Logige sisse Microsofti kontoga
Logige sisse või looge konto.
Tere!
Valige mõni muu konto.
Teil on mitu kontot
Valige konto, millega soovite sisse logida.

Päringukriteeriumide abil saate otsida Accessi andmebaasist kindlaid üksusi. Kui mõni üksus vastab kõigile sisestatud kriteeriumidele, kuvatakse see päringutulemites.

Accessi päringule kriteeriumide lisamiseks avage päring kujundusvaates ja tuvastage väljad (veerud), mille jaoks soovite kriteeriume määrata. Kui välja pole kujundusruudustikus, topeltklõpsake välja, et lisada see kujundusruudustikku. Seejärel sisestage kriteerium selle välja reale Kriteeriumid. Kui te pole kindel, kuidas seda teha, lugege teemat Päringute tutvustus.

Päringukriteerium on avaldis, mida Access võrdleb väljaväärtustega, otsustamaks, kas kaasata konkreetne kirje, mis neid väärtusi sisaldab. Näiteks = "Chicago" on avaldis, mida Access saab võrrelda päringus tekstiväljadel sisalduvate väärtustega. Kui konkreetse kirje väärtus on "Chicago", kaasab Access selle kirje päringutulemitesse.

Järgmisena toome mõne näite enamkasutatavatest kriteeriumidest, mida saate kasutada oma kriteeriumide loomisel alguspunktina. Näited on rühmitatud andmetüüpide järgi.

Selle artikli teemad

Päringukriteeriumide tutvustus

Kriteerium sarnaneb valemiga: see on string, mis võib sisaldada väljaviiteid, tehtemärke ja konstante. Rakenduses Access nimetatakse päringukriteeriumeid ka avaldisteks.

Järgmises tabelis on esitatud näidiskriteeriumid koos selgitusega nende töötamise kohta.

Kriteerium

Kirjeldus

>25 ja <50

Seda kriteeriumi rakendatakse numbriväljale (nt Hind või Kaupade_arv). See kaasab ainult need kirjed, milles väli Hind või KaupadeArv sisaldab 25-st suuremat ja 50-st väiksemat väärtust.

DateDiff ("yyyy", [Sünniaeg], Date()) > 30

Seda kriteeriumi rakendatakse kuupäeva-/kellaajaväljale (nt Sünniaeg). Päringutulemisse kaasatakse ainult need kirjed, milles isiku sünniaja ja tänase päeva vahele jäävate aastate arv on suurem kui 30.

Is Null

Seda kriteeriumi saab rakendada igat tüüpi väljadele, kaasamaks need kirjed, milles väli on tühiväärtusega.

Nagu näha, kriteeriumid võivad üksteisest erineda olenevalt sellest, millist tüüpi andmeväljadele neid rakendatakse ja millised on teie vajadused. Mõni kriteerium on lihtne ja põhineb baastehtemärkidel ja -konstantidel. Teisedo on keerukamad ja põhinevad funktsioonidel, erilistel tehtemärkidel ning sisaldavad väljaviiteid.

Selles teemas on loetletud levinumaid kriteeriumid andmetüübi järgi. Kui te ei leia sellest teemast teie vajadustega sobivaid näiteid, tuleb teil luua oma kriteeriumid. Selleks peaksite esmalt tutvuma kõikide funktsioonide, tehtemärkide ja eriliste tehtemärkide loendiga ning väljade ja literaalidega seotud avaldiste süntaksiga.

Siin näidatakse seda, milles ja kuidas saate kriteeriumid lisada. Päringule kriteeriumide lisamiseks avage päring kujundusvaates. Valige väljad, mille jaoks tahate määrata kriteeriumid. Kui väli pole kujundusruudustikus kuvatud, saate selle päringu kujundusaknast väljaruudustikule lohistada või välja topeltklõpsata (välja topeltklõpsamisel lisatakse see automaatselt väljaruudustikku järgmisse tühja veergu.). Seejärel tippige kriteerium reale Kriteerium.

