Jutustaja käivitamiseks on mitu võimalust. Levinud on järgmised neli viisi.

Surface Book seadme foto

Vaadake videot Jutustaja loetava teksti kuulamise kohta. (Pealdiste kuvamiseks oma keeles koputage või klõpsake nuppu tiitrid.)

Jutustaja on ekraaniluger, mis loeb kuvatavat teksti ette ja kirjeldab sündmusi (nt tõrketeateid), et saaksite kasutada arvutit ka ilma kuvata.

Märkus.: Jutustaja on saadaval inglise (USA, Ühendkuningriik ja India), prantsuse, itaalia, saksa, jaapani, korea, mandariini (lihtsustatud hiina ja traditsiooniline hiina), kantoni (traditsiooniline hiina), hispaania (Hispaania ja Mehhiko), poola, vene ja portugali (Brasiilia) keeles.

Jutustaja käivitamine

Jutustaja käivitamiseks on mitu võimalust. Levinud on järgmised neli viisi.

 • Vajutage klaviatuuril korraga Windowsi logoga klahvi ja sisestusklahvi Enter.

 • Vajutage tahvelarvutis klahvikombinatsiooni Windowsi logoga nupp ja helitugevuse suurendamise nupp koos.

 • Puudutage või klõpsake sisselogimise Kuva vasakus allnurgas nuppu hõlbustus Nupp Hõlbustus ja valige Jutustaja.

 • Nipsake sõrmega ekraani paremast servast keskkoha suunas, seejärel puudutage nuppu Sätted ja siis käsku Muuda arvuti sätteid.
  (Kui kasutate hiirt, viige kursor kuva paremasse allnurka, nihutage kursorit allapoole, klõpsake nuppu sättedja siis käsku Muuda arvuti sätteid.) Koputage või klõpsake nuppu Hõlbustus, koputage või klõpsake nuppu Jutustaja ja siis nihutage jaotises Jutustaja olevat liugurit, et jutustajafunktsioon sisse lülitada.

Jutustaja sulgemine

Jutustaja sulgemiseks on ka mitu võimalust. Need on kaks otseteed, mida paljud inimesed eelistavad.

 • Vajutage klaviatuuril korraga Windowsi logoga klahvi ja sisestusklahvi Enter.

 • Vajutage tahvelarvutis klahvikombinatsiooni Windowsi logoga nupp ja helitugevuse suurendamise nupp koos.

Uued puuteliigutused

Windows 8.1 ja Windows RT 8,1 on levinud käskude jaoks uued toimingud ja uued asukohad. Järgmised põhižestid ehk liigutused aitavad teil alustada.

Puuteliigutus

Selleks tehke järgmist

Libistage sõrme ekraani paremast servast keskkoha poole

Tuumnuppude (Otsing, Jagamine, Avakuva, Seadmed, Sätted) avamine.

Libistage sõrme ekraani vasakust servast keskkoha poole

Rakenduste vaheldumisi aktiveerimine, tõmme ekraani servale ja sulgemine.

Libistage sõrme ekraani üla- või allservast keskkoha poole

Rakendusekäskude (nt Salvesta, Redigeeri ja Kustuta) kuvamine.

Märkus.: Jutustaja ei toeta vajutus- ja hoidmisliigutust.

Uued kiirklahvid

Windows 8.1 ja Windows RT 8,1 on ka uued kiirklahvid. Siin on mõned kasulikud.

Kiirklahv

Selleks tehke järgmist

Windowsi logoga klahv‌  + C

Tuumnuppude (Otsing, Jagamine, Avakuva, Seadmed, Sätted) avamine.

Windowsi logoga klahv‌  + Z

Rakendusekäskude (nt Salvesta, Redigeeri ja Kustuta) kuvamine.

Windowsi logoga klahv‌  + punkt

Rakenduste tõmme ekraani servale.

Windowsi logoga klahv‌  + tabeldusklahv (Tab) või muuteklahv (Alt) + tabeldusklahv (Tab)

Rakenduste vaheldumisi aktiveerimine.

Jutustaja sätted

Jutustaja sätteid saate muuta jaotises Arvutisätted. Nende sätete leidmiseks tehke järgmist.

