Põhisisu juurde
PivotTable-liigendtabelid

PivotTable-liigendtabeli loomine tööleheandmete analüüsimiseks

PivotTable-liigendtabeli loomine tööleheandmete analüüsimiseks

PivotTable on võimas tööriist andmete arvutamiseks, summeerimiseks ja analüüsimiseks, mis võimaldab vaadata andmete võrdlusi, mustreid ja trende.

Avaldage teadaannetega suurt mõju

PivotTable-liigendtabeli loomine

 1. Valige lahtrid, mille põhjal soovite PivotTable-liigendtabeli luua.

  Märkus.:  Teie andmete hulgas ei tohiks olla tühje ridu ega veerge. Sellel peab olema ainult üherealine pealkiri.

 2. Klõpsake menüüs Lisa nuppu PivotTable-liigendtabel.

  PivotTable-liigendtabel

 3. Valige jaotises Valige andmed, mida soovite analüüsida suvand Vali tabel või vahemik.  

  PivotTable-liigendtabel

 4. Kinnitage lahtrivahemik väljal Tabel/Vahemik.

 5. Valige jaotises Valige, kuhu soovite PivotTable-liigendtabeli aruande paigutada, uus tööleht , et paigutada PivotTable-liigendtabel uuele töölehele või olemasolevale töölehele ja seejärel valige asukoht, kuhu soovite PivotTable-liigendtabeli lisada.

 6. Klõpsake nuppu OK.

PivotTable-liigendtabeli koostamine

 1. PivotTable-liigendtabelisse välja lisamiseks valige paanil PivotTable-liigendtabeli väljad väljanime märkeruut.

  Märkus.: Valitud väljad lisatakse nende vaikimisi aladele: mittearvulised väljad lisatakse alale Read, kuupäeva- ja kellaajahierarhiad lisatakse alale Veerud ja arvulise väljad lisatakse alale Väärtused.

  PivotTable-liigendtabel

 2. Välja ühelt alalt teisele teisaldamiseks lohistage väli sihtalale.

Enne alustamist

 • Andmed peaksid olema korraldatud tabelina ja ilma tühjade ridade ja veergudeta. Parim oleks kasutada Exceli tabelit nagu meie ülaltoodud näites.

 • Tabelid on PivotTable-liigendtabelitele suurepäraseks andmeallikaks, kuna tabelisse lisatavad read kaasatakse andmete värskendamisel automaatselt PivotTable-liigendtabelisse ja kõik uued veerud kaasatakse PivotTable-liigendtabeli väljade loendisse. Vastasel juhul peate kas muutma PivotTable-liigendtabeli Lähteandmeidvõi kasutama dünaamilist nimega vahemiku valemit.

 • Veeru ulatuses peaks olema kasutusel üks ja sama andmetüüp. Näiteks ei tohiks samas veerus olla segamini kuupäevad ja tekst.

 • PivotTable-liigendtabelid toimivad andmete hetktõmmise ehk vahemälu põhiselt ja seetõttu ei tehta tegelikes andmetes mingeid muudatusi.

PivotTable-liigendtabeli loomine

Kui teil on PivotTable-liigendtabelitega piiratud kogemused või ei tea, kust alustada, siis on heaks valikuks suvand Recommended PivotTable (Soovitatav PivotTable-liigendtabel). Selle funktsiooni kasutamisel määratleb Excel sobivad paigutuse viies kokku andmed kõige sobivamate PivotTable-liigendtabeli aladega. See annab teile täiendavate katsetuste jaoks alguspunkti. Pärast soovitatud PivotTable-liigendtabeli loomist saate kindlate tulemuste saavutamiseks uurida eri paigutusi ja välju ümber korraldada.

Samuti saate alla laadida meie interaktiivse õpetuse Oma esimese PivotTable-liigendtabeli loomine.

Soovitatavad PivotTable-liigendtabelid

PivotTable-liigendtabeli käsitsi loomine

 1. Klõpsake ühte lahtrit andmeallika või tabeli vahemikus.

 2. Valige Insert (Lisa) > Recommended PivotTable (Soovitud PivotTable-liigendtabel).

  Kui soovite lasta Excelil luua PivotTable-liigendtabeli, valige Lisa > Soovitatavad PivotTable-liigendtabelid

 3. Excel teeb andmete analüüsi ja pakub teile mitu valikuvarianti, sarnaselt sellele majapidamiskulude andmetega näitele.

