Logige sisse Microsofti kontoga
Logige sisse või looge konto.
Tere!
Valige mõni muu konto.
Teil on mitu kontot
Valige konto, millega soovite sisse logida.

Funktsioon TEXT rakendab arvule vormingukoodide abil vormingu ja võimaldab niimoodi arvu kuvamisviisi muuta. See on kasulik olukordades, kus soovite kuvada arvud paremini loetavas vormingus või kombineerida arve teksti või sümbolitega.

Märkus.: Funktsioon TEXT teisendab arvud tekstiks, mis võib hilisemates arvutustes raskendada viitamist. Kõige parem on hoida algne väärtus ühes lahtris ja seejärel kasutada funktsiooni TEXT teises lahtris. Seejärel saate teiste valemiste koostamisel alati viidata algsele väärtusele, mitte funktsiooni TEXT tulemile.

Süntaks

TEXT(väärtus;vorming_tekst)

Funktsiooni TEXT süntaksil on järgmised argumendid.

Argumendi nimi

Kirjeldus

value

Arvuline väärtus, mille soovite teisendada tekstiks.

format_text

Tekstistring, mis määratleb vormingu, mille soovite rakendada sisestatud väärtusele.

Ülevaade

Kõige lihtsamal kujul ütleb TEXT-funktsioon järgmist:

 • =TEXT(väärtus, mille soovite vormindada, „vormingukood, mille soovite sellele väärtusele rakendada“)

Siin on paar populaarset näidet, mille saate katsetamiseks otse Excelisse kopeerida. Pange tähele jutumärkides olevaid vormingukoode.

Valem

Kirjeldus

=TEXT(1234,567;"€# ##0.00")

Valuuta, millel on tuhandeliste eraldaja ja kaks kümnendkohta, näiteks $1,234.57. Pange tähele, et Excel ümardab väärtuse kahe kümnendkohani.

=TEXT(TODAY();"KK/PP/AA")

Tänane kuupäev vormingus KK/PP/AA, näiteks 03/14/12

=TEXT(TODAY();"PPPP")

Tänane nädalapäev, näiteks esmaspäev

=TEXT(NOW();"H:MM AM/PM")

Praegune kellaaeg, näiteks 1:29 PM

=TEXT(0,285;"0,0%")

Protsent, näiteks 28,5%

=TEXT(4,34 ;"# ?/?")

Murdarv, näiteks 4 1/3

=TRIM(TEXT(0,34;"# ?/?"))

Murdarv, näiteks 1/3 Pange tähele, et see kasutab kümnendväärtuse algustühiku eemaldamiseks funktsiooni TRIM.

=TEXT(12200000;"0,00E+00")

Teaduskuju, näiteks 1,22E+07

=TEXT(1234567898;"[<=9999999]###-####;(###) ###-####")

Erivorming (telefoninumber), näiteks (123) 456-7898

=TEXT(1234;"0000000")

Algusnullide (0) lisamine, nt 0001234

=TEXT(123456;"##0° 00' 00''")

Kohandatud: laiuskraad/pikkuskraad

Märkus.: Kuigi saate vormingu muutmiseks kasutada funktsiooni TEXT, pole see ainus võimalus. Vormingut saate muuta ilma valemita, vajutades klahvikombinatsiooni CTRL+1 (või Mac-arvutis Mac-arvuti käsunupu ikooni pilt+1 ), seejärel valige dialoogiboksis Lahtrite vormindamine > Arv soovitud vorming.

Näidiste allalaadimine

Saate alla laadida näidistöövihiku, millest leiate kõik selles artiklis leiduvad funktsiooni TEXT näited ja ka lisavõimalusi. Saate neid järgida või luua isiklikud funktsiooni TEXT vormingukoodid.

Laadi alla Exceli funktsiooni TEXT näited

Teised saadaolevad vormingukoodid

Muude saadaolevate vormingukoodide leidmiseks saate kasutada dialoogiboksi Lahtrite vormindamine .

 1. Dialoogiboksi Lahtrite vormindamine avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+1 (Mac-arvutis Mac-arvuti käsunupu ikooni pilt+1).

