Logi sisse Microsofti kontoga
Logige sisse või looge konto.
Tere!
Select a different account.
Teil on mitu kontot
Valige konto, millega soovite sisse logida.
Ekraanilugeri abil loenditega töötamine rakenduses To Do

See artikkel on mõeldud nägemis- või kognitiivse puudega inimestele, kes kasutavad Microsoft 365 toodetega ekraanilugeri programmi (nt Microsoft Jutustaja, JAWS või NVDA). See artikkel on osa Microsoft 365 ekraanilugeri toesisukomplektist, kust leiate hõlbustusteavet meie rakenduste kohta. Üldspikri leiate Microsofti tugiteenuste avalehelt.

Klaviatuuri ja ekraanilugeri abil saate To Do abil luua ülesandeloendeid kindla projekti, ajaskaala või rutiini jaoks. Oleme seda katsetanud Jutustaja, JAWS-i ja NVDA abil, kuid see võib töötada koos teiste ekraanilugeritega, kui need järgivad levinud hõlbustusstandardeid ja -tehnikaid. Saate teada, kuidas muuta loendi kujundust, anda loendeid ühiskasutusse, sortida loendeid soovitud viisil ja kustutada loendeid, kui te neid enam ei vaja.

Märkused: 

Selle artikli teemad

Loendi loomine

Saate luua loendi tööülesannetest, mida soovite täita näiteks kindla päeva või projekti jaoks.

 1. rakenduses To Do uue loendi loomiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+L. Luuakse uus tiitlita loend.

 2. Loendile nime andmiseks vajutage klahvikombinatsiooni Shift+Tab, kuni kuulete sõna "Tiitlita loend", ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter). Seejärel tippige loendi nimi ja vajutage sisestusklahvi (Enter).

 3. Ülesande lisamiseks uude loendisse vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti "Add a task" (Lisa ülesanne), tippige ülesande tekst ja vajutage sisestusklahvi (Enter). Fookus jääb väljale Lisa ülesanne, et saaksite seda toimingut korrata, et lisada veel ülesandeid.

Loendi ümbernimetamine

Saate loendi ümber nimetada, et see vastaks paremini teie eesmärkidele.

Märkus.: Loendite ümbernimetamine on võimalik ainult teie loodud loendite puhul.

 1. To Do külgriba laiendamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+1.

 2. Vajutage tabeldusklahvi (Tab) või klahvikombinatsiooni Shift+Tab, kuni kuulete sõna "Lists" (Loendid), millele järgneb parajasti valitud loendi või filtri suvandi nimi.

 3. Vajutage alla- või ülesnooleklahvi, kuni leiate loendi, mille soovite ümber nimetada, ja seejärel vajutage selle avamiseks sisestusklahvi (Enter).

 4. Vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete loendi praegust nime, millele järgneb tekst "Rename list, button" (nupp Nimeta loend ümber). Nime redigeerimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

 5. Tippige loendi uus nimi ja vajutage selle rakendamiseks sisestusklahvi (Enter).

Loendikujunduste muutmine

Saate muuta loendi kujundust, et see sobituks teie soovitud disainiga.

 1. To Do külgriba laiendamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+1.

 2. Vajutage tabeldusklahvi (Tab) või klahvikombinatsiooni Shift+Tab, kuni kuulete sõna "Lists" (Loendid), millele järgneb parajasti valitud loendi või filtri suvandi nimi.

 3. Vajutage alla- või ülesnooleklahvi, kuni leiate loendi, mida soovite redigeerida, ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

 4. Vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teadet "List options, button" (Nupp Loendi suvandid), ja seejärel vajutage menüü avamiseks sisestusklahvi (Enter).

 5. Kujunduse värvi või taustpildi valimiseks vajutage allanooleklahvi, kuni kuulete kujunduse värvi või tausta nime. Seejärel liikuge ruudustikus nooleklahvide abil, et leida soovitud värv või taust, ja vajutage selle valimiseks tühikuklahvi.

