Valemite tõhusamaks kasutamiseks on vaja mõista kolme olulist asjaolu.

Arvutamine     on valemite arvutamise ja valemeid sisaldavates lahtrites arvutustulemuste kuvamise protsess. Teie aega raiskavate ja arvuti tööd aeglustavate mittevajalike arvutuste vältimiseks arvutab Microsoft Excel valemid automaatselt ümber juhul, kui lahtreid, millest valem sõltub, on muudetud. Seda tehakse vaikimisi nii töövihiku avamisel kui ka siis, kui te töövihikut redigeerida. Seda, millal ja kuidas Excel valemeid ümber arvutab, saate aga ka ise määrata.

Iteratsioon     on töölehe korduv ümberarvutamine kuni kindla numbrilise tingimuse saavutamiseni. Excel ei saa automaatselt arvutada valemit sisaldavale lahtrile otseselt või kaudselt viitavat valemit. Seda nimetatakse ringviiteks. Kui valem viitab tagasi ühele sama valemi lahtrile, tuleb määrata valemikorduste arv. Ringviidete itereerimisaeg ei ole piiratud. Saate siiski kontrollida iteratsioonide üldarvu ja lubatud muutuse summat.

Arvutustäpsus     on arvutamistäpsuse taseme mõõt. Excel talletab ja arvutab kuni 15-kohalise täpsusega. Arvutamistäpsust saab muuta, nii et Excel kasutab valemite ümberarvutamisel talletatud väärtuse asemel kuvatavat väärtust.

Arvutamise käigus saate valida käske või toiminguid (nt arvude või valemite sisestamine). Excel katkestab ajutiselt arvutamise teiste käskude või toimingute täitmiseks ja seejärel jätkab arvutamist. Arvutamisprotsess võib võtta rohkem aega, kui töövihikus on palju valemeid või kui töölehed sisaldavad andmetabeleid või funktsioone, mis arvutatakse töövihiku ümberarvutamisel samuti alati automaatselt ümber. Arvutamisprotsess võib võtta rohkem aega ka juhul, kui töölehed sisaldavad linke teistele töölehtedele või töövihikutele. Arvutamise toimumishetke saate määrata arvutamisprotsessi muutmisega käsitsi arvutamiseks.

NB!: Ükskõik millise suvandi muutmine mõjutab kõiki avatud töövihikuid.

 1. Klõpsake menüüs Fail nuppu Suvandid ja seejärel kategooriat Valemid.

  Rakenduses Excel 2007 klõpsake Microsoft Office'i nuppu, klõpsake nuppu Exceli suvandidja seejärel kategooriat valemid .

 2. Tehke ühte järgmistest.

  • Kõigi sõltuvate valemite ümberarvutamiseks igakordsel väärtuste, valemi või nime muutmisel klõpsake jaotise Arvutussuvandid veeru Töövihiku arvutamine nuppu Automaatne. See on arvutamise vaikesäte.

  • Kui soovite sõltuvate valemite ümberarvutamine –, v.a andmetabelite – iga kord, kui muudate väärtust, valemit või nimi jaotises Arvutussuvandid jaotises Töövihiku arvutaminenuppu automaatselt, v.a andmetabelite.

  • Automaatse ümberarvutamise väljalülitamiseks ja avatud töövihikute arvutamiseks soovitud ajal (klõpsates klahvi F9) klõpsake jaotise Arvutussuvandid veeru Töövihiku arvutamine nuppu Käsitsi.

   Märkus.: Kui klõpsate nuppu Käsitsi, märgib Excel automaatselt ruudu Arvuta töövihik ümber enne salvestamist. Kui töövihiku salvestamine võtab väga palju aega, saab ruudu Arvuta töövihik ümber enne salvestamist tühjendamisega salvestusaega lühendada.

  • Kõigi avatud töölehtede ümberarvutamiseks käsitsi, k.a andmetabelid, ning kõigi avatud diagrammilehtede salvestamiseks klõpsake menüü Valemid jaotises Arvutamine nuppu Arvuta kohe.

