Sisukord
×
Slaidid ja paigutused
Slaidid ja paigutused

Slaidipaigutuse rakendamine

Iga PowerPointi kujundus sisaldab slaidipaigutuste kogumit – eelmääratletud korraldusi slaidisisule. Kohatäite väljadele saate vähese vormindamise ja korraldamisega (või üldse ilma) lisada oma sisu. Valige PowerPointi menüüst paigutus, lisage seejärel oma sõnad ja pildid. 

Eelmääratletud paigutused sisaldavad tiitelslaidi, üldist pealkirja ja sisupaigutust, kõrvuti võrdlus paigutust ja pealdisega pildi paigutust.

Teie brauser ei toeta videot.

Lisateavet paigutuste kohta leiate teemast Mis on slaidipaigutus?

Korraldage slaidi sisu eri slaidipaigutustega oma soovide ja eelistuste järgi või parandage sisu nähtavust ja loetavust.

 1. Valige slaid, mille paigutust soovite muuta.

 2. Valige Avaleht > Paigutus.

 3. Klõpsake soovitud paigutust.

  Paigutused sisaldavad kohatäiteid teksti, videote, piltide, diagrammide, kujundite, lõikepiltide, tausta ja muude elementide jaoks. Paigutused sisaldavad ka nende objektide vormingut (nt kujunduse värve, fonte ja efekte).

  Märkus.: Kui tegite paigutuses soovimatuid muudatusi ja soovite taastada algse paigutuse, valige Avaleht > Lähtesta. Nupu Lähtesta vajutamisel ei kustutata lisatud sisu.

Slaidide suuna muutmine

Eraldi spikriartikkel kirjeldab, kuidas vertikaal - ja horisontaalpaigutuste vaheldumisi aktiveerida.

Slaidi horisontaalpaigutus horisontaalpaigutus
Slaidi vertikaalpaigutus vertikaalpaigutus

 • PowerPoint 2013 või uuema versiooni paigutuse kohta leiate teavet teemast Paigutuse muutmine.

 • PowerPoint 2010 või 2007. aasta versiooni paigutuse kohta leiate teavet teemast Paigutuse muutmine.

Lisateave

Standardse slaidipaigutuse valimine

 1. Klõpsake vaates Tavaline menüü Avaleht nuppu Paigutus.

 2. Valige paigutus, mis sobib teie slaidi sisuga kõige paremini.

  Slaidi vormingu muutmiseks klõpsake menüü Avaleht nuppu Paigutus.

Slaidipaigutuse muutmine

 1. Klõpsake menüüs Vaade nuppu Juhtslaid.

  PPT for Mac Slide Master Command
 2. Slaidipaigutused kuvatakse vasakpaanil juhtslaidi all pisipiltidena.

  Pisipildipaanil kuvatakse juhtslaidi redigeerimisel paigutused
 3. Tehke ühte või mõlemat järgmistest.

  • Klõpsake soovitud paigutust ja kohandage seda. Saate lisada ja eemaldada kohatäiteid või muuta nende suurusi ning kasutada menüüd Avaleht, et muuta fonte, värve ja muid kujunduselemente.

  • Uue slaidi lisamiseks ja vormindamiseks klõpsake nuppu Lisa paigutus.

 4. Paigutuste redigeerimise lõpetamiseks klõpsake nuppu Sule juhtslaid.

  Teie muudetud slaidipaigutust saab lisada esitlusse uue slaidina.

Muudatuste salvestamine uue kujundusena

 1. Klõpsake nuppu Kujundus ja osutage suvalisele kujundusele.

 2. Klõpsake kujunduse paani all olevat allanoolt.

 3. Klõpsake nuppu Salvesta praegune kujundus, andke kujundusele nimi ja klõpsake nuppu Salvesta. Teie uus kujundus sisaldab teie äsja muudetud slaidipaigutust ja see on saadaval galeriis Kujundused.

Slaidide suuna muutmine

Horisontaal- ja vertikaalpaigutuse vaheldumisi kasutamise kohta lugege teemast Suuna muutmine.

