Viimati värskendatud: mai 2012

Kindla Microsoft Lynci toote puhul kehtivate andmete kogumise ja kasutamise põhimõtete mõistmiseks peaksite lugema nii käesolevat privaatsusavaldust kui ka kõiki kehtivaid lisasid.

Üldine

Microsoft on pühendunud teie privaatsuse kaitsmisele, pakkudes tarkvara, mille jõudlus, võimsus ja mugavus teie kui arvutikasutaja soovidele vastavad. Käesolevas privaatsusavalduses on selgitatud mitut selle dokumendi lõigus Lisad loetletud Microsofti toodetega seotud andmete kogumise ja kasutamise toimingut. See keskendub funktsioonidele, mis suhtlevad Internetiga. Siinne teave ei kehti muude Microsofti ühendusega või ühenduseta saitide, toodete ega teenuste kohta.

Lisad – 2010. aastal välja antud tooted

Teie andmete kogumine ja kasutamine

Teavet, mida teilt kogume, tarvitavad Microsoft ja tema juhitavad allettevõtted ja tütarettevõtted teie kasutatavate funktsioonide võimaldamiseks ning nende teenuste pakkumiseks või tehingute sooritamiseks, mida olete soovinud või lubanud. Seda võidakse kasutada ka Microsofti toodete ja teenuste analüüsimiseks ja täiustamiseks.

Võime saata teatud kohustuslikke teenusesuhtlusi, nt tervituskirjad, arvelduse meeldetuletused, tehniliste teenuste probleemide teave ja turbeteated. Mõned Microsofti teenused võivad saata perioodilisi kirju, mida peetakse teenuse üheks osaks. Võime teilt aeg-ajalt taotleda tagasisidet, kutsuda teid osalema uuringutes või saata teile reklaamsõnumeid, et teavitada teid teistest Microsofti või selle tütarettevõtete toodetest või teenustest.

Ühtsema ja isikupärasema suhtluskogemuse pakkumiseks Microsoftiga võidakse ühe Microsofti teenuse kaudu kogutud teave ühendada teiste Microsofti teenuste kaudu kogutud teabega. Võime lisada ka teavet, mida oleme kogunud teistest ettevõtetest. Näiteks võime kasutada teiste ettevõtete teenuseid, mis annab meile võimaluse tuletada teie üldisel IP-aadressil põhinevat geograafilist piirkonda, et kohandada teatud teenuseid vastavalt teie geograafilisele piirkonnale.

Teie esitatud isikuandmeid ei edastata teie nõusolekuta kolmandatele osapooltele, välja arvatud käesolevas avalduses kirjeldatud juhtudel. Aeg-ajalt teeme koostööd muude ettevõtetega, kes osutavad meie nimel piiratud teenuseid, nagu klientide küsimustele vastamine toodete või teenuste kohta või meie teenuste statistilise analüüsi tegemine. Edastame neile ettevõtetele ainult selliseid isikuandmeid, mida nad teenuse osutamiseks vajavad, ja neil on keelatud kasutada neid andmeid igasugusel muul eesmärgil.

Microsoftil on õigus pääseda juurde teie andmetele või neid avaldada, sh teie suhtluse sisu, selleks et (a) järgida seadust või täita seadusjärgseid nõudeid või osaleda juriidilises protsessis; (b) kaitsta Microsofti või meie klientide õigusi või omandit, sh meie lepingute või teenuste kasutamist reguleerivate põhimõtete täideviimist või (c) toimida hea usu kohaselt, et niisugune juurdepääs või avaldamine on vajalik Microsofti töötajate, klientide või avalikkuse isikliku turvalisuse kaitseks.

Teavet, mida Microsoft kogub või mida talle edastatakse käesoleva dokumendi peatükis Lisad loetletud toodete kaudu, võidakse säilitada ja töödelda Ameerika Ühendriikides või mis tahes muus riigis/regioonis, kus asuvad Microsofti või tema tütarettevõtete, allettevõtete või teenusepakkujate esindused. Microsoft järgib Ameerika Ühendriikide kaubandusministeeriumi välja töötatud Euroopa Liidust pärinevate andmete kogumise, kasutamise ja säilitamise reegleid (programm Safe Harbor).

