Rühm inimesi, kes vaatavad suurendusega arvutiekraani

Windows 11 spikker ja koolitus on peagi tulekul!

Seni vaadake Windows 10 jaoks saadaolevaid võimalusi Windows 10 vahekaardil.

Lisateave Windows 11 kohta

Windows 11 logo sinisel taustal

Luubi kasutamine opsüsteemis Windows 10

Suurendi suurendab osa või kogu kuva, et sõnad ja pildid oleksid paremini nähtavad. 

Luubi kohta lisateabe saamiseks laiendage mõnda järgmistest jaotistest või kõiki neid. 

Suurendi kiireks sisselülimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Windows + plussmärk (+) . Suurendi väljalülitamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Windows + Esc .  

Kui eelistate kasutada hiirt, valige Start > Sätted > Hõlbustus > suurendi > Lülita suurendi sisse.  

Kui kasutate hiirt, valige Start >Sätted > Hõlbustus > Suurendi   ja kasutage suumitaseme nuppude abil, et valida, kui palju suurendit ekraani sisselülimisel suurendab.   

Kui kasutate Jutustajat ja klaviatuuri, tehke järgmist.  

 1. Vajutage luubi sätete vaate avamiseks klahvikombinatsiooni Windowsi logoga klahv  + Ctrl M  .

 2. Vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „nupp Suumi sisse“ või „nupp Suumi välja“ ja seejärel vajutage tühikuklahvi, et suumitaset reguleerida. Jutustaja teatab uuest väärtusest.

 3. Vajutage klahvikombinatsiooni tõstuklahv (Shift) + tabeldusklahv (Tab) või tabeldusklahvi (Tab), et liikuda nuppude vahel ja reguleerida väärtust vastavalt oma soovile.

Kui kasutate hiirt, valige Start >Sätted > Hõlbustus > Luup ja avage rippmenüü Muuda suumi inkremente ja valige, kui palju ekraani laienemise tase suurendi abil suumimisel muutub.  

Kui kasutate Jutustajat ja klaviatuuri, tehke järgmist.  

 1. Vajutage luubi sätete vaate avamiseks klahvikombinatsiooni Windowsi logoga klahv  + Ctrl M  .

 2. Vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „Muuda suumivahemikku“, mille järel teatatakse praegune väärtus.

 3. Vajutage menüü avamiseks klahvikombinatsiooni muuteklahv (Alt) + allanooleklahv, kasutage suumivahemiku väärtuse leidmiseks üles- ja allanooleklahvi ja vajutage selle valimiseks ja menüü sulgemiseks sisestusklahvi (Enter).

Kui teate, et arvutit kasutavad sageli halva nägemisega inimesed, võib olla kasulik, kui luup lülitub automaatselt sisse.  

Kui kasutate hiirt, valige Start >Sätted > Hõlbustus > Luupja märkige või tühjendage vastavalt oma eelistustele ruudud Alusta suurendit pärast sisselogimist ja Käivita suurendi enne sisselogimist.  

Kui kasutate Jutustajat ja klaviatuuri, tehke järgmist.  

 1. Vajutage luubi sätete vaate avamiseks klahvikombinatsiooni Windowsi logoga klahv  + Ctrl M  .

 2. Vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete sõna „Suurendi käivitamine pärast sisselogimist“ või „Suurendi käivitamine kõigile pärast sisselogimist“, millele järgneb tekst „märkimata“ või „märgitud“.

 3. Valitud suvandi sisse- või väljalülitamiseks vajutage tühikuklahvi.

Peaksite katsetama serva tasandamist, et näha, kas tasandamine toimib teie jaoks paremini kui tasandamata jätmine.  

Kui kasutate hiirt, valige Start >Sätted > Hõlbustus > Suurendi ning märkige või tühjendage vastavalt oma eelistustele ruut Sujuv piltide ja teksti servad.  

Kui kasutate Jutustajat ja klaviatuuri, tehke järgmist.  

 1. Vajutage luubi sätete vaate avamiseks klahvikombinatsiooni Windowsi logoga klahv  + Ctrl M  .

 2. Vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „Piltide ja teksti servade silumine“, millele järgneb tekst „märkimata“ või „märgitud“.