 2. Valige vahekaardilt Arv soovitud vorming.

 3. Valige suvand Kohandatud .

 4. Teie soovitud vormingukood kuvatakse nüüd väljal Tipi. Praegusel juhul valige kogu väljal Tipi olev tekst, välja arvatud semikoolon (;) ja sümbol @. Allolevas näites valisime ja kopeerisime ainult osa kk/pp/aa.

 5. Vajutage vormingukoodi kopeerimiseks klahvikombinatsiooni Ctrl+C ja seejärel vajutage dialoogiboksi Lahtrite vormindamine sulgemiseks nuppu Loobu.

 6. Nüüd on vaja vaid vormingukood klahvikombinatsiooni Ctrl+V abil funktsiooni TEXT valemisse kleepida, näiteks =TEXT(B2,"kk/pp/aa"). Kleepige kindlasti vormingukood jutumärkidesse ("vormingukood"), muidu kuvab Excel teile tõrketeate.

Näide dialoogiboksi Vorming > Lahtrid > Arv > Kohandatud kasutamise kohta. Siin loob Excel vormingustringid teie eest.

Vormingukoodid kategooria järgi

Järgnevalt on toodud mõned näited selle kohta, kuidas saate dialoogiboksis Lahtrite vormindamine rakendada väärtustele erinevaid arvuvorminguid ja seejärel kasutada suvandit Kohandatud , et kopeerida need vormingukoodid funktsiooni TEXT .

Miks kustutab Excel minu algusnullid?

Excel on õpetatud otsima lahtrisse sisestatud arve, mitte arve, mis paistavad teksti moodi, näiteks varude arvestusühiku osa numbrid. Algusnullide säilitamiseks vormindage sisendvahemik enne väärtuste kleepimist või sisestamist tekstina. Valige veerg või veeruvahemik, kuhu te väärtused paigutate, kasutage siis dialoogiboksi Lahtrite vormindamine kuvamiseks klahvikombinastiooni Ctrl+1 ja tehke vahekaardil Arv valik Tekst. Nüüd jätab Excel algusnullid alles.

Kui olete juba andmed sisestanud ja Excel on teie algusnullid eemaldanud, saate need funktsiooni TEXT abil uuesti lisada. Valige lahtriviiteks kõige ülemine lahter ning kasutage siis valemit =TEXT(väärtus;"00000"), kus nullide arv tähistab soovitud märkide arvu. Seejärel saate ülejäänud vahemiku täita kopeerimise ja kleepimise teel.

Näited algusnullide vormindamise kohta funktsiooni TEXT abil. =TEXT(A2,"00000")

Kui teil on vaja teisendada tekstilised väärtused tagasi arvudeks, saate need korrutada väärtusega 1, näiteks =D4*1 või kasutada topeltunaartehtemärki (--), näiteks =00D4.l

Excel eraldab tuhandelised tühikuga, kui vorming sisaldab tühikut ( ), mis on ümbritsetud trellimärkide või nullidega. Näiteks juhul, kui vormingustring on "# ###", kuvab Excel arvu 12200000 kujul 12 200 000.

Koma, millele järgneb numbriline kohatäide, jagab arvu 1000-ga. Näiteks kui vormingustring on "#,###.0,", kuvab Excel arvu 12200000 kujul 12,200.0.

Näited funktsioonis TEXT tuhandeliste eraldaja kasutamise kohta

Märkused: 

 • Tuhandeliste eraldaja oleneb teie piirkonnasätetest. USA-s on see koma, kuid muudes lokaatides võib olla punkt (.) või tühik.

 • Tuhandeliste eraldaja on saadaval arvu-, valuuta- ja raamatupidamisvormingutes.

Järgmised on standardsete arvu- (tuhandeliste eraldaja ja ainult kümnendkohad), valuuta- ja raamatupidamisvormingute näited. Valuutavorming võimaldab sisestada soovikohase valuutastähise ja joondab selle valuuta kõrvale, samas kui raamatupidamisvorming joondab valuutatähise lahtri vasakusse ja väärtuse paremasse serva. Pange tähele erinevust valuuta- ja raamatupidamisvormingu koodide vahel, kus raamatupidamisvorming kasutab tähise ja väärtuse vahel eraldajana tärni (*).