   Jaotis Arvutamine

  • Aktiivse töölehe ja kõigi sellega seotud diagrammide ja diagrammilehtede ümberarvutamiseks käsitsi klõpsake menüü Valemid jaotises Arvutamine nuppu Arvuta leht.

Näpunäide.: Paljusid neist suvanditest saate muuta ka väljaspool dialoogiboksi Exceli suvandid. Klõpsake menüü Valemid jaotises Arvutamine nuppu Arvutussuvandid ja seejärel käsku Automaatne.

Märkus.: Kui tööleht sisaldab valemit, mis on lingitud ümberarvutamata töölehega ja te värskendate seda linki, kuvab Excel sõnumi, mis ütleb, et lähtetööleht pole täielikult ümberarvutatud. Lingi värskendamiseks lähtetöölehel talletatud hetkeväärtusega (isegi kui see väärtus pole tõene) klõpsake nuppu OK. Lingi värskendamisest loobumiseks ja lähtetöölehelt saadud eelmise väärtuse kasutamiseks klõpsake nuppu Loobu.

Toiming

Kiirklahvid

Kõigis avatud töövihikutes pärast viimast arvutust muutunud valemite ja nendest sõltuvate valemite ümberarvutamine. Kui töövihik on seatud automaatsele ümberarvutusele, ei pea te ümberarvutamiseks klahvi F9 vajutama

F9

Aktiivsel töölehel pärast viimast arvutust muutunud valemite ja nendest sõltuvate valemite ümberarvutamine.

Shift+F9 

Kõigi avatud töövihikute kõigi valemite ümberarvutamine, arvestamata seda, kas need on pärast viimast ümberarvutamist muutunud või mitte.

Ctrl+Alt+F9 

Sõltuvate valemite kontrollimine ning kõigi avatud töövihikute valemite ümberarvutamine, arvestamata seda, kas need on pärast viimast ümberarvutamist muutunud või mitte

Ctrl+Shift+Alt+F9  

 1. Klõpsake menüüs Fail nuppu Suvandid ja seejärel kategooriat Valemid.

  Rakenduses Excel 2007 klõpsake Microsoft Office'i nuppu, klõpsake nuppu Exceli suvandidja seejärel kategooriat valemid .

 2. Märkige jaotises Arvutussuvandid ruut Luba iteratiivne arvutamine.

 3. Exceli teostatavate ümberarvutuste suurima arvu seadmiseks tippige iteratsioonide arv väljale Iteratsioone kuni. Mida rohkem on iteratsioone, seda rohkem aega kulub Excelil töölehe ümberarvutamiseks.

 4. Suurima lubatud ümberarvutustulemuste vaheliste muutuste hulga seadmiseks tippige suurus väljale Maksimaalne muutus. Mida väiksem on seatud arv, seda täpsem on tulemus ning seda rohkem aega vajab Excel töölehe ümberarvutamiseks.

Märkus.: Lahendaja (Solver) ja sihiotsing kuuluvad käsukomplekti, mida vahel nimetatakse ka juhul-kui-analüüs tööriistadeks. Soovitud tulemuse saamiseks kasutavad mõlemad käsud kontrollitud viisil toimuvat iteratsiooni. Kui teil on vaja leida mitme lahtri väärtuste sobitamise teel mõne kindla lahtri optimaalväärtust või kui soovite arvutuses ühele või mitmele väärtusele eripiiranguid rakendada, võite kasutada funktsiooni Lahendaja (Solver). Kui teate lihtsa valemi soovitud tulemust, kuid ei tea sisestusväärtust, mida valem vajab tulemi leidmiseks, võite kasutada funktsiooni Sihiotsing.

Enne arvutustäpsuse muutmist pidage meeles järgmisi olulisi fakte:

Vaikimisi arvutab Excel talletatud, mitte kuvatavaid väärtusi.   

Väärtuse kuvatav ja prinditav kuju sõltub talletatud väärtuse vormindamise ja kuvamise viisist. Näiteks lahter, kus kuvatakse kuupäev kujul „22.06.2008“, sisaldab ka järjenumbrit, mis on lahtris oleva kuupäeva talletatud väärtus. Kuupäeva vormingut saate muuta (et kuvada see näiteks kujul „22.juuni 2008.a“), ent väärtuse töölehel kuvamise viisi muutmine ei muuda talletatud väärtust.