  Exceli dialoog Soovitatavad PivotTable-liigendtabelid
 4. Valige sobivaim PivotTable-liigendtabel ja klõpsake nuppu OK. Excel loob PivotTable-liigendtabeli uuele lehele ja kuvab PivotTable-liigendtabeli väljade loendi.

 1. Klõpsake ühte lahtrit andmeallika või tabeli vahemikus.

 2. Valige Insert (Lisa) > PivotTable (PivotTable-liigendtabel).

  Kui kasutate rakendust Excel for Mac 2011 või varasemat versiooni, asub PivotTable-liigendtabeli nupp menüü Data (Andmed) jaotises Analysis (Analüüs).

  Menüü Andmed jaotis Analüüs

 3. Excel kuvab dialoogi PivotTable-liigendtabeli loomine, kus on valitud teie vahemik või tabeli nimi. Selles näites kasutame tabelit nimega „tbl_Majapidamiskulud“.

 4. Jaotises Choose where you want the PivotTable report to be placed (Valige koht, kuhu soovite PivotTable-liigendtabeli aruande paigutada) valige käsk New Worksheet (Uus tööleht) või Existing Worksheet (Olemasolev tööleht). Käsu Existing Worksheet (Olemasolev tööleht) korral tuleb valida lahter, kuhu soovite PivotTable-liigendtabeli paigutada.

 5. Klõpsake nuppu OK ja Excel loob tühja PivotTable-liigendtabeli ning kuvab PivotTable-liigendtabeli väljade loendi.

Märkige ülal asuvas alas Välja nimi nende väljade ruudud, mille soovite PivotTable-liigendtabelisse lisada. Vaikimisi lisatakse mittearvulised väljad alale Rida, kuupäeva ja kellaaja väljad alale Veerg ja arvulised väljad alale Väärtused. Kõiki olemasolevaid üksusi on võimalik ka käsitsi pukseerida PivotTable-liigendtabeli mis tahes väljale ning kui te soovite mõne üksuse PivotTable-liigendtabelist eemaldada, siis lohistage see lihtsalt väljaloendist välja või eemaldage märge. Väljade üksuste ümberkorraldamine on üks neist PivotTable-liigendtabeli funktsioonidest, mis teevad liigendtabeli kiire muutmise niivõrd lihtsaks.

PivotTable-liigendtabeli väljaloend

Vastavad väljad PivotTable-liigendtabelis

Exceli PivotTable-liigendtabeli väljaloendi dialoogi näideNäide PivotTable-liigendtabelist ja väljade seosest väljade loendiga.

 • Summeerimisalus

  Vaikimisi kuvatakse alale Values (Väärtused) paigutatud PivotTable-liigendtabeli väljad funktsiooniga SUM. Kui Excel loeb teie andmed tekstiks, kuvatakse need funktsiooniga COUNT. Just seetõttu on väga tähtis väärtuse väljadel andmetüüpe segamini mitte kasutada. Arvutamise vaikesätte muutmiseks klõpsake esmalt välja nimest paremal asuvat noolt ja seejärel valige suvand Field Settings (Väljasätted).

  Nüüd muutke jaotises Summarize by (Summeerimisalus) arvutamise sätet. Arvestage, et arvutamismeetodi muutmisel lisab Excel selle automaatselt jaotisesse Custom Name (Kohandatud nimi), nt „Sum of FieldName“, kuid te saate seda muuta. Klõpsates nuppu Number... saate muuta kogu välja arvuvormingut.

  Näpunäide.: Kuna arvutamismeetodi muutmine jaotises Summarize by (Summeerimisalus) muudab ka PivotTable-liigendtabeli välja nime, on otstarbekas PivotTable-liigendtabeli välju mitte ümber nimetada enne, kui PivotTable-liigendtabel on valmis. Üks kaval võte on valida Replace (Asenda) (menüüs „Edit“ (Redigeerimine)) >Find what (Otsitav:) > „Sum of“ (Summa), seejärel Replace with (Asendaja:) > jätta tühjaks, et käsitsi ümbertippimise asemel asendada kõik korraga.

 • Andmete kuvamiskuju

  Andmete summeerimiseks arvutusmeetodi kasutamise asemel võite kuvada selle ka välja protsendina. Järgmises näites muutsime majapidamiskulusid nii, et need kuvatakse väärtuste summa asemel kui % kogusummast.

