Logi sisse Microsofti kontoga
Logige sisse või looge konto.
Tere!
Select a different account.
Teil on mitu kontot
Valige konto, millega soovite sisse logida.
Ekraanilugeri abil ülesandele etappide lisamine ja ülesande tähtsuse määramine rakenduses To Do

See artikkel on mõeldud nägemis- või kognitiivse puudega inimestele, kes kasutavad Microsoft 365 toodetega ekraanilugeri programmi (nt Microsoft Jutustaja, JAWS või NVDA). See artikkel on osa Microsoft 365 ekraanilugeri toesisukomplektist, kust leiate hõlbustusteavet meie rakenduste kohta. Üldspikri leiate Microsofti tugiteenuste avalehelt.

Kasutage To Do klaviatuuri ja ekraanilugeri abil, et ülesandeid oleks lihtsam saavutada, jagades need mitmeks etapiks. Oleme seda katsetanud Jutustaja, JAWS-i ja NVDA abil, kuid see võib töötada koos teiste ekraanilugeritega, kui need järgivad levinud hõlbustusstandardeid ja -tehnikaid. Samuti saate teada, kuidas ülesandeid esile tõsta, märkides need tähtsaks.

Märkused: 

Selle artikli teemad

Ülesandele etappide lisamine

Ülesande hõlpsamaks täitmiseks jagage see väiksemateks toiminguteks.

 1. Vajutage ülesande üksikasjavaates tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti "Add step" ("Lisa etapp").

 2. Sisestage iga lisatava toimingu jaoks toimingu nimi ja vajutage sisestusklahvi (Enter).

 3. Kui olete toimingute lisamise lõpetanud, vajutage juhiste loendist lahkumiseks tabeldusklahvi (Tab).

 4. Üksikasjavaate sulgemiseks vajutage paoklahvi (Esc).

Toimingu lõpuleviimine

Kui olete toimingu lõpetanud, märkige see lõpetatuks.

 1. Vajutage ülesande üksikasjavaates tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teadet "Steps list" (Toimingute loend) ja esimese pooliku toimingu nime.

 2. Liikuge üles- ja allanooleklahvide abil soovitud toiminguni.

 3. Vajutage üks kord tabeldusklahvi (Tab). Kuulete teksti "Uncomplete, checkbox not checked" (Lõpetamata, märkeruut pole märgitud). Toimingu lõpetatuks märkimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter). Helivööt kinnitab, et olete toimingu lõpule viinud.

 4. Üksikasjavaate sulgemiseks vajutage paoklahvi (Esc).

Näpunäide.: Etapi lõpetatuks märkimiseks korrake ülaltoodud juhiseid, kuni kuulete fraasi "Complete, checkbox checked" ("Märkeruut Valmis") ja vajutage sisestusklahvi (Enter).

Tööülesande tähtsaks märkimine

Tööülesande tähtsuse järjekorda seadmiseks märkige see tähtsaks.

 1. To Do külgriba laiendamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+1.

 2. Vajutage tabeldusklahvi (Tab) või klahvikombinatsiooni Shift+Tab, kuni kuulete sõna "Lists" (Loendid), millele järgneb parajasti valitud loendi või filtri suvandi nimi.

 3. Vajutage alla- või ülesnooleklahvi, kuni leiate loendi, mis sisaldab soovitud ülesannet, ja seejärel vajutage selle avamiseks sisestusklahvi (Enter).

 4. Ülesandeloendi sisule liikumiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti "List options, button" (Nupp Loendi suvandid), ja vajutage veel kord tabeldusklahvi (Tab).

 5. Vajutage üles- või allanooleklahvi, kuni kuulete soovitud ülesannet.

 6. Vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teadet "Märgi tähtsaks", ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

Näpunäide.: Ülesande eemaldamiseks loendist Tähtsad korrake ülaltoodud juhiseid.

Oluliste tööülesannete kuvamine loendina

Tähtsaks märgitud ülesanded lisatakse loendisse Tähtsad . Loend Tähtis on vaikeloend, mis on To Do töötamise alustamisel juba häälestatud.