 3. Suvandi sisse- või väljalülitamiseks vajutage tühikuklahvi.

Pööratud värvid võivad vähendada silmade pinget või muuta teksti mõne inimese jaoks loetavamaks.    

Vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + Alt + I, et pöörata värve luubi kasutamise ajal. Must värv muutub valgeks ja vastupidi ning muud värvid muutuvad vastavalt sellele.  

Värvide tagasi pööramiseks vajutage uuesti klahvikombinatsiooni Ctrl + Alt + I.  

  Suurendi vaadete muutmiseks kasutage järgmisi klahvikombinatsioone.  

 • Täisekraanvaate kasutamiseks vajutage klahvikombinatsiooni  Ctrl + Alt + F.

 • Dokitud vaate kasutamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + Alt + D.

 • Läätsevaate kasutamiseks vajutage klahvikombinatsiooni  Ctrl + Alt + F.

Vaadete vahetamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl Alt M. Selle abil saate kiiresti võrrelda vaateid ja näha, milline neist töötab konkreetses olukorras teie jaoks kõige paremini.  

Kogu ekraani ajutiseks kuvamiseks, kui olete sisse suuminud, vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl Alt tühikuklahv.  

Sõltuvalt sellest, kuidas te Windowsis navigeerite, võib juhtuda, et soovite muuta luubi vaikekäitumist näiteks nii, et see jälgib ainult Jutustaja kursorit. Peaksite katsetama neid sätteid, et näha, mis teile kõige paremini sobib.  

Kui kasutate hiirt, valige Start >Sätted > Hõlbustus  > Luupja märkige või tühjendage vastavalt oma eelistustele ruudud Hiirekursor, Klaviatuuri fookus, Tekstikursor ja Jutustaja kursor. Neid sätteid saab valida mis tahes teile sobivas kombinatsioonis.  

Kui kasutate Jutustajat ja klaviatuuri, tehke järgmist.  

 1. Vajutage luubi sätete vaate avamiseks klahvikombinatsiooni Windowsi logoga klahv  + Ctrl M  .

 2. Vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „Hiirekursor“, „Klaviatuurifookus“, „Tekstikursor“ või „Jutustaja kursor“, „millele järgneb tekst „märkimata“ või „märgitud“.

 3. Valitud suvandi sisse- või väljalülitamiseks vajutage tühikuklahvi.

Kui kasutate hiirt, valige Start >Sätted > Hõlbustus > Luup, avage rippmenüü Hoia hiirekursor või Hoidke tekstikursor alles ja valige, kuidas suurendi käitub, kui hiirekursor või tekstikursor ekraanil liigub. Peaksite seda katsetama, et näha, milline kombinatsioon teile kõige paremini sobib.  

Kui kasutate Jutustajat ja klaviatuuri, tehke järgmist.  

 1. Vajutage luubi sätete vaate avamiseks klahvikombinatsiooni Windowsi logoga klahv  + Ctrl M  .

 2. Vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „Kasuta hiirekursorit“ või „Kasuta tekstikursorit“, mille järel teatatakse praegune väärtus.

 3. Vajutage menüü avamiseks klahvikombinatsiooni muuteklahv (Alt) + allanooleklahv, kasutage soovitud osuti või kursosri suvandi leidmiseks üles- ja allanooleklahvi ja vajutage selle valimiseks ja menüü sulgemiseks sisestusklahvi (Enter).

Lisateavet selle kohta, kuidas luup saab ekraanilt teksti valjusti ette lugeda, leiate teemast Luubi kasutamine lugemisel.

Siit leiate mõned näpunäited, kuidas kasutada luupi puuteekraaniga.

 • Sisse- ja väljasuumimiseks puudutage ekraani nurkades asuvaid sümboleid pluss (+) ja miinus (–).

 • Ekraanil liikumiseks lohistage ekraani täisekraanvaates mööda selle piire.

 • Kiiresti väljasuumimiseks ja oma asukoha nägemiseks ekraanil puudutage ühe sõrmega korraga ekraani vastaspiire.

 • Luubi sulgemiseks puudutage nuppu Sule .

