Logi sisse Microsofti kontoga
Logige sisse või looge konto.
Tere!
Select a different account.
Teil on mitu kontot
Valige konto, millega soovite sisse logida.

Viimati värskendatud jaanuaris 2013

Sisu

See leht kujutab endast Microsoft Lynci toodete privaatsusavalduse lisa. Mõne kindla Microsoft Lynci toote või teenuse andmete kogumise ja kasutamise põhimõtete paremaks mõistmiseks lugege läbi nii Microsoft Lynci toodete privaatsusavaldus kui ka see lisa.

Selles privaatsusavalduse lisas käsitletakse Microsoft Lync Web Appi suhtlustarkvara juurutamist ja kasutamist, kui konverentsi majutav ettevõte on juurutanud Microsoft Lync Server 2010. Kui konverentsi asutanud ettevõte kasutab Lync Server 2010 teenusena (st tarkvara käitavate serverite majutaja on kolmas osapool (nt Microsoft), edastatakse teave sellele kolmandale osapoolele. Kolmandale osapoolele edastatud andmete kasutamise kohta lisateabe saamiseks pöörduge majutava osapoole juhtkonna või teenusepakkuja poole.

Kliendipoolne logimine

Funktsiooni kirjeldus. Kliendipoolne logimine võimaldab logida Lync Web Appi kasutusteabe Lync Web Appi programmi mälus ja salvestada logid teie valitud asukohta. Kui otsustate microsofti tugimeeskonnale anda logimisteavet, saab seda kasutada ilmneda võivate Lync Web Appi probleemide tõrkeotsinguks.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave. Kui lubate Client-Side logimise, salvestatakse teie määratud asukohta järgmine teave: koosoleku teema, asukoht, seansi algatusprotokolli (SIP) sõnumite päiseteave, teave Lync Web Appi sõnumite saatja ja vastuvõtja kohta, sõnumi marsruut, ühiskasutusse antud programmide nimed, jagatavate manuste nimed, teisteGa jagatavate Microsofti PowerPoint failide nimed, jagatavate tahvlite nimed, jagatavate küsitluste nimed, jagatud küsitlusküsimused ja teie poolt hääletatud valiku register. Lync Web Appi kiirsõnumivestluste või muu koosolekusisese sisu sisu ei logita kunagi. Microsoftile ei saadeta automaatselt mingit teavet, kuid soovi korral saate logid käsitsi saata.

Teabe kasutus. Kliendipoolseid logisid saab kasutada Lync Web Appi probleemide tõrkeotsinguks.

Valikuvõimalused/juhtimine. Kliendipoolne logimine on vaikimisi välja lülitatud ja kasutaja peab selle sisse lülitama järgmiselt.

 1. Klõpsake menüüs Hammasrattaboks nuppu Suvandid.

 2. Märkige ruut Luba logimine . Selle märkeruudu tühjendamine tähendab, et kasutusteavet ei logita.

 3. Klõpsake nuppu OK.

Töölaua/programmi ühiskasutus

Funktsiooni kirjeldus. Töölaua/programmi ühiskasutuse funktsioon võimaldab teil anda ühiskasutusse oma arvuti kuva või kindlad programmid, mida käitate Lync Web Appi vestluses teiste osalejatega.

Töölaua/programmi ühiskasutus Lync Web Appis on võimalik ainult siis, kui installite lisandmooduli. Kui proovite töölaua/programmi ühiskasutust esimest korda käivitada, palutakse teil installida lisandmoodul. Ühistöölaua või -programmi kuvamiseks pole vaja lisandmoodulit installida.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave. Kui käivitate ühiskasutusseansi olenevalt sellest, mida jagate, näevad kõik vestluses osalejad teie arvuti ekraanil kuvarit(id), kogu töölauda või valitud programme. Microsoftile ei saadeta mingit teavet.

Teabe kasutus. Töölaua/programmi ühiskasutuse abil saate vestluss osalejatega koostööd teha.

Valikuvõimalused ja juhtimine.

Töölaua/programmi ühiskasutuse käivitamiseks käimasoleva Lync Web Appi koosoleku ajal tehke järgmist.

 1. Klõpsake vestlusaknas nuppu Anna ühiskasutusse .

 2. Valige menüüst Töölaud või Programm.

 3. Valige avanevas dialoogiboksis kuvar (kui annate töölaua ühiskasutusse ja teil on mitu kuvarit) või üks või mitu programmi (kui annate programmi ühiskasutusse).