Slaidi horisontaalpaigutus horisontaalpaigutus
Slaidi vertikaalpaigutus vertikaalpaigutus

Seotud teave

Uue slaidipaigutuse lisamine juhtslaidile

 1. Klõpsake menüü Vaade nuppu Juhtslaid ja seejärel klõpsake nuppu Kujundused.

 2. Klõpsake navigeerimispaanil juhtslaidi. Juhtslaidi on navigeerimispaani ülemine slaid.

 3. Klõpsake vahekaarti Juhtslaid ja seejärel jaotises Juhtslaid valikut Uus paigutus.

  Slide Master tab, Slide Master group

  PowerPoint lisab uue pealkirja ja jaluse kohatäidetega slaidipaigutuse.

 4. Tehke uues slaidipaigutuses täiendavaid muudatusi.

  Märkus.: Lisateavet slaidipaigutuse muutmise kohta leiate teemast Kohatäidete lisamine või eemaldamine slaidipaigutusest.

 5. Kui olete juhtslaidivaates muudatused lõpule viinud, klõpsake normaalvaatesse naasmiseks teateribal nuppu Sule juhtslaid.

  Näpunäide.: Juhtslaidi ja vastavate slaidipaigutuste muudatused lisatakse ajutiselt esitlusele rakendatud kujundusele. Kui rakendate mõne muu kujunduse, hüljatakse juhtslaidi muudatused. Kui soovite muudatused edaspidiseks kasutamiseks säilitada, klõpsake menüü Kujundused jaotises Kujundused nuppu Salvesta kujundus.

Slaidipaigutuse dubleerimine juhtslaidis

Saate kasutada kohandatud paigutusi, et luua paigutuste sari, millel on sama vorming, kuid erinev sisu. Näiteks saate luua esimese paigutuse oma ettevõtte logoga vasakus nurgas ja teksti kohatäite ning seejärel dubleerida see kohandatud paigutus ja muuta kohatäide tabeliks.

 1. Klõpsake menüü Vaade nuppu Juhtslaid ja seejärel klõpsake nuppu Kujundused.

 2. Klõpsake navigeerimispaanil slaidipaigutust, mida soovite muuta. Slaidipaigutused asuvad juhtslaidi all, mis on navigeerimispaani ülemine slaid.

 3. Klõpsake menüü Lisa käsku Dubleeri paigutus.

 4. Tehke uues slaidipaigutuses täiendavaid muudatusi.

  Märkus.: Lisateavet slaidipaigutuse muutmise kohta leiate teemast Kohatäidete lisamine või eemaldamine slaidipaigutusest.

 5. Kui olete juhtslaidivaates muudatused lõpule viinud, klõpsake normaalvaatesse naasmiseks teateribal nuppu Sule juhtslaid.

  Näpunäide.: Juhtslaidi ja vastavate slaidipaigutuste muudatused lisatakse ajutiselt esitlusele rakendatavale kujundusele. Kui rakendate mõne muu kujunduse, hüljatakse juhtslaidi muudatused. Kui soovite muudatused edaspidiseks kasutamiseks säilitada, klõpsake menüü Kujundused jaotises Kujundused nuppu Salvesta kujundus.

Slaidipaigutuse kustutamine juhtslaidivaatest

Saate kustutada juhtslaidilt kõik slaidipaigutused, välja arvatud need, mis on praeguses esitluses kasutusel.

 1. Klõpsake menüü Vaade nuppu Juhtslaid ja seejärel klõpsake nuppu Kujundused.

 2. Klõpsake navigeerimispaanil slaidipaigutust, mida soovite kustutada. Slaidipaigutused asuvad juhtslaidi all, mis on navigeerimispaani ülemine slaid.

 3. Klõpsake vahekaarti Juhtslaid ja seejärel jaotises Juhtslaid valikut Kustuta.

  Slide Master tab, Slide Master group

 4. Kui olete juhtslaidivaates muudatused lõpule viinud, klõpsake normaalvaatesse naasmiseks teateribal nuppu Sule juhtslaid.

  Näpunäide.: Juhtslaidi ja vastavate slaidipaigutuste muudatused lisatakse ajutiselt esitlusele rakendatud kujundusele. Kui rakendate mõne muu kujunduse, hüljatakse juhtslaidi muudatused. Kui soovite muudatused edaspidiseks kasutamiseks säilitada, klõpsake menüü Kujundused jaotises Kujundused nuppu Salvesta kujundus.

