Sisukord
×
Animatsioon, video ja heli
Animatsioon, video ja heli

Teksti või objektide animeerimine

Saate oma PowerPointi esitluses animeerida teksti, pilte, kujundeid, tabeleid, SmartArti graafikat ja muid objekte.

Efektide abil saate objekti kuvada, kaotada või teisaldada. Nende abil saate muuta objekti suurust või värvi.

Teie brauser ei toeta videot. Installige Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player või Internet Explorer 9.

Sellel teemal leiate ka video teksti animeerimise kohta.

Esitluses tekstile, piltidele, kujunditele ja muule animatsioonide lisamine

 1. Valige objekt või tekst, mille soovite animeerida.

 2. Valige Animatsioonid ja valige animatsioon.

 3. Valige Efektisuvandid ja valige efekt.

Animatsioonide ja efektide haldamine

Animatsioonide käivitamiseks on esitluses mitmeid võimalusi:

 • Klõpsamisel: Animatsioon käivitatakse slaidi klõpsamisel.

 • Koos eelmisega: Animatsioon esitatakse samal ajal kui järjestuses eelmine animatsioon.

 • Pärast eelmist: Animatsioon esitatakse kohe pärast eelmist animatsiooni.

 • Kestus: Efekti pkendamine või lühendamine.

 • Viivitus: Efekt käivitatakse mõne aja pärast.

Animatsioonile täiendavate efektide lisamine

 1. Valige animatsiooniga objekt või tekst.

 2. Valige Lisa animatsioon ja valige üks.

Animatsioonide järjestuse muutmine

 1. Valige soovitud animatsiooni marker.

 2. Valige soovitud suvand:

  • Nihuta varasemaks: Nihutage animatsiooni järjestus järjekorras varasemaks.

  • Nihuta hilisemaks: Nihutage animatsiooni järjestus järjekorras hilisemaks.

Rühmitatud objektidele animatsiooni lisamine

Saate lisada animatsiooni rühmitatud objektidele, tekstile ja muule.

 1. Vajutage klahvi Ctrl ja valige soovitud objektid.

 2. Valige objektide rühmitamiseks Vorming > Rühmitamine > Rühmita.

 3. Valige Animatsioonid ja valige animatsioon.

Animatsiooni lisamine objektile

 1. Valige objekt, mille soovite animeerida.

 2. Klõpsake menüü Animatsioonid jaotises Animatsioon nuppu Rohkem Nupp Rohkem ja valige soovitud animatsiooniefekt.

  Menüü Animatsioonid jaotis Animatsioon.

  Kuvatakse populaarseimad tulemused. Rohkemate võimaluste vaatamiseks klõpsake galerii allservas nuppu Veel.

Soovitud teema jaotisse liikumiseks ja üksikasjalike juhiste vaatamiseks valige allpool mõni pealkiri.

Efekti kiirus on määratletud sättega Kestus.

 1. Valige slaidil animatsiooniefekt, mida soovite muuta.

 2. Sisestage menüü Animatsioonid jaotise Ajastus käsu Kestus väljale efekti kestuseks soovitud sekundite arv.

  PowerPointi animatsiooniefektide kestuse suvand

  (Maksimaalne: 59 sekundit. Minimaalne: 0,01 sekundit. Saate kestuse ise tippida või kasutada standard astmelise väärtuse valimiseks üles- või allanoolt.)

 1. Valige slaidil animatsiooniefekt, mida soovite muuta.

 2. Avage menüü Animatsioonid jaotis Ajastus ning valige käsu Algus loendist üks allpool kirjeldatud valikutest.

  Animatsioonide käivitamissuvandid rakenduses PowerPoint

  Valik

  Animatsiooniefekti käivitamine

  Klõpsamisel

  Kui klõpsate slaidil

  Koos eelmisega

  Loendi eelmise animatsiooniefektiga samaaegselt. (Üks klõps käivitab samaaegselt kaks või enam animatsiooniefekti.)

  Pärast eelmist

  Kohe pärast seda, kui viimane animatsiooniefekt lõpetab esitamise. (Selle animatsiooniefekti käivitamiseks ei ole vaja rohkem klõpsata.)

Käsk Viivitus määratleb aja, millal kindel animatsiooniefekt käivitub — kas pärast klõpsamist või pärast eelneva animatsiooniefekti lõppu.