Töölauaprogrammi ühiskasutuse lõpetamiseks tehke järgmist.

 1. Valige ekraani ülaservas oleval ühiskasutusribal Käsk Lõpeta ühiskasutus .

  NB!: 

  • Digitaal- Rights Management tarkvaraga kaitstud töölaual avatud dokumendid või pildid võivad Lync Web Appi vestluses olla nähtavad ka teistele, kellega oma töölauda jagate.

  • Teatud rakendusi (nt Visio, Excel ja Notepad) ei saa aknapõhiselt ühiskasutusse anda. See tähendab, et kui teil on avatud mitu rakenduse akent, jagab Lync Web App kõiki avatud (minimeerimata) aknaid. Lync Web App kuvab ühiskasutusääris kõigi ühisakende ümber, et näidata, et need on ühiskasutuses.

  • Opsüsteemis Windows 8 võidakse vaatamata sellele, et ühiskasutusriba ei kuvata, jätkata siis, kui kasutaja lahkub töölauarežiimist, algselt ühiskasutusse antud rakendusega kattuvate kuvaosade esitamist.

Töölaua/programmi ühiskasutuse juhtelement

Funktsiooni kirjeldus. Ühiskasutuse juhtimise abil saate anda juhtimise oma töölauale või programmile samal koosolekul, mis kasutab microsoft Lync 2010 klientrakendust, Lync Web Appi klientrakendust või mõnes muus arvutis asuvat Microsoft Lync 2010 Attendee klientrakendust.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave. Kui annate kellelegi teisele juhtimise, saab see isik juhtida teie arvutit või valitud programmi ja teha muudatusi , just nagu kasutaks ta teie arvutit otse oma klaviatuuri ja hiirega. Teie ja teised Lync Web Appi vestluses osalejad saavad neid muudatusi kohe vaadata. Microsoftile ei saadeta mingit teavet.

Teabe kasutus. Ühiskasutuse juhtelementi saate kasutada selleks, et teised saaksid teie töölaua või programmide juhtimise üle võtta (olenevalt sellest, mida jagate) samal ajal, kui teie ja teised vestluses osalejad seda jälgite.

Valikuvõimalused ja juhtimine.

Vestluses töölaua juhtimise jagamiseks tehke järgmist.

1.In vestlusaknas nuppu Anna ühiskasutusse ja seejärel jagage soovitud sisu (nt töölaud).

2.Valige isik ekraani ülaservas oleva ühiskasutusriba menüüst Anna juhtimine üle.

Töölaua juhtimise tühistamiseks kaugosapoolelt tehke järgmist.

1.Klõpsake ekraani ülaservas oleval ühiskasutusribal menüüd Anna juhtimine üle.

2.Valige Võta juhtimine tagasi.

Koosolekusisene (mitme osalejaga) kiirsõnumside

Funktsiooni kirjeldus. In-Meeting kiirsõnumsidefunktsioon võimaldab saata ja vastu võtta Lync Web Appi koosolekul osalejatele tekstsõnumeid. Saadetud sõnumid edastatakse kõigile osalejatele

Kogutav, töödeldav ja edastatav teave. Kiirsõnumid edastatakse kõigile vestluses osalejatele (v.a need, kes liituvad ainult telefoni teel), kes on vestlusega liitunud. Microsoftile ei saadeta mingit teavet.

Teabe kasutus. Kiirsõnumid aitavad hõlbustada koostööd koosolekul osalejatega ning lisaks muule saate anda ühiskasutusse kirjalikke tekste (nt veebiaadresse, dokumendi mustandi jm).

Valikuvõimalused ja juhtimine. In-Meeting kiirsõnumside funktsiooni lubamiseks peab kasutaja klõpsama vestlusaknas nuppu Kiirsõnum.

NB!:  Lync Web App ei luba kasutajal kiirsõnumite transkripte salvestada, kuid lynci kasutavad osalejad saavad kiirsõnumivestluse transkriptsiooni oma arvutisse salvestada.

Koosolekumanused

Funktsiooni kirjeldus. Faile saate koosolekul osalejatele ühiskasutusse anda, kui laadite need üles manustena.

Kogutav, töödeldav ja edastatav teave. Manuseid talletatakse rakenduses Lync Server 2010 vastavalt koosoleku sisu aegumispoliitikatele, mille ettevõtte administraator on konverentsi majutamiseks määratlenud. Soovi korral saate manused üles laadida. Manused laadite alla teie või teised koosolekul. Microsoftile ei saadeta mingit teavet.