  Märkus.: Ruudustikus kuvatakse kõik värvisuvandid enne taustasuvandeid.

 6. Menüü sulgemiseks vajutage paoklahvi (Esc).

Lõpetatud üksuste kuvamine või peitmine

Vaikimisi kuvatakse loendites nii lõpetatud kui ka lõpetamata tööülesanded. Loendite korraldamise hõlbustamiseks saate peita lõpetatud tööülesanded.

 1. To Do külgriba laiendamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+1.

 2. Vajutage tabeldusklahvi (Tab) või klahvikombinatsiooni Shift+Tab, kuni kuulete sõna "Lists" (Loendid), millele järgneb parajasti valitud loendi või filtri suvandi nimi.

 3. Vajutage alla- või ülesnooleklahvi, kuni leiate loendi, mida soovite redigeerida, ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

 4. Ülesandeloendi sisule liikumiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti "List options, button" (Nupp Loendi suvandid), ja vajutage veel kord tabeldusklahvi (Tab).

 5. Tehke ühte järgmistest.

  • Lõpetatud tööülesannete peitmiseks vajutage alla- või ülesnooleklahvi, kuni kuulete teksti "Collapse completed" (Ahenda lõpetatud), ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

  • Peidetud lõpetatud tööülesannete kuvamiseks vajutage alla- või ülesnooleklahvi, kuni kuulete teksti "Expand completed" (Laienda lõpetatud), ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

Loendi sortimine

Loendi sortimine aitab ülesandeid tõhusamalt korraldada ja leida.

 1. To Do külgriba laiendamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+1.

 2. Vajutage tabeldusklahvi (Tab) või klahvikombinatsiooni Shift+Tab, kuni kuulete sõna "Lists" (Loendid), millele järgneb parajasti valitud loendi või filtri suvandi nimi.

 3. Vajutage alla- või ülesnooleklahvi, kuni leiate loendi, mida soovite sortida, ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

 4. Vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teadet "List options, button" (Nupp Loendi suvandid), ja seejärel vajutage menüü avamiseks sisestusklahvi (Enter).

 5. Vajutage allanooleklahvi, kuni kuulete sõna "Sortimisalus", ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

 6. Vajutage allanooleklahvi, kuni kuulete soovitud valikut, ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

  Menüü sulgub pärast valiku tegemist.

Loendi ühiskasutus

Saate oma loendi teistega koostöö tegemiseks ühiskasutusse anda.

 1. To Do külgriba laiendamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+1.

 2. Vajutage tabeldusklahvi (Tab) või klahvikombinatsiooni Shift+Tab, kuni kuulete sõna "Lists" (Loendid), millele järgneb parajasti valitud loendi või filtri suvandi nimi.

 3. Vajutage alla- või ülesnooleklahvi, kuni leiate loendi, mille soovite ühiskasutusse anda, ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

 4. Vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teadet "Share list, button" (Nupp Anna ühiskasutusse), ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

 5. Vajutage üks kord tabeldusklahvi (Tab) ja vajutage ühiskasutuse dialoogiboksi avamiseks ja ühiskasutuskutse lingi loomiseks sisestusklahvi (Enter).

 6. Vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete loendi omanikuna oma nime, vajutage veel kord tabeldusklahvi (Tab) ja seejärel vajutage lingi lõikelauale kopeerimiseks sisestusklahvi (Enter).

 7. Dialoogiboksist väljumiseks ja loendisse naasmiseks vajutage paoklahvi (Esc).

 8. Kleepige link meilisõnumisse või kiirsõnumisse ja saatke see oma kaastöötajatele.

Loendi kustutamine

Kui te loodud loendit enam ei vaja, saate selle kustutada.

Märkus.: Loendite kustutamine on võimalik ainult teie loodud loendite puhul.

