Sisukord
×
Animatsioon, video ja heli
Animatsioon, video ja heli

Slaididele siirete lisamine

Slaidisiire on visuaalne efekt, mis ilmneb siis, kui liigute esitluse ajal ühelt slaidilt teisele. Saate reguleerida siirdeefektide kiirust, lisada neile heli ja kohandada nende ilmet.

Teie brauser ei toeta videot. Installige Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player või Internet Explorer 9.

Esitluse elavdamiseks slaidisiirete lisamine

 1. Valige slaid, kuhu soovite ülemineku lisada.

 2. Valige menüü Üleminekud ja valige üleminek. Valige eelvaate kuvamiseks üleminek.

 3. Valige ülemineku suuna ja laadi valimiseks Efektisuvandid.

 4. Selleks, et näha, milline siire välja näeb, klõpsake nuppu Eelvaade.

Ülemineku lisamiseks kogu esitlusele valige Rakenda kõigile .

Siirde eemaldamiseks valige Üleminekud > Pole.

Vt ka

Ülemineku ajastuse ja kiiruse seadmine

Video: üleminekule heliefekti lisamine

Ülemineku Morfimine kasutamine PowerPointis (ainult Microsoft 365-s või PowerPoint 2019/2021-s)

Animatsioonid ja üleminekud

Slaidisiirde lisamine või muutmine

 1. Klõpsake slaidiakna vasakul küljel paanil, kus asuvad vahekaardid „Liigendus“ ja „Slaidid“, vahekaarti Slaidid.

 2. Valige nende slaidide pisipildid, millele soovite siirde rakendada või millel siiret muuta.

 3. Klõpsake menüüs Üleminekud jaotises Selle slaidi üleminek slaidisiirdeefekti.

  Kui soovite, et kuvataks rohkem siirdeefekte, kõpsake nuppu Rohkem Nupp Rohkem.

 4. Praeguse ja järgmise slaidi ülemineku kestuse määramiseks tippige või valige sobiv aeg menüü Üleminekud jaotise Ajastus väljal Kestus.

  Määramaks, mitme sekundi pärast praegune slaid vahetub järgmise vastu, tehke järgmist.

  • Slaidi vahetamiseks klõpsamisega märkige jaotises Ajastus ruut Hiireklõpsul.

  • Slaidi vahetamiseks teatud aja möödumisel sisestage jaotises Ajastus väljale Pärast soovitud sekundid.

 5. Soovi korral saate lisaks teha järgmist.

  • Sama siirde rakendamiseks kogu esitlusele klõpsake jaotises Ajastus nuppu Rakenda kõigile.

  • Kohandatavate siirdeatribuutide rakendamiseks, mis on saadaval enamikule (kuid mitte kõigile) siiretele, klõpsake jaotises Selle slaidi üleminek nuppu Efektisuvandid ja valige sobiv suvand.

 1. Klõpsake slaidiakna vasakul küljel paanil, kus asuvad vahekaardid „Liigendus“ ja „Slaidid“, vahekaarti Slaidid.

 2. Valige nende slaidide pisipildid, millele soovite siirde heli lisada.

 3. Klõpsake menüü Üleminekud jaotises Ajastus nupu Heli kõrval olevat noolt ja siis tehke ühte järgmistest.

  • Loendist heli lisamiseks valige sobiv heli.

  • Loendis mitte leiduva heli lisamiseks valige Muu heli..., otsige üles vastav helifail ja klõpsake nuppu Ava.

 4. Soovi korral saate lisaks teha järgmist. Sama siirdeheli lisamiseks esitluse kõikidele slaididele klõpsake jaotises Selle slaidi üleminek nuppu Rakenda kõigile.

