Windowsi kiirklahvid

Windows 10

Kiirklahvid on klahvikombinatsioonid või klahvid, mis võimaldavad teisiti teha neid toiminguid, mida tavaliselt tehakse hiirega.

Kopeerimine, kleepimine ja muud üldised kiirklahvid

Klahvid
Toiming
Ctrl + XValitud üksuse lõikamine
Ctrl + C (või Ctrl + Insert)
Valitud üksuse kopeerimine
Ctrl + V (või Shift + Insert)
Valitud üksuse kleepimine
Ctrl + ZToimingu tagasivõtmine
Alt + tabeldusklahv (Tab)Avatud rakenduste vahel liikumine
Alt + F4Aktiivse üksuse sulgemine või aktiivsest rakendusest väljumine
Windowsi logoga klahv  + LArvuti lukustamine
Windowsi logoga klahv  + DTöölaua kuvamine ja peitmine
F2Valitud üksuse ümbernimetamine
F3Faili või kausta otsimine File Exploreris
F4Aadressiriba loendi kuvamine File Exploreris
F5Aktiivse akna värskendamine
F6Aknas või töölaual kuvaelementide vahel liikumine
F10Menüüriba aktiveerimine aktiivses rakenduses
Alt + F8Sisselogimiskuval parooli näitamine
Alt + EscÜhest üksusest järgmisse liikumine nende avamise järjekorras
Alt + allakriipsutatud tähtSelle tähe käsu teostamine
Alt + sisestusklahv (Enter)Valitud üksuse atribuutide kuvamine
Alt + tühikuklahvAktiivse akna kiirmenüü avamine
Alt + vasaknoolTagasiminek
Alt + paremnoolEdasiliikumine
Alt + Page UpÜhe kuva võrra üles liikumine
Alt + Page DownÜhe kuva võrra alla liikumine
Ctrl + F4Aktiivse dokumendi sulgemine (rakendustes, mis on täisekraanvaates ja võimaldavad mitut dokumenti korraga lahti hoida)
Ctrl + AKõikide dokumendis või aknas olevate üksuste valimine
Ctrl + D (või kustutusklahv)Valitud üksuse kustutamine ja teisaldamine prügikasti
Ctrl + R (või F5)Aktiivse akna värskendamine
Ctrl + YToimingu uuesti tegemine
Ctrl + paremnoolKursori viimine järgmise sõna algusse
Ctrl + vasaknoolKursori viimine eelmise sõna algusse
Ctrl + allanoolKursori viimine järgmise lõigu algusse
Ctrl + ülesnoolKursori viimine eelmise lõigu algusse
Ctrl + Alt + tabeldusklahv (Tab)Kõigi avatud rakenduste vahel nooleklahvidega liikumine
Ctrl + Alt + Shift + nooleklahvidMenüüs Start esile tõstetud rühma või paani liigutamine soovitud suunas
Ctrl + nooleklahv (üksusele liikumiseks) + tühikuklahvMitme eraldi üksuse valimine aknas või töölaual
Ctrl + Shift + nooleklahvTekstiploki valimine
Ctrl + EscAvakuva avamine
Ctrl + Shift + EscTegumihalduri avamine
Ctrl + ShiftKlahvipaigutuse vahetamine mitme lubatud klahvipaigutuse korral
Ctrl + tühikuklahvHiinakeelse sisestusmeetodiredaktori (IME) sisse- või väljalülitamine
Shift + F10Valitud üksuse kiirmenüü kuvamine
Shift + nooleklahvAknas või töölaual mitme üksuse valimine või dokumendis teksti valimine
Shift + kustutusklahvValitud üksuse kustutamine (seda esmalt prügikasti teisaldamata)
ParemnoolAlammenüü või järgmise parempoolse menüü avamine
VasaknoolAlammenüü sulgemine või järgmise vasakpoolse menüü avamine
EscPraeguse toimingu peatamine või sellest väljumine


Klahvikombinatsioonid, milles kasutatakse Windowsi logoga klahvi

KlahvidToiming
Windowsi logoga klahv Menüü Start avamine või sulgemine
Windowsi logoga klahv  + ATegevuskeskuse avamine
Windowsi logoga klahv  + B
Olekuala fookuse määramine
Windowsi logoga klahv  + Shift + CCortana avamine kuulamisrežiimis

Märkus.Cortana on saadaval ainult teatud riikides/piirkondades või see võib olla välja lülitatud. Võimalik, et mõni Cortana funktsioon pole mõnes kohas saadaval. Kui Cortana pole saadaval või on välja lülitatud, saate kasutada otsingut.
Windowsi logoga klahv  + DTöölaua kuvamine ja peitmine
Windowsi logoga klahv  + Alt + DKuupäeva ja kellaaja kuvamine ja peitmine töölaual
Windowsi logoga klahv  + EFile Exploreri avamine
Windowsi logoga klahv  + FTagasisidekeskuse avamine
Windowsi logoga klahv  + GMänguriba avamine, kui mäng on avatud
Windowsi logoga klahv  + HTuumnupu "Jagamine" avamine
Windowsi logoga klahv  + ISätete avamine
Windowsi logoga klahv  + J Fookuse viimine Windowsi näpunäitele.

Windowsi näpunäite kuvamisel viiakse fookus sellele näpunäitele.  Kiirklahvide uuesti vajutamisel viiakse fookus selle Windowsi näpunäitega seotud kuvaelemendile.
Windowsi logoga klahv  + KKiirtoimingu Ühenda avamine
Windowsi logoga klahv  + LArvuti lukustamine või kontode vahetamine
Windowsi logoga klahv  + MKõikide akende minimeerimine
Windowsi logoga klahv  + OSeadme paigutuse lukustamine
Windowsi logoga klahv  + PEsitluse kuvamisrežiimi valimine
Windowsi logoga klahv  + RDialoogiboksi "Käivita" avamine
Windowsi logoga klahv  + SOtsingu avamine
Windowsi logoga klahv  + TTegumiribal rakenduste vahel liikumine
Windowsi logoga klahv  + UHõlbustuskeskuse avamine
Windowsi logoga klahv  + VTeatiste vahel liikumine
Windowsi logoga klahv  + Shift + VTeatiste vahel pöördjärjestuses liikumine
Windowsi logoga klahv  + XMenüü "Otselink" avamine
Windowsi logoga klahv  + ZTäisekraanrežiimis rakenduse saadaolevate käskude kuvamine
Windowsi logoga klahv  + koma (,)Töölaua ajutine pisieelvaade
Windowsi logoga klahv  + pausiklahvDialoogiboksi "Süsteemiatribuudid" kuvamine
Windowsi logoga klahv  + Ctrl + FArvutite otsimine (kui olete võrgus)
Windowsi logoga klahv  + Shift + MMinimeeritud akende taastamine töölauale
Windowsi logoga klahv  + numberTöölaua avamine ja numbriga tähistatud kohas tegumiribale kinnitatud rakenduse avamine. Kui rakendus juba töötab, liigutakse sellesse rakendusse.
Windowsi logoga klahv  + Shift + numberTöölaua avamine ja numbriga tähistatud kohas tegumiribale kinnitatud rakenduse uue eksemplari käivitamine
Windowsi logoga klahv  + Ctrl + numberTöölaua avamine ja numbriga tähistatud kohas tegumiribale kinnitatud rakenduse viimasele aktiivsele aknale liikumine
Windowsi logoga klahv  + Alt + numberTöölaua avamine ja numbriga tähistatud kohas tegumiribale kinnitatud rakenduse kiirpääsuloendi avamine
Windowsi logoga klahv  + Ctrl + Shift + numberTöölaua avamine ja tegumiribal tähistatud kohas asuva rakenduse uue eksemplari käivitamine administraatorina
Windowsi logoga klahv  + tabeldusklahv (Tab)Tegumivaate avamine
Windowsi logoga klahv  + ülesnoolAkna maksimeerimine
Windowsi logoga klahv  + allanoolAktiivse rakenduse eemaldamine kuvalt või töölauaakna minimeerimine
Windowsi logoga klahv  + vasaknoolRakenduse või töölauaakna maksimeerimine kuva vasakus servas
Windowsi logoga klahv  + paremnoolRakenduse või töölauaakna maksimeerimine kuva paremas servas
Windowsi logoga klahv  + HomeKõigi akende minimeerimine peale aktiivse töölauaakna (taastab kõik aknad teisel vajutusel)
Windowsi logoga klahv  + Shift + ülesnoolTöölauaakna venitamine kuva ülaservast alaservani
Windowsi logoga klahv  + Shift + allanoolAktiivsete töölauaakende püstsuunas taastamine/minimeerimine koos laiuse säilitamisega
Windowsi logoga klahv  + Shift + vasaknool või paremnoolTöölaual rakenduse või akna nihutamine ühelt kuvarilt teisele
Windowsi logoga klahv  + tühikuklahvSisestuskeele ja klaviatuuripaigutuse vahetamine
Windowsi logoga klahv  + Ctrl + tühikuklahvEelnevalt valitud sisendile muutmine
Windowsi logoga klahv  + sisestusklahv (Enter)Jutustaja avamine
Windowsi logoga klahv  + kaldkriips (/)IME tagasiteisenduse käivitamine
Windowsi logoga klahv  + plussmärk (+) või miinusmärk (-)Suurendi abil suurendamine ja vähendamine
Windowsi logoga klahv  + EscSuurendi sulgemine