 1. To Do külgriba laiendamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+1.

 2. Vajutage tabeldusklahvi (Tab) või klahvikombinatsiooni Shift+Tab, kuni kuulete sõna "Lists" (Loendid), millele järgneb parajasti valitud loendi või filtri suvandi nimi.

 3. Vajutage alla- või ülesnooleklahvi, kuni leiate loendi, mille soovite kustutada, ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

 4. Vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teadet "List options, button" (Nupp Loendi suvandid), ja seejärel vajutage menüü avamiseks sisestusklahvi (Enter).

 5. Vajutage allanooleklahvi, kuni kuulete teksti "Delete list" (Kustuta loend), ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

 6. Kustutamise kinnitamiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni jõuate nupule Kustuta , ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

Lisateave

Ekraanilugeri abil ülesandeloendite vahel või loendi sees teisaldamine rakenduses To Do

Ekraanilugeri abil kõigi ülesande tähtajaga ülesannete kuvamine ülesandeloendis Plaanitud

To Do ülesannetega töötamine ekraanilugeri abil

Ekraanilugeri abil rakenduse To Do soovitustega töötamine

Seadme häälestamine Microsoft 365 hõlbustusfunktsioonidega töötamiseks

Ekraanilugeri abil funktsiooni To Do kasutamine ja sellega tutvumine

Androidi sisseehitatud ekraanilugeri TalkBack abil saate To Do for Android luua ülesandeloendeid kindla projekti, ajaskaala või rutiini jaoks. Samuti saate muuta loendi kujundust, sortida loendeid soovitud viisil ja anda loendeid kolleegidega ühiskasutusse. Kui te loendeid enam ei vaja, saate need kustutada.

Märkused: 

 • Kuna Microsoft 365 uued funktsioonid antakse Microsoft 365 tellijatele välja järk-järgult, ei pruugi teie rakendusel neid funktsioone veel olla. Et saada teada, kuidas uued funktsioonid endale kiiremini saada, liituge Office Insideri programmiga.

 • See teema eeldab, et kasutatakse Androidi enda ekraanilugerit TalkBack. Lisateavet TalkBacki kasutamise kohta lugege teemast Androidi hõlbustusfunktsioonid.

Selle artikli teemad

Loendi loomine

Saate luua loendi tööülesannetest, mida soovite lõpule viia (nt kindla päeva või projekti jaoks).

 1. Nipsake paremale või vasakule, kuni kuulete teksti "Sidebar" ("Külgriba"), ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

 2. Uue loendi loomiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti "New list" (Uus loend), ja topeltpuudutage seejärel ekraani. Luuakse uus tiitlita loend ja fookus liigub loendi nimeväljale.

 3. Loendi nime saate tippida ekraaniklaviatuuri abil.

 4. Nipsake klaviatuuri sulgemiseks alla ja seejärel vasakule.

 5. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti "Create list" (Loo loend), ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

 6. Ülesande lisamiseks uude loendisse nipsake paremale, kuni jõuate nupule Lisa ülesanne . Valimiseks topeltpuudutage ekraani. Fookus liigub ülesande tekstiväljale. Tippige ülesande tekst ekraaniklaviatuuri abil.

  Kui olete lõpetanud, nipsake paremale, kuni kuulete teksti "Add a task" (Lisa ülesanne), ja topeltpuudutage ekraani. Tööülesanne lisatakse loendisse ja saate tippida järgmise ülesande teksti.

 7. Nipsake klaviatuuri sulgemiseks alla ja seejärel vasakule.

Loendi ümbernimetamine

Saate loendi ümber nimetada, et see vastaks paremini teie eesmärkidele.

Märkus.: Loendite ümbernimetamine on võimalik ainult teie loodud loendite puhul.

