Kuidas vähendada andmekasutust?

Kui teil pole piiramatu mahuga andmesidepakett (ja tänapäeval tõenäoliselt ei ole), on tähtis teada, kui palju andmeid kasutate ja kuidas vähendada andmekasutust Windows Phone'is.

Andmesensori kasutamine

Andmesensor aitab teil jälgida andmekasutust, uurida välja, millised rakendused kasutavad kõige rohkem andmemahtu, ja vähendada mobiilsideandmete kasutamist. Vaadake lisateavet jaotisest Andmete kasutamise haldamine andmesensoriga.

 • Häälestamiseks nipsake rakenduste loendisse ja puudutage valikut Andmesensor 

  Data Sense Icon
  .

Andmemahu vähendamine veebisirvimise ajal

Andmesensor aitab teil veebisirvimise ajal vähendada andmekasutust, vähendades veebilehel piltide suurust või blokeerides teatud reklaamid. Selle funktsiooni kasutamiseks tehke järgmist.

 1. Puudutage rakenduste loendis valikut Andmesensor 

  Data Sense Icon

 2. Puudutage nuppu Sätted 

  Settings Icon
  .

 3. Valige jaotises Andmemahu säästmine brauseris säte tavapärane, suur või automaatne. (Soovitame kasutada valikut „automaatne” mis võimaldab telefonil valida parima sätte.)

Wi-Fi-võrguga ühenduse loomine

Parim viis mobiilsideandmete kasutuse vähendamiseks on luua ühendus Wi-Fi-võrguga. Sel juhul kasutab telefon andmete saatmiseks ja vastuvõtmiseks Wi-Fi-ühendust.

 • Wi-Fi sisselülitamiseks valige rakenduste loendis Sätted 

  Settings Icon
   > Wi-Fi ja lülitage funktsioon Wi-Fi-võrgud 
  Toggle On Icon
  sisse.

Taustatoimingute väljalülitamine

Mõni rakendus võib mobiilandmesideühendust kasutada ka pärast rakenduse sulgemist. Andmekasutuse vähendamiseks saate tarbetud taustatoimingud välja lülitada.

 1. Valige rakenduste loendis Sätted 

  Settings Icon
   > Akusäästja ja nipsake jaotisse Kasutus.

 2. Puudutage rakendusi, millel on lubatud taustal töötada, ja lülitage säte Luba rakendusel taustal töötada 

  Toggle Off Icon
  välja.

Akusäästja sisselülitamine

Akusäästja lülitab välja mõned (kuid mitte kõik) funktsioonid, mis kasutavad andmesideühendust. Saate selle igal ajal sisse lülitada või lasta selle automaatselt aktiveerida, kui aku hakkab tühjaks saama.

 1. Valige rakenduste loendis Sätted 

  Settings Icon
   > Akusäästja.

 2. Lülitage Akusäästja 

  Toggle On Icon
  sisse.

 3. Puudutage jaotises Säästa akut suvandit, mida soovite aku säästmiseks kasutada.

Meilide sünkroonimise sätete muutmine

Saate valida, kui sageli telefon automaatselt meilikontosid sünkroonib. Samuti saate kontosid sünkroonida käsitsi ainult siis, kui soovite.

 1. Puudutage rakenduste loendis meilikontot, mille sätteid soovite muuta.

 2. Valige Rohkem 

  More Icon
   > Sätted ja puudutage nuppu Sünkroonimissätted.

 3. Valige jaotises Laadi uus sisu alla (või mõne konto korral Laadi alla uued meilisõnumid) soovitud suvand. Kui te ei soovi, et telefon selle konto meilisõnumeid automaatselt sünkrooniks, siis puudutage suvandit Käsitsi (kui suvand on saadaval).

Mobiilandmesidekasutuse takistamine piiratud Wi-Fi-ühenduse puhul

Kui telefon lõi ühenduse Wi-Fi-võrguga, kuid ei saa piiratud ühenduse tõttu lõpule viia andmemahukaid toiminguid (nt rakenduse allalaadimist), saate takistada telefoni lõpetamast toimingut mobiilandmesideühenduse kaudu. (Olenevalt sellest, kuidas tootja või mobiilisideoperaator on teie telefoni häälestanud, ei pruugita seda sätet telefonis kuvada.)

 1. Valige rakenduste loendis Sätted 

  Settings Icon
   > Mobiilside+SIM-kaart.

 2. Puudutage suvandit Piiratud Wi-Fi-ühendus ja seejärel käsku Ära kasuta mobiilsideandmete ühendust.

Mobiilandmesideühenduse väljalülitamine

Kõige kindlam viis mobiilandmesideühenduse kasutamise vältimiseks on see välja lülitada.

 1. Valige rakenduste loendis Sätted 

  Settings Icon
   > Mobiilside+SIM-kaart.

 2. Lülitage Andmeühendus 

  Toggle Off Icon
  välja.

Atribuudid

Artikli ID: 10894 – viimati läbi vaadatud: 17. mai 2016 – redaktsioon: 8

Windows Phone, Windows Phone 8.1

Tagasiside