Teabe kasutus. Üleslaaditud koosolekumanustes sisalduvat teavet jagatakse lync 2010 koosoleku teiste osalejatega.

Valikuvõimalused ja juhtimine.

Esinejad saavad manuste kättesaadavust piirata vastavalt koosolekul osalejate rollidele (korraldaja, esinejad, kõik). Kui manus pole teie rolli jaoks saadaval, ei kuvata seda oma manuste loendis.

Koosolekult väljahelistamine / Telefon kutsumine

Funktsiooni kirjeldus. Koosoleku väljahelistamise funktsioon võimaldab Lync Web Appi kasutajatel koosoleku heliga liituda, paludes koosolekul helistada kasutaja määratud PSTN- või mobiiltelefoninumbril.

Telefon kutsumise funktsioon võimaldab Koosolekul osalejatel Lync Web Appi kasutajatel lisada olemasolevale helivideo (AV) koosolekule PSTN-i või mobiiltelefoninumbri.

Kogutav, töödeldav ja edastatav teave. Kui AV-koosolekule kutsutud PSTN-kasutaja saab kõne, saab ta AV-koosoleku korraldaja helistaja ID (mitte tingimata selle osapoole helistaja ID, kes ta koosolekule lisas). Rahvusvaheliste kõnede korral võidakse aeg-ajalt lüüsi number kuvada helistaja ID-na. Kohe, kui PSTN-i kasutaja telefonile vastab, liitub ta kohe koosolekuga. Luuakse nimistus koos kutsutud osaleja telefoninumbriga ja see on nähtav teistele koosolekul osalejatele, kui kasutatakse funktsiooni Kutsu Telefon.

Teabe kasutus. Korraldaja helistaja ID saadetakse koosolekule kutsutavale PSTN-i kasutajale. Microsoftile ei saadeta mingit teavet.

Valikuvõimalused ja juhtimine. Sellel funktsioonil pole kasutaja või ettevõtte administraatori jaoks mõeldud juhtelementi. Võimaluse korral võite enne PSTN-kasutaja lisamist saata PSTN-i kasutajale kiirsõnumi või meilisõnumi, et küsida, kas tal on AV-koosolekuga liitumise õigus, nii et ta on teadlik, et ta liitub koosolekuga. PSTN-i kasutaja ei saanud ka kõnet aktsepteerida.

Küsitlus

Funktsiooni kirjeldus. Lync Web Appi kasutajad saavad võrgukoosolekute ja -vestluste ajal korraldada küsitlusi ja koguda osalejatelt anonüümseid vastuseid.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave. Individuaalsed hääled on anonüümsed. Koondküsitluse tulemeid näevad kõik esinejad ja iga esineja saab neid kuvada kõigile osalejatele. Küsitlusi talletatakse rakenduses Lync Server 2010 vastavalt koosolekusisu aegumispoliitikatele, mille ettevõtte administraator on konverentsi majutamiseks määratlenud. Microsoftile ei saadeta mingit teavet.

Teabe kasutus. Küsitlusfunktsioon parandab koostööd, võimaldades esinejatel kiirelt määrata osalejate eelistused.

Valikuvõimalused ja juhtimine.

 • Esinejad saavad piirata küsitluste saadavust vastavalt osaleja rollile (korraldaja, esinejad, kõik), kui küsitlust kõigile osalejatele ei kuvata. Kui küsitlus pole teie rolli jaoks saadaval, ei kuvata seda praegu ühiskasutusse andmata sisuloendis ja küsitlust ei saa teie kohalikku arvutisse salvestada.

 • Esinejad saavad küsitluse igal ajal avada või sulgeda ja tulemused kustutada.

Koostöö PowerPointis

Funktsiooni kirjeldus. Lync Web Appi kasutajad saavad võrguvestluse või koosoleku ajal PowerPoint esitlusi vaadata ja marginaale lisada. Lync Web Appi kasutajad ei saa oma arvutist PowerPoint esitlust üles laadida ega esitada, kuid kui esitlus on koosolekul saadaval (kui Lynci kasutaja on selle koosolekule üles laadinud), saavad Lync Web Appi kasutajad esitluse esitada.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave:

Teie toimingud kasutavad seda funktsiooni olenemata sellest, kas liigute slaidide kaudu või lisate PowerPoint esitlusele marginaale. Kõik vestluses või koosolekul esitatud failid edastatakse kõigile koosolekul osalejatele ja nad saavad selle otse oma arvuti kausta salvestada. Faili omanik või esineja saab takistada teistel faili Lync Web Appis salvestamast, kuid see ei takista neil seda koosolekul nägemast.

