Logige sisse Microsofti kontoga
Logige sisse või looge konto.
Tere!
Valige mõni muu konto.
Teil on mitu kontot
Valige konto, millega soovite sisse logida.

Kui soovite, et Accessi päring küsiks igal käivitamisel sisendit, siis saate luua parameeterpäringu.

Saate luua ka vormi, et koguda parameetriväärtusi, mida kasutatakse päringutes, vormides ja aruannetes tagastatavate kirjete piiramiseks. Selles artiklis selgitatakse, kuidas vormide abil täiustada parameetrite kasutamist päringutes, vormides ja aruannetes.

Selle artikli teemad

Ülevaade

Päringu tagastatava kirjekomplekti piiramiseks saate kasutada parameetripäringu kriteeriume. Võib juhtuda, et parameetripäringu esitatavad dialoogiboksid ei vasta teie vajadustele. Sel juhul saate luua vormi, mis vastab paremini teie parameetrikogumiga seotud vajadustele. Selles artiklis selgitatakse, kuidas luua vorm päringute ja aruannete parameetrite kogumiseks. Artiklis eeldatakse, et olete tuttav päringute loomise ja päringutes parameetrite määramisega. Enne edasi lugemist peaksite teadma vähemalt seda, kuidas luua valikupäringut.

Selles artiklis tuuakse näiteid parameetrite kasutamisest päringutes. Kriteeriumite koostamise kohta üksikasjalikke juhiseid ei anta.

Parameetrite kasutamine päringutes

Päringus parameetri kasutamine on sama lihtne kui kriteeriume kasutava päringu loomine. Saate kujundada päringu küsima ühte teabeühikut (nt tootekoodi) või mitut teabeühikut (nt kahte kuupäeva). Iga parameetri kohta kuvab parameetripäring eraldi dialoogiboksi, kus palutakse sisestada parameetri väärtus.

Parameetri lisamine päringusse

 1. Looge valikupäring ja seejärel avage see kujundusvaates.

 2. Kui teate, millisele väljale soovite parameetrit rakendada, sisestage selle välja reale Kriteeriumid parameetriväljal kuvatav tekst ja pange see nurksulgudesse. Näide.

  [Alguskuupäev]

  Päringu käivitamisel kuvatakse dialoogiboksis nurksulgudeta viip.

  Samuti saate parameetriviipades kasutada avaldisi. Näide.

  Between [Alguskuupäev] And [Lõppkupäev]

  Märkus.: Iga parameetriviip kuvatakse eraldi dialoogiboksis. Teise näite puhul kuvatakse kaks dialoogiboksi: üks alguskuupäeva ja teine lõppkuupäeva jaoks.

 3. Korrake 2. toimingut iga välja puhul, millele soovite lisada parameetreid.

Eelmainitud toimingute abil saate lisada parameetreid valimis-, rist-, lisamis-, tabeli- ja värskenduspäringutele.

Samuti võite lisada parameetri ühispäringule järgmiste toimingute abil.

 1. Avage ühispäring SQL-i vaates.

 2. Lisage WHERE-klausel, mis sisaldab kõiki välju, mille jaoks soovite kuvada parameetriviipa.

  Kui WHERE-klausel on juba olemas, kontrollige, kas väljad, mille jaoks soovite kuvada parameetriviipa, on juba klauslis. Kui välju pole, lisage need.

 3. WHERE-klauslis kriteeriumi kasutamise asemel kasutage parameetriviipa.

Parameetri andmetüüpide määramine

Saate määrata ka seda, mis tüüpi andmeid peab parameeter aktsepteerima. Saate määrata kõigi parameetrite andmetüübi, kuid eriti oluline on määrata andmetüüp arv-, valuuta- ja kuupäeva-/kellaajaandmetele. Kui määrate andmetüübi, mida parameeter peab aktsepteerima, kuvatakse kasutajatele valet tüüpi andmete sisestamisel (nt teksti sisestamisel valuuta asemel) sisukam tõrketeade.

Märkus.: Kui parameeter on konfigureeritud aktsepteerima tekstandmeid, tõlgendatakse mis tahes sisendit tekstina ja tõrketeadet ei kuvata.

Päringu parameetrite andmetüübi määramiseks tehke järgmist.

 1. Klõpsake kujundusvaates avatud päringu menüü Kujundus jaotises Kuva/peida nuppu Parameetrid.

 2. Tippige dialoogiboksi Päringu parameetrid veergu Parameeter iga sellise parameetri viip, mille andmetüüpi soovite määrata. Veenduge, et iga parameeter vastab päringu kujundusruudustiku real Kriteeriumid kasutatavale viibale.