Arvutiteabe kogumine ja kasutamine

Kui kasutate Interneti-toega funktsioone sisaldavat tarkvara, siis saadetakse teie arvutit puudutav teave (standardne arvutiteave) teie külastatavatele veebisaitidele ja võrguteenustele, mida kasutate. Microsoft kasutab standardset arvutiteavet teile Interneti-toega teenuste osutamiseks, meie toodete ja teenuste parandamiseks ja statistiliseks analüüsiks. Standardne arvutiteave hõlmab tavaliselt sellist teavet nagu IP-aadress, operatsioonisüsteemi versioon, brauseri versioon ning piirkonna- ja keelesätted. Teatud juhtudel võib standardne arvutiteave hõlmata ka riistvara ID-d, mis näitab seadme tootjat, nime ja versiooni. Kui kindel funktsioon või teenus saadab Microsoftile teavet, siis saadetakse ka standardne arvutiteave.

Teie teabe turvalisus

Microsoft on pühendunud teie andmete turvalisuse kaitsmisele. Kasutame mitmesuguseid turbetehnoloogiaid ja -protseduure teie andmete kaitsmiseks lubamatu juurdepääsu, kasutamise või avaldamise eest. Näiteks talletame teilt saadud teavet kontrollitavates asutustes olevais piiratud juurdepääsuga arvutisüsteemides.

Privaatsusavalduse muudatused

Aeg-ajalt võime seda privaatsusavaldust ja/või selle lisasid vastavalt meie toodete ja teenuste muudatustele ning klientide tagasisidele värskendada. Sel juhul muudame ka lehe ülaosas paiknevat viimase muutmise kuupäeva. Soovitame teil aeg-ajalt seda avaldust ja selle lisasid lugeda, et oleksite kursis, kuidas Microsoft teie teavet kaitseb.

Lisateave

Kõik privaatsusavaldust ja selle lisasid käsitlevad kommentaarid on teretulnud. Kui teil on küsimusi või usute, et me ei ole neid dokumente järginud, siis võtke meiega ühendust, kasutades seda UC privaatsuse tagasiside kontaktivormi või posti teel järgmisel aadressil:

Microsoft Privacy – UC
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052 USA

Funktsioonid

Microsofti tõrgetest teatamine

Mida see funktsioon teeb? Microsofti tõrgetest teatamine on teenus, mis võimaldab teil teavitada Microsofti võimalikest probleemidest ja saada teavet, mis võib aidata teil niisuguseid probleeme vältida või lahendada.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave. Teavet kogutava, töödeldava või Microsofti tõrgetest teatamisel edastatava teabe kohta vt Microsofti tõrgetest teatamise privaatsusavaldust Microsofti tõrgetest teatamise teenuse privaatsusavaldusest.

Teabe kasutus. Tõrgetest teatamise andmeid, mille esitate, kasutatakse klientide probleemide lahendamiseks ning Microsofti tarkvara ja teenuste parandamiseks.

Valikuvõimalused/juhtimine. Teile pakutakse võimalust osaleda Microsofti tõrgetest teatamise programmis esimesel korral, kui tõrge tekib. Kui otsustate selle lubada, siis teavitab Microsofti tõrgetest teatamine Microsofti automaatselt tekkinud probleemidest.

Harvadel juhtudel, nt siis, kui probleeme on eriti keeruline lahendada, võib Microsoft nõuda täiendavaid andmeid, sh mälusektsioone (mis võivad sisaldada mis tahes või kõikide rakenduste jagatavat mälu, mis probleemi tekkimise hetkel töötasid), mõningaid registrisätteid ja üht või mitut teie arvutis olevat faili. Kaasata võidakse ka teie praegusi dokumente. Täiendavate andmete nõudmisel on teil võimalus vaadata tõrkearuandes sisalduvat teavet, enne kui valite, kas saata see Microsoftile või mitte.

Oluline teave. Ärikliendid võivad kasutada Microsofti tõrgetest teatamise toimimise konfigureerimiseks rühmapoliitikat. Konfigureerimissuvandite hulka kuulub ka Microsofti tõrgetest teatamise väljalülitamine. Kui olete administraator ja soovite Microsofti tõrgetest teatamise rühmapoliitikat konfigureerida, siis tehnilised üksikasjad on saadaval Windows Server Group Policy TechCenter.

