You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.
Ekraanilugeri abil funktsiooni To Do kasutamine ja sellega tutvumine

See artikkel on mõeldud nägemis- või kognitiivse puudega inimestele, kes kasutavad Microsoft 365 toodetega ekraanilugeri programmi (nt Microsoft Jutustaja, JAWS või NVDA). See artikkel on osa Microsoft 365 ekraanilugeri toesisukomplektist, kust leiate hõlbustusteavet meie rakenduste kohta. Üldspikri leiate Microsofti tugiteenuste avalehelt.

Klaviatuuri ja ekraanilugeriga saate To Do kasutada erinevates vaadetes liikumiseks ja nende vahel liikumiseks. Oleme seda katsetanud Jutustaja, JAWS-i ja NVDA abil, kuid see võib töötada koos teiste ekraanilugeritega, kui need järgivad levinud hõlbustusstandardeid ja -tehnikaid.

Märkused: 

Selle artikli teemad

To Do põhivaates navigeerimine

To Do põhivaates on järgmised alad.

 • Ekraani vasakus servas olev külgribamenüü, mis sisaldab järgmisi elemente.

  • Kasutaja menüünupp, et pääseda juurde teie kontole ja rakenduse sätetele.

  • Tekstiväli Otsi tööülesannete ja loendite otsimiseks.

  • Ülesandeloendite loend, mis sisaldab loendeid Minu päev, Tähtsad, Plaanitud, Ülesanded ja kõik loendid, mille olete aktiveerinud või ise loonud, ning seejärel nupp Uus loend ja uute rühmade loomise nupp.

 • Põhisisuala, mis sisaldab praegu valitud ülesandeloendit. Kui fookus on loendis oleval ülesandel ja vajutate sisestusklahvi (Enter), avaneb kuvast paremal ülesande üksikasjavaade.

Külgribamenüü ja põhisisuala vahel liikumiseks vajutage klahvi F6.

Põhivaates liikumiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab) (edasi) või klahvikombinatsiooni Shift+Tab (tagasi). Külgribamenüüs liikumiseks vajutage üles- või allanooleklahvi.

LiikugeTo Do sätetesse

 1. To Do sätetele juurdepääsemiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teadet "User menu button" (Kasutaja menüünupp), ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

 2. Vajutage allanooleklahvi, kuni kuulete sõna "Settings" (Sätted), ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

 3. Aknas Sätted liikumiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), klahvikombinatsiooni Shift + Tab või alla- või ülesnooleklahvi.

 4. Aknast Sätted väljumiseks vajutage klahvikombinatsiooni Shift +Tab või tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teadet "Nupp Mine tagasi", ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

Ülesandeloendi vaates navigeerimine

To Do põhivaate põhisisuala sisaldab ülesandeloendi vaadet, kus kuvatakse parajasti valitud loendi ülesanded (nt sisseehitatud loend (nt Minu päev, Tähtis, Plaanitud või Ülesanded) või loend, mille olete aktiveerinud või ise loonud. Loendite kohta leiate lisateavet artiklist Ekraanilugeri kasutamine loenditega töötamiseks rakenduses To Do.

Põhisisuala ülesandeloendi vaates on järgmised elemendid.

 • Emodži nupp loendi emodži lisamiseks või muutmiseks (ainult kasutaja loodud loendite korral).

 • Loendinime tekstiväli.

 • Nupp Anna loend ühiskasutusse (ainult kasutaja loodud loendite korral).

 • Nupp Hoia peal, et kinnitadaTo Do rakenduseaken igas vaates ülaserva.

 • Nupp Soovitused paani Soovitused avamiseks (ainult loendi Minu päev korral).

 • Nupp Loendi suvandid, mis võimaldab teil juurde pääseda lisasuvanditele nagu Loendi ümbernimetamine, Eemalda rühmast ja Kustuta loend. Saadaolevad suvandid olenevad valitud loendist.

 • Nupp Lõpetatud lõpetatud tööülesannete kuvamiseks või peitmiseks.

