληση από το πρόχειρο στο σημείο του δρομέα

 • Πλήκτρο δρομολόγησης .2 + Πλήκτρο δρομολόγησης .3

Επιστροφή στον Πίνακα περιεχομένων

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συμμετοχή στη συζήτηση
Ρωτήστε την κοινότητα
Λήψη υποστήριξης
Επικοινωνία

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×