Olet tällä hetkellä offline-tilassa. Internet-yhteyden muodostamista uudelleen odotetaan

Windowsin pikanäppäimet

Yhteenveto
Tässä artikkelissa on luettelo pikanäppäimistä, joita voi käyttää Windowsissa.
Enemmän tietoa

Windows-järjestelmän näppäinyhdistelmät

 • F1: Ohje
 • CTRL+ESC: Avaa Käynnistä-valikko
 • ALT+SARKAIN: Vaihda avointen ohjelmien välillä
 • ALT+F4: Sulje ohjelma
 • VAIHTO+DELETE: Poista kohde pysyvästi
 • Windows-logo+L: Lukitse tietokone (käyttämättä näppäinyhdistelmää CTRL+ALT+DELETE)

Windows-ohjelmien näppäinyhdistelmät

 • CTRL+C: Kopioi
 • CTRL+X: Leikkaa
 • CTRL+V: Liitä
 • CTRL+Z: Kumoa
 • CTRL+B: Lihavoi
 • CTRL+U: Alleviivaa
 • CTRL+I: Kursivoi

Käyttöliittymäobjektien hiiri- ja näppäinkomentoyhdistelmät

 • VAIHTO+hiiren kakkospainike: Tuo näyttöön pikavalikon, jossa on vaihtoehtoisia komentoja
 • VAIHTO+kaksoisnapsautus: Suorittaa vaihtoehtoisen oletuskomennon (valikossa toisena olevan kohteen)
 • ALT+kaksoisnapsautus: Tuo näyttöön ominaisuudet
 • VAIHTO+DELETE: Poistaa kohteen heti sijoittamatta sitä Roskakoriin

Yleiset pelkän näppäimistön avulla toteutettavat komennot

 • F1: Käynnistää Windowsin ohjeen
 • F10: Aktivoi valikkorivin vaihtoehdot
 • VAIHTO+F10: Avaa valitun kohteen pikavalikon (vastaa kohteen napsauttamista hiiren kakkospainikkeella)
 • CTRL+ESC: Avaa Käynnistä-valikon (valitse haluamasi kohde nuolinäppäimillä)
 • CTRL+ESC tai ESC: Valitsee Käynnistä-painikkeen (valitse tehtäväpalkki painamalla SARKAINTA tai tuo pikavalikko näyttöön painamalla VAIHTO+F10)
 • CTRL+VAIHTO+ESC: Avaa Windowsin Tehtävienhallinnan
 • ALT+ALANUOLI: Avaa avattavan luettelon
 • ALT+SARKAIN: Vaihda toiseen käynnissä olevaan ohjelmaan (tuo tehtävänvaihtoikkuna näyttöön pitämällä ALT-näppäintä alaspainettuna ja painamalla SARKAINTA)
 • VAIHTO: Ohita CD-levyn automaattinen suorittaminen pitämällä VAIHTONÄPPÄINTÄ alaspainettuna, kun asetat CD-levyn asemaan
 • ALT+VÄLINÄPPÄIN: Tuo näyttöön pääikkunan järjestelmävalikon (järjestelmävalikossa voit palauttaa, siirtää, pienentää, suurentaa tai sulkea ikkunan tai muuttaa sen kokoa)
 • ALT+- (ALT+yhdysmerkki): Tuo näyttöön MDI:n (useiden tiedostojen käyttöliittymän) ali-ikkunan järjestelmävalikon (tässä järjestelmävalikossa voit palauttaa, siirtää, pienentää, suurentaa tai sulkea ali-ikkunan tai muuttaa sen kokoa)
 • CTRL+SARKAIN: Vaihda seuraavaan MDI (useiden tiedostojen käyttöliittymä) -ohjelman ali-ikkunaan
 • ALT+valikon alleviivattu kirjain: Avaa valikon
 • ALT+F4: Sulkee nykyisen ikkunan
 • CTRL+F4: Sulkee nykyisen MDI (useiden tiedostojen käyttöliittymä) -ikkunan
 • ALT+F6: Vaihda saman ohjelman eri ikkunoiden välillä (kun esimerkiksi Muistion Etsi-valintaikkuna on näytössä, ALT+F6 vaihtaa Etsi-valintaikkunan ja Muistion pääikkunan välillä)

Käyttöliittymäobjektien sekä kansioiden ja Resurssienhallinnan yleiset pikanäppäimet

Valitulle objektille:
 • F2: Nimeää objektin uudelleen
 • F3: Etsii kaikki tiedostot
 • CTRL+X: Leikkaa
 • CTRL+C: Kopioi
 • CTRL+V: Liitä
 • VAIHTO+DELETE: Poista valittu kohde heti siirtämättä kohdetta Roskakoriin
 • ALT+ENTER: Tuo näyttöön valitun objektin ominaisuudet

Tiedoston kopioiminen

Pidä CTRL-näppäintä alaspainettuna ja vedä tiedosto toiseenkansioon.

Pikakuvakkeen luominen

Pidä CTRL+VAIHTO-näppäimiä alhaalla ja vedä tiedosto työpöydälle taijohonkin kansioon.

