Saate esitlusefailis sildistada slaidide alamhulga, et näidata seda alamhulka kindlale sihtrühmale. Võib-olla peate seda esitusloendiks. PowerPoint nimetab seda kohandatud seansiks.

Kui loote kohandatud seansi PowerPoint, saate esitlust kohandada erinevate sihtrühmade jaoks. Kohandatud seanssi saate näiteks kasutada esitlusest ainult valitud slaidirühma näitamiseks või selleks, et luua esitluse teatud slaidirühma juurde viiv hüperlink.

Kohandatud seansid on kahte tüüpi: lihtsad jahüperlingitud. Lihtne kohandatud seanss on eraldi esitlus või esitlus, mis sisaldab teatud osa algse esitluse slaididest. Hüperlingitud kohandatud seanss pakub võimalust liikuda kiiresti ühele või mitmele eraldi esitlusele.

Lihtsad kohandatud seansid

Esitlusefailis slaidide alamhulga esitamiseks saate kasutada tavalist kohandatud seansi. Näiteks kui esitlus sisaldab kokku viit slaidi, võib kohandatud saade nimega "Sait 1" sisaldada ainult slaide 1, 3 ja 5. Teine kohandatud saade nimega "Sait 2" võib sisaldada slaide 1, 2, 4 ja 5. Kui loote esitlusest kohandatud seansi, saate kogu esitluse alati käivitada algses järjestikuses järjestuses.

Kohandatud põhiseanss

1 1. saidi slaidid

2 2. saidi slaidid

Hüperlingitud kohandatud seansid

Hüperlingitud kohandatud seansi abil saate esitluse sisu korraldada. Näiteks kui loote ettevõtte uut struktuuri tutvustava algse kohandatud esitluse, saate selle põhjal luua ettevõtte iga osakonna jaoks eraldi seansid ja linkida need algse esitlusega.

Hüperlingitud kohandatud seanssi saate kasutada ka sisukorraslaidi loomiseks. Sisukorraslaidi abil saate liikuda esitluse eri osadele ning valida, millal ja milliseid neist publikule soovite näidata.

Hüperlingitud kohandatud seansid

1 Hüperlinkidega slaid

2 Kohandatud seansid osakonna A jaoks

3 Kohandatud saade osakonna B jaoks

Kohandatud seansi loomine ja esitamine

Lihtsa kohandatud seansi loomine

 1. Valige Slaidiseanss > Kohandatud slaidiseanss ja seejärel Kohandatud seansid.

 2. Klõpsake dialoogiboksis Kohandatud seansid nuppu Uus.

  Näpunäide.: Kohandatud seansi eelvaate kuvamiseks klõpsake dialoogiboksis Kohandatud seansid soovitud seansi nime ja seejärel nuppu Kuva.

 3. Valige jaotisest Slaide esitluses kohandatud esitlusse kaasatavad slaidid ja klõpsake nuppu Lisa.

 4. Slaidide kuvamisjärjekorra muutmiseks valige väljal Slaide kohandatud seansis slaidid ja seejärel klõpsake ühte nooltest, et slaidi loendis üles- või allapoole nihutada.

 5. Tippige nimi väljale Slaidiseansi nimi ja klõpsake nuppu OK.

Hüperlingitud kohandatud seansi loomine

 1. Valige Slaidiseanss > Kohandatud slaidiseanss ja seejärel Kohandatud seansid.

 2. Klõpsake dialoogiboksis Kohandatud seansid nuppu Uus.

 3. Klõpsake jaotises Slaide esitluses kohandatud põhiesitlusse kaasatavaid slaide ja seejärel nuppu Lisa.

  Näpunäide.: Slaidide kuvamisjärjekorra muutmiseks valige väljal Slaide kohandatud seansis slaidid ja seejärel klõpsake ühte nooltest, et slaidi loendis üles- või allapoole nihutada.

 4. Tippige nimi väljale Slaidiseansi nimi ja klõpsake nuppu OK.

 5. Toetavale seansile hüperlingi loomiseks valige tekst või objekt, mille soovite muuta hüperlingiks.

 6. Valige Lisa > Hüperlink.

 7. Klõpsake dialoogiboksi Linkide lisamine jaotises Lingitav objekt nuppu Koht selles dokumendis.

 8. Tehke ühte järgmistest.

  • Kohandatud seansi linkimiseks valige loendis Valige koht selles dokumendis kohandatud seanss, millele soovite liikuda, ja märkige seejärel ruut Kuva ja naase.