Real Kriteerium eri väljade jaoks määratud kriteeriumid kombineeritakse operaatoriga AND. See tähendab, et väljadel Linn ja Sünniaeg määratud kriteeriumeid tõlgendatakse järgmiselt:

Linn = "Chicago" AND Sünniaeg < DateAdd (" aaaa ", -40, Date())

Väljade Linn ja Sünnipäev kriteeriumid

1. Väljad Linn ja Sünniaeg sisaldavad kriteeriumit.

2. Kriteeriumile vastavad ainult kirjed, milles välja Linn väärtus on Chicago.

3. Kriteeriumile vastavad ainult nende inimeste kirjed, kes on vähemalt 40-aastased.

4. Tulemisse kaasatakse ainult need kirjed, mis vastavad mõlemale kriteeriumile.

Mida teha selleks, et kaasata sellised kirjed, mis vastavad ainult ühele nendest tingimustest? Ehk kuidas sisestada päringusse alternatiivsed kriteeriumid?

Kui teil on alternatiivsed kriteeriumid või kaks komplekti sõltumatuid kriteeriume, millest ühele vastamisest piisab, tuleb kujundusruudustikus kasutada välju Kriteerium ja või.

Alternatiivsed kriteeriumid

1. Välja Linn kriteerium määratakse real „Kriteerium“.

2. Välja Sünniaeg kriteerium määratakse real „või“.

Ridadel Kriteeriumid ja või määratud kriteeriumid ühendatakse operaatori OR abil, nagu allpool näidatud:

Linn = "Chicago" OR Sünnikuupäev < DateAdd("aaaa", -40, Date())

Kui soovite määrata veel alternatiive, kasutage rea või all olevaid ridu.

Enne edasi lugemist pange tähele järgmist.

 • Kui kriteeriumid on ajutised või neid muudetakse sageli, saate päringukriteeriumide sagedase muutmise asemel filtreerida päringutulemeid. Filter on ajutine kriteerium, mis muudab päringutulemeid ilma päringu kujundust muutmata. Lisateavet filtrite kohta leiate artiklist Accessi andmebaasis valitud kirjete vaatamiseks filtri rakendamine.

 • Kui kriteeriumivälju ei muudeta, kuid teile huvipakkuvaid väärtusi muudetakse sageli, võite luua parameetripäringu. Parameetripäring palub kasutajal sisestada väljaväärtused ja seejärel loob nende väärtuste alusel päringukriteeriumi. Lisateavet parameetripäringute kohta leiate artiklist parameetrite kasutamine päringutes ja aruannetes.

Teksti-, memo- ja hüperlingiväljade kriteeriumid

Järgmised näited käivad välja RiikRegioon kohta päringus, mis põhineb kontaktandmeid sisaldaval tabelil. Kriteerium määratakse kujundusruudustikus välja real Kriteerium.

Kriteerium Riik/regioon

Hüperlingivälja jaoks määratud kriteerium rakendatakse vaikimisi väljal sisalduva väärtuse kuvatavale tekstiosale. Üldise ressursiaadressi (URL) jaoks kriteeriumi määramiseks kasutage avaldist HyperlinkPart. Selle avaldise süntaks on järgmine: HyperlinkPart([Tabel1].[Väli1],1) = "http://www.microsoft.com/", milles Tabel1 on hüperlingivälja sisaldava tabeli nimi, Väli1 on hüperlingiväli ja http://www.microsoft.com on URL, mida soovite sobitada.

Kaasamaks kirjed, mis...

Kasutage seda kriteeriumit

Päringu tulem

Vastavad täpselt väärtusele (nt Hiina)

„Hiina“

Tagastab kirjed, mille välja Riik/regioon väärtus on Hiina.

Ei vasta väärtusele (nt Mehhiko)

Not "Mehhiko"

Tagastab kirjed, mille välja Riik/regioon väärtus on mõni muu riik/regioon peale Mehhiko.

Algavad määratud stringiga (nt U)

Like U*

Tagastab kirjed, mille nimi algab tähega „U“ (nt Ungari, Ukraina jne).

Märkus.: Tärni (*) kasutatakse avaldises suvalise märgijada tähistamiseks ning seda kutsutakse ka metamärgiks. Taoliste märkide loendi leiate artiklist Accessi metamärgid.

Ei alga määratud stringiga (nt U)

Not Like U*

Tagastab nende riikide/regioonide kirjed, mille nimi algab mis tahes tähega peale „U“.

Sisaldavad määratud stringi (nt Korea)

Like "*Korea*"

Tagastab nende riikide/regioonide kirjed, mis sisaldavad stringi „Korea“.

Ei sisalda määratud stringi (nt Korea)

Not Like "*Korea*"

Tagastab nende riikide/regioonide kirjed, mis ei sisalda stringi „Korea“.