Olge arvutustäpsuse muutmisel ettevaatlik.   

Kui valem teostab arvutusi, kasutab Excel tavaliselt valemi poolt viidatud lahtrites talletatud väärtusi. Näiteks kui kaks lahtrit sisaldavad mõlemad väärtust 10,005 ja lahtrid vormindatakse väärtuste kuvamiseks valuutavormingus, kuvatakse kõigis lahtrites väärtus 10,01 €. Kui liidate kaks lahtrit, on tulemus 20,01 €, kuna Excel liidab talletatud väärtused 10,005 ja 10,005, mitte kuvatavad väärtused.

Kui muudate kuvatud (vormindatud) väärtuste abil töövihiku arvutuste täpsust, muudab Excel jäädavalt lahtritesse talletatud täieliku täpsusega (15 kohta) väärtused vastavaks kuvatavale vormingule (k.a komakohtade arv). Kui hiljem valite täieliku täpsusega arvutamise, ei saa algseid põhiväärtusi taastada.

 1. Klõpsake menüüs Fail nuppu Suvandid ja seejärel kategooriat Täpsemalt.

  Rakenduses Excel 2007 klõpsake Microsoft Office'i nuppu, klõpsake nuppu Exceli suvandidja seejärel kategooriat Täpsemalt

 2. Valige soovitud töövihik jaotises Selle töövihiku arvutamisel ja märkige ruut Sea kuvatav täpsus.

Ehkki Excel piirab arvutustäpsuse 15 numbrikohaga, ei tähenda see, et 15 numbrikohta on Excelis talletatavate arvude suuruse piirang. Positiivsete arvude jaoks on piirmäär 9,99999999999999E+307 ja negatiivsete arvude jaoks -9,99999999999999E+307. See on umbkaudu sama, mis 1 või -1, millele järgneb 308 nulli.

Exceli arvutustäpsuse tähendab, et arv ületab 15 numbrikohta on talletatud ja kuvada ainult 15 numbrikohta täpsuse koos. Need numbrid võib olla mis tahes kombinatsioonis enne või pärast koma. Mis tahes eraldajast paremal 15 kohaline saab nulli. Näiteks 1234567.890123456 on 16-kohalised (7 numbrit enne ja pärast koma 9 numbrit). Excelis on salvestatud ja kuvatakse 1234567.89012345 (see on kuvatud valemiribal ja lahtris). Kui seate selle lahtri arvuvormingu, et (teaduslik vorming, nt 1.23457E + 06) asemel kuvatakse neljakohalisena, näete, et arv kuvatakse 1234567.890123450. 6 (16-kohalise) lõpus on välja ja asendatakse 0. Arvutustäpsuse peatub 15 number, et mõni järgmised numbrit on null.

Arvutil võib olla rohkem kui üks protsessor (see sisaldab mitut füüsilist protsessorit) või protsessor võib olla jagatud mitmeks loogiliseks protsessoriks. Sellise arvuti puhul saate kontrollida või lühendada aega, mis arvutil kulub mitut valemit sisaldavate töövihikute ümberarvutamisele, seades ümberarvutuses kasutatavate protsessorite arvu. Paljudel juhtudel saab ümberarvutuse töövoo osi sooritada üheaegselt. Töövoo tükeldamine mitme protsessori vahel võib vähendada arvutil ümberarvutuseks kuluvat aega.

 1. Klõpsake menüüs Fail nuppu Suvandid ja seejärel kategooriat Täpsemalt.

  Rakenduses Excel 2007 klõpsake Microsoft Office'i nuppu, klõpsake nuppu Exceli suvandidja seejärel kategooriat Täpsemalt .

 2. Mitme protsessori lubamiseks või keelamiseks arvutuse kestel märkige või tühjendage jaotise Valemid ruut Luba mitmetoimeline arvutamine.

  Märkus    See ruut on vaikimisi märgitud ja arvutustes kasutatakse kõiki protsessoreid. Arvuti protsessorite arv määratakse kindlaks automaatselt ja kuvatakse suvandi Kasuta kõiki arvuti protsessoreid kõrval.

