Mis on uut: Exceli funktsioonide muudatused

Funktsioonide täpsuse, ootustele vastava järjepideva funktsionaalsuse ja funktsioonide sisule vastavate funktsiooninimede tagamiseks on mitu Exceli funktsiooni uuendatud, ümber nimetatud või lisatud rakenduse Excel 2010 funktsiooniteeki.

Varasemate versioonidega ühilduvuse huvides on ümbernimetatud funktsioonid saadaval ka vana nimega.

Selle artikli teemad

Täpsemad funktsioonid

Järgmiste funktsioonide algoritme on muudetud nende täpsuse ja jõudluse parandamiseks. Näiteks varem ebatäpse funktsiooni BETADIST täpsuse parandamiseks lisati sellele uus algoritm. Funktsioon MOD kasutab nüüd täpsuse ja kiiruse tagamiseks uut algoritmi ja funktsioon RAND kasutab uut juhuslikel numbritel põhinevat algoritmi.

Täiustatud funktsioon

Funktsioonikategooria

Funktsioon ASINH

Matemaatika- ja trigonomeetriafunktsioonid (teatmematerjalid)

Funktsioon BETA.DIST, funktsioon BETADIST

Statistilised funktsioonid (teatmematerjalid) , Ühilduvuse funktsioonid (teatmematerjalid)

Funktsioon BETA.INV, funktsioon BETAINV

Statistilised funktsioonid (teatmematerjalid) , Ühilduvuse funktsioonid (teatmematerjalid)

Funktsioon BINOM.DIST, funktsioon BINOMDIST

Statistikafunktsioonid (teatmematerjalid), ühilduvusfunktsioonid (teatmematerjalid)

Funktsioon BINOM.INV, funktsioon CRITBINOM

Statistikafunktsioonid (teatmematerjalid), ühilduvusfunktsioonid (teatmematerjalid)

Funktsioon CHISQ.INV.RT, funktsioon CHIINV

Statistikafunktsioonid (teatmematerjalid), ühilduvusfunktsioonid (teatmematerjalid)

Funktsioon CHISQ.TEST, funktsioon CHITEST

Statistikafunktsioonid (teatmematerjalid), ühilduvusfunktsioonid (teatmematerjalid)

Funktsioon CONVERT

Matemaatika erifunktsioonid (teatmematerjalid)

Funktsioon CUMIPMT

Finantsfunktsioonid (teatmematerjalid)

Funktsioon CUMPRINC

Finantsfunktsioonid (teatmematerjalid)

Funktsioon ERF

Matemaatika erifunktsioonid (teatmematerjalid)

Funktsioon ERFC

Matemaatika erifunktsioonid (teatmematerjalid)

Funktsioon F.DIST.RT, funktsioon FDIST

Statistikafunktsioonid (teatmematerjalid), ühilduvusfunktsioonid (teatmematerjalid)

Funktsioon F.INV.RT, funktsioon FINV

Statistikafunktsioonid (teatmematerjalid), ühilduvusfunktsioonid (teatmematerjalid)

Funktsioon FACTDOUBLE

Matemaatika- ja trigonomeetriafunktsioonid (teatmematerjalid)

Funktsioon GAMMA.DIST, funktsioon GAMMADIST

Statistikafunktsioonid (teatmematerjalid), ühilduvusfunktsioonid (teatmematerjalid)

Funktsioon GAMMA.INV, funktsioon GAMMAINV

Statistikafunktsioonid (teatmematerjalid)

Ühilduvusfunktsioonid

Funktsioon GAMMALN

Statistikafunktsioonid (teatmematerjalid)

Funktsioon GEOMEAN

Statistikafunktsioonid (teatmematerjalid)

Funktsioon HYPGEOM.DIST, funktsioon HYPGEOMDIST

Statistikafunktsioonid (teatmematerjalid), ühilduvusfunktsioonid (teatmematerjalid)

Funktsioon IMLOG2

Matemaatika erifunktsioonid (teatmematerjalid)

Funktsioon IMPOWER

Matemaatika erifunktsioonid (teatmematerjalid)

Funktsioon IPMT

Finantsfunktsioonid (teatmematerjalid)

Funktsioon IRR

Finantsfunktsioonid (teatmematerjalid)

Funktsioon LINEST

Statistikafunktsioonid (teatmematerjalid)

Funktsioon LOGNORM.DIST, funktsioon LOGNORMDIST

Statistikafunktsioonid (teatmematerjalid), ühilduvusfunktsioonid (teatmematerjalid)