Suurendi sätete avamine

Suurendi on kasulik tööriist, mis suurendab kogu ekraani või osa sellest, et näeksite sõnu ja pilte paremini. Luubi sätteid muutes saate seda kasutada enda jaoks sobivaimal viisil.

Luubi kasutamine

Luubi avamine ja sulgemine käib kiiresti. Sel viisil saate seda vajaduse korral alati mugavalt kasutada ja muul ajal ei jää see ette.

Luubi ehk suurendi avamine klaviatuuri abil

 1. Vajutage Windowsi logoga klahvi  + plussmärk (+).

 2. Luup avaneb täisekraanvaates, kui te pole sätteid muutnud.

Luubi ehk suurendi avamine puutefunktsiooni või hiire abil

 1. Nipsake sõrmega ekraani paremast servast keskkoha suunas, seejärel puudutage nuppu Sätted ja siis käsku Muuda arvuti sätteid.

 2. (Kui kasutate hiirt, osutage kursoriga ekraani paremasse ülanurka, nihutage hiirekursorit allapoole ja klõpsake siis nuppu Sätted ning käsku Muuda arvuti sätteid.)

 3. Puudutage või klõpsake nuppu Hõlbustus, puudutage või klõpsake nuppu Luup ja lükake jaotises Luup olevat liugurit, et see sisse lülitada.

 4. Luup avaneb täisekraanvaates, kui te pole sätteid muutnud.

Luubi ehk suurendi sulgemine

Kui soovite luubi kiiresti sulgeda, vajutage Windowsi logoga klahvi  ja paoklahvi (Esc). Teine võimalus on puudutada või klõpsata suurendusklaasiikooni ja seejärel puudutada või klõpsata luubi tööriistaribal nuppu Sule.

Märkused: 

 • Kui soovite, et luup oleks teil alati käepärast, võite selle avakuvale või tegumiribale kinnitada.               

 • Mõned inimesed soovivad muuta ekraanil kuvatavate sõnade või piltide selgust või suurust. Kui soovite just seda teha, siis saate selle rakenduse abil lehel sisse suumida või muuta ekraani kuvaeraldusvõimet. Kuvaeraldusvõime muutmise kohta leiate lisateavet teemast Kuvaril parima kuva saamine.

Luubivaadete muutmine

Kui kasutate hiirt, saate luupi sõltuvalt tööstiilist (täisekraan, luup või dokitud) kasutada mitmel viisil. Proovige neid kõiki, et selgitada välja oma eelistus.

 • Täisekraan. Selles vaates on kogu kuva suurendatud. Arvatavasti ei näe te korraga kogu kuva, kui see on suurendatud, ent ekraanil liikudes näete siiski kõike. Puuteekraani korral kuvab luup kuva servades valget äärist. Ekraanil liikumiseks lohistage sõrme või hiirt ääriste peal.

 • Lääts. Selles vaates meenutab ekraanil liikumine suurendusklaasi liigutamist.

 • Dokitud. Dokitud vaade töötab Windowsi töölaual. Selles vaates on luup dokitud osale teie kuvast. Ekraanil liikudes suurendatakse osa ekraanist dokkimisalal, samal ajal kui põhiosa ekraanist ei muutu.

Luubi kohandamine

Saate muuta suurendi töötamisviisi. Näiteks saate suurendusnuppude (Nupp Suumi sisse ja Nupp Suumi välja) abil muuta, kui palju suurendit teie ekraani suurendab. Kuva saab kiiresti suurendada ja vähendada ka klahvikombinatsioonide Windows  + plussmärk (+) ja Windows  + miinusmärk (–) abil. Suurendi muutmiseks saate avada ka Suurendisuvandite nupp suvandite nupu.

 1. Nipsake kuva paremast servast keskkoha poole ja puudutage nuppu Otsing.
  (Kui kasutate hiirt, viige kursor kuva paremasse allnurka, nihutage kursorit üles ja seejärel klõpsake nuppu Otsi.)

 2. Sisestage otsinguväljale sõna Luup ja siis puudutage või klõpsake nuppu Luup.

 3. Minge Windowsi töölauale ja klõpsake luubiikooni .

 4. Klõpsake nuppu Suvandid Suurendisuvandite nupp.

 5. Tehke mõnda järgmistest.

  • Kasutage suumisammu valimiseks liugurit. Siin valitav protsent on inkrement, mille võrra suurendi suurendab ekraani, kui vajutate nuppu Suum Nupp Suumi sisse.

