Viimati värskendatud: oktoober 2010

Sisu

Privaatsuslisa rakendusele Microsoft Lync 2010

See leht on Microsoft Lynci toodete privaatsusavalduse lisa. Kindla Microsoft Lynci toote või teenuse puhul kehtivate andmete kogumise ja kasutamise põhimõtete mõistmiseks peaksite lugema nii Microsoft Lynci toodete privaatsusavaldust kui ka seda lisa.

Selle privaatsuslisa teemadeks on teie või teie ettevõtte võrgus juurutatud Microsoft Lync 2010 suhtlustarkvara juurutamine ja kasutus. Kui kasutate toodet Microsoft Lync Server 2010 teenusena (teisi sõnu, kui kolmas osapool (näiteks Microsoft) hostib servereid, millel tarkvara käitatakse), edastatakse teave sellele kolmandale osapoolele. Kolmandale osapoolele edastatud andmete kasutamise kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust oma ettevõtte administraatori või teenusepakkujaga.

Arhiivimine

Mida see funktsioon teeb? Arhiivimine lubab administraatoril arhiveerida kiirsõnumivestlusi, koosolekute tegevusi ja sisu ning kasutusteavet, nagu kasutajate sisselogimised, vestluste algused ja nendega ühinemised.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave. Arhiivimine talletab kiirsõnumivestluste sisu ja teabe teie kiirsõnumikasutuse, koosolekute sisu ja koosolekute teabe kohta serveris, mida teie administraator konfigureerib. Microsoftile ei saadeta mingit teavet.

Teabe kasutus. Administraator saab seda teavet kasutada rakenduse Lync 2010 kasutamise juhtimiseks ettevõttes.

Valikuvõimalused/juhtimine. Arhiivimine on vaikimisi välja lülitatud ja selle peab sisse lülitama ettevõtte administraator. Selleks et teada saada, kas arhiivimise saab lubada, peaksite uurima ettevõtte andmekasutus- ja andmejälgimispoliitikaid.

Tegevuste kanal

Mida see funktsioon teeb? Tegevuste kanal võimaldab teil näha oma kontaktiloendis olevate kontaktide suhtlusuudiseid. See lubab teil teistele kuvada oma hiljutisi isiklikke märkusi, oma pildi muutmisi ja oma ameti või kontori asukoha muutusi.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave. Kohaloleku kaudu avaldate Lyncis järgmist teavet.

 • Ettevõtte pildi värskenduse aeg (oma ettevõtte kataloogist, näiteks Active Directory Domain Services).

 • Veebipilt (mille teistele näitamiseks üles laadite) värskenduse ajaga.

 • Aeg, millal teie amet ettevõttes muutus.

 • Aeg, millal teie ettevõtte kontori asukoht muutus.

 • Teie viimaste postitatud isiklike märkuste ajalugu.

 • Teie kontorist väljasoleku märkus Microsoft Exchange Serveris.

Microsoftile ei saadeta mingit teavet.

Teabe kasutus. See teave antakse ühiskasutusse kontaktidega, kes vaatavad teie tegevuste kanalit ja on privaatsussuhtes Perekond ja sõbrad, Töörühm, Kolleegid või Välised kontaktid.

Valikuvõimalused/juhtimine.

Ülaloleva teabe ühiskasutusse andmist saate juhtida järgmisel viisil.

 1. Klõpsake menüüs Tööriistad valikul Suvandid.

 2. Lülitage vahekaardi Isiklik jaotises Tegevuste kanal nende värskenduste ühiskasutusse andmine sisse või välja. Kui teie praegune isiklik märkus ja kontorist väljasoleku märkus on määratud, kuvatakse need tegevuste kanalis. Kui te ei soovi oma isikliku märkuse all teavet kuvada, võite märkuse välja lihtsalt tühjaks jätta.

 3. Klõpsake nuppu OK.

Heli testimise teenus

Mida see funktsioon teeb? Nupp Kõne kvaliteedi kontroll võimaldab teil Lyncis teha testkõne, et saaksite kõne häälekvaliteeti kontrollida. See võimaldab teil kuulda, kuidas kõlate päris kõnes. Testkõne tegemisel palub heli testimise teenus teil pärast piiksu lindistada häälenäidise. Teie häälenäidise pikkus on ette määratud (näiteks 5 sekundit) ja pärast lindistamist esitatakse see teile. Kui võrk on väheoptimaalne või teie seadme häälestus ei ole hea, saate sellest lindistust kuuldes teada.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave. Testkõne tegemisel lindistab heli testimise teenus pärast teatist teie häälenäidise. Pärast kõne lõpetamist häälenäidised kustutatakse. Microsoftile ei saadeta mingit teavet.

Teabe kasutus. Häälenäidis on kasutamiseks teile, et saaksite kontrollida, kuidas kõlate päris kõnes, ja see näitab teile, kas teie seade on õigesti häälestatud ja helistamiseks valmis. Kasutaja saab lindistatud häälenäidist kuulata ja otsustada, kas kõik on helistamiseks valmis, kinnitades, et seade on töökorras ja heli renderdatakse õigesti.

Valikuvõimalused/juhtimine. Kui te ei soovi häälenäidist lindistada, võite testkõnest keelduda. Testkõne saate teha järgmiselt.

 1. Klõpsake menüüs Tööriistad valikut Suvandid.

 2. Klõpsake vahekaardi Heliseade nuppu Kõne kvaliteedi kontroll ja järgige juhiseid.

 3. Klõpsake nuppu OK.

Kõnelogid

Mida see funktsioon teeb? Kõnelogid võimaldavad teil talletada Lynci häälkõnede lindistuse Microsoft Outlooki kausta.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave. Teave häälkõnede kohta, nagu algusaeg, lõpuaeg, kestus ja kõnes osalejad, salvestatakse teie Outlooki kausta Vestluste ajalugu. Teil ja teie ettevõtte administraatoril on võimalus logida koosoleku teema ja asukohad ka siis, kui valite vahekaardi Isiklik dialoogiboksis Suvandid isikliku teabe halduriks Outlooki. Kõnelogid ei talleta teie häälkõnede sisu. Microsoftile ei saadeta mingit teavet.

Teabe kasutus. Seda teavet saate kasutada oma telefonikõnede ajaloo ülevaatamiseks.

Valikuvõimalused/juhtimine. Kõnelogide funktsioon on vaikimisi sisse lülitatud. Kui administraator pole keelanud teil kõnelogisid juhtida, saate sätteid muuta järgmisel viisil.

 1. Klõpsake menüüs Tööriistad valikut Suvandid.

 2. Eemaldage vahekaardil Isiklik märge ruudust Salvesta mu kõnelogid Outlooki vestluste ajaloo kausta.

 3. Klõpsake nuppu OK.

Kõne delegeerimine

Mida see funktsioon teeb? Kõne delegeerimine võimaldab teil määrata ühe või mitu delegaati ja seejärel saavad delegaadid teie nimel helistada ja kõnesid vastu võtta ning võrgukoosolekuid häälestada ja nendega ühineda.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave. Kui delegaat vastab kõnele teie eest, saate meiliteatise. Microsoftile ei saadeta mingit teavet.

