Logige sisse Microsofti kontoga
Logige sisse või looge konto.
Tere!
Valige mõni muu konto.
Teil on mitu kontot
Valige konto, millega soovite sisse logida.
Organisatsiooniskeemi loomine Office'is SmartArt-pildi abil

Kui soovite illustreerida oma ettevõtte või organisatsiooni aruandlusseoseid, saate luua SmartArti graafikaobjektid, mis kasutab organisatsiooniskeemi paigutust (nt Organisatsiooniskeem). 

Näpunäide.: Teine võimalus organisatsiooniskeemi joonistamiseks on Visio, Microsofti diagrammide rakendus. Kui teil on Visio, lugege selle kohta, kuidas seda kasutada organisatsiooniskeemi loomiseks teemas Organisatsiooniskeemi loomine Visios.

Organisatsiooniskeemi loomise ülevaade

SmartArti graafikaobjektid abil saate Excel, Outlook, PowerPoint või Word luua organisatsiooniskeemi, et kuvada organisatsiooni aruandlussuhted (nt osakonnajuhatajad ja mittejuhtivad töötajad).

SmartArti organisatsiooniskeemi näidise pilt

Kui te pole SmartArti graafika kasutamisega harjunud, võiksite enne organisatsiooniskeemiga alustamist lugeda järgmisi artikleid.

Organisatsiooniskeemi loomine

 1. Klõpsake menüü Lisa jaotises Illustratsioonid nuppu SmartArt.

  Pilt lisamismenüü nupust SmartArt
  Menüü Lisa jaotis Illustratsioonid rakenduses PowerPoint 2016

 2. Klõpsake galeriis SmartArt-pildi valimine kategooriat Hierarhia, soovitud organisatsiooniskeemi paigutust (nt Organisatsiooniskeem) ja seejärel nuppu OK.

  Pilt SmartArti dialoogiboksist, kus on valitud Hierarhia

 3. Teksti sisestamiseks tehke ühte järgmistest.

  • Klõpsake SmartArti graafikaobjektid välja ja tippige tekst.

   SmartArti-pildi väljale tippimine

   Märkus.: Parimate tulemuste saamiseks tehke seda alles pärast kõigi soovitud bokside lisamist.

  • Klõpsake paanil Tekst kohatäidet [Tekst] ja tippige tekst.

   Tippimine paani Tekst
  • Kopeerige tekst mõnest muust kohast või programmist, klõpsake paanil Tekst kohatäidet [Tekst] ja kleepige tekst.

   Märkused: 

   • Kui paan Tekst pole nähtav, klõpsake juhtelementi SmartArti graafikaobjektid servas.

   • Tekstipaani juhtelement

Mida soovite veel teha?

NB!: Võtke arvesse, et see funktsioon pole rakendustes Outlook ega Office 2007 saadaval.

 1. Klõpsake dokumendis, esitluses või arvutustabelis menüü Lisa jaotises Illustratsioonid nuppu SmartArt.

  Pilt lisamismenüü nupust SmartArt
  Menüü Lisa jaotis Illustratsioonid rakenduses PowerPoint 2016

 2. Valige SmartArt-pildi valimine > Hierarhia ja klõpsake seejärel valikut Piltorganisatsiooniskeem või Hierarhia ning siis nuppu OK.

  Piltidega organisatsiooniskeemi valimine

 3. Pildi lisamiseks klõpsake boksis, kuhu soovite pildi lisada, pildi ikooni, otsige üles kasutatavat pilti sisaldav kaust, klõpsake pildifaili ja seejärel nuppu Lisa.

 4. Teksti sisestamiseks täitke teema Organisatsiooniskeemi loomine etapi 3 juhiseid.

Boksi lisamine

 1. Klõpsake uue boksi lisamiseks soovitud kohale kõige lähemal asuvat pilti.

 2. Klõpsake menüü SmartArt-riistad menüü Kujundus jaotises Pildi loomine nupu Lisa kujund kõrval asuvat noolt ja tehke siis ühte järgmistest.

  Pilt SmartArt-riistade nupust Lisa kujund

  Märkus.: Kui menüüd SmartArt-riistad ega Kujundus ei kuvata, veenduge, et oleksite valinud SmartArti graafikaobjektid. Võimalik, et peate selle valimiseks ja menüü Kujundus avamiseks SmartArti graafikaobjektid topeltklõpsama.

