Rakenduse Excel 2013 Power Pivoti mõõdud on andmeanalüüsis kasutatavad arvutused. Tavalisemad ettevõtlusaruannetes ettetulevad näited on summad, keskmised, miinimum- ja maksimumväärtused, loendused ja keerukamad arvutused, mille saate luua andmeanalüüsi avaldiste (DAX) valemite abil.

PivotTable-liigendtabelis, PivotChart-liigenddiagrammis või aruandes sisestatakse mõõdud väärtuste alasse, kus neid ümbritsevad rea- ja veerusildid määratlevad väärtuse konteksti. Näiteks müügi mõõtmisel aasta (veerud) ja regiooni (read) järgi arvutatakse mõõdu väärtus vastavalt antud aastale ja regioonile. Mõõdu väärtus muutub alati sõltuvalt ridade, veergude ja filtrite valikutest, tänu millele saab koostada spetsiifilisi andmeanalüüse.

Kuigi nii mõõtude kui ka arvutuslike veergude aluseks on valem, on need siiski erineva kasutusotstarbega. Mõõte kasutatakse kõige sagedamini PivotTable-liigendtabeli või PivotChart-liigenddiagrammi väärtuste alas. Arvutuslikke veerge kasutage siis, kui soovite arvutatud tulemused panna PivotTable-liigendtabeli teise alasse (nt PivotTable-liigendtabeli veerg või rida või PivotChart-liigenddiagrammi telg). Oluline on mõista, millal peaks arvutuslike veergude asemel kasutama mõõte ja vastupidi. Lisateavet leiate teemast Arvutused Power Pivotis ja Arvutatud veerud Power Pivotis.

Mõõtude ülevaade

Mõõdud on kas kaudselt või otse loodavad, millest oleneb nende kasutamisviis PivotTable-liigendtabelis või PivotChart-liigenddiagrammis ja muudes rakendustes, mis kasutavad andmeallikana Power Pivoti andmemudelit.

Kaudselt loodav arvutuslik väli

Excel loob kaudselt mõõdu siis, kui te lohistate välja, nt Sales Amount, PivotTable-liigendtabeli väljade loendi väärtuste alasse. Kuna kaudselt loodavad mõõdud loob Excel ise, ei pruugi te teadagi, et loodud on uus mõõt. Kui aga vaatate hoolikalt väärtuste loendit, ilmneb, et müügisumma väli on tegelikult mõõt nimega Sum of Sales Amount ja kuvatakse selle nimega nii PivotTable-liigendtabeli väljaloendi väärtustealas kui PivotTable-liigendtabelis.

PivotTable-liigendtabelis kaudselt loodud mõõt

Peidetud arvutatud väli

Kaudselt loodavad mõõdud saavad kasutada ainult standardliitmist (SUM, COUNT, MIN, MAX, DISTINCTCOUNT või AVG) ja peavad kasutama selle liitmise jaoks määratud andmevormingut. Lisaks saab kaudselt loodavaid mõõte kasutada ainult selles PivotTable-liigendtabelis või diagrammis, mille jaoks need loodi.

Kaudselt loodav mõõt on kindlalt seotud selle aluseks oleva väljaga, mõjutades seda, kuidas mõõtu hiljem kustutada või muuta saab.

Otse loodav arvutuslik väli

Otse loodava mõõdu loote teie, kui te lahtris või arvutusalas valemi valite või selle tipite või kui kasutate Power Pivotis automaatsumma funktsiooni. Enamik teie loodud mõõte on otse loodavad.

Power Pivoti arvutusalal otse loodud mõõt

Selgesõnaline arvutatud väli

Otse loodud mõõte saab kasutada kõigis töövihiku PivotTable-liigendtabelites ja PivotChart-liigenddiagrammides, samuti Power View’ aruannetes. Lisaks saab neid laiendada KPI-deks või vormindada mõneks arvandmete jaoks saadaolevaks stringiks. Kontekstimenüü käsud Loo KPI ja Vorming on saadaval ainult siis, kui kasutate otse loodud mõõtu.

Märkus.: Kui kasutate mõõtu KPI-na, ei saa te seda muudeks arvutusteks kasutada: kui soovite valemit ka arvutustes kasutada, peate tegema koopia. Lisateavet KPI-de kohta leiate teemast Juhtimismõõdikud (KPI-d) lisandmoodulis Power Pivot.