Teabe kasutus. Saate seda funktsiooni kasutada oma delegaatidega töötamiseks, et hallata oma ajakava ja koosolekuid ja/või teha järeltegevusi delegaatidelt kõnede puhul, mida nad teie eest (või teie nimel) teevad või vastu võtavad.

Valikuvõimalused/juhtimine. Kõne delegeerimine on vaikimisi välja lülitatud ja selle saab sisse või välja lülitada ettevõtte administraator. Kui see on sisse lülitatud, saate delegaate häälestada järgmisel viisil.

 1. Klõpsake menüüs Tööriistad valikut Suvandid.

 2. Klõpsake vahekaardi Ümbersuunamine käsku Helise samaaegselt või suuna mu kõned ümber sinna: ja klõpsake seejärel ripploendis suvandit Minu delegaadid.

 3. Kui teil ei ole delegaate konfigureeritud, klõpsake käsku Lisa ja valige seejärel isikud, kes oma delegaatidena häälestada.

 4. Klõpsake dialoogiboksis Delegaadid nuppu OK.

 5. Klõpsake dialoogiboksis Ümbersuunamine nuppu OK.

  Märkused: 

  • Teie delegaatidena häälestatud kasutajad näevad teatist, mis teavitab neid sellest, et nad on Lyncis häälestatud teie delegaadiks.

  • Ettevõtte administraatorid saavad häälestada Exchange'i kalendri delegaadi sünkroonimise rakendusega Lync Server 2010. Kui see on lubatud, lisatakse vastavate õigustega (võrdsed mitteredigeeriva autori õigustega või neist suuremad) Exchange'i kalendri delegaadid teie delegaatidena Lyncis. See ei muuda siiski teie ümbersuunamise sätteid.

Ümbersuunamine

Mida see funktsioon teeb? Ümbersuunamisega saate suunata kõned mõnele muule isikule või numbrile, kui te pole saadaval või lähete töölaua juurest eemale.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave. Microsoftile ei saadeta mingit teavet.

Teabe kasutus. Selle funktsiooniga saate suunata kõned mõnele muule isikule või numbrile, kui te pole saadaval või vahetate asukohta.

Valikuvõimalused/juhtimine. Ümbersuunamissuvandid on saadaval ainult siis, kui ettevõtte administraator on need teie organisatsiooni jaoks lubanud. Sel juhul on need Lynci töölauakliendil vaikimisi välja lülitatud. Ümbersuunamise konfigureerimiseks tehke järgmist.

 1. Klõpsake menüüs Tööriistad käsku Ümbersuunamissätted VÕI käsku Suvandid ja seejärel jaotist Ümbersuunamine.

 2. Klõpsake jaotisesÜmbersuunamine käsku Suuna mu kõned ümber: ja seejärel tehke ühte järgmistest.

  • Valige käsk Kõnepost ja seejärel klõpsake nuppu OK.

  • Valige käsk Uus number või kontakt. Klõpsake dialoogiboksis Kontakti või numbri valimine kontakti, otsige mõnda kontakti või sisestage uus telefoninumber, kuhu kõned suunata ning klõpsake nuppu OK. Klõpsake uuesti nuppu OK.

  • Valige käsk Minu delegaadid. Konfigureerige delegaadid dialoogiboksis Ümbersuunamine – delegaadid vastavalt selle dokumendi jaotise juhistele ja seejärel klõpsake nuppu OK. Klõpsake uuesti nuppu OK.

NB!:  Pärast Lync 2010 ümbersuunamise konfigureerimist suunatakse sissetulevad kõned teie määratud numbrile. Kui kõne on ühendatud, kuvatakse helistajale ümbersuunamisnumber. See toimub ainult Lyncilt Lyncile kõnede puhul.

Helistaja ID koosoleku nimestikus

Mida see funktsioon teeb? Osalejate loendis (nimestikus) kuvatakse loend kõigi koosolekul osalejatega.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave. Kui helistate konverentskõnesse, kuvatakse telefoninumber, millelt helistate (helistaja ID) kõigile osalejatele. Microsoftile ei saadeta mingit teavet.

Teabe kasutus. Koosolekul olevad inimesed saavad seda teavet kasutada telefoni teel koosolekuga liitunud osalejate eristamiseks.

Valikuvõimalused/juhtimine.

Helistaja ID kuvatakse vaikimisi ja see saadakse telefoniteenust pakkuvalt ettevõttelt. Te ei pea oma telefoninumbrit ühiskasutusse andma, blokeerides helistamise ajal oma helistaja ID.

 • Oma helistaja ID püsivaks blokeerimiseks võtke ühendust kohaliku telefoniteenust pakkuva ettevõttega.

 • Kui funktsioon on teie piirkonnas saadaval, saate enne telefoninumbri valimist tippida spetsiaalse koodi, mis blokeerib teie helistaja ID selleks ainsaks kõneks. Juhiste saamiseks võtke ühendust kohaliku telefoniteenust pakkuva ettevõttega.

Kliendipoolne logimine

Mida see funktsioon teeb? Kliendipoolne logimine lubab kasutajaprofiilis logida teavet Lynci kasutamise kohta teie arvutis. Teavet saab kasutada tõrkeotsinguks Lyncis ilmneda võivate probleemide kohta.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave. Kui lubate kliendipoolse logimise (või teeb seda administraator), talletatakse teie arvutisse näiteks järgmine teave: koosoleku teema, asukoht, seansialgatusprotokolli (SIP) sõnumid, teie Lynci kutsete vastused, teave iga Lynci sõnumi saatja ja adressaadi kohta, sõnumi marsruut, teie kontaktiloend, kohalolekuteave, ühiskasutuses olevate mis tahes programmide, Microsoft PowerPointi failide, tahvlite ja küsitluste nimed, ühiskasutuses olevad küsitluse küsimused ja suvandi indeks, mille poolt hääletasite. Teie Lynci vestluste sisu ei talletata. Microsoftile automaatselt teavet ei saadeta, kuid võite seda teha käsitsi.

Teabe kasutus. Kliendipoolseid logisid saab kasutada Lynci probleemide tõrkeotsinguks.

Valikuvõimalused/juhtimine. Kliendipoolne logimine on vaikimisi välja lülitatud ja selle peab sisse lülitama ettevõtte administraator. Kui administraator pole keelanud teil logimist juhtida, saate sätteid muuta järgmisel viisil.

 1. Klõpsake menüüs Tööriistad valikut Suvandid.

 2. Klõpsake vahekaardil Üldine käske Lülita logimine Lyncis sisse ja Lülita Windowsi sündmuste logimine Lynci jaoks sisse.

 3. Klõpsake nuppu OK.

Logide kogumine

Mida see funktsioon teeb? Logide kogumine võimaldab teil koguda Lynci logisid, et Microsoft saaks uurida esineda võivate heli-, video- või ühenduseprobleemide põhjuseid.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave. Kui klõpsate käsku Kogu logisid, kogutakse järgmist teavet.

 • Lynci logid, mis sisaldavad teie kontaktiloendit ja teavet teie eelmiste vestlusseansside kohta. Lynci logid ei sisalda teie kiirsõnumivestluse sisu.