Käsuviiba kiirklahvid

KlahvidToiming
Ctrl + C (või Ctrl + Insert)Valitud teksti kopeerimine
Ctrl + V (või Shift + Insert)Valitud teksti kleepimine
Ctrl + MSisenemine režiimi Märgi
Alt + valikuklahvValimise alustamine blokeerimisrežiimis
NooleklahvidKursori määratud suunas liigutamine
Page upKursori ühe lehe võrra ülespoole liigutamine
Page downKursori ühe lehe võrra allapoole liigutamine
Ctrl + Home (režiim Märgi)Kursori viimine puhvri algusse
Ctrl + End (režiim Märgi)Kursori viimine puhvri lõppu
Ctrl + ülesnoolVäljundi ajaloos ühe rea võrra üles liikumine
Ctrl + allanoolVäljundi ajaloos ühe rea võrra alla liikumine
Ctrl + Home (ajaloos navigeerimine)Kui käsurida on tühi, liigutab vaateava puhvri ülaserva. Vastasel korral kustutab kõik käsureal kursorist vasakul olevad märgid.
Ctrl + End (ajaloos navigeerimine)Kui käsurida on tühi, nihutage vaateava käsureale. Vastasel juhul kustutage käsurealt kõik kursorist paremal pool olevad märgid.


Dialoogiboksi kiirklahvid

KlahvidToiming
F4Aktiivse loendi üksuste kuvamine
Ctrl + tabeldusklahv (Tab)Vahelehtede vahel edasi liikumine
Ctrl + Shift + TabVahekaartide vahel tagasi liikumine
Ctrl + number (number 1–9) n. vahekaardile liikumine
Tabeldusklahv (Tab)Suvandite vahel edasi liikumine
Shift + tabeldusklahv (Tab)Suvandite vahel tagasi liikumine
Alt + allakriipsutatud tähtTähega seotud käsu teostamine (või suvandi valimine)
TühikuklahvMärkeruudu märkimine või tühjendamine, kui märkeruut on aktiivne
TagasilükkeklahvÜhe taseme võrra kõrgema kausta avamine, kui dialoogiboksis Nimega salvestamine või Avamine on valitud kaust
NooleklahvidNupu valimine, kui nuppude rühm on aktiivne


File Exploreri kiirklahvid

KlahvidToiming
Alt + DAadressiriba valimine
Ctrl + EOtsinguvälja valimine
Ctrl + FOtsinguvälja valimine
Ctrl + NUue akna avamine
Ctrl + WAktiivse akna sulgemine
Ctrl + hiire kerimisratasFaili- ja kaustaikoonide suuruse ja ilme muutmine
Ctrl + Shift + EKõikide valitud kausta kohal olevate kaustade kuvamine
Ctrl + Shift + NUue kausta loomine 
Num Lock + tärn (*)Valitud kausta kõigi alamkaustade kuvamine
Num Lock + plussmärk (+)Valitud kausta sisu kuvamine
Num Lock + miinusmärk (–)Valitud kausta ahendamine
Alt + PEelvaatepaani kuvamine
Alt + sisestusklahv (Enter)Valitud üksuse dialoogiboksi "Atribuudid" avamine
Alt + paremnoolJärgmise kausta vaatamine
Alt + ülesnoolKausta asukohaks oleva kausta vaatamine
Alt + vasaknoolEelmise kausta vaatamine
TagasilükkeklahvEelmise kausta vaatamine
ParemnoolPraeguse valiku kuvamine (kui see on ahendatud) või esimese alamkausta valimine
VasaknoolPraeguse valiku ahendamine (kui see on laiendatud) või kausta asukohaks oleva kausta valimine
EndAktiivse akna allserva kuvamine
HomeAktiivse akna ülaserva kuvamine
F11Aktiivse akna minimeerimine või maksimeerimine


Virtuaaltöölaudade kiirklahvid

KlahvidToiming
Windowsi logoga klahv + tabeldusklahv (Tab)Tegumivaate avamine
Windowsi logoga klahv  + Ctrl + DVirtuaaltöölaua lisamine
Windowsi logoga klahv  + Ctrl + paremnool Loodud virtuaaltöölaudade aktiveerimine paremal
Windowsi logoga klahv  + Ctrl + vasaknool Loodud virtuaaltöölaudade vaheldumisi aktiveerimine vasakul
Windowsi logoga klahv  + Ctrl + F4Kasutatava virtuaaltöölaua sulgemine


Tegumiriba kiirklahvid

KlahvidToiming
Shift + tegumiribanupu klõpsamineRakenduse avamine või rakenduse uue eksemplari kiiravamine
Ctrl + Shift + tegumiribanupu klõpsamineRakenduse avamine administraatorina
Shift + tegumiribanupu paremklõpsamineRakenduse aknamenüü kuvamine
Shift + rühmitatud tegumiribanupu paremklõpsamineRühma aknamenüü kuvamine
Ctrl + rühmitatud tegumiribanupu klõpsamineRühma akende vahel liikumine


Sätete kiirklahvid

KlahvidToiming
Windowsi logoga klahv  + I Sätete avamine
TagasilükkeklahvSätete avalehele naasmine
Otsinguväljaga lehtedele tippimineSätetest otsimine

Täiendavad kiirklahvid


Windows 8.1 ja Windows 8.1 RT

Peamised kiirklahvid

Järgmises tabelis on loetletud operatsioonisüsteemides Windows 8.1 ja Windows RT 8.1 enimkasutatavad kiirklahvid.

KlahvidToiming
Ctrl + C (või Ctrl + Insert)Valitud üksuse kopeerimine
Ctrl + XValitud üksuse lõikamine
Ctrl + V (või Shift + Insert)Valitud üksuse kleepimine
Ctrl + ZToimingu tagasivõtmine
Alt + tabeldusklahv (Tab)Avatud rakenduste vahel liikumine
Alt + F4Aktiivse üksuse sulgemine või aktiivsest rakendusest väljumine
Windowsi logoga klahv  + L Arvuti lukustamine või kontode vahetamine
Windowsi logoga klahv  + D Töölaua kuvamine ja peitmine


Uued kiirklahvid

Järgmises tabelis on loetletud Windowsi uued kiirklahvid.

