Enamiku diagrammitüüpide korral saate diagrammi teljed kuvada või peita. Diagrammiandmete hõlpsama mõistmise huvides võite muuta ka telgede ilmet.

NB!: See artikkel ei hõlma Diagrammi telgede skaala muutmist. Skaala muutmise kohta leiate lisateavet järgmistest artiklitest.

Lisateave telgede kohta

Diagrammidel on tavaliselt kaks telge, mida kasutatakse andmete mõõtmiseks ja liigitamiseks: vertikaaltelg ehk väärtus- või y-telg ja horisontaaltelg ehk kategooria- või x-telg. Ruumilistel tulp-, koonus- või püramiiddiagrammidel on ka kolmas telg - sügavus- ehk sarja- või z-telg, mis võimaldab kuvada andmete sügavusmõõdet. Radiaaldiagrammidel puudub horisontaal- ehk kategooriatelg ning sektor- ja rõngasdiagrammidel pole ühtegi telge.

asetekst

asetekst vertikaalne (väärtus) telg

Callout 2 horisontaalne (kategooria) telg

Callout 3 sügavuse (sarja) telg

Järgmises kirjeldatakse, kuidas saate oma diagramme muuta, et lisada mõju ja anda teavet edasi. Lisateavet selle kohta, mis teljed on ja mida saate nendega teha, leiate teemast telgede kohta.

Märkus.: Järgmine toiming kehtib Office 2013 ja uuemate versioonide kohta. Kas otsite Office 2010 juhiseid?

Telgede kuvamine ja peitmine

 1. Klõpsake diagrammi, mille telgi soovite kuvada või peita.

  Kuvatakse menüü Diagrammiriistad alammenüüdega Kujundus, Vorming.

 2. Klõpsake menüüs kujundus nupu Lisa Diagrammi elemendid kõrval olevat allanoolt ja seejärel liikuge menüüs lendamine üle telgede .

  asetekst

 3. Klõpsake seda tüüpi telge, mida soovite kuvada või peita.

Telje kriipsmärgiste ja siltide kohandamine

 1. Klõpsake diagrammil telge, mille kriipsmärgised ja sildid vajavad kohandamist või valige diagrammi elementide loendist telg järgmiselt.

  1. Klõpsake diagrammi.

   Kuvatakse menüü Diagrammiriistad alammenüüdega Kujundus ja Vorming.

  2. Klõpsake menüü Vorming jaotises Praegune valik väljal Diagrammi elemendid asuvat noolt. Seejärel klõpsake telge, mille soovite valida.

   asetekst

 2. Klõpsake menüü Vorming jaotises Praegune valik nuppu Valiku vorming.

 3. Tehke paanil telje Suvandid jaotises puukide tähisedühte või mitut järgmistest.

  1. Põhikriipsmärgiste kuvamisviisi muutmiseks klõpsake ripploendis Põhikriipsmärgiste tüüp soovitavat kriipsmärgise asukohta.

   asetekst

  2. Vahekriipsmärgiste kuvamisviisi muutmiseks klõpsake ripploendis Vahekriipsmärgiste tüüp soovitavat kriipsmärgise asukohta.

  3. Siltide paigutuse muutmiseks klõpsake jaotises Sildidsoovitud suvandit.

   Näpunäide    Kriipsmärgiste või nende siltide peitmiseks klõpsake väljal Teljesildid väärtust Pole.

   asetekst

  asetekst

Siltide või kriipsmärgiste vaheliste kategooriate arvu muutmine

 1. Klõpsake diagrammil muudetavat horisontaal- ehk kategooriatelge või valige telg diagrammielementide loendist järgmiselt.

  1. Klõpsake diagrammi.

   Kuvatakse menüü Diagrammiriistad koos menüüdega Kujundus, Paigutus ja Vorming.

  2. Klõpsake menüü Vorming jaotises Praegune valik väljal Diagrammi elemendid asuvat noolt. Seejärel klõpsake telge, mille soovite valida.

   asetekst

 2. Klõpsake menüü Vorming jaotises Praegune valik nuppu Valiku vorming.

 3. Tehke jaotises Teljesuvandid ühte või mõlemat järgmistest.

  1. Teljesiltide intervalli muutmiseks märkige jaotises Siltidevaheline intervall raadionupp Määrake intervalli ühik ja tippige siis tekstiväljale soovitud arv.

   asetekst

   Näpunäide    Kategooria kõigi siltide kuvamiseks tippige väärtus 1, iga teise sildi kuvamiseks tippige väärtus 2, iga kolmanda sildi kuvamiseks tippige väärtus 3 jne.