 • Heliparameetrid, nagu kõne signaali tase ja müratase.

 • Võrgutingimused.

 • Seadme häälestus.

 • Operatsioonisüsteemi versioon ja teave.

 • Teie arvutis käitatavad programmid, nagu Outlook ja Windows Internet Explorer.

Kui teete vastava valiku, kogutakse ka järgmist teavet.

 • 30-sekundine lindistus teie viimasest kõnest.

 • Kuvatõmmis teie töölauast.

Peate logid käsitsi üles laadima vastavalt ettevõtte administraatori juhistele. Ettevõtte administraator saadab need tõrkeotsinguks Microsoftile.

Teabe kasutus. Teie arvutist kogutud teavet kasutatakse tekkinud probleemi tõrkeotsinguks ja Lynci täiustamiseks.

Valikuvõimalused/juhtimine. Lync ei kogu logisid teie arvutist vaikimisi. Neid kogutakse vaid siis, kui klõpsate käsul Kogu logisid. Logisid kogutakse teie arvutist lokaalselt (kataloogist %USERPROFILE%\tracing\). Peate logid käsitsi üles laadima vastavalt ettevõtte administraatori juhistele. Kui klõpsate käsku Kogu logisid, ei edastata teie logisid automaatselt kaugserverisse.

Kontaktikaart

Mida see funktsioon teeb? Kontaktikaart kogub staatilist ja dünaamilist teavet teie ettevõtte teiste inimeste kohta ja kuvab selle teabe Lyncis ja Outlooki viimaste versioonide kontaktidele. Kontaktikaart pakub muu hulgas ühe klõpsuga toiminguid meilide saatmiseks, helistamiseks, kiirsõnumi saatmiseks ja koosoleku ajastamiseks.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave. Kontaktikaardil olev staatiline teave kogutakse ettevõtte kataloogist (näiteks Active Directoryst) ja antakse teistega ühiskasutusse Lync Serveri kaudu. Kogutava dünaamilise teabe, nagu telefoninumbrid ja kohalolek, võite teie sisestada ja seejärel teistega Lync Serveri kaudu ühiskasutusse anda. Kontaktikaardil kuvatud kalendri hõivatuse teave tuuakse Microsoft Exchange Serverist. Kontaktikaardil kuvatud asukohateave tuuakse viisil, nagu on kirjeldatud jaotises Asukoht. Microsoftile ei saadeta mingit teavet.

Teabe kasutus. Kontaktikaardi teave kuvatakse selleks, et saaksite oma kontaktteavet teistega jagada.

Valikuvõimalused/juhtimine. Teil on järgmised juhtimise suvandid.

Privaatsussuhted. Võite teatud kontaktid panna erinevatesse privaatsussuhetesse (Perekond ja sõbrad, Töörühm, Kolleegid, Välised kontaktid ja Blokeeritud kontaktid). See juhib, milline teave milliste kontaktidega ühiskasutusse antakse. Privaatsussuhted saate määrata järgmisel viisil.

 1. Tehke kontaktil paremklõps.

 2. Klõpsake käsku Muuda privaatsussuhet.

 3. Klõpsake valikut, mis näitab, kuidas soovite oma teavet ühiskasutusse anda.

Kalendriteave. Suvandit „Õigused hõivatuse teabe vaatamiseks” saate juhtida Outlooki suvandites.

Asukoht. Teavet funktsiooni Asukoht kohta vaadake jaotisest Valikuvõimalused/juhtimine.

Vestluste ajalugu

Mida see funktsioon teeb? Lynci vestluste ajalugu hangib kasutaja vestluste ajaloo Exchange Serverist ja kuvab selle vahekaardil Lynci vestlused.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave. Kui lubasite vestluste ajaloo logimise, talletatakse teie kiirsõnumivestluste sisu ja statistika teie häälvestluse kohta (nagu kuupäev, kellaaeg, kestus ja teave helistaja kohta) teie Exchange'i kontole. Kui olete vestluste ajaloo logimise Lyncis keelanud (või ei luba seda ettevõtte administraatori määratud poliitika), ei koguta ega kuvata neid üksuseid. Microsoftile ei saadeta mingit teavet.

Teabe kasutus. Lync kuvab selle teabe peamise kasutajaliidese vahekaardil Vestlused, mis võimaldab kasutajatel vaadata ja jätkata möödunud vestlusi.

Valikuvõimalused/juhtimine. Saate keelata kiirsõnumivestluste, kõnede või mõlema logimise. Neid sätteid saate muuta järgmiselt.

 1. Tehke menüüs Tööriistad valik Suvandid.

 2. Märkige vahekaardil Isiklik ruut Salvesta mu kiirsõnumivestlused Outlooki vestluste ajaloo kausta või eemaldage märge sellest ruudust.

 3. Klõpsake nuppu OK.

Kui lubate vestluste ajaloo, peaksite teavitama inimesi, kellega suhtlete, et nende kiirsõnumivestlused salvestatakse.

Klientide programmikasutuskogemuse täiustamise kava

Mida see funktsioon teeb? Kui otsustate kavas osaleda, kogub klientide programmikasutuskogemuse täiustamise kava (CEIP) kasutustrendide ja -mustrite tuvastamiseks põhiteavet riistvarakonfiguratsiooni ja selle kohta, kuidas te Microsofti tarkvara ja teenuseid kasutate. Samuti kogub CEIP teavet ilmnevate tõrgete tüübi ja esinemisarvu, tark- ja riistvara jõudluse ning teenuste kiiruse kohta. Microsoft ei kogu nimesid, aadresse ega muid kontaktandmeid.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave. CEIP-i teave saadetakse Microsoftile automaatselt, kui see funktsioon on sisse lülitatud. Lisateavet CEIP-i kogutava, töödeldava või edastatava teabe kohta leiate jaotisest Microsofti klientide programmikasutuskogemuse täiustamise kava privaatsusavaldus.

Teabe kasutus. Microsoft kasutab seda teavet Microsofti tarkvara ja teenuste kvaliteedi, töökindluse ja jõudluse tõstmiseks.

Valikuvõimalused/juhtimine. CEIP on vaikimisi välja lülitatud, kui just ettevõtte administraator seda teie eest sisse pole lülitanud. Teil palutakse Lynci installeris registreeruda. Kui administraator pole teil juhtimisvõimalust keelanud, saate CEIP-i sätteid mis tahes ajal muuta järgmiselt.

 1. Tehke menüüs Tööriistad valik Suvandid.

 2. Märkige vahekaardil Üldine ruut Luba Microsoftil minu Lynci kasutamise kohta teavet koguda või eemaldage märge ruudust

 3. Klõpsake nuppu OK.

Märkus.:  Kui administraator muudab sätet, et lubada või keelata CEIP, kui kasutaja kasutab juba Lynci, jõustub uus säte alles siis, kui kasutaja Lyncist väljub ja sinna tagasi sisse logib.