 3. Valige veerust Andmetüüp iga parameetri andmetüüp.

Parameetrite kogumiseks vormi loomine

Kuigi parameetripäringutel on andmete kogumiseks sisemine dialoogiboks, võimaldavad need vaid põhifunktsioone. Vormi abil parameetrite kogumise korral saate kasutada järgmisi funktsioone.

 • Andmetüübikohased juhtelemendid (nt kalendri juhtelemendid kuupäevade jaoks)

 • Kogutud parameetrite püsivus, et saaksite kasutada parameetreid mitmes päringus

 • Liitboksi või loendiboksi kasutamine parameetrite kogumiseks, et saaksite valida saadaolevate andmeväärtuste seast sobiva väärtuse

 • Juhtelementide kasutamine muude funktsioonidega (nt päringu avamine või värskendamine)

Järgmises videos näidatakse, kuidas luua päringu jaoks parameetrite kogumiseks lihtne vorm tavaliselt kasutatavate dialoogibokside asemel.

Teie brauser ei toeta videot. Installige Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player või Internet Explorer 9.

Aruande jaoks parameetrite kogumiseks vormi loomine

Sellele stsenaariumile lähenemiseks on mitu võimalust, kuid näitame vaid ühte tehnikat, mis kasutab peamiselt makrosid. Aruande parameetreid koguva vormi loomiseks järgige neid juhiseid.

1. toiming: sisestamist aktsepteeriva vormi loomine

 1. Klõpsake menüü Loo jaotises Vormid nuppu Vormi kujundus.

 2. Kujundusvaates vajutage atribuudilehe kuvamiseks klahvi F4 ja määrake vormi atribuudid, nagu järgmises tabelis näidatud.

  Atribuut

  Säte

  Pealdis

  Sisestage nimi, mida soovite vormi tiitliribal kuvada.

  Vaikevaade

  Üksik vorm

  Luba vormivaade

  Jah

  Luba andmelehevaade

  Ei

  Luba PivotTable-liigendtabeli vaade

  Ei

  Luba PivotChart-liigenddiagrammi vaade

  Ei

  Kerimisribad

  Ei kumbki

  Kirjevalijad

  Ei

  Navigeerimisnupud

  Ei

  Äärise laad

  Dialoog

 3. Iga vormi kogutava parameetri puhul klõpsake menüü Kujundus jaotise Juhtelemendid nuppu Tekstiväli.

 4. Määrake tekstivälja atribuudid, nagu järgmises tabelis näidatud.

  Atribuut

  Säte

  Nimi

  Sisestage parameetrit kirjeldav nimi, näiteks Alguskuupäev.

  Vorming

  Valige parameetrivälja andmetüüpi kajastav vorming. Näiteks võite valida kuupäevaväljale vormingu Üldkuupäev.

 5. Salvestage vorm ja pange sellele nimi (nt frmCriteria).

2. toiming: koodimooduli loomine kontrollimaks, kas parameetrivorm on juba laaditud

 1. Klõpsake menüü Loo jaotises Makrod & kood nuppu Moodul

  Uus moodul avatakse Visual Basic Editoris.

 2. Tippige või kleepige Visual Basic Editori järgmine kood.

  Function IsLoaded(ByVal strFormName As String) As Boolean
  Dim oAccessObject As AccessObject
  Set oAccessObject = CurrentProject.AllForms(strFormName)
  If oAccessObject.IsLoaded Then
   If oAccessObject.CurrentView <> acCurViewDesign Then
    IsLoaded = True
   End If
  End If
  End Function
  
 3. Salvestage moodul kordumatu nimega ja seejärel sulgege Visual Basic Editor.

3. toiming: vormi ja aruannet juhtiva makro loomine

Accessi makrode alammakro funktsiooni abil saab määrata kõik ühe makro käitamiseks vajalikud toimingud. Selles näites luuakse protseduuri ülesannete jaoks neli alammakrot: Ava dialoog, Sule dialoog, OK ja Loobu. Alltoodud kuvatõmmise näitel looge uus järgmisi alammakrosid ja toiminguid sisaldav makro. Pange tähele, et selles näites kasutatava parameetrivormi nimi on frmCriteria. Viige makro vastavusse eelnevalt loodud vormi nimega. Samuti klõpsake kõigi makrotoimingute kuvamiseks kindlasti menüü Kujundus nuppu Kuva kõik toimingud.

Kuvatõmmis Accessi makrost nelja alammakro ja toimingutega.