  PivotTable-liigendtabeli näide, milles väärtused on kuvatud protsendina üldkokkuvõttest

  Pärast dialoogiboksi Field Settings (Väljasätted) avamist saate teha sobivad valikud vahekaardil Show data as (Andmete kuvamiskuju).

 • Väärtuse kuvamine nii arvutuse kui protsendina.

  Lohistage üksus kaks korda jaotisesse Values (Väärtused), paremklõpsake väärtust ja valige Field Settings (Väljasätted), seejärel Summarize by (Summeerimisalus) ja valige igale suvand Show data as (Andmete kuvamiskuju).

Kui lisate PivotTable-liigendtabeli andmeallikasse uusi andmeid, tuleb värskendada kõiki selle andmeallika põhjal loodud PivotTable-liigendtabeleid. Vaid ühe PivotTable-liigendtabeli värskendamiseks tehke paremklõps suvalises kohas PivotTable-liigendtabeli vahemikus ja valige Refresh (Värskenda). Kui teil on mitu PivotTable-liigendtabelit, valige esmalt mis tahes PivotTable-liigendtabelis suvaline lahter, seejärel valige lindilPivotTable Analyze (PivotTable-liigendtabeli analüüs) > klõpsale nupu Refresh (Värskenda) all olevat noolt ja valige Refresh All (Värskenda kõik).

Kui te loodud PivotTable-liigendtabelit enam ei vaja, siis valige PivotTable-liigendtabeli kogu vahemik ja seejärel klõpsake nuppu Delete (Kustuta). See ei mõjuta mingil viisil kõrvalasuvaid muid andmeid ega PivotTable-liigendtabeleid või diagramme. Kui PivotTable-liigendtabel asub eraldi lehel, kus pole andmeid, mida soovite säilitada, võite PivotTable-liigendtabeli kiireks eemaldamiseks selle lehe kustutada.

Nüüd saate Visio veebirakendus lisada oma arvutustabelisse PivotTable-liigendtabeli.

NB!: PivotTable-liigendtabelis töötamine ei ole soovitatav arvutustabelis, kus teised kasutajad sellega samaaegselt töötavad.

 1. Valige arvutustabelis tabel või vahemik.

 2. Valige Lisa > PivotTable-liigendtabel.

 3. Excel kuvab dialoogiboksi PivotTable-liigendtabeli loomine, kus on valitud teie vahemik või tabeli nimi.

  PivotTable-liigendtabeli loomine
 4. Jaotises Choose where you want the PivotTable report to be placed (Valige koht, kuhu soovite PivotTable-liigendtabeli aruande paigutada) valige käsk New Worksheet (Uus tööleht) või Existing Worksheet (Olemasolev tööleht). Käsu Existing Worksheet (Olemasolev tööleht) korral tuleb valida lahter, kuhu soovite PivotTable-liigendtabeli paigutada.

  Märkus.: Viidatav lahter peab olema tabelist või vahemikust väljas.

 5. Klõpsake nuppu OK ja Excel loob tühja PivotTable-liigendtabeli ning kuvab PivotTable-liigendtabeli väljade loendi.

Märkige ülal asuvas alas PivotTable-liigendtabeli väljad nende väljade ruudud, mille soovite PivotTable-liigendtabelisse lisada. Vaikimisi lisatakse mittearvulised väljad alale Read, kuupäeva ja kellaaja väljad alale Veerg ja arvulised väljad alale Väärtused. Kõiki olemasolevaid üksusi on võimalik ka käsitsi pukseerida PivotTable-liigendtabeli mis tahes väljale ning kui te soovite mõne üksuse PivotTable-liigendtabelist eemaldada, siis lohistage see lihtsalt väljaloendist välja või eemaldage märge. Väljade üksuste ümberkorraldamine on üks neist PivotTable-liigendtabeli funktsioonidest, mis teevad liigendtabeli kiire muutmise niivõrd lihtsaks.

PivotTable-liigendtabeli väljaloend

Vastavad väljad PivotTable-liigendtabelis

Exceli PivotTable-liigendtabeli väljaloendi dialoogi näideNäide PivotTable-liigendtabelist ja väljade seosest väljade loendiga.