Töölaua/programmi ühiskasutus

Mida see funktsioon teeb? Töölaua/programmi ühiskasutus võimaldab teil Lynci vestluses anda teiste osalejatega ühiskasutusse oma arvutiekraani kuva või teatud käitatava programmi.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave. Kui käivitate ühiskasutuse, siis sõltuvalt ühiskasutusse antavast üksusest saavad kõik vestluses osalejad näha kuvareid, tervet töölauda või teie arvuti ekraanil valitud programmi. Microsoftile ei saadeta mingit teavet.

Teabe kasutus. Saate töölaua/programmi ühiskasutust kasutada vestluses osalejatega koostöö tegemiseks.

Valikuvõimalused/juhtimine.

Töölaua ühiskasutuse alustamiseks uues Lynci vestluses tehke järgmist.

 1. Osutage kontaktikaardi kuvamiseks kontaktiloendis kontakti pildile või kohalolekuikoonile.

 2. Klõpsake nuppu Kuva rohkem suvandeid selle isikuga suhtlemiseks.

 3. Klõpsake menüüd Ühiskasutus ja seejärel suvandit Töölaud.

Töölaua/programmi ühiskasutuse alustamiseks Lynci käimasoleva vestluse ajal tehke järgmist.

 1. Klõpsake vestlusaknas menüüd Ühiskasutus.

 2. Menüüs klõpsake suvandit Töölaud, kuvarit (kui teil on neid mitu) või suvandit Programm, et valida üks või mitu programmi.

Töölaua/programmi ühiskasutuse lõpetamiseks tehke järgmist.

 1. Klõpsake ekraani ülaosas oleval ühiskasutuse riba käsku Lõpeta ühiskasutus.

NB!:  Töölaual avatud dokumendid või pildid, mida kaitseb digitaalõiguste halduse tarkvara, võivad Lynci vestluse ajal olla nähtavad ka teistele, kellega oma töölaua olete ühiskasutusse andnud.

Töölaua/programmi ühiskasutuse juhtimine

Mida see funktsioon teeb? Ühiskasutuse juhtimine võimaldab teil anda oma töölaua või programmi juhtimise üle kellelegi teisele, kes kasutab teises arvutis samuti Lynci klienti.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave. Kui annate juhtimise üle kellelegi teisele, saab see inimene oma klaviatuuri ja hiirega juhtida teie arvutit või valitud programmi ja teha muudatusi, nagu kasutaks ta teie arvutit kohapeal. Teie ja teised Lynci vestluses osalejad näevad neid muudatusi reaalajas. Microsoftile ei saadeta mingit teavet.

Teabe kasutus. Saate ühiskasutuse juhtimist kasutada selleks, et anda sõltuvalt ühiskasutusse antavast üksusest teistele juhtimine oma töölaua või programmide üle, samal ajal kui teie ja teised vestluses osalejad tegevusi jälgite.

Valikuvõimalused/juhtimine. Oma töölaua juhtimise ühiskasutusse andmiseks vestluses oleva inimesega tehke järgmist.

 1. Klõpsake vestlusaknas nuppu Ühiskasutus ja andke soovitud üksus (näiteks oma töölaud) seejärel ühiskasutusse.

 2. Valige ekraani ülaosas ühiskasutuse ribal olevast menüüst Anna juhtimine üle isik, kellele soovite juhtimise anda.

Oma töölaua kaughalduses juhtimise tühistamiseks tehke järgmist.

 1. Klõpsake ekraani ülaosas ühiskasutuse ribal olevat menüüd Anna juhtimine üle.

 2. Klõpsake käsku Võta juhtimine tagasi.

Hädaabiteenused (911)

Mida see funktsioon teeb? Kui teie ettevõtte administraator seda võimaldab, lubavad hädaabiteenused Lyncil hädaabiteenuste numbri valimisel (USA-s näiteks 911) edastada hädakõnele vastajatele helistaja asukoha. Ettevõtte administraator saab hädakõnede võimalusi teie töökohas piirata, seega peaksite administraatorilt küsima teavet selle kohta, millises ulatuses hädakõne funktsioonid saadaval on. Kui funktsioon on lubatud, on hädaabiteenuste personalile edastatav asukohateave see asukoht, mille ettevõtte administraator on teie asukohaks määranud (näiteks kontori number) ja sisestanud andmebaasi, või kui see asukoht ei ole saadaval, siis see asukoht, mille sisestasite käsitsi väljale Asukoht. Kui valite hädaabiteenuste numbri, kasutades Lynci juhtmeta Interneti-ühendust ja olles ikka oma töökohal, on hädaabiteenustele edastatud asukohateave vaid umbkaudne asukoht, kuna see on teatud juhtmeta ühenduse lõpp-punkt, millega teie arvuti suhtleb. Veelgi enam, selle juhtmeta ühenduse lõpp-punkti asukohateabe sisestab käsitsi teie ettevõtte administraator ja seega ei pruugi hädaabiteenuste personalile edastatud asukohateave olla teie tegelik asukoht. Kõikide funktsioonide töötamiseks peaks teie ettevõte kasutama marsruutimisteenust, mida pakuvad serditud lahendusepakkujad; see teenus on saadaval vaid Ameerika Ühendriikides.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave. Lynci hangitud asukohateabe määrab automaatne asukohateave, mille sisestab asukohateabe server või asukohateave, mille sisestasite käsitsi väljale Asukoht. See teave talletatakse teie arvuti mällu, et hädaabiteenuste numbri sisestamisel edastataks see asukohateave koos kõnega, et see marsruutida õigele hädaabiteenuste pakkujale ja anda teie umbkaudne asukoht. Teie asukoha saab saata ka kiirsõnumiga kohalikule turbekeskusele. Hädaabikõnede puhul sisaldab kõne üksikasjakirje teie asukohateavet. Microsoftile ei saadeta mingit teavet.

Teabe kasutus. Asukohta kasutatakse kõne marsruutimiseks õige hädaabiteenuse pakkuja juurde ja hädakõnele vastajate lähetamiseks. Selle teabe saab saata ka ettevõtte turbekeskusele teatisena helistaja asukoha ja tagasi helistamise teabega.

Valikuvõimalused/juhtimine.

See funktsioon on vaikimisi välja lülitatud ja selle peab sisse lülitama ettevõtte administraator. Küsige oma ettevõtte administraatorilt, kas see funktsioon on saadaval. Teil ei ole kontrolli selle üle, kas asukoht saadakse automaatselt või edastatakse hädaabi lähetajatele siis, kui hädaabikõne tehakse.

Kui aga asukohta ei saada automaatselt, saate asukoha võib-olla käsitsi sisestada, saades sellekohase teatise. Teatisest võib loobuda, kuid poliitika kohaselt peate olema teadlik, et tegite valiku asukohta mitte sisestada.