Slaidipaigutuse ümbernimetamine juhtslaidil

Saate muuta slaidipaigutuse nime, mis muudab selle paigutuse jaoks kuvatavat nime vahekaardi Avaleht menüüs Uus slaid või Paigutus.

 1. Klõpsake menüü Vaade nuppu Juhtslaid ja seejärel klõpsake nuppu Kujundused.

 2. Klõpsake navigeerimispaanil slaidipaigutust, mida soovite muuta. Slaidipaigutused asuvad juhtslaidi all, mis on navigeerimispaani ülemine slaid.

 3. Klõpsake vahekaarti Juhtslaid ja seejärel jaotises Juhtslaid valikut Ümbernimetamine.

  Slide Master tab, Slide Master group

 4. Tippige väljale Paigutuse nimi uus nimi.

 5. Klõpsake käsku Nimeta ümber.

 6. Kui olete juhtslaidivaates muudatused lõpule viinud, klõpsake normaalvaatesse naasmiseks teateribal nuppu Sule juhtslaid.

  Näpunäide.: Juhtslaidi ja vastavate slaidipaigutuste muudatused lisatakse ajutiselt esitlusele rakendatud kujundusele. Kui rakendate mõne muu kujunduse, hüljatakse juhtslaidi muudatused. Kui soovite muudatused edaspidiseks kasutamiseks säilitada, klõpsake menüü Kujundused jaotises Kujundused nuppu Salvesta kujundus.

Slaidide suuna muutmine

Horisontaal- ja vertikaalpaigutuse vaheldumisi kasutamise kohta lugege teemast Suuna muutmine.

Slaidi horisontaalpaigutus horisontaalpaigutus
Slaidi vertikaalpaigutus vertikaalpaigutus

Seotud teave

Iga slaidipaigutus sisaldab kohatäiteid teksti, piltide, diagrammide, kujundite jms jaoks. Kui korraldate slaididel sisu, annab sisu jaoks kõige paremini sobiva paigutuse valimine teile kohe trumbid kätte.

Valige uue slaidi lisamisel soovitud paigutus.

 1. Klõpsake menüüs Avaleht nuppu Uus slaid.

 2. Valige uue slaidi jaoks soovitud paigutus ja klõpsake siis nuppu Lisa slaid.

Muutke olemasoleva slaidi paigutust.

 1. Klõpsake menüüs Avaleht nuppu Paigutus.

 2. Valige paigutus, mis sobib teie slaidi sisuga paremini, ja klõpsake siis nuppu Muuda paigutust.

  Slaidi paigutuse muutmine

Slaidide suuna muutmine

Horisontaal- ja vertikaalpaigutuse vaheldumisi kasutamise kohta lugege teemast Suuna muutmine.

Slaidi horisontaalpaigutus horisontaalpaigutus
Slaidi vertikaalpaigutus vertikaalpaigutus

Telefonis või tahvelarvutis:

 1. Puudutage slaidi, mille paigutust soovite määratleda.

 2. Puudutage akna allservas ujuvtööriistaribal nuppu Avaleht > Küljendus.

  Ujuva tööriistariba nupp Paigutus võimaldab valida slaidipaigutuse

 3. Puudutage soovitud slaidipaigutuse valimiseks.

  Paigutus on rakendatud. Saate slaidi redigeerimist jätkata või mõnele teisele edasi liikuda.

Telefonis või tahvelarvutis:

 1. Puudutage slaidi, mille paigutust soovite määratleda.

 2. Puudutage akna allservas ujuvtööriistaribal nuppu Avaleht > Küljendus.

  Ujuva tööriistariba nupp Paigutus võimaldab valida slaidipaigutuse

 3. Puudutage soovitud slaidipaigutuse valimiseks.

  Paigutus on rakendatud. Saate slaidi redigeerimist jätkata või mõnele teisele edasi liikuda.

Tahvelarvutis:

 1. Puudutage slaidi, mille paigutust soovite määratleda.

 2. Puudutage menüü Avaleht nuppu Paigutus.

 3. Puudutage soovitud slaidipaigutuse valimiseks.

  Paigutus on rakendatud. Saate slaidi redigeerimist jätkata või mõnele teisele edasi liikuda.

Kas vajate veel abi?

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega

Kas sellest teabest oli abi?

Kui rahul te keelekvaliteediga olete?
Mis mõjutas teie hinnangut?

Täname tagasiside eest!

×