Praeguse andmebaasi kasutajasuvandite seadmine

Kasutajasätete (nt objektiakende kuvamise, kiirklahvide ja automaatse parandamise suvandite) kohandamiseks klõpsake avatud Accessi töölauaandmebaasis menüü Fail nuppu Suvandid ja muutke kategooria Praegune andmebaas suvandeid.

Märkus.: Kui pole märgitud teisiti, rakendatakse sätete muudatused alles pärast andmebaasi sulgemist ja uuesti avamist.

Märkus.: See artikkel ei kehti Accessi veebirakenduste kohta – need on Accessis loodavad, kuid veebis avaldatavad andmebaasid.

Selle artikli teemad

Praeguse andmebaasi suvandite kohandamine

Saate kiiresti kohandada oma praeguse rakenduse või andmebaasi nime ja logo kuvamise, objektiakende kuvamise ja failide haldamise viisi. Tehke avatud andmebaasis järgmist.

 1. Valige menüü > Suvandid > Praegune andmebaas.

 2. Valige praeguse andmebaasi jaoks sätted. Siin on mõningad sagedamini kasutatavad sätted; hiljem kirjeldame veel sätteid.

  Säte

  Kirjeldus

  Rakenduse nimi

  Saate määrata kohandatud nime, mis kuvatakse teie praeguse andmebaasi Windowsi tiitliribal.

  Rakenduse ikoon

  Saate valida oma praeguse andmebaasi jaoks ikooni. Tippige pildifaili nimi või klõpsake selle otsimiseks nuppu Sirvi. Valitud ikoon kuvatakse Windowsi tiitliribal.

  Kasuta vormi- ja aruandeikoonina

  Kui see on valitud, kuvatakse rakenduse ikoon kõigil praeguse andmebaasi vormi- ja aruandevahekaartidel. Kui dokumendivahekaardid pole lubatud, siis ikooni ei kuvata.

  Kuva vorm

  Saate määrata vormi, mis kuvatakse teie praeguse andmebaasi avanemisel. Kui te ei soovi andmebaasi avamisel vormi kuvada, säilitage vaikesäte (pole).

  Veebi kuva vorm

  Kui see on valitud, saavad kasutajad seada, muuta või eemaldada veebis kuvatavaid vorme. Seda võimalust saab kasutada veebiandmebaaside korral rakenduses Access 2010 ja uuemates versioonides.

  Kuva olekuriba

  Kui see on valitud, kuvatakse Accessi tööruumi allosas olekuriba.

 3. Lõpetades klõpsake nuppu OK.

  Mõne sätte jõustumiseks on vaja andmebaas sulgeda ja uuesti avada.

Lehe algusse

Objektiakende kuvamise sätete valimine

Access sisaldab suvandit, mille abil saate kuvada kõik avatud objektid hõlpsalt juurdepääsetavate vahekaartide jadana objektiakna ülaosas. Kategooria Praegune andmebaas jaotise Dokumendiakna suvandid kaudu saate seada järgmised kuvamissuvandid.

Säte

Kirjeldus

Kattuvad aknad

Kui see on valitud, kuvatakse mitu avatud objekti üksteise peal kattuvate akendena.

objektiakende kuvamine kattuvas vaates

Vahekaartidega dokumendid

Kui see on valitud, on korraga nähtav ainult üks objekt, isegi kui avatud on mitu objekti.

pilt sellest, kuidas avatud objektid kuvatakse, kui valitud on vahekaartidega dokumentide suvand

Saate kasutada vahekaartidega dokumendi sätteid ilma, et kuvataks dokumendi tabeldusmärgid, mis on kasulik, kui kasutajad peavad korraga töötama ühe objektiga. Kui tühjendate selle suvandi, lisage kindlasti teine navigeerimise suvand, et lubada kasutajatel vahetada erinevaid objekte.

Kuva dokumendi vahekaardid

Kui valite suvandi Vahekaartidega dokumendid, saate valida selle suvandi ka kõigi avatud objektide vahekaartide kuvamiseks.

Kasuta vormides Windowsi kujundusega juhtelemente

Kui see on valitud, kasutatakse praeguse andmebaasi vormide ja aruannete juhtelementide puhul teie arvuti Windowsi kujundust.

