Logi sisse Microsofti kontoga
Logige sisse või looge konto.
Tere!
Select a different account.
Teil on mitu kontot
Valige konto, millega soovite sisse logida.

Funktsioon TEXT rakendab arvule vormingukoodide abil vormingu ja võimaldab niimoodi arvu kuvamisviisi muuta. See on kasulik olukordades, kus soovite kuvada arvud paremini loetavas vormingus või kombineerida arve teksti või sümbolitega.

Märkus.: Funktsioon TEXT teisendab arvud tekstiks ja seetõttu võib hilisemates arvutustes olla raske neile viidata. Kõige parem on jätta ühte lahtrisse alles algne väärtus ja kasutada funktsiooni TEXT teises lahtris. Seejärel saate teiste valemiste koostamisel alati viidata algsele väärtusele, mitte funktsiooni TEXT tulemile.

Süntaks

TEXT(väärtus;vorming_tekst)

Funktsiooni TEXT süntaksil on järgmised argumendid.

Argumendi nimi

Kirjeldus

value

Arvuline väärtus, mille soovite teisendada tekstiks.

format_text

Tekstistring, mis määratleb vormingu, mille soovite rakendada sisestatud väärtusele.

Ülevaade

Kõige lihtsamal kujul ütleb TEXT-funktsioon järgmist:

 • =TEXT(väärtus, mille soovite vormindada, „vormingukood, mille soovite sellele väärtusele rakendada“)

Siin on paar populaarset näidet, mille saate katsetamiseks otse Excelisse kopeerida. Pange tähele jutumärkides olevaid vormingukoode.

Valem

Kirjeldus

=TEXT(1234,567;"€# ##0.00")

Valuuta, millel on tuhandeliste eraldaja ja kaks kümnendkohta, näiteks $1,234.57. Pange tähele, et Excel ümardab väärtuse kahe kümnendkohani.

=TEXT(TODAY();"KK/PP/AA")

Tänane kuupäev vormingus KK/PP/AA, näiteks 03/14/12

=TEXT(TODAY();"PPPP")

Tänane nädalapäev, näiteks esmaspäev

=TEXT(NOW();"H:MM AM/PM")

Praegune kellaaeg, näiteks 1:29 PM

=TEXT(0,285;"0,0%")

Protsent, näiteks 28,5%

=TEXT(4,34 ;"# ?/?")

Murdarv, näiteks 4 1/3

=TRIM(TEXT(0,34;"# ?/?"))

Murdarv, näiteks 1/3 Pange tähele, et see kasutab kümnendväärtuse algustühiku eemaldamiseks funktsiooni TRIM.

=TEXT(12200000;"0,00E+00")

Teaduskuju, näiteks 1,22E+07

=TEXT(1234567898;"[<=9999999]###-####;(###) ###-####")

Erivorming (telefoninumber), näiteks (123) 456-7898

=TEXT(1234;"0000000")

Algusnullide (0) lisamine, nt 0001234

=TEXT(123456;"##0° 00' 00''")

Kohandatud: laiuskraad/pikkuskraad

Märkus.: Kuigi saate vormingu muutmiseks kasutada funktsiooni TEXT, pole see ainus võimalus. Vormingut saate muuta ka ilma valemita. Selleks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+1 (või Mac-arvutis Mac-arvuti käsunupu ikooni pilt+1) ja seejärel valige dialoogiboksis Lahtrite vormindamine > Arv soovitud vorming.

Näidiste allalaadimine

Saate alla laadida näidistöövihiku, millest leiate kõik selles artiklis leiduvad funktsiooni TEXT näited ja ka lisavõimalusi. Saate neid järgida või luua isiklikud funktsiooni TEXT vormingukoodid.

Laadi alla Exceli funktsiooni TEXT näited

Teised saadaolevad vormingukoodid

Teiste saadaolevate vormingukoodide otsimiseks saate kasutada dialoogiboksi Lahtrite vormindamine.

