Õigekirja ja grammatika kontrollimine Office’is

Kõik Microsoft Office’i programmid oskavad kontrollida õigekirja ja enamik oskavad kontrollida grammatikat.

Kui teile näib, et õigekirja- või grammatikakontroll ei tööta ootuspäraselt, lugege artiklit Õigekirja- ja grammatikakontroll ei toimi eeldatud viisil. Kui soovite õigekirja või grammatikat kontrollida oma vaikekeele asemel mõnes muus keeles, lugege artiklit Õigekirja ja grammatika kontrollimine muus keeles.

Kas kasutate Microsoft 365 ? Võimalik, et olete huvitatud Wordi võimsast uuest redaktorifunktsioonist! Lisateavet leiate artiklist Korrektor – teie abiline kirjutamisel.

Õigekirja- ja grammatikakontrolli käivitamine käsitsi

Failis õigekirja ja grammatika kontrollimise alustamiseks vajutage lihtsalt klahvi F7 või täitke järgmised juhised.

 1. Enamiku Office’i programmide korral avage programm ja klõpsake lindil menüüd Läbivaatus. Accessis või InfoPathis võite selle toimingu vahele jätta. Projectis minge menüüsse Project.

 2. Klõpsake nuppu Õigekirjakontroll või Õigekiri ja grammatika.

  Õigekirja- ja grammatikakontrolli nupp menüüs Läbivaatus

 3. Kui programm leiab õigekirjavigu, kuvatakse dialoogiboks esimese valesti kirjutatud sõnaga, mille õigekirjakontroll tuvastas.

 4. Kui olete otsustanud, kuidas kirjavea probleemi lahendate (eirate, lisate programmi sõnastikku või muudate), liigub programm järgmise valesti kirjutatud sõna juurde.

Lisateabe saamiseks klõpsake allpool vastavat pealkirja.

Enamikus Office’i programmides saab potentsiaalseid õigekirja- ja grammatikavigu otsida tippimise ajal automaatselt. Seega ei pea te töötamisel vigade nägemiseks ise midagi tegema.  

Märkused: 

 • Automaatne õigekirja- ja grammatikakontroll pole saadaval Accessis, Excelis ega Projectis. Õigekirjakontrolli käsitsi alustamiseks vajutage klahvi F7.

 • Grammatika automaatse kontrollimise funktsioon on saadaval üksnesrakendustes Outlook, Word ja PowerPoint 2013 (või uuemas).

Office tähistab võimalikke õigekirjavigu punase kaldjoonega ja võimalikud grammatikavead tähistatakse sinise kaldjoonega.

Kui õigekirja- või grammatikavigu ei tähistata, on võimalik, et automaatne kontrollimine on välja lülitatud. Sel juhul saate automaatse õigekirja- ja grammatikakontrolli sisse lülitada.

Kui märkate õigekirja- või grammatikaviga, mille parandamiseks soovite abi, paremklõpsake allajoonitud sõna või fraasi ja valige vea parandamiseks üks kuvatavatest võimalustest.

Kui Office märgib mõne sõna valesti kirjutatuks, ent olete selle õigesti kirjutanud, valige Lisa sõnastikku, et Office teaks seda sõna edaspidi mitte valesti kirjutatuks pidada. Lisateavet selle kohta leiate teemast Õigekirjakontrolli sõnastikku sõnade lisamine või sõnade redigeerimine.

Kui te ei soovi, et Office tähistaks võimalikud vead lainelise joonega teie töötamise ajal, saate automaatse õigekirja- ja grammatikakontrolli välja lülitada.

 1. Avage õigekirja- ja grammatikakontrolli suvandid.

  • Rakendustes OneNote, PowerPoint, Publisher, Visio, ja Word: klõpsake menüü Fail nuppu Suvandid ja siis valikut Õigekeelsuskontroll.

  • InfoPathis: klõpsake menüüs Avaleht nupu Õigekiri kõrval või all olevat noolt ja siis klõpsake valikut Õigekirjasuvandid.

  • Outlookis: Klõpsake menüü Fail nuppu Suvandid ja valikut Elektronpost ning siis klõpsake nuppu Õigekirjakontroll ja automaatkorrektuur.

 2. Märkige või tühjendage ruut Kontrolli õigekirja tippimise ajal. Automaatset grammatikakontrolli pakkuvates programmides saate märkida või tühjendada ka ruudu Märgista grammatikavead tippimise ajal.