Luba küljendivaade

Kui see on valitud, kuvatakse Accessi olekuribal ja objektivahekaardi paremklõpsamisel kuvatavates kiirmenüüdes nupp Küljendivaade. Kui tühjendate selle ruudu, ei saa kasutajad vorme ega aruandeid küljendivaates avada.

Märkus.: Pärast selle ruudu tühjendamist pole Küljendivaade jaotises Vaated ega üheski kiirmenüüs saadaval.

Luba tabelite kujunduse muutmine andmelehevaates

Kui see on valitud, saate andmelehevaates tabelite kujundust muuta.

Otsi kärbitud arvuvälju

Kui see on valitud, kuvab Access arvud kujul "#####", kui veerg on kogu väärtuse kuvamiseks liiga kitsas. Kui see suvand pole valitud, kärbitakse veeru väärtused selle põhjal, kui palju veerg mahutab.

Pildiatribuudi talletusvorming

Kui see on valitud, talletab Access pilte nende algvormingus. Märkige see ruut andmebaasi mahu vähendamiseks.

Teisenda kõik pildiandmed rasterpiltideks (ühildub Access 2003 ja vanemate versioonidega)

Kui see on valitud, loob Access algse pildifaili koopia Windowsi rasterpildi või seadmesõltumatu rasterpildi vormingus. Märkige see ruut, kui soovite kuvada pilte rakenduses Office Access 2003 või vanemates versioonides loodud andmebaasides.

Lehe algusse

Accessi kiirklahvide kasutuse lubamine

Kui valitud on suvand Kasuta Accessi erivõtmeid, saavad kasutajad kasutada praeguses andmebaasis järgmisi kiirklahve.

Klahvid

Tulemus

F11

Kuvab ja peidab navigeerimispaani.

CTRL+G

Kuvab Visual Basic Editoris akna Kohene.

ALT+F11

Käivitab Visual Basic Editori.

CTRL+BREAK

Selle klahvikombinatsiooni vajutamisel ei too Access enam serverist kirjeid.

Lehe algusse

Praeguse andmebaasi failihaldussuvandite seadmine

Need failihaldussätted rakendatakse ainult suvandite valimise ajal avatud andmebaasile.

Säte

Kirjeldus

Tihenda sulgemisel

Kui see on valitud, tihendatakse ja parandatakse andmebaas selle sulgemisel automaatselt.

Eemalda salvestamisel failiatribuutidest isikuandmed

Kui see on valitud, eemaldatakse isikuandmed faili salvestamisel automaatselt failiatribuutidest.

Lehe algusse

Praeguse andmebaasi navigeerimissuvandite valimine

Saate kohandada oma praeguse rakenduse navigeerimist järgmiste suvandite kaudu.

navigeerimissuvandite sätted

Säte

Kirjeldus

Kuva navigeerimispaan

Kui tühjendate selle ruudu, siis praeguse andmebaasi avamisel navigeerimispaani ei kuvata.

Navigeerimissuvandid

Kui see on valitud, saate muuta navigeerimispaanil kuvatavaid kategooriaid ja rühmi ning seada praeguses andmebaasis objektide avamise suvandeid.

Lindi nimi

Saate valida kohandatud lindijaotise nime.

Kiirmenüüriba

Saate seada või muuta kiirmenüüde vaikemenüüriba.

Luba täismenüüd

Kui tühjendate selle ruudu, kuvatakse lindil ainult menüü Avaleht. Nupu Fail klõpsamisel pole saadaval käsud Salvesta ja Salvesta nimega.

Luba vaikekiirmenüüd

Saate sisse või välja lülitada kiirmenüüd (hüpiku), mis kuvatakse, kui klõpsate navigeerimispaanil andmebaasiobjekti või vormil või aruandes juhtelementi. Valitud suvandi jõustumiseks tuleb parajasti avatud andmebaas sulgeda ja uuesti avada.

Lehe algusse

Praeguse andmebaasi väljanimede jälgimise ja parandamise suvandite seadmine

Suvand Nime automaatkorrektuur jõustab Accessis vormidel, aruannetes ja päringutes väljanimeviidete jälgimise ja parandamise. Saate seada oma parajasti avatud andmebaasi jaoks järgmised suvandid.