  • Linkimiseks mõne asukohaga avatud esitluses valige loendis Valige koht selles dokumendis slaid, millele soovite liikuda.

Kohandatud seansi käivitamine PowerPoint

 1. Klõpsake menüü Slaidiseanss jaotises Seadistamine nuppu Koosta slaidiseanss.

 2. Klõpsake dialoogiboksi Seansi koostamine jaotises Slaidide kuvamine raadionuppu Kohandatud seanss ja seejärel soovitud kohandatud seanssi.

 3. Klõpsake nuppu OK.

 4. Klõpsake menüü Slaidiseanss jaotises Slaidiseansi käivitamine nuppu Kohandatud slaidiseanss ja seejärel käsku Kohandatud seansid.

 5. Valige seanss loendist Kohandatud seansid ja klõpsake nuppu Kuva.

Lihtsa kohandatud seansi loomine

 1. Klõpsake menüü Slaidiseanss jaotises Slaidiseansi käivitamine nupu Kohandatud slaidiseanss kõrval olevat noolt jaseejärel nuppu Kohandatud seansid.

 2. Klõpsake dialoogiboksis Kohandatud seansid nuppu Uus.

 3. Klõpsake jaotises Slides in presentation (Slaide esitluses) kohandatud esitlusse kaasatavaid slaide ja seejärel nuppu Add (Lisa).

  Näpunäide.: Mitme järjestikuse slaidi valimiseks klõpsake esimest slaidi, hoidke seejärel all Shift klahvi ja klõpsake samal ajal viimast soovitud slaidi. Mitme järjestikuse slaidi valimiseks hoidke all juhtklahvi (CTRL) ja klõpsake iga slaidi, mida soovite valida.

 4. Slaidide kuvamise järjestuse muutmiseks klõpsake jaotises Slaidid kohandatud seansisslaidi ja seejärel klõpsake ühte noolt, et teisaldada slaid loendis üles või alla.

 5. Tippige väljale Slide show name (Slaidiseansi nimi) nimi ja klõpsake siis nuppu OK. Esitluse mis tahes slaididega täiendavate kohandatud saadete loomiseks korrake juhiseid 1–5.

Hüperlingitud kohandatud seansi loomine

 1. Klõpsake menüü Slaidiseanss jaotises Slaidiseansi käivitamine nupu Kohandatud slaidiseanss kõrval olevat noolt jaseejärel nuppu Kohandatud seansid.

 2. Klõpsake dialoogiboksis Kohandatud seansid nuppu Uus.

 3. Klõpsake jaotises Slaide esitluses kohandatud põhiesitlusse kaasatavaid slaide ja seejärel nuppu Lisa.

  Näpunäide.: Mitme järjestikuse slaidi valimiseks klõpsake esimest slaidi, hoidke seejärel all Shift klahvi ja klõpsake samal ajal viimast soovitud slaidi. Mitme järjestikuse slaidi valimiseks hoidke all juhtklahvi (CTRL) ja klõpsake iga slaidi, mida soovite valida.

 4. Slaidide kuvamise järjestuse muutmiseks klõpsake jaotises Slaidid kohandatud seansisslaidi ja seejärel klõpsake ühte noolt, et teisaldada slaid loendis üles või alla.

 5. Tippige väljale Slide show name (Slaidiseansi nimi) nimi ja klõpsake siis nuppu OK. Esitluse mis tahes slaididega täiendavate kohandatud saadete loomiseks korrake juhiseid 1–5.

 6. Hüperlingi loomiseks põhiseansist tugiseansini valige tekst või objekt, mida soovite hüperlingina tähistada.

 7. Klõpsake menüü Lisa jaotises Lingid nuppu Hüperlink.

 8. Klõpsake jaotises Lingitav objekt nuppu Koht selles dokumendis.

 9. Tehke ühte järgmistest.

  • Kohandatud seansi linkimiseks valige loendis Valige koht selles dokumendis kohandatud seanss, millele soovite liikuda, ja märkige seejärel ruut Kuva ja naase.

  • Linkimiseks mõne asukohaga avatud esitluses valige loendis Valige koht selles dokumendis slaid, millele soovite liikuda.

Kohandatud seansi käivitamine PowerPoint

 1. Klõpsake menüü Slaidiseanss jaotises Seadistamine nuppu Koosta slaidiseanss.

 2. Klõpsake dialoogiboksi Seansi koostamine jaotises Slaidide kuvamine raadionuppu Kohandatud seanss ja seejärel soovitud kohandatud seanssi.

