Jutustaja on ekraanilugemisrakendus, mis on Windows 11, seega pole teil vaja midagi alla laadida ega installida. Selles juhendis kirjeldatakse, kuidas Windowsi arvutis Jutustajat kasutada, et saaksite hakata rakendusi kasutama, veebi sirvima ja palju muud. 

Sisukorra all on jaotis selle kohta, mis on Jutustajas uut.

Märkus. See juhend on saadaval Wordi dokumendi jaPDF-failina(ainult inglise keeles). Täiendavate keelte või vormingute hankimiseks pöörduge erivajadustega inimeste Answer Desk.

Kas soovite teada saada, kuidas kasutada funktsiooni Jutustaja asjade tegemiseks Office’i rakendustes (nt Outlookis ja Wordis)? Vaadake selle lehe artikleid: ekraanilugerit saate kasutada Office rakendustes.

Järgige neid linke, et teada saada, kuidas kasutada ekraanilugerit, et teha Windows 11.

Sisukord

Peatükk

Mida see sisaldab?

1. peatükk: Jutustaja tutvustus

Funktsiooni Jutustaja ülevaade (sh kuidas seda käivitada ja peatada).

2. peatükk: Jutustaja põhitõed

Kuidas ekraanil ringi liikida, rakendusi otsida ja avada, jutustajapoolse ettelugemise muutmine ja kõne kiiruse ning helitugevuse reguleerimine.

3. peatükk: Skannirežiimi kasutamine

Kuidas kasutada skannimisrežiimi rakendustes, meilisõnumites ja veebis navigeerimiseks.

4. peatükk: Teksti lugemine

Kuidas lugeda ja hankida teavet teksti kohta (nt fondi, teksti värv ja kirjavahemärgid).

5. peatükk: navigeerimine

Kuidas saada lisateavet rakenduse või lehe kohta, mida uurite Jutustaja vaadete abil.

6. peatükk: Jutustaja kasutamine puutesisestusega

Kuidas kasutada Jutustajat puutesisestusega (sh põhižestid).

7. peatükk: Jutustaja kohandamine

Kuidas muuta Jutustaja käivitamisviisi, kuidas määrata tagasiside hulka, mida kuulete tippimise ajal, muuta Jutustaja käske ja kasutada kolmanda osapoole kõnesünteesimootori (TTS) tarkvara.

8. peatükk: Jutustaja kasutamine Braille’i ehk punktkirjaga

Kuidas kasutada Jutustajat värskendatava Braille'i ehk punktkirja kuvaga.

Lisa A. Toetatud keeled ja hääled

Toetatud keelte loend ja kõnesünteesimootori (TTS) saadaolevad hääled Jutustajas.

Lisa B: Jutustaja klaviatuurikäsud ja puutežestid

Jutustaja klaviatuurikäskude ja puutežestide loend.

Lisa C. Toetatud Braille’ ekraanid

Jutustaja toetatud punktkirjakuvarite loend.

Lisa D: Jutustaja varasemate versioonide kasutusjuhendid

Jutustaja varasemate versioonide kasutusjuhendid

Lisa E: Jutustaja helid

Jutustaja kasutatavate helide ja nende tähenduste loend.

Mis on uut?

2021. aasta oktoobris välja antud versioon

Microsoftile tagasiside andmiseks vajutage Jutustaja töötamise ajal klahvikombinatsiooni Jutustaja + Alt + F.

Näpunäide.: Jutustaja klahv on Jutustaja käskudes muuteklahv. Nii suurtähelukk kui ka lisamisklahv toimivad vaikimisi Jutustaja klahvina. Jutustaja klahvi kohta leiate lisateavet jaotisest 2. peatükk: Jutustaja põhiteave või Lisa B: Jutustaja klaviatuurikäsud ja puutežestid.