Säte

Kirjeldus

Jälita nime automaatkorrektuuri teavet

Kui see on valitud, talletab Access nimevigade parandamiseks vajaliku teabe. Võimaldab teil kasutada funktsiooni Objektisõltuvused. Access ei paranda vigu siiski enne, kui valite suvandi Käivita nime automaatkorrektuur.

Käivita nime automaatkorrektuur

Kui see on valitud, parandab Access nimevead niipea, kui need ilmnevad. Kui märgite ruudu Jälita nime automaatkorrektuuri teavet ja jätate selle ruudu tühjaks, talletab Access vigade teavet seni, kuni märgite selle ruudu.

Logi nime automaatkorrektuuri muudatused

Access logib nimevigade parandamisel andmebaasi tehtavad muudatused ja salvestab andmed tabelisse AutoCorrect.log.

Lehe algusse

Praeguse andmebaasi filtreerimissuvandite seadmine

Saate sortida vormil kuvatava teabe, määratledes määratluse Vormfilter abil filtri ja valides praeguse andmebaasi jaoks akna Vormfilter kuvamisväärtused.

Selle teema suvandid juhivad mitmesuguseid funktsioone (nt akna Vormfilter antud välja kohta kuvatavate väärtuseloendite maht). Saate valida suvandeid selle kohta, kas kasutaja saab kuvada väärtusi indekseeritud või indekseerimata väljade kohta ja välise faili lingitud tabeli kohta. Samuti saate valida suvandeid selle kohta, kas vormi juhtelemendi puhul kuvatakse väärtuseloendid, kui kasutatakse suvandit Vormfilter.

Säte

Kirjeldus

Kohalikud indekseeritud väljad

Kui see on valitud, kuvatakse aknas Vormfilter kuvatavates väärtuseloendites kohalike indekseeritud väljade väärtused.

Kohalikud indekseerimata väljad

Aknas Vormfilter kuvatavatesse väärtuseloenditesse kaasatakse kohalike indekseerimata väljade väärtused.

ODBC-väljad

Kaasatakse väärtused tabelitest, millega lingite avatud andmebaasipöörduse ühenduse abil.

Ära kuva loendeid, kus on loetud rohkem kui antud arv kirjeid

Sisestage kirjete maksimumarv, mille Access peaks vormfiltri toimingute jaoks väärtuseloendi koostamisel lugema. Kui loendi koostamiseks vajalike kirjete arv ületab määratud arvu, siis väärtusteloendit ei kuvata. Kõik väärtusteloendid võivad sisaldada ainult kordumatuid väärtusi, isegi kui nende väljad on indekseerimata. Vaikeväärtus on 1000.

Lehe algusse

Veebiteenuste ja SharePointi tabelite vahemällu salvestamise suvandi määramine

Access 2010 ja rakenduse uuemate versioonide korral on uute andmebaaside korral veebiteenuste ja SharePointiga lingitud tabelite vahemällu salvestamine vaikesätteks.

 • <c0>Kasuta vahemäluvormingut, mis ühildub rakendusega Microsoft Access 2010 ja selle uuemate versioonidega</c0>. Selle suvandi valimisel teeb Access lingitud andmetest koopia ja salvestab selle kohaliku eksemplarina vahemällu. See säte võib lingitud andmetega töötamisel jõudlust suurendada. Sel juhul laaditakse ja kuvatakse lingitud andmed senisest kiiremini. Selle ruudu tühjendamisel salvestatakse vahemällu rakenduse Access 2007 viisil.

 • <c0>Tühjenda sulgemisel vahemälu</c0>. Selle suvandi valimisel tühjendab Access andmebaasi sulgemise korral vahemälu sinna salvestatud kohalikest andmetest.

 • Mitte kunagi vahemälu Valige see suvand, kui teil ei ole Accessi lingitud SharePointi andmeallikatega töötamisel kohaliku koopia andmete vahemälu.

  Märkus.: Ruudu Kasuta vahemäluvormingut, mis ühildub rakendusega Microsoft Access 2010 ja selle uuemate versioonidega tühjendamisel pole suvand Tühjenda sulgemisel vahemälu ja Ära kasuta vahemälu saadaval.

