Logige sisse Microsofti kontoga
Logige sisse või looge konto.
Tere!
Valige mõni muu konto.
Teil on mitu kontot
Valige konto, millega soovite sisse logida.

Viimati värskendatud: mai 2012

Mõne kindla Microsoft Lynci tootega seotud andmete kogumise ja kasutamise põhimõtete mõistmiseks lugege läbi nii see privaatsusavaldus kui ka mis tahes asjakohane lisa.

Üldteave

Microsoft on pühendunud teie privaatsuse kaitsmisele, pakkudes tarkvara, mille jõudlus, võimsus ja mugavus vastavad teie kui arvutikasutaja soovidele. Käesolevas privaatsusavalduses selgitatakse mitut andmekogumise ja -kasutuse põhimõtet, mis kehtivad selle dokumendi jaotises "Lisad" loetletud Microsofti toodete kohta. Selles dokumendis keskendutakse funktsioonidele, mis suhtlevad Internetiga. Siinne teave ei kehti muude Microsofti ühendusega või ühenduseta saitide, toodete ega teenuste kohta.

Lisad – 2010 tooteväljaanded

Teie andmete kogumine ja kasutamine

Teavet, mida teilt kogume, tarvitavad Microsoft ja tema juhitavad tütar- ning sidusettevõtted teie kasutatavate funktsioonide võimaldamiseks, teenuste pakkumiseks või nende toimingute tegemiseks, mida olete taotlenud või mille tegemise õiguse olete saanud. Seda teavet võidakse kasutada ka Microsofti toodete ja teenuste analüüsimiseks ning täiustamiseks.

Võime teile saata teatud kohustuslikke teenusepõhise suhtluse sõnumeid või teateid, nt tervituskirju, arveldusmeeldetuletusi, tehniliste teenuste probleemide teavet ja turbeteateid. Mõni Microsofti teenus võib saata perioodilisi kirju, mida peetakse teenuse üheks osaks. Võime teilt aeg-ajalt paluda tagasisidet, kutsuda teid osalema uuringutes või saata teile reklaamsõnumeid, et teavitada teid muudest Microsofti või selle sidusettevõtete toodetest või teenustest.

Paremini ühtlustatud tooted ja isikupärastatud võimaluste pakkumiseks teie suhtluses Microsoftiga võidakse ühe Microsofti teenuse kaudu kogutud teavet kasutada koos Microsofti teiste teenuste kaudu kogutud teabega. Samuti võime kogutud teavet täiendada muudest ettevõtetest saadud teabega. Näiteks võime kasutada teiste ettevõtete teenuseid, mis võimaldavad teie IP-aadressi järgi piiritleda üldise geograafilise piirkonna, et kohandada teatud teenuseid just teie kohalikke olusid arvesse võttes.

Teie esitatud isikuandmeid ei edastata teie nõusolekuta kolmandatele osapooltele, välja arvatud käesolevas avalduses kirjeldatud juhtudel. Aeg-ajalt teeme koostööd muude ettevõtetega, kes osutavad meie nimel teatud teenuseid (nt toodete või teenusega seotud kliendiküsimustele vastamine või meie teenuste statistilise analüüsi tegemine). Edastame neile ettevõtetele ainult selliseid isikuandmeid, mida nad teenuse osutamiseks vajavad, ja neil on keelatud kasutada neid andmeid igasugusel mis tahes eesmärgil.

Microsoft võib teiega seotud teavet (sh teiega peetud kirjavahetuse sisu) kasutada või avaldada (a) seadustest kinnipidamiseks või seaduslikele järelepärimistele või hagile vastamiseks (b) Microsofti või meie klientide õiguste või vara kaitsmiseks (sh teenuste kasutamist reguleerivate lepingute ja põhimõtete jõustamiseks) või (c) toimida heas usus, et niisugune kasutamine või avaldamine on vajalik Microsofti töötajate, klientide või avalikkuse isikliku julgeoleku kaitseks.

Teavet, mida Microsoft kogub või mida talle edastatakse käesoleva dokumendi jaotises "Lisad" loetletud toodete kaudu, võidakse säilitada ja töödelda Ameerika Ühendriikides või mis tahes muus riigis/regioonis, kus asuvad Microsofti või tema sidusettevõtete, tütarettevõtete või teenusepakkujate esindused. Microsoft järgib Ameerika Ühendriikide kaubandusministeeriumi välja töötatud Euroopa Liidust pärinevate andmete kogumise, kasutamise ja säilitamise reegleid (programm Safe Harbor).