  2. Teljesildi asukoha muutmiseks tippige väljale Sildi kaugus teljest soovitav arvväärtus.

   Näpunäide    Sildi paigutamiseks teljele lähemale tippige väiksem arv. Sildi ja telje vahelise kauguse suurendamiseks tippige suurem arv.

Siltide joonduse ja suuna muutmine

Nii horisontaal- ehk kategooriatelje kui ka vertikaal- ehk väärtustelje siltide joondust saate vajadusel muuta. Kui kasutate diagrammis üksust mitme tasemega kategooriasildid saate muuta kõikide tasemete joondust. Muuta saate ka silditasemete vahekaugust horisontaal- ehk kategooriateljel.

 1. Klõpsake diagrammil telge, mille sildid vajavad teistsugust joondamist, või valige diagrammi elementide loendist telg järgmiselt.

  1. Klõpsake diagrammi.

   Kuvatakse menüü Diagrammiriistad alammenüüdega Kujundus ja Vorming.

  2. Klõpsake menüü Vorming jaotises Praegune valik väljal Diagrammi elemendid asuvat noolt. Seejärel klõpsake telge, mille soovite valida.

   asetekst

 2. Klõpsake menüü Vorming jaotises Praegune valik nuppu Valiku vorming.

 3. Klõpsake dialoogiboksis telje vormindamine nuppu teksti suvandid.

 4. Tehke jaotises tekstiväliühte või mitut järgmistest.

  1. Klõpsake jaotises Vertikaaljoondus soovitud vertikaaljoondussuvandit.

  2. Klõpsake väljal Teksti suund soovitud tekstisuunda.

  3. Valige soovitud pöördenurk väljal Kohandatud nurk.

Näpunäide    Saate muuta ka telgede siltide horisontaalset joondust, klõpsates telge ja seejärel käsku joonda asetekstvasakule , keskele asetekstvõi Joonda paremale asetekstkodutööriistaribal.

Kategooria siltide teksti muutmine

Kategooriasiltide teksti saate muuta nii töölehel kui ka otse diagrammil.

Kategooriasildi teksti muutmine töölehel

 1. Klõpsake töölehel lahtrit, mis sisaldab muudetava sildi nime.

 2. Tippige uus nimi ja vajutage sisestusklahvi (ENTER).

Märkus    Töölehel tehtavad muudatused kajastuvad automaatselt diagrammil.

Diagrammi sildi teksti muutmine

 1. Klõpsake diagrammil horisontaaltelge või valige telg diagrammielementide loendist järgmiselt.

  1. Klõpsake diagrammi.

   Kuvatakse menüü Diagrammiriistad alammenüüdega Kujundus ja Vorming.

  2. Klõpsake menüü Vorming jaotises Praegune valik väljal Diagrammi elemendid asuvat noolt. Seejärel klõpsake horisontaal- ehk kategooriatelge.

   asetekst

 2. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Andmed nuppu Vali andmed.

  asetekst

 3. Klõpsake dialoogiboksi Andmeallika valimine jaotises Horisontaaltelje (X-telje) sildid nuppu Redigeeri.

 4. Tehke dialoogiboksis Teljesiltide vahemik ühte järgmistest.

  1. Määrake töölehel vahemik, mida soovite kategooriatelje siltidena kasutada.

  2. Tippige soovitud sildid komadega eraldatuna (nt Osakond A, Osakond B, Osakond C.

   Märkus    Kui tipite väljale Teljesildi vahemik sildi teksti, pole kategooriatelje silditekst enam töölehe lahtriga lingitud.

 5. Klõpsake nuppu OK.

Teksti ja arvude ilme muutmine siltidel

Kategooriatelje siltide teksti või väärtustelje arvude vormingut saate vajaduse korral muuta.

Teksti vormindamine

 1. Paremklõpsake diagrammil telge, mille silte soovite vormindada.

 2. Klõpsake avalehe tööriistaribalsoovitud vormingu suvandeid.

Näpunäide    Võite ka valida telje, kus sildid on kuvatud, ja kasutada siis menüü Avaleht jaotise Font vormindusnuppe.

Arvude vormindamine

 1. Klõpsake diagrammil telge, millel kuvatavaid arve soovite vormindada, või valige soovitud telg diagrammielementide loendist järgmiselt.

