Viimati värskendatud: oktoober 2010

Sisu

See leht on Microsoft Lynci toodete privaatsusavalduse lisa. Kindla Microsoft Lynci toote või teenuse puhul kehtivate andmete kogumise ja kasutamise põhimõtete mõistmiseks peaksite lugema nii Microsoft Lynci toodete privaatsusavaldust kui ka seda lisa.

See privaatsuslisa kehtib juurutuse ja ettevõtte võrgus juurutatud Microsoft Lync 2010 Attendee suhtlustarkvara kasutuse kohta. Kui teie ettevõte kasutab teenusena Microsoft Lync Server 2010 (teisi sõnu, kui kolmas osapool [nt Microsoft] hostib tarkvara käitatud servereid), siis edastatakse teave sellele kolmandale osapoolele. Kolmandale osapoolele edastatud andmete kasutamise kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust oma ettevõtte administraatori või teenusepakkujaga.

Arhiivimine

Mida see funktsioon teeb? Arhiivimine lubab administraatoril arhiivida kiirsõnumivestlusi, koosolekute tegevusi ja sisu ning kasutusteavet, nagu kasutajate sisselogimised, vestluste algused ja nendega ühinemised.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave. Arhiivimine talletab kiirsõnumvestlusi, lõppkasutaja kiirsõnumkasutuse teabe, koosolekute sisu ja teabe teie koosoleku kohta serveris, mida teie administraator konfigureerib. Microsoftile ei saadeta mingit teavet.

Teabe kasutus. Ettevõtte administraator saab seda teavet kasutada rakenduse Lync 2010 Attendee kasutamise juhtimiseks ettevõttes.

Valikuvõimalused/juhtimine. Arhiivimine on vaikimisi välja lülitatud ja selle peab sisse lülitama ettevõtte administraator. Selleks et teada saada, kas arhiivimise saab lubada, peaksite uurima ettevõtte andmekasutus- ja andmejälgimispoliitikaid.

Kliendipoolne logimine

Mida see funktsioon teeb? Kliendipoolse logimise funktsioon lubab kasutajaprofiilis logida teavet rakenduse Attendee kasutamise kohta teie arvutis. Teavet saab kasutada tõrkeotsingu tegemiseks rakenduses Attendee ilmneda võivate probleemide puhul.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave. Kui teie või administraator on lubanud kliendipoolse logimise, salvestatakse teie arvutisse järgmine teave: koosoleku teema, asukoht, seansialgatusprotokolli (SIP) sõnumid, vastused rakenduse Attendee kasutamisel, iga Attendee sõnumi saatja ja vastuvõtja teave ning marsruut, mille sõnum võttis. Koosoleku sisu, mida kasutasite rakendusega Attendee liitumiseks, ei talletata. Neid ei saadeta automaatselt Microsoftile, kuid saate valida nende käsitsi saatmise.

Teabe kasutus. Kliendipoolseid logisid saab kasutada Attendee probleemide tõrkeotsinguks.

Valikuvõimalused/juhtimine. Kliendipoolne logimine on vaikimisi välja lülitatud ja selle peab sisse lülitama ettevõtte administraator. Kui administraator pole keelanud teil logimist juhtida, saate sätteid muuta järgmisel viisil.

 1. Klõpsake Attendee vestlusaknas suvandil Menüü ja seejärel suvandil Sätted.

 2. Klõpsake suvandil Üldine ja seejärel käskudel Lülita logimine rakenduses Lync Attendee sisse ja Lülita sisse Windows Eventi logimine rakenduse Lync Attendee jaoks.

