Saate hallata kohtumisi, lepinguid, eelarved – see on lihtne Microsoft 365.

Kujundile või tekstiväljale täite või efekti lisamine

Kujundi või tekstivälja ilmet saate muuta, kui muudate selle täidet või lisate efekte, näiteks varje, läiget, peegeldusi, pehmeid servi, viltusi ja ruumilist (ruumilist) pööret.

Täide on kujundi sisemusse rakendatud värv, muster, tekstuur, pilt või astmik. Astmik on värvide ja varjundite astmeline progressioon, tavaliselt ühelt värvilt teisele või sama värvi ühelt varjundilt teisele.

SmartArt-pilt ühtlase täite ja astmiktäite kujundiga

Kujundi täitevärvi muutmine mõjutab vaid kujundi sisemust või esiosa. Kui lisate kujundile mõne efekti (nt varju) ja soovite selle efekti jaoks mõnda muud värvi, peate varju värvi täitevärvist eraldi muutma.

Ruumiline efekt lisab kujundile sügavuse. Kujundile saate lisada nii ruumiliste efektide valmiskombinatsiooni kui ka üksikud efektid. Neis programmides saate kujunditele lisada üksikute efektide kombinatsioone: Excel, Outlook, Word ja PowerPoint.

Täite või efekti lisamine

Täite või efekti lisamiseks klõpsake kujundit, klõpsake käsku Vorming, klõpsake nupu kujundi täide või kujundi efektidkõrval olevat noolt ja valige värv, astmik, tekstuur või efekt.

 1. Klõpsake kujundit, mida soovite täita. Mitmele kujundile sama täite lisamiseks klõpsake esimest kujundit, vajutage juhtklahvi (Ctrl) ja klõpsake seda all hoides teisi kujundeid.

 2. Klõpsake menüü Vorming jaotises Kujundilaadid nupu Kujunditäide noolt.

  Shape Fill color options menu

 3. Tehke ühte järgmistest.

  • Täitevärvi lisamiseks või muutmiseks klõpsake soovitud värvi.

  • Kui te ei soovi värvi valida, klõpsake käsku Täiteta.

  • Kui soovite kasutada värvi, mis pole kujunduse värvid, klõpsake käsku veel täitevärveja seejärel klõpsake vahekaardil Standardne soovitud värvi või segage vahekaardil kohandatud oma värvi. Kui muudate dokumendi kujundust hiljem, ei värskendata vahekaardil Standardne kohandatud värve ja värve.

  • Ka kujundi läbipaistvuse reguleerimiseks klõpsake käsku Veel täitevärve. Nihutage dialoogiboksi Värvid allosas olevat liugurit Läbipaistvus või sisestage arv liuguri kõrval olevale väljale. Läbipaistvusprotsenti saab muuta nullist (täiesti läbipaistmatu; vaikesäte) kuni sajani (täiesti läbipaistev).

  • Pilttäite lisamiseks või muutmiseks klõpsake käsku Pilt, otsige üles soovitud pilti sisaldav kaust, klõpsake pildifaili ja siis klõpsake nuppu Lisa.

  • Astmiktäite lisamiseks või muutmiseks valige käsk Astmik ja klõpsake soovitud astmikuvarianti. Astmiku kohandamiseks klõpsake käsku Veel astmikke ja valige soovitud suvandid.

  • Tekstuurtäite lisamiseks või muutmiseks valige käsk Tekstuur ja klõpsake soovitud tekstuurivarianti. Tekstuuri kohandamiseks klõpsake käsku Veel tekstuure ja valige soovitud suvandid.

Lehe algusse

Täite või efekti lisamise kohta lisateabe saamiseks valige ripploendist üksus.

 • Veel võimalusi
 • Mustertäite lisamine
 • Kujundiefekti lisamine või muutmine
 • Kujunditäite kustutamine
 • Kujundiefekti kustutamine
 1. Paremklõpsake kujundit, millele soovite mustertäite lisada, ja valige käsk Vorminda kujundit.

 2. Klõpsake paanil Kujundi vormindamine nuppu täideja seejärel käsku mustri täide.

  Mustri täite valimine paanil Kujundi vormindamine

 3. Valige muster ja soovi korral klõpsake esiplaani ja tausta kõrval olevaid nooli ning valige soovitud värv.

Lehe algusse

Tekstiväljadele ja kujunditele saate lisada mitmesuguseid efekte (nt servatud servi või peegeldusi).

 1. Klõpsake kujundit, millele soovite efekti lisada. Mitmele kujundile sama efekti lisamiseks klõpsake esimest kujundit, vajutage juhtklahvi (Ctrl) ja klõpsake seda all hoides teisi kujundeid.

 2. Klõpsake menüü Vorming jaotises Kujundilaadid nuppu Kujundiefektid ja valige loendist soovitud efekt.

  Menüü Kujundiefektid

  • Efektide valmiskombinatsiooni lisamiseks või muutmiseks valige Valmiskombinatsioon ja klõpsake seejärel soovitud efekti.

   Valmisefekti kohandamiseks klõpsake käsku Ruumilise efekti suvandid ja valige soovitud suvandid.

  • Varju lisamiseks või muutmiseks valige Vari ja klõpsake seejärel soovitud varjuvarianti.

   Varjuefekti kohandamiseks klõpsake käsku Varjusuvandid ja valige soovitud suvandid.