 1. Nipsake paremale või vasakule, kuni kuulete teksti "Sidebar" ("Külgriba"), ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

 2. Loendisse liikumiseks nipsake paremale, kuni kuulete loendi nime, mida soovite ümber nimetada ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

 3. Loendisuvandite menüü avamiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti "More options" (Veel suvandeid), ja seejärel topeltpuudutage ekraani. Kuulete teksti: "Menu expanded" (menüü on laiendatud).

 4. Fookus on suvandil Nimeta loend ümber . Valimiseks topeltpuudutage ekraani. Fookus liigub loendi nime väljale.

 5. Saate redigeerida loendi nime ekraaniklaviatuuri abil.

 6. Nipsake klaviatuuri sulgemiseks alla ja seejärel vasakule.

 7. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti "Save" (Salvesta), ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

Loendikujunduste muutmine

Saate muuta loendi kujundust, et see sobituks teie soovitud disainiga.

 1. Nipsake paremale või vasakule, kuni kuulete teksti "Sidebar" ("Külgriba"), ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

 2. Loendisse minemiseks nipsake paremale, kuni kuulete loendit, mille kujundust soovite muuta, ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

 3. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti "More options" (Rohkem suvandeid), ja topeltpuudutage seejärel ekraani. Kuulete teksti: "Menu expanded" (menüü on laiendatud).

 4. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti "Change theme" (Muuda kujundust), ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

 5. Taustavärvi valimiseks nipsake paremale, kuni nimetatakse soovitud värv ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

 6. Kujunduse pildi valimiseks nipsake paremale, kuni kuulete soovitud kujundust, ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

 7. Menüü sulgemiseks nipsake alla ja seejärel vasakule.

Lõpetatud üksuste kuvamine või peitmine

Vaikimisi kuvatakse loendites nii lõpetatud kui ka lõpetamata tööülesanded. Loendite korraldamise hõlbustamiseks saate peita lõpetatud tööülesanded.

 1. Nipsake paremale või vasakule, kuni kuulete teksti "Sidebar" ("Külgriba"), ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

 2. Loendisse minemiseks nipsake paremale, kuni kuulete loendit, milles soovite lõpetatud tööülesandeid peita või kuvada, ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

 3. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti "More options" (Rohkem suvandeid), ja topeltpuudutage seejärel ekraani. Kuulete teksti: "Menu expanded" (menüü on laiendatud).

 4. Tehke ühte järgmistest.

  • Lõpetatud tööülesannete peitmiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti "Hide completed tasks" (Peida lõpetatud tööülesanded), ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

  • Peidetud lõpetatud tööülesannete kuvamiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti "Show completed tasks" (Kuva lõpetatud tööülesanded), ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

Loendi sortimine

Loendi sortimine aitab ülesandeid tõhusamalt korraldada ja leida.

 1. Nipsake paremale või vasakule, kuni kuulete teksti "Sidebar" ("Külgriba"), ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

 2. Loendisse minemiseks nipsake paremale, kuni kuulete loendit, mida soovite sortida, ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

 3. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti "More options" (Rohkem suvandeid), ja topeltpuudutage seejärel ekraani. Kuulete teksti: "Menu expanded" (menüü on laiendatud).

 4. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti "Sort" (Sortimine), ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

 5. Sortimissuvandi valimiseks nipsake paremale või vasakule, kuni nimetatakse soovitud suvand ja seejärel topeltpuudutage ekraani. Pärast sortimissuvandi valimist sortimismenüü sulgub ja fookus liigub tagasi loendivaatele.

 6. Sortimise eemaldamiseks loendist liikuge loendisse ja avage see, nipsake paremale või vasakule, kuni kuulete teksti "Remove sorting" (Eemalda sortimine), ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

Loendi ühiskasutus

Saate oma loendi teistega koostöö tegemiseks ühiskasutusse anda.

Märkus.: Saate loodud loendeid ühiskasutusse anda.