 1. Klõpsake slaidiakna vasakul küljel paanil, kus asuvad vahekaardid „Liigendus“ ja „Slaidid“, vahekaarti Slaidid.

 2. Valige nende slaidide pisipildid, millelt soovite siirde eemaldada.

 3. Klõpsake menüü Üleminekud jaotises Selle slaidi üleminek nuppu Pole.

 4. Soovi korral saate lisaks teha järgmist. Üleminekute eemaldamiseks kogu esitlusest klõpsake jaotises Selle slaidi üleminek nuppu Rakenda kõigile.

Kui soovite teavet selle kohta, kuidas lisada tekstielementidele või objektidele siirdeid, lugege teemat Teksti või objektide animeerimine.

Slaidisiirde lisamine või muutmine

 1. Klõpsake slaidiakna vasakul küljel paanil, kus asuvad vahekaardid „Liigendus“ ja „Slaidid“, vahekaarti Slaidid.

 2. Valige nende slaidide pisipildid, millele soovite siirde rakendada või millel siiret muuta.

 3. Klõpsake menüüs Animatsioonid jaotises Selle slaidi üleminek slaidi üleminekuefekti.

  Kui soovite, et kuvataks rohkem siirdeefekte, kõpsake nuppu Rohkem Nupp Rohkem.

 4. Slaidide vahelise slaidiülemineku kiiruse määramiseks klõpsake jaotises Selle slaidi üleminek noolt nupu Siirde kiirus kõrval ja valige sobiv kiirus.

  Määramaks, mitme sekundi pärast praegune slaid vahetub järgmise vastu, tehke järgmist.

  • Slaidi vahetamiseks klõpsamisega märkige menüü Animatsioonid jaotises Selle slaidi üleminek ruut Hiireklõpsul.

  • Slaidi vahetamiseks teatud aja möödumisel sisestage menüü Animatsioonid jaotises Selle slaidi üleminek väljale Automaatselt pärast soovitud sekundid.

 5. Soovi korral saate lisaks teha järgmist. Sama ülemineku rakendamiseks kogu esitlusele klõpsake jaotises Selle slaidi üleminek nuppu Rakenda kõigile.

 1. Klõpsake slaidiakna vasakul küljel paanil, kus asuvad vahekaardid „Liigendus“ ja „Slaidid“, vahekaarti Slaidid.

 2. Valige nende slaidide pisipildid, millele soovite siirde heli lisada.

 3. Klõpsake menüü Animatsioonid jaotises Selle slaidi üleminek nupu Siirdeheli kõrval olevat noolt ja siis tehke ühte järgmistest.

  • Loendist heli lisamiseks valige sobiv heli.

  • Loendis mitte leiduva heli lisamiseks valige Muu heli..., otsige üles vastav helifail ja klõpsake nuppu OK.

 4. Soovi korral saate lisaks teha järgmist. Sama üleminekuheli lisamiseks esitluse kõikidele slaididele klõpsake jaotises Selle slaidi üleminek nuppu Rakenda kõigile.

 1. Klõpsake slaidiakna vasakul küljel paanil, kus asuvad vahekaardid „Liigendus“ ja „Slaidid“, vahekaarti Slaidid.

 2. Valige nende slaidide pisipildid, millelt soovite siirde eemaldada.

 3. Klõpsake menüü Animatsioonid jaotises Selle slaidi üleminek nuppu Siirdeta.

 4. Soovi korral saate lisaks teha järgmist. Siirete eemaldamiseks kogu esitlusest klõpsake jaotises Selle slaidi üleminek nuppu Rakenda kõigile.

Kui soovite teavet selle kohta, kuidas lisada tekstielementidele või objektidele siirdeid, lugege teemat Teksti või objektide animeerimine.

Slaidile ülemineku lisamine

 1. Klõpsake pisipildipaanil slaidi, millele soovite ülemineku lisada. Ülemineku säte määrab, kuidas slaid siseneb ja sellest eelnev väljub. Alltoodud näites tähendab ülemineku Hajutamine rakendamine 3. slaidile seda, et 2. slaid hajub välja ja 3. slaid hajub sisse.