  Märkeruut Kontrolli õigekirja tippimise ajal

  Märkus.: Wordis saate õigekirjakontrolli sisse või välja lülitada üksnes selles dokumendis, millega parajasti töötate, või kõigis uutes dokumentides. Tehke loendis Erandid dokumentidele soovitud valik ja seejärel märkige või tühjendage ruudud Peida õigekirjavigade märgistus ainult selles dokumendis ja Peida grammatikavigade märgistus ainult selles dokumendis.

Kui te üldse ei soovi, et Office kontrolliks dokumendis grammatikat (olgu siis õigekirjakontrolli käitamisel või tippimise ajal automaatselt), saate selle välja lülitada.

 1. Avage õigekirja- ja grammatikakontrolli suvandid.

  • Rakendustes OneNote, PowerPoint, Publisher, Visio, ja Word: klõpsake menüü Fail nuppu Suvandid ja siis valikut Õigekeelsuskontroll.

  • InfoPathis: klõpsake menüüs Avaleht nupu Õigekiri kõrval või all olevat noolt ja siis klõpsake valikut Õigekirjasuvandid.

  • Outlookis: Klõpsake menüü Fail nuppu Suvandid ja valikut Elektronpost ning siis klõpsake nuppu Õigekirjakontroll ja automaatkorrektuur.

 2. Tühjendage ruudud Märgista grammatikavead tippimise ajal ja Kontrolli grammatikat koos õigekirjaga.

  Grammatikakontrolli märkeruudud

  Märkus.: Igas Office’i programmis pole mõlemat suvandit.

Rakendustes Word, Outlook, PowerPoint 2013 (või uuem) saate varem ignoreeritud sõnu ja grammatikat uuesti kontrollida, tehes järgmist.

 1. Avage dokument või üksus, mida soovite kontrollida.

 2. Klõpsake menüüs Fail nuppu Suvandid > Õigekeelsuskontroll > Kontrolli dokumenti uuesti. Outlookis valige selleks Fail > Suvandid > Elektronpost > Õigekirjakontroll ja automaatkorrektuur

 3. Kui kuvatakse hoiatusteade õigekirja- ja grammatikakontrolli lähtestamise kohta, klõpsake nuppu Jah.

 4. Dokumenti naasmiseks klõpsake dialoogiboksis nuppu OK ja siis käivitage õigekirja- ja grammatikakontroll uuesti.

Lisateave

Dokumendi loetavuse testimine

Õigekirja- ja grammatikakontroll ei toimi eeldatud viisil

Grammatika- ja stiilisuvandite valimine Office 2013 ja varasemate versioonide rakendustes

Sõnade lisamine õigekirjasõnastikku

Õigekirja- või grammatikakontroll ei kontrolli muu keele sõnu õigesti

Suurtähestuse, õigekirja ja sümbolite automaatkorrektuuri sätete valimine

Outlookis enne sõnumi saatmist õigekirja kontrollimine

Office mac-rakendustes saate tippimisel automaatselt kontrollida võimalikke õigekirja- ja grammatikavigu. Kui soovite õigekirja ja grammatikat kontrollida, kuni olete kirjutamise lõpetanud, saate automaatse kontrollimise välja lülitada või kontrollida õigekirja ja grammatikat korraga.

Word

Õigekirja ja grammatika automaatne kontrollimine tippimise ajal

Word märgib võimalikud õigekirjavead punase kaldjoonega ja võimalikud grammatikavead märgitakse rohelise kaldjoonega.

Näpunäide.: Kui õigekirja- või grammatikavigu ei märgita, peate võib-olla sisse lülitama automaatse õigekirja- ja grammatikakontrolli, mida selgitatakse järgmises protseduuris.

Kui kuvatakse õigekirja- või grammatikaviga, klõpsake soovitud sõna või fraasi ja valige üks suvanditest.

Kui Word on valesti märgistanud sõna valesti kirjutatuks ja soovite selle sõna oma sõnastikku lisada, et Word selle edaspidi õigesti tuvastaks, lugege teemat Sõnade lisamine või redigeerimine õigekirjakontrolli sõnastikus

 1. Klõpsake wordi menüüs nuppu Eelistused ja >Õigekirjakontroll & Grammatika.

 2. Märkige või tühjendage dialoogiboksi & Grammatika jaotises Õigekiri ruut Kontrolli õigekirja tippimise ajal.

 3. Märkige või tühjendagejaotises Grammatika ruut Kontrolli grammatikat tippimise ajal.

 4. Muudatuste salvestamiseks sulgege dialoogiboks.

 1. Klõpsake menüü Läbivaatus nuppu Õigekiri ja grammatika.

 2. Kui Word leiab võimaliku vea, avaneb dialoogiboks & Grammatika, õigekirjavead punase tekstina ja grammatikavead rohelise tekstina.