 3. Klõpsake nuppu OK.

 4. Klõpsake menüü Slaidiseanss jaotises Slaidiseansi käivitamine nuppu Kohandatud slaidiseanss ja seejärel käsku Kohandatud seansid.

 5. Valige seanss loendist Kohandatud seansid ja klõpsake nuppu Kuva.

Kohandatud seansi loomine

 1. Avage esitlus, mida soovite kohandatud seansi loomiseks kasutada.

 2. Klõpsake menüü Slaidiseanss nuppu Kohandatud seansidja seejärel käsku Kohandatud slaidiseanss.

  Klõpsake nuppu Kohandatud seansid.

 3. Klõpsake nuppu +.

 4. Klõpsake jaotises Slides in presentation (Slaide esitluses) kohandatud esitlusse kaasatavaid slaide ja seejärel nuppu Add (Lisa).

  Näpunäide.: Mitme slaidi valimiseks hoidke slaidide klõpsamise KÄSK all.

 5. Slaidide kuvamisjärjestuse muutmiseks klõpsake jaotises Slaidid kohandatud seansisslaidi ja seejärel klõpsake slaidi Ülesnool Muuda järjestust või Allanool Muuda järjestust slaidi loendis üles või alla nihutamiseks.

 6. Tippige väljale Slide show name (Slaidiseansi nimi) nimi ja klõpsake siis nuppu OK. Esitluse mis tahes slaididega täiendavate kohandatud saadete loomiseks korrake neid juhiseid.

  Näpunäide.: Kohandatud seansi kuvamiseks slaidiseansivaates klõpsake dialoogiboksis Kohandatud seansid seansi nime ja seejärel nuppu Käivita kuva.

Link muudele tollisaadetele

Hüperlingitud kohandatud seanss on kiire viis algsest esitlusest teistesse kohandatud seanssidesse liikumiseks. Saate luua ka sisukorraslaidi, millelt linkida. Sel viisil esitluse kujundamine võimaldab teil liikuda sisukorraslaidi abil esitluse eri osadele ning valida, millal ja milliseid osasid neist soovite publikule näidata. Järgmised juhised selgitavad, kuidas kohandatud seansse luua ning kuidas algsest esitlusest lisada hüperlink kohandatud seansile.

Märkus.: Kui soovite luua hüperlingi ühest esitlusest täiesti teise esitlusse, võite lisada hüperlingi teise dokumenti. Lisateavet leiate teemast Hüperlingi loomine, redigeerimine või eemaldamine.

 1. Valige tekst või objekt, mille hüperlinki soovite tähistada. Saate ka oma kohandatud seansis liikumiseks luua sisukorra ja hüperlingi igalt tekstikirjelt. Selleks sisestage oma esitlusse uus slaid, tippige sisukord ja seejärel linkige igalt kirjelt.

 2. Klõpsake menüü Insert (Lisa) nuppu Action (Toiming).

  Valige Toiming

 3. Valige dialoogiboksis Action Settings (Toimingusätted) toimingu käivitamise viis, tehes ühte järgmistest.

  Toimingu algatamine

  Klõpsatav suvand

  Toimingunupu klõpsamisel

  Menüü Hiireklõps

  Kui osutate hiirekursoriga toimingunupule

  Menüü Hiir üle

 4. Klõpsake nuppu Hüperlinkja seejärel klõpsake hüpikmenüüs nuppu Kohandatud kuva.

 5. Valige jaotises Kohandatudseansid kohandatud saade, millele soovite linkida.

  Kui soovite naasta slaidile, mille kohandatud seansi käivitasite pärast kohandatud seansi taasesitamist, märkige ruut Kuva ja tagasta. Sellest suvandist on abi, kui teil on slaid, mis toimib kohandatud saadete sisukorrana.

 6. Klõpsake nuppu OK.

  Muudele kohandatud saadetele täiendavate linkide lisamiseks korrake neid juhiseid.

Kohandatud seansi esitamine

 • Klõpsake menüü Slaidiseanss nuppu Kohandatud seansidja seejärel klõpsake kohandatud seansi, mida soovite esitada.

  Menüü Slaidiseanss jaotis Slaidiseansi esitamine

  Märkus.: Kui te pole veel kohandatud seansi loonud, klõpsake nuppu Kohandatud seansid, valige Kohandatud slaidiseanssja seejärel klõpsake nuppu +.

Kohandatud seansi loomine

 1. Avage esitlus, mida soovite kohandatud seansi loomiseks kasutada.

 2. Klõpsake menüü Slide Show (Slaidiseanss) jaotises Play Slide Show (Esita slaidiseanss) nuppu Custom Shows (Kohandatud seansid) ja seejärel nuppu Edit Custom Shows (Redigeeri kohandatud seansse).