KlahvidToiming
Windowsi logoga klahv  + tippimine Arvutis otsimine
Ctrl + plussmärk (+) või Ctrl + miinusmärk (–)Suure hulga üksuste (nt avakuvale kinnitatud rakenduste) suurendamine või vähendamine
Ctrl + hiire kerimisratasSuure hulga üksuste (nt avakuvale kinnitatud rakenduste) suurendamine või vähendamine
Windowsi logoga klahv‌  + C Tuumnuppude avamine

Rakenduses rakendusekäskude avamine
Windowsi logoga klahv  + F Failide otsimiseks tuumnupu "Otsing" avamine
Windowsi logoga klahv  + HTuumnupu "Jagamine" avamine
Windowsi logoga klahv + I Tuumnupu "Sätted" avamine
Windowsi logoga klahv  + KTuumnupu "Seadmed" avamine
Windowsi logoga klahv‌  + O
Ekraanikuva paigutuse lukustamine (horisontaal- või vertikaalpaigutus)
Windowsi logoga klahv  + Q
Kõikjalt või avatud rakendusest otsimiseks tuumnupu "Otsing" avamine (kui rakendus toetab rakendusesisest otsingut)
Windowsi logoga klahv + S
Tuumnupu "Otsing" avamine Windowsist ja veebist otsimiseks
Windowsi logoga klahv‌  + W
Sätete otsimiseks tuumnupu "Otsing" avamine
Windowsi logoga klahv‌  + Z
Rakenduses saadaolevate käskude kuvamine


Windowsi logoga klahv‌  + tühikuklahv
Sisestuskeele ja klaviatuuripaigutuse vahetamine
Windowsi logoga klahv‌  + Ctrl + tühikuklahv
Eelnevalt valitud sisendiks muutmine
Windowsi logoga klahv‌  + tabeldusklahv (Tab)
Viimati kasutatud rakenduste (v.a töölauarakenduste) vahel liikumine
Windowsi logoga klahv‌  + Ctrl + tabeldusklahv (Tab)
Viimati kasutatud rakenduste (v.a töölauarakenduste) vahel liikumine
Windowsi logoga klahv‌  + Shift + tabeldusklahv (Tab)
Viimati kasutatud rakenduste (v.a töölauarakenduste) vahel liikumine pöördjärjestuses
Windowsi logoga klahv‌  + Shift + punkt (.)
Rakenduse tõmbamine vasakule kuvaserva
Windowsi logoga klahv‌  + punkt (.)
Avatud rakenduste vahel liikumine
Esc
Praeguse toimingu peatamine või sellest väljumine


Üldised kiirklahvid

Järgmises tabelis on loetletud Windowsi üldised kiirklahvid.

Klahvid
Toiming
F1
Spikri kuvamine
F2
Valitud üksuse ümbernimetamine
F3
Faili või kausta otsimine
F4
File Exploreris aadressiriba loendi kuvamine
F5
Aktiivse akna värskendamine
F6
Aknas või töölaual kuvaelementide vahel liikumine
F10
Menüüriba aktiveerimine aktiivses rakenduses
Alt + F4
Aktiivse üksuse sulgemine või aktiivsest rakendusest väljumine
Alt + Esc
Ühest üksusest järgmisse liikumine nende avamise järjekorras
Alt + allakriipsutatud täht
Selle tähe käsu teostamine
Alt + sisestusklahv (Enter)
Valitud üksuse atribuutide kuvamine
Alt + tühikuklahv
Aktiivse akna kiirmenüü avamine
Alt + vasaknool
Tagasi
Alt + paremnool
Edasi
Alt + Page Up
Ühe kuva võrra üles liikumine
Alt + Page Down
Ühe kuva võrra alla liikumine
Alt + tabeldusklahv (Tab)
Avatud rakenduste (v.a töölauarakenduste) vahel liikumine
Ctrl + F4
Aktiivse dokumendi sulgemine (rakendustes, mis on täisekraanvaates ja kus saab mitut dokumenti korraga lahti hoida)
Ctrl + A
Kõikide dokumendis või aknas olevate üksuste valimine
Ctrl + C (või Ctrl + Insert)
Valitud üksuse kopeerimine
Ctrl + D (või kustutusklahv)
Valitud üksuse kustutamine ja teisaldamine prügikasti
Ctrl + R (või F5)
Aktiivse akna värskendamine
Ctrl + V (või Shift + Insert)
Valitud üksuse kleepimine
Ctrl + X
Valitud üksuse lõikamine
Ctrl + Y
Toimingu uuesti tegemine
Ctrl + Z
Toimingu tagasivõtmine
Ctrl + plussmärk (+) või Ctrl + miinusmärk (–)
Suure hulga üksuste (nt avakuvale kinnitatud rakenduste) suurendamine või vähendamine
Ctrl + hiire kerimisratas
Töölaua ikoonide suuruse muutmine või suure hulga üksuste (nt avakuvale kinnitatud rakenduste) suurendamine või vähendamine
Ctrl + paremnool
Kursori viimine järgmise sõna algusse
Ctrl + vasaknool
Kursori viimine eelmise sõna algusse
Ctrl + allanool
Kursori viimine järgmise lõigu algusse
Ctrl + ülesnool
Kursori viimine eelmise lõigu algusse
Ctrl + Alt + tabeldusklahv (Tab)
Kõigi avatud rakenduste vahel nooleklahvidega liikumine
Ctrl + nooleklahv (üksusele liikumiseks) + tühikuklahv
Mitme eraldi üksuse valimine aknas või töölaual
Ctrl + Shift + nooleklahv
Tekstiploki valimine
Ctrl + Esc
Avakuva avamine
Ctrl + Shift + Esc
Tegumihalduri avamine
Ctrl + Shift
Klahvipaigutuse vahetamine mitme lubatud klahvipaigutuse korral
Ctrl + tühikuklahv
Hiinakeelse sisestusmeetodiredaktori (IME) sisse- või väljalülitamine
Shift + F10
Valitud üksuse kiirmenüü kuvamine
Shift + nooleklahv
Aknas või töölaual mitme üksuse valimine või dokumendis teksti valimine
Shift + kustutusklahv
Valitud üksuse kustutamine (seda esmalt prügikasti teisaldamata)
Paremnool
Alammenüü või järgmise parempoolse menüü avamine
Vasaknool
Alammenüü sulgemine või järgmise vasakpoolse menüü avamine
Esc
Praeguse toimingu peatamine või sellest väljumine


Klahvikombinatsioonid, milles kasutatakse Windowsi logoga klahvi

Järgmises tabelis on loetletud klahvikombinatsioonid, kus kasutatakse Windowsi logoga klahvi .

