PivotTable-liigendtabelid

PivotTable-liigendtabeli loomine tööleheandmete analüüsimiseks

PivotTable-liigendtabeli loomine tööleheandmete analüüsimiseks

PivotTable-liigendtabel on võimas tööriist andmete arvutamiseks, summeerimiseks ja analüüsimiseks, mis võimaldab andmetes näha võrdlusi, mustreid ja trende.

PivotTable-liigendtabelid töötavad veidi teistmoodi olenevalt sellest, millist platvormi kasutate Excel.

Teie brauser ei toeta videot.

PivotTable-liigendtabeli loomine Excel Windows

 1. Valige lahtrid, mille põhjal soovite PivotTable-liigendtabeli luua.

  Märkus.:  Teie andmete hulgas ei tohiks olla tühje ridu ega veerge. Sellel peab olema ainult üherealine pealkiri.

 2. Klõpsake menüüs Lisa nuppu PivotTable-liigendtabel.

  PivotTable-liigendtabel

 3. Valige jaotises Valige andmed, mida soovite analüüsida suvand Vali tabel või vahemik.  

  PivotTable-liigendtabel

 4. Kinnitage lahtrivahemik väljal Tabel/Vahemik.

 5. Valige jaotises Valige koht, kuhu soovite PivotTable-liigendtabeliaruande paigutada, suvand Uus tööleht, et paigutada PivotTable-liigendtabel uuele töölehele või Olemasolevale töölehele, ja seejärel valige asukoht, kus soovite PivotTable-liigendtabeli kuvada.

 6. Klõpsake nuppu OK.

PivotTable-liigendtabeli koostamine

 1. PivotTable-liigendtabelisse välja lisamiseks valige paanil PivotTable-liigendtabeli väljad väljanime märkeruut.

  Märkus.: Valitud väljad lisatakse nende vaikimisi aladele: mittearvulised väljad lisatakse alale Read, kuupäeva- ja kellaajahierarhiad lisatakse alale Veerud ja arvulise väljad lisatakse alale Väärtused.

  PivotTable-liigendtabel

 2. Välja ühelt alalt teisele teisaldamiseks lohistage väli sihtalale.

Enne alustamist

 • Andmed peaksid olema korraldatud tabelina ja ilma tühjade ridade ja veergudeta. Parim oleks kasutada Exceli tabelit nagu meie ülaltoodud näites.

 • Tabelid on PivotTable-liigendtabelitele suurepäraseks andmeallikaks, kuna tabelisse lisatavad read kaasatakse andmete värskendamisel automaatselt PivotTable-liigendtabelisse ja kõik uued veerud kaasatakse PivotTable-liigendtabeli väljade loendisse. Muul juhul peate kas muutma PivotTable-liigendtabeli lähteandmeidvõi kasutama dünaamilist nimega vahemikuvalemit.

 • Veeru ulatuses peaks olema kasutusel üks ja sama andmetüüp. Näiteks ei tohiks samas veerus olla segamini kuupäevad ja tekst.

 • PivotTable-liigendtabelid toimivad andmete hetktõmmise ehk vahemälu põhiselt ja seetõttu ei tehta tegelikes andmetes mingeid muudatusi.

Kui teil on PivotTable-liigendtabelitega piiratud kogemused või ei tea, kust alustada, siis on heaks valikuks suvand Soovitatav PivotTable-liigendtabel. Selle funktsiooni kasutamisel määratleb Excel sobivad paigutuse viies kokku andmed kõige sobivamate PivotTable-liigendtabeli aladega. See annab teile täiendavate katsetuste jaoks alguspunkti. Pärast soovitatud PivotTable-liigendtabeli loomist saate kindlate tulemuste saavutamiseks uurida eri paigutusi ja välju ümber korraldada.

Samuti saate alla laadida meie interaktiivse õpetuse Oma esimese PivotTable-liigendtabeli loomine.

1. Klõpsake lähteandmetes või tabelivahemikus lahtrit.

2. Valige Lisa >Soovitatav PivotTable-liigendtabel.

Kui soovite lasta Excelil luua PivotTable-liigendtabeli, valige Lisa > Soovitatavad PivotTable-liigendtabelid

3. Excel analüüsib teie andmeid ja esitab teile mitu võimalust, näiteks selles näites, kasutades leibkonna kuluandmeid.

Exceli dialoog Soovitatavad PivotTable-liigendtabelid

4. Valige PivotTable-liigendtabel, mis näeb teile kõige paremini välja, ja vajutage nuppu OK. Excel loob PivotTable-liigendtabeli uuele lehele ja kuvab PivotTable-liigendtabeli väljade loendi.