Uued või märkimist väärt käsud

Uued jutustajakäsud Windows 11

Kolmekordne puudutamine kahe sõrmega: kontekstimenüüde vabastamine (jäljendab klahvi Escape)

Uued levinumad Windows kiirklahvid Windows 11

 • Windows logoga klahv + A: avaneb kiirklahv Sätted

 • Windows logoga klahv + C: avab Teams vestluse

 • Windows logoga klahv + N: avab teavituskeskuse

 • Windows logoga klahv + W: avab vidinad

 • Ctrl + E: avab otsingu enamikus rakendustes

 • Ctrl + F: avab otsingu Windows poes

Jutustaja ja hõlbustusfunktsioonide levinumad hõlbustusklahvid

 • Jutustaja + Ctrl + D: lingi veebilehe allika toomine

 • Jutustaja + S: veebilehe kokkuvõtte saatmine

 • Jutustaja + S kaks korda kiiresti: veebilehe kokkuvõtte ja populaarsete linkide dialoogiboksi toomine

 • Jutustaja + H: veerupäise lugemise Outlook sisse- või väljalülitamine

 • Jutustaja + Alt + F: Jutustaja kohta tagasiside andmine

 • Windows + plussmärk (+): suurendi avamine

 • Windows logoga klahv + U: avab hõlbustussätete sihtlehe

Rakenduses Windows kiirklahvide loendi leiate artikli Windows. Rakenduste kiirklahvide loendi leiate Windows rakenduste kiirklahvid. Muude hõlbustustehnoloogiate kiirklahvide loendi leiate Windows hõlbustusfunktsioonide Windows kiirklahvide kohta.

Muud Jutustaja mõnes viimatises väljaandes lisatud uued võimalused

Outlooki ja Windowsi meili täiustused

Skannimisrežiimi kasutamine meilisõnumite lugemiseks

Skannimisrežiim lülitatakse meilisõnumi avamisel automaatselt sisse. Liikumiseks saate kasutada nii nooleklahve kui ka muid skannimisrežiimi käske, täpselt nagu veebis liikumiseks.

Meilisõnumite automaatne ettelugemine

Meilisõnumi avamisel asub Jutustaja seda kohe ette lugema. Ühtegi käsku pole vaja eraldi lisaks klõpsata.

Ainult oluline teave

Outlookis loeb Jutustaja ette meilisõnumi oleku (lugemata, edasi saadetud jne), saatja nime, teemarea ja muud meilisõnumi olulised või kordumatud omadused (nt teatab Jutustaja, kui meilisõnum on märgitud lipuga, ent ei anna teada, kui sõnumil lippu ei ole).

Jutustaja ei loe ette ebaolulist tabeliteavet, näiteks seda, et tabelis on viis tühja veergu. Ka veergude päiseid ei loeta vaikimisi ette. Veerupäiste Outlookis ettelugemise sisse- või väljalülitamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Jutustaja + H.

Veebiliidese täiustused

Lõpp kasututele hüperlinkidele

Jutustaja annab teile lingina veebilehe pealkirja. Kui vajutate klahvikombinatsiooni Jutustaja + Ctrl + D, võtab Jutustaja teie hüperlingi URL-i ja saadab selle veebiteenusesse, mis annab Jutustajale lehe pealkirja. Kui aga fookus on pildil, loetakse käsuga Jutustaja + Ctrl + D ette pildi kirjeldus. Kui soovite keelata kõik Jutustaja kasutatavad võrguteenused, saate selle funktsiooni jutustaja sätetes välja lülitada.

Veebilehest kiire ülevaate saamine

Klahvikombinatsiooni Jutustaja + S vajutamisel loetakse ette veebilehe kokkuvõte, mis sisaldab linkide, orientiiride ja pealkirjade arvu.

Populaarsed lingid ja terve veebilehe kokkuvõte

Vajutage klahvi Jutustaja + kaks korda kiiresti klahvi S, et avada järgmist teavet sisaldav dialoogiboks: linkide, orientiiride ja pealkirjade arv lehel ning lehe populaarsete linkide loend (populaarsed lingid on need lehel leiduvad lingid, mida vaadatakse või klõpsatakse kõige sagedamini).

Veebilehtede automaatne ettelugemine

Jutustaja loeb veebilehtede sisu automaatselt ette, alustades lehe algusest.

Heli täiustused

Uued helid levinud toimingute tähistamiseks

Jutustaja helid on nüüd funktsionaalsemad ja reageerivad kiiremini. Näiteks tähistatakse heliga nüüd mitmesuguseid levinud toiminguid (nt lingile liikumist või skannimisrežiimi sisse- või väljalülitamist). Levinud toimingute helisignaalide haldamiseks avage Jutustaja sätted. Jutustaja helide kuulmist lugege E-lisast: Jutustaja helid.