Klahvid
Toiming
Windowsi logoga klahv + F1
Windowsi spikri ja toe avamine
Windowsi logoga klahv
Avakuva kuvamine või peitmine
Windowsi logoga klahv  + B
Olekuala fookuse määramine
Windowsi logoga klahv‌  + C
Tuumnuppude avamine

Windowsi logoga klahv  + D
Töölaua kuvamine ja peitmine
Windowsi logoga klahv  + E
File Exploreri avamine
Windowsi logoga klahv  + F
Failide otsimiseks tuumnupu "Otsing" avamine
Windowsi logoga klahv  + H
Tuumnupu "Jagamine" avamine
Windowsi logoga klahv  + I
Tuumnupu "Sätted" avamine
Windowsi logoga klahv + K
Tuumnupu "Seadmed" avamine
Windowsi logoga klahv  + L
Arvuti lukustamine või kasutaja vahetamine
Windowsi logoga klahv  + M
Kõikide akende minimeerimine
Windowsi logoga klahv  + O
Seadme paigutuse lukustamine
Windowsi logoga klahv  + P
Esitluse kuvamise režiimi valimine
Windowsi logoga klahv  + Q
Kõikjalt või avatud rakendusest otsimiseks tuumnupu "Otsing" avamine (kui rakendus toetab rakendusesisest otsingut)
Windowsi logoga klahv  + R
Dialoogiboksi Käivita avamine
Windowsi logoga klahv  + S
Tuumnupu "Otsing" avamine Windowsist ja veebist otsimiseks
Windowsi logoga klahv  + T
Tegumiribal rakenduste vahel liikumine
Windowsi logoga klahv  + U
Hõlbustuskeskuse avamine
Windowsi logoga klahv  + V
Teatiste vahel liikumine
Windowsi logoga klahv  + Shift + V
Teatiste vahel pöördjärjestuses liikumine
Windowsi logoga klahv  + X
Menüü Otselink avamine
Windowsi logoga klahv  + Z
Rakenduse saadaolevate käskude kuvamine

Windowsi logoga klahv  + koma (,)
Töölaua ajutise pisieelvaate kuvamine
Windowsi logoga klahv  + pausiklahv
Dialoogiboksi Süsteemiatribuudid kuvamine
Windowsi logoga klahv  + Ctrl + F
Arvutite otsimine (kui olete võrgus)
Windowsi logoga klahv  + Shift + M
Minimeeritud akende taastamine töölauale
Windowsi logoga klahv  + number Töölaua avamine ja numbriga tähistatud kohas tegumiribale kinnitatud rakenduse avamine. Kui rakendus juba töötab, liigutakse sellesse rakendusse.
Windowsi logoga klahv  + Shift + number
Töölaua avamine ja numbriga tähistatud kohas tegumiribale kinnitatud rakenduse uue eksemplari käivitamine
Windowsi logoga klahv  + Ctrl + number
Töölaua avamine ja numbriga tähistatud kohas tegumiribale kinnitatud rakenduse viimasele aktiivsele aknale liikumine
Windowsi logoga klahv  + Alt + number
Töölaua avamine ja numbriga tähistatud kohas tegumiribale kinnitatud rakenduse kiirpääsuloendi avamine
Windowsi logoga klahv  + Ctrl + Shift + number
Töölaua avamine ja tegumiribal tähistatud kohas asuva rakenduse uue eksemplari käivitamine administraatorina
Windowsi logoga klahv  + tabeldusklahv (Tab)
Viimati kasutatud rakenduste (v.a töölauarakenduste) vahel liikumine
Windowsi logoga klahv  + Ctrl + tabeldusklahv (Tab)
Viimati kasutatud rakenduste (v.a töölauarakenduste) vahel liikumine
Windowsi logoga klahv  + Shift + tabeldusklahv (Tab)
Viimati kasutatud rakenduste (v.a töölauarakenduste) vahel liikumine pöördjärjestuses
Windowsi logoga klahv  + Ctrl + B
Liikumine olekualal teate esitanud rakendusse
Windowsi logoga klahv  + ülesnool
Akna maksimeerimine
Windowsi logoga klahv  + allanool
Aktiivse rakenduse eemaldamine kuvalt või töölauaakna minimeerimine
Windowsi logoga klahv  + vasaknool
Rakenduse või töölauaakna maksimeerimine kuva vasakus servas
Windowsi logoga klahv  + paremnool
Rakenduse või töölauaakna maksimeerimine kuva paremas servas
Windowsi logoga klahv  + Home
Kõigi akende minimeerimine peale aktiivse töölauaakna (taastab kõik aknad teisel vajutusel)
Windowsi logoga klahv  + Shift + ülesnool
Töölauaakna venitamine kuva ülaservast alaservani
Windowsi logoga klahv  + Shift + allanool
Aktiivsete töölauaakende püstsuunas taastamine/minimeerimine koos laiuse säilitamisega
Windowsi logoga klahv  + Shift + vasaknool või paremnool
Töölaual rakenduse või akna nihutamine ühelt kuvarilt teisele
Windowsi logoga klahv  + tühikuklahv
Sisestuskeele ja klaviatuuripaigutuse vahetamine
Windowsi logoga klahv  + Ctrl + tühikuklahv
Eelnevalt valitud sisendiks muutmine
Windowsi logoga klahv  + sisestusklahv (Enter)
Jutustaja avamine
Windowsi logoga klahv  + Shift + punkt (.)
Avatud rakenduste vahel liikumine
Windowsi logoga klahv  + punkt (.)
Avatud rakenduste vahel liikumine
Windowsi logoga klahv  + kaldkriips (/)
IME tagasiteisenduse käivitamine
Windowsi logoga klahv   + Alt + sisestusklahv (Enter)
Windows Media Centeri avamine
Windowsi logoga klahv  + plussmärk (+) või miinusmärk (–)
Suurendi abil suurendamine ja vähendamine
 Windowsi logoga klahv  + Esc Suurendist väljumine


Dialoogiboksi kiirklahvid

Järgmises tabelis on loetletud kiirklahvid, mida saate kasutada dialoogiboksides.

Klahvid
Toiming
F1
Spikri kuvamine
F4
Aktiivse loendi üksuste kuvamine
Ctrl + tabeldusklahv (Tab)
Vahekaartide vahel edasisuunas liikumine
Ctrl + Shift + Tab
Vahekaartide vahel tagasi liikumine
Ctrl + number (number 1–9)
n. vahekaardile liikumine
Tabeldusklahv (Tab)
Suvandite vahel edasi liikumine
Shift + tabeldusklahv (Tab)
Suvandite vahel tagasi liikumine
Alt + allakriipsutatud täht
Tähega seotud käsu teostamine (või suvandi valimine)
Tühikuklahv
Märkeruudu märkimine või tühjendamine, kui märkeruut on aktiivne
Tagasilükkeklahv
Ühe taseme võrra kõrgema kausta avamine, kui dialoogiboksis Nimega salvestamine või Avamine on valitud kaust
Nooleklahvid
Nupu valimine, kui nuppude rühm on aktiivne


File Exploreri kiirklahvid

Klahvid
Toiming
 Alt + DAadressiriba valimine
Ctrl + E
Otsinguvälja valimine
Ctrl + F
Otsinguvälja valimine
Ctrl + N
Uue akna avamine
Ctrl + W
Praeguse akna sulgemine
Ctrl + hiire kerimisratas
Faili- ja kaustaikoonide suuruse ja ilme muutmine
Ctrl + Shift + E
Kõikide valitud kausta kohal olevate kaustade kuvamine
Ctrl + Shift + N
Uue kausta loomine
Num Lock + tärn (*)
Valitud kausta kõigi alamkaustade kuvamine
Num Lock + plussmärk (+)
Valitud kausta sisu kuvamine
Num Lock + miinusmärk (–)
Valitud kausta ahendamine
Alt + P
Eelvaatepaani kuvamine
Alt + sisestusklahv (Enter)
Valitud üksuse dialoogiboksi Atribuudid avamine
Alt + paremnool
Järgmise kausta vaatamine
Alt + ülesnool
Kausta asukohaks oleva kausta vaatamine
Alt + vasaknool
Eelmise kausta vaatamine
Tagasilükkeklahv
Eelmise kausta vaatamine
Paremnool
Praeguse valiku kuvamine (kui see on ahendatud) või esimese alamkausta valimine
Vasaknool
Praeguse valiku ahendamine (kui see on laiendatud) või kausta asukohaks oleva kausta valimine
End
Aktiivse akna allserva kuvamine
Home
Aktiivse akna ülaosa kuvamine
F11
Aktiivse akna minimeerimine või maksimeerimine


Tegumiriba kiirklahvid

Järgmises tabelis on loetletud kiirklahvid töölaua tegumiriba üksustega töötamiseks.