 3. Klõpsake OK.

Klientide programmikasutuskogemuse täiustamise kava

Mida see funktsioon teeb? Kui otsustate kavas osaleda, kogub klientide programmikasutuskogemuse täiustamise kava (CEIP) kasutustrendide ja -mustrite tuvastamiseks põhiteavet riistvarakonfiguratsiooni ja selle kohta, kuidas te Microsofti tarkvara ja teenuseid kasutate. Samuti kogub CEIP teavet ilmnevate tõrgete tüübi ja esinemisarvu, tark- ja riistvara jõudluse ning teenuste kiiruse kohta. Microsoft ei kogu nimesid, aadresse ega muid kontaktandmeid.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave. CEIP-i teave saadetakse Microsoftile automaatselt, kui see funktsioon on sisse lülitatud. Lisateavet CEIP-i kogutava, töödeldava või edastatava teabe kohta vt Microsofti klientide programmikasutuskogemuse täiustamise kava privaatsusavaldusest.

Teabe kasutus. Microsoft kasutab seda teavet Microsofti tarkvara ja teenuste kvaliteedi, töökindluse ja jõudluse tõstmiseks.

Valikuvõimalused/juhtimine. CEIP on vaikimisi välja lülitatud, kui just ettevõtte administraator seda teie eest sisse pole lülitanud. Teil palutakse Attendee installeris registreeruda. Kui administraator pole teil juhtimisvõimalust keelanud, saate CEIP-i sätteid mis tahes ajal muuta järgmiselt.

 1. Klõpsake Attendee vestlusaknas suvandil Menüü ja seejärel suvandil Sätted.

 2. Klõpsake vahekaardil Üldine, märkige ruut Luba Microsoftil minu Lync Attendee kasutamise kohta teavet koguda või tühjendage see.

 3. Klõpsake OK.

Märkus.:  Kui administraator valib CEIP-i lubamise või keelamise ajal, mil kasutaja juba kasutab rakendust Attendee, jõustub uus säte alles pärast seda, kui kasutaja on rakendusest Attendee väljunud ja koosolekuga uuesti ühinenud.

Töölaua/programmi ühiskasutus

Mida see funktsioon teeb? Töölaua/programmi ühiskasutuse kaudu saate rakenduse Attendee kasutamise ajal anda ühiskasutusse oma arvuti ekraani või konkreetsete programmide kuva.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave. Ühiskasutuse seansi alustamisel on kõigil koosolekust osavõtjatel võimalus näha monitori/monitore, kogu töölauda või valitud programme teie arvuti ekraanil sõltuvalt sellest, mida ühiskasutusse annate. Microsoftile ei saadeta mingit teavet.

Teabe kasutus. Töölaua/programmi ühiskasutust saate kasutada osavõtjatega koostöö tegemiseks.

Valikuvõimalused/juhtimine.

Attendee koosoleku ajal töölaua/programmi ühiskasutuse käivitamiseks toimige järgmiselt.

 1. Klõpsake Attendee vestlusaknas nupul Anna ühiskasutusse.

 2. Klõpsake menüüs suvandil Töölaud, monitoril (kui teil on rohkem kui üks) või ühe või mitme programmi valimiseks suvandil Programm.

Töölaua või programmi ühiskasutuse peatamiseks toimige järgmiselt.

 • Valige ekraani ülaosas olevalt ühiskasutusribalt käsk Peata ühiskasutus.

NB!:  Digitaalõiguste haldustarkvaraga kaitstud töölaual avatud dokumendid või pildid võivad olla nähtavad nendele, kellega olete oma töölaua rakenduses Attendee ühiskasutusse andnud.

Töölaua/programmi ühiskasutuse juhtimine

Mida see funktsioon teeb? Töölaua/programmi ühiskasutuse juhtimise abil saate anda kontrolli oma töölaua või programmi üle isikule, kes kasutab teises arvutis Microsoft Lync 2010 klienti või rakendust Attendee.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave. Kui olete juhtimise kellelegi teisele andnud, saab see isik juhtida teie arvutit või valitud programmi ja teha muudatusi, kasutades selleks oma klaviatuuri ja hiirt. Nii teie kui ka teised osavõtjad rakenduses Attendee saavad neid muudatusi vaadata. Microsoftile ei saadeta mingit teavet.