  • Kuva värvide pööramiseks märkige ruut Lülita värvide ümberpööramine sisse. Mõnikord on pööratud värvide korral teksti lugemine hõlpsam.

  • Valige märkeruut vastavalt sellele, millele luup peaks keskenduma. Suurendi saab järgida hiirt, sisestuspunkti või klaviatuuri.

Märkus.: Kui avate suurendi, kuvatakse korraks suurendi tööriistariba. See peidetakse kiiresti, kuid saate selle uuesti kuvada, klõpsates kuval suurendusklaasiikooni  või tegumiribal luubiikooni.

Luubi kasutamine puutefunktsiooni abil

Luupi saate puutefunktsioonide abil kasutada mitmesugusteks toiminguteks.

 • Nurki koputades saate kuva suurendada ja vähendada.

 • Ääriseid lohistades saate kuval ringi liikuda.

 • Nupu "X" koputamisel saate luubi sulgeda.

 • Kahe sõrmega ekraani vastasnurki puudutades näete, kus parajasti ekraanil asute.

Suurendi on hõlbustuskeskuse funktsioon, mis võimaldab ekraani eri osi suurendada. Luubi kiireks avamiseks klõpsake nuppu Start ja tippige siis Luup.

Muuta saate ka kuvaeraldusvõimet, mis võimaldab reguleerida arvuti ekraanile mahtuvate üksuste hulka, selgust ja suurust. Kuvaeraldusvõime reguleerimise kohta leiate lisateavet teemast Kuvaril parima kuva saamine.

Märkused: 

 • Kui soovite, et suurendi oleks käepärast, võite selle tegumiribale kinnitada.     

 • Suurendist väljumiseks vajutage klahvikombinatsiooni Windows + Paoklahv Pilt Windows logoga klahvist (Esc).

Suurendil on kolm režiimi.

 • Täisekraanrežiim. Täisekraanrežiimis suurendatakse kogu ekraani. Olenevalt teie ekraani suurusest ja valitud suurendustasemest ei pruugi te kogu ekraani korraga näha.

 • Luubirežiim. Luubirežiimis suurendatakse hiirekursorit vahetult ümbritsevat ala. Hiirekursori liigutamisel liigub sellega kaasa ka ekraanil kursorit ümbritsev suurendatud ala.

 • Dokitud režiim. Dokitud režiimis on suurendatud ainult osa kuvast. Ülejäänud osa teie töölauast jääb muutmata. Saate ise valida, millist osa kuvast tuleks suurendada.

Märkus.: Täisekraanrežiim ja luubirežiim on saadaval ainult Aero keskkonnas. Kui teie arvuti ei toeta Aerot või kui te ei kasuta Aero kujundust, töötab suurendi ainult dokitud režiimis.

Sellest videost saate teada, kuidas kuvada üksusi ekraanil suuremalt (1:56)

Ekraanil kuvatavate üksuste suurendamine

 1. Luubi avamiseks klõpsake nuppu Start Start button icon, seejärel käsku Kõik programmid, klõpsake nuppu Tarvikud, seejärel käsku Hõlbustus ja seejärel käsku Suurendi.

 2. Klõpsake menüüs Vaated režiimi, mida soovite kasutada.

 3. Viige kursor ekraanil kohta, mida soovite suuremalt vaadata.

Märkused: 

 • Täisekraanrežiimis saate kiiresti vaadata kogu töölaua eelvaadet. Selleks klõpsake menüüd Vaated ja siis käsku Eelvaade täisekraanil.

 • Suurendiga kasutatavate kiirklahvide loendi leiate teemast Kiirklahvid.

 1. Luubi avamiseks klõpsake nuppu Start Start button icon, seejärel käsku Kõik programmid, klõpsake nuppu Tarvikud, seejärel käsku Hõlbustus ja seejärel käsku Suurendi.

