How to open MSConfig in Windows 10

Прилага се за: Windows 10

  • From the taskbar, search System Configuration.

  • Select the top result, System Configuration desktop app.


Получаване на поддръжка

Свържете се с нас

Присъединете се към дискусията

Попитайте общността