1. Klõpsake lähteandmetes või tabelivahemikus lahtrit.

2. Valige Lisa >PivotTable-liigendtabel.

Kui kasutate rakendust Excel for Mac 2011 või varasemat versiooni, asub PivotTable-liigendtabeli nupp menüü Data (Andmed) jaotises Analysis (Analüüs).

Data tab, Analysis group

3. Excel kuvatakse dialoogiboks PivotTable-liigendtabeli loomine, kus on valitud teie vahemik või tabeli nimi. Selles näites kasutame tabelit nimega „tbl_Majapidamiskulud“.

4. Valige jaotises Valige koht, kuhu soovite PivotTable-liigendtabeli aruande paigutada, valik Uus töölehtvõi Olemasolev tööleht. Käsu Existing Worksheet (Olemasolev tööleht) korral tuleb valida lahter, kuhu soovite PivotTable-liigendtabeli paigutada.

5. Klõpsake nuppu OKja Excel loob tühja PivotTable-liigendtabeli ja kuvab PivotTable-liigendtabeli väljade loendi.

PivotTable’i väljaloend

Märkige ülal asuvas alas Välja nimi nende väljade ruudud, mille soovite PivotTable-liigendtabelisse lisada. Vaikimisi lisatakse mittearvulised väljad alale Rida, kuupäeva ja kellaaja väljad alale Veerg ja arvulised väljad alale Väärtused. Kõiki olemasolevaid üksusi on võimalik ka käsitsi pukseerida PivotTable-liigendtabeli mis tahes väljale ning kui te soovite mõne üksuse PivotTable-liigendtabelist eemaldada, siis lohistage see lihtsalt väljaloendist välja või eemaldage märge. Väljade üksuste ümberkorraldamine on üks neist PivotTable-liigendtabeli funktsioonidest, mis teevad liigendtabeli kiire muutmise niivõrd lihtsaks.

PivotTable-liigendtabeli väljaloend

Exceli PivotTable-liigendtabeli väljaloendi dialoogi näide

Vastavad väljad PivotTable-liigendtabelis

Näide PivotTable-liigendtabelist ja väljade seosest väljade loendiga.

 • Summeerimisalus

  Vaikimisi kuvatakse alale Values (Väärtused) paigutatud PivotTable-liigendtabeli väljad funktsiooniga SUM. Kui Excel loeb teie andmed tekstiks, kuvatakse need funktsiooniga COUNT. Just seetõttu on väga tähtis väärtuse väljadel andmetüüpe segamini mitte kasutada. Arvutamise vaikesätte muutmiseks klõpsake esmalt välja nimest paremal asuvat noolt ja seejärel valige suvand Field Settings (Väljasätted).

  Nüüd muutke jaotises Summarize by (Summeerimisalus) arvutamise sätet. Arvestage, et arvutamismeetodi muutmisel lisab Excel selle automaatselt jaotisesse Custom Name (Kohandatud nimi), nt „Sum of FieldName“, kuid te saate seda muuta. Klõpsates nuppu Number... saate muuta kogu välja arvuvormingut.

  Näpunäide.: Kuna arvutamismeetodi muutmine jaotises Summarize by (Summeerimisalus) muudab ka PivotTable-liigendtabeli välja nime, on otstarbekas PivotTable-liigendtabeli välju mitte ümber nimetada enne, kui PivotTable-liigendtabel on valmis. Üks kaval võte on valida Replace (Asenda) (menüüs „Edit“ (Redigeerimine)) >Find what (Otsitav:) > „Sum of“ (Summa), seejärel Replace with (Asendaja:) > jätta tühjaks, et käsitsi ümbertippimise asemel asendada kõik korraga.

 • Andmete kuvamiskuju

  Andmete summeerimiseks arvutusmeetodi kasutamise asemel võite kuvada selle ka välja protsendina. Järgmises näites muutsime majapidamiskulusid nii, et need kuvatakse väärtuste summa asemel kui % kogusummast.

  PivotTable-liigendtabeli näide, milles väärtused on kuvatud protsendina üldkokkuvõttest

  Pärast dialoogiboksi Field Settings (Väljasätted) avamist saate teha sobivad valikud vahekaardil Show data as (Andmete kuvamiskuju).

 • Väärtuse kuvamine nii arvutuse kui protsendina.

  Lohistage üksus kaks korda jaotisesse Values (Väärtused), paremklõpsake väärtust ja valige Field Settings (Väljasätted), seejärel Summarize by (Summeerimisalus) ja valige igale suvand Show data as (Andmete kuvamiskuju).