Funktsioon LOGNORM.INV, funktsioon LOGINV

Statistikafunktsioonid (teatmematerjalid), ühilduvusfunktsioonid (teatmematerjalid)

Funktsioon MOD

Matemaatika- ja trigonomeetriafunktsioonid (teatmematerjalid)

Funktsioon NEGBINOM.DIST, funktsioon NEGBINOMDIST

Statistikafunktsioonid (teatmematerjalid), ühilduvusfunktsioonid (teatmematerjalid)

Funktsioon NORM.DIST, funktsioon NORMDIST

Statistikafunktsioonid (teatmematerjalid), ühilduvusfunktsioonid

Funktsioon NORM.INV, funktsioon NORMINV

Statistikafunktsioonid (teatmematerjalid), ühilduvusfunktsioonid

Funktsioon NORM.S.DIST, funktsioon NORMSDIST

Statistikafunktsioonid (teatmematerjalid), ühilduvusfunktsioonid (teatmematerjalid)

Funktsioon NORM.S.INV, funktsioon NORMSINV

Statistikafunktsioonid (teatmematerjalid), ühilduvusfunktsioonid (teatmematerjalid)

Funktsioon PMT

Finantsfunktsioonid (teatmematerjalid)

Funktsioon PPMT

Finantsfunktsioonid (teatmematerjalid)

Funktsioon POISSON.DIST, funktsioon POISSON

Statistikafunktsioonid (teatmematerjalid), ühilduvusfunktsioonid (teatmematerjalid)

Funktsioon RAND

Matemaatika- ja trigonomeetriafunktsioonid (teatmematerjalid)

Funktsioon STDEV.S, funktsioon STDEV

Statistikafunktsioonid (teatmematerjalid), ühilduvusfunktsioonid (teatmematerjalid)

Funktsioon T.DIST.RT, funktsioon TDIST

Statistikafunktsioonid (teatmematerjalid), ühilduvusfunktsioonid (teatmematerjalid)

Funktsioon T.DIST.2T

Statistikafunktsioonid (teatmematerjalid)

Funktsioon T.INV.2T, funktsioon TINV

Statistikafunktsioonid (teatmematerjalid), ühilduvusfunktsioonid (teatmematerjalid)

Funktsioon VAR.S, funktsioon VAR

Statistikafunktsioonid (teatmematerjalid), ühilduvusfunktsioonid (teatmematerjalid)

Funktsioon XIRR

Finantsfunktsioonid (teatmematerjalid)

Lehe algusse

Ümbernimetatud funktsioonid

Järgmised statistikafunktsioonid (teatmematerjalid) – on ümber nimetatud, et tagada nende kooskõla teadusringkondades kasutusel olevate funktsioonimääratluste ja muude Exceli funktsiooninimedega. Samuti kirjeldavad uued nimed funktsioonide sisu täpsemalt. Näiteks kuna funktsioon CRITBINOM tagastab binoomjaotuse pöördväärtuse, on BINOM.INV sobivam nimi.

Mõnele ümbernimetatud funktsioonile (nt BETA.DIST) on lisatud täiendav parameeter, mis võimaldab määratleda jaotuse tüübi (vasaku poole kumulatiivne või tõenäoline sagedus).

Exceli varasemate funktsioonidega ühilduvuse tagamiseks on funktsioonid kategoorias Ühilduvusfunktsioonid (teatmematerjal) saadaval ka endise nimega. Kuid kui tagasiühilduvus pole vajalik, võiksite hakata kasutada uue nimega funktsioone.