 3. Tõrke lahendamiseks tehke ühte järgmistest.

  • Tippige parandus väljale ja klõpsake nuppu Muuda.

  • Klõpsake jaotisesSoovitused sõna, mida soovite kasutada, ja seejärel klõpsake nuppu Muuda.

  Tõrke vahelejätmiseks tehke ühte järgmistest.

  • Ainult selle tõrke eksemplari vahelejätmiseks klõpsake nuppu Ignoreeri.

  • Tõrke kõigi eksemplaride vahelejätmiseks klõpsake nuppu Ignoreeri kõiki.

  • Grammatikavea korral klõpsake tõrke eksemplari vahelejätmiseks ja järgmisele tõrkele liikumiseks nuppu Järgmine lause.

  Valesti kirjutatud sõna vahelejätmiseks kõigis dokumentides klõpsake selle sõnastikku lisamiseks nuppu Lisa. Seda saate teha ainult õigekirjaveaga sõnade puhul. Kohandatud grammatikat sõnastikku lisada ei saa.

 4. Pärast vea korrigeerimist, ignoreerimist või vahelejätmist liigub Word järgmisele. Kui Word on dokumendi läbivaatamise lõpule viinud, kuvatakse teade selle kohta, et õigekirja ja grammatika kontrollimine on lõpule viidud.

 5. Dokumenti naasmiseks klõpsake nuppu OK.

Saate loendi Ignoreeritud sõnad ja grammatika tühjendada või lähtestada, nii et Word kontrollib õigekirja- ja grammatikaprobleeme, mida olete varem käskinud ignoreerida.

Märkus.: Kui lähtestate ignoreeritud sõnade ja grammatikavigade loendi, kustutatakse loend ainult parajasti avatud dokumendi puhul. See ei mõjuta mis tahes õigekirja- või grammatikaprobleeme, mida te palusid Wordil teistes dokumentides ignoreerida.

 1. Avage dokument, mida soovite kontrollida.

 2. Osutage menüü Tööriistad käsule Õigekiri ja grammatikaning seejärel klõpsake käsku Lähtesta ignoreeritud sõnad ja grammatika.

  Wordi ignoreeritud sõnade ja grammatika loendite tühjendamiseks klõpsake nuppu Lähtesta ignoreeritud sõnad ja grammatika.

  Word kuvab hoiatuse õigekirjakontrolli ja grammatikakontrolli lähtestamise toimingu kohta.

  Kuna Word kontrollib õigekirja ja grammatikat, mida te palusid Wordil varem ignoreerida, klõpsake nuppu Jah.
 3. Jätkamiseks klõpsake nuppu Jah.

 4. Klõpsake menüüd Läbivaatus ja seejärel õigekirja ja grammatika kontrollimiseks & õigekirja ja grammatikat.

Outlook

Õigekirja ja grammatika automaatne kontrollimine tippimise ajal

Vaikimisi kontrollib Outlook tippimisel õigekirjavigu. Outlook kasutab võimalike õigekirjavigade tähistamiseks kriipskriipsuga punast allakriipsutusjoont ja võimalike grammatikavigade tähistamiseks kriipsjoont.

 1. Kui näete kriipsjoonega sõna, klõpsake juhtelement sõna või fraasi ja valige üks suvanditest.

 2. Tehke kiirmenüüs ühte järgmistest.

  • Klõpsake kiirmenüü ülaosas ühte oletustest.

  • Sõna ühe eksemplari ignoreerimine klõpsake nuppu Ignoreeri õigekirja.

  • Sõna lisamiseks õigekirjasõnastikku klõpsake nuppu Õpi õigekirja.

Pärast meilisõnumi avamist:

 • Õigekirjavigade Outlook automaatseks parandamiseks klõpsake Outlook nuppu Eelistused. Klõpsake jaotises Isiklik Sätted nuppu Õigekiri ja grammatika. Klõpsake märkeruudu Kontrolli õigekirja tippimise ajal kõrval.

 • Grammatika automaatse kontrollimise sisse- või väljalülitamiseks klõpsake Outlook käsku Eelistused. Klõpsake jaotises Isiklik Sätted nuppu Õigekiri ja grammatika. Klõpsake märkeruudu Kontrolli grammatikat tippimise korral kõrval.