Lõppevad määratud stringiga (nt "ina")

Like "*ina"

Tagastab nende riikide/regioonide kirjed, mille nimi lõpeb tähtedega „ina“ (nt Hiina ja Argentina).

Ei lõpe määratud stringiga (nt "ina")

Not Like "*ina"

Tagastab nende riikide/regioonide kirjed, mille nimi ei lõpe stringiga „ina“ (nt Hiina ja Argentina).

Sisaldavad tühi- (või puuduolevaid) väärtusi

Is Null

Tagastab kirjed, mille väljal puudub väärtus.

Ei sisalda tühiväärtusi

Is Not Null

Tagastab kirjed, mille väljal on väärtus.

Sisaldavad nullpikkusega stringe

"" (jutumärkide paar)

Tagastab kirjed, mille väärtus on tühi, kuid mitte null. Näiteks teise osakonnaga teostatud müügitoimingute kirjete üksuste väli Riik/regioon võib olla tühi.

Ei sisalda nullpikkusega stringe

Not ""

Tagastab kirjed, mille välja Riik/regioon väärtus pole tühi.

Sisaldavad tühiväärtusi või nullpikkusega stringe

"" Or Is Null

Tagastab kirjed, mille väljaväärtus puudub või on tühi.

Pole nullväärtusega ega tühjad

Is Not Null And Not ""

Tagastab kirjed, mille välja Riik/regioon väärtus pole tühi ega nullväärtusega.

Tähestiku järjekorras sortimisel järgnevad väärtusele (nt Mehhiko)

>= "Mehhiko"

Tagastab kõikide riikide/regioonide kirjed, alustades väärtusega Mehhiko ning jätkates tähestiku lõpuni.

On kindlas vahemikus (nt A–D)

Like "[A–D]*"

Tagastab kõikide riikide/regioonide kirjed, mille nimi algab tähtedega „A“ kuni „D“.

Vastavad ühele kahest väärtusest (nt USA või Suurbritannia)

"USA" Or "Suurbritannia"

Tagastab USA või Suurbritannia kirje.

Sisaldavad ühte väärtusteloendisse kuuluvat väärtust

In("Prantsusmaa", "Hiina", "Saksamaa", "Jaapan")

Tagastab kõikide loendis määratletud riikide/regioonide kirjed.

Sisaldavad väljaväärtuses määratud asukohas teatud märke

Right([Riik/regioon], 1) = "a"

Tagastab kõikide riikide/regioonide kirjed, mille viimane täht on „a“.

Vastavad pikkusnõuetele

Len([Riik/regioon]) > 10

Tagastab kõikide riikide/regioonide kirjed, mille nimi on pikem kui 10 tähemärki.

Vastavad määratud mustrile

Like "Tš????"

Tagastab kõikide riikide/regioonide kirjed, mille nimi on kuus tähemärki pikk ning kaks esimest tähte on „Tš“ (nt Tšehhi ja Tšiili)

Märkus.: Kui kasutada märke ? ja _ avaldises, esindavad need ühte tärki; neid nimetatakse ka metamärkideks. Märki _ ei saa kasutada samas avaldises märgiga ? ega koos metamärgiga *. Metamärki _ võib kasutada samas avaldises metamärgiga %.

Numbri-, valuuta- ja automaatnumbriväljade kriteeriumid

Järgmised näited käivad välja ÜhikuHind kohta päringus, mis põhineb tooteandmeid sisaldaval tabelil. Kriteerium määratakse päringukujundusruudustikus välja real Kriteerium.

Välja ÜhikuHind kriteeriumid

Kaasamaks kirjed, mis...

Kasutage seda kriteeriumit

Päringu tulem

Vastavad täpselt väärtusele (nt 100)

100

Tagastab kirjed, milles ühiku hind on 100 eurot.

Ei vasta väärtusele (nt 1000)

Not 1000

Tagastab kirjed, milles ühiku hind pole 1000 eurot.

Sisaldavad määratud väärtusest (nt 100) väiksemat väärtust

< 100
<= 100

Tagastab kirjed, milles ühiku hind on väiksem kui 100 eurot (<100). Teine avaldis (<=100) kuvab kirjed, milles ühiku hind on väiksem või võrdne väärtusega 100 eurot.

Sisaldavad määratud väärtusest (nt 99,99) suuremat väärtust

>99.99
>=99,99

Tagastab kirjed, milles ühiku hind on suurem kui 99.99 eurot (>99.99). Teine avaldis tagastab kirjed, milles ühiku hind on suurem või võrdne väärtusega 99.99.