Teabe kasutus. Koostöö PowerPointis aitab vestluses osalejatel pakkuda tõhusaid esitlusi ja saada tagasisidet.

Valikuvõimalused ja juhtimine.

 • Esinejad saavad marginaalide lisamise õigusi piirata vastavalt osaleja rollile (ainult esinejad, kõik, pole), tehes järgmist.

  1. Klõpsake vestlusakna dialoogiboksi Liitumisteave ja Koosoleku suvandid nuppu Koosoleku suvandid.

  2. Klõpsake jaotise Õigused ripploendis Marginaaliõigused soovitud suvandit .

  3. Klõpsake nuppu OK.

 • Esinejad saavad piirata osalejatel mitteesitavate slaidide kuvamist. Selleks tehke järgmist.

  1. Klõpsake dialoogiboksis Liitumisteave ja koosoleku suvandid nuppu Koosoleku suvandid.

  2. Klõpsake jaotise Õigused ripploendis Eraviisiline kuvamine soovitud suvandit.

  3. Klõpsake nuppu OK.

Märkus.:  Selle õiguse saab määrata vastavalt osaleja rollile (ainult esinejad, kõik või mitte ükski).

 • Esinejad saavad PowerPoint esitluse kättesaadavust piirata vastavalt osaleja rollile (korraldaja, esinejad, kõik), kui PowerPoint esitlust ei jagata. Kui PowerPoint esitlus pole saadaval, ei näe te seda ühiskasutusse andmata sisuloendis ja te ei saa seda oma arvutisse salvestada.

Salvestamine

Funktsiooni kirjeldus. See funktsioon kuvab salvestise teatise, kui keegi kasutab Lync Web Appi kaudu koosolekuga liitumisel heli ja koosoleku sisu salvestamiseks salvestisega ühilduvat klientrakendust (nt Lync).

Kogutav, töödeldav või edastatav teave. Kui esinejad otsustavad salvestada, salvestatakse salvestis nende arvutisse. Salvestisest genereeritud täiendavad videofailid salvestatakse vaikimisi esineja kohalikku arvutisse, kuid neid saab salvestada ka teise arvutisse, kui salvestav esineja on selle määranud. Kui kasutajad laadivad koosolekule sisu üles, antakse neile või teistele kasutajatele loodavatele salvestistele sisu lisamise õigus.

Teabe kasutamine. Salvestist saavad esitada kõik, kellel on juurdepääs salvestuse salvestuskohale.

Valikuvõimalused ja juhtimine. Lync Web Appis pole salvestamine saadaval. Kui aga koosolekul osaleja kasutab ühilduvat klientrakendust (nt Lynci), siis püsiv jalus mainib, et "Teised salvestavad..." kuvatakse hõljuk kohtspikrina saadaolevate esimese 10 salvestaja loendiga. Kui te ei soovi osaleda salvestises, võite koosolekult väljuda.

Koostöö tahvlil

Funktsiooni kirjeldus. Selle funktsiooni abil saate Lync Web Appis anda virtuaalseid tahvleid ühiskasutusse ning lisada neile võrgukoosolekute ja -vestluste ajal marginaale.

Kogutav, töödeldav ja edastatav teave. Tahvlitele tehtud marginaale näevad kõik osalejad. Tahvleid talletatakse lync Server 2010 koosoleku sisu aegumispoliitikate kohaselt. Microsoftile ei saadeta mingit teavet.

Teabe kasutamine. Tahvli funktsioon parandab koostööd, võimaldades koosolekul osalejatel arutada ideid, teha ajurünnakuid, teha märkmeid jne.

Valikuvõimalused ja juhtimine. Esinejad saavad tahvli kättesaadavust piirata vastavalt osaleja rollile (korraldaja, esinejad, kõik), kui tahvlit ei kuvata kõigile osalejatele. Kui tahvel pole kasutajale saadaval, ei näe ta seda oma sisuloendis ega saa seda oma arvutisse salvestada.

Lehe algusse

Kas vajate rohkem abi?

Täiendage oma oskusi

Tutvuge koolitusmaterjalidega >

Kasutage uusi funktsioone enne teisi

Liitu Microsofti Insideri programmis osalejad >

Kas sellest teabest oli abi?

Kui rahul te keelekvaliteediga olete?
Mis mõjutas teie hinnangut?

Täname tagasiside eest!

×