  • Peegelduse lisamiseks või muutmiseks valige Peegeldus ja klõpsake seejärel soovitud peegeldusvarianti.

   Peegelduse kohandamiseks klõpsake käsku Peegeldussuvandid ja valige soovitud suvandid.

  • Sära lisamiseks või muutmiseks valige Sära ja klõpsake seejärel soovitud säravarianti.

   Kuma kohandamiseks klõpsake nuppu kuma suvandidja valige soovitud suvandid.

  • Pehmete servade lisamiseks või muutmiseks valige käsk Pehmed servad ja klõpsake seejärel soovitud serva suurust ja värvi.

   Pehmete servade kohandamiseks klõpsake käsku Pehmete servade suvandid ja valige soovitud suvandid

  • Serva lisamiseks või muutmiseks valige käsk Kaldlõige ja klõpsake seejärel soovitud kaldlõiget.

   Kaldlõike kohandamiseks klõpsake käsku Ruumilise efekti suvandid ja valige soovitud suvandid.

  • Ruumilise pöörde lisamiseks või muutmiseks valige Ruumiline pööre ja klõpsake seejärel soovitud pööret.

   Pöörde kohandamiseks klõpsake käsku Ruumilise pöörde suvandid ja valige soovitud suvandid.

   Märkused: 

   • Mitme üksikefekti lisamisega kohandatud efekti loomiseks korrake ülaltoodud juhist 2.

   • Kui lisate kujundile ruumilise efekti (nt kalde) ja seejärel lisate pehme serva, ei märka te kujundis visuaalset muutust, kuna ruumilisel efektil on eesõigus. Ruumilise efekti kustutamisel muutub pehme serva efekt nähtavaks.

Lehe algusse

 1. Klõpsake kujundit, mille täite soovite eemaldada. Sama täite kustutamiseks mitmest kujundist klõpsake esimest kujundit, vajutage juhtklahvi (Ctrl) ja klõpsake seda all hoides teisi kujundeid.

 2. Klõpsake menüü Vorming jaotises kujundi laadid nupu kujundi täidekõrval olevat noolt ja seejärel klõpsake käsku Täiteta.

  Täite valimine

Lehe algusse

 1. Klõpsake kujundit, mille efekti soovite kustutada. Sama efekti kustutamiseks mitmelt kujundilt klõpsake esimest kujundit, vajutage juhtklahvi (Ctrl) ja klõpsake seda all hoides teisi kujundeid.

 2. Klõpsake menüü Vorming jaotises kujundi laadid nuppu kujundi efektidja tehke siis ühte järgmistest.

  Menüü Kujundiefektid

  • Kujundis efektide valmiskombinatsiooni kustutamiseks valige käsk Valmissäte ja seejärel klõpsake käsku Valmissätteid pole.

   Märkus.: Käsu Valmissätteid pole klõpsamisel ei eemalda te kujundile rakendatud varjuefekte. Kujundi varjude eemaldamiseks täitke alltoodud juhis.

  • Varju kustutamiseks valige käsk Vari ja klõpsake käsku Varjuta.

  • Peegelduse kustutamiseks valige käsk Peegeldus ja klõpsake käsku Peegelduseta.

  • Sära kustutamiseks valige käsk Sära ja klõpsake käsku Särata.

  • Pehmete servade kustutamiseks valige käsk Pehmed servad ja seejärel klõpsake käsku Pehmete servadeta.

  • Serva kustutamiseks valige käsk Kaldlõige ja klõpsake käsku Kaldeta.

  • Ruumilise pöörde kustutamiseks valige käsk Ruumiline pööre ja klõpsake käsku Pööramiseta.

Märkus.: Kui olete lisanud mitu üksikefekti, korrake kõigi efektide kustutamiseks ülaltoodud juhist 2.

Lehe algusse

Vaata ka

Kujundi täite lisamine või muutmine

 1. Klõpsake kujundit, millele soovite täite lisada.

  Sama täite lisamiseks mitmele kujundile klõpsake esimest kujundit ja seejärel juhtklahvi (CTRL) all hoides ülejäänud soovitud kujundeid.

 2. Klõpsake menüü Joonistusriistadalammenüü Vorming jaotises kujundi laadid nupu kujundi täidekõrval olevat noolt ja tehke siis ühte järgmistest.

  The Format tab under Drawing Tools

  Kui menüüd Joonistusriistad ega Vorming ei kuvata, veenduge, et olete kujundi valinud. Võimalik, et peate menüü Vorming avamiseks kujundit topeltklõpsama.

  • Täitevärvi lisamiseks või muutmiseks klõpsake soovitud värvi või valige Värvita, klõpsake käsku Täiteta.

   Kui soovite muuta värvi, mis ei ole kujunduse värvid, klõpsake nuppu veel täitevärveja seejärel klõpsake vahekaardil Standardne soovitud värvi või segage vahekaardil kohandatud soovitud värv. Vahekaardil Standardne olevaid värve ja kohandatud värve ei värskendata, kui muudate hiljem dokumendi kujundust.

   Näpunäide.: Kujundi läbipaistvuse reguleerimiseks saate klõpsata ka käsku veel täitevärve. Nihutage dialoogiboksi Värvid allosas olevat liugurit Läbipaistvus või sisestage arv liuguri kõrval olevale väljale. Läbipaistvusprotsenti saab muuta nullist (täiesti läbipaistmatu; vaikesäte) kuni sajani (täiesti läbipaistev).

