Tabeli primaarvõtme lisamine või muutmine Accessis

Primaarvõti on väli või väljade kogum, mille väärtused on kogu tabelis kordumatud. Võtmeväärtuste abil saab viidata tervetele kirjetele, kuna igal kirjel on erinev võtmeväärtus. Igal tabelil saab olla ainult üks primaarvõti. Access oskab primaarvõtme välja teie jaoks tabeli loomisel automaatselt luua, kuid soovi korral saate ka ise määrata väljad, mida soovite primaarvõtmena kasutada. Selles artiklis selgitatakse, kuidas ja miks primaarvõtmeid kasutada.

Tabeli primaarvõtme seadmiseks avage tabel kujundusvaates. Valige väli (või väljad), mida soovite kasutada, ja seejärel klõpsake lindil menüüd Primaarvõti.

Märkus.:  See artikkel kehtib ainult Accessi töölauaandmebaaside kohta. Accessi veebirakendustes ja veebiandmebaasides haldab Access uute tabelite primaarvõtmeid automaatselt. Kuigi neid automaatseid primaarvõtmeid on võimalik tühistada, pole soovitatav seda teha.

Selle artikli teemad

Accessi primaarvõtmete ülevaade

Access kasutab primaarvõtme välju selleks, et mitmes tabelis asuvad andmed kiiresti omavahel seostada ja mõtestatud viisil kombineerida. Primaarvõtme välju saate kasutada teistes tabelites, et viidata primaarvõtme allikaks olevale tabelile. Teistes tabelites kutsutakse neid välju võõrvõtmeteks. Näiteks tabeli Tellijad väli Tellija ID võib olla kasutusel ka tabelis Tellimused. Tabelis Tellijad on see primaarvõti. Tabelis Tellimused nimetatakse seda võõrvõtmeks. Võõrvõti on muu tabeli primaarvõti. Lisateavet leiate teemast Andmebaasikujunduse alused.

Primaar- ja välisvõti Accessi kahel andmelehel

1. Primaarvõti

2. Võõrvõti

Kui teisaldate andmeid andmebaasi, võib seal juba olla primaarvõtmega kasutatav väli. Sageli on tabeli primaarvõtmeks kordumatu identifitseerimisnumber, näiteks ID-number, seerianumber või kood. Näiteks võib teil olla klientide tabel, kus igal kliendil on kordumatu kliendi-ID. Primaarvõtmeks on Kliendi-ID väli.

Access loob primaarvõtmele automaatselt indeksi, mis aitab kiirendada päringuid ja muid toiminguid. Samuti tagab Access, et igal kirjel oleks primaarvõtmeväljal väärtus ja et see oleks alati unikaalne.

Kui loote andmelehevaates uue tabeli, loob Access selle jaoks automaatselt primaarvõtme ning määrab sellele väljanime „ID“ ja andmetüübi Automaatnumber.

Milline on hea primaarvõti?

Primaarvõtmeks sobival väljal võiksid olla järgmised omadused.

 • See määratleb kordumatult iga rea.

 • See pole kunagi tühi ega Null – selles on alati väärtus.

 • Selle väärtused muutuvad harva (ideaalvariandis mitte kunagi).

Kui te ei leia head võtit, looge võtmena kasutamiseks väli Automaatnumber. Väli Automaatnumber genereerib iga kirje esmakordsel salvestamisel enda jaoks automaatselt väärtuse. Seega vastab väli Automaatnumber kõigile kolmele hea primaarvõtme omadusele. Automaatnumbri välja lisamise kohta leiate lisateavet artiklist Automaatnumbri välja lisamine primaarvõtmena.

Automaatnumbri primaarvõti, mis on Accessi tabeli kujundusvaates tähistatud ID-na

Väli Automaatnumber on hea primaarvõti.

Näited halbade primaarvõtmete kohta

Iga väli, millel puuduvad primaarvõtmeks sobiva välja omadused on primaarvõtmeks halb valik. Siin on mõned näited väljadest, mis oleks tabeli Kontaktid jaoks halvad primaarvõtmed, koos selgitustega, miks need väljad primaarvõtmeks ei sobi.

Halb primaarvõti

Põhjus

Isiku nimi

Ei pruugi olla tingimata kordumatu ja võib muutuda.

Telefoninumber

Võib tõenäoliselt muutuda.

Meiliaadress

Võib tõenäoliselt muutuda.

Sihtnumber

Mitmel inimesel võib olla ühine sihtnumber.

Faktide ja numbrite kombinatsioonid

Faktiosa võib muutuda, mis muudab nende haldamise keerukaks. Võivad põhjustada segadust, kui osa sisust kordub eraldi väljal. Näiteks linna nime ja järjekorranumbri ühendamine (nt TALLINN0579) on halb valik, kuna linn on talletatud eraldi väljana.

Isikukoodid

 • Kuulub isikuandmete hulka ja pole valitsusasutustes ja mõnes ettevõttes lubatud.

 • Mõnel inimesel pole seda.