 2. Klõpsake nuppu Suvandid Suurendisuvandite nuppja seejärel valige soovitud suvand.

Valik

Kirjeldus

Järgi hiirekursorit

Suurendiaknas kuvatakse hiirekursorit ümbritsev ala. Selle suvandi korral saate valida, kas aken Luup liigub hiirekursori lähenemisel või siis, kui kursor jõuab akna Luup serva.

Järgi klaviatuurifookust

Kursorit ümbritsev ala kuvatakse tabeldusklahvi (Tab) või nooleklahvide vajutamisel.

Las suurendi järgib tekstisisestuse kohta

Kuvatakse teie tipitavat teksti ümbritsev ala.

 1. Luubi avamiseks klõpsake nuppu Start Start button icon, seejärel käsku Kõik programmid, klõpsake nuppu Tarvikud, seejärel käsku Hõlbustus ja seejärel käsku Suurendi.

 2. Tehke üks järgmistest toimingutest.

Toiming

Tehke järgmist

Sissesuumimine

Klõpsake nuppu Suumi Nupp Suumi sisse või vajutage klahvikombinatsiooni Windows + Pilt Windows logoga klahvist plussmärk

Väljasuumimine

Klõpsake nuppu Suumi Nupp Suumi välja või vajutage Windows logoga klahvi Pilt Windows logoga klahvist + miinusmärk

Suumisammuga määratletakse, kui kiiresti suurendi sisse ja välja suumib.

 1. Luubi avamiseks klõpsake nuppu Start Start button icon, seejärel käsku Kõik programmid, klõpsake nuppu Tarvikud, seejärel käsku Hõlbustus ja seejärel käsku Suurendi.

 2. Klõpsake nuppu Suvandid Suurendisuvandite nuppja seejärel nihutage liugurit, et reguleerida suumi juurdekasvu. Liuguri nihutamisel vasakule suurendab luup aeglasemalt ja suumitasemed erinevad üksteisest vähem. Liuguri nihutamisel paremale suurendab luup kiiremini ja suumitasemete üleminekud on järsemad.

Läätserežiimi kasutamisel saate muuta suurendi läätse suurust.

 1. Luubi avamiseks klõpsake nuppu Start Start button icon, seejärel käsku Kõik programmid, klõpsake nuppu Tarvikud, seejärel käsku Hõlbustus ja seejärel käsku Suurendi.

 2. Klõpsake nuppu Suvandid Suurendisuvandite nuppja seejärel nihutage jaotises Suurendiobjektiivi suurus liugureid suurendiklaasi suuruse reguleerimiseks. Luubi suurus muutub kohe. Reguleerige taset, kuni see on teie jaoks õige.

Märkused: 

 • Luubi suuruse suvandite kuvamiseks peate töötama luubirežiimis.

 • Kui soovite luubi suurust kiiresti muuta, vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+Alt+R ning seejärel nihutage kursorit kõrguse muutmiseks üles või alla ja laiuse muutmiseks vasakule või paremale.

Värvide ümberpööramine suurendab ekraanil kuvatavate üksuste kontrasti, mis aitab kuval olevaid üksusi kergemini näha.

 1. Luubi avamiseks klõpsake nuppu Start Start button icon, seejärel käsku Kõik programmid, klõpsake nuppu Tarvikud, seejärel käsku Hõlbustus ja seejärel käsku Suurendi.

 2. Klõpsake nuppu Suvandid Suurendisuvandite nuppja seejärel märkige ruut Lülita sisse värvi inversioon.

Kui hakkate suurendit kasutama, peidetakse suurendi tööriistariba, et see teid ei segaks. Vajaduse korral saate selle igal ajal uuesti kuvada.

 1. Luubi avamiseks klõpsake nuppu Start Start button icon, seejärel käsku Kõik programmid, klõpsake nuppu Tarvikud, seejärel käsku Hõlbustus ja seejärel käsku Suurendi.

 2. Pärast luubi avanemist klõpsake kuval luubiikooni  või tegumiribal asuvat luubiikooni.

Vt ka

Kas vajate veel abi?

Liituge aruteluga
Küsige kogukonnalt
Kasutajatugi
Kontaktteave

Kas sellest teabest oli abi?

Kui rahul te tõlkekvaliteediga olete?
Mis mõjutas teie hinnangut?

Täname tagasiside eest!

×