 1. Nipsake paremale või vasakule, kuni kuulete teksti "Sidebar" ("Külgriba"), ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

 2. Loendisse minemiseks nipsake paremale, kuni kuulete selle loendi nime, mille soovite ühiskasutusse anda, ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

 3. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti "Share list" ("Loendi ühiskasutus"), ja topeltpuudutage ekraani.

 4. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti "Send invitation link" (Saada kutse link), ja topeltpuudutage ekraani.

 5. Nipsake paremale, kuni kuulete rakendust, milles soovite linki jagada, ja topeltpuudutage ekraani.

 6. Kleepige link meilisõnumisse või kiirsõnumisse ja saatke see oma kaastöötajatele.

 7. Dialoogiboksist Loendi ühiskasutus väljumiseks nipsake alla ja seejärel vasakule.

Loendi kustutamine

Kui te loodud loendit enam ei vaja, saate selle kustutada.

Märkus.: Loendite kustutamine on võimalik ainult teie loodud loendite puhul.

 1. Nipsake paremale või vasakule, kuni kuulete teksti "Sidebar" ("Külgriba"), ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

 2. Loendisse minemiseks nipsake paremale, kuni kuulete loendit, mille soovite kustutada, ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

 3. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti "More options" (Rohkem suvandeid), ja topeltpuudutage seejärel ekraani. Kuulete teksti: "Menu expanded" (menüü on laiendatud).

 4. Loendi kustutamiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti "Delete list" (kustuta loend) ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

 5. Kustutamise kinnitamiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti "Delete" (Kustuta), ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

Pärast loendi kustutamist naaseb fookus külgriba menüüle.

Lisateave

Ekraanilugeri abil ülesannete teisaldamine ühest loendist teise või loendisse

Ekraanilugeri abil kõigi ülesande tähtajaga ülesannete kuvamine ülesandeloendis Plaanitud

To Do ülesannetega töötamine ekraanilugeri abil

Ekraanilugeri abil rakenduse To Do soovitustega töötamine

Seadme häälestamine Microsoft 365 hõlbustusfunktsioonidega töötamiseks

Ekraanilugeri abil funktsiooni To Do kasutamine ja sellega tutvumine

Klaviatuuri ja ekraanilugeri abil saate To Do veebirakendus abil luua kindla projekti, ajaskaala või rutiini ülesannete loendi. Oleme seda Katsetanud Jutustajaga Chrome'isMicrosoft Edge ja JAWS-is ja NVDA-s, kuid see võib töötada koos teiste ekraanilugerite ja veebibrauseritega, kui need järgivad levinud hõlbustusstandardeid ja -tehnikaid. Samuti saate teada, kuidas loendeid redigeerida, ühiskasutusse anda, kujundust muuta ja loendeid korraldada. Saate isegi kustutada loendeid, kui te neid enam ei vaja.

Märkused: 

Selle artikli teemad

Loendi loomine

Saate luua loendi tööülesannetest, mida soovite täita näiteks kindla päeva või projekti jaoks.

 1. Vajutage To Do uue loendi loomiseks tabeldusklahvi (Tab) või klahvikombinatsiooni Shift+Tab, kuni kuulete teksti "Create group" ("Loo rühm"). Jutustajaga vajutage klahvikombinatsiooni EL-klahv + vasaknooleklahv, kuni kuulete teksti "List name, edit, name this list" (Loendi nimi, redigeerimine, selle loendi nimi). JaWS-i ja NVDA puhul vajutage ülesnooleklahvi, kuni kuulete teksti "List name, edit, submenu" (Loendi nimi, redigeerimine, alammenüü), ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

 2. Tippige loendi nimi ja seejärel vajutage Sisestusklahvi (Enter). Loend luuakse ja fookus liigub loendi esimese ülesande tekstiväljale.

 3. Tippige ülesande tekst ja vajutage sisestusklahvi (Enter). Ülesanne lisatakse loendisse ja fookus liigub uue ülesande tekstiväljale. Korrake seda toimingut kõigi loendisse lisatavate ülesannete puhul.

