Kirjaudu sisään Microsoft-tilillä
Kirjaudu sisään tai luo tili.
Hei,
Käytä toista tiliä.
Sinulla on useita tilejä
Valitse tili, jolla haluat kirjautua sisään.

Vihje: Kokeile käyttää uutta XHAKU-funktiota , parannettua VHAKU-versiota, joka toimii mihin tahansa suuntaan ja palauttaa tarkat vastineet oletusarvoisesti, mikä helpottaa ja helpottaa sen käyttöä kuin edeltäjä.

Tässä artikkelissa kuvataan Microsoft Excelin VHAKU-funktion kaavasyntaksi ja käyttö.

Kuvaus

Hakee annetun arvon taulukon tai matriisi ylimmältä riviltä ja palauttaa taulukon tai matriisin määritetyn rivin saman sarakkeen arvon. Käytä VHAKU-funktiota, kun vertailuarvot ovat taulukon ylimmällä rivillä ja haluat etsiä määritetystä rivimäärästä. Käytä PHAKU-funktiota, jos vertailuarvot ovat etsittävien tietojen vasemmalla puolella olevassa sarakkeessa.

Funktion VHAKU kirjain V tarkoittaa vaakasuuntaista.

Syntaksi

VHAKU(hakuarvo; taulukko_matriisi; rivi_indeksi_nro; [alue_haku])

VHAKU-funktion syntaksissa on seuraavat argumentit:

 • Hakuarvo    Pakollinen. Taulukon ensimmäisellä rivillä oleva arvo. Hakuarvo voi olla arvo, viittaus tai tekstimerkkijono.

 • Taulukko_matriisi    Pakollinen. Taulukko, josta tietoja etsitään. Käytä alueviittausta tai viittausta alueen nimeen.

  • Taulukko_matriisi-argumentin ensimmäisen rivin arvot voivat olla tekstiä, lukuja tai totuusarvoja.

  • Jos alue_haku on TOSI, taulukko_matriisi-argumentin ensimmäisen rivin arvot täytyy asettaa nousevaan järjestykseen: ...-2, -1, 0, 1, 2, ... , A-Ö, TOSI, EPÄTOSI; muussa tapauksessa VHAKU ei ehkä palauta oikeaa arvoa. Jos alue_haku on EPÄTOSI, taulukko_matriisi-argumenttia ei tarvitse lajitella.

  • Pienet ja suuret kirjaimet tulkitaan samaksi merkiksi.

  • Lajittele arvot nousevaan järjestykseen vasemmalta oikealle. Lisätietoja on artikkelissa Alueen tai taulukon tietojen lajitteleminen.

 • Rivi_indeksi_nro    Pakollinen. Taulukko_matriisi-argumentin sen rivin numero, josta vastaava arvo palautetaan. Rivi_indeksi_nro 1 palauttaa taulukko_matriisi-argumentin ensimmäisen riviarvon, rivi_indeksi_nro 2 palauttaa taulukko_matriisi-argumentin toisen riviarvon ja niin edelleen. Jos rivi_indeksi_nro on pienempi kuin 1, VHAKU palauttaa virhearvon #ARVO!. Jos rivi_indeksi_nro on suurempi kuin taulukko_matriisi-argumentin rivien lukumäärä, VHAKU palauttaa #VIITTAUS! ‑virhearvon.

 • Alue_haku    Valinnainen. Totuusarvo, joka määrittää, hakeeko VHAKU-funktio täysin vastaavan arvon vai lähes vastaavan arvon. Jos alue_haku on TOSI tai se puuttuu, lähes vastaava arvo palautetaan. Ellei täysin vastaavaa arvoa löydy, palautetaan seuraavaksi suurin arvo, joka on pienempi kuin hakuarvo-argumentti. Jos arvo on EPÄTOSI, VHAKU etsii täysin vastaavan arvon. Ellei sellaista löydy, funktio palauttaa virhearvon #PUUTTUU!

Huomautus

 • Ellei VHAKU löydä hakuarvo-argumenttia ja alue_haku on TOSI, funktio käyttää suurinta arvoa, joka on pienempi kuin hakuarvo-argumentti.

 • Jos hakuarvo on pienempi kuin taulukko_matriisi-argumentin ensimmäisen rivin pienin arvo, VHAKU palauttaa virhearvon #PUUTTUU!.

 • Jos alue_haku on EPÄTOSI ja etsittävä_teksti on etsittävä teksti, voit käyttää etsittävä_teksti-argumentissa yleismerkkejä, kysymysmerkkiä (?) ja tähteä (*). Kysymysmerkki vastaa mitä tahansa yksittäistä merkkiä, ja tähti vastaa mitä tahansa merkkijonoa. Jos haluat löytää tekstissä olevan kysymysmerkin tai tähden, kirjoita tilde (~) ennen merkkiä.

Esimerkki

Kopioi esimerkkitiedot seuraavaan taulukkoon ja lisää se uuden Excel-laskentataulukon soluun A1. Kaavat näyttävät tuloksia, kun valitset ne, painat F2-näppäintä ja sitten Enter-näppäintä. Voit säätää sarakkeiden leveyttä, että näet kaikki tiedot.

Akselit

Laakerit

Pultit

4

4

9

5

7

10

6

8

11

Kaava

Kuvaus

Tulos

=VHAKU("Akselit"; A1:C4; 2; TOSI)

Etsii arvon "Akselit" riviltä 1 ja palauttaa saman sarakkeen (sarake A) rivin 2 arvon.

4

=VHAKU("Laakerit"; A1:C4; 3; EPÄTOSI)

Etsii arvon "Laakerit" riviltä 1 ja palauttaa saman sarakkeen (sarake B) rivin 3 arvon.

7

=VHAKU("B"; A1:C4; 3; TOSI)

Etsii arvon "B" riviltä 1 ja palauttaa saman sarakkeen rivin 3 arvon. Koska arvon "B" tarkkaa vastinetta ei löydy, käytetään riviltä 1 suurinta arvoa, joka on pienempi kuin "B": "Akselit," sarakkeessa A.

5

=VHAKU("Pultit"; A1:C4; 4)

Etsii arvon "Pultit" riviltä 1 ja palauttaa saman sarakkeen (sarake C) rivin 4 arvon.

11

=VHAKU(3;{1;2;3\"a","b","c"\"d","e","f"};2;TOSI)

Etsii luvun 3 kolmerivisestä matriisivakiosta ja palauttaa rivin 2 arvon samasta sarakkeesta (tässä tapauksessa kolmannesta sarakkeesta). Matriisivakiossa on kolme riviä arvoja; rivit on erotettu toisistaan puolipisteellä (;). Koska "c" esiintyy rivillä 2 ja samassa sarakkeessa kuin 3, "c" palautuu.

c

Tarvitsetko lisäohjeita?

Haluatko lisää vaihtoehtoja?

Tutustu tilausetuihin, selaa harjoituskursseja, opi suojaamaan laitteesi ja paljon muuta.

Osallistumalla yhteisöihin voit kysyä kysymyksiä ja vastata niihin, antaa palautetta sekä kuulla lisää asiantuntijoilta, joilla on runsaasti tietoa.

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kuinka tyytyväinen olet käännöksen laatuun?
Mikä vaikutti kokemukseesi?
Kun valitset Lähetä, palautettasi käytetään Microsoftin tuotteiden ja palveluiden parantamiseen. IT-järjestelmänvalvojasi voi kerätä nämä tiedot. Tietosuojatiedot.

Kiitos palautteesta!

×