Microsoft Lync Serveri lükketeatisteenus

Mida see funktsioon teeb? Lync Serveri lükketeatisteenus on teenus, mis võimaldab lükata värskendusteavitusi (nt kiirsõnumiteavitused ja kutsed, ooteloleva sõnumi teatised ja vastamata kõne teated) mobiilseadmetele, kus on installitud Microsoft Lync 2010 või uuem mobiiliklient ja mis on konfigureeritud lükketeatisi vastu võtma.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave. Kõik kiirsõnumiteatised ja -kutsed; ooteloleva sõnumi teatised ja vastamata kõne teated, mis on saadetud mobiilseadmetele installitud rakendusse Microsoft Lync, marsruuditakse Lync Serveri lükketeatisteenuse kaudu ettenähtud mobiilsele adressaadile. Lync Serveri lükketeatisteenust läbiva lisateabe hulka võivad kuuluda saatja kuvatav nimi, sõnumi eelvaade ja vestluse ID. Pärast osalejate vahel vestluse loomist ei kasuta kiirsõnumid enam Lync Serveri lükketeatisteenust.

Teabe kasutus. Lync Serveri lükketeatisteenusele saadetud teavet kasutatakse kiirsõnumi, ootelolevate sõnumite ja vastamata kõne teadete töötlemiseks ja ettenähtud adressaadile kohaletoimetamiseks. Microsoft ei salvesta ega talleta Lync Serveri lükketeatisteenusele saadetud teavet. Teatised toimetatakse kasutajate mobiiltelefonidesse kolmanda osapoole osutatud lükketeatisteenuste kaudu vastavalt kasutaja mobiilseadmele (nt lähevad Apple'i seadmele saadetud sõnumid läbi Apple'i lükketeatisteenuse). Microsoft ei vastuta nende kolmandate osapoolte lükketeatisteenuste kogutud teabe eest. Lisateavet nende andmete kogumise ja kasutamise poliitikate kohta leiate teie mobiilseadme privaatsuslisast (vt lehe ülaosa).

Valikuvõimalused/juhtimine. Teie ettevõttes kasutatavates mobiilseadmetes Microsoft Lynci lükketeatise võimaluse kasutamiseks on vajalik kasutada Lync Serveri lükketeatisteenust. Võtke ühendust oma ettevõtte administraatoriga, et saada teada, kas see võimalus on ettevõttes lubatud. Kui lükketeatised on teie organisatsioonis lubatud ja teie seade saab neid vastu võtta ja kuvada, on teil võimalik neid oma seadmes lubada või keelata. Samas keelab oma seadme lükketeatiste keelamine üksnes teavituse või kellalöögi, mida teie seade kasutab teie teavitamiseks, ning see ei keela sõnumite ja teavituste tegelikku vastuvõtmist teie seadmes.

Tagasiside võrgu kaudu

Mida see funktsioon teeb? Funktsioon lubab saata tagasisidet toodete ja teenuste kohta otse Microsoftile.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave. Kui annate tagasisidet võrgu teel, saadetakse Microsoftile sõnumi sisu koos standardse arvutiteabega.

Teabe kasutus. Teie edastatavat teavet võidakse kasutada Microsofti saitide, toodete või teenuste parandamiseks. Teavet, mida teilt kogume, võidakse kasutada ka täiendava teabe nõudmiseks tagasiside kohta, mille kasutatava toote või teenuse kohta edastasite.

Valikuvõimalused/juhtimine. Tagasiside saatmine võrgu kaudu on valikuline.

Võrguspikker

Mida see funktsioon teeb? Võrguspikril või spikril klõpsamine ühendab teid võrgu tugimaterjalidega, pakkudes teile kõige uuemat saadaolevat sisu.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave. Võrguspikri või spikri kasutamisel saadetakse Microsoftile teie küsimus ja samuti mis tahes hinnang või tagasiside, mida soovite teile esitatud teemade kohta edastada. Kui tipite isikuandmed otsingu- või tagasisideväljale, saadetakse teave Microsoftile, kuid seda ei kasutata teie isiku tuvastamiseks ega teiega ühenduse võtmiseks.

Teabe kasutus. Võrguspikker ja spikker kasutavad teie otsingus sisalduvat teavet sobivaimate vastuste saatmiseks, uue sisu arendamiseks ja olemasoleva sisu parandamiseks.

Valikuvõimalused/juhtimine. Ärge klõpsake võrguspikril või spikril, kui te ei soovi võrgu tugimaterjale saada.

Lehe algusesse

Kas vajate veel abi?

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liitu Microsofti Insideri programmis osalejad

Kas sellest teabest oli abi?

Kui rahul te tõlkekvaliteediga olete?
Mis mõjutas teie kasutuskogemust?

Täname tagasiside eest!

×