 • Inimesel võib neid elu jooksul olla mitu.

Koondvõtmed: mitme välja kombinatsiooni kasutamine primaarvõtmena

Vahel soovite kasutada primaarvõtmena tabeli kahte või enamat välja. Näiteks tabel Tellimuse üksikasjad, milles on read tellimuse ühikute jaoks, kasutaks primaarvõtmes kahte välja: Tellimuse ID ja Toote ID. Rohkem kui ühest väljast koosnevat võtit nimetatakse koondvõtmeks.

Accessi primaarvõtme seadmine olemasolevate väljade abil

Hästi töötava primaarvõtme väli peab iga rea kordumatult tuvastama, ei tohi sisaldada ühtegi tühi- ega nullväärtust ja võib harva muutuda (ideaalsel juhul ei muutu kunagi). Primaarvõtme seadmiseks tehke järgmist.

 1. Avage andmebaas, mida soovite muuta.

 2. Paremklõpsake navigeerimispaanil tabelit, milles soovite primaarvõtme seada, ja klõpsake kiirmenüüs käsku Kujundusvaade.

  Näpunäide.: Kui navigeerimispaani ei ole näha, vajutage selle kuvamiseks klahvi F11.

 3. Valige väli või väljad, mida soovite primaarvõtmena kasutada.

  Ühe välja valimiseks klõpsake soovitud välja reaselektorit.

  Koondvõtme loomise jaoks mitme välja valimiseks vajutage juhtklahvi (CTRL) ja klõpsake siis seda all hoides järjest iga soovitud välja reaselektorit.

 4. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Tööriistad nuppu Primaarvõti.

  Menüü Kujundus jaotis Tööriistad

  Primaarvõtmena määratletud välja või väljade kõrvale vasakule lisatakse võtme indikaator.

Primaarvõtme eemaldamine Accessis

Kui eemaldate primaarvõtme, pole varem primaarvõtmeks olnud väli või väljad enam kirje tuvastamise peamised vahendid.

Primaarvõtme eemaldamisel ei kustutata välju teie tabelist, kuid eemaldatakse primaarvõtme jaoks loodud indeks.

 1. Enne primaarvõtme eemaldamist peate veenduma, et see ei kuuluks mõnda tabeliseosesse. Kui üritate eemaldada primaarvõtit, mis kuulub ühte või mitmesse seosesse, teatab Access, et esmalt peate kustutama seose.

  Tabeliseose kustutamiseks tehke järgmist.   

  1. Kui seosesse kuuluvad tabelid on avatud, sulgege need. Avatud tabelite vahelist seost ei saa kustutada.

  2. klõpsake menüü Andmebaasiriistad jaotises Seosed nuppu Seosed.

   Accessi menüülindi pilt

  3. Valige Lisa tabeleid (Kuva tabelAccess 2013 ).

  4. Klõpsake kustutatavat tabeliseost tähistavat seosejoont (valimise korral muutub joon paksuks) ja seejärel vajutage kustutusklahvi (DELETE).

  5. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Seosed nuppu Sule.

 2. Pärast seoste kustutamist paremklõpsake navigeerimispaanil tabelit, millest soovite primaarvõtme eemaldada, ja seejärel klõpsake käsku Kujundusvaade.

  Näpunäide.: Kui navigeerimispaani ei ole näha, vajutage selle kuvamiseks klahvi F11.

 3. Klõpsake praeguse primaarvõtme reaselektorit.

  Kui primaarvõti koosneb ainult ühest väljast, klõpsake selle välja reaselektorit.

  Kui primaarvõti koosneb mitmest väljast, klõpsake ühe primaarvõtmesse kuuluva välja reaselektorit.

 4. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Tööriistad nuppu Primaarvõti.

  Varem primaarvõtmeks määratud väljalt või väljadelt eemaldatakse võtme indikaator.

Märkus.: Kui salvestate uue tabeli primaarvõtit seadmata, pakub Access primaarvõtme loomise võimalust. Kui klõpsate nuppu Jah, luuakse ID-väli, mis kasutab iga kirje jaoks kordumatu väärtuse loomiseks andmetüüpi Automaatnumber. Kui tabelis on juba automaatnumbriväli, kasutab Access seda välja primaarvõtmena.

Primaarvõtme muutmine Accessis

Kui otsustate tabeli primaarvõtit muuta, saate seda teha, läbides järgmised etapid.

 1. Eemaldage olemasolev primaarvõti jaotise Primaarvõtme eemaldamine juhiste abil.

 2. Seadke primaarvõti jaotise Primaarvõtme seadmine juhiste abil.

Lisateave

Andmebaasidisaini ja asjakohase primaarvõtme valimise kohta leiate teavet järgmistest artiklitest:

Lehe algusesse

Kas vajate veel abi?

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega

Kas sellest teabest oli abi?

Kui rahul te keelekvaliteediga olete?
Mis mõjutas teie hinnangut?

Täname tagasiside eest!

×