 1. Nipsake sõrme ekraani paremast servast keskkoha suunas, seejärel puudutage nuppu Sätted ja siis käsku Muuda arvuti sätteid.
  (Kui kasutate hiirt, viige kursor kuva paremasse allnurka, nihutage kursorit allapoole, klõpsake nuppu sätted ja siis käsku Muuda arvuti sätteid.)

 2. Koputage või klõpsake valikut Hõlbustus ja seejärel muutke soovi korral mõnda järgmist sätet.

Ekraanil kuvatava sisu kuulamine

 • Jutustaja. Selle liuguri abil saate jutustajafunktsiooni sisse ja välja lülitada.

 • Jutustaja automaatne käivitamine. Saate valida, kas Jutustaja käivitub automaatselt iga kord, kui sisse logite.

Hääl

 • Hääle valimine. Sellest rippmenüüst saate valida jutustajafunktsiooni erinevaid hääletüüpe, kui need on teie keele jaoks saadaval.

 • Kiirus. Selle liuguri abil saate muuta kõne kiirust.

 • Hääle kõrgus. Selle liuguri abil saate muuta hääle kõrgust.

Kuuldavad helid

 • Juhtelementide ja nuppude vihjete lugemine. Saate valida, kas Jutustaja saab lugeda näpunäiteid levinud üksustega (nt nupud, lingid, loendiüksused ja liugurid) suhtlemiseks.

 • Tipitavad märgid. Saate valida, kas jutustajafunktsioon loeb iga sisestatava märgi ette või mitte.

 • Tipitavad sõnad. Saate valida, kas jutustajafunktsioon loeb iga tipitava sõna ette või mitte.

 • Teiste rakenduste helitugevuse vähendamine, kui Jutustaja töötab. Selle suvandi kasutamisel on muud rakendused vaiksemad, et Jutustajat oleks paremini kuulda.

 • Helivihjete esitamine. See suvand lülitab sisse täiendavaid helisid, mida Jutustaja teeb teatud toimingute tegemisel.

Kursor ja klahvid

 • Kursori esiletõstmine. Selle suvandi abil saate kuvada või peita välja, mis tõstetakse kuval jutustaja asukohas esile.

 • Sisestuspunkt järgib jutustajat. Selle suvandi abil saate kuvada või peita välja, mis tõstetakse kuval jutustaja asukohas esile.

 • Puuteklaviatuuri klahvide aktiveerimine sõrme tõstmisel klaviatuurilt. Kui puuterežiim on saadaval, saate selle sätte sisse lülitada, et puuteklaviatuuri abil kiiremini tippida. Selle sätte abil saate lohistamise abil otsida soovitud üksust ja sõrme ülestõstmise abil vajutada klahvi.

Klaviatuurikäsud

 Kiirklahv

 Selleks tehke järgmist

Ctrl

Lugemise peatamine

Windowsi logoga klahv  + sisestusklahv

Jutustajast väljumine

Suurtähelukk (Caps Lock) + tühik

Põhitoimingu tegemine

Suurtähelukk + paremnool

Järgmisele üksusele liikumine

Suurtähelukk + vasaknool

Eelmisele üksusele liikumine

Suurtähelukk (Caps Lock) + ülesnool

Vaate vahetamine

Suurtähelukk (Caps Lock) + allanool

Vaate vahetamine

Suurtähelukk (Caps Lock)+A

Paljusõnalisuse režiimi muutmine

Suurtähelukk (Caps Lock)+F1

Käsuloendi kuvamine

Suurtähelukk + F2

Praeguse üksuse käskude kuvamine

Suurtähelukk + F3

Reas järgmisele lahtrile liikumine

Suurtähelukk (Caps Lock)+tõstuklahv (Shift)+F3

Reas eelmisele lahtrile liikumine

Suurtähelukk + F4

Veerus järgmisele lahtrile liikumine

Suurtähelukk (Caps Lock)+tõstuklahv (Shift)+F4

Veerus eelmisele lahtrile liikumine

Suurtähelukk + F5

Jutustaja asukoha rea ja veeru ettelugemine

Suurtähelukk + F6

Tabelilahtrile hüppamine

Suurtähelukk + F7

Praeguse veeru lugemine

Suurtähelukk + F8

Praeguse rea lugemine

Suurtähelukk + F9

Praeguse veeru päise lugemine

Suurtähelukk + F10

Praeguse rea päise lugemine

Suurtähelukk + F11

Puuterežiimi sisse- või väljalülitamine

Suurtähelukk + F12

Klahvivajutuste teadaannete sisse- või väljalülitamine

Suurtähelukk + Z

Jutustaja klahvi lukustamine

Suurtähelukk + X

Klahvivajutuste edastamine rakendusele

Suurtähelukk + V

Viimase fraasi kordamine

Suurtähelukk (Caps Lock) + Page Up (lehekülg üles)