 1. To Do külgriba laiendamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+1.

 2. Vajutage tabeldusklahvi (Tab) või klahvikombinatsiooni Shift+Tab, kuni kuulete sõna "Lists" (Loendid), millele järgneb parajasti valitud loendi või filtri suvandi nimi.

 3. Vajutage üles- või allanooleklahvi, kuni kuulete sõna "Important" ("Tähtis"). Loendi Tähtis avamiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

 4. Ülesandeloendi sisule liikumiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti "List options, button" (Nupp Loendi suvandid), ja vajutage veel kord tabeldusklahvi (Tab).

 5. Loendi tööülesannete sirvimiseks kasutage üles- ja allanooleklahve.

Lisateave

Ekraanilugeri abil kõigi ülesande tähtajaga ülesannete kuvamine ülesandeloendis Plaanitud

Ekraanilugeri abil loenditega töötamine rakenduses To Do

To Do ülesannetega töötamine ekraanilugeri abil

Seadme häälestamine Microsoft 365 hõlbustusfunktsioonidega töötamiseks

Ekraanilugeri abil funktsiooni To Do kasutamine ja sellega tutvumine

Androidi sisseehitatud ekraanilugeri TalkBack abil saate To Do for Android, et ülesandeid oleks lihtsam saavutada, jagades need mitmeks etapiks. Samuti saate teada, kuidas ülesandeid esile tõsta, märkides need tähtsaks.

Märkused: 

 • Kuna Microsoft 365 uued funktsioonid antakse Microsoft 365 tellijatele välja järk-järgult, ei pruugi teie rakendusel neid funktsioone veel olla. Et saada teada, kuidas uued funktsioonid endale kiiremini saada, liituge Office Insideri programmiga.

 • See teema eeldab, et kasutatakse Androidi enda ekraanilugerit TalkBack. Lisateavet TalkBacki kasutamise kohta lugege teemast Androidi hõlbustusfunktsioonid.

Selle artikli teemad

Ülesandele etappide lisamine

Ülesande hõlpsamaks täitmiseks jagage see väiksemateks toiminguteks.

 1. Nipsake ülesande üksikasjavaates paremale või vasakule, kuni kuulete teksti "Add step" ("Lisa etapp"), ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

 2. Sisestage toimingu nimi ja nipsake klaviatuuri sulgemiseks alla ja seejärel vasakule.

 3. Uue toimingu lisamiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti "Next step" ("Järgmine toiming"), ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

 4. Korrake toimingu nime sisestamist ja klaviatuuri sulgemist, kuni olete kõik soovitud toimingud lisanud.

Toimingu lõpuleviimine

Kui olete toimingu lõpetanud, märkige see lõpetatuks.

 1. Nipsake ülesande üksikasjavaates paremale või vasakule, kuni kuulete teksti "Lõpetamata" ja soovitud toimingu nime.

 2. Etapi lõpetatuks märkimiseks topeltpuudutage ekraani.

  Helivööt kinnitab, et olete toimingu lõpule viinud.

Näpunäide.: Etapi lõpetatuks märkimiseks korrake ülaltoodud juhiseid, kuni kuulete teksti "Completed" (Lõpule viidud), ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

Tööülesande tähtsaks märkimine

Tööülesande tähtsuse järjekorda seadmiseks märkige see tähtsaks.

Nipsake ülesande üksikasjavaates paremale või vasakule, kuni kuulete teksti "Normal task" (Tavaline ülesanne), ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

Näpunäide.: Ülesande eemaldamiseks loendist Tähtis nipsake ülesande üksikasjavaates paremale või vasakule, kuni kuulete teksti "Important task" (Tähtis ülesanne), ja topeltpuudutage ekraani.

Oluliste tööülesannete kuvamine loendina

Tähtsaks märgitud ülesanded lisatakse loendisse Tähtsad . Loend Tähtis on vaikeloend, mis on To Do töötamise alustamisel juba häälestatud.

 1. Nipsake paremale või vasakule, kuni kuulete teksti "Sidebar" ("Külgriba"), ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

 2. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti "Important" ("Tähtis"). Loendi avamiseks topeltpuudutage ekraani.