  • Boksi lisamiseks valitud boksiga samale tasemele, ent valitud boksi järele, klõpsake käsku Lisa kujund pärast.

  • Boksi lisamiseks valitud boksiga samale tasemele, ent selle ette, klõpsake käsku Lisa kujund enne.

  • Boksi lisamiseks valitud boksist ühe taseme võrra kõrgemale klõpsake käsku Lisa kujund üles.

   Uus boks lisatakse valitud boksi kohale ning valitud boks ja kõik otse selle all asuvad boksid viiakse ühe taseme võrra madalamale.

  • Boksi lisamiseks valitud boksist ühe taseme võrra madalamale klõpsake käsku Lisa kujund alla.

  • Abiboksi lisamiseks klõpsake käsku Lisa abi.

   Abiboks lisatakse SmartArti graafikaobjektid teiste sama taseme väljade kohale, kuid see kuvatakse paanil Tekst pärast teisi samal tasemel asuvaid välju.

   Käsk Lisa abi on saadaval üksnes organisatsiooniskeemi paigutustes. Hierarhiapaigutustes (nt Hierarhia) pole see saadaval.

Boksi kustutamine

Boksi kustutamiseks klõpsake kustutatava boksi äärist ja vajutage seejärel kustutusklahvi (DELETE).

Märkused: 

 • Kui peate oma seoseskeemile lisama boksi, saate uue kujundi jaoks parima asukoha määramiseks sellega katsetada, lisades kujundi valitud kujundi ette või järele.

 • Kujundi lisamiseks paanilt Tekst tehke järgmist.

  1. Asetage kursor kujunditasemel selle teksti lõppu, kuhu soovite uue kujundi lisada.

  2. Vajutage sisestusklahvi (ENTER) ja tippige uude kujundisse lisatav tekst.

  3. Abiboksi lisamiseks vajutage sisestusklahvi (ENTER), kui abiboks on tekstipaanil valitud.

 • Kuigi organisatsiooniskeemi paigutustes (nt Organisatsiooniskeem) ei saa kahte ülataseme boksi automaatselt joonega ühendada, saate selle ilme jäljendamiseks lisada boksi oma SmartArti graafikaobjektid ülatasemele ja seejärel tõmmata bokside ühendamiseks joone. (Valige menüü Lisa jaotises Illustratsioonid nupp Kujund, valige joon ja seejärel tõmmake kahe välja vahele joon.) Lisateavet joonte tõmbamise kohta leiate teemast Joone või konnektori joonistamine või kustutamine.

 • Boksi teisaldamiseks klõpsake teisaldatavat boksi ja lohistage see uude asukohta. Boksi sammhaaval teisaldamiseks või "müksamiseks" vajutage juhtklahvi (CTRL) ja vajutage seda all hoides nooleklahve.

Kui soovite kuvada kahe boksi vahelist aruandlusseost punktiirjoonena, muutke kahte boksi ühendava joone laadi.

 1. Klõpsake SmartArti graafikaobjektid, mille rida soovite muuta.

 2. Paremklõpsake joont ja klõpsake siis kiirmenüü käsku Vorminda kujundit.

 3. Klõpsake kategooriat Joon või Joone laad ja valige ripploendist Joone laad sobiv.

Taandpaigutus mõjutab kõigi valitud boksi all asuvate bokside paigutust. Ehkki organisatsiooniskeemi loomiseks võib kasutada ka muid hierarhiapaigutusi, on taandpaigutused saadaval üksnes organisatsiooniskeemi paigutustes.

 1. Klõpsake organisatsiooniskeemi boksi, millele soovite taandpaigutuse rakendada.

 2. Klõpsake menüü SmartArt-riistad menüü Kujundus jaotises Pildi loomine nuppu Paigutus all asuvat noolt ja tehke siis ühte järgmistest.

  SmartArt-riistade menüüs olevate paigutussuvandite pilt

  Märkus.: Kui menüüd SmartArt-riistad ega Kujundus ei kuvata, veenduge, et oleksite valinud SmartArti graafikaobjektid. Võimalik, et peate selle valimiseks ja menüü Kujundus avamiseks SmartArti graafikaobjektid topeltklõpsama.