  • Pilttäite lisamiseks või muutmiseks klõpsake käsku Pilt, otsige üles soovitud pilti sisaldav kaust, klõpsake pildifaili ja siis klõpsake nuppu Lisa.

  • Astmiktäite lisamiseks või muutmiseks valige käsk Astmik ja klõpsake soovitud astmikuvarianti.

   Astmiku kohandamiseks klõpsake käsku Veel astmikke ja valige soovitud suvandid.

  • Tekstuurtäite lisamiseks või muutmiseks valige käsk Tekstuur ja klõpsake soovitud tekstuurivarianti.

   Tekstuuri kohandamiseks klõpsake käsku Veel tekstuure ja valige soovitud suvandid.

Lehe algusse

Täite või efekti lisamise kohta lisateabe saamiseks valige ripploendist üksus.

 • Veel võimalusi
 • Mustertäite lisamine
 • Kujundiefekti lisamine või muutmine
 • Kujunditäite kustutamine
 • Kujundiefekti kustutamine
 1. Paremklõpsake kujundit, millele soovite mustertäite lisada, ja valige käsk Vorminda kujundit.

 2. Klõpsake dialoogiboksis Kujundi vormindamine vahekaarti täide .

 3. Valige paanil täide nupp mustri täide ja seejärel valige mustri, esiplaani värv ja taustavärv mustri täitmiseks.

Lehe algusse

 1. Klõpsake kujundit, millele soovite efekti lisada.

  Mitmele kujundile sama efekti lisamiseks klõpsake esimest kujundit ja seejärel juhtklahvi (CTRL) all hoides ülejäänud soovitud kujundeid.

 2. Klõpsake menüü Joonistusriistadalammenüü Vorming jaotises kujundi laadid nuppu kujundi efektidja tehke siis ühte järgmistest.

  The Format tab under Drawing Tools

  Kui menüüd Joonistusriistad ega Vorming ei kuvata, veenduge, et olete kujundi valinud. Võimalik, et peate menüü Vorming avamiseks kujundit topeltklõpsama.

  • Efektide valmiskombinatsiooni lisamiseks või muutmiseks valige Valmiskombinatsioon ja klõpsake seejärel soovitud efekti.

   Valmisefekti kohandamiseks klõpsake käsku Ruumilise efekti suvandid ja valige soovitud suvandid.

  • Varju lisamiseks või muutmiseks valige Vari ja klõpsake seejärel soovitud varjuvarianti.

   Varjuefekti kohandamiseks klõpsake käsku Varjusuvandid ja valige soovitud suvandid.

  • Peegelduse lisamiseks või muutmiseks valige Peegeldus ja klõpsake seejärel soovitud peegeldusvarianti.

   Peegelduse kohandamiseks klõpsake käsku Peegeldussuvandid ja valige soovitud suvandid.

  • Sära lisamiseks või muutmiseks valige Sära ja klõpsake seejärel soovitud säravarianti.

   Kuma kohandamiseks klõpsake nuppu kuma suvandidja valige soovitud suvandid.

  • Pehmete servade lisamiseks või muutmiseks valige käsk Pehmed servad ja klõpsake seejärel soovitud serva suurust ja värvi.

   Pehmete servade kohandamiseks klõpsake käsku Pehmete servade suvandid ja valige soovitud suvandid

  • Serva lisamiseks või muutmiseks valige käsk Kaldlõige ja klõpsake seejärel soovitud kaldlõiget.

   Kaldlõike kohandamiseks klõpsake käsku Ruumilise efekti suvandid ja valige soovitud suvandid.

  • Ruumilise pöörde lisamiseks või muutmiseks valige Ruumiline pööre ja klõpsake seejärel soovitud pööret.

   Pöörde kohandamiseks klõpsake käsku Ruumilise pöörde suvandid ja valige soovitud suvandid.

   Märkused: 

   • Mitme üksikefekti lisamisega kohandatud efekti loomiseks korrake ülaltoodud juhist 2.

   • Kui lisate kujundile ruumilise efekti (nt kalde) ja seejärel lisate pehme serva, ei märka te kujundis visuaalset muutust, kuna ruumilisel efektil on eesõigus. Ruumilise efekti kustutamisel muutub pehme serva efekt nähtavaks.

Lehe algusse

 1. Klõpsake kujundit, mille täite soovite eemaldada.

  Sama täite kustutamiseks mitmest kujundist klõpsake esimest kujundit ja seejärel juhtklahvi (CTRL) all hoides ülejäänud soovitud kujundeid.

 2. Klõpsake menüü Joonistusriistadalammenüü Vorming jaotises kujundite laadid nupu kujundi täidekõrval olevat noolt ja seejärel klõpsake käsku Täiteta.

  Jaotis Kujundilaadid

  Kui menüüd Joonistusriistad ega Vorming ei kuvata, veenduge, et olete kujundi valinud. Võimalik, et peate menüü Vorming avamiseks kujundit topeltklõpsama.

Lehe algusse

 1. Klõpsake kujundit, mille efekti soovite kustutada.

  Mitme kujundi sama efekti kustutamiseks klõpsake esimest kujundit ja seejärel juhtklahvi (CTRL) all hoides ülejäänud soovitud kujundeid.