Sisaldavad ühte kahest väärtusest (nt 20 või 25)

20 or 25

Tagastab kirjed, milles ühiku hind on 20 või 25 eurot.

Sisaldavad väärtuste vahemikku kuuluvat väärtust

>49.99 ja <99.99
-Või-
Vahemikus 50–100

Tagastab kirjed, milles ühiku hind on vahemikus (kuid välja arvatud) 49.99 ja 99.99 eurot.

Sisaldavad vahemikku mittekuuluvat väärtust

<50 or >100

Tagastab kirjed, milles ühiku hind pole vahemikus 50 ja 100 eurot.

Sisaldavad ühte mitmest määratud väärtusest

In(20, 25, 30)

Tagastab kirjed, milles ühiku hind on 20, 25 või 30 eurot.

Sisaldavad määratud numbritega lõppevat väärtust

Like "*4.99"

Tagastab kirjed, milles ühiku lõpeb väärtusega 4.99 (nt 4.99, 14.99, 24.99 jne eurot).

Märkus.: Kui kasutada märke * ja % avaldises, esindavad need mis tahes hulka tärke; neid nimetatakse ka metamärkideks. Märki % ei saa kasutada samas avaldises märgiga * ega koos metamärgiga ?. Metamärki % võib kasutada samas avaldises metamärgiga _.

Sisaldavad nullväärtusega (või puuduolevaid) väärtusi

Is Null

Tagastab kirjed, milles väljale ÜhikuHind pole väärtust sisestatud.

Sisaldavad mittenullväärtusi

Is Not Null

Tagastab kirjed, mille väljal ÜhikuHind on väärtus.

Kuupäeva-/kellaajaväljade kriteeriumid

Järgmised näited käivad välja TellimuseKuupäev kohta päringus, mis põhineb tellimuse andmeid sisaldaval tabelil. Kriteerium määratakse päringukujundusruudustikus välja real Kriteerium.

Välja TellimuseKuupäev kriteeriumid

Kaasamaks kirjed, mis...

Kasutage seda kriteeriumit

Päringu tulem

Vastavad täpselt väärtusele (nt 2/2/2006)

#2/2/2006#

Tagastab nende tehingute kirjed, mis toimusid 2. veebruaril 2006. Ümbritsege kuupäevaväärtused märkidega „#“, et Access saaks nende põhjal eristada kuupäevaväärtusi ja tekstistringe.

Ei vasta väärtusele (nt 2/2/2006)

Not #2/2/2006#

Tagastab nende tehingute kirjed, mis toimusid mõnel muul päeval peale 2. veebruari 2006.

Sisaldavad määratud kuupäevale (nt 2/2/2006) eelnevaid kuupäevi

< #2/2/2006#

Tagastab nende tehingute kirjed, mis toimusid enne 2. veebruari 2006.

Sellel kuupäeval või enne seda toimunud tehingute kuvamiseks kasutage tehtemärgi < asemel tehtemärki <=.

Sisaldavad määratud kuupäevale (nt 2/2/2006) järgnevaid kuupäevi

> #2/2/2006#

Tagastab nende tehingute kirjed, mis toimusid pärast 2. veebruari 2006.

Sellel kuupäeval või pärast seda toimunud tehingute kuvamiseks kasutage tehtemärgi > asemel tehtemärki >=.

Sisaldavad teatud kuupäevavahemikku jäävaid väärtusi

>#2/2/2006# and <#4/2/2006#

Tagastab nende tehingute kirjed, mis toimusid vahemikus 2.–4. veebruar 2006.

Väärtustevahemiku filtreerimiseks võite kasutada ka operaatorit Between, kaasates lõpp-punktid. Näiteks Between #2/2/2006# and #4/2/2006# on sama mis >=#2/2/2006# and <=#4/2/2006#.

Sisaldavad väljaspoole vahemikku jäävaid väärtusi

<#2/2/2006# or >#4/2/2006#

Tagastab nende tehingute kirjed, mis toimusid enne 2. veebruari 2006 ja pärast 4. veebruari 2006.

Sisaldavad ühte kahest väärtusest (nt 2/2/2006 või 3/2/2006)

#2/2/2006# or #3/2/2006#

Tagastab nende tehingute kirjed, mis toimusid 2. või 3. veebruaril 2006.