Loendi ümbernimetamine

Saate loendi ümber nimetada, et see vastaks paremini teie eesmärkidele.

Märkus.: Ümber saate nimetada ainult enda loodud loendeid.

 1. Liikuge loendile, mille soovite ümber nimetada. Juhised loendisse liikumiseks leiate teema Ekraanilugeri abil ülesandeloendi vaates liikumine jaotisest "Ülesandeloendi vaates liikumine".

 2. Kui parempoolne loend on põhisisualal avatud, vajutage tabeldusklahvi (Tab) või klahvikombinatsiooni Shift+Tab, kuni kuulete teksti "List options" (Loendi suvandid). Valimiseks vajutage tühikuklahvi. Kuulete teksti "Rename list" (Nimeta loend ümber). Fookus on nupul Nimeta loend ümber .

 3. Loendi ümbernimetamiseks vajutage sisestusklahvi (Enter), tippige uue loendi nimi ja seejärel vajutage uuesti sisestusklahvi (Enter). Loendi nimi muudetakse.

Loendikujunduste muutmine

Saate loendite kohandamiseks muuta loendi kujunduse värvi.

 1. Liikuge loendisse, kus soovite kujunduse värvi muuta. Juhised loendisse liikumiseks leiate teema Ekraanilugeri abil ülesandeloendi vaates liikumine jaotisest "Ülesandeloendi vaates liikumine".

 2. Kui parempoolne loend on põhisisualal avatud, vajutage tabeldusklahvi (Tab) või klahvikombinatsiooni Shift+Tab, kuni kuulete teksti "List options" (Loendi suvandid). Valimiseks vajutage tühikuklahvi.

 3. Vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti "Change theme" ("Muuda kujundust"), ja seejärel vajutage kujunduse värvi menüü laiendamiseks tühikuklahvi.

 4. Vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni leiate soovitud kujunduse värvi, ja seejärel vajutage valimiseks sisestusklahvi (Enter).

Lõpetatud üksuste kuvamine või peitmine

Vaikimisi on lõpetatud tööülesanded peidetud, et teie loendid oleksid korras ja korraldatud. Kui soovite lõpetatud tööülesanded loendis üle vaadata, saate need peidust välja tuua ja kui olete lõpetanud, saate need uuesti peita.

 1. Liikuge loendisse, kus soovite lõpetatud tööülesandeid kuvada või peita. Juhised loendisse liikumiseks leiate teema Ekraanilugeri abil ülesandeloendi vaates liikumine jaotisest "Ülesandeloendi vaates liikumine".

 2. Kui põhisisualal on avatud õige loend, tehke ühte järgmistest.

  • Lõpetatud tööülesannete peitmiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti "Completed button, expanded" ("Nupp Lõpetatud, laiendatud"), ja seejärel vajutage tühikuklahvi.

  • Peidetud lõpetatud tööülesannete kuvamiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti "Completed button, collapsed" ("Nupp Lõpetatud, ahendatud"), ja vajutage valimiseks tühikuklahvi.

Loendi sortimine

Loendi sortimine aitab ülesandeid tõhusamalt korraldada ja leida.

 1. Liikuge loendisse, mida soovite sortida. Juhised loendisse liikumiseks leiate teema Ekraanilugeri abil ülesandeloendi vaates liikumine jaotisest "Ülesandeloendi vaates liikumine".

 2. Kui parempoolne loend on põhisisualal avatud, vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti "Sort button, collapsed" (Sortimisnupp, ahendatud), ja seejärel vajutage tühikuklahvi. Avaneb menüü Sortimisalus .

 3. Sortimissuvandi valimiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab) või klahvikombinatsiooni Shift+Tab, kuni kuulete soovitud suvandit, ja vajutage valimiseks tühikuklahvi.