Hääle helitugevuse suurendamine

Suurtähelukk (Caps Lock) + Page Down (lehekülg alla)

Hääle helitugevuse vähendamine

Suurtähelukk (Caps Lock) + plussmärk

Ettelugemiskiiruse suurendamine

Suurtähelukk (Caps Lock) + miinusmärk

Ettelugemiskiiruse vähendamine

Suurtähelukk + D

Üksuse lugemine

Suurtähelukk + F

Üksuse ettelugemine

Suurtähelukk + S

Üksuse ettelugemine tähthaaval või täpne ettelugemine jaapani või korea keele jaoks

Suurtähelukk + W

Akna sisu ettelugemine

Suurtähelukk + R

Kõigi kindlas alas või jaotises asuvate üksuste ettelugemine

Suurtähelukk + Q

Viimasele kindlas alas või jaotises asuvale üksusele liikumine

Suurtähelukk + G

Jutustaja kursori viimine süsteemikursorile

Suurtähelukk + T

Jutustaja kursori viimine kursorile

Suurtähelukk + tilde (~)

Fookuse viimine üksusele

Suurtähelukk + tagasilükkeklahv

Ühe üksuse võrra tagasi liikumine

Suurtähelukk + lisamisklahv

Lingitud üksusele hüppamine

Suurtähelukk + M

Lugemise alustamine

Suurtähelukk (Caps Lock) + lõpusulg

Teksti lugemine algusest kuni kursori asukohani

Suurtähelukk (Caps Lock)+0 (null)

Tekstiatribuutide lugemine

Suurtähelukk + H

Dokumendi lugemine

Suurtähelukk + U

Järgmise lehe lugemine

Juhtklahv + suurtähelukk + U

Praeguse lehe lugemine

Suurtähelukk (Caps Lock) + tõstuklahv (Shift) + U

Eelmise lehe lugemine

Suurtähelukk + I

Järgmise lõigu lugemine

Juhtklahv + suurtähelukk + I

Praeguse lõigu lugemine

Suurtähelukk (Caps Lock) + tõstuklahv (Shift) + I

Eelmise lõigu lugemine

Suurtähelukk + O

Järgmise rea ettelugemine

Juhtklahv + suurtähelukk + O

Praeguse rea ettelugemine

Suurtähelukk (Caps Lock) + tõstuklahv (Shift) + O

Eelmise rea ettelugemine

Suurtähelukk + P

Järgmise sõna lugemine

Suurtähelukk (Caps Lock) + juhtklahv (Ctrl) + P

Praeguse sõna ettelugemine

Suurtähelukk (Caps Lock) + tõstuklahv (Shift) + P

Eelmise sõna lugemine

Suurtähelukk (Caps Lock) + algussulg

Järgmise tähemärgi lugemine

Suurtähelukk (Caps Lock) + juhtklahv (Ctrl) + algussulg

Praeguse tähemärgi lugemine

Suurtähelukk (Caps Lock) + tõstuklahv (Shift) + algussulg

Eelmise tähemärgi lugemine

Suurtähelukk + J

Järgmisele pealkirjale hüppamine

Suurtähelukk (Caps Lock) + tõstuklahv (Shift) + J

Eelmisele pealkirjale hüppamine

Suurtähelukk + K

Järgmisele tabelile hüppamine

Suurtähelukk (Caps Lock) + tõstuklahv (Shift) + K

Eelmisele tabelile hüppamine

Suurtähelukk + L

Järgmisele lingile hüppamine

Suurtähelukk (Caps Lock) + tõstuklahv (Shift) + L

Eelmisele lingile hüppamine

Suurtähelukk + Y

Teksti algusesse liikumine

Suurtähelukk + B

Teksti lõppu liikumine

Suurtähelukk + C

Praeguse kuupäeva ja kellaaja ettelugemine

Puutekäsud

Kui töötate uues arvutis, mis toetab nelja või enamat kontaktipunkti, saate arvuti juhtimiseks kasutada puutekäske.         