Kui lisate PivotTable-liigendtabeli andmeallikasse uusi andmeid, tuleb värskendada kõiki selle andmeallika põhjal loodud PivotTable-liigendtabeleid. Vaid ühe PivotTable-liigendtabeli värskendamiseks tehke paremklõps suvalises kohas PivotTable-liigendtabeli vahemikus ja valige Refresh (Värskenda). Kui teil on mitu PivotTable-liigendtabelit, valige esmalt mis tahes PivotTable-liigendtabelis suvaline lahter, seejärel valige lindilPivotTable Analyze (PivotTable-liigendtabeli analüüs) > klõpsale nupu Refresh (Värskenda) all olevat noolt ja valige Refresh All (Värskenda kõik).

Kui te loodud PivotTable-liigendtabelit enam ei vaja, siis valige PivotTable-liigendtabeli kogu vahemik ja seejärel klõpsake nuppu Delete (Kustuta). See ei mõjuta mingil viisil kõrvalasuvaid muid andmeid ega PivotTable-liigendtabeleid või diagramme. Kui PivotTable-liigendtabel asub eraldi lehel, kus pole andmeid, mida soovite säilitada, võite PivotTable-liigendtabeli kiireks eemaldamiseks selle lehe kustutada.

Teie brauser ei toeta videot.

Märkus.: Töötame pidevalt selle kallal, et PivotTable-liigendtabelid Exceli veebirakendus. Uusi muudatusi tehakse järk-järgult, nii et kui selles artiklis toodud juhised ei pruugi teie kasutuskogemusega täpselt kattuda. Kõik värskendused kuvatakse lõpuks.

 1. Valige lehel tabel või andmevahemik ja seejärel valige paani PivotTable-liigendtabeli > PivotTable-liigendtabel.

 2. Saate luua käsitsi oma PivotTable-liigendtabeli või valida enda jaoks loodud soovitatava PivotTable-liigendtabeli. Tehke ühte järgmistest.

Märkus.: Soovitatavad PivotTable-liigendtabelid on saadaval ainult Microsoft 365 tellijatele.

 • PivotTable-liigendtabeli sihtkoha valimiseks valige lehel Loo oma PivotTable-liigendtabel kas Uus leht või Olemasolev.

 • PivotTable-liigendtabeli sihtkoha valimiseks valige soovitatud PivotTable-liigendtabelis kas Uus leht või Olemasolev leht.

Paanil PivotTable-liigendtabeli lisamine saate määrata PivotTable-liigendtabeli allika, sihtkoha ja muud aspektid.

Vajaduse korral saate enne PivotTable-liigendtabeli andmete loomiseks muuta PivotTable-liigendtabeli andmete allikat.

 1. Valige paanil PivotTable-liigendtabeli lisamine jaotises Allikas soovitud tekstiväli. Allika muutmisel pole paanil kaardid saadaval.

 2. Tehke ruudustikul valik andmeid või sisestage tekstiväljale vahemik. 

 3. Valiku kinnitamiseks vajutage klaviatuuril sisestusklahvi (Enter) või nuppu. Paan värskendatakse uute soovitatavate PivotTable-liigendtabelitega, mis põhinevad uuel andmeallikal.

Lisage PivotTable-liigendtabeli paan, kus küsitakse, kas tabelit või vahemikku kasutatakse allikana ja saate muuta nuppu Sihtkoht.

Märkige ülal asuvas alas PivotTable-liigendtabeli väljad nende väljade ruudud, mille soovite PivotTable-liigendtabelisse lisada.

Vaikimisi lisatakse mittearvulised väljad alale Read, kuupäeva ja kellaaja väljad alale Veerg ja arvulised väljad alale Väärtused.

Kõiki olemasolevaid üksusi on võimalik ka käsitsi pukseerida PivotTable-liigendtabeli mis tahes väljale ning kui te soovite mõne üksuse PivotTable-liigendtabelist eemaldada, siis lohistage see lihtsalt väljaloendist välja või eemaldage märge. Väljade üksuste ümberkorraldamine on üks neist PivotTable-liigendtabeli funktsioonidest, mis teevad liigendtabeli kiire muutmise niivõrd lihtsaks.

Vastavad väljad PivotTable-liigendtabelis:

PivotTable-liigendtabel koos selle osadega (veerud, read, väärtused).

Paanil PivotTable-liigendtabeli väljad saate valida, millised väljad PivotTable-liigendtabelis soovitud kohta lähevad.