 1. Dialoogiboksi Lahtrite vormindamine kuvamiseks vajutage klahvikombinatsioon Ctrl+1 (Mac-arvutis Mac-arvuti käsunupu ikooni pilt+1).

 2. Valige vahekaardilt Arv soovitud vorming.

 3. Valige suvand Kohandatud.

 4. Teie soovitud vormingukood kuvatakse nüüd väljal Tipi. Praegusel juhul valige kogu väljal Tipi olev tekst, välja arvatud semikoolon (;) ja sümbol @. Allolevas näites valisime ja kopeerisime ainult osa kk/pp/aa.

 5. Vajutage vormingukoodi kopeerimiseks klahvikombinatsiooni Ctrl+C ja seejärel valige dialoogiboksi Lahtrite vormindamine sulgemiseks Loobu.

 6. Nüüd on vaja vaid vormingukood klahvikombinatsiooni Ctrl+V abil funktsiooni TEXT valemisse kleepida, näiteks =TEXT(B2,"kk/pp/aa"). Veenduge, et kleebiksite vormingukoodi jutumärkidesse ("vormingukood"), muidu kuvab Excel tõrketeate.

Näide dialoogiboksi Vorming > Lahtrid > Arv > Kohandatud kasutamise kohta. Siin loob Excel vormingustringid teie eest.

Vormingukoodid kategooria järgi

Allpool on toodud paar näidet, kuidas saate väärtustele rakendada eri arvuvorminguid, kasutades dialoogiboksi Lahtrite vormindamine ja valides suvandi Kohandatud, et kopeerida vormingukoodid funktsiooni TEXT.

Miks kustutab Excel minu algusnullid?

Excel on õpetatud otsima lahtrisse sisestatud arve, mitte arve, mis paistavad teksti moodi, näiteks varude arvestusühiku osa numbrid. Algusnullide säilitamiseks vormindage sisendvahemik enne väärtuste kleepimist või sisestamist tekstina. Valige veerg või veeruvahemik, kuhu te väärtused paigutate, kasutage siis dialoogiboksi Lahtrite vormindamine kuvamiseks klahvikombinastiooni Ctrl+1 ja tehke vahekaardil Arv valik Tekst. Nüüd jätab Excel algusnullid alles.

Kui olete juba andmed sisestanud ja Excel on teie algusnullid eemaldanud, saate need funktsiooni TEXT abil uuesti lisada. Valige lahtriviiteks kõige ülemine lahter ning kasutage siis valemit =TEXT(väärtus;"00000"), kus nullide arv tähistab soovitud märkide arvu. Seejärel saate ülejäänud vahemiku täita kopeerimise ja kleepimise teel.

Näited algusnullide vormindamise kohta funktsiooni TEXT abil. =TEXT(A2,"00000")

Kui teil on vaja teisendada tekstilised väärtused tagasi arvudeks, saate need korrutada väärtusega 1, näiteks =D4*1 või kasutada topeltunaartehtemärki (--), näiteks =00D4.l

Excel eraldab tuhandelised tühikuga, kui vorming sisaldab tühikut ( ), mis on ümbritsetud trellimärkide või nullidega. Näiteks juhul, kui vormingustring on "# ###", kuvab Excel arvu 12200000 kujul 12 200 000.

Koma, millele järgneb numbriline kohatäide, jagab arvu 1000-ga. Näiteks kui vormingustring on "#,###.0,", kuvab Excel arvu 12200000 kujul 12,200.0.

Näited funktsioonis TEXT tuhandeliste eraldaja kasutamise kohta

Märkused: 

 • Tuhandeliste eraldaja oleneb teie piirkonnasätetest. USA-s on see koma, kuid muudes lokaatides võib olla punkt (.) või tühik.

 • Tuhandeliste eraldaja on saadaval arvu-, valuuta- ja raamatupidamisvormingutes.