 2. Klõpsake menüü Joonistusriistadalammenüü Vorming jaotises kujundi laadid nuppu kujundi efektidja tehke siis ühte järgmistest.

  Jaotis Kujundilaadid

  Kui menüüd Joonistusriistad ega Vorming ei kuvata, veenduge, et olete kujundi valinud. Võimalik, et peate menüü Vorming avamiseks kujundit topeltklõpsama.

  • Kujundis efektide valmiskombinatsiooni kustutamiseks valige käsk Valmissäte ja seejärel klõpsake käsku Valmissätteid pole.

   Märkus.: Käsu Valmissätteid pole klõpsamisel ei eemalda te kujundile rakendatud varjuefekte. Kujundi varjude eemaldamiseks täitke alltoodud juhis.

  • Kujundist varju kustutamiseks osutage käsule varija klõpsake käsku Varjuta.

  • Kujundi peegelduse kustutamiseks osutage käsule peegeldusja klõpsake siis käsku peegeldus.

  • Kujundi sära kustutamiseks osutage kursoriga valikule säraja klõpsake seejärel käsku Särata.

  • Kujundi pehmete servade kustutamiseks osutage käsule pehmed servadja klõpsake seejärel käsku Pehmete servadeta.

  • Kujundi serva kustutamiseks osutage käsule viltuja klõpsake siis käsku pole viltune.

  • Ruumilise pöörde eemaldamiseks kujundist osutage kursoriga ruumilisele pöördeleja klõpsake siis käsku ei pöörata.

Märkus.: Kui olete lisanud mitu üksikefekti, korrake kõigi efektide kustutamiseks ülaltoodud juhist 2.

Lehe algusse

Täite lisamine või muutmine

Valige ripploendist Microsoft Office ' i rakendus.

 • Millist rakendust kasutate?
 • Excel
 • Outlook
 • PowerPoint
 • Word
 1. Klõpsake kujundit või tekstivälja, millele soovite täite lisada.

  Mitmele kujundile või tekstiväljale sama täite lisamiseks klõpsake esimest ja seejärel hoidke teiste klõpsamise ajal all tõstuklahvi (SHIFT).

 2. Klõpsake menüü Joonistusriistadalammenüü Vorming jaotises kujundi laadid nuppu kujundi täideja tehke siis ühte järgmistest.

  Joonistusriistade vahekaart Vorming

  • Täitevärvi lisamiseks või muutmiseks klõpsake soovitud värvi või valige Värvita, klõpsake käsku Täiteta.

   Kui soovite muuta värvi, mis ei ole kujunduse värvid, klõpsake nuppu veel täitevärveja seejärel klõpsake vahekaardil Standardne soovitud värvi või segage vahekaardil kohandatud soovitud värv. Vahekaardil Standardne olevaid värve ja kohandatud värve ei värskendata, kui muudate hiljem dokumendi kujundust.

   Täite läbipaistvuse reguleerimiseks saate klõpsata ka käsku veel täitevärve. Nihutage dialoogiboksi Värvid allosas olevat liugurit Läbipaistvus või sisestage arv liuguri kõrval olevale väljale. Läbipaistvusprotsenti saab muuta nullist (täiesti läbipaistmatu; vaikesäte) kuni sajani (täiesti läbipaistev).

  • Täite pildi lisamiseks või muutmiseks klõpsake nuppu pilt, otsige üles soovitud pilt ja klõpsake seda ja seejärel klõpsake nuppu Lisa.

  • astmik täite lisamiseks või muutmiseks osutage käsule astmikja seejärel klõpsake soovitud astmike variatsiooni.

   Astmiku kohandamiseks klõpsake käsku Veel astmikke ja valige soovitud suvandid.

  • Tekstuurtäite lisamiseks või muutmiseks valige käsk Tekstuur ja klõpsake soovitud tekstuurivarianti.

   Tekstuuri kohandamiseks klõpsake käsku Veel tekstuure ja valige soovitud suvandid.

Märkus.: Mustrite täide pole rakenduses Excel 2007 saadaval, kuid saate seda lisandmoodulit sama efekti saavutamiseks kasutada. Lisateavet leiate teemast mustrite täite lisamine exceli 2007 diagrammile või kujundile.

Lehe algusse

 1. Klõpsake kujundit või tekstivälja, millele soovite täite lisada.

  Mitmele kujundile või tekstiväljale sama täite lisamiseks klõpsake esimest ja seejärel hoidke teiste klõpsamise ajal all tõstuklahvi (SHIFT).

 2. Klõpsake menüü Joonistusriistad või tekstivälja tööriistadalammenüü Vorming jaotises kujundi laadid või tekstivälja laadid nuppu kujundi täideja tehke siis ühte järgmistest.

  Menüü Tekstiväljariistad

  • Täitevärvi lisamiseks või muutmiseks klõpsake soovitud värvi või valige Värvita, klõpsake käsku Täiteta.

   Kui soovite muuta värvi, mis ei ole kujunduse värvid, klõpsake nuppu veel täitevärveja seejärel klõpsake vahekaardil Standardne soovitud värvi või segage vahekaardil kohandatud soovitud värv. Vahekaardil Standardne olevaid värve ja kohandatud värve ei värskendata, kui muudate hiljem dokumendi kujundust.