Teabe kasutus. Ühiskasutuse juhtimist saate kasutada selleks, et anda oma töölaua või programmide (sõltuvalt sellest, mida ühiskasutusse annate) juhtimise kontroll üle teisele kasutajale, mil koos teiste osavõtjatega seda jälgite.

Valikuvõimalused/juhtimine.

Töölaua juhtimise ühiskasutusse andmiseks toimige järgmiselt.

1.Käivitage funktsioon Töölaua/programmi ühiskasutus.

2.Valige menüüs Juhtimise üleandmine, mis asub ekraani ülaosas ühiskasutusribal, isik, kellele soovite juhtimise üle anda.

Oma töölaua kaughalduses juhtimise tühistamiseks tehke järgmist.

•Klõpsake menüüs Juhtimise üleandmine, mis asub ekraani ülaosas ühiskasutusribal, käsul Võta juhtimine tagasi.

Koosoleku manused

Mida see funktsioon teeb? Saate koosolekul osalejatega faile ühiskasutusse anda, laadides need manustena üles.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave. Manused talletatakse rakenduses Attendee vastavalt ettevõtte administraatori määratletud koosolekusisu aegumispoliitikatele. Võite manused üles laadida. Manuseid saate alla laadida teie või teised koosolekul osalejad. Microsoftile ei saadeta mingit teavet.

Teabe kasutus. Üleslaaditud koosoleku manustes sisalduv sisu antakse ühiskasutusse teiste osalejatega Lync 2010 koosolekul.

Valikuvõimalused/juhtimine.

Esitlejad saavad manuste kättesaadavust piirata vastavalt koosolekul osalejate rollidele (korraldaja, esitlejad, kõik). Kui manus ei ole kättesaadav, ei näe te seda oma manuste loendis.

Koosolekul väljahelistamine

Mida see funktsioon teeb? Koosolekul väljahelistamise teenuse abil saavad rakenduse Attendee kasutajad koosolekul lisada kanalikommutatsiooniga avaliku telefonivõrgu (PSTN) numbri olemasolevale audio-/videokoosolekule (AV).

Kogutav, töödeldav või edastatav teave. Kui AV-koosolekule kutsutud PSTN-i kasutaja saab kõne, saab ta AV-koosoleku korraldajalt helistaja ID (ja mitte tingimata selle osapoole helistaja ID, kes teda koosolekule lisab). Niipea kui PSTN-i kasutaja vastab kõnele, liidetakse ta automaatselt koosolekuga.

Teabe kasutus.

Korraldaja helistaja ID saadetakse PSTN-i kasutajale, keda koosolekule kutsutakse.

Valikuvõimalused/juhtimine.

Koosolekul väljahelistamisel pole kasutajal ega ettevõtte administraatoril ühtegi juhtimisvõimalust. Võimalusel saate enne PSTN-i kasutaja lisamist PSTN-i kasutajale saata kiirsõnumi või meili küsimusega, kas ta soovib AV-koosolekuga ühineda, et ta oleks kutsumisest teadlik. PSTN-i kasutaja võib kõnest keelduda.

Küsitlused

Mida see funktsioon teeb? Rakenduse Attendee kasutajad saavad hääletada ja koguda võrgukoosolekute ja vestluste ajal osalejatelt anonüümseid vastuseid.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave. Individuaalsed hääled on anonüümsed. Kogutud küsitlustulemusi näevad kõik esitlejad ja neid võib kuvada kõikidele osalejatele. Küsitlused talletatakse rakenduses Lync Server 2010 vastavalt ettevõtte administraatori määratletud koosolekusisu aegumispoliitikatele. Microsoftile ei saadeta mingit teavet.

Teabe kasutus. Küsitlusfunktsioon täiustab koostööd, andes esitlejatele võimaluse kiirelt osalejate eelistusi määratleda.

Valikuvõimalused/juhtimine.

 • Esitlejad saavad piirata manuste saadavust vastavalt koosolekust osavõtjate rollidele (korraldaja, esitlejad, kõik), kui küsitlust ei kuvata kõigile osavõtjatele. Kui küsitlus pole teile saadaval, ei näe te seda oma sisuloendis, kui see ei ole hetkel ühiskasutuses ja te ei saa küsitlust oma kohalikku arvutisse salvestada.