Suurtähtede ja sõnade kuulamine

Vaikimisi loeb Jutustaja suurtähed ette sarnaselt väiketähtedega. See tähendab, et „Sõna“, „SÕNA“ ja „sõna“ kõlavad kõik ühtemoodi, ehkki iga sõna jaoks on kasutatud erinevat täheregistrit.

Kui soovite kuulda, millal mõni sõna algab suure algustähega, võib Jutustaja sellest märku anda (inglise keeles sõnaga „cap“) või lugeda sõna või tähe ette kõrgema helikõrgusega. Kui soovite muuta seda, kuidas Jutustaja suurtähestusele reageerib, saate seda teha Jutustaja sätete jaotises „Saate muuta seda, mida kuulete lugemise ja omavahel suhtlemise ajal“.

Lugemine luubi abil

Suurendi, mis on ekraanilugev funktsioon, mis sisaldab Windows 11, loeb nüüd teksti ette. Sellest võib abi olla näiteks siis, kui olete vaegnägija, kes soovib teksti ettelugemist ainult teatud juhtudel.  Lisateavet leiate teemast Suurendi kasutamine, et ekraanil salvestatud asju oleks hõlpsam vaadata.

Jutustaja avaleht

Iga kord, kui lülitate Jutustaja sisse, viiakse teid esmalt Jutustaja avalehele – ühte kesksesse kohta, kust leiate kogu vajaliku teabe alates Jutustaja sätete muutmisest selle põhitõdede õppimiseni lühijuhendi abil. Lisaks läheb Jutustaja avaleht minimeerimisel läheb süsteemisalve, nii et te ei pea selle ümber liikumiseks vajutama klahvikombinatsiooni Alt + Tab, et eri akende vahel liikuda.

Lausehaaval lugemine

Jutustaja oskab nüüd ette lugeda järgmise, praeguse ja eelmise lause. Lausehaaval lugemine on saadaval nii klaviatuuri, puutesisestuse kui ka Braille' kirja kasutamisel.

„Lause“ on ka omaette Jutustaja vaade. Lausevaatesse liikumiseks vajutage klahvikombinatsiooni Jutustaja + Page up või Jutustaja + Page down. Seejärel vajutage eelmisele lausele liikumiseks klahvi Jutustaja + vasaknool ja järgmisele lausele liikumiseks klahvi Jutustaja + paremnool.

Neid uusi käske saate kasutada ka Braille' ekraanidel, vajutades käsusisestusrežiimis punkte 2-3-4 või 2-3-4-7. 

Uued paljusõnalisuse tasemed

Jutustaja pakub viit paljusõnalisuse taset, mis määravad ära selle, kui palju teavet te kuulete, kui Jutustaja loeb teksti (nt veebisaitidel) ette ja kui kasutate erinevaid juhtelemente. Iga tase on dokumenteeritud 4 . peatükis, kus kirjeldatakse lühidalt, millal seda sobib kasutada.

Skannimisrežiimi kasutamine oma lemmikbrauseris

Google Chrome'is ja Microsoft Edge'is lülitub skannimisrežiim ise automaatselt sisse.

Standardklaviatuuripaigutus

Tahtsime Jutustajaga tutvumise ja selle kasutamise teile hõlpsamaks muuta ja seega juurutasime standardklaviatuuripaigutuse. Värskendatud paigutus on sarnasem klaviatuuripaigutusega, mis võib teile muudest ekraanilugeritest tuttav olla.

Kui selles juhendis on kirjeldatud klaviatuurikäske, on need mõeldud uue standardklaviatuuri paigutuse jaoks. Mõned uued käsud sisaldavad Jutustaja lehekülje-, lõigu-, rea-, sõna- ja märgikäskude värskendusi. Märkate ka uusi käske nagu Narrator Find, linkide, pealkirjade ja orientiiride loend. Mõnede käskude jaoks saate nüüd kasutada numbriklahvistikku.

Kõik uusi ja värskendatud käske saate uurida järgmisest lisast: Lisa B. Jutustaja klaviatuurikäsud ja puutežestid. Skannirežiimi käsud leiate siit: 3 peatükk: skannimisrežiimi kasutamine.