 3. Loendis olevate ülesannete sirvimiseks nipsake paremale ja vasakule.

Lisateave

Ekraanilugeri abil kõigi ülesande tähtajaga ülesannete kuvamine ülesandeloendis Plaanitud

Ekraanilugeri abil loenditega töötamine rakenduses To Do

To Do ülesannetega töötamine ekraanilugeri abil

Seadme häälestamine Microsoft 365 hõlbustusfunktsioonidega töötamiseks

Ekraanilugeri abil funktsiooni To Do kasutamine ja sellega tutvumine

Kasutage To Do veebirakendus klaviatuuri ja ekraanilugeri abil, et ülesandeid oleks lihtsam saavutada, jagades need mitmeks etapiks. Oleme seda Katsetanud Jutustajaga Chrome'is Microsoft Edge ja JAWS-is ja NVDA-s, kuid see võib töötada koos teiste ekraanilugeritega, kui need järgivad levinud hõlbustusstandardeid ja -tehnikaid. Samuti saate teada, kuidas ülesandeid esile tõsta, märkides need tähtsaks.

Märkused: 

 • Kuna Microsoft 365 uued funktsioonid antakse Microsoft 365 tellijatele välja järk-järgult, ei pruugi teie rakendusel neid funktsioone veel olla. Et saada teada, kuidas uued funktsioonid endale kiiremini saada, liituge Office Insideri programmiga.

 • Lisateavet ekraanilugerite kohta leiate artiklist Kuidas ekraanilugerid Microsoft 365 rakendustes töötavad?.

 • Kui kasutate To Do veebirakendust, soovitame kasutada brauserit Microsoft Edge. Kuna To Do veebirakendus töötab veebibrauseris, on kiirklahvid teistsugused kui töölauaprogrammis. Levinud kiirklahvid, näiteks F1 (Spikker) ja Ctrl+O (Ava), kehtivad veebibrauseri, mitte To Do veebirakendus kohta.

Selle artikli teemad

Ülesandele etappide lisamine

Ülesande hõlpsamaks täitmiseks jagage see väiksemateks toiminguteks.

 1. Pärast ülesande üksikasjavaate avamist vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete fraasi "Mark task as important" ("Märgi ülesanne tähtsaks"), ja seejärel vajutage üks kord allanooleklahvi.

 2. Vajutage üks kord tabeldusklahvi (Tab). Kuulete teksti "Add step, button" ("Nupp Lisa etapp"). Vajutage sisestusklahvi (Enter).

 3. Sisestage iga lisatava toimingu jaoks toimingu nimi ja vajutage sisestusklahvi (Enter).

 4. Kui olete toimingute lisamise lõpetanud, vajutage juhiste loendist lahkumiseks üks kord tabeldusklahvi (Tab).

Toimingu lõpuleviimine

Kui olete toimingu lõpetanud, märkige see lõpetatuks.

 1. Pärast ülesande üksikasjavaate avamist vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete esimese toimingu nime. Kui te ei soovi seda toimingut teha, vajutage Jutustajaga EL-klahvi ja paremnooleklahvi, kuni kuulete soovitud toimingut. JaWS-i või NVDA-ga vajutage allanooleklahvi.

 2. Jutustajaga vajutage üks kord EL-klahvi ja paremnooleklahvi. Kuulete teksti "Mark as completed, checkbox, unchecked" ("Märkeruut Märgi lõpetatuks, märkimata"). Kui kasutate JAWS-i või NVDA-d, vajutage üks kord paremnooleklahvi. Kuulete teksti "Mark as completed, checkbox, not checked" ("Märkeruut Märgi lõpetatuks, märkimata").

 3. Etapi lõpetatuks märkimiseks vajutage tühikuklahvi. Helivööt kinnitab, et olete toimingu lõpule viinud.

Näpunäide.: Etapi lõpetatuks märkimiseks korrake ülaltoodud juhiseid, kuni kuulete teksti "Mark as completed, checkbox, checked" ("Märkeruut Märgi lõpetatuks, märgitud"), ja vajutage tühikuklahvi.