Klahvid
Toiming
Shift + tegumiribanupu klõpsamine
Rakenduse avamine või rakenduse uue eksemplari kiiravamine
Ctrl + Shift + tegumiribanupu klõpsamine
Rakenduse avamine administraatorina
Shift + tegumiribanupu paremklõpsamine
Rakenduse aknamenüü kuvamine
Shift + rühmitatud tegumiribanupu paremklõpsamine
Rühma aknamenüü kuvamine
Ctrl + rühmitatud tegumiribanupu klõpsamine
Rühma akende vahel liikumine


Töölaual kaugtöölaua ühenduse kiirklahvid

Klahvid
Toiming
Alt + Page Up
Rakenduste vahel vasakult paremale liikumine
Alt + Page Down
Rakenduste vahel paremalt vasakule liikumine.
Alt + Insert
Rakenduste vahel käivitusjärjekorras liikumine.
Alt + Home
Avakuva kuvamine
Ctrl + Alt + Break
Akna ja täisekraanvaate vaheldumisi aktiveerimine 
Ctrl + Alt + End
Windowsi turbe dialoogiboksi kuvamine
Ctrl + Alt + Home
Täisekraanrežiimis ühenduseriba aktiveerimine
Alt + Delete Süsteemimenüü kuvamine
Ctrl + Alt + miinusmärk (–) numbriklahvistikul
Aktiivse akna koopia koos klientrakendusega terminaliserveri lõikelauale paigutamine (sama funktsioon, mis kohalikus arvutis klahvikombinatsiooni Alt+Print Screen vajutamine)
Ctrl + Alt + plussmärk (+) numbriklahvistikul
Kogu klientrakenduse akna ala koopia paigutamine terminaliserveri lõikelauale (sama funktsioon, mis kohalikus arvutis klahvi Print Screen vajutamine)
Ctrl + Alt + paremnool
Kaugtöölaua juhtelementidest tabeldusklahviga hostrakenduse juhtelementi (nt nupule või tekstiväljale) liikumine. Kasulik, kui kaugtöölaua juhtelemendid on manustatud teise (hosti) rakendusse.
Ctrl + Alt + vasaknool
Kaugtöölaua juhtelementidest tabeldusklahviga hostrakenduse juhtelementi (nt nupule või tekstiväljale) liikumine. Kasulik, kui kaugtöölaua juhtelemendid on manustatud teise (hosti) rakendusse.


Windowsi spikrivaaturi kiirklahvid

Järgmine tabel sisaldab kiirklahve spikrivaaturiga töötamiseks.

Klahvid
Toiming
F3
Kursori viimine otsinguväljale
F10
Menüü Suvandid kuvamine
Home-klahv
Teema algusse liikumine
End-klahv
Teema lõppu liikumine
Alt + vasaknool
Eelnevalt vaadatud teemale naasmine
Alt + paremnool
Järgmisele (eelnevalt vaadatud) teemale liikumine
Alt + Home
Spikri ja toe avaulehe kuvamine 
Alt + A
Klienditoe lehe kuvamine
Alt + C
Sisukorra kuvamine 
Alt + N
Menüü Ühendussätted kuvamine
Ctrl + F Praeguse teema otsimine
Ctrl + P
Teema printimine


Rakenduste ümberkorraldamise kiirklahvid

Järgmine tabel sisaldab uue kujundusega rakenduste ümberkorraldamise kiirklahve.


Klahvid
Toiming
Windowsi logoga klahv  + . (punkt)
Ümberkorraldusrežiimi aktiveerimine ja rakenduste või eraldite valimine mitmel kuvaril
Windowsi logoga klahv  + vasaknool
Rakenduseeraldi nihutamine vasakule
Windowsi logoga klahv  + paremnool
Rakenduseeraldi nihutamine paremale
Windowsi logoga klahv  + ülesnool
Rakenduse maksimeerimine
Windowsi logoga klahv  + allanool
Rakenduse sulgemine
Windowsi logoga klahv + Esc
Ümberkorraldusrežiimist väljumine

Täiendavad kiirklahvid


Windows 7

Üldised kiirklahvid

Järgmises tabelis on loetletud üldised kiirklahvid.

Klahvid
 Toiming
F1
Spikri kuvamine
Ctrl + C (või Ctrl + Insert)
Valitud üksuse kopeerimine
Ctrl + X
Valitud üksuse lõikamine
Ctrl + V (või Shift + Insert)
Valitud üksuse kleepimine
Ctrl + Z
Toimingu tagasivõtmine
Ctrl + Y
Toimingu uuesti tegemine
Kustutusklahv (või Ctrl + D)
Valitud üksuse kustutamine ja teisaldamine prügikasti
Shift + kustutusklahv
Valitud üksuse kustutamine (seda esmalt prügikasti teisaldamata)
F2
Valitud üksuse ümbernimetamine
Ctrl + paremnool
Kursori viimine järgmise sõna algusse
Ctrl + vasaknool
Kursori viimine eelmise sõna algusse
Ctrl + allanool
Kursori viimine järgmise lõigu algusse
Ctrl + ülesnool
Kursori viimine eelmise lõigu algusse
Ctrl + Shift + nooleklahv
Tekstiploki valimine
Shift + nooleklahv
Aknas või töölaual mitme üksuse valimine või dokumendis teksti valimine
Ctrl + nooleklahv + tühikuklahv
Mitme eraldi üksuse valimine aknas või töölaual
Ctrl + A
Kõikide dokumendis või aknas olevate üksuste valimine
F3
Faili või kausta otsimine
Alt + sisestusklahv (Enter)
Valitud üksuse atribuutide kuvamine
Alt + F4
Aktiivse üksuse sulgemine või aktiivsest programmist väljumine
Alt + tühikuklahv
Aktiivse akna kiirmenüü avamine
Ctrl + F4
Aktiivse dokumendi sulgemine (programmides, kus saab mitut dokumenti korraga lahti hoida)
Alt + tabeldusklahv (Tab)
Avatud üksuste vahel liikumine
Ctrl + Alt + tabeldusklahv (Tab)
Kõigi avatud üksuste vahel nooleklahvidega liikumine
Ctrl + hiire kerimisratas
Ikoonide suuruse muutmine töölaual
Windowsi logoga klahv 
Windowsi logoklahvi pilt
+ tabeldusklahv (Tab)
Aero Flip 3-D abil tegumiribal programmide vahel liikumine
Ctrl + Windowsi logoga klahv
Windowsi logoklahvi pilt
+ tabeldusklahv (Tab)
Nooleklahvidega Aero Flip 3-D abil tegumiribal programmide vahel liikumine
Alt + Esc
Ühest üksusest järgmisse liikumine nende avamise järjekorras
F6
Aknas või töölaual kuvaelementide vahel liikumine
F4
Aadressiriba loendi kuvamine Windows Exploreris
Shift + F10
Valitud üksuse kiirmenüü kuvamine
Ctrl + Esc
Menüü "Start" avamine
Alt + allakriipsutatud täht
Konkreetse menüü kuvamine
Alt + allakriipsutatud täht
Menüükäsu (või muu allakriipsutatud käsu) rakendamine
F10
Menüüriba aktiveerimine aktiivses programmis
Paremnool
Alammenüü või järgmise parempoolse menüü avamine
Vasaknool
Järgmise vasakpoolse menüü avamine või alammenüü sulgemine
F5 (või Ctrl + R)
Aktiivse akna värskendamine
Alt + ülesnool
Windows Exploreris ühe taseme võrra kõrgema kausta kuvamine
Esc
Praeguse toimingu tühistamine
Ctrl + Shift + Esc
Tegumihalduri avamine
Shift-klahvi vajutamine CD-plaadi sisestamisel
CD-plaadi automaatse esitamise takistamine
Vasak Alt + Shift
Sisestuskeele vahetamine mitme lubatud sisestuskeele korral
Ctrl + Shift
Klahvipaigutuse vahetamine mitme lubatud klahvipaigutuse korral
Parem või vasak Ctrl + Shift
Tekstilugemissuuna muutmine paremalt vasakule loetavates keeltes


Dialoogiboksi kiirklahvid

Järgmises tabelis on loetletud kiirklahvid, mida saate kasutada dialoogiboksides.

