Arvutab kahe kuupäeva vahele jäävate päevade, kuude või aastate arvu.

Hoiatus.: Funktsioon DATEDIF on Excelis ettenähtud programmist Lotus 1-2-3 pärit vanemate töövihikute toetamiseks. Teatud olukordades võidakse funktsiooni DATEDIF alusel arvutada vale tulem. Täpsemat teavet leiate selle artikli jaotisest teadaolevate probleemide teemal.

Süntaks

DATEDIF(alguskuupäev,lõppkuupäev,üksus)

Argument

Kirjeldus

alguskuupäev   

Nõutav

Kuupäev, mis tähistab antud perioodi esimest või alguskuupäeva. Kuupäevi saab sisestada tekstistringidena jutumärkide vahel (nt "30.01.2001"), järjenumbrina (nt 36921, mis on 1900-kuupäevasüsteemis 30. jaanuar 2001) või teiste valemite või funktsioonide tulemitena (nt DATEVALUE("30.01.2001")).

lõpukuupäev   

Nõutav

on perioodi viimast ehk lõpukuupäeva tähistav kuupäev.

Üksus   

Tagastatava teabe tüüp, kus:

Üksus

Tagastab

"Y"

Täisaastate arv ajavahemikus.

"M"

Täiskuude arv ajavahemikus.

"D"

Täispäevade arv ajavahemikus.

"MD"

Alguskuupäeva ja lõpukuupäeva päevade vahe. Kuupäevas esitatud kuude ja aastate väärtusi eiratakse.

NB!: Argumenti "MD" ei soovitata piirangute tõttu kasutada. Teavet leiate allpool olevast jaotisest teadaolevate probleemide teemal.

"Ym"

Alguskuupäeva ja lõpukuupäeva kuude vahe. Kuupäevas esitatud päevade ja aastate väärtusi eiratakse.

"Yd"

Alguskuupäeva ja lõpukuupäeva päevade vahe. Kuupäevas esitatud aastate väärtusi eiratakse.

Kommentaarid

  • Kuupäevad salvestatakse järjestikuste järjenumbritena, nii saab neid kasutada arvutustes. Vaikimisi on 1. jaanuari 1900 järjenumbriks 1 ning 1. jaanuari 2008 järjenumbriks 39448, kuna see on 39447 päeva pärast 1. jaanuarit 1900.

  • Funktsioon DATEDIF on abiks näiteks valemites, kus teil tuleb arvutada kellegi vanus.

  • S tart_date on suurem kui e-nd_date, on tulemus #NUM!.

Näited

Alguskuupäev

Lõpukuupäev

Valem

Kirjeldus (tulem)

01.01.2001

01.01.2003

=DATEDIF(alguskuupäev,lõppkuupäev,"Y")

Kaks täisaasta ajavahemikus (2)

01.06.2001

15.08.2002

=DATEDIF(alguskuupäev,lõppkuupäev,"D")

Ajavahemikku 1. juuni 2001 kuni 15. august 2002 jääb 440 päeva (440)

01.06.2001

15.08.2002

=DATEDIF(alguskuupäev,lõppkuupäev,"YD")

Ajavahemikku 1. juuni kuni 15. august jääb 75 päeva (kuupäevade aastaarve eiratakse) (75)

Teadaolevad probleemid

Argument "MD" võib tulemiks anda negatiivse arvu, nulli või põhjustada ebatäpse tulemi. Kui soovite arvutada viimase kuu põhjal ülejäänud päevade arvu, saate selleks teha järgmist.

=DATEDIF(D17,E17,"md") ja tulem: 5

Valemi abil lahutatakse lahtris E17 olevast algsest lõpukuupäevast (6.5.2016) lõpukuu (1.5.2016) esimene päev. Selleks tehakse järgmist. Kõigepealt luuakse funktsiooni DATE abil kuupäev 1.5.2016. Kuupäev luuakse lahtris E17 oleva aasta ja kuu põhjal. Number 1 tähistab selle kuu esimest päeva. Funktsiooni DATE tulem on 1.5.2016. Seejärel lahutatakse see lahtris E17 olevast algsest lõpukuupäevast 6.5.2016: lahutades kuupäeva 1.5.2016 kuupäevast 6.5.2016, saame vastuseks viis päeva.

Kas vajate rohkem abi?

Kui teil on küsimusi, saate need esitada Exceli tehnikakogukonnafoorumis, kus teile vastavad asjatundjad, või teistele kasutajatele Answersi kogukonnafoorumis.

Lisateave

Exceli funktsioonid (tähestikuliselt)

Exceli funktsioonid (kategooriate kaupa)

Katkiste valemite ärahoidmine

Kas vajate veel abi?

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega

Kas sellest teabest oli abi?

Kui rahul te keelekvaliteediga olete?
Mis mõjutas teie hinnangut?

Täname tagasiside eest!

×