Õigekirja kontrollimine tüübi-eelistusena

Saate kõik õigekirja- ja grammatikaprobleemid lahendada korraga, kui olete sõnumi või mõne muu dokumendi koostamise üksused.

 1. Osutage menüü Redigeeri käsule Õigekiri ja grammatikaning seejärel klõpsake käsku Õigekiri ja grammatika...

 2. Tehke ühte järgmistest.

  • Klõpsake soovituste loendis sõna, mida soovite kasutada, või sisestage ülaservas väljale uus õigekiri ja seejärel klõpsake nuppu Muuda.

  • Selle sõna ignoreerimiseks ja järgmisele valesti kirjutatud sõnale liikumiseks klõpsake nuppu Ignoreeri.

  • Sõna lisamiseks õigekirjasõnastikku klõpsake nuppu Lisa.

Näpunäide.: Järgmisele õigekirja- või grammatikaveale vahelejätmise kiirklahv on KÄSK + ; .

PowerPoint

Õigekirja saate kontrollida PowerPoint, kuid grammatikat ei saa kontrollida.

Õigekirja automaatne kontrollimine tippides

PowerPoint kontrollib ja tähistab võimalikke õigekirjavigu automaatselt lainelise punase allakriipsutusega.

Näpunäide.: Kui õigekirjavigu pole märgitud, peate võib-olla sisse lülitama automaatse õigekirjakontrolli, mida selgitatakse järgmises protseduuris.

Kui kuvatakse õigekirjaviga, klõpsake või paremklõpsake klahvikombinatsiooni Ctrl+ sõna või fraasi ja valige üks soovitatud suvanditest.

 1. Klõpsake PowerPoint eelistused ja >.

 2. Märkige või tühjendage dialoogiboksis Õigekiri ruut Kontrolli õigekirja tippimise ajal.

 1. Klõpsake menüü Läbivaatus nuppu Õigekiri.

 2. Kui PowerPoint tuvastab võimaliku tõrke, avaneb paan Õigekiri ja kuvatakse õigekirjavead.

 3. Tõrke lahendamiseks tehke ühte järgmistest.

  • Parandage slaidil kuvamistõrge.

  • Klõpsake paanil Õigekiri ühte soovitatud sõnadest ja seejärel klõpsake nuppu Muuda.

  Tõrke vahelejätmiseks tehke ühte järgmistest.

  • Ainult selle tõrke eksemplari vahelejätmiseks klõpsake nuppu Ignoreeri.

  • Tõrke kõigi eksemplaride vahelejätmiseks klõpsake nuppu Ignoreeri kõiki.

  • kui soovite valesti kirjutatud sõna kõigis dokumentides vahele jätta, klõpsake nuppu Lisa ja lisage see sõnastikku.

 4. Pärast vea parandamist, ignoreerimist või vahelejätmist PowerPoint järgmisele veale. Kui PowerPoint lõpetab esitluse läbivaatuse, kuvatakse teade, et õigekirjakontroll on lõpule viidud.

 5. Esitlusele naasmiseks klõpsake nuppu OK. 

Excel

Õigekirja saate kontrollida Excel, kuid grammatikat ei saa kontrollida.

Õigekirja kontrollimine korraga

 1. Klõpsake menüü Läbivaatus nuppu Õigekiri.

  Märkus.: Dialoogiboks Õigekiri ei avane, kui õigekirjavigu ei tuvastata või kui sõna, mida proovite lisada, on juba sõnastikus olemas.

 2. Tehke järgmist.

  Toiming

  Toimimisviis

  Sõna muutmine

  Klõpsake jaotisesSoovitused sõna, mida soovite kasutada, ja seejärel klõpsake nuppu Muuda.

  Selle sõna iga esinemiskorra muutmine selles dokumendis

  Klõpsake jaotisesSoovitused sõna, mida soovite kasutada, ja seejärel klõpsake nuppu Muuda kõiki.

  Ignoreeri seda sõna ja liigu edasi järgmisele valesti kirjutatud sõnale

  Klõpsake nuppu Ignoreeri üks kord.

  Ignoreeri selle sõna kõiki esinemiskordi selles dokumendis ja liigu edasi järgmisele valesti kirjutatud sõnale

  Klõpsake nuppu Ignoreeri kõiki.

Lisateave

Muukeelse teksti õigekirja ja grammatika kontrollimine

Kas vajate veel abi?

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

×