Puutekäsk

Selleks tehke järgmist

Nipsake ühe sõrmega vasakule/paremale

Liikumine järgmisele või eelmisele üksusele

Nipsake ühe sõrmega üles/alla

Teisaldamissammu muutmine

Ühe sõrmega puudutus või lohistamine

Sõrme all oleva teksti ettelugemine

Topeltkoputus ühe sõrmega

Põhitoimingu aktiveerimine

Kolmekordne koputus ühe sõrmega

Teisese toimingu aktiveerimine

Kahe sõrmega vasakule/paremale/üles/alla nipsamine

Kerimine

Koputus kahe sõrmega

Jutustaja ettelugemise peatamine

Kahe sõrmega topeltpuudutamine

Kontekstimenüü kuvamine

Ühe sõrmega pikalt puudutamine ja teise sõrmega koputamine

Põhitoimingu aktiveerimine

Ühe sõrmega pikalt puudutamine ja teise sõrmega topeltkoputamine

Teisese toimingu aktiveerimine

Kolme sõrmega vasakule/paremale nipsamine

Menüüdes edasi ja tagasi liikumine

Kolme sõrmega üles nipsamine

Praeguse akna sisu lugemine

Kolme sõrmega alla nipsamine

Uuritava teksti lugemise alustamine

Kolme sõrmega puudutamine

Paljusõnalisuse režiimi muutmine

Kolme sõrmega topeltpuudutamine

Tekstiatribuutide ettelugemine

Ühe sõrmega pikalt puudutamine ja kahe muu sõrmega koputamine

Lohistamise alustamine või täiendavad klahvisuvandid

Nelja sõrmega vasakule/paremale nipsamine

Jutustaja kursori viimine üksuse algusse/lõppu

Nelja sõrmega üles/alla nipsamine

Suumi sisse-/väljalülitamine

Koputus nelja sõrmega

Praeguse üksuse käskude kuvamine

Nelja sõrmega topeltpuudutamine

Otsingurežiimi sisse- või väljalülitamine

Kolmikkoputus nelja sõrmega

Jutustaja käsuloendi kuvamine

Märkus.: Jutustaja pakub ekraanitekstide lugemise põhifunktsioone, mis võimaldavad kasutada Windowsi juhul, kui teil ei ole täiuslikumat ekraanilugerit. Jutustaja pole ette nähtud kõigi rakenduste sisu lugemiseks. Lisateavet ekraanilugeja ja muude abistavate tehnoloogiate kohta leiate Microsofti hõlbustusfunktsioonide veebisaidilt.        

Windowsiga on kaasas tavaline ekraanilugeja nimetusega Jutustaja, mis loeb teksti valjult ette ja kirjeldab teatud sündmusi (nt tõrketeadete ilmumist), mis toimuvad arvuti kasutamise ajal.

Jutustaja pole saadaval kõigis keeltes; kui allpool toodud juhised ei tööta, ei ole Jutustaja teie keeles saadaval.

 1. Jutustaja avamiseks klõpsake nuppu Start Nupu Start ikoonja seejärel tippige otsinguväljale tekst Jutustaja. Klõpsake tulemite loendis valikut Jutustaja.

 2. Järgmises tabelis esitatud kiirklahvide abil saate määrata Jutustaja loetava teksti.
   

  Kiirklahv

  Selleks tehke järgmist

  Ctrl + Shift + Enter

  Praeguse üksuse kohta teabe saamine

  Ctrl + Shift + tühikuklahv

  Kogu valitud akna sisu lugemine

  Ctrl + Alt + tühikuklahv

  Praeguse akna valitud üksuste lugemine

  Sisestusklahv (Insert) + Ctrl + G

  Praegu valitud elemendi kõrval olevate üksuste kirjelduse lugemine

  Ctrl

  Jutustaja ettelugemise peatamine

  Sisestusklahv (Insert) + Q

  Kursori viimine tagasi eelneva erineva vorminguga teksti algusse. Näiteks viiakse kursor paksus kirjas sõna juures sellele eelneva mitte paksus kirjas oleva sõna algusse.