 4. Sortimise eemaldamiseks loendist vajutage tabeldusklahvi (Tab) või klahvikombinatsiooni Shift+Tab, kuni kuulete teksti "Remove sort order option" ("Sortimisjärjestuse eemaldamine suvand"), ja vajutage valimiseks tühikuklahvi.

Loendi ühiskasutus

Saate oma loendi teistega koostöö tegemiseks ühiskasutusse anda.

 1. Liikuge loendile, mille soovite ühiskasutusse anda. Juhised loendisse liikumiseks leiate teema Ekraanilugeri abil ülesandeloendi vaates liikumine jaotisest "Ülesandeloendi vaates liikumine".

 2. Kui parempoolne loend on põhisisualal avatud, vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti "Share button, collapsed" (Nupp Anna ühiskasutusse, ahendatud), ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter). Kuulete teksti "Create invitation link, Share list dialog, Close button" (Loo kutse link, dialoogiboks Ühiskasutusloend, nupp Sule).

 3. Vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti "Create invitation link, button" (Nupp Loo kutse link), ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

 4. Vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti "Copy link" (Kopeeri link), ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

 5. Dialoogiboksi sulgemiseks ja loendisse naasmiseks vajutage paoklahvi (Esc).

 6. Kleepige link meilisõnumisse või kiirsõnumisse ja saatke see siis oma kaastöötajatele.

Loendi kustutamine

Kui te loodud loendit enam ei vaja, saate selle kustutada.

Märkus.: Kustutada saate ainult enda loodud loendeid.

 1. Liikuge loendile, mille soovite kustutada. Juhised loendisse liikumiseks leiate teema Ekraanilugeri abil ülesandeloendi vaates liikumine jaotisest "Ülesandeloendi vaates liikumine".

 2. Kui parempoolne loend on põhisisualal avatud, vajutage tabeldusklahvi (Tab) või klahvikombinatsiooni Shift+Tab, kuni kuulete teksti "List options" (Loendi suvandid). Valimiseks vajutage tühikuklahvi.

 3. Loendi kustutamiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti "Delete list" (Kustuta loend), ja vajutage valimiseks tühikuklahvi.

 4. Avaneb kinnituse dialoogiboks. Kustutamise kinnitamiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti "Delete list" (Kustuta loend), ja vajutage selle valimiseks tühikuklahvi.

Lisateave

Ekraanilugeri abil ülesannete teisaldamine ühest loendist teise või loendisse

Ekraanilugeri abil kõigi ülesande tähtajaga ülesannete kuvamine ülesandeloendis Plaanitud

To Do ülesannetega töötamine ekraanilugeri abil

Ekraanilugeri abil rakenduse To Do soovitustega töötamine

Ekraanilugeri abil funktsiooni To Do kasutamine ja sellega tutvumine

Erivajadustega klientidele mõeldud tehniline tugi

Microsoft soovib parimat võimalikku kasutuskogemust pakkuda kõigile meie klientidele. Kui olete erivajadustega kasutaja või kui teil on hõlbustusfunktsioonide kohta küsimusi, pöörduge tehnilise abi saamiseks Microsofti erivajadustega inimeste tugiteenindusse. Erivajadusega inimeste tugiteeninduse töötajad on kursis paljude populaarsete abi- ja hõlbustusvahenditega ning oskavad abi pakkuda nii inglise, hispaania ja prantsuse keeles kui ka ameerika viipekeeles. Oma piirkonna tugiteeninduse kontaktandmed leiate Microsofti erivajadustega inimeste tugiteeninduse veebisaidilt.

Kui olete riigiasutuses, eraettevõttes või suurettevõttes töötav kasutaja, pöörduge ettevõtetele mõeldud erivajadustega inimeste tugiteenindusse.

Kas vajate rohkem abi?

Liituge aruteluga

KÜSIGE KOGUKONNALT >

Kas sellest teabest oli abi?

Kui rahul te keelekvaliteediga olete?
Mis mõjutas teie hinnangut?

Täname tagasiside eest!

×