Klahvid
Toiming
Ctrl + tabeldusklahv (Tab)
Vahekaartide vahel edasi liikumine
Ctrl + Shift + Tab
Vahekaartide vahel tagasi liikumine
Tabeldusklahv (Tab)
Suvandite vahel edasi liikumine
Shift + tabeldusklahv (Tab)
Suvandite vahel tagasi liikumine
Alt + allakriipsutatud täht
Tähega seotud käsu teostamine (või suvandi valimine)
Sisestusklahv (Enter)
Asendab hiireklõpsu paljude valitud käskude korral
Tühikuklahv
Märkeruudu märkimine või tühjendamine, kui märkeruut on aktiivne
Nooleklahvid
Nupu valimine, kui nuppude rühm on aktiivne
F1
Spikri kuvamine
F4
Aktiivse loendi üksuste kuvamine
Tagasilükkeklahv
Ühe taseme võrra kõrgema kausta avamine, kui dialoogiboksis "Nimega salvestamine" või "Avamine" on valitud kaust


Klahvikombinatsioonid, milles kasutatakse Windowsi logoga klahvi

Järgmises tabelis on loetletud klahvikombinatsioonid, milles kasutatakse Windowsi logoga klahvi

Windowsi logoklahvi pilt

Klahvid
Toiming
Windowsi logoga klahv
Windowsi logoklahvi pilt

Menüü "Start" avamine või sulgemine
Windowsi logoga klahv
Windowsi logoklahvi pilt
+ Pause

Dialoogiboksi "Süsteemiatribuudid" kuvamine
Windowsi logoga klahv
Windowsi logoklahvi pilt
+ D

Töölaua kuvamine
Windowsi logoga klahv
Windowsi logoklahvi pilt
+ M

Kõikide akende minimeerimine
Windowsi logoga klahv
Windowsi logoklahvi pilt
+ Shift + M

Minimeeritud akende taastamine töölaual
Windowsi logoga klahv
Windowsi logoklahvi pilt
+ E

Akna "Arvuti" avamine
Windowsi logoga klahv
Windowsi logoklahvi pilt
+ F

Arvutite otsimine (kui olete võrgus)
Windowsi logoga klahv
Windowsi logoklahvi pilt
+ L

Arvuti lukustamine või kasutaja vahetamine
Windowsi logoga klahv
Windowsi logoklahvi pilt
+ R

Dialoogiboksi "Käivita" avamine
Windowsi logoga klahv
Windowsi logoklahvi pilt
+ T

Tegumiribal programmide vahel liikumine
Windowsi logoga klahv
Windowsi logoklahvi pilt
+ number

Tegumiribale kinnitatud programmi käivitamine numbriga tähistatud kohas. Kui programm juba töötab, liigutakse sellesse programmi
Shift + Windowsi logoga klahv
Windowsi logoklahvi pilt
+ number

Tegumiribale kinnitatud programmi uue eksemplari käivitamine numbriga tähistatud kohas
Ctrl + Windowsi logoga klahv
Windowsi logoklahvi pilt
+ number

Numbriga tähistatud kohas tegumiribale kinnitatud programmi viimasele aktiivsele aknale liikumine
Alt + Windowsi logoga klahv
Windowsi logoklahvi pilt
+ number

Numbriga tähistatud kohas tegumiribale kinnitatud programmi kiirpääsuloendi avamine
Windowsi logoga klahv
Windowsi logoklahvi pilt
+ tabeldusklahv (Tab)

Aero Flip 3-D abil tegumiribal programmide vahel liikumine
Ctrl + Windowsi logoga klahv
Windowsi logoklahvi pilt
+ tabeldusklahv (Tab)
Nooleklahvidega Aero Flip 3-D abil tegumiribal programmide vahel liikumine
Ctrl + Windowsi logoga klahv
Windowsi logoklahvi pilt
+ B

Liikumine olekualal teate esitanud programmi
Windowsi logoga klahv
Windowsi logoklahvi pilt
+ tühikuklahv

Töölaua eelvaate kuvamine
Windowsi logoga klahv
Windowsi logoklahvi pilt
+ ülesnool

Akna maksimeerimine
Windowsi logoga klahv
Windowsi logoklahvi pilt
+ vasaknool

Akna maksimeerimine kuva vasakul serval
Windowsi logoga klahv
Windowsi logoklahvi pilt
+ paremnool

Akna maksimeerimine kuva paremal serval
Windowsi logoga klahv
Windowsi logoklahvi pilt
+ allanool

Akna minimeerimine
Windowsi logoga klahv
Windowsi logoklahvi pilt
+ Home

Kõigi ülejäänud akende minimeerimine peale aktiivse akna
Windowsi logoga klahv
Windowsi logoklahvi pilt
+ Shift + ülesnool

Akna venitamine kuva ülaservast allservani
Windowsi logoga klahv
Windowsi logoklahvi pilt
+ Shift + vasaknool või paremnool

Akna nihutamine ühelt kuvarilt teisele
Windowsi logoga klahv
Windowsi logoklahvi pilt
+ P

Esitluse kuvamise režiimi valimine
Windowsi logoga klahv
Windowsi logoklahvi pilt
+ G

Vidinate vahel liikumine
Windowsi logoga klahv
Windowsi logoklahvi pilt
+ U

Hõlbustuskeskuse avamine
Windowsi logoga klahv
Windowsi logoklahvi pilt
+ X

Windowsi mobiilsuskeskuse avamine


Windows Exploreri kiirklahvid

Klahvid
Toiming
Ctrl + N
Uue akna avamine
Ctrl + W
Praeguse akna sulgemine
Ctrl + Shift + N
Uue kausta loomine
End
Aktiivse akna allserva kuvamine
Home
Aktiivse akna ülaserva kuvamine
F11
Aktiivse akna minimeerimine või maksimeerimine
Ctrl + punkt (.)
Pildi pööramine päripäeva
Ctrl + koma (,)
Pildi pööramine vastupäeva
Num Lock + tärn (*) numbriklahvistikul
Valitud kausta kõigi alamkaustade kuvamine
Num Lock + plussmärk (+) numbriklahvistikul
Valitud kausta sisu kuvamine
Num Lock + miinusmärk (–) numbriklahvistikul
Valitud kausta ahendamine
Vasaknool
Praeguse valiku ahendamine (kui see on laiendatud) või emakausta valimine
Alt + sisestusklahv (Enter)
Valitud üksuse dialoogiboksi "Atribuudid" avamine
Alt + P
Eelvaatepaani kuvamine
Alt + vasaknool
Eelmise kausta kuvamine
Tagasilükkeklahv
Eelmise kausta kuvamine
Paremnool
Praeguse valiku kuvamine (kui see on ahendatud) või esimese alamkausta valimine
Alt + paremnool
Järgmise kausta kuvamine
Alt + ülesnool
Emakausta kuvamine
Ctrl + Shift + E
Kõikide valitud kausta kohal olevate kaustade kuvamine
Ctrl + hiire kerimisratas
Faili- ja kaustaikoonide suuruse ja ilme muutmine
Alt + D
Aadressiriba valimine
 Ctrl + E Otsinguvälja valimine
 Ctrl + F Otsinguvälja valimine


Tegumiriba kiirklahvid

Järgmises tabelis on loetletud kiirklahvid töölaua tegumiriba üksustega töötamiseks.