  Valige pisipildipaanil slaid, millele soovite ülemineku lisada
 2. Leidke menüü Üleminekud üleminekute galeriist soovitud efekt. Kogu galerii vaatamiseks klõpsake allanoolt. Slaidi jaoks efekti valimiseks ja selle eelvaate kuvamiseks klõpsake soovitud efekti.

 3. Siirde esinemisviisi (näiteks slaidi sisenemissuuna) muutmiseks klõpsake käske Üleminekud > Efektisuvandid.

 4. Sisestage väljale Kestus aeg, et määrata ülemineku kiirus. Ülemineku aeglasemaks muutmiseks määrake suurem number.

 5. Selleks, et näha, milline üleminek kõigi määratud sätetega välja näeb, klõpsake nuppu Eelvaade.

  Menüü Üleminekud nupp Eelvaade

  Näpunäide.: Sama ülemineku rakendamiseks esitluse kõikidele slaididele klõpsake lindil nuppu Rakenda kõigile.
  Menüü Üleminekud nupp Rakenda kõigile

Ülemineku eemaldamine

 • Klõpsake slaidi, mille ülemineku soovite eemaldada. Seejärel klõpsake menüü Üleminekud üleminekute galeriis suvandit Pole.

  Esile on tõstetud Ülemineku eemaldamine

Pidage meeles, et üleminek määrab, kuidas slaid siseneb ja kuidas eelnev slaid väljub. Seega kui te näiteks ei soovi, et 2. slaidil oleks väljumisefekt, peate 3. slaidilt ülemiku eemaldama.

Näpunäide.: Üleminekuefektiga slaidid tunnete pisipildipaanil ära ülemineku ikooni järgi.
Langeva tähe ikoon, mis märgib, et slaidile on rakendatud üleminekuefekt

Vt ka

PowerPointis ülemineku Morfimine kasutamine

Slaidiseansi salvestamine

Animatsioonid ja üleminekud

Üleminekud võimaldavad liikuda slaidiseansi ajal dünaamiliselt ühelt slaidilt teisele. Saate lisada ülemineku ainult ühele slaidile, erinevaid üleminekuid erinevatele slaididele või sama ülemineku kõigile slaididele.

Slaidile ülemineku lisamine

 1. Klõpsake navigeerimispaanil slaidi, millele soovite ülemineku rakendada. Selleks tehke järgmist.

  1. Klõpsake menüü Vaade nuppu Tavaline.

  2. Klõpsake navigeerimispaani ülaosas vahekaarti Slaidid Vahekaart Slaidid ja seejärel slaidi. Olenevalt navigeerimispaani laiusest näete kas nimedega vahekaarte Vahekaart Slaidid ja Vahekaart Liigendus või ikoonidega vahekaarte Slaidid Vahekaart Slaidid ja Liigendus Vahekaart Liigendus.

 2. Klõpsake menüü Üleminekud jaotises Selle slaidi üleminek üleminekuefekti, mida soovite rakendada.

  Menüü Üleminekud jaotis Selle slaidi üleminek

  Kui soovite kuvada rohkem üleminekuid, valige üleminek ja seejärel klõpsake nuppu Allanool Veel.

  Ülemineku erinevate variatsioonide kasutamiseks (nt ülemineku suund ekraanil) klõpsake nuppu Efektisuvandid ja seejärel valige soovitud variatsioon. Või saate muuta teisi suvandeid nagu kestus, heli või järgmisele slaidile liikumine.

  Jaotise lohistamine

Kõigile slaididele ülemineku rakendamine

 1. Klõpsake menüü Üleminekud jaotises Selle slaidi üleminek soovitud üleminekut (nt Hajutamine).

  Menüü Üleminekud jaotis Selle slaidi üleminek

  Kui soovite kuvada rohkem üleminekuid, valige üleminek ja seejärel klõpsake nuppu Allanool Veel.

 2. Ülemineku variatsioonide kasutamiseks (nt ülemineku suund ekraanil) klõpsake nuppu Efektisuvandid ja seejärel valige soovitud variatsioon. Või saate muuta teisi suvandeid nagu kestus, heli või järgmisele slaidile liikumine.