 3. Kui märgite ruudu Luba mitmetoimeline arvutamine, saate kontrollida arvuti kasutatavate protsessorite arvu. Näiteks võite soovida piirata ümberarvutustes kasutatavate protsessorite arvu, kui arvutis on käitatud muid kindlat töötlemisaega vajavaid programme.

 4. Protsessorite arvu määramiseks klõpsake jaotises Arvutuslõimede arv nuppu Käsitsi. Sisestage kasutatavate protsessorite arv (ülempiir on 1024).

Vanemate töövihikute õige arvutamise kindlustamiseks käitub Excel mõnes Exceli varasemas versioonis salvestatud töövihiku esmaavamisel teisiti kui uuemas versioonis loodud töövihiku avamisel.

 • Kui avate uuemas versioonis loodud töövihiku, arvutab Excel ümber ainult muutunud lahtritest sõltuvad valemid.

 • Kui avate Exceli varasemas versioonis loodud töövihiku, arvutatakse ümber kõik töövihiku valemid (nii muutunud lahtritest sõltuvad kui ka sõltumatud). See tagab töövihiku täieliku optimeerimise uuema Exceli versiooni jaoks. Erandiks on olukord, kui töövihik on mõnes muus arvutusrežiimis (nt Käsitsi).

 • Kuna täielik ümberarvutamine võib võtta rohkem aega kui osaline, võib uuemas Exceli versioonis salvestamata töövihiku avamine võtta tavalisest rohkem aega. Pärast Exceli uuemas versioonis salvestamist avaneb töövihik kiiremini.

Exceli veebirakendus, valemi tulemi arvutatakse automaatselt ümber lahtrid, mida kasutatakse selle valemi andmete muutmisel. Saate selle automaatse ümberarvutamise väljalülitamiseks ja käsitsi valemi tulemi arvutamine. Siit saate teada, kuidas seda teha:

Märkus.: Töövihiku arvutamise suvand mõjutab vaid praeguses töövihikus ja mitte mis tahes avatud töövihikute brauseris.

 1. Klõpsake arvutustabelis Exceli veebirakendus menüüd valemid .

 2. Arvutussuvandidkõrval valige üks järgmistest suvanditest rippmenüüst.

  • Sõltuvate valemite ümberarvutamine iga kord, kui muudate väärtuse, valemi või nime, klõpsake nuppu Automaatne. See on vaikesäte.

  • Kui soovite sõltuvate valemite ümberarvutamine –, v.a andmetabelite – iga kord, kui teete muudatuse väärtuse, valemi või nime, klõpsake nuppu Automaatne V.a andmetabelite puhul.

  • Automaatse ümberarvutamise väljalülitamiseks ja avatud töövihikute ümberarvutamine ainult siis, kui otseselt teete, klõpsake nuppu käsitsi.

  • Töövihik (k.a andmetabelid) käsitsi ümberarvutamiseks klõpsake Töövihiku arvutamine.

Märkus.:  Exceli veebirakendus, ei saa muuta, mitu korda valemi ümberarvutamisel kuni kindel arvuline tingimus on täidetud, samuti saate muuta arvutuste täpsuse abil talletatud väärtuse asemel kuvatavat väärtust valemid ümberarvutamisel. Saate seda teha Exceli töölauarakenduses küll. Avage Excelis nupu abil saate avada oma töövihikuga määrata Arvutussuvandid ja muutke Valemi ümberarvutuse, iteratsiooni või täpsust.

Kas vajate rohkem abi?

Kui teil on küsimusi, saate need esitada Exceli tehnikakogukonnafoorumis, kus teile vastavad asjatundjad, või teistele kasutajatele Answersi kogukonnafoorumis.

Kas vajate veel abi?

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liitu Microsofti Insideri programmis osalejad

Kas sellest teabest oli abi?

Kui rahul te tõlkekvaliteediga olete?

Mis mõjutas teie kasutuskogemust?

Kas soovite jagada veel tagasisidet? (Valikuline)

Täname tagasiside eest!

×