  Sisestusklahv (Insert) + W

  Kursori viimine sellele järgneva erineva vorminguga teksti algusse. Näiteks viiakse kursor paksus kirjas sõna juures sellele järgneva mitte paksus kirjas oleva sõna algusse.

  Sisestusklahv (Insert) + E

  Kursori viimine sama vorminguga teksti algusse. Näiteks viiakse kursor paksus kirjas sõna keskelt sõna algusse.

  Sisestusklahv (Insert) + R

  Kursori sama vorminguga teksti lõppu. Näiteks viiakse kursor paksus kirjas sõna keskelt sõna lõppu.

  Sisestusklahv (Insert) + F2

  Kursori juures oleva märgiga sama vorminguga teksti valimine

  Sisestusklahv (Insert) + F3

  Praeguse märgi lugemine

  Sisestusklahv (Insert) + F4

  Praeguse sõna ettelugemine

  Sisestusklahv (Insert) + F5

  Praeguse rea ettelugemine

  Sisestusklahv (Insert) + F6

  Praeguse lõigu ettelugemine

  Sisestusklahv (Insert) + F7

  Praeguse lehe ettelugemine

  Sisestusklahv (Insert) + F8

  Praeguse dokumendi lugemine

Märkus.: Jutustaja käskude jaoks kasutatakse sisestusklahvi, mis tähendab, et Jutustaja töötamise ajal sisestusklahvi vajutades ei saa te märke sisestada. Jutustaja töötamise ajal märkide sisestamiseks sisestusklahvi kasutamiseks vajutage kombinatsiooni Sisestusklahv (Insert) + I ja seejärel sisestage soovitud märgid.

 1. Jutustaja avamiseks klõpsake nuppu Start Nupu Start ikoonja seejärel tippige otsinguväljale tekst Jutustaja. Klõpsake tulemite loendis valikut Jutustaja.

 2. Jaotises Jutustaja sätted tehke ühte või mitut järgmistest toimingutest.

  • Tipitava teksti kuulamiseks märkige ruut Klahvivajutuste kaja tippimise ajal .

  • Taustasündmuste, näiteks teatiste, kuulmiseks märkige ruut Süsteemiteadetest teavitamine .

  • Teate kuulmiseks ekraani kerimise kohta märkige ruut Kerimisest teavitamine .

 1. Jutustaja avamiseks klõpsake nuppu Start Nupu Start ikoonja seejärel tippige otsinguväljale tekst Jutustaja. Klõpsake tulemite loendis valikut Jutustaja.

 2. Valige Hääle sätted ja tehke järgmised muudatused.

  • Teistsuguse hääle valimiseks klõpsake häält, mida soovite kasutada, väljal Hääle valimine .

  • Kiirema hääle saamiseks valige number loendis Kiiruse määramine . Mida suurem number, seda kiirem hääl.

  • Valjema hääle saamiseks valige number loendis Helitugevuse määramine . Mida suurem number, seda valjem hääl.

  • Kõrgema hääle saamiseks valige number loendis Hääle kõrguse määramine . Mida suurem number, seda kõrgem hääl. Mõned inimesed kuulevad kõrgemat häält paremini.

 1. Jutustaja avamiseks klõpsake nuppu Start Nupu Start ikoonja seejärel tippige otsinguväljale tekst Jutustaja. Klõpsake tulemite loendis valikut Jutustaja.

 2. Märkige ruut Käivita minimeeritud Jutustaja .

  Järgmine kord, kui käivitate Jutustaja, kuvatakse see ikoonina tegumiribal ekraani avamise asemel.

  Dialoogiboksi Jutustaja täieliku suuruse taastamiseks klõpsake tegumiribal nuppu Jutustaja .

 1. Jutustaja avamiseks klõpsake nuppu Start Nupu Start ikoonja seejärel tippige otsinguväljale tekst Jutustaja. Klõpsake tulemite loendis valikut Jutustaja.

 2. Valige Reguleeri jutustaja automaatset käivitamist.

 3. Tühjendage märkeruudud Lülita Jutustaja sisseja Lülita helikirjeldused sisse ja klõpsake nuppu Rakenda.

Kas vajate veel abi?

Liituge aruteluga
Küsige kogukonnalt
Kasutajatugi
Kontaktteave

Kas sellest teabest oli abi?

Kui rahul te keelekvaliteediga olete?
Mis mõjutas teie hinnangut?

Täname tagasiside eest!

×