Märkus. Klaviatuuri vaikeväärtuseks saab standardpaigutus. Kui soovite seda muuta, avage jutustaja Sätted> hõlbustusfunktsioonide > ja valige paigutus Pärand. Jutustaja sätete muutmiseks vajutage ka klahvikombinatsiooni Windows +Ctrl + N. Jutustaja uued käsud pole saadaval pärandklaviatuuripaigutuses, kui pärandkäskude klahvivajutused on vastuolus Jutustaja uute funktsioonide omadega.

Jutustaja sätete avamine

Jutustaja klahv

Nüüd saate valida, millist muuteklahv soovite Jutustaja käskudes kasutada. Nii suurtähelukk (Caps Lock) kui ka sisestusklahvid on vaikimisi Jutustaja klahvid. Kumbagi klahvi saate kasutada mis tahes käsu jaoks, mis kasutab Jutustaja klahvi. Jutustaja klahvi nimetatakse käsklustes lihtsalt „Jutustajaks“. Jutustaja klahvi saate Jutustaja sätetes muuta.

Värskendatud vaate vahetamise käsud

Vaate vahetamise käsud on nüüd vastendatud klahvidega Jutustaja + Page up ja Page down. Saate kasutada ka vaate vahetamist, kui vajutate klahvikombinatsiooni Jutustaja + juhtklahv (Ctrl) + ülesnool ja allanool.

Skannirežiimi täiustused

Skannimisrežiimi esmase ja teisese toimingu käsud on muudetud. Esmaseid toiminguid saab teha sisestusklahvi (Enter ) või tühikuklahvi vajutades. Teisese toimingu tegemiseks lisage neile klahvidele tõstuklahvi(Shift) (tõstuklahv+ sisestusklahvvõi tõstuklahv + tühikuklahv). Seda muudatust märkate olenemata valitud klaviatuuripaigutusest.

Teksti valiku lubamiseks on lisatud ka mitu uut skannimisrežiimi klaviatuurikäsku. Lisateavet nende kohta leiate siit: 3. peatükk: skannimisrežiimi kasutamine.

Jutustaja on ekraanitekstide lugemise rakendus, mis on Windows 10 sisse ehitatud. Seega pole teil vaja midagi alla laadida ega installida. Selles juhendis kirjeldatakse, kuidas Windowsi arvutis Jutustajat kasutada, et saaksite hakata rakendusi kasutama, veebi sirvima ja palju muud. 

Sisukorra all on jaotis selle kohta, mis on Jutustajas uut.

Märkus. See juhend on saadaval Wordi dokumendi jaPDF-failina (ainult inglise keeles). Selle juhendi versiooni saate alla laadida punktkirjas (USA inglise mitte-UEB 2. klassi punktkirjas). Täiendavate keelte või vormingute hankimiseks pöörduge erivajadustega inimeste Answer Desk.

Kas soovite teada saada, kuidas kasutada funktsiooni Jutustaja asjade tegemiseks Office’i rakendustes (nt Outlookis ja Wordis)? Vaadake selle lehe artikleid: ekraanilugerit saate kasutada Office rakendustes.

Sisukord

Peatükk

Mida see sisaldab?

1. peatükk: Jutustaja tutvustus

Funktsiooni Jutustaja ülevaade (sh kuidas seda käivitada ja peatada).

2. peatükk: Jutustaja põhitõed

Kuidas ekraanil ringi liikida, rakendusi otsida ja avada, jutustajapoolse ettelugemise muutmine ja kõne kiiruse ning helitugevuse reguleerimine.

3. peatükk: Skannirežiimi kasutamine

Kuidas kasutada skannimisrežiimi rakendustes, meilisõnumites ja veebis navigeerimiseks.

4. peatükk: Teksti lugemine

Kuidas lugeda ja hankida teavet teksti kohta (nt fondi, teksti värv ja kirjavahemärgid).

5. peatükk: navigeerimine

Kuidas saada lisateavet rakenduse või lehe kohta, mida uurite Jutustaja vaadete abil.

6. peatükk: Jutustaja kasutamine puutesisestusega

Kuidas kasutada Jutustajat puutesisestusega (sh põhižestid).

7. peatükk: Jutustaja kohandamine

Kuidas muuta Jutustaja käivitamisviisi, kuidas määrata tagasiside hulka, mida kuulete tippimise ajal, muuta Jutustaja käske ja kasutada kolmanda osapoole kõnesünteesimootori (TTS) tarkvara.