Klahvid
Toiming
Shift + tegumiribanupu klõpsamine
Programmi avamine või programmi uue eksemplari kiiravamine
Ctrl + Shift + tegumiribanupu klõpsamine
Programmi avamine administraatorina
Shift + tegumiribanupu paremklõpsamine
Programmi aknamenüü kuvamine
Shift + rühmitatud tegumiribanupu paremklõpsamine
Rühma aknamenüü kuvamine
Ctrl + rühmitatud tegumiribanupu klõpsamine
Rühma akende vahel liikumine


Töölaual kaugtöölaua ühenduse kiirklahvid

Järgmine tabel sisaldab kiirklahve kaugtöölaua ühendusega töötamiseks.

Klahvid
Toiming
Alt + Page Up
Rakenduste vahel vasakult paremale liikumine
Alt + Page Down
Rakenduste vahel paremalt vasakule liikumine
Alt + Insert
Programmide vahel nende käivitusjärjekorras liikumine
Alt + Home
Menüü "Start" kuvamine
Ctrl + Alt + Break
Akna ja täisekraanvaate vaheldumisi aktiveerimine 
Ctrl + Alt + End
Windowsi turbe dialoogiboksi kuvamine
Alt + Delete
Süsteemimenüü kuvamine
Ctrl + Alt + miinusmärk (–) numbriklahvistikul
Klientrakenduse piires aktiivse akna koopia paigutamine terminaliserveri lõikelauale (sama funktsioon, mis kohalikus arvutis klahvikombinatsiooni Alt + Prt Scr vajutamine)
Ctrl + Alt + plussmärk (+) numbriklahvistikul
Kogu klientrakenduse akna ala koopia paigutamine terminaliserveri lõikelauale (sama funktsioon, mis kohalikus arvutis klahvi Prt Scr vajutamine)
Ctrl + Alt + paremnool
Kaugtöölaua juhtelementidest tabeldusklahvi abil hostprogrammi juhtelementi (nt nupule või tekstiväljale) liikumine. Kasulik, kui kaugtöölaua juhtelemendid on manustatud teise (hosti) programmi.
Ctrl + Alt + vasaknool
Kaugtöölaua juhtelementidest tabeldusklahvi abil hostprogrammi juhtelementi (nt nupule või tekstiväljale) liikumine. Kasulik, kui kaugtöölaua juhtelemendid on manustatud teise (hosti) programmi.Rakenduse Paint kiirklahvid

Järgmises tabelis on loetletud kiirklahvid rakendusega Paint töötamiseks.

Klahvid
Toiming
Ctrl + N
Uue pildi loomine
Ctrl + O
Olemasoleva pildi avamine
Ctrl + S
Pildi muudatuste salvestamine
F12
Pildi salvestamine uue failina
Ctrl + P
Pildi printimine
Alt + F4
Pildi ja selle Painti akna sulgemine
Ctrl + Z
Muudatuse tagasivõtmine
Ctrl + Y
Muudatuse uuesti tegemine
Ctrl + A
Kogu pildi valimine
Ctrl + X
Valiku lõikamine
Ctrl + C
Valiku kopeerimine lõikelauale
Ctrl + V
Valiku kleepimine lõikelaualt
Paremnool
Valiku või aktiivse kujundi liigutamine ühe piksli võrra paremale
Vasaknool
Valiku või aktiivse kujundi liigutamine ühe piksli võrra vasakule
Allanool
Valiku või aktiivse kujundi liigutamine ühe piksli võrra alla
Ülesnool
Valiku või aktiivse kujundi liigutamine ühe piksli võrra üles
Esc
Valiku tühistamine
Kustutusklahv
Valiku kustutamine
Ctrl + B
Valitud teksti paksuks tegemine
Ctrl + plussmärk (+)
Pintsli, joone või kujundi kontuuri laiendamine ühe piksli võrra
Ctrl + miinusmärk (–)
Pintsli, joone või kujundi kontuuri kitsendamine ühe piksli võrra
Ctrl + U
Valitud teksti allajoonimine
Ctrl + E
Dialoogiboksi "Atribuudid" avamine
Ctrl + W
Dialoogiboksi "Suuruse muutmine ja kallutus" avamine
Ctrl + Page Up
Sissesuumimine
Ctrl + Page Down
Väljasuumimine
F11
Pildi kuvamine täisekraanrežiimis
Ctrl + R
Joonlaua kuvamine või peitmine
Ctrl + G
Ruudustiku kuvamine või peitmine
 F10 või Alt Klahvispikrite kuvamine
 Shift + F10 Praeguse kiirmenüü kuvamine
 F1 Programmi Paint spikri avamine


Rakenduse WordPad kiirklahvid

Järgmises tabelis on loetletud kiirklahvid WordPadiga töötamiseks.

Klahvid
Toiming
Ctrl + N
Uue dokumendi loomine
Ctrl + O
Olemasoleva dokumendi avamine
Ctrl + S
Dokumendi muudatuste salvestamine
F12
Dokumendi salvestamine uue failina
Ctrl + P
Dokumendi printimine
Alt + F4
WordPadi sulgemine
Ctrl + Z
Muudatuse tagasivõtmine
Ctrl + Y
Muudatuse uuesti tegemine
Ctrl + A
Kogu dokumendi valimine
Ctrl + X
Valiku lõikamine
Ctrl + C
Valiku kopeerimine lõikelauale
Ctrl + V
Valiku kleepimine lõikelaualt
Ctrl + B
Valitud teksti paksuks tegemine
Ctrl + I
Valitud teksti seadmine kursiivi
Ctrl + U
Valitud teksti allajoonimine
Ctrl + võrdusmärk (=)
Valitud teksti allindeksiks tegemine
Ctrl + Shift + võrdusmärk (=)
Valitud teksti ülaindeksiks tegemine
Ctrl + L
Teksti joondamine vasakule
Ctrl + E
Teksti joondamine keskele
Ctrl + R
Teksti joondamine paremale
Ctrl + J
Teksti rööpjoondamine
Ctrl + 1
Ühekordse reasammu seadmine
Ctrl + 2
Kahekordse reasammu seadmine
Ctrl + 5
Pooleteistkordse reasammu seadmine
Ctrl + Shift + >
Fondisuuruse suurendamine
Ctrl + Shift + <
Fondisuuruse vähendamine
Ctrl + Shift + A
Kõigi tähemärkide muutmine suurtähtedeks
Ctrl + Shift + L
Täpi laadi muutmine
Ctrl + D
Microsoft Painti joonistuse lisamine
Ctrl + F
Teksti otsimine dokumendist
F3
Järgmise tekstielemendi otsing dialoogiboksis "Otsi"
Ctrl + H
Dokumendis teksti asendamine
 Ctrl + vasaknool Kursori viimine ühe sõna võrra vasakule
 Ctrl + paremnool Kursori viimine ühe sõna võrra paremale
 Ctrl + ülesnool Kursori viimine ülemisele reale
 Ctrl + allanool Kursori viimine alumisele reale
 Ctrl + Home Dokumendi algusesse hüppamine
 Ctrl + End Dokumendi lõppu hüppamine
 Ctrl + Page Up Ühe lehe võrra üles liikumine
 Ctrl + Page Down Ühe lehe võrra alla liikumine
 Ctrl + kustutusklahv Järgmise sõna kustutamine
 F10 Klahvispikrite kuvamine
 Shift + F10 Praeguse kiirmenüü kuvamine
 F1 WordPadi spikri avamine


Kalkulaatori kiirklahvid

Järgmine tabel sisaldab kiirklahve kalkulaatoriga töötamiseks.