 • Esitlejad saavad küsitluse hääletamiseks avada ja sulgeda ning küsitluse tulemused kustutada mis tahes ajal.

Koostöö PowerPointis

Mida see funktsioon teeb? Funktsioon Koostöö Microsoft PowerPointis annab rakenduse Attendee kasutajatele võimaluse vestluse või koosoleku ajal kuvada, vaadata ja marginaalida PowerPointi esitlusi.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave.

Teie toimingud juhivad kõiki funktsiooni Koostöö PowerPointis kasutusi: üleslaadimine, navigeerimine või PowerPointi esitluse marginaalimine. Iga koosolekul esitletud fail edastatakse kõikidele koosolekust osavõtjatele ja nad saavad selle oma arvutisse vastavast kaustast alla laadida. Faili omanik või esitleja saab piirata faili salvestamist, kuid see ei takista neil faili avamist või nägemist.

PowerPointi failid talletatakse Lync Serverisse vastavalt teie ettevõtte administraatori määratud koosoleku aegumispoliitikatele. Microsoftile ei saadeta mingit teavet.

Teabe kasutus. Tänu koostööle PowerPointis saavad koosolekust osavõtjad üle anda tõhusaid esitlusi ja võtta vastu tagasisidet.

Valikuvõimalused/juhtimine.

 • Esitlejad võivad vastavalt osavõtja rollile (ainult esitlejad, kõik, mitte keegi) piirata marginaalide õigusi, toimides järgmiselt.

  1. Klõpsake vestlusaknas olevas dialoogiboksis Ühinemise teave ja koosolekusuvandid valikul Koosolekusuvandid.

  2. Klõpsake rippmenüü Marginaalide õigused jaotises Õigused soovitud suvandil.

  3. Klõpsake OK.

 • Esitlejad saavad piirata osalejatel esitlemata slaidide vaatamist järgmiselt.

  1. Klõpsake dialoogiboksis Ühinemise teave ja koosolekusuvandid valikul Koosolekusuvandid.

  2. Klõpsake rippmenüü Vaata privaatselt suvandis Õigused soovitud suvandil.

  3. Klõpsake OK.

Märkus.:  Seda õigust saab määrata vastavalt osavõtja rollile (ainult esitlejad, kõik või mitte keegi).

 • Kui PowerPointi esitlust ei anta ühiskasutusse, saavad esitlejad PowerPointi esitluse kättesaadavust piirata vastavalt osaleja rollile (korraldaja, esitlejad, kõik). Kui PowerPointi esitlus ei ole kättesaadav ja seda pole ühiskasutusse antud, ei näe te seda oma sisuloendis ega saa seda oma arvutisse salvestada.

Lindistamine

Mida see funktsioon teeb? Salvestamisfunktsiooni abil saavad esitlejad Lynci kasutades salvestada kõiki Lynci koosoleku aspekte, sh seda, kes koosoleku, heli, video ja sisu (nt kiirsõnumsidevestlused, programmi ühiskasutus, PowerPointi esitlused, küsitlused, jaotusmaterjalid ja tahvlid) sisestas. Kui korraldaja või mõni teine esitleja peatab või lõpetab lindistamise, ei mõjuta see teisi käimasolevaid lindistusi.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave.

Kui esitleja otsustab lindistada, salvestatakse lindistus tema arvutisse. Täiendavad salvestisest loodud videofailid salvestatakse vaikimisi esitleja kohalikku arvutisse, kuid need saab salvestada ka teise arvutisse, kui salvestav esitleja on selle määranud. Kui kasutajad laadivad sisu koosolekule, antakse luba see sisu lisada lindistusele, mille need kasutajad või teised kasutajad loovad.