8. peatükk: Jutustaja kasutamine Braille’i ehk punktkirjaga

Kuidas kasutada Jutustajat värskendatava Braille'i ehk punktkirja kuvaga.

Lisa A. Toetatud keeled ja hääled

Toetatud keelte loend ja kõnesünteesimootori (TTS) saadaolevad hääled Jutustajas.

Lisa B: Jutustaja klaviatuurikäsud ja puutežestid

Jutustaja klaviatuurikäskude ja puutežestide loend.

Lisa C. Toetatud Braille’ ekraanid

Jutustaja toetatud punktkirjakuvarite loend.

Lisa D: Jutustaja varasemate versioonide kasutusjuhendid

Jutustaja varasemate versioonide kasutusjuhendid

Lisa E: Jutustaja helid

Jutustaja kasutatavate helide ja nende tähenduste loend.

Mis on uut?

2020. aastal välja antud versioon

See väljaanne keskendub funktsioonidele, mis aitavad teil asju kiiremini ära teha. Microsoftile tagasiside andmiseks vajutage Jutustaja töötamise ajal klahvikombinatsiooni Jutustaja + Alt + F.

Näpunäide.: Jutustaja klahv on Jutustaja käskudes muuteklahv. Nii suurtähelukk kui ka lisamisklahv toimivad vaikimisi Jutustaja klahvina. Jutustaja klahvi kohta lisateabe saamiseks avage 2. peatükk: Jutustaja põhitõed või Lisa B: Jutustaja klaviatuurikäsud ja puutežestid.

Outlooki ja Windowsi meili täiustused

Skannimisrežiimi kasutamine meilisõnumite lugemiseks

Skannimisrežiim lülitatakse meilisõnumi avamisel automaatselt sisse. Liikumiseks saate kasutada nii nooleklahve kui ka muid skannimisrežiimi käske, täpselt nagu veebis liikumiseks.

Meilisõnumite automaatne ettelugemine

Meilisõnumi avamisel asub Jutustaja seda kohe ette lugema. Ühtegi käsku pole vaja eraldi lisaks klõpsata.

Ainult oluline teave

Outlookis loeb Jutustaja ette meilisõnumi oleku (lugemata, edasi saadetud jne), saatja nime, teemarea ja muud meilisõnumi olulised või kordumatud omadused (nt teatab Jutustaja, kui meilisõnum on märgitud lipuga, ent ei anna teada, kui sõnumil lippu ei ole).

Jutustaja ei loe ette ebaolulist tabeliteavet, näiteks seda, et tabelis on viis tühja veergu. Ka veergude päiseid ei loeta vaikimisi ette. Veerupäise lugemise sisse- Outlook sisse või välja lülitamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Jutustaja + H.

Veebiliidese täiustused

Lõpp kasututele hüperlinkidele

Jutustaja annab teile lingina veebilehe pealkirja. Vajutage klahvikombinatsiooni Jutustaja + Ctrl + D ja Jutustaja võtab selle hüperlingi URL-i, kus te olete, ja saadab selle veebiteenusesse, mis annab jutustajale lehe pealkirja. Kui aga fookus on pildil, loetakse käsuga Jutustaja + Ctrl + D ette pildi kirjeldus. Kui soovite kõik Jutustaja kasutatavad veebiteenused keelata, saate selle funktsiooni Jutustaja sätete kaudu välja lülitada.

Veebilehest kiire ülevaate saamine

Klahvikombinatsiooni Jutustaja + S vajutamisel loetakse ette veebilehe kokkuvõte, mis sisaldab linkide, orientiiride ja pealkirjade arvu.

Populaarsed lingid ja terve veebilehe kokkuvõte

Vajutage klahvi Jutustaja + kaks korda kiiresti klahvi S, et avada järgmist teavet sisaldav dialoogiboks: linkide, orientiiride ja pealkirjade arv lehel ning lehe populaarsete linkide loend (populaarsed lingid on need lehel leiduvad lingid, mida vaadatakse või klõpsatakse kõige sagedamini).

Veebilehtede automaatne ettelugemine

Jutustaja loeb veebilehtede sisu automaatselt ette, alustades lehe algusest.