  Menüü Slaidiseanss jaotis Slaidiseansi esitamine

 3. Klõpsake nuppu New (Uus).

 4. Klõpsake jaotises Slides in presentation (Slaide esitluses) kohandatud esitlusse kaasatavaid slaide ja seejärel nuppu Add (Lisa).

  Näpunäide.: Mitme slaidi valimiseks hoidke slaidide klõpsamise KÄSK all.

 5. Slaidide kuvamisjärjestuse muutmiseks klõpsake jaotises Slaidid kohandatud seansisslaidi ja seejärel klõpsake slaidi Ülesnool Muuda järjestust või Allanool Muuda järjestust slaidi loendis üles või alla nihutamiseks.

 6. Tippige väljale Slide show name (Slaidiseansi nimi) nimi ja klõpsake siis nuppu OK. Esitluse mis tahes slaididega täiendavate kohandatud saadete loomiseks korrake neid juhiseid.

  Näpunäide.: Kohandatud seansi kuvamiseks slaidiseansivaates klõpsake dialoogiboksis Kohandatud seansid seansi nime ja seejärel nuppu Kuva.

Link muudele tollisaadetele

Hüperlingitud kohandatud seanss on kiire viis algsest esitlusest teistesse kohandatud seanssidesse liikumiseks. Saate luua ka sisukorraslaidi, millelt linkida. Sel viisil esitluse kujundamine võimaldab teil liikuda sisukorraslaidi abil esitluse eri osadele ning valida, millal ja milliseid osasid neist soovite publikule näidata. Järgmised juhised selgitavad, kuidas kohandatud seansse luua ning kuidas algsest esitlusest lisada hüperlink kohandatud seansile.

Märkus.: Kui soovite luua hüperlingi ühest esitlusest täiesti teise esitlusse, võite lisada hüperlingi teise dokumenti. Lisateavet leiate teemast Hüperlingi loomine, redigeerimine või eemaldamine.

 1. Hüperlingi loomiseks algselt esitluselt toetavale kohandatud seansile valige esitluses tekst või objekt, mille soovite muuta hüperlingiks. Saate ka oma kohandatud seansis liikumiseks luua sisukorra ja hüperlingi igalt tekstikirjelt. Selleks sisestage oma esitlusse uus slaid, tippige sisukord ja seejärel linkige igalt kirjelt.

 2. Klõpsake menüü Slide Show (Slaidiseanss) jaotises Set Up (Häälestamine) nuppu Action Settings (Toimingusätted).

  Menüü Slaidiseanss jaotis Koostamine

 3. Valige dialoogiboksis Action Settings (Toimingusätted) toimingu käivitamise viis, tehes ühte järgmistest.

  Toimingu algatamine

  Klõpsatav suvand

  Toimingunupu klõpsamisel

  Menüü Hiireklõps

  Kui osutate hiirekursoriga toimingunupule

  Menüü Hiir üle

 4. Klõpsake nuppu Hüperlinkja seejärel klõpsake hüpikmenüüs nuppu Kohandatud kuva.

 5. Valige jaotises Kohandatudseansid kohandatud saade, millele soovite linkida.

  Kui soovite naasta slaidile, mille kohandatud seansi käivitasite pärast kohandatud seansi taasesitamist, märkige ruut Kuva ja tagasta. Sellest suvandist on abi, kui teil on slaid, mis toimib kohandatud saadete sisukorrana.

 6. Klõpsake nuppu OK.

  Muudele kohandatud saadetele täiendavate linkide lisamiseks korrake juhiseid 1–6.

Kohandatud seansi esitamine

 • Klõpsake menüü Slaidiseanss jaotises Esita slaidiseanssnuppu Kohandatudseansid ja seejärel klõpsake soovitud kohandatud esitlust.

  Menüü Slaidiseanss jaotis Slaidiseansi esitamine

  Märkus.: Kui te pole veel kohandatud seansi loonud, klõpsake nuppu Redigeeri kohandatud seansidja seejärel nuppu Uus.

Vt ka

Slaidide vahel üleminekute lisamine, redigeerimine või eemaldamine

PowerPointi veebirakendus ei toeta kohandatud seansid. Kohandatud seansi loomiseks peate PowerPoint töölauaversiooni.

Kas vajate veel abi?

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega

Kas sellest teabest oli abi?

Kui rahul te keelekvaliteediga olete?
Mis mõjutas teie hinnangut?

Täname tagasiside eest!

×