Funktsiooni TEXT näited arvu-, valuuta- ja raamatupidamisvorminguga

Valuutatähise vormingukoodi otsimiseks vajutage kõigepealt klahvikombinatsiooni Ctrl+1 (Mac-arvutis Mac-arvuti käsunupu ikooni pilt+1) ja valige ripploendist Tähis soovitud vorming.

Valuutatähise valimine dialoogiboksis Lahtrite vormindamine

Seejärel klõpsake jaotise Kategooria kõrval vasakul valikut Kohandatud ja kopeerige vormingukood koos valuutatähisega.

Funktsioon TEXT: kohandatud valuuta tähisega

Märkus.: Funktsioon TEXT ei toeta värvivormingut, nii et kui kopeerite dialoogiboksist Lahtrite vormindamine arvuvormingukoodi, mis sisaldab värvi, näiteks $#,##0.00_);[Red]($#,##0.00),, aktsepteerib funktsioon TEXT vormingukoodi, kuid värvi ei kuva.

Saate muuta kuupäevade kuvamise viisi, "K" tähistab kuud, "P" päevi ja"A" aastat.

Kuu, päeva ja aasta vormingukoodid

Funktsiooni TEXT vormingukoodid pole tõstutundlikud, seega saate kasutada tähist "K" või "k", "P" või "p", "A" või "a".

Exceli tippspetsialist Mynda Treacy

Mynda soovitab...

Kui jagate Exceli faile ja aruandeid mõnes muus riigis asuvate kasutajatega, võiksite neile aruande saata nende emakeeles. Exceli tippspetsialist Mynda Treacy pakub väga hea lahenduse välja ingliskeelses artiklis Excel Dates Displayed in Different Languages (Exceli kuupäevad muudes keeltes kuvatuna). Artikkel sisaldab ka näidistöövihikut, mille saate alla laadida.

Saate muuta kellaaegade kuvamise viisi, "H" tähistab tunde, "M" minuteid ja "S" sekundeid ning "AM/PM" 12-tunnist kella.

Tundide, minutite ja sekundite kellaajavormingud

Kui jätate tähised "AM/PM" või "A/P" välja, kuvatakse kellaaeg 24 tunni vormingus.

Funktsiooni TEXT vormingukoodid pole tõstutundlikud, seega saate kasutada tähist "H" või "h", "M" või "m", "S" või "s", "AM/PM" või "am/pm".

Saate muuta kümnendväärtuste kuvamise viisi protsendivormingutes (%).

Protsendi vormingukoodid

Saate muuta kümnendväärtuste kuvamise viisi murdarvuvormingutes (?/?). Vormingud

Murdarvude vormingukoodid

Teaduskuju on arvude kuvamise viis kujul kümnendarv vahemikus 1–10 korrutatud teguriga 10. Seda kasutatakse sageli suurte arvude lühemana kuvamiseks.

Teaduskuju vormingukoodid

Excel pakub nelja erivormingut:

 • sihtnumber – "00000"

 • sihtnumber + 4 – "00000-0000"

 • telefoninumber – "[<=9999999]###-####;(###) ###-####"

 • USA isikukood – "000-00-0000"

Funktsiooni TEXT erivormingud

Erivormingud on olenevalt lokaadist erisugused, kuid kui teie lokaadis pole erivorminguid või kui need ei vasta teie vajadustele, saate dialoogiboksis Lahtrite vormindamine > Kohandatud luua isiklikud vormingud.

Tavaolukord

Funktsiooni TEXT kasutatakse harva eraldi, enamasti kasutatakse seda koos millegi muuga. Oletagem, et soovite ühendada teksti ja arvväärtuse, näiteks „Aruande kuupäev: 14/03/12”, või “Nädala müügitulu: $66,348.72”. Võite selle ka Excelisse käsitsi tippida, aga siis kaotaks toimingu automatiseerimine mõtte. Kahjuks ei tea Excel juhul, kui kombineerite teksti vormindatud arvudega, kuidas te soovite neid kuvada, ja loobub seetõttu arvuvormingust. Sel juhul osutub funktsioon TEXT väga oluliseks, kuna saate selle abil sundida Excelit väärtusi vormindama teile sobival viisil, kasutades vormingukoodi, näiteks kuupäevavormingu jaoks koodi "KK/PP/AA".