Kansioiden ja pikanäppäinten yleiset hallintatoimet

 • F4: Valitsee Siirry toiseen kansioon -ruudun ja siirtyy eteenpäin ruudun kohteissa (jos Resurssienhallinnan työkalurivi on aktiivinen)
 • F5: Päivittää nykyisen ikkunan
 • F6: Siirtyy Resurssienhallinnan ruuduissa
 • CTRL+G: Avaa Siirry kansioon -työkalun (vain Windows 95:n Resurssienhallinnassa)
 • CTRL+Z: Kumoa viimeisin komento
 • CTRL+A: Valitse kaikki nykyisen ikkunan kohteet
 • ASKELPALAUTIN: Vaihda pääkansioon
 • VAIHTO+napsautus+Sulje-painike: Sulkee nykyisen kansion ja kaikki pääkansiot

Resurssienhallintapuun hallintatoimet

 • Numeronäppäimistön *: Laajentaa kaikki nykyisen valinnan sisältämät kohteet
 • Numeronäppäimistön +: Laajentaa nykyisen valinnan
 • Numeronäppäimistön -: Kutistaa nykyisen valinnan
 • OIKEA NUOLI: Laajentaa nykyisen valinnan, jos se ei ole laajennettuna; siirtyy muutoin ensimmäiseen aliobjektiin
 • VASEN NUOLI: Kutistaa nykyisen valinnan, jos se on laajennettuna; siirtyy muutoin pääkohteeseen

Ominaisuuksien hallintatoimet

 • CTRL+SARKAIN/CTRL+VAIHTO+SARKAIN: Siirry ominaisuusvälilehdissä

Helppokäyttötoiminnon pikanäppäimet

 • Paina VAIHTONÄPPÄINTÄ viisi kertaa: Ottaa alas jäävät näppäimet käyttöön tai poistaa ne käytöstä
 • Pidä oikeanpuoleista VAIHTONÄPPÄINTÄ alaspainettuna kahdeksan sekunnin ajan: Ottaa näppäinten toiston suodatuksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä
 • Pidä NUM LOCK -näppäintä alaspainettuna viiden sekunnin ajan: Ottaa lukitusnäppäimet käyttöön tai poistaa ne käytöstä
 • Vasemmanpuoleinen ALT+vasemmanpuoleinen VAIHTO+NUM LOCK: Ottaa hiirinäppäimet käyttöön tai poistaa ne käytöstä
 • Vasemmanpuoleinen ALT+vasemmanpuoleinen VAIHTO+PRINT SCREEN: Ottaa suuren kontrastin käyttöön tai poistaa sen käytöstä

Microsoft Natural Keyboardin näppäimet

 • Windows-logo: Käynnistä-valikko
 • Windows-logo+R: Suorita-valintaikkuna
 • Windows-logo+M: Pienennä kaikki
 • VAIHTO+Windows-logo+M: Kumoa pienennä kaikki
 • Windows-logo+F1: Ohje
 • Windows-logo+E: Resurssienhallinta
 • Windows-logo+F: Etsi tiedostoja tai kansioita
 • Windows-logo+D: Sulkee kaikki avoimet ikkunat ja tuo näyttöön työpöydän
 • CTRL+Windows-logo+F: Etsi tietokone
 • CTRL+Windows-logo+SARKAIN: Siirtää kohdistuksen Käynnistä-valikosta pikakäynnistyspalkkiin ja ilmaisinalueelle (siirrä kohdistusta pikakäynnistyspalkin ja ilmaisinalueen kohteissa OIKEALLA ja VASEMMALLA NUOLINÄPPÄIMELLÄ)
 • Windows-logo+SARKAIN: Selaa tehtäväpalkin painikkeita
 • Windows-logo+Break: Järjestelmän ominaisuudet -valintaikkuna
 • Sovellusnäppäin: Tuo näyttöön valitun kohteen pikavalikon

Microsoft Natural Keyboard, kun IntelliType-ohjelmisto on asennettuna

 • Windows-logo+L: Kirjaudu ulos Windowsista
 • Windows-logo+P: Käynnistää Tulostuksenhallinnan
 • Windows-logo+C: Avaa Ohjauspaneelin
 • Windows-logo+V: Avaa Leikepöydän
 • Windows-logo+K: Avaa Ominaisuudet: Näppäimistö -valintaikkunan
 • Windows-logo+I: Avaa Ominaisuudet: Hiiri -valintaikkunan
 • Windows-logo+A: Käynnistää Helppokäyttötoiminnot (jos ne on asennettu)
 • Windows-logo+VÄLINÄPPÄIN: Tuo näyttöön luettelon Microsoft IntelliType -pikanäppäimistä
 • Windows-logo+S: Ottaa CAPS LOCKin käyttöön tai poistaa sen käytöstä

Valintaikkunan näppäimistökomennot

 • SARKAIN: Siirry valintaikkunan seuraavaan ohjausobjektiin
 • VAIHTO+SARKAIN: Siirry valintaikkunan edelliseen ohjausobjektiin
 • VÄLINÄPPÄIN: Jos nykyinen ohjausobjekti on painike, tämän painaminen vastaa sen napsauttamista. Jos nykyinen ohjausobjekti on valintaruutu, tämän painaminen valitsee sen tai poistaa sen valinnan. Jos nykyinen ohjausobjekti on vaihtoehto, tämän painaminen valitsee sen.
 • ENTER: Tämän painaminen vastaa valitun painikkeen (ilmaistaan sen ympärillä olevalla ääriviivalla) napsauttamista
 • ESC: Tämän painaminen vastaa Peruuta-painikkeen napsauttamista
 • ALT+valintaikkunan kohteen alleviivattu kirjain: Siirtyy alleviivatun kirjaimen sisältävään kohteeseen
Ominaisuudet

Artikkelin tunnus: 126449 – Viimeisin tarkistus: 12/29/2014 13:24:00 – Versio: 5.0

 • kbPubTypeKC kbenablemove kbenablesight kbenv kbFAQ kbinfo KB126449
Palaute