Arvutiteabe kogumine ja kasutamine

Kui kasutate Interneti-toega funktsioone sisaldavat tarkvara, saadetakse teie arvutit puudutav teave (standardne arvutiteave) teie külastatavatele veebisaitidele ja teie kasutatavatele võrguteenustele. Microsoft kasutab standardset arvutiteavet teile Interneti-toega teenuste osutamiseks, meie toodete ja teenuste täiustamiseks ja statistiliseks analüüsiks. Standardne arvutiteave hõlmab tavaliselt sellist teavet nagu IP-aadress, operatsioonisüsteemi versioon, brauseri versioon ning piirkonna- ja keelesätted. Mõnel juhul võib standardne arvutiteave hõlmata ka riistvara ID-d, mis näitab seadme tootjat, nime ja versiooni. Kui mõni kindel funktsioon või teenus saadab Microsoftile teavet, siis saadetakse ka standardne arvutiteave.

Teie teabe turvalisus

Microsoft on võtnud endale kohustuse kaitsta teie andmete turvalisust. Kasutame teie andmete kaitsmiseks loata juurdepääsu, kasutamise või avaldamise eest mitmesuguseid toiminguid. Näiteks talletame teilt saadud teavet valvega ruumides olevais piiratud juurdepääsuga arvutisüsteemides.

Privaatsusavalduse muudatused

Aeg-ajalt võime seda privaatsusavaldust ja/või selle lisasid vastavalt meie toodete ja teenuste muudatustele ning klientide tagasisidele värskendada. Sel juhul muudame ka lehe ülaosas paiknevat viimase muutmise kuupäeva. Soovitame teil aeg-ajalt seda avaldust ja selle lisasid lugeda, et oleksite kursis, kuidas Microsoft teie teavet kaitseb.

Lisateave

Kõik privaatsusavaldust ja selle lisasid käsitlevad kommentaarid on teretulnud. Kui teil on küsimusi või usute, et me pole neid dokumente järginud, võtke meiega ühendust, kasutades seda kontaktvormi UC privaatsuse tagasiside saamiseks või posti teel järgmisel aadressil:

Microsofti privaatsus – UCMicrosoft
CorporationOne
Microsoft WayRedmond
, Washington 98052 USA

Funktsioonid

Microsofti tõrketeavitus

Funktsiooni kirjeldus. Microsofti tõrketeavitus on teenus, mis võimaldab teil teavitada Microsofti võimalikest probleemidest ja saada teavet, mis võib aidata teil niisuguseid probleeme vältida või lahendada.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave. Teavet kogutava, töödeldava või Microsofti tõrketeavitusteenuse kaudu edastatava teabe kohta leiate Microsofti tõrketeavituse privaatsusavaldusest Microsofti tõrketeavitusteenuse privaatsusavaldus.

Teabe kasutus. Esitatud tõrketeavituse andmeid võidakse kasutada kliendiprobleemide lahendamiseks ning Microsofti tarkvara ja teenuste täiustamiseks.

Valikuvõimalused ja juhtimine. Teile pakutakse võimalust osaleda Microsofti tõrketeavituses tõrke esmakordsel ilmnemisel. Kui otsustate selle lubada, teatab Microsofti tõrketeavitus microsoftile ilmnenud probleemidest automaatselt.

Harvadel juhtudel (nt siis, kui probleeme on eriti keeruline lahendada) võib Microsoft küsida täiendavaid andmeid, sh mälusektsioone (mis võivad hõlmata mälu, mida probleemi ilmnemise hetkel töötanud rakendused ühiselt kasutasid), mõningaid registrisätteid ja üht või mitut teie arvutis olevat faili. Kaasata võidakse ka teie praegusi dokumente. Lisaandmete taotlemisel on teil võimalus vaadata tõrkearuandes sisalduvat teavet, enne kui otsustate, kas saata aruanne Microsoftile või mitte.

Oluline teave. Suurettevõtetest kliendid saavad Rühmapoliitika abil konfigureerida, kuidas Microsofti tõrketeavitus oma arvutites töötab. Konfigureerimissuvandite hulka kuulub võimalus Microsofti tõrketeavitus välja lülitada. Kui olete administraator ja soovite konfigureerida Rühmapoliitika Microsofti tõrketeavituse jaoks, leiate tehnilised üksikasjad Windows Server Rühmapoliitika TechCenteres.

