Windowsi kiirklahvid

Kehtib: Windows 10Windows 8.1Windows 7

Windows 10


Kiirklahvid on klahvikombinatsioonid või klahvid, mis võimaldavad teisiti teha neid toiminguid, mida tavaliselt tehakse hiirega.

Täiendavad kiirklahvid

Kopeerimine, kleepimine ja muud üldised kiirklahvid

Klahvid Toiming
Ctrl + X Valitud üksuse lõikamine
Ctrl + C (või Ctrl + Insert) Valitud üksuse kopeerimine
Ctrl + V (või Shift + Insert) Valitud üksuse kleepimine
Ctrl + Z Toimingu tagasivõtmine
Alt + tabeldusklahv (Tab) Avatud rakenduste vahel liikumine
Alt + F4 Aktiivse üksuse sulgemine või aktiivsest rakendusest väljumine
Windowsi logoga klahv  + L Arvuti lukustamine
Windowsi logoga klahv  + D Töölaua kuvamine ja peitmine
F2 Valitud üksuse ümbernimetamine
F3 Faili või kausta otsimine File Exploreris
F4 Aadressiriba loendi kuvamine File Exploreris
F5 Aktiivse akna värskendamine
F6 Aknas või töölaual kuvaelementide vahel liikumine
F10 Menüüriba aktiveerimine aktiivses rakenduses
Alt + F8 Sisselogimiskuval parooli näitamine
Alt + Esc Ühest üksusest järgmisse liikumine nende avamise järjekorras
Alt + allakriipsutatud täht Selle tähe käsu teostamine
Alt + sisestusklahv (Enter) Valitud üksuse atribuutide kuvamine
Alt + tühikuklahv Aktiivse akna kiirmenüü avamine
Alt + vasaknool Tagasiminek
Alt + paremnool Edasiliikumine
Alt + Page Up Ühe kuva võrra üles liikumine
Alt + Page Down Ühe kuva võrra alla liikumine
Ctrl + F4 Aktiivse dokumendi sulgemine (rakendustes, mis on täisekraanvaates ja võimaldavad mitut dokumenti korraga lahti hoida)
Ctrl + A Kõikide dokumendis või aknas olevate üksuste valimine
Ctrl + D (või kustutusklahv) Valitud üksuse kustutamine ja teisaldamine prügikasti
Ctrl + R (või F5) Aktiivse akna värskendamine
Ctrl + Y Toimingu uuesti tegemine
Ctrl + paremnool Kursori viimine järgmise sõna algusse
Ctrl + vasaknool Kursori viimine eelmise sõna algusse
Ctrl + allanool Kursori viimine järgmise lõigu algusse
Ctrl + ülesnool Kursori viimine eelmise lõigu algusse
Ctrl + Alt + tabeldusklahv (Tab) Kõigi avatud rakenduste vahel nooleklahvidega liikumine
Alt + Shift + nooleklahvid Menüüs Start esile tõstetud rühma või paani liigutamine soovitud suunas
Ctrl + Shift + nooleklahvid Paani teisaldamine teise paani kausta loomiseks, kui paan on menüüs Start esile tõstetud
Ctrl + nooleklahvid Menüü Start suuruse muutmine, kui see on avatud
Ctrl + nooleklahv (üksusele liikumiseks) + tühikuklahv Mitme eraldi üksuse valimine aknas või töölaual
Ctrl + Shift + nooleklahv Tekstiploki valimine
Ctrl + Esc Avakuva avamine
Ctrl + Shift + Esc Tegumihalduri avamine
Ctrl + Shift Klahvipaigutuse vahetamine mitme lubatud klahvipaigutuse korral
Ctrl + tühikuklahv Hiinakeelse sisestusmeetodiredaktori (IME) sisse- või väljalülitamine
Shift + F10 Valitud üksuse kiirmenüü kuvamine
Shift + nooleklahv Aknas või töölaual mitme üksuse valimine või dokumendis teksti valimine
Shift + kustutusklahv Valitud üksuse kustutamine (seda esmalt prügikasti teisaldamata)
Paremnool Alammenüü või järgmise parempoolse menüü avamine
Vasaknool Alammenüü sulgemine või järgmise vasakpoolse menüü avamine
Esc Praeguse toimingu peatamine või sellest väljumine