  Jaotise lohistamine

 3. Klõpsake jaotises Rakenda nuppu Kõik slaidid.

  Menüü Üleminekud jaotis Rakenduskoht

Ülemineku kestuse muutmine

 1. Valige navigeerimispaanil slaidi või slaidide üleminekud, mida soovite muuta. Selleks tehke järgmist.

  1. Klõpsake menüü Vaade nuppu Tavaline.

  2. Klõpsake navigeerimispaani ülaosas vahekaarti Slaidid Vahekaart Slaidid ja seejärel klõpsake slaidi. Mitme slaidi valimiseks hoidke slaidi klõpsamise ajal all nuppu KÄSK. Kui olete slaidid sektsioonidesse jaotanud, valige terve slaidide rühm, klõpsates sektsiooni pealkirja. Olenevalt navigeerimispaani laiusest näete kas nimedega vahekaarte Vahekaart Slaidid ja või ikoonidega vahekaarte Slaidid Vahekaart Liigendus Vahekaart Slaidid ja Liigendus Vahekaart Liigendus.

 2. Tippige menüü Üleminekud jaotise Selle slaidi üleminek väljale Kestus ülemineku kestuse sekundit või minutite arv.

  Menüü Üleminekud jaotis Selle slaidi üleminek

Heli lisamine

 1. Valige navigeerimispaanil slaidi või slaidide üleminekud, mida soovite muuta. Selleks tehke järgmist.

  1. Klõpsake menüü Vaade nuppu Tavaline.

  2. Klõpsake navigeerimispaani ülaosas vahekaarti Slaidid Vahekaart Slaidid ja seejärel klõpsake slaidi. Mitme slaidi valimiseks hoidke slaidi klõpsamise ajal all nuppu KÄSK. Kui olete slaidid sektsioonidesse jaotanud, valige terve slaidide rühm, klõpsates sektsiooni pealkirja. Olenevalt navigeerimispaani laiusest näete kas nimedega vahekaarte Vahekaart Slaidid ja või ikoonidega vahekaarte Slaidid Vahekaart Liigendus Vahekaart Slaidid ja Liigendus Vahekaart Liigendus.

 2. Klõpsake menüü Üleminekud jaotise Selle slaidi üleminek hüpikmenüüs Heli heliefekti.

  Menüü Üleminekud jaotis Selle slaidi üleminek

  Näpunäide.: Oma heli esitamiseks klõpsake hüpikmenüüs helifaili otsimiseks nuppu Muu heli.

Järgmisele slaidile liikumisviisi valimine

 1. Valige navigeerimispaanil slaidi või slaidide üleminekud, mida soovite muuta. Selleks tehke järgmist.

  1. Klõpsake menüü Vaade nuppu Tavaline.

  2. Klõpsake navigeerimispaani ülaosas vahekaarti Slaidid Vahekaart Slaidid ja seejärel slaidi. Mitme slaidi valimiseks hoidke slaidide klõpsamise ajal all klahvi KÄSK. Kui olete slaidid sektsioonidesse jaotanud, valige terve slaidide rühm, klõpsates sektsiooni pealkirja. Olenevalt navigeerimispaani laiusest näete kas nimedega vahekaarte Vahekaart Slaidid ja või ikoonidega vahekaarte Slaidid Vahekaart Liigendus Vahekaart Slaidid ja Liigendus Vahekaart Liigendus.

 2. Märkige menüü Üleminekud jaotises Liigu järgmisele slaidile ruut Hiireklõpsul või Pärast.

  Menüü Üleminekud, jaotis Liigu järgmisele slaidile

  Kui märgite ruudu Pärast, tippige sekundite arv.

