Jutustaja loetava teksti kuulamine

Kehtib: Windows 10

Jutustaja loeb valjusti teie arvutiekraanil kuvatavat teksti ja kirjeldab sündmusi (nt teatiseid või kalendrisse märgitud kohtumisi), et saaksite arvutit kasutada ka ilma kuvarita.

Jutustaja sulgemiseks vajutage klahvikombinatsiooni Windowsi logoga klahv + Ctrl + sisestusklahv (Enter). Kõigi Jutustaja käskude vaatamiseks vajutage pärast Jutustaja avamist suurtähelukku (Caps Lock) + F1. Kui kasutate puuteekraaniga seadet, puudutage seda kolm korda nelja sõrmega.

Skannimisrežiim aitab kiiresti algust teha


Skannimisrežiimis saate rakendustes ja veebilehtedel kiiresti liikuda. Selle väljalülitamiseks vajutage suurtähelukku (Caps lock) + tühikuklahvi.

Kui see on sisse lülitatud, vajutage rakenduses või veebilehel järgmisele või eelmisele tekstireale liikumiseks üles- või allanooleklahvi ning järgmisele või eelmisele märgile liikumiseks parem- või vasaknooleklahvi. Mõne üksuse (näiteks nupu) aktiveerimiseks vajutage tühikuklahvi.

Liikuda saate ka sõna või lõigu kaupa. Sõnahaaval liikumiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + Vasaknool või Ctrl + Paremnool. Lõigukaupa liikumiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + Ülesnool või Ctrl + Allanool.

Jutustaja sätted