Järgmised on standardsete arvu- (tuhandeliste eraldaja ja ainult kümnendkohad), valuuta- ja raamatupidamisvormingute näited. Valuutavorming võimaldab sisestada soovikohase valuutastähise ja joondab selle valuuta kõrvale, samas kui raamatupidamisvorming joondab valuutatähise lahtri vasakusse ja väärtuse paremasse serva. Pange tähele erinevust valuuta- ja raamatupidamisvormingu koodide vahel, kus raamatupidamisvorming kasutab tähise ja väärtuse vahel eraldajana tärni (*).

Funktsiooni TEXT näited arvu-, valuuta- ja raamatupidamisvorminguga

Valuutatähise vormingukoodi otsimiseks vajutage kõigepealt klahvikombinatsiooni Ctrl+1 (Mac-arvutis Mac-arvuti käsunupu ikooni pilt+1) ja valige ripploendist Tähis soovitud vorming.

Valuutatähise valimine dialoogiboksis Lahtrite vormindamine

Seejärel klõpsake jaotise Kategooria kõrval vasakul valikut Kohandatud ja kopeerige vormingukood koos valuutatähisega.

Funktsioon TEXT: kohandatud valuuta tähisega

Märkus.: Funktsioon TEXT ei toeta värvivormingut, nii et kui kopeerite dialoogiboksist Lahtrite vormindamine arvuvormingukoodi, mis sisaldab värvi, näiteks $#,##0.00_);[Red]($#,##0.00),, aktsepteerib funktsioon TEXT vormingukoodi, kuid värvi ei kuva.

Saate muuta kuupäevade kuvamise viisi, "K" tähistab kuud, "P" päevi ja"A" aastat.

Kuu, päeva ja aasta vormingukoodid

Funktsiooni TEXT vormingukoodid pole tõstutundlikud, seega saate kasutada tähist "K" või "k", "P" või "p", "A" või "a".

Exceli tippspetsialist Mynda Treacy

Mynda soovitab...

Kui jagate Exceli faile ja aruandeid mõnes muus riigis asuvate kasutajatega, võiksite neile aruande saata nende emakeeles. Exceli tippspetsialist Mynda Treacy pakub väga hea lahenduse välja ingliskeelses artiklis Excel Dates Displayed in Different Languages (Exceli kuupäevad muudes keeltes kuvatuna). Artikkel sisaldab ka näidistöövihikut, mille saate alla laadida.

Saate muuta kellaaegade kuvamise viisi, "H" tähistab tunde, "M" minuteid ja "S" sekundeid ning "AM/PM" 12-tunnist kella.

Tundide, minutite ja sekundite kellaajavormingud

Kui jätate tähised "AM/PM" või "A/P" välja, kuvatakse kellaaeg 24 tunni vormingus.

Funktsiooni TEXT vormingukoodid pole tõstutundlikud, seega saate kasutada tähist "H" või "h", "M" või "m", "S" või "s", "AM/PM" või "am/pm".

Saate muuta kümnendväärtuste kuvamise viisi protsendivormingutes (%).

Protsendi vormingukoodid

Saate muuta kümnendväärtuste kuvamise viisi murdarvuvormingutes (?/?). Vormingud

Murdarvude vormingukoodid

Teaduskuju on arvude kuvamise viis kujul kümnendarv vahemikus 1–10 korrutatud teguriga 10. Seda kasutatakse sageli suurte arvude lühemana kuvamiseks.

Teaduskuju vormingukoodid

Excel pakub nelja erivormingut:

 • sihtnumber – "00000"

 • sihtnumber + 4 – "00000-0000"

 • telefoninumber – "[<=9999999]###-####;(###) ###-####"

 • USA isikukood – "000-00-0000"

Funktsiooni TEXT erivormingud

Erivormingud on olenevalt lokaadist erisugused, kuid kui teie lokaadis pole erivorminguid või kui need ei vasta teie vajadustele, saate dialoogiboksis Lahtrite vormindamine > Kohandatud luua isiklikud vormingud.