Ümbernimetatud statistikafunktsioonid

Ümbernimetatud funktsioon

Ühilduvusfunktsioon

Funktsioon BETA.DIST

Funktsioon BETADIST

Funktsioon BETA.INV

Funktsioon BETAINV

Funktsioon BINOM.DIST

Funktsioon BINOMDIST

Funktsioon BINOM.INV

Funktsioon CRITBINOM

Funktsioon CHISQ.DIST.RT

Funktsioon CHIDIST

Funktsioon CHISQ.INV.RT

Funktsioon CHIINV

Funktsioon CHISQ.TEST

Funktsioon CHITEST

Funktsioon CONFIDENCE.NORM

Funktsioon CONFIDENCE

Funktsioon COVARIANCE.P

Funktsioon COVAR

Funktsioon EXPON.DIST

Funktsioon EXPONDIST

Funktsioon F.DIST.RT

Funktsioon FDIST

Funktsioon F.INV.RT

Funktsioon FINV

Funktsioon F.TEST

Funktsioon FTEST

Funktsioon GAMMA.DIST

Funktsioon GAMMADIST

Funktsioon GAMMA.INV

Funktsioon GAMMAINV

Funktsioon HYPGEOM.DIST

Funktsioon HYPGEOMDIST

Funktsioon LOGNORM.DIST

Funktsioon LOGNORMDIST

Funktsioon LOGNORM.INV

Funktsioon LOGINV

Funktsioon MODE.SNGL

Funktsioon MODE

Funktsioon NEGBINOM.DIST

Funktsioon NEGBINOMDIST

Funktsioon NORM.DIST

Funktsioon NORMDIST

Funktsioon NORM.INV

Funktsioon NORMINV

Funktsioon NORM.S.DIST

Funktsioon NORMSDIST

Funktsioon NORM.S.INV

Funktsioon NORMSINV

Funktsioon PERCENTILE.INC

Funktsioon PERCENTILE

Funktsioon PERCENTRANK.INC

Funktsioon PERCENTRANK

Funktsioon POISSON.DIST

Funktsioon POISSON

Funktsioon QUARTILE.INC

Funktsioon QUARTILE

Funktsioon RANK.EQ

Funktsioon RANK

Funktsioon STDEV.P

Funktsioon STDEVP

Funktsioon STDEV.S

Funktsioon STDEV

Funktsioon T.DIST.2T

Funktsioon TDIST

Funktsioon T.DIST.RT

Funktsioon TDIST

Funktsioon T.INV.2T

Funktsioon TINV

Funktsioon T.TEST

Funktsioon TTEST

Funktsioon VAR.P

Funktsioon VARP

Funktsioon VAR.S

Funktsioon VAR

Funktsioon WEIBULL.DIST

Funktsioon WEIBULL

Funktsioon Z.TEST

Funktsioon ZTEST

Lehe algusse

Uued funktsioonid

Exceli funktsioonteeki on lisatud järgmised funktsioonid. Neid funktsioone saab kasutada Exceli praeguses versioonis, kuid need ei ühildu Exceli varasemate versioonidega. Kui tagasiühilduvus on vajalik, saate käivitada ühilduvuskontrolli ja teha tõrgete vältimiseks töölehel vajalikud muudatused.

Uus funktsioon

Funktsioonikategooria

Otstarve

Funktsioon NETWORKDAYS.INTL

Kuupäeva- ja kellaajafunktsioonid (teatmematerjalid)

Annab vastuseks täistööpäevade arvu kahe kuupäeva vahel, näidates parameetrite abil, millised on nädalavahetuse päevad ja kui palju neid on

Funktsioon WORKDAY.INTL

Kuupäeva- ja kellaajafunktsioonid (teatmematerjalid)

Annab vastuseks määratud arvule tööpäevadele eelneva või järgneva kuupäeva järjenumbri, näidates parameetrite abil, millised on nädalavahetuse päevad ja kui palju neid on

Funktsioon AGGREGATE

Matemaatika- ja trigonomeetriafunktsioonid (teatmematerjalid)

Annab vastuseks loendis või andmebaasis kokkuvõtte

Funktsioon CEILING.PRECISE

Matemaatika- ja trigonomeetriafunktsioonid (teatmematerjalid)

Ümardab arvu lähima täisarvuni või ümardusaluse lähima kordseni. Arv ümardatakse ülespoole sõltumata arvu märgist.

Funktsioon ISO.CEILING

Matemaatika- ja trigonomeetriafunktsioonid (teatmematerjalid)

Ümardab arvu üles lähima täisarvuni või ümardusaluse lähima kordseni.

Funktsioon CHISQ.DIST

Statistikafunktsioonid (teatmematerjalid)

Annab vastuseks beetajaotuse tihedusfunktsiooni väärtuse.

Funktsioon CHISQ.INV

Statistikafunktsioonid (teatmematerjalid)

Annab vastuseks beetajaotuse tihedusfunktsiooni väärtuse.

Funktsioon CONFIDENCE.T

Statistikafunktsioonid (teatmematerjalid)

Annab vastuseks Studenti t-jaotusega valimikeskmise usaldusvahemiku.

Funktsioon COVARIANCE.S

Statistikafunktsioonid (teatmematerjalid)

Annab vastuseks valimi kovariatsiooni – kahes andmehulgas iga andmepunktipaari hälvete korrutiste keskmise väärtuse.

Funktsioon ERF.PRECISE

Matemaatika erifunktsioonid (teatmematerjalid)

Annab vastuseks veafunktsiooni.