 • Ülesannete loend: iga ülesanderida algab raadionupuga Lõpeta tööülesanne ja lõpeb märkeruuduga Märgi tähtsaks.

 • Tekstiväli Ülesande lisamine .

Elementide vahel liikumiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab) või klahvikombinatsiooni Shift+Tab. Ülesandeloendis ühelt ülesandelt teisele liikumiseks vajutage üles- või allanooleklahvi.

Üksikasjavaates navigeerimine

 1. Ülesande üksikasjavaate avamiseks vajutage sisestusklahvi (Enter), kui fookus on ülesandeloendis oleval ülesandel.

 2. Üksikasjavaates liikumiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), klahvikombinatsiooni Shift + Tab või üles- või allanooleklahvi.

 3. Üksikasjavaatest väljumiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teadet "Sule üksikasjavaade", ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

Lisateavet ülesannetega töötamise kohta leiate teemast Ekraanilugeri kasutamine ülesandefunktsioonis ülesannetega töötamiseks.

Paanil Soovitused liikumine

Paan Soovitused sisaldab loendit soovitatud tööülesannetest, mille saate loendisse Minu päev lisada.

 1. Paani Soovitused avamiseks, kui loend Minu päev on valitud, vajutage tabeldusklahvi (Tab) või klahvikombinatsiooni Shift+Tab, kuni kuulete teadet "Soovitused, nupp", ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

 2. Soovituste loendi sirvimiseks vajutage üles- või allanooleklahvi.

 3. Paanilt Soovitused väljumiseks vajutage paoklahvi (Esc).

Lisateavet soovituste kohta leiate artiklist Ekraanilugeri kasutamine rakenduses To Do soovitustega töötamiseks.

Lisateave

Ekraanilugeri abil loenditega töötamine rakenduses To Do

To Do ülesannetega töötamine ekraanilugeri abil

Ekraanilugeri abil rakenduse To Do soovitustega töötamine

Ekraanilugeri abil ülesandeloendite vahel või loendi sees teisaldamine rakenduses To Do

Ekraanilugeri abil mitme kontoga töötamine rakenduses To Do

Seadme häälestamine Microsoft 365 hõlbustusfunktsioonidega töötamiseks

Androidi sisseehitatud ekraanilugeri TalkBack abil saate To Do for Android sirvida ja erinevates vaadetes liikuda ning nende vahel liikuda.

Märkused: 

 • Kuna Microsoft 365 uued funktsioonid antakse Microsoft 365 tellijatele välja järk-järgult, ei pruugi teie rakendusel neid funktsioone veel olla. Et saada teada, kuidas uued funktsioonid endale kiiremini saada, liituge Office Insideri programmiga.

 • See teema eeldab, et kasutatakse Androidi enda ekraanilugerit TalkBack. Lisateavet TalkBacki kasutamise kohta lugege teemast Androidi hõlbustusfunktsioonid.

Selle artikli teemad

Vaates Minu päev liikumine

Kui avate rakenduse To Do esimest korda, siis kuvatakse vaade Minu päev. Vaates Minu päev ühelt elemendilt elemendile liikumiseks nipsake paremale või vasakule, kuni kuulete soovitud elementi, ja seejärel topeltpuudutage selle valimiseks ekraani.

Soovituste vaates liikumine

Soovituste vaatesse liikumiseks nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete teksti "For today" ("Tänaseks"). Seejärel topeltpuudutage ekraani. Kuulete teksti "Suggestions" (Soovitused). Soovituste loendis liikumiseks nipsake vasakule või paremale. TalkBack teatab loendi iga üksuse oleku. Lisateavet selle kohta, mida saate soovitustega teha, leiate artiklist Ekraanilugeri abil soovitustega töötamine rakenduses To Do.