  • Klõpsake diagrammi.

   Kuvatakse menüü Diagrammiriistad alammenüüdega Kujundus ja Vorming.

  • Klõpsake menüü Vorming jaotises Praegune valik väljal Diagrammi elemendid asuvat noolt. Seejärel klõpsake telge, mille soovite valida.

   asetekst

 2. Klõpsake menüü Vorming jaotises Praegune valik nuppu Valiku vorming.

 3. Klõpsake jaotises telje suvandid nuppu arvja valige väljal kategooria soovitud arvuvorming.

  Näpunäide    Kui valitud arvuvorming sisaldab komakohti, saate need määrata väljal Komakohad.

 4. Arvude ja töölehelahtrite vaheliste linkide säilitamiseks märkige ruut Lingitud allikaga.

asetekst

Märkus    Enne arvude vormindamist protsentidena veenduge, et diagrammil leiduvad arvud oleksid lähteandmetes tõepoolest protsentidena arvutatud ja et need oleksid kuvatud kümnendvormingus. Protsente arvutatakse töölehel võrrandiga summa / kogusumma = protsent. Kui arvutate näiteks tehte 10 / 100 = 0,1 ja vormindate siis arvu 0,1 protsendina, kuvatakse arv õigesti kujul 10%.

Diagrammi telgede kuvamise muutmine rakenduses Office 2010

 1. Klõpsake diagrammi, mille telgi soovite kuvada või peita.

  Kuvatakse menüü Diagrammiriistad koos menüüdega Kujundus, Paigutus ja Vorming.

 2. Klõpsake menüü Paigutus jaotises Teljed nuppu Teljed.

  asetekst

 3. Klõpsake kuvatavat või peidetavat teljetüüpi ja seejärel soovitud suvandeid.

 1. Klõpsake diagrammil telge, mille kriipsmärgised ja sildid vajavad kohandamist või valige diagrammi elementide loendist telg järgmiselt.

  1. Klõpsake diagrammi.

   Kuvatakse menüü Diagrammiriistad koos menüüdega Kujundus, Paigutus ja Vorming.

  2. Klõpsake menüü Vorming jaotises Praegune valik väljal Diagrammi elemendid asuvat noolt. Seejärel klõpsake telge, mille soovite valida.

   Lindi pilt

 2. Klõpsake menüü Vorming jaotises Praegune valik nuppu Valiku vorming.

 3. Tehke jaotises Teljesuvandid ühte või mitut järgmistest.

  1. Põhikriipsmärgiste kuvamisviisi muutmiseks klõpsake ripploendis Põhikriipsmärgiste tüüp soovitavat kriipsmärgise asukohta.

  2. Vahekriipsmärgiste kuvamisviisi muutmiseks klõpsake ripploendis Vahekriipsmärgiste tüüp soovitavat kriipsmärgise asukohta.

  3. Siltide asukoha muutmiseks klõpsake ripploendis Telje silt soovitavat suvandit.

   Näpunäide    Kriipsmärgiste või nende siltide peitmiseks klõpsake väljal Teljesildid väärtust Pole.

 1. Klõpsake diagrammil muudetavat horisontaal- ehk kategooriatelge või valige telg diagrammielementide loendist järgmiselt.

  1. Klõpsake diagrammi.

   Kuvatakse menüü Diagrammiriistad koos menüüdega Kujundus, Paigutus ja Vorming.

  2. Klõpsake menüü Vorming jaotises Praegune valik väljal Diagrammi elemendid asuvat noolt. Seejärel klõpsake telge, mille soovite valida.

   Lindi pilt

 2. Klõpsake menüü Vorming jaotises Praegune valik nuppu Valiku vorming.

 3. Tehke jaotises Teljesuvandid ühte või mõlemat järgmistest.

  1. Teljesiltide intervalli muutmiseks märkige jaotises Siltidevaheline intervall raadionupp Määrake intervalli ühik ja tippige siis tekstiväljale soovitud arv.

   Näpunäide    Kategooria kõigi siltide kuvamiseks tippige väärtus 1, iga teise sildi kuvamiseks tippige väärtus 2, iga kolmanda sildi kuvamiseks tippige väärtus 3 jne.

  2. Teljesildi asukoha muutmiseks tippige väljale Sildi kaugus teljest soovitav arvväärtus.

   Näpunäide    Sildi paigutamiseks teljele lähemale tippige väiksem arv. Sildi ja telje vahelise kauguse suurendamiseks tippige suurem arv.