Sisaldavad ühte mitmest väärtusest

In (#1/2/2006#, #1/3/2006#, #1/4/2006#)

Tagastab nende tehingute kirjed, mis toimusid 1. veebruaril 2006, 1. märtsil 2006 või 1. aprillil 2006.

Sisaldavad kuupäeva, mis on aastast olenemata teatud kuus (nt detsembris)

DatePart("m", [MüügiKuupäev]) = 12

Tagastab nende tehingute kirjed, mis toimusid iga aasta detsembris.

Sisaldavad kuupäeva, mis on aastast olenemata teatud kvartalis (nt esimene kvartal)

DatePart("q", [MüügiKuupäev]) = 1

Tagastab nende tehingute kirjed, mis toimusid iga aasta esimeses kvartalis.

Sisaldavad tänast kuupäeva

Date()

Tagastab nende tehingute kirjed, mis toimusid tänasel päeval. Kui täna on 2/2/2006, kuvatakse kirjed, milles välja TellimuseKuupäev väärtus on 2. veebruar 2006.

Sisaldavad eilset kuupäeva

Date()-1

Tagastab nende tehingute kirjed, mis toimusid eile. Kui täna on 2/2/2006, kuvatakse kirjed, mille kuupäev on 1. veebruar 2006.

Sisaldavad homset kuupäeva

Date() + 1

Tagastab nende tehingute kirjed, mis toimusid eelmisel päeval. Kui täna on 2/2/2006, kuvatakse kirjed, mille kuupäev on 3. veebruar 2006.

Sisaldab kuupäevi, mis jäävad praegusesse nädalasse.

DatePart("ww", [MüügiKuupäev]) = DatePart("ww", Date()) and Year( [MüügiKuupäev]) = Year(Date())

Tagastab nende tehingute kirjed, mis toimusid praeguse nädala jooksul. Nädal algab pühapäeva ja lõpeb laupäevaga.

Sisaldab kuupäevi, mis jäävad eelmisse nädalasse.

Year([MüügiKuupäev])* 53 + DatePart("ww", [MüügiKuupäev]) = Year(Date())* 53 + DatePart("ww", Date()) - 1

Tagastab nende tehingute kirjed, mis toimusid eelmise nädala jooksul. Nädal algab pühapäeva ja lõpeb laupäevaga.

Sisaldab kuupäevi, mis jäävad järgmisesse nädalasse

Year([MüügiKuupäev])* 53+DatePart("ww", [MüügiKuupäev]) = Year(Date())* 53+DatePart("ww", Date()) + 1

Tagastab nende tehingute kirjed, mis toimusid järgmisel nädalal. Nädal algab pühapäeva ja lõpeb laupäevaga.

Sisaldab kuupäeva, mis jääb viimase 7 päeva sisse

Vahemikus Date() ja Date()-6

Tagastab nende tehingute kirjed, mis toimusid viimase 7 päeva jooksul. Kui täna on 2/2/2006, kuvatakse 24. jaanuarist 2006 kuni 2. veebruarini 2006 kestnud perioodi kirjed.

Sisaldab kuupäeva, mis jääb praegusesse kuusse

Year([MüügiKuupäev]) = Year(Now()) And Month([TellimuseKuupäev]) = Month(Now())

Tagastab praegusesse kuusse jäävad kirjed. Kui täna on 2/2/2006, kuvatakse kirjed, mille kuupäev jääb veebruarisse 2006.

Sisaldab kuupäeva, mis jääb eelmisesse kuusse

Year([MüügiKuupäev])* 12 + DatePart("m", [MüügiKuupäev]) = Year(Date())* 12 + DatePart("m", Date()) - 1

Tagastab eelmisesse kuusse jäävad kirjed. Kui täna on 2/2/2006, kuvatakse kirjed, mille kuupäev jääb jaanuarisse 2006.

Sisaldab kuupäeva, mis jääb järgmisesse kuusse

Year([MüügiKuupäev])* 12 + DatePart("m", [MüügiKuupäev]) = Year(Date())* 12 + DatePart("m", Date()) + 1

Tagastab järgmisesse kuusse jäävad kirjed. Kui täna on 2/2/2006, kuvatakse kirjed, mille kuupäev jääb 2006. aasta märtsi.