Asukoht

Mida see funktsioon teeb? Asukoha ja ajavööndi teave arvutatakse ja antakse teistega ühiskasutusse kohaloleku funktsiooni kaudu. Lisaks võib asukohateavet kasutada hädaabiteenuste jaoks, nagu on kirjeldatud eelnevas jaotises Hädaabiteenused. Kui lubate privaatsusrežiimi (vastavalt juhistele jaotises Privaatsusrežiim), antakse asukohateave ühiskasutusse vastavalt kirjeldusele jaotises Privaatsusrežiim.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave. Teie geograafilise asukoha andmeid kogub üks kahest mehhanismist: sisestate andmed käsitsi või annab asukoha andmed Lyncile ettevõtte asukohateabe server. Lisaks sellele saadakse teie ajavöönd teie arvuti Windowsi operatsioonisüsteemist. Kogutud asukohaandmed sisaldavad kirjelduse stringi ja vormindatud aadressiteavet. Kirjeldus on mis tahes string, mis annab teistele teavet teie asukoha kohta (näiteks Kodus või Tööl); vormindatud aadressiteave on kodaniku aadress, mille abil teid leida (näiteks 5678 Main St, Buffalo, NY, 98052). Microsoftile ei saadeta mingit teavet.

Teabe kasutus. Asukoha kirjeldus ja ajavööndi andmed antakse ühiskasutusse Lynci kohaloleku kaudu, võttes aluseks, kuidas teie kohaloleku privaatsus on konfigureeritud. See teave kuvatakse kasutaja kontaktikaardil. Pange tähele, et vormindatud aadressi või kodaniku aadressi kohaloleku kaudu ühiskasutusse ei anta.

Valikuvõimalused/juhtimine.

Kui teie ettevõtte administraator on asukoha ühiskasutuse lubanud ja on konfiguratsiooni seadnud nii, et näete täielikku asukoha kasutajaliidest, on teil välja Asukoht ja menüüd Lynci põhiakna ülaosas kasutades järgmised juhtnupud.

 1. Määra asukoht. Saate käsitsi redigeerida tekstistringi, mis on kohalolekus (asukoha kirjeldus) ühiskasutusse antud.

 2. Kuva kontaktide Minu asukoht. Sisse-/väljalülitatav suvand, mis juhib, kas kohaloleku kaudu antakse mis tahes asukoha andmed ühiskasutusse. See ei mõjuta asukoha ühiskasutusse andmist hädaabiteenustega.

Koosoleku manused

Mida see funktsioon teeb? Saate koosolekul osalejatega faile ühiskasutusse anda, laadides need manustena üles.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave. Manused talletatakse Lync Serverisse vastavalt teie ettevõtte administraatori määratud koosoleku aegumispoliitikatele. Võite manused üles laadida. Manuseid saate alla laadida teie või teised koosolekul osalejad. Microsoftile ei saadeta mingit teavet.

Teabe kasutus. Koosoleku üleslaaditud manustes sisalduv teave antakse ühiskasutusse teiste osalejatega Lynci koosolekul.

Valikuvõimalused/juhtimine. Esinejad saavad manuste kättesaadavust piirata vastavalt koosolekul osalejate rollidele (korraldaja, esinejad, kõik). Kui manus ei ole kättesaadav, ei näe te seda oma manuste loendis.

Koosolekul väljahelistamine

Mida see funktsioon teeb? Koosoleku väljahelistamise funktsioon võimaldab Lynci kasutajatel, kes osalevad koosolekul, lisada PSTN-numbri olemasolevale heli-video (AV) koosolekule.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave. Kui AV-koosolekule kutsutav PSTN-i kasutaja saab kõne, saab ta ka AV-koosoleku korraldaja helistaja ID (ja mitte tingimata selle osapoole helistaja ID, kes ta koosolekusse lisab). Kohe kui PSTN-i kasutaja telefonile vastab, liidetakse ta koosolekuga.

Teabe kasutus. Korraldaja helistaja ID saadetakse PSTN-i kasutajale, keda koosolekule kutsutakse.

Valikuvõimalused/juhtimine. Seda funktsiooni ei saa juhtida kasutajad ega ettevõtte administraatorid. Kui võimalik, võite enne PSTN-i kasutaja lisamist saata PSTN-i kasutajale kiirsõnumi või meili, et küsida, kas ta on AV-koosolekuga ühinemisega nõus. Nii on kasutaja teadlik, et ta ühineb koosolekuga. PSTN-i kasutaja võib kõnest ka keelduda.

Rakenduse Lync 2010 hallatav API

Mida see funktsioon teeb? Funktsioon Rakenduse Lync 2010 hallatav API võimaldab kolmanda osapoole programmidel Lynci kliendile juurde pääseda ja suhelda sellega viisil, mis täiustab Lynci kasutuskogemust. Kolmanda osapoole programmide hulka kuuluvad tarnijate või Microsofti loodud programmid (näiteks Outlook ja muud Microsoft Office'i komplektide rakendused).

Kogutav, töödeldav või edastatav teave. Teabe hulka, mis tehakse kolmanda osapoole rakendustele kättesaadavaks Lynci hallatava API kaudu, kuulub mis tahes isiklik teave, mida saab vaadata Lynci kasutajaliideses. Teabe hulka võib kuuluda kasutaja asukoht, telefoninumbrid, ametikoht, kontaktiloend (k.a telefoninumbrid ja muud üksikasjad), isiklik märkus, tegevuste olek ja praegused vestlused ning nende sisu.

Teabe kasutus. Lynci hallatavat API-t kasutavad programmid kasutavad teavet Lynci seansis, et pakkuda lõppkasutajale täiustatud või täiendavaid funktsioone. Seda teavet kasutatakse siiski kolmanda osapoole programmi äranägemisel, millel peaks olema enda privaatsusavaldus selle teabe kasutamise kavatsuse kohta.

Valikuvõimalused/juhtimine.

Lynci hallatavaid API-sid kasutavad kolmanda osapoole programmid jaotuvad kolme kategooriasse: töölauaprogrammid (st lokaalselt installitud programmid), veebis hostitavad programmid ja Lynci laiendprogrammid (programmid, mis on Lynci vestlusakna kasutajaliidesega kaasas). Kolmanda osapoole juurdepääsu juhtimine teie teabele erineb iga stsenaariumi puhul järgmiselt.

Töölauaprogrammid (lokaalselt installitud programmid). Töölauaprogrammid installite teie või teeb seda kohaliku arvuti administraator, kellel on Lynci hallatava API kaudu kasutaja teabele alati juurdepääs. Nagu alati, ärge installige programme, mida te ei usalda.

Veebis hostitavad programmid. Lynci hallatava API kaudu võivad kasutaja teabele juurde pääseda ka Internetis või sisevõrgus hostitavad programmid. Soovimatutele programmidele teie teabele ilma teie teadmata juurdepääsu keelamiseks peab neid programme hostima domeen/URL, mille on kohaliku arvuti administraator lisanud teie Internet Exploreri usaldusväärsete saitide loendisse.

Lynci laiendprogrammid. Lyncis saavad arendajad täiustada Lynci kasutuskogemust, lisades programmi Lynci vestlusaknasse. Sellel programmil võib olla ka juurdepääs Lynci teabele Lynci hallatava API kaudu. Sel juhul peab kohaliku arvuti administraator olema laiendprogrammi Lynci kliendiga registreerinud. Registreerimine annab programmile ka juurdepääsu Lynci hallatavale API-le.

Asukoha nime spetsiaalne juhtimine. Täiendava ettevaatusabinõuna on teie süsteemiadministraatoril valik lubada, blokeerida või lubada lõppkasutajal (teil) valida, kas nendel kolmanda osapoole programmidel peaks Lyncis olema juurdepääs väljale Asukoha nimi. Vaikimisi on juurdepääs asukohale kolmanda osapoole programmide jaoks saadaval. Seda sätet saate juhtida järgmisel viisil.