Külgribavaates navigeerimine

Külgribavaatesse liikumiseks nipsake vaates Minu päev või ülesandeloend vasakule, kuni kuulete teksti "Sidebar" ("Külgriba"), ja seejärel topeltpuudutage ekraani. Avaneb menüü, milles kuvatakse kõigi teie ülesannete loend. Menüüs liikumiseks nipsake vasakule või paremale. Loendi valimiseks topeltpuudutage ekraani. Uue loendi lisamiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti "New list" (uus loend) ja seejärel topeltpuudutage ekraani. Lisateavet loendite kohta leiate teemast Ekraanilugeri kasutamine loenditega töötamiseks rakenduses To Do.

To Do sätetele juurdepääsemiseks nipsake külgribal paremale, kuni kuulete parajasti valitud kasutajakontot, seejärel topeltpuudutage ekraani. Kuulete teksti "Manage accounts and go to settings" (Kontode haldamine ja sätete avamine). Nipsake paremale, kuni kuulete teksti "Settings" (Sätted), ja topeltpuudutage ekraani. Vaatest Sätted väljumiseks nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete teksti "Navigate up" ("Liigu üles"), ja topeltpuudutage ekraani.

Ülesandeloendi vaates navigeerimine

Ülesandeloendi vaatesse liikumiseks nipsake külgribavaates vasakule või paremale, kuni kuulete loendit, mida soovite redigeerida, ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

Ülesandeloendis ülesannete sirvimiseks nipsake vasakule või paremale. TalkBack teatab ülesanded ja nende olekud. Ülesande üksikasjavaate avamiseks topeltpuudutage ekraani. Üksikasjavaates liikumiseks nipsake vasakule või paremale. Üksikasjavaatest väljumiseks nipsake vasakule, kuni kuulete teksti "Dismiss detail view, and double-tap the screen" (Üksikasjavaate sulgemine, ja topeltpuudutage ekraani). Ülesannete kohta leiate lisateavet artiklist To Do ülesannetega töötamine ekraanilugeri abil.

Lisateave

Ekraanilugeri abil loenditega töötamine rakenduses To Do

To Do ülesannetega töötamine ekraanilugeri abil

Ekraanilugeri abil rakenduse To Do soovitustega töötamine

Ekraanilugeri abil ülesandeloendite vahel või loendi sees teisaldamine rakenduses To Do

Ekraanilugeri abil mitme kontoga töötamine rakenduses To Do

Seadme häälestamine Microsoft 365 hõlbustusfunktsioonidega töötamiseks

Klaviatuuri ja ekraanilugeriga saate To Do veebirakendus kasutada erinevates vaadetes liikumiseks ja nende vahel liikumiseks. Oleme seda Katsetanud Jutustajaga Chrome'is Microsoft Edge ja JAWS-is ja NVDA-s, kuid see võib töötada koos teiste ekraanilugerite ja veebibrauseritega, kui need järgivad levinud hõlbustusstandardeid ja -tehnikaid.

Märkused: 

 • Kuna Microsoft 365 uued funktsioonid antakse Microsoft 365 tellijatele välja järk-järgult, ei pruugi teie rakendusel neid funktsioone veel olla. Et saada teada, kuidas uued funktsioonid endale kiiremini saada, liituge Office Insideri programmiga.

 • Lisateavet ekraanilugerite kohta leiate teemast Kuidas ekraanilugerid Microsoft Office'iga töötavad?.

 • Kui kasutate Jutustajaga To Do veebirakendus, soovitame kasutada Microsoft Edge oma veebibrauserina.

 • Kui kasutate ekraanilugeriga To Do veebirakendus, aktiveerige fookuses navigeerimine.

Selle artikli teemad

To Do veebirakendus põhivaates navigeerimine

To Do veebirakendus põhivaates ühelt alalt teisele liikumiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab) (edasi) või klahvikombinatsiooni Shift+Tab (tagasi).

To Do veebirakendus põhivaates on järgmised alad.

 • Kuva ülaservas olev tiitelriba, mis sisaldab rakendusekäiviti nuppu muude rakenduste käivitamiseks, tekstivälja Otsi ning rakendusesätetele, spikrile ja kontoteabele juurdepääsemise nuppe. Kui fookus on pealkirjaribal, kuulete fraase "Banner, App launcher" ("Riba, rakendusekäiviti"). Pealkirjaribal liikumiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab) või klahvikombinatsiooni Shift+Tab.