Sisaldab kuupäeva, mis jääb viimase 30 või 31 päeva sisse

Vahemikus Date( ) And DateAdd("M", -1, Date( ))

Viimase kuu jooksul toimunud tehingute andmed. Kui täna on 2/2/2006, kuvatakse 2. jaanuarist 2006 kuni 2. veebruarini 2006 kestnud perioodi kirjed.

Sisaldab kuupäeva, mis jääb praegusesse kvartalisse

Year([MüügiKuupäev]) = Year(Now()) And DatePart("q", Date()) = DatePart("q", Now())

Tagastab praegusesse kvartalisse jäävad kirjed. Kui täna on 2/2/2006, kuvatakse 2006. aasta esimese kvartali kirjed.

Sisaldab kuupäeva, mis jääb eelmisesse kvartalisse

Year([MüügiKuupäev])*4+DatePart("q",[MüügiKuupäev]) = Year(Date())*4+DatePart("q",Date())- 1

Tagastab eelmisesse kvartalisse jäävad kirjed. Kui täna on 2/2/2006, kuvatakse 2005. aasta viimase kvartali kirjed.

Sisaldab kuupäeva, mis jääb järgmisesse kvartalisse

Year([MüügiKuupäev])*4+DatePart("q",[SalesDate]) = Year(Date())*4+DatePart("q",Date())+1

Tagastab järgmisesse kvartalisse jäävad kirjed. Kui täna on 2/2/2006, kuvatakse 2006. aasta teise kvartali kirjed.

Sisaldavad jooksvasse aastasse jäävaid kuupäevi

Year([MüügiKuupäev]) = Year(Date())

Tagastab praegusesse aastasse jäävad kirjed. Kui täna on 2/2/2006, kuvatakse kirjed, mille kuupäev jääb 2006. aastasse.

Sisaldab kuupäeva, mis jääb eelmisesse aastasse

Year([MüügiKuupäev]) = Year(Date()) - 1

Tagastab nende tehingute kirjed, mis toimusid eelmise aasta jooksul. Kui täna on 2/2/2006, kuvatakse kirjed, mille kuupäev jääb 2005. aastasse.

Sisaldab kuupäeva, mis jääb järgmisesse aastasse

Year([MüügiKuupäev]) = Year(Date()) + 1

Tagastab järgmise aasta kuupäevaga tehingute kirjed. Kui täna on 2/2/2006, kuvatakse kirjed, mille kuupäev jääb 2007. aastasse.

Sisaldavad 1. jaanuari ja tänase päeva vahele jäävat kuupäeva (kirjed aasta algusest tänaseni)

Year([MüügiKuupäev]) = Year(Date()) and Month([MüügiKuupäev]) <= Month(Date()) and Day([MüügiKuupäev]) <= Day (Date())

Tagastab kuupäevad, mis jäävad praeguse aasta 1. jaanuari ja tänase päeva vahele. Kui täna on 2/2/2006, kuvatakse 1. jaanuarist 2006 kuni kuupäevani 2/2/2006 toimunud tehingute kirjed.

Sisaldavad möödunud kuupäeva

< Date()

Tagastab nende tehingute kirjed, mis toimusid enne tänast.

Sisaldavad saabuvat kuupäeva

> Date()

Tagastab nende tehingute kirjed, mis toimuvad pärast tänast.

Filtreerivad tühi- (või puuduvaid) väärtusi

Is Null

Tagastab need kirjed, milles pole tehingu kuupäeva.

Filtreerivad mitte-tühiväärtusi

Is Not Null

Tagastab need kirjed, milles on tehingu kuupäev.

Jah/Ei väljade kriteeriumid

Teie tabelis Kliendid on Jah/ei-väli nimega Aktiivne, mille abil näidatakse, kas kliendi konto on aktiivne. Järgmises tabelis on näidatud, kuidas Jah/ei-välja reale Kriteeriumid sisestatud väärtusi analüüsitakse.

Välja väärtus

Tulem

Jah, Tõene, 1 või -1

Testitakse Jah-väärtuse suhtes. Väärtus 1 või -1 teisendatakse pärast sisestamist real Kriteeriumid väärtuseks Tõene.

Ei, Väär või 0

Testitakse Ei-väärtuse suhtes. Väärtus 0 teisendatakse pärast sisestamist real Kriteeriumid väärtuseks Väär.