 1. Klõpsake menüüs Tööriistad valikut Suvandid.

 2. Minge vahekaardil Isiklik jaotisesse Isikliku teabe haldur.

 3. Märkige ruudud vastavalt vajadusele.

 4. Klõpsake nuppu OK.

Võrgukoosoleku lisandmoodul Outlookile

Mida see funktsioon teeb? See on Outlooki lisandmoodul, mis installitakse koos Lynciga, ja see võimaldab kasutajatel võrgukoosolekuid ajastada ja kohandada.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave. Teie arvutisse talletatakse järgmine teave. Microsoftile ei saadeta mingit teavet.

 • Korraldaja nimi.

 • Osalejate nimed.

 • Esinejate nimed.

 • Meiliaadresside loend.

 • Koosoleku teema ja muu koosoleku kohta käiv teave (nagu algus- ja lõppaeg, konverentsi ID, pääsukood ja teave kasutajale konverentsi automaatkeskjaama/helikonverentsi teenusepakkuja kohta).

 • Kõik kasutaja puhveraadressid teenuses Microsoft Exchange (X400-X500-aadressid, Exchange'i ühendatud suhtluse (UM) aadressid ning SIP-i ja telefoni/Exchange'i UM-kõneposti URI-d).

 • Koosoleku asukohateave.

Teabe kasutus.

Eelnevat teavet kasutatakse ainult koosoleku ajastamiseks ja sellega seotud logimiseks, nagu kirjeldatud jaotises Kliendipoolne logimine. Ajastamiseks töödeldakse mälus teavet ja talletatakse kiireks juurdepääsuks teie kohaliku arvuti registrisse.

Märkus.:  Teave antakse ühiskasutusse Lynci hallatava API-ga ja Lync Serveriga.

Valikuvõimalused/juhtimine.

Logimine on vaikimisi välja lülitatud. Kui teie ettevõttes on logimine lubatud, saate logimise lubamist/keelamist juhtida jaotistes Suvandid > Logimine.

Võrdõigusvõrgu failiedastus

Mida see funktsioon teeb? Lynci kasutajad saavad üksteisele faile edastada kahepoolsetes kiirsõnumivestlustes (mitte koosolekutel).

Kogutav, töödeldav või edastatav teave. Fail edastatakse otse Lynci klientide vahel. Kasutajad käivitavad failiedastuse omal valikul ja valivad edastatava faili. Faili adressaat peab faili vastuvõtmisega selgesõnaliselt nõustuma. Microsoftile ei saadeta mingit teavet.

Teabe kasutus. Võrdõigusvõrgu failiedastus võimaldab kasutajatel kiirsõnumivestluse ajal saata üksteisele faile reaalajas.

Valikuvõimalused/juhtimine.

Teie ettevõtte administraator saab selle funktsiooni lubada või keelata mis tahes või kõigile kasutajatele. Saate teise kasutaja failiedastuse taotluse vastu võtta või sellest keelduda.

Isiklik pilt

Mida see funktsioon teeb? Isiklik pilt kuvab teie pildi, aga ka teiste teie ettevõtte inimeste pildid.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave. Teie isikliku pildi ühiskasutuse eelistus kogutakse nii teie pildi kuvamiseks kui ka ühiskasutuseks (k.a selle veebiaadress). Microsoftile ei saadeta mingit teavet.

Teabe kasutus. Teavet kasutatakse teie kasutuskogemuse kohandamiseks ja teie pildi ühiskasutusse andmiseks teistega.

Valikuvõimalused/juhtimine.

Ettevõtte administraatoril on järgmised juhtimisõigused.

 • Juhtimine, kas kasutajad annavad esialgu pildi ühiskasutusse vaikimisi või mitte. Saate selle tühistada.

 • Pildi maksimaalse suuruse, mille kasutajad alla laadivad, juhtimine.

 • Juhtimine, millised pildid on lubatud.

Teil on järgmised isikliku foto eelistuste juhtimisõigused.

 • Kuva minu kontaktide fotod. Juhib, kas Lyncis kuvatakse pilte.

 • Ära kuva minu pilti. Avaldab kohalolekus väärtuse, mille tagajärjel kuvatakse teie kohaloleku vaatajatele teie pilt või mitte. Kui teie kontaktid kohalolekust seda väärtust ei saa, kasutatakse administraatori vaikesätet (vt ülalt).

 • Ettevõtte vaikepilt. Kui ettevõte võimaldab Active Directory pilti redigeerida, saate oma pilti Active Directorys muuta ja muudatused ilmuvad Lyncis 48 tunni jooksul. Lyncil on ka link teie Microsoft SharePointi MySite'i profiilile ja selle pildi muutmine võib sõltuvalt administraatori konfiguratsioonist Active Directoryt mõjutada.

Kohaloleku- ja kontaktteave

Mida see funktsioon teeb? Kohaloleku- ja kontaktteave võimaldab teil teiste kasutajate kohta (teie ettevõttes ja ka sellest väljaspool) avaldatud teabele juurde pääseda ja annab teistele kasutajatele juurdepääsu teie kohta avaldatud teabele, nagu olek, amet, telefoninumber, asukoht ja märkmed. Teie administraator võib konfigureerida ka integreerimise Outlooki ja Exchange'iga, et kuvada kontorist väljasoleku teateid ja muud olekuteavet (näiteks seda, millal teil on Outlooki kalendris koosolek ajastatud).

Kogutav, töödeldav või edastatav teave. Kasutate oma sisselogimisaadressi ja parooli Lync Serveriga ühenduse saamiseks. Teie ja teie administraator saate avaldada teavet oma kohalviibimise oleku ja kontaktteabe kohta, mis on seotud teie sisselogimisega. Microsoftile ei saadeta mingit teavet.

Teabe kasutus. Teistel Lynci kasutajatel ja programmidel on juurdepääs teie kohaloleku- ja kontaktteabele, et tuvastada teie avaldatud olek ja teave ning teiega vajadusel paremini ühendust võtta.

Valikuvõimalused/juhtimine. Saate valida, millist teavet teie kohta avaldatakse. Administraator saab teabe avaldamist ka teie eest konfigureerida. Kui administraator pole teil keelanud avaldatavat teavet juhtida, saate sätteid mis tahes ajal muuta järgmiselt.

 1. Klõpsake menüüs Tööriistad valikut Suvandid.

 2. Sisestage vahekaardi Isiklik jaotises Minu konto oma sisselogimisaadress. Ühendatava serveri nime sisestamiseks saate klõpsata nuppu Täpsemalt.

 3. Vaadake vahekaardil Telefonid teavet telefoninumbrite kohta, mille teie administraator on avaldanud. Saate sisestada ka lisanumbreid ja otsustada, milliseid neist teiste jaoks avaldada.

 4. Kui ettevõtte administraator on privaatsusrežiimi lubanud, võite muuta oma sätteid, et oma kohalolekuteave anda ühiskasutusse teie kontaktiloendis olevate kontaktidega, tehes vastavad valikud vahekaardil Olek.