 • Loendite menüü ekraani vasakus servas. Loendite menüüs liikumiseks vajutage üles- või allanooleklahvi. Kõrvallugu sisaldab järgmisi elemente.

  • Menüünupp Loendid loendite menüü kuvamiseks või peitmiseks.

  • Ülesandeloendite loend, mis sisaldab loendit Minu päev, Tähtis, Kavandatud, Ülesanded ja kõiki loendeid, mille olete aktiveerinud või ise loonud.

  • Nupp Uus loend ja uute rühmade loomise nupp.

  • Külgribamenüü allservas asuv navigeerimisriba nuppudegaOutlooki veebirakendusvaadete Meil, Kalender ja Inimesed ningTo Do veebirakendus rakenduse vaheldumisi aktiveerimiseks.

 • Põhisisuala, mis sisaldab ülesandeloendi vaadet ja kuvab parajasti valitud ülesandeloendi ülesanded. Kui fookus on loendis oleval ülesandel ja vajutate sisestusklahvi (Enter), avaneb kuvast paremal ülesande üksikasjavaade.

LiikugeTo Do veebirakendus sätetesse

 1. To Do sätetele juurdepääsemiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teadet "Settings button" (Nupp Sätted), ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

 2. Vajutage klahvikombinatsiooni Shift+Tab, kuni kuulete teksti "Outlook, link,To Do settings" ("#x0, link,To Do sätted"), ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter). Avaneb aken Sätted .

 3. Aknas Sätted liikumiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab) või klahvikombinatsiooni Shift+Tab.

 4. Sätete aknast väljumiseks jaTo Do põhivaatesse naasmiseks vajutage paoklahvi (Esc).

Ülesandeloendi vaates navigeerimine

To Do veebirakendus põhivaate põhisisuala sisaldab ülesandeloendi vaadet, kus kuvatakse parajasti valitud loendi ülesanded (nt sisseehitatud loend (nt Minu päev, Tähtis, Plaanitud või Ülesanded) või loend, mille olete aktiveerinud või ise loonud. Loendite kohta leiate lisateavet artiklist Ekraanilugeri kasutamine loenditega töötamiseks rakenduses To Do.

Põhisisuala ülesandeloendi vaates on järgmised elemendid.

 • Loendinime tekstiväli.

 • Nupp Loendi suvandid, mis võimaldab teil juurde pääseda lisasuvanditele nagu Loendi ümbernimetamine, Eemalda rühmast ja Kustuta loend. Saadaolevad suvandid olenevad valitud loendist.

 • Nupp Sordi tööülesannete sortimiseks näiteks tähtsuse või tähtaja alusel.

 • Nupp Soovitused paani Soovitused avamiseks (ainult loendi Minu päev korral).

 • Nupp Ühiskasutus (ainult kasutaja loodud loendite korral).

 • Tekstiväli Ülesande lisamine.

 • Nupp Lõpetatud lõpetatud tööülesannete kuvamiseks või peitmiseks.

 • Ülesannete loend: iga ülesanderida algab raadionupuga Lõpeta tööülesanne ja lõpeb märkeruuduga Märgi tähtsaks.

Ülesandeloendi vaate elementide vahel liikumiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab) või klahvikombinatsiooni Shift+Tab.

Tööülesandele liikumine

 1. Ülesandeloendi vaates redigeeritava ülesandeloendi juurde liikumiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete sõna "Lists" (Loendid), millele järgneb parajasti valitud ülesandeloendi nimi. Vajutage üles- või allanooleklahvi, kuni kuulete soovitud ülesandeloendi nime, ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter). Ülesandeloend avatakse ülesandeloendi vaates. Fookus liigub tekstiväljale Lisa ülesanne .

 2. Loendis liikumiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab). Ekraaniluger teatab loendis olevad üksused ja nende olekud.