 

Klahvikombinatsioonid, milles kasutatakse Windowsi logoga klahvi

Klahvid Toiming
Windowsi logoga klahv  Menüü Start avamine või sulgemine
Windowsi logoga klahv  + A Tegevuskeskuse avamine
Windowsi logoga klahv  + B Olekuala fookuse määramine
Windowsi logoga klahv‌  + C
Cortana avamine kuulamisrežiimis

Märkused
  • See otsetee on vaikimisi välja lülitatud. Selle sisselülitamiseks valige Start  > Sätted  > Cortana ja lülitage sisse suvandi Luba Cortanal minu käske kuulata, kui ma vajutan Windowsi logoga klahvi + klahvi C lüliti.
  • Cortana on saadaval ainult kindlates riikides/regioonides ja mõni Cortana funktsioon ei pruugi kõikjal saadaval olla. Kui Cortana ei ole saadaval või on välja lülitatud, saate ikka otsingut kasutada.
Windowsi logoga klahv  + Shift + C Tuumnuppude menüü avamine
Windowsi logoga klahv  + D Töölaua kuvamine ja peitmine
Windowsi logoga klahv  + Alt + D Kuupäeva ja kellaaja kuvamine ja peitmine töölaual
Windowsi logoga klahv  + E File Exploreri avamine
Windowsi logoga klahv  + F Tagasisidekeskuse avamine ja kuvatõmmise tegemine
Windowsi logoga klahv  + G Mänguriba avamine, kui mäng on avatud
Windowsi logoga klahv  + H Dikteerimise alustamine
Windowsi logoga klahv  + I Sätete avamine

Windowsi logoga klahv  + J

 Fookuse viimine Windowsi näpunäitele, kui see on saadaval.