 5. Klõpsake nuppu OK.

Samuti saate määrata privaatsussuhete abil, mida iga kasutaja teie kohaloleku- ja kontaktiteabest näha saab. Selleks tehke järgmist.

 1. Tehke kontaktil paremklõps.

 2. Klõpsake käsku Muuda privaatsussuhet.

 3. Klõpsake kasutaja jaoks sobivat juurdepääsutaset.

Küsitlused

Mida see funktsioon teeb? Lynci kasutajad saavad teha küsitluse ja koguda võrgukoosolekute ja vestluste ajal osalejatelt anonüümseid vastuseid.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave. Individuaalsed hääled on anonüümsed. Kogutud küsitlustulemusi näevad kõik esinejad ja neid võib kuvada kõikidele osalejatele. Küsitlused talletatakse Lync Serverisse vastavalt teie ettevõtte administraatori määratud koosoleku aegumispoliitikatele. Microsoftile ei saadeta mingit teavet.

Teabe kasutus. Küsitluste funktsioon parandab koostööd, võimaldades esinejatel kiirelt määrata osaleja eelistused.

Valikuvõimalused/juhtimine.

 • Esinejad saavad küsitluse kättesaadavust piirata vastavalt osaleja rollile (korraldaja, esinejad, kõik), kui küsitlust ei kuvata kõigile osalejatele. Kui küsitlus ei ole teile kättesaadav ja seda pole praegu ühiskasutusse antud, ei näe te küsitlust oma kontaktiloendis ega saa seda oma kohalikku arvutisse salvestada.

 • Esinejad saavad küsitluse hääletamiseks avada ja sulgeda ning küsitluse tulemused kustutada mis tahes ajal.

Koostöö PowerPointis

Mida see funktsioon teeb? Lynci kasutajad saavad võrguvestluse või -koosoleku ajal PowerPointi esitlusi kuvada, vaadata ja seda kommenteerida.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave.

Kas laadite PowerPointi esitlust üles, liigute selles või lisate sellesse kommentaare – teie toimingud juhivad kõiki selle funktsiooni kasutusvõimalusi. Iga vestluses või koosolekul esitletud fail edastatakse kõikidele koosolekust osavõtjatele ja nad saavad selle oma arvutisse vastavast kaustast alla laadida. Faili omanik või esineja saab piirata faili salvestamist, kuid see ei takista neil faili avamist või nägemist.

PowerPointi failid talletatakse Lync Serverisse vastavalt teie ettevõtte administraatori määratud koosoleku aegumispoliitikatele. Microsoftile ei saadeta mingit teavet.

Teabe kasutus. Koostöö PowerPointis aitab vestluses osalejatel pakkuda tõhusaid esitlusi ja saada tagasisidet.

Valikuvõimalused/juhtimine.

 • Esinejad saavad vastavalt osavõtja rollile (ainult esinejad, kõik, mitte keegi) piirata marginaalide õigusi, tehes järgmist.

  1. Klõpsake vestlusaknas olevas dialoogiboksis Ühinemise teave ja koosolekusuvandid valikut Koosolekusuvandid.

  2. Klõpsake rippmenüü Marginaalide õigused jaotises Õigused soovitud suvandit.

  3. Klõpsake nuppu OK.

 • Esinejad saavad piirata osalejatel esitlemata slaidide vaatamist järgmiselt.

  1. Klõpsake dialoogiboksis Ühinemise teave ja koosolekusuvandid valikut Koosolekusuvandid.

  2. Klõpsake rippmenüü Vaata privaatselt suvandis Õigused soovitud suvandit.

  3. Klõpsake nuppu OK.

Märkus.:  Valige teatis ja sisestage tekst siia. Võite määrata ka selle atribuudi AlertPosition.

Märkus. Seda õigust saab määrata vastavalt osaleja rollile (ainult esinejad, kõik või mitte keegi).

 • Kui PowerPointi esitlust ei anta ühiskasutusse, saavad esinejad PowerPointi esitluse kättesaadavust piirata vastavalt osaleja rollile (korraldaja, esinejad, kõik). Kui PowerPointi esitlus ei ole kättesaadav ja seda pole ühiskasutusse antud, ei kuvata esitlust teie sisuloendis ning te ei saa seda oma arvutisse salvestada.

Privaatsusrežiim

Mida see funktsioon teeb? Privaatsusrežiim on säte, mis võimaldab teil oma kohalolekuteavet (näiteks Saadaval, Hõivatud, Mitte segada jne) ühiskasutusse anda ainult teie kontaktiloendis olevate kontaktidega.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave. Privaatsusrežiimi lubamine lülitab Lynci režiimi, kus saate muuta kasutajasätteid, et teie kohalolekuteavet antaks ühiskasutusse vaid teie kontaktiloendis olevate kontaktidega. Microsoftile ei saadeta mingit teavet.

Teabe kasutus. Selle režiimi määramine määratleb selle, kuidas kohalolekuteave ühiskasutusse antakse.

Valikuvõimalused/juhtimine.

 • Kui privaatsusrežiim on serveris lubatud, saate administraatorisätte kaudu valida, kas soovite lasta kõigil oma kohalolekut näha (tavarežiim) või näevad seda ainult teie kontaktid (privaatsusrežiim). Seda saate teha vahekaardi Olek dialoogiboksis Suvandid.

 • Kui tavarežiim on serveris lubatud administraatorisätete kaudu, ei saa te lülituda privaatsusrežiimi. Siiski võite privaatsusrežiimist eelnevalt loobuda, et administraatori privaatsusrežiimi lülitamisel ei lülitata teid Lynci sisselogimisel privaatsusrežiimi.

Lindistamine

Mida see funktsioon teeb?

See funktsioon võimaldab esinejatel lindistada kõiki Lynci seansi osi, k.a seda, kes sisenes koosolekule, heli, videot ja sisu, nagu kiirsõnumivestlused, programmide ühiskasutus, PowerPointi esitlused, küsitlused, jaotusmaterjalid ja tahvlid. Kui korraldaja või mõni teine esineja peatab või lõpetab lindistamise, ei mõjuta see teisi käimasolevaid lindistusi.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave.

Kui esineja otsustab lindistada, salvestatakse lindistus tema arvutisse. Täiendavad lindistuse käigus loodud videofailid salvestatakse esineja kohalikku arvutisse vaikimisi, kuid need saab salvestada ka mõnda teise arvutisse, kui lindistav esineja nii määrab. Kui kasutajad laadivad sisu koosolekule, antakse luba see sisu lisada lindistusele, mille need kasutajad või teised kasutajad loovad.

Kui lindistuse avaldamisel tekib probleeme, võib olla põhjuseks see, et lindistamise peatamisel jäädvustatud andmed kaasati kogemata lindistusse. Kui mis tahes osa avaldamisfaasist ebaõnnestub (vt lindistushalduri olekut „Hoiatus...”), ei tohiks lindistusi levitada, isegi kui neid saab mingil määral taasesitada.

Teabe kasutus.

Lindistust saab esitada igaüks, kellel on juurdepääs asukohale, kuhu lindistus on salvestatud.