 • Väärtuste summeerimisalus

  Vaikimisi kuvatakse alale Väärtused paigutatud PivotTable-liigendtabeli väljad funktsiooniga SUM. Kui Excel loeb teie andmed tekstiks, kuvatakse need funktsiooniga COUNT. Just seetõttu on väga tähtis väärtuse väljadel andmetüüpe segamini mitte kasutada. Arvutamise vaikesätte muutmiseks klõpsake esmalt välja nimest paremal asuvat noolt ja seejärel valige suvand Väärtusevälja sätted.

  Exceli dialoog Väärtusevälja sätted

  Nüüd muutke jaotises Väärtuste summeerimisalus arvutamise sätet. Arvestage, et arvutamismeetodi muutmisel lisab Excel selle automaatselt jaotisesse Kohandatud nimi, nt „Sum of FieldName“, kuid te saate seda muuta. Klõpsates nuppu Arvuvorming saate muuta kogu välja arvuvormingut.

  Exceli dialoog Väärtusevälja sätted sätetega Väärtuste summeerimisalus

  Näpunäide.: Kuna arvutamismeetodi muutmine jaotises Väärtuste summeerimisalus muudab ka PivotTable-liigendtabeli välja nime, on otstarbekas PivotTable-liigendtabeli välju mitte ümber nimetada enne, kui PivotTable-liigendtabel on valmis. Üks kaval võte on valida Otsi ja vali (Ctrl+H) >Otsitav: > „Sum of“, seejärel Asendaja: > jätta tühjaks, et käsitsi ümbertippimise asemel asendada kõik korraga.

 • Väärtuste kuvamiskuju

  Andmete summeerimiseks arvutusmeetodi kasutamise asemel võite kuvada selle ka välja protsendina. Järgmises näites muutsime majapidamiskulusid nii, et need kuvatakse väärtuste summa asemel kui % kogusummast.

  PivotTable-liigendtabeli näide, milles väärtused on kuvatud protsendina üldkokkuvõttest

  Pärast dialoogi Väärtusevälja sätted avamist saate teha sobivad valikud vahekaardil Väärtuste kuvamiskuju.

  PivotTable-liigendtabeli Väärtusevälja sätted > dialoog Väärtuste kuvamiskuju
 • Väärtuse kuvamine nii arvutuse kui protsendina.

  Lohistage üksus kaks korda jaotisesse Väärtused ning seejärel määrake kummalegi Väärtuste summeerimisalus ja Väärtuste kuvamiskuju.

Kui lisate PivotTable-liigendtabeli andmeallikasse uusi andmeid, tuleb värskendada kõiki PivotTable-liigendtabeleid, mis on selle andmeallika põhjal loodud. PivotTable-liigendtabeli värskendamiseks paremklõpsake PivotTable-liigendtabeli vahemikus mis tahes kohas ja valige Värskenda.

PivotTable-​​liigendtabeli värskendamine

Kui te loodud PivotTable-liigendtabelit enam ei vaja, siis valige PivotTable-liigendtabeli kogu vahemik ja seejärel klõpsake nuppu Kustuta. See ei mõjuta mingil viisil kõrvalasuvaid muid andmeid ega PivotTable-liigendtabeleid või diagramme. Kui PivotTable-liigendtabel asub eraldi lehel, kus pole andmeid, mida soovite säilitada, võite PivotTable-liigendtabeli kiireks eemaldamiseks selle lehe kustutada.

Kas vajate rohkem abi?

Võite oma küsimuse alati esitada mõnele Exceli tehnikakogukonna eksperdile, otsida abi vastustefoorumist või soovitada mõnd uut funktsiooni või täiustust Exceli User Voice’i lehel.

Vt ka

PivotChart-liigendtabeli loomine

Tükeldite kasutamine PivotTable-liigendtabeli andmete filtreerimiseks 

PivotTable-liigendtabeli ajaskaala loomine kuupäevade filtreerimiseks

PivotTable-liigendtabeli loomine andmemudeliga mitme tabeli andmete analüüsiks

Väljaloendi kasutamine väljade korraldamiseks PivotTable-liigendtabelis

PivotTable-liigendtabeli lähteandmete muutmine

Väärtuste arvutamine PivotTable-liigendtabelis

PivotTable-liigendtabeli kustutamine

Märkus.:  See leht on tõlgitud automaatselt ning sellel võib leiduda grammatikavigu ja ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Andke meile teada, kui see teave oli teile abiks. Soovi korral saate ingliskeelset artiklit lugeda siit.​

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×