Salvestage ja sulgege makro. Pange makrole nimi, näiteks Kuupäevavahemiku makro.

4. toiming: vormile käsunuppude „OK“ ja „Loobu“ lisamine

 1. Avage kujundusvaates eelnevalt loodud parameetrivorm.

 2. Veenduge, et menüü Kujundus jaotise Juhtelemendid käsk Kasuta juhtelemendiviisardeid ei oleks valitud.

 3. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Juhtelemendid nuppu Nupp.

 4. Käsunupu OK loomiseks viige kursor vormi tekstiväljade alla ning klõpsake ja lohistage.

 5. Kui atribuudilehte pole näha, vajutage selle kuvamiseks klahvi F4.

 6. Määrake nupu OK atribuudid vastavalt järgmises tabelis toodule.

  Atribuut

  Säte

  Nimi

  OK

  Pealdis

  OK

  Vaikesäte

  Jah

  Klõpsamisel

  Sisestage makro nimi, näiteks Kuupäevavahemiku makro.OK.

 7. Looge käsunupp Loobu ja määrake selle atribuudid, nagu järgmises tabelis näidatud.

  Atribuut

  Säte

  Nimi

  Loobu

  Pealdis

  Loobu

  Klõpsamisel

  Sisestage makro nimi, näiteks Kuupäevavahemiku makro.Loobu.

 8. Salvestage ja sulgege vorm.

5. toiming: vormiandmete kasutamine päringukriteeriumidena

 1. Avage kujundusvaates eelnevalt loodud päring.

 2. Sisestage andmete kriteeriumid. Kasutage objekti Forms , vormi nime ja juhtelement nime.

  • Näiteks Accessi andmebaasi (.accdb või .mdb) frmCriteria-nimelise vormi puhul saate juhtelementidele Alguskuupäev ja Lõppkuupäev viitamiseks kasutada järgmist avaldist.

   Between [Forms]![frmCriteria]![Alguskuupäev] And [Forms]![frmCriteria]![Lõppkuupäev]

6. toiming: aruandesündmustele makrotoimingute lisamine

 1. Avage aruanne, mida soovite kasutada kujundusvaates.

 2. Kui atribuudilehte pole näha, vajutage selle kuvamiseks klahvi F4.

 3. Veenduge, et aruande parameeter Kirje allikas kasutaks eelnevalt määratud parameetripäringut.

 4. Määrake kaks täiendavat aruandeatribuuti, nagu järgmises tabelis näidatud.

  Atribuut

  Säte

  Avamisel

  Sisestage makro nimi, näiteks Kuupäevavahemiku makro.Ava dialoog.

  Sulgemisel

  Sisestage makro nimi, näiteks Kuupäevavahemiku makro.Sule dialoog.

  Aruande avamise sündmuse korral käitab Access makroobjekti „Kuupäevavahemik“ alammakro „Ava dialoog“ toimingud. Aruande sulgemise korral käitab Access makroobjekti „Kuupäevavahemik“ alammakro „Sule dialoog“ toimingud.

 5. Salvestage ja sulgege aruanne.

7. toiming: proovige järele!

Kui olete loonud kõik Accessi objektid, on aeg neid järele proovida. Avage oma aruanne vaates Aruandevaade või Prindieelvaade ja pange tähele, et enne, kui Access kuvab aruande, avaneb teie parameetrivorm dialoogirežiimis. Sisestage varem loodud tekstiväljadele soovitud kriteeriumid ja seejärel klõpsake vormil käsunuppu OK. Access peidab seejärel vormi (Nähtav = Ei) ja avab aruande kriteeriumidele vastavate andmetega. See toimib, sest parameetripäring, millel aruanne põhineb, saab lugeda peidetud vormi juhtelementide väärtuseid. Kui sulgete aruande, sulgeb Access ka parameetrivormi.

Lehe algusse

Kas vajate veel abi?

Kas soovite rohkem valikuvariante?

Siin saate tutvuda tellimusega kaasnevate eelistega, sirvida koolituskursusi, õppida seadet kaitsma ja teha veel palju muud.

Kogukonnad aitavad teil küsimusi esitada ja neile vastuseid saada, anda tagasisidet ja saada nõu rikkalike teadmistega asjatundjatelt.

Kas sellest teabest oli abi?

Kui rahul te keelekvaliteediga olete?
Mis mõjutas teie hinnangut?
Kui klõpsate nuppu Edasta, kasutatakse teie tagasisidet Microsofti toodete ja teenuste täiustamiseks. IT-administraator saab neid andmeid koguda. Privaatsusavaldus.

Täname tagasiside eest!

×