Valikuvõimalused/juhtimine.

Vaikimisi on lindistamise võimalus välja lülitatud ja selle peab lubama ettevõtte administraator. Kui see funktsioon on koosolekute puhul lubatud, saavad kõik koosoleku esinejad lindistamist alustada. Kui esineja lülitab lindistamise sisse, saadetakse ühilduvate klientide ja seadmetega osalejatele teatis, et lindistus on alanud. Lindistataval seansil osalejad lindistatakse järgmiste ühildumatute klientide või seadmetega, kuid nad ei saa vastavasisulist teatist.

Ühildumatud kliendid on järgmised.

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2

 • Microsoft Office Communicator 2007

 • Microsoft Office Communicator Web Access (väljalase 2007 R2)

 • Microsoft Office Communicator Web Access (väljalase 2007)

 • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Attendant

Ühildumatud seadmed on järgmised.

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2 telefoniväljaanne

 • Microsoft Office Communicator 2007 telefoniväljaanne

Lisaks sellele, olenemata kasutatavast seadmest või kliendist, ei teavitata osalejat, kes kasutab koosoleku või vestluse ajal videot täisekraani režiimis, et lindistamine on alanud, kuni ta naaseb vestlusaknasse.

Oskuste otsing

Mida see funktsioon teeb? See funktsioon võimaldab teil oma ettevõttest otsida inimesi, kasutades Microsoft SharePointi teenustes olevat mis tahes atribuuti (näiteks nime, meiliaadressi, oskusi, kogemuste valdkonda jne). See funktsioon on saadaval vaid siis, kui ettevõtte administraator on juurutanud SharePointi ja lülitanud sisse Lynci ja SharePointi integreerimise.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave. Lynci sisestatud otsingupäring saadetakse ettevõtte SharePointi serverisse. SharePointi vastuse töötleb Lync ja seejärel kuvatakse otsingutulemused ja seotud teave. Microsoftile ei saadeta mingit teavet.

Teabe kasutus. Kasutaja sisestatud teave saadetakse SharePointi, et saada otsingutulemused, mis kuvatakse Lyncis.

Valikuvõimalused/juhtimine.

Selle funktsiooni saavad lubada või keelata Lync Serveri administraatorid.

Ühendatud kontaktisalv

Mida see funktsioon teeb? Ühendatud kontaktisalvel on kolm peamist funktsiooni.

 • Otsingute liitmine – see funktsioon liidab teie globaalse aadressiloendi (GAL-i) teie isiklike Outlooki kontaktidega, et kontakti otsimisel kuvatakse otsingutulemustes vaid üks kanne.

 • Kontaktide liitmine – see funktsioon liidab kontaktteabe Outlooki ja GAL-i kannete vahel, kasutades ühilduvaid meili ja/või sisselogimise ID-sid. Ühilduvate andmete leidmisel liidab Lync andmed kõigist kolmest allikast (Outlook, GAL ja kohalolek). Need liidetud andmed kuvatakse erinevates kasutajaliidese komponentides, k.a otsingutulemused, teie kontaktiloend ja kontaktikaart.

 • Outlooki kontaktide loomine Lynci kontaktide jaoks (kontaktide sünkroonimine) – kui kasutajal on Microsoft Exchange Server 2010 või uuema versiooni postkast, loob Lync Outlooki kontaktid kõigile kontaktide vaikekaustas olevatele kasutaja kontaktidele. Kui Lynci iga kontakt on Outlooki kontakt, pääseb kasutaja Lynci kontaktteabele juurde Outlookist, Outlook Web Accessist ja mobiilsideseadmetest, mis sünkroonivad kontaktid Exchange'iga.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave. Lync liidab kohaloleku, Active Directory ja Outlooki kontaktteabe. Seda teavet kasutab Lync ettevõtte siseselt. Kui loote Outlooki kontakte, kirjutab Lync kohaloleku, Active Directory ja Outlooki kontaktteabe Exchange'i. Microsoftile ei saadeta mingit teavet.

Teabe kasutus. Kohaloleku, Active Directory ja Outlooki kontaktteave kuvatakse Lynci kasutajaliideses (kontaktiloendis, kontaktikaardil, otsingutulemustes ja mujal). Selle teabe saab kirjutada ka Exchange'i, kasutades kontaktide sünkroonimist (eelneva loendi kolmas üksus).

Valikuvõimalused/juhtimine.

Kontaktide sünkroonimise saate lubada või keelata järgmiselt.

 1. Klõpsake menüüs Tööriistad valikut Suvandid.

 2. Märkige vahekaardi Isiklik suvandis Isikliku teabe haldur sobivad ruudud.

 3. Klõpsake nuppu OK.

Kasutajasuvand: kasutajasuvand teenuse Microsoft Exchange või Microsoft Outlook jaoks on saadaval funktsiooni Isikliku teabe haldur dialoogiboksis Lync – suvandid.

Häälekvaliteedi täiustamine

Mida see funktsioon teeb? Lync jagab teatisi, mis aitavad teil parandada kõne kvaliteeti, kui kõne ajal tuvastatakse probleeme seadme, võrgu või arvutiga.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave. Kui teil on seadme häälestus, mis lisab kõnele kehva heli (näiteks kaja või müra), teavitab Lync teid ja ka teisi kõnes osalejaid sellest, et kõne kvaliteet on teie seadme tõttu tavalisest kehvem. Teistele kuvatakse vaid teatis, et te kasutate kehva helikvaliteeti põhjustavat seadet. Nad ei tea, millist seadet te kasutate. Microsoftile ei saadeta mingit teavet.

Teabe kasutus. Teistele kõnes osalejatele saadetava teabe alusel saavad nad kõne kvaliteeti parandada. Näiteks saavad esinejad teie liini vaigistada, kui olete kõnes vaid kuulaja.

Valikuvõimalused/juhtimine. Lync ei luba teil kõne kvaliteedi teatisi välja lülitada.

Koostöö tahvlil

Mida see funktsioon teeb? See funktsioon võimaldab teil Lyncis ühiskasutusse anda virtuaalseid tahvleid ja nendele võrgukoosolekute ja vestluste ajal märkmeid teha.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave. Tahvlitele tehtud marginaalid on näha kõigile osalejatele. Tahvlid talletatakse Lync Serveris vastavalt koosolekusisu aegumispoliitikatele. Microsoftile ei saadeta mingit teavet.

Teabe kasutus. Tahvli funktsioon täiustab koostööd, võimaldades koosolekul osalejatel arutada ideid, korraldada ajurünnakuid, teha märkmeid jne.

Valikuvõimalused/juhtimine.

Kui tahvlit ei kuvata kõigile osalejatele, saavad esinejad tahvli kättesaadavust piirata vastavalt osaleja rollile (korraldaja, esinejad, kõik). Kui tahvel ei ole kasutajale kättesaadav, ei näe ta seda oma sisuloendis ega saa seda oma arvutisse salvestada.

Lehe algusesse

Kas vajate veel abi?

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega

Kas sellest teabest oli abi?

Kui rahul te tõlkekvaliteediga olete?
Mis mõjutas teie hinnangut?

Täname tagasiside eest!

×