Üleminekute eemaldamine

 1. Valige navigeerimispaanil slaidi või slaidide üleminekud, mida soovite eemaldada. Selleks tehke järgmist.

  1. Klõpsake menüü Vaade nuppu Tavaline.

  2. Klõpsake navigeerimispaani ülaosas vahekaarti Slaidid Vahekaart Slaidid ja seejärel klõpsake slaidi. Mitme slaidi valimiseks hoidke slaidi klõpsamise ajal all nuppu KÄSK. Kui olete slaidid sektsioonidesse jaotanud, valige terve slaidide rühm, klõpsates sektsiooni pealkirja. Olenevalt navigeerimispaani laiusest näete kas nimedega vahekaarte Vahekaart Slaidid ja või ikoonidega vahekaarte Slaidid Vahekaart Liigendus Vahekaart Slaidid ja Liigendus Vahekaart Liigendus.

 2. Klõpsake menüü Üleminekud jaotises Selle slaidi üleminek nuppu Pole.

  Pole

Vt ka

Kõigile slaididele ülemineku rakendamine

Üleminekud PowerPointi varasemates versioonides

Slaidisiirde lisamine või muutmine

 1. Valige pisipildipaanil slaid, millele soovite ülemineku rakendada või mille üleminekut muuta. Üleminek algab sellele eelneval slaidil ja lõppeb teie valitud slaidil.

  Näitab PowerPointis slaidipaani, kus on valitud kolmas slaid

 2. Leidke menüüs Üleminekud üleminekute galeriist sobiv efekt.

 3. Siirde esinemisviisi määramiseks klõpsake nuppu Efektisuvandid.

 4. Soovi korral saate lisaks teha järgmist.

  • Sisestage lindil väljale Kestus aeg, mis määrab, kui kiiresti siire toimub. Siirde aeglasemaks toimumiseks sisestage suurem arv. Lisateavet siirete ajastamise kohta vt Siirete kiiruse ja ajastuse seadmine.

  • Sama siirde rakendamiseks esitluse kõikidele slaididele klõpsake nuppu Rakenda kõigile.

 5. Siirde vaatamiseks valige slaid, millel siire algab, ja klõpsake brauseriakna paremal allnurgas asuvat Slaidiseansi ikooni Nupp Alusta slaidiseanssi..

  Slaidiseansi alustamiseks praeguselt slaidilt klõpsake brauseri paremas allnurgas nuppu Slaidiseanss.

  (See nupp käivitab slaidiseansi hetkel valitud slaidilt, mitte esitluse algusest.)

Pidage meeles, et üleminek rakendatakse slaidi sisenemisel, mitte väljumisel. Kui soovite näiteks eemaldada 2. slaidi väljumisefektid, tuleb teil üleminekuefekt eemaldada 3. slaidilt.

 • Klõpsake slaidi, mida soovite kasutada ilma siirdeta. Seejärel klõpsake menüü Üleminekud üleminekute galeriis suvandit Pole.

  Üleminekute menüü PowerPointi lindil.

  Meie näite puhul: kui 3. slaidil pole siiret, siis kuvatakse see kohe, kui 2. slaid kaob.

  Kui soovite eemaldada siirded kõikidelt slaididelt, siis klõpsake pärast suvandi Pole klõpsamist lindil nuppu Rakenda kõigile.

Kui soovite teavet selle kohta, kuidas ühe slaidi tekstielemente või objekte animeerida, lugege teemat Teksti või objektide animeerimine.

Lisateave

Animatsioonid ja üleminekud

Ülemineku lisamine

 1. Avage esitlus.

 2. Puudutage Androidi tahvelarvutis menüüd Üleminekud.

  Menüü Üleminekud

  Puudutage Androidi telefonis ekraanikuva paremal servas olevat redigeerimisikooni Ikoon Redigeeri, valige Avaleht ja seejärel Üleminekud.

 3. Puudutage suvandi Üleminekuefektid laiendamiseks allanoolt. Üleminekuefektide galerii on rühmitatud kategooriatesse Vaevumärgatav,Põnev ja Dünaamiline.