Kui lindistuse avaldamisel tekib probleeme, võib olla põhjuseks see, et lindistamise peatamisel jäädvustatud andmed kaasati kogemata lindistusse. Kui mis tahes osa avaldamisfaasist ebaõnnestub (vt lindistushalduri olekut „Hoiatus...”), ei tohiks lindistusi levitada, isegi kui neid saab mingil määral taasesitada.

Teabe kasutus.

Lindistust saab esitada igaüks, kellel on juurdepääs asukohale, kuhu lindistus on salvestatud.

Valikuvõimalused/juhtimine.

Vaikimisi on lindistamise võimalus välja lülitatud ja selle peab lubama ettevõtte administraator. Kui see funktsioon on koosolekute puhul lubatud, saavad kõik koosoleku esitlejad lindistamist alustada. Kui esitleja lülitab lindistamise sisse, saadetakse ühilduvate klientide ja seadmetega osalejatele teatis, et lindistus on alanud. Juhul kui salvestamisseansil osalevad kasutajad kasutavad mis tahes järgmist mitteühilduvat klienti või seadet, siis salvestamine toimub, kuid nad ei saa salvestamisteatist.

Ühildumatud kliendid on järgmised.

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2

 • Microsoft Office Communicator 2007

  • Microsoft Office Communicator Web Access (väljalase 2007 R2)

  • Microsoft Office Communicator Web Access (väljalase 2007)

 • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Attendant

Ühildumatud seadmed on järgmised.

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2 telefoniväljaanne

 • Microsoft Office Communicator 2007 telefoniväljaanne

Kasutatavast seadmest või kliendist hoolimata ei teavitata koosolekul täisekraanil videot kasutatavat osavõtjat käivitatud salvestamisest enne, kui ta naaseb vestlusaknasse.

Häälekvaliteedi täiustamine

Mida see funktsioon teeb? Attendee pakub kõne ajal tekkinud seadme-, võrgu- või arvutiprobleemide kohta teavitusi kõnekvaliteedi täiustamiseks.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave Kui teil on seadme häälestus, mis tekitab kõnele halba kvaliteeti (nt kaja või müra), annab Attendee teile ja teistele kõnes osalejatele teada, et kõnekvaliteet on halvenenud teie seadme häälestuse tõttu. Teistele näidakse ainult teatist, et kasutate halba helikvaliteeti põhjustavat seadet. Nad ei tea, millist seadet kasutate. Microsoftile ei saadeta mingit teavet.

Teabe kasutus. Teistele kõnes osalejatele saadetava teabe alusel saavad nad kõne kvaliteeti parandada. Näiteks saavad esitlejad teie liini vaigistada, kui olete kõnes vaid kuulaja.

Valikuvõimalused/juhtimine. Attendee ei luba teil kõnekvaliteedi teatisi välja lülitada.

Koostöö tahvlil

Mida see funktsioon teeb? Funktsiooni Koostöö tahvlil abil saate rakenduses Attendee ühiskasutada virtuaalseid tahvleid ja marginaalida neid võrgukoosolekute ajal.

Kogutav, töödeldav või edastatav teave. Tahvlitele tehtud marginaalid on näha kõigile osalejatele. Tahvlid talletatakse Lync Serveris vastavalt koosolekusisu aegumispoliitikatele. Microsoftile ei saadeta mingit teavet.

Teabe kasutus. Funktsioon Koostöö tahvlil täiustab koostööd, andes koosolekust osavõtjatele võimaluse arutleda ideede ja ajurünnakute üle, teha märkmeid jne.

Valikuvõimalused/juhtimine. Kui tahvlit ei kuvata kõigile osalejatele, saavad esitlejad tahvli kättesaadavust piirata vastavalt osaleja rollile (korraldaja, esitlejad, kõik). Kui tahvel ei ole kasutajale kättesaadav, ei näe ta seda oma sisuloendis ega saa seda oma arvutisse salvestada.

Lehe algusesse

Kas vajate veel abi?

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega

Kas sellest teabest oli abi?

Kui rahul te tõlkekvaliteediga olete?
Mis mõjutas teie hinnangut?

Täname tagasiside eest!

×