Tavaolukord

Funktsiooni TEXT kasutatakse harva eraldi, enamasti kasutatakse seda koos millegi muuga. Oletagem, et soovite ühendada teksti ja arvväärtuse, näiteks „Aruande kuupäev: 14/03/12”, või “Nädala müügitulu: $66,348.72”. Võite selle ka Excelisse käsitsi tippida, aga siis kaotaks toimingu automatiseerimine mõtte. Kahjuks ei tea Excel juhul, kui kombineerite teksti vormindatud arvudega, kuidas te soovite neid kuvada, ja loobub seetõttu arvuvormingust. Sel juhul osutub funktsioon TEXT väga oluliseks, kuna saate selle abil sundida Excelit väärtusi vormindama teile sobival viisil, kasutades vormingukoodi, näiteks kuupäevavormingu jaoks koodi "KK/PP/AA".

Järgnevas näites näete, mis juhtub, kui proovite teksti ja arvu ühendada ilma funktsiooni TEXT kasutamata. Antud juhul ühendame ampersandi (&) abil tekstistringi, tühiku (" ") ja väärtuse =A2&" "&B2.

Näide teksti ühendamisest funktsioonita TEXT

Nagu näete, eemaldas Excel kuupäevalt lahtris B2 vormingu. Järgmises näites näete, kuidas funktsioon TEXT võimaldab rakendada soovikohase vormingu.

Näide teksti ühendamisest funktsiooniga TEXT

Meie värskendatud valem on järgmine:

 • Lahter C2:=A2&" "&TEXT(B2,"kk/pp/aa") - kuupäevavorming

Korduma kippuvad küsimused

Funktsioon TEXT seda kahjuks ei võimalda. Selleks peate kasutama VBA-koodi. Aitab järgmine artikkel: Arvude teisendamine sõnadeks.

Jah, saate kasutada funktsioone UPPER, LOWER ja PROPER. Näiteks valem =UPPER("tere") tagastab väärtuse „TERE“.

Jah, aga selleks on vaja teha paar toimingut. Esmalt valige lahtrid, kus soovite seda funktsiooni rakendada. Seejärel vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+1, et avada dialoog Vorming > Lahtrid, siis valige Joondus > Teksti reguleerimine ning märkige ruut Murra teksti ridu. Reapiiri koha määramiseks kohandage oma valmis TEXT-funktsiooni nii, et see hõlmaks ASCII-märgikoodi CHAR(10) soovitud kohas. On võimalik, et peate veel veerulaiust muutma. See oleneb lõppjoondusest.

Näide reapiiri lisamise kohta funktsiooni TEXT ja valemi CHAR(10) kasutamise abil. ="Tänane kuupäev on: "&CHAR(10))&TEXT(TODAY(),"KK/PP/AA")

Antud näites kasutasime valemit ="Tänane kuupäev on: "&CHAR(10)&TEXT(TODAY(),"kk/pp/aa")

Seda nimetatakse teaduskujuks ja Excel teisendab automaatselt arvud, mis on pikemad kui 12 kohta, kui lahter või lahtrid on vormindatud kui Üldine, ja 15 kohta, kui lahter või lahtrid on vormindatud kui Arv. Kui teil on vaja sisestada pikki arvustringe ja te ei soovi, et need teisendataks, vormindage need lahtrid enne väärtuste Excelisse sisestamist või kleepimist tekstina.

Exceli tippspetsialist Mynda Treacy

Mynda soovitab...

Kui jagate Exceli faile ja aruandeid mõnes muus riigis asuvate kasutajatega, võiksite neile aruande saata nende emakeeles. Exceli tippspetsialist Mynda Treacy pakub väga hea lahenduse välja ingliskeelses artiklis Excel Dates Displayed in Different Languages (Exceli kuupäevad muudes keeltes kuvatuna). Artikkel sisaldab ka näidistöövihikut, mille saate alla laadida.

Vt ka

Kohandatud arvuvormingu loomine või kustutamine

Tekstina talletatud arvude teisendamine arvudeks

Exceli funktsioonid (kategooriate kaupa)

Kas vajate veel abi?

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega

Kas sellest teabest oli abi?

Kui rahul te keelekvaliteediga olete?
Mis mõjutas teie hinnangut?

Täname tagasiside eest!

×