Windowsi näpunäite kuvamisel viiakse fookus sellele näpunäitele.  Kiirklahvide uuesti vajutamisel viiakse fookus selle Windowsi näpunäitega seotud kuvaelemendile.
Windowsi logoga klahv  + K Kiirtoimingu Ühenda avamine
Windowsi logoga klahv  + L Arvuti lukustamine või kontode vahetamine
Windowsi logoga klahv  + M Kõikide akende minimeerimine
Windowsi logoga klahv  + O Seadme paigutuse lukustamine
Windowsi logoga klahv  + P Esitluse kuvamisrežiimi valimine
Windowsi logoga klahv  + R Dialoogiboksi "Käivita" avamine
Windowsi logoga klahv  + S Otsingu avamine
Windowsi logoga klahv  + T Tegumiribal rakenduste vahel liikumine
Windowsi logoga klahv  + U Hõlbustuskeskuse avamine
Windowsi logoga klahv  + V Teatiste vahel liikumine
Windowsi logoga klahv  + Shift + V Teatiste vahel pöördjärjestuses liikumine
Windowsi logoga klahv  + X Menüü Otselink avamine
Windowsi logoga klahv  + Y Sisendi vahetamine Windows Mixed Reality ja töölaua vahel
Windowsi logoga klahv  + Z Rakenduse täisekraanrežiimis saadaolevate käskude kuvamine
Windowsi logoga klahv  + punkt (.) või semikoolon (;) Emodžipaneeli avamine
Windowsi logoga klahv  + koma (,) Töölaua ajutine pisieelvaade
Windowsi logoga klahv  + pausiklahv Dialoogiboksi "Süsteemiatribuudid" kuvamine
Windowsi logoga klahv  + Ctrl + F Arvutite otsimine (kui olete võrgus)
Windowsi logoga klahv  + Shift + M Minimeeritud akende taastamine töölauale
Windowsi logoga klahv  + number Töölaua avamine ja numbriga tähistatud kohas tegumiribale kinnitatud rakenduse avamine. Kui rakendus juba töötab, liigutakse sellesse rakendusse.
Windowsi logoga klahv  + Shift + number Töölaua avamine ja numbriga tähistatud kohas tegumiribale kinnitatud rakenduse uue eksemplari käivitamine
Windowsi logoga klahv  + Ctrl + number Töölaua avamine ja numbriga tähistatud kohas tegumiribale kinnitatud rakenduse viimasele aktiivsele aknale liikumine
Windowsi logoga klahv  + Alt + number Töölaua avamine ja numbriga tähistatud kohas tegumiribale kinnitatud rakenduse kiirpääsuloendi avamine
Windowsi logoga klahv  + Ctrl + Shift + number Töölaua avamine ja tegumiribal tähistatud kohas asuva rakenduse uue eksemplari käivitamine administraatorina
Windowsi logoga klahv  + tabeldusklahv (Tab) Tegumivaate avamine
Windowsi logoga klahv  + ülesnool Akna maksimeerimine
Windowsi logoga klahv  + allanool Aktiivse rakenduse eemaldamine kuvalt või töölauaakna minimeerimine
Windowsi logoga klahv  + vasaknool Rakenduse või töölauaakna maksimeerimine kuva vasakus servas
Windowsi logoga klahv  + paremnool Rakenduse või töölauaakna maksimeerimine kuva paremas servas
Windowsi logoga klahv  + Home Kõigi akende minimeerimine peale aktiivse töölauaakna (taastab kõik aknad teisel vajutusel)
Windowsi logoga klahv  + Shift + ülesnool Töölauaakna venitamine kuva ülaservast alaservani
Windowsi logoga klahv  + Shift + allanool Aktiivsete töölauaakende püstsuunas taastamine/minimeerimine koos laiuse säilitamisega
Windowsi logoga klahv  + Shift + vasaknool või paremnool Töölaual rakenduse või akna nihutamine ühelt kuvarilt teisele
Windowsi logoga klahv  + tühikuklahv Sisestuskeele ja klaviatuuripaigutuse vahetamine
Windowsi logoga klahv  + Ctrl + tühikuklahv Eelnevalt valitud sisendiks muutmine
Windowsi logoga klahv  + Ctrl + sisestusklahv Jutustaja avamine
Windowsi logoga klahv  + plussmärk (+) Suurendi avamine
Windowsi logoga klahv  + kaldkriips (/) IME tagasiteisenduse käivitamine
Windowsi logoga klahv  + Ctrl + V Õlalekoputuste avamine

 

Käsuviiba kiirklahvid

Klahvid Toiming
Ctrl + C (või Ctrl + Insert) Valitud teksti kopeerimine
Ctrl + V (või Shift + Insert) Valitud teksti kleepimine
Ctrl + M Sisenemine režiimi Märgi
Alt + valikuklahv Valimise alustamine blokeerimisrežiimis
Nooleklahvid Kursori määratud suunas liigutamine
Page up Kursori ühe lehe võrra ülespoole liigutamine
Page down Kursori ühe lehe võrra allapoole liigutamine
Ctrl + Home (režiim Märgi) Kursori viimine puhvri algusse
Ctrl + End (režiim Märgi) Kursori viimine puhvri lõppu
Ctrl + ülesnool Väljundi ajaloos ühe rea võrra üles liikumine
Ctrl + allanool Väljundi ajaloos ühe rea võrra alla liikumine
Ctrl + Home (ajaloos navigeerimine) Kui käsurida on tühi, liigutab vaateava puhvri ülaserva. Vastasel korral kustutab kõik käsureal kursorist vasakul olevad märgid.
Ctrl + End (ajaloos navigeerimine) Kui käsurida on tühi, liigutab vaateava käsureale. Muul juhul kustutab kõik käsureal kursorist paremal olevad märgid.