   Läbipaistvuse reguleerimiseks saate klõpsata ka käsku veel täitevärve. Nihutage dialoogiboksi Värvid allosas olevat liugurit Läbipaistvus või sisestage arv liuguri kõrval olevale väljale. Läbipaistvusprotsenti saab muuta nullist (täiesti läbipaistmatu; vaikesäte) kuni sajani (täiesti läbipaistev).

  • Pilttäite lisamiseks või muutmiseks klõpsake käsku Pilt, otsige üles soovitud pilti sisaldav kaust, klõpsake pildifaili ja siis klõpsake nuppu Lisa.

  • astmik täite lisamiseks või muutmiseks osutage käsule astmikja seejärel klõpsake soovitud astmike variatsiooni.

   Astmiku kohandamiseks klõpsake käsku Veel astmikke ja valige soovitud suvandid.

  • Tekstuurtäite lisamiseks või muutmiseks valige käsk Tekstuur ja klõpsake soovitud tekstuurivarianti.

   Tekstuuri kohandamiseks klõpsake käsku Veel tekstuure ja valige soovitud suvandid.

  • Mustri lisamiseks või muutmiseks klõpsake nuppu musterja valige soovitud suvandid.

Lehe algusse

 1. Klõpsake kujundit või tekstivälja, millele soovite täite lisada.

  Mitmele kujundile või tekstiväljale sama täite lisamiseks klõpsake esimest ja seejärel hoidke teiste klõpsamise ajal all tõstuklahvi (SHIFT).

 2. Klõpsake menüü Joonistusriistadalammenüü Vorming jaotises kujundi laadid nuppu kujundi täideja tehke siis ühte järgmistest.

  Joonistusriistade vahekaart Vorming

  • Täitevärvi lisamiseks või muutmiseks klõpsake soovitud värvi või valige Värvita, klõpsake käsku Täiteta.

   Kui soovite muuta värvi, mis ei ole kujunduse värvid, klõpsake nuppu veel täitevärveja seejärel klõpsake vahekaardil Standardne soovitud värvi või segage vahekaardil kohandatud soovitud värv. Vahekaardil Standardne olevaid värve ja kohandatud värve ei värskendata, kui muudate hiljem dokumendi kujundust.

   Täite läbipaistvuse reguleerimiseks saate klõpsata ka käsku veel täitevärve. Nihutage dialoogiboksi Värvid allosas olevat liugurit Läbipaistvus või sisestage arv liuguri kõrval olevale väljale. Läbipaistvusprotsenti saab muuta nullist (täiesti läbipaistmatu; vaikesäte) kuni sajani (täiesti läbipaistev).

  • Täite pildi lisamiseks või muutmiseks klõpsake nuppu pilt, otsige üles soovitud pilt ja klõpsake seda ja seejärel klõpsake nuppu Lisa.

  • astmik täite lisamiseks või muutmiseks osutage käsule astmikja seejärel klõpsake soovitud astmike variatsiooni.

   Astmiku kohandamiseks klõpsake käsku Veel astmikke ja valige soovitud suvandid.

  • Tekstuurtäite lisamiseks või muutmiseks valige käsk Tekstuur ja klõpsake soovitud tekstuurivarianti.

   Tekstuuri kohandamiseks klõpsake käsku Veel tekstuure ja valige soovitud suvandid.

Märkus.: Mustrite täide pole PowerPointis saadaval. Kujunditele saab lisada ka täidiseid. Lisateavet leiate teemast enam mustrite täidemist rakenduses PowerPoint 2007.

Lehe algusse

 1. Klõpsake kujundit või tekstivälja, millele soovite täite lisada.

  Mitmele kujundile või tekstiväljale sama täite lisamiseks klõpsake esimest ja seejärel hoidke teiste klõpsamise ajal all tõstuklahvi (SHIFT).

 2. Klõpsake menüü Joonistusriistad või tekstivälja tööriistadalammenüü Vorming jaotises kujundi laadid või tekstivälja laadid nuppu kujundi täideja tehke siis ühte järgmistest.

  Menüü Tekstiväljariistad

  • Täitevärvi lisamiseks või muutmiseks klõpsake soovitud värvi või valige Värvita, klõpsake käsku Täiteta.

   Kui soovite muuta värvi, mis ei ole kujunduse värvid, klõpsake nuppu veel täitevärveja seejärel klõpsake vahekaardil Standardne soovitud värvi või segage vahekaardil kohandatud soovitud värv. Vahekaardil Standardne olevaid värve ja kohandatud värve ei värskendata, kui muudate hiljem dokumendi kujundust.

   Läbipaistvuse reguleerimiseks saate klõpsata ka käsku veel täitevärve. Nihutage dialoogiboksi Värvid allosas olevat liugurit Läbipaistvus või sisestage arv liuguri kõrval olevale väljale. Läbipaistvusprotsenti saab muuta nullist (täiesti läbipaistmatu; vaikesäte) kuni sajani (täiesti läbipaistev).

  • Pilttäite lisamiseks või muutmiseks klõpsake käsku Pilt, otsige üles soovitud pilti sisaldav kaust, klõpsake pildifaili ja siis klõpsake nuppu Lisa.

  • astmik täite lisamiseks või muutmiseks osutage käsule astmikja seejärel klõpsake soovitud astmike variatsiooni.

   Astmiku kohandamiseks klõpsake käsku Veel astmikke ja valige soovitud suvandid.