Klahvid
Toiming
Alt + 1
Standardrežiimi aktiveerimine
Alt + 2
Teadusliku režiimi aktiveerimine
Alt + 3
Programmeerimisrežiimi aktiveerimine
Alt + 4
Statistikarežiimi aktiveerimine
Ctrl + E
Kuupäevaarvutuste avamine
Ctrl + H
Arvutamisajaloo sisse- või väljalülitamine
Ctrl + U
Ühikuteisenduse avamine
Alt + C
Kuupäevaarvutuste ja töölehtede arvutamine või lahendamine
F1
Kalkulaatori spikri avamine
Ctrl + Q
Nupu M- vajutamine
Ctrl + P
Nupu M+ vajutamine
Ctrl + M
Nupu MS vajutamine
Ctrl + R
Nupu MR vajutamine
Ctrl + L
Nupu MC vajutamine
%
Nupu % vajutamine
F9
Nupu +/– vajutamine
/
Nupu / vajutamine
*
Nupu * vajutamine
+
Nupu + vajutamine
-
Nupu vajutamine
R
Nupu 1/× vajutamine
@
Ruutjuurenupu vajutamine
0–9
Numbrinuppude (0–9) vajutamine
=
Nupu = vajutamine
.
Nupu , (kümnendkohti eraldava koma) vajutamine
Tagasilükkeklahv
Nupu "Tagasi" vajutamine
Esc
Nupu C vajutamine
Kustutusklahv (Del)
Nupu CE vajutamine
Ctrl + Shift + D
Arvutuste ajaloo kustutamine
F2
Arvutuste ajaloo muutmine
Ülesnoole klahv
Arvutuste ajaloos ülespoole liikumine
Allanoole klahv
Arvutuste ajaloos allapoole liikumine
Esc
Arvutusajaloo redigeerimisest loobumine
Sisestusklahv (Enter)
Uuestiarvutamine pärast arvutuste ajaloo muutmist
F3
Valiku Kraadid valimine teaduslikus režiimis
F4
Valiku Radiaanid valimine teaduslikus režiimis
F5
Valiku Goonid valimine teaduslikus režiimis
I
Nupu Inv vajutamine teaduslikus režiimis
D
Nupu Mod vajutamine teaduslikus režiimis
Ctrl + S
Nupu sinh vajutamine teaduslikus režiimis
Ctrl + O
Nupu cosh vajutamine teaduslikus režiimis
Ctrl + T
Nupu tanh vajutamine teaduslikus režiimis
(
Nupu ( vajutamine teaduslikus režiimis
)
Nupu ) vajutamine teaduslikus režiimis
 N Nupu ln vajutamine teaduslikus režiimis
 ; Nupu Int vajutamine teaduslikus režiimis
 S Nupu sin vajutamine teaduslikus režiimis
 O Nupu cos vajutamine teaduslikus režiimis
 T Nupu tan vajutamine teaduslikus režiimis
 M Nupu dms vajutamine teaduslikus režiimis
 P Nupu pi vajutamine teaduslikus režiimis
 V Nupu F-E vajutamine teaduslikus režiimis
 X Nupu Exp vajutamine teaduslikus režiimis
 Q Nupu x^2 vajutamine teaduslikus režiimis
 Y Nupu x^y vajutamine teaduslikus režiimis
 # Nupu x^3 vajutamine teaduslikus režiimis
 L Nupu log vajutamine teaduslikus režiimis
 ! Nupu n! vajutamine teaduslikus režiimis
 Ctrl + Y Nupu y√x vajutamine teaduslikus režiimis
 Ctrl + B Nupu 3√x vajutamine teaduslikus režiimis
 Ctrl + G Nupu 10x vajutamine teaduslikus režiimis
 F5 Suvandi Hex valimine programmeerimisrežiimis
 F6 Suvandi Dec valimine programmeerimisrežiimis
 F7 Suvandi Oct valimine programmeerimisrežiimis
 F8 Suvandi Bin valimine programmeerimisrežiimis
 F12 Suvandi Qword valimine programmeerimisrežiimis
 F2Suvandi Dword valimine programmeerimisrežiimis 
 F3 Suvandi Word valimine programmeerimisrežiimis
 F4 Suvandi Byte valimine programmeerimisrežiimis
 K Nupu RoR vajutamine programmeerimisrežiimis
 J Nupu RoL vajutamine programmeerimisrežiimis
 < Nupu Lsh vajutamine programmeerimisrežiimis
 > Nupu Rsh vajutamine programmeerimisrežiimis
 % Nupu Mod vajutamine programmeerimisrežiimis
 (Nupu ( vajutamine programmeerimisrežiimis
 Nupu ) vajutamine programmeerimisrežiimis
 | Nupu Or vajutamine programmeerimisrežiimis
 ^ Nupu Xor vajutamine programmeerimisrežiimis
 ~ Nupu Not vajutamine programmeerimisrežiimis
 & Nupu And vajutamine programmeerimisrežiimis
 A–FNuppude AF vajutamine programmeerimisrežiimis
 Tühikuklahv Biti väärtuse ümberlülitamine programmeerimisrežiimis
 A Nupu Keskmine vajutamine statistikarežiimis
 Ctrl + A Nupu Ruutude keskmine vajutamine statistikarežiimis
 S  Nupu Sum vajutamine statistikarežiimis
Ctrl+S  Nupu Sum Sq vajutamine statistikarežiimis
 T  Nupu S.D. vajutamine statistikarežiimis
 Ctrl+T  Nupu Inv S.D. vajutamine statistikarežiimis
 D Nupu CAD vajutamine statistikarežiimis


Windows Journali kiirklahvid

Järgmises tabelis on loetletud kiirklahvid Windows Journaliga töötamiseks.

Klahvid
Toiming
Ctrl + N
Uue märkme loomine
Ctrl + O
Viimati kasutatud märkme avamine
Ctrl + S
Märkme muudatuste salvestamine
Ctrl + Shift + V
Märkme teisaldamine kindlasse kausta
Ctrl + P
Märkme printimine
Alt + F4
Märkme ja selle päevikuakna sulgemine
Ctrl + Z
Muudatuse tagasivõtmine
Ctrl + Y
Muudatuse uuesti tegemine
Ctrl + A
Kõigi lehekülje üksuste valimine
Ctrl + X
Valiku lõikamine
Ctrl + C
Valiku kopeerimine lõikelauale
 Ctrl + V Valiku kleepimine lõikelaualt
 Esc Valiku tühistamine
 Kustutusklahv Valiku kustutamine
 Ctrl + F Üldotsingu alustamine
 Ctrl + G Leheküljele liikumine
 F5 Otsingutulemite värskendamine
 F5 Märkmeloendi värskendamine
 F6 Märkmeloendi ja märkme vahel liikumine
 Ctrl + Shift + C Märkmeloendis veerupäiste kiirmenüü kuvamine
F11  Märkme kuvamine täisekraanrežiimis
 F1 Päeviku spikri avamine


Windowsi spikrivaaturi kiirklahvid

Järgmine tabel sisaldab kiirklahve spikrivaaturiga töötamiseks.

Klahvid
Toiming
Alt + C
Sisukorra kuvamine
Alt + N
Menüü "Ühendussätted" kuvamine
F10
Menüü "Suvandid" kuvamine
Alt + vasaknool
Eelnevalt kuvatud teema juurde naasmine
Alt + paremnool
Järgmise (eelnevalt kuvatud) teema juurde liikumine
Alt + A
Klienditoe lehe kuvamine
Alt + Home
Spikri ja toe avalehe kuvamine
Home
Teema algusse liikumine
End
Teema lõppu liikumine
Ctrl + F
Praeguse teema otsimine
Ctrl + P
Teema printimine
 F3 Kursori viimine otsinguväljale

Täiendavad kiirklahvid

Atribuudid

Artikli ID: 12445 – viimati läbi vaadatud: 14. sept 2016 – redaktsioon: 9

Tagasiside