 

Dialoogiboksi kiirklahvid

Klahvid Toiming
F4 Aktiivse loendi üksuste kuvamine
Ctrl + tabeldusklahv (Tab) Vahelehtede vahel edasi liikumine
Ctrl + Shift + Tab Vahekaartide vahel tagasi liikumine
Ctrl + number (number 1–9) n. vahekaardile liikumine
Tabeldusklahv (Tab) Suvandite vahel edasi liikumine
Shift + tabeldusklahv (Tab) Suvandite vahel tagasi liikumine
Alt + allakriipsutatud täht Tähega seotud käsu teostamine (või suvandi valimine)
Tühikuklahv Märkeruudu märkimine või tühjendamine, kui märkeruut on aktiivne
Tagasilükkeklahv Ühe taseme võrra kõrgema kausta avamine, kui dialoogiboksis Nimega salvestamine või Avamine on valitud kaust
Nooleklahvid Nupu valimine, kui nuppude rühm on aktiivne

 

File Exploreri kiirklahvid

Klahvid Toiming
Alt + D Aadressiriba valimine
Ctrl + E Otsinguvälja valimine
Ctrl + F Otsinguvälja valimine
Ctrl + N Uue akna avamine
Ctrl + W Aktiivse akna sulgemine
Ctrl + hiire kerimisratas Faili- ja kaustaikoonide suuruse ja ilme muutmine
Ctrl + Shift + E Kõikide valitud kausta kohal olevate kaustade kuvamine
Ctrl + Shift + N Uue kausta loomine
Num Lock + tärn (*) Valitud kausta kõigi alamkaustade kuvamine
Num Lock + plussmärk (+) Valitud kausta sisu kuvamine
Num Lock + miinusmärk (–) Valitud kausta ahendamine
Alt + P Eelvaatepaani kuvamine
Alt + sisestusklahv (Enter) Valitud üksuse dialoogiboksi "Atribuudid" avamine
Alt + paremnool Järgmise kausta vaatamine
Alt + ülesnool Kausta asukohaks oleva kausta vaatamine
Alt + vasaknool Eelmise kausta vaatamine
Tagasilükkeklahv Eelmise kausta vaatamine
Paremnool Praeguse valiku kuvamine (kui see on ahendatud) või esimese alamkausta valimine
Vasaknool Praeguse valiku ahendamine (kui see on laiendatud) või kausta asukohaks oleva kausta valimine
End Aktiivse akna allserva kuvamine
Home Aktiivse akna ülaserva kuvamine
F11 Aktiivse akna minimeerimine või maksimeerimine

 

Virtuaaltöölaudade kiirklahvid

Klahvid Toiming
Windowsi logoga klahv + tabeldusklahv (Tab) Tegumivaate avamine
Windowsi logoga klahv  + Ctrl + D Virtuaaltöölaua lisamine
Windowsi logoga klahv  + Ctrl + paremnool Loodud virtuaaltöölaudade aktiveerimine paremal
Windowsi logoga klahv  + Ctrl + vasaknool Loodud virtuaaltöölaudade vaheldumisi aktiveerimine vasakul
Windowsi logoga klahv  + Ctrl + F4 Kasutatava virtuaaltöölaua sulgemine

 

Tegumiriba kiirklahvid

Klahvid Toiming
Shift + tegumiribanupu klõpsamine Rakenduse avamine või rakenduse uue eksemplari kiiravamine
Ctrl + Shift + tegumiribanupu klõpsamine Rakenduse avamine administraatorina
Shift + tegumiribanupu paremklõpsamine Rakenduse aknamenüü kuvamine
Shift + rühmitatud tegumiribanupu paremklõpsamine Rühma aknamenüü kuvamine
Ctrl + rühmitatud tegumiribanupu klõpsamine Rühma akende vahel liikumine

 

Sätete kiirklahvid

Klahvid Toiming
Windowsi logoga klahv  + I Sätete avamine
Tagasilükkeklahv Sätete avalehele naasmine
Otsinguväljaga lehtedele tippimine Sätetest otsimine