Nii horisontaal- ehk kategooriatelje kui ka vertikaal- ehk väärtustelje siltide joondust saate vajadusel muuta. Kui kasutate diagrammis üksust mitme tasemega kategooriasildid saate muuta kõikide tasemete joondust. Muuta saate ka silditasemete vahekaugust horisontaal- ehk kategooriateljel.

 1. Klõpsake diagrammil telge, mille sildid vajavad teistsugust joondamist, või valige diagrammi elementide loendist telg järgmiselt.

  1. Klõpsake diagrammi.

   Kuvatakse menüü Diagrammiriistad koos menüüdega Kujundus, Paigutus ja Vorming.

  2. Klõpsake menüü Vorming jaotises Praegune valik väljal Diagrammi elemendid asuvat noolt. Seejärel klõpsake telge, mille soovite valida.

   Lindi pilt

 2. Klõpsake menüü Vorming jaotises Praegune valik nuppu Valiku vorming.

 3. Klõpsake dialoogiboksis Telje vormindamine nuppu Joondus.

 4. Tehke jaotises Teksti paigutus ühte või mitut järgmistest.

  1. Klõpsake jaotises Vertikaaljoondus soovitud vertikaaljoondussuvandit.

  2. Klõpsake väljal Teksti suund soovitud tekstisuunda.

  3. Valige soovitud pöördenurk väljal Kohandatud nurk.

Näpunäide    Saate muuta ka telgede siltide horisontaalset joondust, paremklõpsates telge ja seejärel käsku Joonda vasakule asetekst, Kesk asetekstvõi Joonda asetekst otseminitööriistariba.

Kategooriasiltide teksti saate muuta nii töölehel kui ka otse diagrammil.

Kategooriasildi teksti muutmine töölehel

 1. Klõpsake töölehel lahtrit, mis sisaldab muudetava sildi nime.

 2. Tippige uus nimi ja vajutage sisestusklahvi (ENTER).

Märkus    Töölehel tehtavad muudatused kajastuvad automaatselt diagrammil.

Diagrammi sildi teksti muutmine

 1. Klõpsake diagrammil horisontaaltelge või valige telg diagrammielementide loendist järgmiselt.

  1. Klõpsake diagrammi.

   Kuvatakse menüü Diagrammiriistad koos menüüdega Kujundus, Paigutus ja Vorming.

  2. Klõpsake menüü Vorming jaotises Praegune valik väljal Diagrammi elemendid asuvat noolt. Seejärel klõpsake horisontaal- ehk kategooriatelge.

   Lindi pilt

 2. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Andmed nuppu Vali andmed.

  asetekst

 3. Klõpsake dialoogiboksi Andmeallika valimine jaotises Horisontaaltelje (X-telje) sildid nuppu Redigeeri.

 4. Tehke dialoogiboksis Teljesiltide vahemik ühte järgmistest.

  1. Määrake töölehel vahemik, mida soovite kategooriatelje siltidena kasutada.

   Näpunäide    Samuti võite klõpsata nuppu Ahenda dialoogiboks Ahendamisnupp ja seejärel valida vahemiku, mida soovite töölehel kasutada. Kui see on valmis, klõpsake nuppu Laienda dialoogiboks.

  2. Tippige soovitud sildid komadega eraldatuna (nt Osakond A, Osakond B, Osakond C.

   Märkus    Kui tipite väljale Teljesildi vahemik sildi teksti, pole kategooriatelje silditekst enam töölehe lahtriga lingitud.

 5. Klõpsake nuppu OK.

Kategooriatelje siltide teksti või väärtustelje arvude vormingut saate vajaduse korral muuta.

Teksti vormindamine

 1. Paremklõpsake diagrammil telge, mille silte soovite vormindada.

 2. Klõpsake minitööriistaribal soovitud vormingusuvandeid.

Näpunäide    Võite ka valida telje, kus sildid on kuvatud, ja kasutada siis menüü Avaleht jaotise Font vormindusnuppe.

Arvude vormindamine

 1. Klõpsake diagrammil telge, millel kuvatavaid arve soovite vormindada, või valige soovitud telg diagrammielementide loendist järgmiselt.

  • Klõpsake diagrammi.

   Kuvatakse menüü Diagrammiriistad koos menüüdega Kujundus, Paigutus ja Vorming.