  • Tekstuurtäite lisamiseks või muutmiseks valige käsk Tekstuur ja klõpsake soovitud tekstuurivarianti.

   Tekstuuri kohandamiseks klõpsake käsku Veel tekstuure ja valige soovitud suvandid.

  • Mustri lisamiseks või muutmiseks klõpsake nuppu musterja valige soovitud suvandid.

Lehe algusse

Efekti lisamine või muutmine

Valige ripploendist Microsoft Office ' i rakendus.

 • Millist rakendust kasutate?
 • Excel
 • Outlook
 • PowerPoint
 • Word
 1. Klõpsake kujundit või tekstivälja, millele soovite efekti lisada.

  Mitmele kujundile või tekstiväljale sama efekti lisamiseks klõpsake esimest ja seejärel hoidke teiste klõpsamise ajal all tõstuklahvi (SHIFT).

 2. Klõpsake menüü Joonistusriistadalammenüü Vorming jaotises kujundi laadid nuppu kujundi efektidja tehke siis ühte järgmistest.

  Joonistusriistade vahekaart Vorming

  • Efektide valmiskombinatsiooni lisamiseks või muutmiseks valige Valmiskombinatsioon ja klõpsake seejärel soovitud efekti.

   Valmisefekti kohandamiseks klõpsake käsku Ruumilise efekti suvandid ja valige soovitud suvandid.

  • Varju lisamiseks või muutmiseks valige Vari ja klõpsake seejärel soovitud varjuvarianti.

   Varjuefekti kohandamiseks klõpsake käsku Varjusuvandid ja valige soovitud suvandid.

  • Peegelduse lisamiseks või muutmiseks valige Peegeldus ja klõpsake seejärel soovitud peegeldusvarianti.

  • Sära lisamiseks või muutmiseks valige Sära ja klõpsake seejärel soovitud säravarianti.

   Säravärvide kohandamiseks klõpsake käsku Veel säravärve ja valige soovitud värv. Kui soovite muuta värvi, mida kujunduse värvides pole, klõpsake nuppu Veel värve ja siis klõpsake vahekaardil Standardne soovitud värvi või segage vahekaardil Kohandatud oma värv. Vahekaardil Standardne olevaid värve ja kohandatud värve ei värskendata, kui muudate hiljem dokumendi kujundust.

  • Hajusate servade lisamiseks või muutmiseks valige käsk Hajusad servad ja klõpsake serva soovitud suurust.

  • Serva lisamiseks või muutmiseks valige käsk Kaldlõige ja klõpsake seejärel soovitud kaldlõiget.

   Kaldlõike kohandamiseks klõpsake käsku Ruumilise efekti suvandid ja valige soovitud suvandid.

  • Ruumilise pöörde lisamiseks või muutmiseks valige Ruumiline pööre ja klõpsake seejärel soovitud pööret.

   Pöörde kohandamiseks klõpsake käsku Ruumilise pöörde suvandid ja valige soovitud suvandid.

   Märkused: 

   • Mitme üksikefekti lisamisega kohandatud efekti loomiseks korrake ülaltoodud juhist 2.

   • Kui lisate ruumilise efekti (nt viltune või Ruumilise pöörde) ja seejärel lisate pehme serva, siis te ei näe kujundit või tekstivälja, kuna ruumiline efekt on ülimuslik. Kui aga kustutate ruumilise efekti, on see efekt nõrk.

Lehe algusse

 1. Klõpsake kujundit või tekstivälja, millele soovite efekti lisada.

  Mitmele kujundile või tekstiväljale sama efekti lisamiseks klõpsake esimest ja seejärel hoidke teiste klõpsamise ajal all tõstuklahvi (SHIFT).

 2. Klõpsake menüü Joonistusriistad või tekstivälja tööriistadalammenüü Vorming jaotises kujundi laadid või tekstivälja laadid nuppu kujundi täideja tehke siis ühte järgmistest.

  Menüü Tekstiväljariistad

  • Varju lisamiseks või muutmiseks klõpsake jaotises varju efektid nuppu varju efektidja seejärel valige soovitud vari.

   Varju värvi kohandamiseks osutage kursoriga varju värvileja seejärel klõpsake soovitud värvi.

   Kui soovite muuta värvi, mis pole kujunduse värvid, klõpsake käsku veel varju värveja seejärel klõpsake vahekaardil Standardne soovitud värvi või segage vahekaardil kohandatud soovitud värv. Vahekaardil Standardne olevaid värve ja kohandatud värve ei värskendata, kui muudate hiljem dokumendi kujundust.

  • Ruumiliste efektide lisamiseks või muutmiseks klõpsake ruumilise efekti jaotises ruumilist efektija valige soovitud suvandid.

Lehe algusse

 1. Klõpsake kujundit või tekstivälja, millele soovite efekti lisada.

  Mitmele kujundile või tekstiväljale sama efekti lisamiseks klõpsake esimest ja seejärel hoidke teiste klõpsamise ajal all tõstuklahvi (SHIFT).

 2. Klõpsake menüü Joonistusriistadalammenüü Vorming jaotises kujundi laadid nuppu kujundi efektidja tehke siis ühte järgmistest.

  Joonistusriistade vahekaart Vorming

  • Efektide valmiskombinatsiooni lisamiseks või muutmiseks valige Valmiskombinatsioon ja klõpsake seejärel soovitud efekti.