Ülesande üksikasjavaate avamise kohta leiate teavet teemast Üksikasjavaates liikumine.

Ülesannete kohta leiate lisateavet artiklist To Do ülesannetega töötamine ekraanilugeri abil.

Üksikasjavaates navigeerimine

Üksikasjavaates saate näiteks määrata meeldetuletusi või kirjutada tööülesandele märkmeid. 

 1. Vajutage ülesande üksikasjavaate avamiseks ülesande vaates tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete sõna "Task" (Tööülesanne), seejärel soovitud ülesande nime ja seejärel sõna "Button" (Nupp). Vajutage sisestusklahvi (Enter). Üksikasjavaade avaneb ekraani paremas servas. Kuulete teksti "Ülesande üksikasjad" ja seejärel ülesande nime. Fookus liigub üksikasjavaatele.

 2. Üksikasjavaates väljade vahel liikumiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab) või klahvikombinatsiooni Shift+Tab.

 3. Üksikasjavaate sulgemiseks vajutage paoklahvi (Esc).

Ülesannete kohta leiate lisateavet artiklist To Do ülesannetega töötamine ekraanilugeri abil.

Paanil Soovitused liikumine

Paan Soovitused sisaldab loendit soovitatud tööülesannetest, mille saate loendisse Minu päev lisada.

 1. Paan Soovitused avaneb automaatselt, kui liigute loendile Minu päev ja valite selle. Kui olete sulgenud paani fookusega loendil Minu päev , vajutage selle uuesti avamiseks tabeldusklahvi (Tab) või klahvikombinatsiooni Shift+Tab, kuni kuulete teadet "Soovitused, nupp", ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

 2. Fookuse viimiseks paanile Soovitused vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti "This is a list of tasks you ve created that you can mark as complete or add to My Day" ("See on teie loodud tööülesannete loend, mille saate märkida lõpetatuks või lisada vaatesse Minu päev").

 3. Soovituste loendi sirvimiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab) või klahvikombinatsiooni Shift+Tab. Ekraaniluger teatab loendi iga üksuse oleku.

 4. Paanilt Soovitused väljumiseks vajutage paoklahvi (Esc).

Lisateavet selle kohta, mida saate soovitustega teha, leiate artiklist Ekraanilugeri abil soovitustega töötamine rakenduses To Do.

Lisateave

Ekraanilugeri abil loenditega töötamine rakenduses To Do

To Do ülesannetega töötamine ekraanilugeri abil

Ekraanilugeri abil ülesandele etappide lisamine ja ülesande tähtsuse määramine rakenduses To Do

Ekraanilugeri abil rakenduse To Do soovitustega töötamine

Ekraanilugeri abil ülesandeloendite vahel või loendi sees teisaldamine rakenduses To Do

Erivajadustega klientidele mõeldud tehniline tugi

Microsoft soovib parimat võimalikku kasutuskogemust pakkuda kõigile meie klientidele. Kui olete erivajadustega kasutaja või kui teil on hõlbustusfunktsioonide kohta küsimusi, pöörduge tehnilise abi saamiseks Microsofti erivajadustega inimeste tugiteenindusse. Erivajadusega inimeste tugiteeninduse töötajad on kursis paljude populaarsete abi- ja hõlbustusvahenditega ning oskavad abi pakkuda nii inglise, hispaania ja prantsuse keeles kui ka ameerika viipekeeles. Oma piirkonna tugiteeninduse kontaktandmed leiate Microsofti erivajadustega inimeste tugiteeninduse veebisaidilt.

Kui olete riigiasutuses, eraettevõttes või suurettevõttes töötav kasutaja, pöörduge ettevõtetele mõeldud erivajadustega inimeste tugiteenindusse.

Kas vajate veel abi?

Liituge aruteluga
Küsige kogukonnalt
Kasutajatugi
Kontaktteave

Kas sellest teabest oli abi?

Kui rahul te keelekvaliteediga olete?
Mis mõjutas teie hinnangut?

Täname tagasiside eest!

×