  • Kõigi valitud boksi all asuvate bokside keskele paigutamiseks klõpsake käsku Standardne.

   Organisatsiooniskeem taandpaigutusega Standardne

  • Valitud boksi tsentreerimiseks selle all asuvate bokside kohale ja selle boksi all asuvate bokside korraldamiseks horisontaalselt, nii et igas reas oleks kaks boksi, klõpsake käsku Mõlemad.

   Organisatsiooniskeem taandpaigutusega Mõlemad

  • Valitud boksi korraldamiseks selle all asuvatest boksidest paremale ning selle boksi all asuvate bokside vertikaalseks vasakjoondamiseks klõpsake käsku Vasaktaane.

   Organisatsiooniskeem vasaktaande paigutusega

  • Valitud boksi korraldamiseks selle all asuvatest boksidest vasakule ning selle boksi all asuvate bokside vertikaalseks paremjoondamiseks klõpsake käsku Paremtaane.

   Organisatsiooniskeem paremtaande paigutusega

SmartArti graafikaobjektid väljadele saate rakendada kujunduse värvid tuletatud värvikombinatsioone.

 1. Klõpsake SmartArt-pilti, mille värvi soovite muuta.

 2. Klõpsake menüü SmartArt-riistad alammenüü Kujundus jaotises SmartArt-laadid nuppu Muuda värve.

  Nupp Muuda värve SmartArti tööriistade menüüs Kujundus

  Kui menüüd SmartArt-riistad ega Kujundus ei kuvata, veenduge, et oleksite valinud SmartArti graafikaobjektid.

 3. Klõpsake soovitud värvikombinatsiooni.

Näpunäide.: Kui asetate kursori mõnele pisipildile, näete, kuidas värvid teie SmartArti graafikaobjektid mõjutavad.

 1. Paremklõpsake boksi äärist ja klõpsake siis kiirmenüü käsku Vorminda kujundit.

 2. Märkige jaotises Täide ruut Ühtlane täide.

 3. Klõpsake nuppu Värv ja seejärel soovitud värvi.

 4. Taustavärvi läbinähtavuse määramiseks nihutage liugurit Läbipaistvus või sisestage soovitud arv liuguri kõrval asuvale väljale. Läbipaistvusprotsenti saab muuta nullist (täiesti läbipaistmatu; vaikesäte) kuni sajani (täiesti läbipaistev).

SmartArt-laad koosneb mitmesugustest efektidest (nt joonelaad, kaldlõige või ruumiline efekt), mille saate kordumatu ja professionaalse ilme loomiseks rakendada oma SmartArti graafikaobjektid väljadele.

 1. Klõpsake SmartArti graafikaobjektid, mille SmartArt-laadi soovite muuta.

 2. Klõpsake menüü SmartArt-riistad alammenüü Kujundus jaotises SmartArt-laadid soovitud SmartArt-laadi.

  Suurema valiku SmartArt-laadide kuvamiseks klõpsake nuppu Rohkem  Nupp Rohkem.

  Kui menüüd SmartArt-riistad ega Kujundus ei kuvata, veenduge, et olete SmartArt-pildi valinud.

Näpunäide.: Rohkem efektisuvandeid (nt varjud, sära ja peegeldus) saate valida menüü SmartArt-riistad alammenüü Vorming jaotise Kujundilaadid galeriist Kujundiefektid.

Lisateave

Organisatsiooniskeemi loomine (video)

Diagrammide ja SmartArt-piltide animeerimine (video)

Teabe kuvamine või peitmine Visio organisatsiooniskeemis

Kas vajate veel abi?

Kas soovite rohkem valikuvariante?

Siin saate tutvuda tellimusega kaasnevate eelistega, sirvida koolituskursusi, õppida seadet kaitsma ja teha veel palju muud.

Kogukonnad aitavad teil küsimusi esitada ja neile vastuseid saada, anda tagasisidet ja saada nõu rikkalike teadmistega asjatundjatelt.

Kas sellest teabest oli abi?

Kui rahul te keelekvaliteediga olete?
Mis mõjutas teie hinnangut?
Kui klõpsate nuppu Edasta, kasutatakse teie tagasisidet Microsofti toodete ja teenuste täiustamiseks. IT-administraator saab neid andmeid koguda. Privaatsusavaldus.

Täname tagasiside eest!

×