Heli täiustused

Uued helid levinud toimingute tähistamiseks

Jutustaja helid on nüüd funktsionaalsemad ja reageerivad kiiremini. Näiteks tähistatakse heliga nüüd mitmesuguseid levinud toiminguid (nt lingile liikumist või skannimisrežiimi sisse- või väljalülitamist). Levinud toimingute helisignaalide haldamiseks avage Jutustaja sätted. Jutustaja helide kuulmist lugege E-lisast: Jutustaja helid.

Suurtähtede ja sõnade kuulamine

Vaikimisi loeb Jutustaja suurtähed ette sarnaselt väiketähtedega. See tähendab, et „Sõna“, „SÕNA“ ja „sõna“ kõlavad kõik ühtemoodi, ehkki iga sõna jaoks on kasutatud erinevat täheregistrit.

Kui soovite kuulda, millal mõni sõna algab suure algustähega, võib Jutustaja sellest märku anda (inglise keeles sõnaga „cap“) või lugeda sõna või tähe ette kõrgema helikõrgusega. Kui soovite muuta seda, kuidas Jutustaja suurtähestusele reageerib, saate seda teha Jutustaja sätete jaotises „Saate muuta seda, mida kuulete lugemise ja omavahel suhtlemise ajal“.

Lugemine luubi abil

Windows 10 kuvasuurendusfunktsioon Luup (Suurendi) oskab nüüd samuti teksti ette lugeda. Sellest võib abi olla näiteks siis, kui olete vaegnägija, kes soovib teksti ettelugemist ainult teatud juhtudel.  Lisateavet leiate teemast Suurendi kasutamine, et ekraanil salvestatud asju oleks hõlpsam vaadata.

Uued või märkimist väärt käsud

Jutustaja + Ctrl + D: lingi veebilehe allika toomine

Jutustaja + S: veebilehe kokkuvõtte saatmine

Jutustaja + nipsa kiiresti: veebilehe kokkuvõtte ja populaarsete linkide dialoogiboksi toomine

Jutustaja + H: veerupäise lugemise Outlook sisse- või väljalülitamine

Jutustaja + Alt + F: Jutustaja kohta tagasiside andmine

Windows+ plussmärk (+): suurendi avamine

Muud Jutustaja mõnes viimatises väljaandes lisatud uued võimalused

Jutustaja avaleht

Iga kord, kui lülitate Jutustaja sisse, viiakse teid esmalt Jutustaja avalehele – ühte kesksesse kohta, kust leiate kogu vajaliku teabe alates Jutustaja sätete muutmisest selle põhitõdede õppimiseni lühijuhendi abil. Lisaks läheb Jutustaja avaleht minimeerimisel läheb süsteemisalve, nii et te ei pea selle ümber liikumiseks vajutama klahvikombinatsiooni Alt + Tab, et eri akende vahel liikuda.

Lausehaaval lugemine

Jutustaja oskab nüüd ette lugeda järgmise, praeguse ja eelmise lause. Lausehaaval lugemine on saadaval nii klaviatuuri, puutesisestuse kui ka Braille' kirja kasutamisel.

„Lause“ on ka omaette Jutustaja vaade. Lausevaatesse liikumiseks vajutage klahvikombinatsiooni Jutustaja + Page up või Jutustaja + Page down. Seejärel vajutage eelmisele lausele liikumiseks klahvi Jutustaja + vasaknool ja järgmisele lausele liikumiseks klahvi Jutustaja + paremnool.

Neid uusi käske saate kasutada ka Braille' ekraanidel, vajutades käsusisestusrežiimis punkte 2-3-4 või 2-3-4-7. 

Uued paljusõnalisuse tasemed

Jutustaja pakub viit paljusõnalisuse taset, mis määravad ära selle, kui palju teavet te kuulete, kui Jutustaja loeb teksti (nt veebisaitidel) ette ja kui kasutate erinevaid juhtelemente. Iga tase on dokumenteeritud 4 . peatükis, kus kirjeldatakse lühidalt, millal seda sobib kasutada.

Skannimisrežiimi kasutamine oma lemmikbrauseris

Google Chrome'is ja Microsoft Edge'is lülitub skannimisrežiim ise automaatselt sisse.