Lehe algusse

Näide

Adventure Worksi müügijuhil on palutud esitada edasimüüjate müügiprognoosid järgmise aasta kohta. Ta otsustab oma hinnangute aluseks võtta eelmise aasta müügisummad, lisades kuueprotsendilise aastakasvu, mis saavutatakse tänu järgmiseks kuueks kuuks kavandatud mitmesugustele kampaaniatele.

Prognooside loomiseks impordib ta eelmise aasta edasimüüjate müügiandmed ja lisab PivotTable-liigendtabeli. Ta leiab edasimüüjate müügitabelist välja Sales Amount ja lohistab selle PivotTable-liigendtabeli väljaloendi väärtuste alasse. Väli kuvatakse PivotTable-liigendtabelis üksikväärtusena, mis on kõigi edasimüüjate müükide summa eelmisest aastast. Ta märkab, et kuigi ta ei määratlenud arvutust ise, on see automaatselt lisatud ja välja uueks nimeks on väljaloendis ning PivotTable-liigendtabelis määratud Sum of Sales Amount. Exceli rakendatud sisseehitatud kokkuvõttefunktsioon =SUM('FactResellerSales'[SalesAmount]) teeb arvutuse. Ta määrab kaudselt loodud mõõdu nimeks Last Year Sales.

Järgmine arvutus on tuleva aasta müügiprognoos, mille aluseks on eelmise aasta müük korrutatuna 1,06-ga, et lisada eeldatav 6-protsendiline kasv edasimüüjate äritegevuses. Selleks arvutuseks peab ta mõõdu looma otse, kasutades nuppu Uus arvutuslik väli, et luua arvutus nimega Planeeritud müük. Ta sisestab järgmise valemi: =SUM('FactResellerSales'[SalesAmount])*1.06.

Uus mõõt lisatakse PivotTable-liigendtabeli väljaloendis väärtuste alasse. Samuti lisatakse see tabelisse, mis on PivotTable-liigendtabeli väljaloendis parajasti aktiivne. Tabel määrab mõõdu jaoks töövihikus koha. Kuna ta eelistab mõõdu panna teise tabelisse, redigeerib ta mõõtu ja muudab selle tabeliseost.

Väga kiiresti ja vähese vaevaga on müügijuhil põhiteave paigas. Nüüd saab ta oma prognoose hinnata, filtreerides kindlaid edasimüüjaid või lisades tooteseeria teabe, et kontrollida, kas tulevased kampaaniad on edasimüüja pakutavatele toodetele.

Mõõtude nimetamine

Mõõte saab pärast nende loomist ümber korraldada ja ümber nimetada. Mõõtude muutmisel on siiski mõned kitsendused.

  • Mõõdud kuvatakse PivotTable-liigendtabeli väljaloendis (kui need pole peidetud) koos muude objektidega. Püüdke neile määrata sellised nimed, mille järgi saaks aru, mis toiminguks need on mõeldud.

  • Mõõtude nimed ei tohi tabelis korduda.

  • Vältige nimesid, mida on samas töövihikus juba mõõtude nimetamisel kasutatud. Kuigi mõõdul ja arvutuslikul veerul tohib põhimõtteliselt sama nimi olla, võivad kattuvad nimed põhjustada arvutusvigu.

  • Kui muudate mõõdu nime, tuleb värskendada ka valemeid, mis seda kasutavad. Kui te pole käsitsi värskendamise režiimis, värskendatakse valemi tulemid automaatselt. See võib veidi aega võtta.

  • Kuna nimi on osa mõõdu valemist, ei tohi teatud märke nimes kasutada. Lisateavet leiate teemast DAX-i süntaksis "Nimetamisnõuded".

Lehe algusse

Näpunäide.: Mitme tabeli mõõtude ühte tabelisse rühmitamiseks saate luua tühja tabeli ja seejärel mõõdud sinna teisaldada või seal uued mõõdud luua. Pidage meeles, et DAX-valemis võib olla vajalik muude tabelite veergudele viidates lisada tabelite nimed.

Toimingud

Järgmises artiklis on juhised peidetud ja selgesõnaliste arvutatud väljade loomiseks.

Mõõdu loomine PivotTable-liigendtabelis või PivotChart-liigenddiagrammis

Lehe algusse

Kas vajate veel abi?

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liitu Microsofti Insideri programmis osalejad

Kas sellest teabest oli abi?

Kui rahul te tõlkekvaliteediga olete?

Mis mõjutas teie kasutuskogemust?

Kas soovite jagada veel tagasisidet? (Valikuline)

Täname tagasiside eest!

×