Väärtus puudub (null)

Ei testita

Muu number peale 1, -1 või 0

Kui see on ainus selle välja kriteeriumiväärtus, tulemeid ei kuvata

Mis tahes märgistring, v.a Jah, Ei, Tõene või Väär

Päringu käivitamine nurjus andmetüübi lahknevuse tõrke tõttu

Muude väljade kriteeriumid

Manused    Tippige reale Kriteerium fraas Is Null, kaasamaks need kirjed, millel pole ühtegi manust. Tippige Is Not Null, kaasamaks need kirjed, mis sisaldavad manuseid.

Otsinguväljad    Otsinguvälju on kahte tüüpi: ühed otsivad võõrvõtme abil väärtusi olemasolevast andmeallikast ning teised põhinevad väärtuseloendil, mis määratakse otsinguvälja loomisel.

Määratud väärtuste loendil põhinevate otsinguväljade andmetüüp on Tekst ning neile kehtivad samad kriteeriumid nagu muudele tekstiväljadele.

Olemasolevast andmeallikast pärinevatel väärtustel põhineval otsinguväljal kasutatavad kriteeriumid sõltuvad välisvõtme andmetüübist, mitte otsitavate andmete tüübist. Näiteks on teil töötaja nime kuvav otsinguväli, mille välisvõtme andmetüübiks on Arv. Kuna väljal talletatakse teksti asemel arvu, peaksite kasutama arvudele kehtivaid kriteeriume (st > 2).

Kui te ei tea välisvõtme andmetüüpi, saate välja andmetüübi kindlakstegemiseks uurida lähtetabelit kujundusvaates. Selleks tehke järgmist.

 1. Otsige üles lähtetabel navigeerimispaanil.

 2. Avage tabel kujundusvaates ühel viisil järgmistest.

  • Klõpsake tabelit ja vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+Enter

  • Paremklõpsake tabelit ja seejärel klõpsake valikut Kujundusvaade.

 3. Väljade andmetüübid on loetletud tabeli kujundusruudustiku veerus Andmetüüp.

Mitme väärtusega väljad    Mitmeväärtuselise välja andmeid talletatakse ridadena peidetud tabelis, mille Access välja tähistamiseks loob ja asustab. Päringu kujundusvaates esindab seda laiendatav väli loendis Väljaloend. Mitmeväärtuselisel väljal kriteeriumi määramiseks lisage kriteeriumid peidetud tabeli üksikule reale. Selleks tehke järgmist.

 1. Looge mitmeväärtuselist välja sisaldav päring ja avage see kujundusvaates.

 2. Laiendage mitmeväärtuselist välja, klõpsates välja kõrval kuvatavat plussmärki (+). Kui väli on juba laiendatud, kuvatakse miinusmärk (-). Välja nime alt leiate mitmeväärtuselise välja üksikut väärtust tähistava välja. Väljal on mitmeväärtuselise väljaga sama nimi ning lisatud on string .Väärtus.

 3. Lohistage mitmeväärtuseline väli ning selle üksik väärtuseväli kujundusruudustiku erinevatesse veergudesse. Kui soovite tulemis kuvada vaid täieliku mitmeväärtuselise välja, tühjendage üksiku väärtusevälja ruut Kuva.

 4. Tippige üksiku väärtusevälja reale Kriteerium soovitud kriteerium, kasutades vastavat andmetüüpi tähistavate väärtustega sobivat kriteeriumi.

 5. Igat mitmeväärtuselise välja väärtust hinnatakse lisatud kriteeriumi alusel eraldi. Näiteks on teil arvuloendit sisaldav mitmeväärtuseline väli. Kui lisate kriteeriumi >5 AND <3, sobivad kirjed, milles vähemalt üks väärtus on suurem kui 5 ja üks väärtus on väiksem kui 3.

Lisateave

Sissejuhatus päringutesse

Lihtsa valikupäringu loomine

Kas vajate veel abi?

Kas soovite rohkem valikuvariante?

Siin saate tutvuda tellimusega kaasnevate eelistega, sirvida koolituskursusi, õppida seadet kaitsma ja teha veel palju muud.

Kogukonnad aitavad teil küsimusi esitada ja neile vastuseid saada, anda tagasisidet ja saada nõu rikkalike teadmistega asjatundjatelt.

Kas sellest teabest oli abi?

Kui rahul te keelekvaliteediga olete?
Mis mõjutas teie hinnangut?
Kui klõpsate nuppu Edasta, kasutatakse teie tagasisidet Microsofti toodete ja teenuste täiustamiseks. IT-administraator saab neid andmeid koguda. Privaatsusavaldus.

Täname tagasiside eest!

×