Funktsioon ERFC.PRECISE

Matemaatika erifunktsioonid (teatmematerjalid)

Tagastab komplementaarse ERF funktsiooni väärtuse rajades x-st lõpmatuseni.

Funktsioon F.DIST

Statistikafunktsioonid (teatmematerjalid)

Annab vastuseks F-tõenäosuse jaotuse.

Funktsioon F.INV

Statistikafunktsioonid (teatmematerjalid)

Annab vastuseks F-tõenäosuse pöördjaotuse.

Funktsioon FLOOR.PRECISE

Matemaatika- ja trigonomeetriafunktsioonid (teatmematerjalid)

Ümardab arvu lähima täisarvuni või ümardusaluse lähima kordseni. Arv ümardatakse ülespoole sõltumata arvu märgist.

Funktsioon GAMMALN.PRECISE

Statistikafunktsioonid (teatmematerjalid)

Annab vastuseks gammafunktsiooni naturaallogaritmi (Γ(x)).

Funktsioon MODE.MULT

Statistikafunktsioonid (teatmematerjalid)

Annab vastuseks massiivi või andmehulga kõige sagedamini esinevate ehk korduvate väärtuste vertikaalse massiivi.

Funktsioon PERCENTILE.EXC

Statistikafunktsioonid (teatmematerjalid)

Annab vastuseks vahemikus leiduvate väärtuste k-nda protsentiili, kus k on vahemikus 0..1 (välja arvatud).

Funktsioon PERCENTRANK.EXC

Statistikafunktsioonid (teatmematerjalid)

Annab vastuseks väärtuse asukoha andmehulgas andmehulga protsendimäärana (0..1, välja arvatud).

Funktsioon QUARTILE.EXC

Statistikafunktsioonid (teatmematerjalid)

Annab vastuseks andmehulga kvartiili, võttes aluseks protsentiilväärtused vahemikus 0..1 (välja arvatud).

Funktsioon RANK.AVG

Statistikafunktsioonid (teatmematerjalid)

Annab vastuseks arvu asukoha arvuloendis.

Funktsioon T.DIST

Statistikafunktsioonid (teatmematerjalid)

Annab vastuseks Studenti t-jaotuse protsendipunktid (tõenäosuse).

Funktsioon T.INV

Statistikafunktsioonid (teatmematerjalid)

Annab vastuseks Studenti t-jaotuse t-väärtuse tõenäosusfunktsioonina ja vabadusastmetena.

Lehe algusse

Tagasiühilduvus

Kui soovite oma töölehte kasutada koos inimestega, kelle arvutis pole rakendust Excel 2010, saate ümbernimetatud funktsioonide asemel kasutada ühilduvusfunktsioone. Exceli varasemad versioonid tuvastavad vanad nimed ja loovad ootuspärased tulemused.

Ühilduvusfunktsioonide otsimine

Kõikide ühilduvusfunktsioonide otsimiseks tehke järgmist.

  1. Klõpsake menüü Valemid jaotises Funktsiooniteek nuppu Lisa funktsioon.

  2. Klõpsake ripploendis Või valige kategooria valikut Ühilduvus.

    Dialoogiboks Funktsiooni lisamine

Töölehel õige funktsiooni valimine

Kui hakkate töölehele sisestama funktsiooni, loetleb valemi automaattekst nii uue nimega kui ka ühilduvusfunktsioonid. Eristuvad ikoonid hõlbustavad vajaliku funktsiooni leidmist.

Valemite automaatteksti näide

Ühilduvusprobleemide kontrollimine

Nagu selles artiklis mainiti, ei ühildu uued funktsioonid Exceli varasemate versioonidega. Exceli varasemad versioonid ei tunne uusi funktsioone ära ja eeldatud tulemite asemel kuvatakse vead #NAME?. Enne töövihiku salvestamist mõnda Exceli varasema versiooni failivormingusse saate uute funktsioonide olemasolu kontrollimiseks käivitada ühilduvuskontrolli. Nii saate teha tõrgete vältimiseks vajalikud muudatused.

Ühilduvuskontrolli käivitamiseks tehke järgmist.

  1. Klõpsake Office’i nuppu ja seejärel klõpsake nuppu Teave.

  2. Klõpsake jaotises Valmista levitamiseks ette nuppu Otsi probleeme ja siis käsku Kontrolli ühilduvust.

    Dialoogiboks „Ühilduvuskontroll“

Lehe algusse

Kas vajate veel abi?

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×