Väärtuste summeerimisalus

Vaikimisi kuvatakse alale Väärtused paigutatud PivotTable-liigendtabeli väljad funktsiooniga SUM. Kui Excel loeb teie andmed tekstiks, kuvatakse need funktsiooniga COUNT. Just seetõttu on väga tähtis väärtuse väljadel andmetüüpe segamini mitte kasutada. Arvutamise vaikesätte muutmiseks klõpsake esmalt välja nimest paremal asuvat noolt ja seejärel valige suvand Väärtusevälja sätted.

Exceli dialoog Väärtusevälja sätted

Nüüd muutke jaotises Väärtuste summeerimisalus arvutamise sätet. Arvestage, et arvutamismeetodi muutmisel lisab Excel selle automaatselt jaotisesse Kohandatud nimi, nt „Sum of FieldName“, kuid te saate seda muuta. Klõpsates nuppu Arvuvorming saate muuta kogu välja arvuvormingut.

Näpunäide.: Kuna arvutamismeetodi muutmine jaotises Väärtuste summeerimisalus muudab ka PivotTable-liigendtabeli välja nime, on otstarbekas PivotTable-liigendtabeli välju mitte ümber nimetada enne, kui PivotTable-liigendtabel on valmis. Üks kaval võte on valida Otsi ja vali (Ctrl+H) >Otsitav: > „Sum of“, seejärel Asendaja: > jätta tühjaks, et käsitsi ümbertippimise asemel asendada kõik korraga.

Exceli dialoog Väärtusevälja sätted sätetega Väärtuste summeerimisalus

Väärtuste kuvamiskuju

Andmete summeerimiseks arvutusmeetodi kasutamise asemel võite kuvada selle ka välja protsendina. Järgmises näites muutsime majapidamiskulusid nii, et need kuvatakse väärtuste summa asemel kui % kogusummast.

PivotTable-liigendtabeli näide, milles väärtused on kuvatud protsendina üldkokkuvõttest

Pärast dialoogi Väärtusevälja sätted avamist saate teha sobivad valikud vahekaardil Väärtuste kuvamiskuju.

Väärtuse kuvamine nii arvutuse kui protsendina.

Lohistage üksus kaks korda jaotisesse Väärtused ning seejärel määrake kummalegi Väärtuste summeerimisalus ja Väärtuste kuvamiskuju.

PivotTable-liigendtabeli Väärtusevälja sätted > dialoog Väärtuste kuvamiskuju

Kui lisate PivotTable-liigendtabeli andmeallikasse uusi andmeid, tuleb värskendada kõiki PivotTable-liigendtabeleid, mis on selle andmeallika põhjal loodud. PivotTable-liigendtabeli värskendamiseks paremklõpsake PivotTable-liigendtabeli vahemikus mis tahes kohas ja valige Värskenda.

PivotTable-​​liigendtabeli värskendamine

Kui te loodud PivotTable-liigendtabelit enam ei vaja, siis valige PivotTable-liigendtabeli kogu vahemik ja seejärel klõpsake nuppu Kustuta. See ei mõjuta mingil viisil kõrvalasuvaid muid andmeid ega PivotTable-liigendtabeleid või diagramme. Kui PivotTable-liigendtabel asub eraldi lehel, kus pole andmeid, mida soovite säilitada, võite PivotTable-liigendtabeli kiireks eemaldamiseks selle lehe kustutada.

Lisateave

Võite oma küsimuse alati esitada mõnele Exceli tehnikakogukonna eksperdile, otsida abi vastustefoorumist või soovitada mõnd uut funktsiooni või täiustust Exceli User Voice’i lehel.

PivotTable-Soovitused on osa ühendatud Office jaanalüüsib teie andmeid tehisintellekti teenuste abil. Kui otsustate ühenduse kasutamisest Office, ei saadeta teie andmeid tehisintellekti teenusesse ja te ei saa PivotTable-liigendtabelit Soovitused. Lisateavet leiate Microsofti privaatsusavaldusest.

Seotud artiklid

PivotChart-liigendtabeli loomine

Tükeldite kasutamine PivotTable-liigendtabeli andmete filtreerimiseks 

PivotTable-liigendtabeli ajaskaala loomine kuupäevade filtreerimiseks

PivotTable-liigendtabeli loomine andmemudeliga mitme tabeli andmete analüüsiks

Power BI andmekomplektidega ühendatud PivotTable-liigendtabeli loomine

Väljaloendi kasutamine väljade korraldamiseks PivotTable-liigendtabelis

PivotTable-liigendtabeli lähteandmete muutmine

Väärtuste arvutamine PivotTable-liigendtabelis

PivotTable-liigendtabeli kustutamine

Kas vajate veel abi?

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

×