   Valmisefekti kohandamiseks klõpsake käsku Ruumilise efekti suvandid ja valige soovitud suvandid.

  • Varju lisamiseks või muutmiseks valige Vari ja klõpsake seejärel soovitud varjuvarianti.

   Varjuefekti kohandamiseks klõpsake käsku Varjusuvandid ja valige soovitud suvandid.

  • Peegelduse lisamiseks või muutmiseks valige Peegeldus ja klõpsake seejärel soovitud peegeldusvarianti.

  • Sära lisamiseks või muutmiseks valige Sära ja klõpsake seejärel soovitud säravarianti.

   Säravärvide kohandamiseks klõpsake käsku Veel säravärve ja valige soovitud värv. Kui soovite muuta värvi, mida kujunduse värvides pole, klõpsake nuppu Veel värve ja siis klõpsake vahekaardil Standardne soovitud värvi või segage vahekaardil Kohandatud oma värv. Vahekaardil Standardne olevaid värve ja kohandatud värve ei värskendata, kui muudate hiljem dokumendi kujundust.

  • Hajusate servade lisamiseks või muutmiseks valige käsk Hajusad servad ja klõpsake serva soovitud suurust.

  • Serva lisamiseks või muutmiseks valige käsk Kaldlõige ja klõpsake seejärel soovitud kaldlõiget.

   Kaldlõike kohandamiseks klõpsake käsku Ruumilise efekti suvandid ja valige soovitud suvandid.

  • Ruumilise pöörde lisamiseks või muutmiseks valige Ruumiline pööre ja klõpsake seejärel soovitud pööret.

   Pöörde kohandamiseks klõpsake käsku Ruumilise pöörde suvandid ja valige soovitud suvandid.

   Märkused: 

   • Mitme üksikefekti lisamisega kohandatud efekti loomiseks korrake ülaltoodud juhist 2.

   • Kui lisate ruumilise efekti (nt viltune või Ruumilise pöörde) ja seejärel lisate pehme serva, siis te ei näe kujundit või tekstivälja, kuna ruumiline efekt on ülimuslik. Kui aga kustutate ruumilise efekti, on see efekt nõrk.

Lehe algusse

 1. Klõpsake kujundit või tekstivälja, millele soovite efekti lisada.

  Mitmele kujundile või tekstiväljale sama efekti lisamiseks klõpsake esimest ja seejärel hoidke teiste klõpsamise ajal all tõstuklahvi (SHIFT).

 2. Klõpsake menüü Joonistusriistad või tekstivälja tööriistadalammenüü Vorming jaotises kujundi laadid või tekstivälja laadid nuppu kujundi täideja tehke siis ühte järgmistest.

  Menüü Tekstiväljariistad

  • Varju lisamiseks või muutmiseks klõpsake jaotises varju efektid nuppu varju efektidja seejärel valige soovitud vari.

   Varju värvi kohandamiseks osutage kursoriga varju värvileja seejärel klõpsake soovitud värvi.

   Kui soovite muuta värvi, mis pole kujunduse värvid, klõpsake käsku veel varju värveja seejärel klõpsake vahekaardil Standardne soovitud värvi või segage vahekaardil kohandatud soovitud värv. Vahekaardil Standardne olevaid värve ja kohandatud värve ei värskendata, kui muudate hiljem dokumendi kujundust.

  • Ruumiliste efektide lisamiseks või muutmiseks klõpsake ruumilise efekti jaotises ruumilist efektija valige soovitud suvandid.

Lehe algusse

Täite kustutamine

Valige ripploendist Microsoft Office ' i rakendus.

 • Millist rakendust kasutate?
 • Excel
 • Outlook
 • PowerPoint
 • Word
 1. Klõpsake kujundit või tekstivälja, millelt soovite täite kustutada.

  Mitme kujundi või tekstivälja sama täite kustutamiseks klõpsake esimest ja seejärel hoidke teiste klõpsamise ajal all tõstuklahvi (SHIFT).

 2. Klõpsake menüü Joonistusriistadalammenüü Vorming jaotises kujundi laadid nuppu kujundi täideja seejärel käsku Täiteta.

  Jaotise Kujundilaadid pilt

Lehe algusse

 1. Klõpsake kujundit või tekstivälja, millelt soovite täite kustutada.

  Mitme kujundi või tekstivälja sama täite kustutamiseks klõpsake esimest ja seejärel hoidke teiste klõpsamise ajal all tõstuklahvi (SHIFT).

 2. Klõpsake menüü Joonistusriistad või tekstivälja tööriistadalammenüü Vorming jaotises kujundi laadid või tekstivälja laadid nuppu kujundi täideja seejärel käsku Täiteta.

  Text Box Styles group

Lehe algusse

 1. Klõpsake kujundit või tekstivälja, millelt soovite täite kustutada.

  Mitme kujundi või tekstivälja sama täite kustutamiseks klõpsake esimest ja seejärel hoidke teiste klõpsamise ajal all tõstuklahvi (SHIFT).

 2. Klõpsake menüü Joonistusriistadalammenüü Vorming jaotises kujundi laadid nuppu kujundi täideja seejärel käsku Täiteta.