Tööülesande tähtsaks märkimine

Tööülesande tähtsuse järjekorda seadmiseks märkige see tähtsaks.

 1. Vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete loendi nime, ja seejärel vajutage jutustajaga loendite sirvimiseks klahvikombinatsiooni EL-klahv + parem- või vasaknooleklahv, kuni kuulete soovitud ülesannet sisaldava loendi nime. JAWS-i või NVDA-ga vajutage alla- või ülesnooleklahvi.

 2. Loendi avamiseks vajutage sisestusklahvi (Enter). Fookus liigub tekstiväljale Lisa ülesanne.

 3. Vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete ülesande nime, seejärel vajutage jutustajaga loendi sirvimiseks klahvikombinatsiooni EL-klahv + parem- või vasaknooleklahv, kuni leiate soovitud ülesande. JAWS-i või NVDA-ga vajutage alla- või ülesnooleklahvi.

 4. Jutustajaga vajutage KLAHVIKOMBINATSIOONI EL-klahv + paremnooleklahv, kuni kuulete teksti "Mark task as important" ("Märgi ülesanne tähtsaks"). JaWS-i või NVDA-ga vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti "Mark task as important" ("Märgi ülesanne tähtsaks").

 5. Tööülesande tähtsaks märkimiseks vajutage tühikuklahvi.

Näpunäide.: Ülesande eemaldamiseks loendist Tähtis korrake ülaltoodud juhiseid, kuni kuulete teadet "Eemalda tähtsus", ja seejärel vajutage tühikuklahvi.

Oluliste tööülesannete kuvamine loendina

Tähtsaks märgitud ülesanded lisatakse loendisse Tähtsad . Loend Tähtis on vaikeloend, mis on To Do töötamise alustamisel juba häälestatud.

 1. Vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete loendi nime, ja seejärel vajutage jutustajaga loendite sirvimiseks klahvikombinatsiooni EL-klahv + parem- või vasaknooleklahv, kuni kuulete teksti "Important" ("Oluline"). JAWS-i või NVDA-ga vajutage alla- või ülesnooleklahvi.

 2. Loendi avamiseks vajutage sisestusklahvi (Enter). Fookus liigub väljale Lisa ülesande tekstisisestus.

 3. Ülesandeloendi sisule liikumiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete loendis oleva ülesande nime.

 4. Jutustaja abil saate loendis olevate ülesannete sirvimiseks vajutada EL-klahvi + parem- või vasaknooleklahvi. JAWS-i või NVDA-ga vajutage alla- või ülesnooleklahvi.

Lisateave

Ekraanilugeri abil kõigi ülesande tähtajaga ülesannete kuvamine ülesandeloendis Plaanitud

Ekraanilugeri abil loenditega töötamine rakenduses To Do

To Do ülesannetega töötamine ekraanilugeri abil

Ekraanilugeri abil funktsiooni To Do kasutamine ja sellega tutvumine

Erivajadustega klientidele mõeldud tehniline tugi

Microsoft soovib parimat võimalikku kasutuskogemust pakkuda kõigile meie klientidele. Kui olete erivajadustega kasutaja või kui teil on hõlbustusfunktsioonide kohta küsimusi, pöörduge tehnilise abi saamiseks Microsofti erivajadustega inimeste tugiteenindusse. Erivajadusega inimeste tugiteeninduse töötajad on kursis paljude populaarsete abi- ja hõlbustusvahenditega ning oskavad abi pakkuda nii inglise, hispaania ja prantsuse keeles kui ka ameerika viipekeeles. Oma piirkonna tugiteeninduse kontaktandmed leiate Microsofti erivajadustega inimeste tugiteeninduse veebisaidilt.

Kui olete riigiasutuses, eraettevõttes või suurettevõttes töötav kasutaja, pöörduge ettevõtetele mõeldud erivajadustega inimeste tugiteenindusse.

Kas vajate veel abi?

Liituge aruteluga
Küsige kogukonnalt
Kasutajatugi
Kontaktteave

Kas sellest teabest oli abi?

Kui rahul te keelekvaliteediga olete?
Mis mõjutas teie hinnangut?

Täname tagasiside eest!

×