Lehe algusse

Luba kuupäeva/kellaaja laiendatud andmetüübi tugi linkimiseks ja importimiseks

Kuupäeva/kellaaja laiendatud andmetüüp salvestab kuupäeva, mis sisaldab kellaaega, mis põhineb 24-tunnisel kellal. Seda võib lugeda olemasoleva kuupäeva/kellaaja tüübi pikendamiseks, kuid suurema kuupäevavahemiku, suurema vaikimisi valitava täpsuse ja valikulise kasutaja määratud täpsusega. See ühildub ODBC datetime2. 

Märkus.: Andmetüüp kuupäev/kellaaeg on saadaval ainult juhul, kui teil on Office 365 tellimus. Kui oleteMicrosoft 365 abonent, siis veenduge, et teil oleks Office ' i uusim versioon. Kui olete IT-spetsialist, kes haldab Microsoft 365 värskendamise protsessi, vaadake lehelt kanali väljalasked , et teada saada, milliseid värskendusi iga kanali jaoks pakutakse.

Säte

Kirjeldus

Lingitud/imporditud tabelite jaoks toetatud kuupäeva/kellaaja laiendatud andmetüüp

Kui see on valitud, lubab see kuupäeva/kellaaja laiendatud andmetüübi tugi väliste andmebaaside kaudu linkimiseks või importimiseks, mis kasutavad samaväärset andmetüüpi (nt SQL serveri datetime2). Access hoiatab teid, et see suvand muudab selle suvandi sätteks andmebaasi failivormingu püsiva muudatuse, millel on tagasiühilduvuse kaalutlused. Tehke ühte järgmistest.

 • Valige jäädava muudatuse tegemiseks OK. Muudatust ei ole võimalik tühistada.

 • Valige muudatusest loobumiseks nupp Loobu.

Lisateavet leiate teemast Andmetüübi Suur arv kasutamine.

Märkus.: Selle suvandi lubamise korral saate linkimiseks ja importimiseks enne andmebaasi sulgemist kasutada andmetüüpi „Suur arv“. Sellest hoolimata peate andmebaasi paanimisribal failivormingu templi muudatuse nägemiseks andmebaasi sulgema ja uuesti avama.

Lehe algusse

Andmetüübi „Suur arv“ lubamine linkimis- ja importimistoimingute jaoks

Suurte arvude andmetüübina talletatakse mittevaluutalisi arvulisi väärtusi, millele ODBC-s vastab andmetüüp SQL_BIGINT. See andmetüüp arvutab suuri arve tõhusamalt ning selle vahemik on -2^63 kuni 2^63-1.

Märkus.: Andmetüüp Suur arv on teie jaoks saadaval ainult juhul, kui teil on Office 365 tellimus. Kui olete Microsoft 365 abonent, veenduge, et teil oleks Office ' i uusim versioon. Kui olete IT-spetsialist, kes haldab Microsoft 365 värskendamise protsessi, vaadake lehelt kanali väljalasked , et teada saada, milliseid värskendusi iga kanali jaoks pakutakse.

Säte

Kirjeldus

Toetab lingitud/imporditud tabelite andmetüüpi „Suur täisarv“

Kui see on valitud, lubab see suurel arvul andmetüübi abil linkida või importida väliseid andmebaase, mis kasutavad võrdväärset andmetüüpi (nt bigint SQL serveris). Access hoiatab teid, et see suvand muudab selle suvandi sätteks andmebaasi failivormingu püsiva muudatuse, millel on tagasiühilduvuse kaalutlused. Tehke ühte järgmistest.

 • Valige jäädava muudatuse tegemiseks OK. Muudatust ei ole võimalik tühistada.

 • Valige muudatusest loobumiseks nupp Loobu.

Lisateavet leiate teemast Andmetüübi Suur arv kasutamine.

Märkus.: Selle suvandi lubamise korral saate linkimiseks ja importimiseks enne andmebaasi sulgemist kasutada andmetüüpi „Suur arv“. Sellest hoolimata peate andmebaasi paanimisribal failivormingu templi muudatuse nägemiseks andmebaasi sulgema ja uuesti avama.

Kas vajate veel abi?

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×