  Jaotise Kujundilaadid pilt

Lehe algusse

 1. Klõpsake kujundit või tekstivälja, millelt soovite täite kustutada.

  Mitme kujundi või tekstivälja sama täite kustutamiseks klõpsake esimest ja seejärel hoidke teiste klõpsamise ajal all tõstuklahvi (SHIFT).

 2. Klõpsake menüü Joonistusriistad või tekstivälja tööriistadalammenüü Vorming jaotises kujundi laadid või tekstivälja laadid nuppu kujundi täideja seejärel käsku Täiteta.

  Text Box Styles group

Lehe algusse

Efekti kustutamine

Valige ripploendist Microsoft Office ' i rakendus.

 • Millist rakendust kasutate?
 • Excel
 • Outlook
 • PowerPoint
 • Word
 1. Klõpsake kujundit või tekstivälja, millelt soovite efekti kustutada.

  Mitme kujundi või tekstivälja sama efekti kustutamiseks klõpsake esimest ja seejärel hoidke teiste klõpsamise ajal all tõstuklahvi (SHIFT).

 2. Klõpsake menüü Joonistusriistadalammenüü Vorming jaotises kujundi laadid nuppu kujundi efektidja tehke siis ühte järgmistest.

  Jaotise Kujundilaadid pilt

  • Sisseehitatud efektide kombinatsiooni kustutamiseks osutage käsule eelsäteja klõpsake nuppu pole.

  • Varju kustutamiseks valige käsk Vari ja klõpsake käsku Varjuta.

  • Peegelduse kustutamiseks valige käsk Peegeldus ja klõpsake käsku Peegelduseta.

  • Sära kustutamiseks valige käsk Sära ja klõpsake käsku Särata.

  • Pehmete servade kustutamiseks valige käsk Pehmed servad ja seejärel klõpsake käsku Pehmete servadeta.

  • Serva kustutamiseks valige käsk Kaldlõige ja klõpsake käsku Kaldeta.

  • Ruumilise pöörde kustutamiseks valige käsk Ruumiline pööre ja klõpsake käsku Pööramiseta.

Mitme üksiku efekti kustutamiseks korrake teist toimingut.

Lehe algusse

 1. Klõpsake kujundit või tekstivälja, millelt soovite efekti kustutada.

  Mitme kujundi või tekstivälja sama efekti kustutamiseks klõpsake esimest ja seejärel hoidke teiste klõpsamise ajal all tõstuklahvi (SHIFT).

 2. Tehke menüü Joonistusriistad või tekstiväljad tööriistademenüüs Vorming ühte järgmistest.

  Text Box Tools, Format tab, Effects buttons

  • Varju kustutamiseks klõpsake jaotises varju efektid nuppu varju efektidja seejärel klõpsake käsku Varjuta efekti.

  • Ruumilise efekti kustutamiseks klõpsake ruumilist efekti jaotises ruumiline efektja seejärel klõpsake väärtust ruumiline efekt.

Märkus.: Kui menüüd Joonistusriistad, tekstivälivõi Vorming ei kuvata, veenduge, et klõpsasite kujundit või tekstivälja.

Lehe algusse

 1. Klõpsake kujundit või tekstivälja, millelt soovite efekti kustutada.

  Mitme kujundi või tekstivälja sama efekti kustutamiseks klõpsake esimest ja seejärel hoidke teiste klõpsamise ajal all tõstuklahvi (SHIFT).

 2. Klõpsake menüü Joonistusriistadalammenüü Vorming jaotises kujundi laadid nuppu kujundi efektidja tehke siis ühte järgmistest.

  Jaotise Kujundilaadid pilt

  • Sisseehitatud efektide kombinatsiooni kustutamiseks osutage käsule eelsäteja klõpsake nuppu pole.

  • Varju kustutamiseks valige käsk Vari ja klõpsake käsku Varjuta.

  • Peegelduse kustutamiseks valige käsk Peegeldus ja klõpsake käsku Peegelduseta.

  • Sära kustutamiseks valige käsk Sära ja klõpsake käsku Särata.

  • Pehmete servade kustutamiseks valige käsk Pehmed servad ja seejärel klõpsake käsku Pehmete servadeta.

  • Serva kustutamiseks valige käsk Kaldlõige ja klõpsake käsku Kaldeta.

  • Ruumilise pöörde kustutamiseks valige käsk Ruumiline pööre ja klõpsake käsku Pööramiseta.

Mitme üksiku efekti kustutamiseks korrake teist toimingut.

Lehe algusse

 1. Klõpsake kujundit või tekstivälja, millelt soovite efekti kustutada.

  Mitme kujundi või tekstivälja sama efekti kustutamiseks klõpsake esimest ja seejärel hoidke teiste klõpsamise ajal all tõstuklahvi (SHIFT).

 2. Tehke menüü Joonistusriistad või tekstiväljad tööriistademenüüs Vorming ühte järgmistest.

  Text Box Tools, Format tab, Effects buttons

  • Varju kustutamiseks klõpsake jaotises varju efektid nuppu varju efektidja seejärel klõpsake käsku Varjuta efekti.

  • Ruumilise efekti kustutamiseks klõpsake ruumilist efekti jaotises ruumiline efektja seejärel klõpsake väärtust ruumiline efekt.

Märkus.: Kui menüüd Joonistusriistad, tekstivälivõi Vorming ei kuvata, veenduge, et klõpsasite kujundit või tekstivälja.

Lehe algusse

Kas vajate veel abi?

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×