Microsoft Lync Serveri tõuketeatiseteenus

Funktsiooni kirjeldus. Lync Serveri tõuketeatiseteenus võimaldab tõugata värskendusteatisi (nt kiirsõnumiteateid ja -kutseid, ootelolevate sõnumite teatisi ja vastamata kõnede teatisi) mobiilsideseadmetesse, kuhu on installitud Microsoft Lync 2010 või uuem mobiiliklient ja mis on konfigureeritud tõuketeatisi vastu võtma.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave: kõik kiirsõnumiteatised ja kutsed; sõnumit ootavad teatised; ja vastamata kõnede teatised, mis saadetakse mobiilsideseadmetesse installitud Microsoft Lynci, marsruuditakse Lync Serveri tõuketeatiste teenuse kaudu, et need saadetaks soovitud mobiiliadressaadile. Lync Serveri tõuketeatiste teenuse kaudu edastatav lisateave võib sisaldada saatja kuvatavat nime, sõnumi eelvaadet ja vestluse ID-t. Kui osalejate vahel on loodud kiirsõnumivestlus, ei kasuta kiirsõnumid enam Lync Serveri tõuketeatiste teenust.

Teabe kasutus. Lync Serveri tõuketeatiste teenusesse saadetud teavet kasutatakse soovitud adressaadile kiirsõnumite, ootel sõnumite ja vastamata kõnede teatiste töötlemiseks ja kohaletoimetamiseks. Microsoft ei salvesta ega salvesta Lync Serveri tõuketeatiste teenusesse saadetud andmeid. Teatised edastatakse kasutaja mobiiltelefonile kolmanda osapoole tõuketeatiste teenuste kaudu olenevalt kasutaja mobiilsideseadmest; näiteks Apple'i seadmesse saadetud või sealt saadetud sõnumid läbivad Apple'i tõuketeatiste teenuse. Microsoft ei vastuta andmete eest, mida need kolmanda osapoole tõuketeatiste teenused koguvad. Andmete kogumise ja kasutamise poliitikate kohta leiate teavet oma mobiilsideseadmele vastavast privaatsuslisast (loetletud selle lehe ülaosas).

Valikuvõimalused ja juhtimine. Lync Serveri tõuketeatiste teenuse kasutamine on vajalik ettevõtte mobiilsideseadmetes juurutatud Microsoft Lynci tõuketeatiste funktsiooni kasutamiseks. Kui soovite teada saada, kas see funktsioon on teie asutuses lubatud, pöörduge oma ettevõtte administraatori poole. Kui tõuketeatised on teie asutuses lubatud ja teie seade saab neid vastu võtta ja kuvada, saate need oma seadmes lubada või keelata, kuid keelates ainult hüpikteatise või ärgitab teie seadet hoiatama, et seade ei peata teie seadmes uute sõnumite ja teatiste vastuvõtmist.

Tagasiside võrgu kaudu

Funktsiooni kirjeldus. See funktsioon võimaldab saata tagasisidet toodete ja teenuste kohta otse Microsoftile.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave. Kui annate tagasisidet võrgu kaudu, saadetakse Microsoftile sõnumi sisu koos standardse arvutiteabega.

Teabe kasutus. Teie esitatud teavet võidakse kasutada Microsofti saitide, toodete või teenuste täiustamiseks. Teavet, mida teilt kogume, võidakse kasutada ka selleks, et küsida lisateavet teie antud tagasiside kohta kasutatud toote või teenuse kohta.

Valikuvõimalused/juhtimine. Tagasiside saatmine võrgu kaudu pole kohustuslik.

Võrguspikker

Funktsiooni kirjeldus. Võrguspikri või spikri klõpsamisega loote ühenduse võrgus olevate tugimaterjalidega, kus on saadaval kõige uuem teave.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave. Kui kasutate võrguspikrit või spikrit, saadetakse teie taotlus Microsoftile, samuti hinnang või tagasiside teile esitatud spikriteemade kohta. Kui tipite otsingu- või tagasisideväljale isikuandmed, saadetakse see teave Microsoftile, kuid seda ei kasutata teie isiku tuvastamiseks ega teiega ühenduse võtmiseks.

Teabe kasutus. Võrguspikker ja spikker kasutavad teie otsingus sisalduvat teavet sobivaimate otsingutulemuste toomiseks, uue sisu arendamiseks ja olemasoleva sisu täiustamiseks.

Valikuvõimalused/juhtimine. Ärge klõpsake võrguspikrit või spikrit, kui te ei soovi luua ühendust võrgus olevate tugimaterjalidega.

Lehe algusse

Kas vajate veel abi?

Täiendage oma oskusi

Tutvuge koolitusmaterjalidega >

Kasutage uusi funktsioone enne teisi

LIITUGE MICROSOFT 365 INSIDERI PROGRAMMIS OSALEJATEGA >

Kas sellest teabest oli abi?

Kui rahul te keelekvaliteediga olete?
Mis mõjutas teie hinnangut?

Täname tagasiside eest!

×