 1. Valige slaidil animatsiooniefekt, mida soovite muuta.

 2. Määrake vahekaardi Animatsioonid jaotise Ajastus suvandid väljal Viivitus aeg sekundites.

PowerPointi animatsiooniefektide viivitussuvand

Animatsiooniefektide järjestuse muutmiseks slaidil tehke järgmist.

 1. Avage animatsioonipaan. Klõpsake menüü Animatsioonid jaotises Täiustatud animatsioon nuppu Animatsioonipaan.

 2. Valige animatsioonipaanil animatsiooniefekt, mille järjestust soovite muuta.

 3. Klõpsake menüülindil menüüs Animatsioonid jaotises Ajastus nuppu Muuda animatsioonijärjekorda ja valige üks järgmistest käskudest.

  Animatsioonide ajastussuvandid rakenduses PowerPoint
  • Efekti ühe koha võrra animatsioonijärjekorras üles liigutamiseks valige Nihuta varasemaks.

  • Efekti ühe koha võrra animatsioonijärjekorras alla liigutamiseks valige Nihuta hilisemaks.

  Vajadusel saate käske valida mitu korda, et liigutada valitud efekt sobivasse kohta animatsioonijärjekorras.

Objekti animeerimisel kuvatakse objektist vasakul väike number, mis viitab animatsiooniefekti olemasolule ja selle järjestusele praeguse slaidi animatsioonijärjekorras.

 1. Valige animatsiooni number, mille soovite eemaldada.

 2. Vajutage klaviatuuril kustutusklahvi (Delete).

Põhjalikuma teabe saamiseks lugege teemat Animatsiooniefektide muutmine, eemaldamine või väljalülitamine.

 1. Valige tekst või objekt, millele soovite mitu animatsiooniefekti lisada.

 2. Klõpsake menüü Animatsioonid jaotises Täiustatud animatsioon nuppu Lisa animatsioon.

  Menüü Animatsioonid jaotis Täiustatud animatsioonid.

Pärast ühe või mitme animatsiooniefekti lisamist kontrollige, et need töötavad. Tehke järgmist.

 • Klõpsake menüü Animatsioonid jaotises Eelvaade nuppu Eelvaade.

  Menüü Animatsioonid jaotis Eelvaade.

Mitmele objektile sama animatsiooniefekti ükshaaval käsitsi lisada pole mõistlik. Animatsioonide ühelt objektilt teisele kopeerimiseks saate kasutada animatsioonipintslit. Täpsema teabe ja tutvustava lühivideo leiate teemast Animatsioonide paljundamine animatsioonipintsliga.

Animatsioonipintsel kuvatakse animatsiooniefektide tööriistaribal, kui slaidil on valitud (aktiivne) mõni animatsiooniefektiga üksus

Animatsiooni lisamine tekstile, objektile või diagrammile

 • Valige üksus, mida soovite animeerida, klõpsake menüüd Animatsioonid ja seejärel valige üks järgmistest.

  Kui soovite, et üksus

  Klõpsake lindi menüüs Animatsioonid siin

  Slaidil kuvamine

  Choose one of the motion options to animate text or an object

  (Täiendavate valikute kuvamiseks klõpsake paremnoolt)

  Rõhutuse vastuvõtmine

  Choose one of the emphasis options to highlight text or an object

  Slaidilt väljumine

  Choose one of the exit options to animate an object so it disappears from the screen

  Määratletud tee järgimine

  Choose one of the Motion Path options to make objects move in a defined way

Ühele objektile saate rakendada mitu animatsiooni. Lihtsalt valige objekt uuesti ja rakendage täiendav efekt.

Iga animatsiooniefekti tähistab slaidil objekti kõrval Animation number arv, mis näitab objekti esitamise järjestust.  Kui kaks animatsiooniefekti on seatud samal ajal mängima, tähistab neid nummerdatud virn Animation numbered stack.

Animatsiooniefektide redigeerimine

Animatsiooniefektide muutmiseks, eemaldamiseks või järjestuse muutmiseks tehke järgmist.

 1. Valige soovitud slaid ja klõpsake sellel selle animeeritud efekti numbrit, mida soovite muuta.

 2. Parempoolsel paanil Animatsioonid kuvatakse kõik slaidi animatsioonid.

  Set animation options in the properties pane

  Siin saate teha järgmist.