Järgnevas näites näete, mis juhtub, kui proovite teksti ja arvu ühendada ilma funktsiooni TEXT kasutamata. Antud juhul ühendame ampersandi (&) abil tekstistringi, tühiku (" ") ja väärtuse =A2&" "&B2.

Näide teksti ühendamisest funktsioonita TEXT

Nagu näete, eemaldas Excel kuupäevalt lahtris B2 vormingu. Järgmises näites näete, kuidas funktsioon TEXT võimaldab rakendada soovikohase vormingu.

Näide teksti ühendamisest funktsiooniga TEXT

Meie värskendatud valem on järgmine:

 • Lahter C2:=A2&" "&TEXT(B2,"kk/pp/aa") - kuupäevavorming

Korduma kippuvad küsimused

Kahjuks ei saa seda teha funktsiooniga TEXT ; peate kasutama Visual Basic for Applicationsi (VBA) koodi. Järgmisel lingil on meetod: Arvulise väärtuse teisendamine Excelis ingliskeelseteks sõnadeks.

Jah, saate kasutada funktsioone UPPER, LOWER ja PROPER. Näiteks valem =UPPER("tere") tagastab väärtuse „TERE“.

Jah, aga selleks on vaja teha paar toimingut. Esmalt valige lahter või lahtrid, kus soovite seda teha, ja vajutage dialoogiboksi > lahtrite vormindamine kuvamiseks klahvikombinatsiooni Ctrl+1, seejärel valige Joondus > tekstijuhtelement > märkige ruut Murra teksti ridu. Reapiiri koha määramiseks kohandage oma valmis TEXT-funktsiooni nii, et see hõlmaks ASCII-märgikoodi CHAR(10) soovitud kohas. On võimalik, et peate veel veerulaiust muutma. See oleneb lõppjoondusest.

Näide reapiiri lisamise kohta funktsiooni TEXT ja valemi CHAR(10) kasutamise abil. ="Tänane kuupäev on: "&CHAR(10))&TEXT(TODAY(),"KK/PP/AA")

Antud näites kasutasime valemit ="Tänane kuupäev on: "&CHAR(10)&TEXT(TODAY(),"kk/pp/aa")

Seda nimetatakse teaduskujuks ja Excel teisendab automaatselt arvud, mis on pikemad kui 12 kohta, kui lahter(id) on vormindatud kui Üldine, ja 15 kohta, kui lahter/lahtrid on vormindatud arvuna. Kui peate sisestama pikad arvustringid, kuid ei soovi neid teisendada, vormindage asjaomased lahtrid enne väärtuste Excelisse sisestamist või kleepimist tekstina.

Exceli tippspetsialist Mynda Treacy

Mynda soovitab...

Kui jagate Exceli faile ja aruandeid mõnes muus riigis asuvate kasutajatega, võiksite neile aruande saata nende emakeeles. Exceli tippspetsialist Mynda Treacy pakub väga hea lahenduse välja ingliskeelses artiklis Excel Dates Displayed in Different Languages (Exceli kuupäevad muudes keeltes kuvatuna). Artikkel sisaldab ka näidistöövihikut, mille saate alla laadida.

Vt ka

Kohandatud arvuvormingu loomine või kustutamine

Tekstina talletatud arvude teisendamine arvudeks

Exceli funktsioonid (kategooriate kaupa)

Kas vajate veel abi?

Kas soovite rohkem valikuvariante?

Siin saate tutvuda tellimusega kaasnevate eelistega, sirvida koolituskursusi, õppida seadet kaitsma ja teha veel palju muud.

Kogukonnad aitavad teil küsimusi esitada ja neile vastuseid saada, anda tagasisidet ja saada nõu rikkalike teadmistega asjatundjatelt.

Kas sellest teabest oli abi?

Kui rahul te keelekvaliteediga olete?
Mis mõjutas teie hinnangut?
Kui klõpsate nuppu Edasta, kasutatakse teie tagasisidet Microsofti toodete ja teenuste täiustamiseks. IT-administraator saab neid andmeid koguda. Privaatsusavaldus.

Täname tagasiside eest!

×