  Üleminekuefektid

 4. Valige üleminek (nt puudutage üleminekut Morfimine, et slaid läheks järgmisele üle järk-järgult).

 5. Puudutage ülemineku suuna valimiseks suvandit Efektisuvandid.

  Efektisuvandid

 6. (Valikuline) Esitluse kõigile slaididele sama ülemineku rakendamiseks puudutage suvandit Rakenda kõigile.

Ülemineku eemaldamine

 1. Puudutage Androidi tahvelarvutis menüüd Üleminekud. Puudutage Androidi telefonis ekraanikuva ülaservas olevat redigeerimisikooni </c0>, puudutage menüüd Avaleht ja seejärel nuppu Üleminekud.

 2. Laiendage suvandit Üleminekuefektid.

 3. Puudutage suvandit Pole.

  Üleminekute eemaldamine

Ülemineku lisamine

 1. Avage esitlus.

 2. Puudutage iPadis menüüd Transitions (Üleminekud).

  Menüü Üleminekud

  Puudutage iPhone’is redigeerimisikooni Ikoon Redigeeri, valige Home (Avaleht) ja seejärel Transitions (Üleminekud).

 3. Puudutage nuppu Transition Effect (Üleminekuefekt). Üleminekuefektide galerii on rühmitatud kategooriatesse Subtle (Vaevumärgatav) ja Exciting (Põnev).

  Üleminekuefektid

 4. Valige üleminek (nt puudutage üleminekut Morfimine, et slaid läheks järgmisele üle järk-järgult).

 5. Valige efekti valmiseks Effect Options (Efektisuvandid). (Suvandid erinevad olenevalt teie valitud üleminekust.)

  Efektisuvandid

 6. (Valikuline) Esitluse kõigile slaididele sama ülemineku rakendamiseks puudutage suvandit Rakenda kõigile.

Ülemineku eemaldamine

 1. Puudutage iPadis menüüd Transitions (Üleminekud). Puudutage iPhone’is redigeerimisikooni </c0>, valige Home (Avaleht) ja seejärel Transitions (Üleminekud).

 2. Puudutage nuppu Transition Effect (Üleminekuefekt).

 3. Puudutage suvandit None (Pole).

  Üleminekute eemaldamine

Ülemineku lisamine

 1. Avage esitlus.

 2. Puudutage menüüd Üleminekud.

  Menüü Üleminekud

  Windows-telefonis topeltpuudutage soovitud slaidi. Seejärel puudutage kuva paremas allnurgas nuppu Rohkem Muu, siis puudutage menüüd Avaleht ja nuppu Üleminekud.

 3. Puudutage suvandi Üleminekuefektid laiendamiseks allanoolt. Üleminekuefektide galerii on rühmitatud kategooriatesse Vaevumärgatav,Põnev ja Dünaamiline.

  Üleminekuefektid

 4. Valige üleminek (nt puudutage üleminekut Morfimine, et slaid läheks järgmisele üle järk-järgult).

 5. Puudutage ülemineku suuna valimiseks suvandit Efektisuvandid.

  Efektisuvandid

 6. Valige slaidile rakendatud efekti kuvamiseks nuppu Eelvaade.

  Üleminekute eelvaade

 7. (Valikuline) Esitluse kõigile slaididele sama ülemineku rakendamiseks puudutage suvandit Rakenda kõigile.

Ülemineku eemaldamine

 1. Puudutage menüüd Üleminekud. Windows-telefonis topeltpuudutage soovitud slaidi ja seejärel parem ekraanikuva allnurgas nuppu Rohkem Muu, siis puudutage menüüd Avaleht ja nuppu Üleminekud.

 2. Laiendage suvandit Üleminekuefektid.

 3. Puudutage suvandit Pole.

  Üleminekute eemaldamine

Kas vajate veel abi?

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega

Kas sellest teabest oli abi?

Kui rahul te keelekvaliteediga olete?
Mis mõjutas teie hinnangut?

Täname tagasiside eest!

×