  • Animatsioonide järjestuse muutmine või eemaldamine rakenduses Esitamisalus

  • Animatsiooni tööviisi muutmine või heli lisamine efektisuvandites

   Kuvatõmmisel on kujutatud paani Animatsioonid jaotis Efektisuvandid, kus on laiendatud menüü Heli.

  • Animatsiooni alguse ja ajastuse pikkuse muutmine

   Kuvatõmmisel on kujutatud paani Animatsioonid jaotis Ajastus koos suvanditega Algus, Kestus, Viivitus ja Korda ning esitamise lõpetamisel tagasikerimise märkeruut.

  • Tühja diagrammi kuvamiseks animatsiooni alguses, kui animatsiooniefekt on valitud animatsioonipaani jaotises Diagrammi animatsioonid, märkige ruut Alusta animatsiooni diagrammi tausta joonistamisega .

   Kuvatõmmis, millel on kujutatud paani Animatsioonid jaotis Diagrammianimatsioonid koos pildi rühmitamise rippmenüü suvandiga ja animatsiooni Start märkeruuduga, joonistades diagrammi tausta.

Muudatuste eelvaate kuvamiseks valige Esita saatja .

Lisateave

Teksti ja objektide animeerimine liikumisteega

Animatsiooniefektide muutmine või eemaldamine

Sõnade reahaaval kuvamine

Täpipunktide animeerimine ükshaaval

Animatsiooni rakendamine

 1. Valige slaidil objekt või tekst, mille soovite animeerida.

  Selles kontekstis on „objekt“ mis tahes asi slaidil, nt pilt, diagramm või tekstiväli. Slaidil objekti valimisel kuvatakse objekti ümber suurusepidemed. (Animatsiooni puhul on objekt ka tekstivälja lõik, kuid seda valides puuduvad sellel suurusepidemed. Selle asemel on suurusepidemed tervel tekstiväljal.)

 2. Avage lindi menüüs Animatsioonid animatsioonide galerii ja valige soovitud animatsioon.

  Animatsioonide galerii suvandid PowerPoint Online'is
 3. Saadaolevate suvandite hulgast valimiseks avage menüü Animatsioonid loend Efektisuvandid. Efektisuvandid on saadaval tekstile või animatsiooni suuna või erksuse valimiseks. (Kõigil animatsioonidel ei ole efektisuvandeid.)

 4. Animatsiooni eelvaate kuvamiseks valige lindi menüüs Slaidiseanss nupp Esita algusest.

  Slaidiseansi alustamiseks valige lindi menüüs Vaade nupp Esita algusest.

  (Kui olete lihtsustatud lindi välja lülitanud, pole teil menüüd Slaidiseanss ; kasutage slaidiseansi käivitamiseks menüüd Vaade .)

 5. Klõpsake slaidiseansivaates animatsiooniefekti esitamiseks slaidi.

Animatsiooniefekti eemaldamine

 1. Valige animeeritud objekt.

 2. Avage lindi menüüs Animatsioonid animatsioonide galerii ja valige Pole.

Animatsiooniefektide järjestuse muutmine

Objekti animeerimisel kuvatakse objektist vasakul väike number, mis viitab animatsiooniefekti olemasolule ja selle järjestusele slaidi animatsioonijärjekorras. Need markerid kuvatakse siis, kui on valitud lindi menüü Animatsioon.

 1. Valige slaidil animeeritud objekt.

 2. Klõpsake lindi menüü Animatsioon jaotises Ajastus käsku Nihuta varasemaks või Nihuta hilisemaks.

  Iga klõpsamine muudab objekti kohta järjekorras ühe sammu võrra. Animatsioonimarkerite nummerdus muutub vastavalt efektide järjestusele.

Lisateave

Teksti rea-, sõna- või tähthaaval kuvamine

Animeeritud GIF-i lisamine slaidile

Ühele objektile mitme animatsiooniefekti rakendamine

Liikumisteega animatsiooniefekti lisamine

Ruumilised animatsiooniefektid PowerPointis

Slaidide üleminekud

Animatsioonid ja üleminekud

Kas vajate veel abi?

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega

Kas sellest teabest oli abi?

Kui rahul te keelekvaliteediga olete?
Mis mõjutas teie hinnangut?

Täname tagasiside eest!

×