Helinad, helid ja helitugevus

Helinad ja helid aitavad teil otsustada, millal Windows Phone'ile tähelepanu pöörata ja millal seda eirata. Saate määrata kordumatud helinad teile kõige tähtsamate inimeste jaoks. Eri tüüpi teadete (nt äratus, uus tekst- või kiirsõnum, kõnepost, meilisõnum, meeldetuletus ja muud teatised) jaoks saate kasutada erinevaid helisid.

Samuti saate uusi helinaid MP3- või muudest helifailide kaudu lisada või luua ja kasutada neid siis kohandatud helina. Veel saate Windows Phone'i poest oma telefoni alla laadida mitmesuguseid helinarakendusi – mis iganes teile sobib.

Kohandatud helina või sõnumitooni määramine kontakti jaoks

 1. Puudutage avakuval valikut Inimesed
  People Icon
  ja siis nipsake Kontaktidesse.
 2. Puudutage kontakti, kelle jaoks soovite heli määrata.
 3. Puudutage käsku Redigeeri 
  Edit icon
   ja seejärel tehke ühte või mõlemat järgmistest.
  • Puudutage valikut Helin ja seejärel puudutage määratavat helinat.
  • Puudutage valikut Sõnumitoon ja seejärel puudutage märguannet või määratavat kohandatud heli.

Muude helinate või märguannete muutmine

 1. Puudutage rakenduste loendis valikut Sätted
  Settings Icon
  > Helinad ja helid.
 2. Puudutage soovitud helina või märguande tüüpi, mida soovite muuta, ja seejärel valige heli, mida soovite kasutada.

Helifailide lisamine arvutist

Helifailide hankimiseks arvutist uude telefoni kasutage kas Windows Phone’i rakenduse töölauaversiooni või oma arvutit. Rakenduse kohta lisateabe saamiseks vaadake teemat Windows Phone’i sünkroonimine või järgige allolevaid juhiseid helina lisamise kohta Windowsi arvuti abil.

Windows Phone file structure in Windows Explorer

Hankige arvutist rohkem helinaid

Helina lisamine Windowsi arvuti kaudu

 1. Ühendage telefon arvutiga ja tehke järgmist.
  • Windows 10 arvutis klõpsake avakuva, klõpsake valikut File Explorer ja seejärel valige See arvuti.
  • Windows 8.1 arvutis valige Töölaud, valige tegumiribal File Explorer ja seejärel klõpsake valikut See arvuti.
  • Windows 8 arvutis valige Töölaud, valige tegumiribal File Explorer ja seejärel klõpsake valikut Arvuti.
  • Windows 7 arvutis klõpsake avakuva ja seejärel klõpsake valikut Arvuti.
 2. Valige jaotises Seadmed ja draivid (versioonis Windows 7 Kandeseadmed) oma telefon, valige kaust Telefon ja seejärel valige kaust Helinad.
 3. Otsige arvutist soovitud helifail (muusikafailid näiteks asuvad sageli kaustas Muusika ning on korraldatud esitaja ja albumi järgi) ja lohistage fail siis kausta Helinad.
 4. Avage telefoni rakenduste loendis Sätted
  Settings Icon
  > Helinad ja helid ja seejärel puudutage saadaolevate helinate loendi vaatamiseks suvandit Helin. Uus helin kuvatakse loendi jaotises Kohandatud.

Telefoni helitugevuse juhtimine

Kui olete kohas, kus piiksuv ja plärisev telefon võib valmistada piinlikkust või mõjuda solvavalt, võivad efektsed helinad muutuda vähem oluliseks kui helitugevuse nupud. Nende nuppude abil on hõlbus kõnede või muusika heli valjemaks ja vaiksemaks keerata ja kõlisti kiiresti välja lülitada.

Kõlisti sisse- või väljalülitamine helitugevuse nuppude abil

Helina väljalülitamiseks vajutage ja hoidke allhelitugevuse vähendamise 

Volume Down Icon
nuppu, kuni kuva ülaosas kuvatakse Värin.

Kõlisti sisse lülitamiseks vajutage ja hoidke all helitugevuse suurendamise 

Volume Up Icon
nuppu, kuni kuvatakse Kõlisti ja teatised.

Helitugevuse sätete reguleerimine kuval

Telefoni helitugevussuvandite laiendamiseks vajutage helitugevuse suurendamise  

Volume Up Icon
või helitugevuse vähendamise
Volume Down Icon
nuppu ja seejärel puudutage valikut Ava helitugevuse riba 
Expand Icon
.

Volume bar on Windows Phone 8.1

Helitugevuse riba kaudu pääsete kiiresti juurde helitugevuse sätetele peaaegu kõikjalt oma telefonis.

Olenevalt sellest, mida teete, kuvatakse teile üks või mitu järgmistest.

 • Kõne 
  In Call Volume Icon
  
 • Kõlisti ja teatised (Vaigistamiseks või vaigistuse tühistamiseks puudutage valikut 
  Ringer Notification Volume Icon
  Silent Mode Icon
  või
  Vibrate Icon
  .)
 • Meediumid ja rakendused (Vaigistamiseks või vaigistuse tühistamiseks puudutage valikut
  Media Icon
  või 
  Media Mute Icon
  .)
 • Kõrvaklapid (Vaigistamiseks või vaigistuse tühistamiseks puudutage valikut
  Headphone Volume Icon
  .)
 • Bluetooth (Vaigistamiseks või vaigistuse tühistamiseks puudutage valikut
  Bluetooth Icon
  .)

Helitugevuse reguleerimiseks kasutage helitugevuse liugurit. Liugurite all saate muuta ka telefoni värina sätteid, kui puudutate valikut Värin on sisse lülitatud 

Vibrate Icon
või Värin on välja lülitatud
Vibrate Icon
. Helitugevuse riba sulgemiseks puudutage valikut Sule heliriba
Collapse Icon
.

Telefoni värinasätete muutmine

 1. Puudutage rakenduste loendis valikut Sätted
  Settings Icon
  > Helinad ja helid.
 2. Lülitage värin sisse 
  Toggle On Icon
  või välja
  Toggle Off Icon
  .
Atribuudid

Artikli ID: 11672 – viimati läbi vaadatud: 19. juuli 2016 – redaktsioon: 10

Tagasiside