  • Klõpsake menüü Vorming jaotises Praegune valik väljal Diagrammi elemendid asuvat noolt. Seejärel klõpsake telge, mille soovite valida.

   Lindi pilt

 2. Klõpsake menüü Vorming jaotises Praegune valik nuppu Valiku vorming.

 3. Klõpsake nuppu Arv ja seejärel valige väljalt Kategooria soovitav arvuvorming.

  Näpunäide    Kui valitud arvuvorming sisaldab komakohti, saate need määrata väljal Komakohad.

 4. Arvude ja töölehelahtrite vaheliste linkide säilitamiseks märkige ruut Lingitud allikaga.

Märkus    Enne arvude vormindamist protsentidena veenduge, et diagrammil leiduvad arvud oleksid lähteandmetes tõepoolest protsentidena arvutatud ja et need oleksid kuvatud kümnendvormingus. Protsente arvutatakse töölehel võrrandiga summa / kogusumma = protsent. Kui arvutate näiteks tehte 10 / 100 = 0,1 ja vormindate siis arvu 0,1 protsendina, kuvatakse arv õigesti kujul 10%.

Teljele puukide lisamine

Telge saab vormindada nii, et kuvataks teie valitud intervalliga suured ja väiksemad ruudud.

 1. See toiming kehtib ainult rakenduses Word for Mac: klõpsake menüüs Vaade käsku küljendivaade.

 2. Klõpsake diagrammi ja seejärel menüüd Diagrammikujundus.

 3. Klõpsake käsku Lisa diagrammi elementi > teljed > veel telje suvandeid.

 4. Laiendage paanil Vorminda telge ja seejärel klõpsake käsku Suvandid suurte ja väiksemate puukide märkidejaoks.

  Kui olete märkinud ruudud, saate muuta märkide intervalle, muutes väärtuse märkide vahel .

Kõik teljed

Kõigi diagrammitüüpide puhul ei kuvata telgi ühtemoodi. Näiteks XY- ehk punktdiagrammil ja mulldiagrammil kuvatakse arvväärtused nii horisontaal- kui ka vertikaalteljel. Näiteks võib tuua sademete hulga sõltuvuse õhurõhust. Mõlemal üksusel on arvväärtused ning andmed kuvatakse x- ja y- teljel vastavalt nende arvväärtustele. Väärtustelgede kuvamisel on mitu võimalust (nt logaritmiline skaala).

Muude diagrammitüüpide puhul (nt tulp-, joon- ja kihtdiagramm) kuvatakse arvväärtused vaid vertikaal- ehk väärtusteljel; horisontaalteljel kuvatakse rühmitatud tekstväärtused ehk kategooriad. Näiteks võib tuua sademete hulga sõltuvuse geograafilisest piirkonnast. Geograafiline piirkond on selles näites andmete tekstiline kategooria, mis esitatakse horisontaal- ehk kategooriateljel. Geograafilised piirkonnad jaotuvad skaalal ühtlaselt, kuna need pole mõõdetavad väärtused, vaid tekst. Arvestage selle erinevusega diagrammitüübi valimisel, kuna väärtus- ja kategooriatelje võimalused on erinevad. Sügavus- ehk sarjatelg on üks kategooriatelje variante.

Diagrammi loomisel kuvatakse telgedel vaikimisi kriipsmärgised ja sildid. Nende kuvamise viisi saate põhi- ja vahekriipsmärgiste ning siltide abil muuta. Diagrammi ülekuhjamise vältimiseks saate horisontaal- ehk kategooriateljel kuvada vähem teljesilte või kriipsmärgiseid, määrates kriipsmärgiste vahel kuvatavate kategooriate arvu.

Saate muuta ka siltide joondust ja suunda ning muuta või vormindada neis kuvatavat teksti ja arve (nt kuvada arve protsendina).

Vt ka

Diagrammile sekundaarse telje lisamine või selle eemaldamine

Diagrammi värvi või laadi muutmine

Diagrammi loomine algusest lõpuni

Kas vajate rohkem abi?

Täiendage oma oskusi

Tutvuge koolitusmaterjalidega >

Kasutage uusi funktsioone enne teisi

Liitu Microsofti Insideri programmis osalejad >

Kas sellest teabest oli abi?

Kui rahul te keelekvaliteediga olete?
Mis mõjutas teie hinnangut?

Täname tagasiside eest!

×