Standardklaviatuuripaigutus

Tahtsime Jutustajaga tutvumise ja selle kasutamise teile hõlpsamaks muuta ja seega juurutasime standardklaviatuuripaigutuse. Värskendatud paigutus on sarnasem klaviatuuripaigutusega, mis võib teile muudest ekraanilugeritest tuttav olla.

Kui selles juhendis on kirjeldatud klaviatuurikäske, on need mõeldud uue standardklaviatuuri paigutuse jaoks. Mõned uued käsud sisaldavad Jutustaja lehekülje-, lõigu-, rea-, sõna- ja märgikäskude värskendusi. Märkate ka uusi käske nagu Narrator Find, linkide, pealkirjade ja orientiiride loend. Mõnede käskude jaoks saate nüüd kasutada numbriklahvistikku.

Kõik uusi ja värskendatud käske saate uurida järgmisest lisast: Lisa B. Jutustaja klaviatuurikäsud ja puutežestid. Skannirežiimi käsud leiate siit: 3 peatükk: skannimisrežiimi kasutamine.

Märkus. Klaviatuuri vaikeväärtuseks saab standardpaigutus. Kui soovite seda muuta, avage jutustaja Sätted > hõlbustus ja > pärandpaigutus. Nüüd saate Jutustaja sätted avada ka, kui vajutate klahvikombinatsiooni Windowsi logoga klahv  + juhtklahv (Ctrl) + N. Jutustaja uued käsud pole saadaval pärandklaviatuuripaigutuses, kui pärandkäskude klahvivajutused on vastuolus Jutustaja uute funktsioonide omadega.
Jutustaja sätete avamine
 

Jutustaja klahv

Nüüd saate valida, millist muuteklahv soovite Jutustaja käskudes kasutada. Nii suurtähelukk (Caps Lock) kui ka sisestusklahvid on vaikimisi Jutustaja klahvid. Kumbagi klahvi saate kasutada mis tahes käsu jaoks, mis kasutab Jutustaja klahvi. Jutustaja klahvi nimetatakse käsklustes lihtsalt „Jutustajaks“. Jutustaja klahvi saate Jutustaja sätetes muuta.

Värskendatud vaate vahetamise käsud

Vaate vahetamise käsud on nüüd vastendatud klahvidega Jutustaja + Page up ja Page down. Saate kasutada ka vaate vahetamist, kui vajutate klahvikombinatsiooni Jutustaja + juhtklahv (Ctrl) + ülesnool ja allanool.

Skannirežiimi täiustused

Skannimisrežiimi esmase ja teisese toimingu käsud on muudetud. Esmaseid toiminguid saab teha sisestusklahvi (Enter ) või tühikuklahvi vajutades. Teisese toimingu tegemiseks lisage neile klahvidele tõstuklahvi(Shift) (tõstuklahv+ sisestusklahvvõi tõstuklahv + tühikuklahv). Seda muudatust märkate olenemata valitud klaviatuuripaigutusest.

Teksti valiku lubamiseks on lisatud ka mitu uut skannimisrežiimi klaviatuurikäsku. Lisateavet nende kohta leiate siit: 3. peatükk: skannimisrežiimi kasutamine.

Tagasiside saatmine

Teie tagasiside aitab Jutustajat paremaks muuta. Kui Jutustaja on sisse lülitatud, vajutage tagasisidekeskuse avamiseks ja Jutustaja kohta tagasiside saatmiseks klahvikombinatsiooni Jutustaja + Alt + F Lisaks pöörduge Jutustaja või muu Microsofti tugitehnoloogia tehnilise toe saamiseks Microsofti erivajadustega inimeste Answer Desk.

Kui soovite saata Microsoftile täiendavaid diagnostika- ja jõudlusandmeid, vajutage Jutustaja sätete avamiseks klahvikombinatsiooni Windowsi logoga klahv  + juhtklahv (CTRL) + N, lülitage jaotises Aidake meil Jutustaja paremaks muuta sisse ümberlülitusklahv ja taaskäivitage Jutustaja.
Jutustaja sätete avamine
 

Kas vajate veel abi?

Liituge aruteluga
Küsige kogukonnalt
Kasutajatugi
Kontaktteave

Kas sellest teabest oli abi?

Kui rahul te keelekvaliteediga olete?
Mis mõjutas teie hinnangut?

Täname tagasiside eest!

×