Kirjaudu sisään Microsoft-tilillä
Kirjaudu sisään tai luo tili.
Hei,
Käytä toista tiliä.
Sinulla on useita tilejä
Valitse tili, jolla haluat kirjautua sisään.

Tietojen lajitteleminen on oleellinen osa tietojen analysoimista. Haluat ehkä järjestää nimiluettelon aakkosjärjestykseen, näyttää inventaariluettelossa olevat tuotteet lajiteltuina varastosaldon mukaan suurimmasta pienimpään tai järjestää rivit värien tai kuvakkeiden mukaan. Kun tiedot on lajiteltu, ne on helpompi ymmärtää, halutut tiedot on helpompi löytää ja voit tehdä parempia päätöksiä.

Voit lajitella yhdessä tai useassa sarakkeessa olevia tietoja tekstin (nouseva tai laskeva aakkosjärjestys), lukujen (pienimmästä suurimpaan tai suurimmasta pienimpään) sekä päivämäärien ja kellonaikojen (vanhimmasta uusimpaan tai uusimmasta vanhimpaan) mukaan. Voit lajitella myös itse luomasi mukautetun luettelon (kuten Suuri, Normaali, Pieni) tai muotoilun (kuten solun värin, fontin värin tai kuvakejoukon) mukaan. Voit etsiä solualueen tai taulukon pienimmät tai suurimmat arvot, kuten kymmenen parasta arvosanaa tai viisi heikointa myyntitulosta, käyttämällä pikasuodatusta tai ehdollista muotoilua. Katso videosta, miten se tehdään.

 1. Valitse jokin solu sarakkeesta, jonka haluat lajitella.

 2. Tee Tiedot-välilehden Lajittele ja suodata -ryhmässä jompikumpi seuraavista:

  • Jos haluat lajitella nousevaan järjestykseen, valitse Excelin lajittelukomento, joka lajittelee aakkosjärjestyksessä tai pienimmästä numerosta suurimpaan (Lajittele A–Ö).

  • Jos haluat lajitella laskevaan järjestykseen, valitse Excelin Ö–A-komento, joka järjestää tiedot käänteiseen aakkosjärjestykseen tai suurimmasta luvusta pienimpään (Lajittele Ö–A).

Huomautukset:  Mahdolliset ongelmat

 • Tarkista, että tiedot on tallennettu tekstinä    Jos sarake, jonka haluat lajitella, sisältää lukuina tallennettuja lukuja ja tekstinä tallennettuja lukuja, sinun on muotoiltava ne kaikki joko luvuiksi tai tekstiksi. Jollet käytä tätä muotoilua, luvuiksi muotoillut luvut lajitellaan ennen tekstiksi muotoiltuja lukuja. Voit muotoilla kaikki valitut tiedot tekstiksi avaamalla Muotoile solut -valintaikkunan näppäinyhdistelmällä Ctrl+1, napsauttamalla Luku-välilehteä ja valitsemalla Luokka-kohdasta joko Yleinen, Luku tai Teksti.

 • Poista tietojen alussa olevat välilyönnit    Joissakin tapauksissa toisista sovelluksista tuotujen tietojen alussa voi olla välilyöntejä. Poista välilyönnit ennen tietojen lajittelemista. Voit poistaa ne manuaalisesti tai POISTA.VÄLIT-funktiolla.

 1. Valitse jokin solu sarakkeesta, jonka haluat lajitella.

 2. Tee Tiedot-välilehden Lajittele ja suodata -ryhmässä jompikumpi seuraavista:

  • Jos haluat lajitella pienimmästä suurimpaan, valitse Excelin lajittelukomento, joka lajittelee aakkosjärjestyksessä tai pienimmästä numerosta suurimpaan (Lajittele pienimmästä suurimpaan).

  • Jos haluat lajitella suurimmasta pienimpään, valitse Excelin Ö–A-komento, joka järjestää tiedot käänteiseen aakkosjärjestykseen tai suurimmasta luvusta pienimpään (Lajittele suurimmasta pienimpään).

Huomautukset: 

 • Mahdollinen ongelma   

 • Tarkista, että kaikki luvut on tallennettu lukumuodossa    Jos tulokset eivät ole sellaisia kuin olet odottanut, sarake voi sisältää tekstiksi muotoiltuja lukuja. Esimerkiksi joistakin kirjanpitojärjestelmistä tuodut negatiiviset luvut tai luvut, joiden edessä on heittomerkki ('), tallentuvat tekstinä. Lisätietoja on artikkelissa Tekstiksi muotoiltujen lukujen korjaaminen lukumuotoilun avulla.

 1. Valitse jokin solu sarakkeesta, jonka haluat lajitella.

 2. Tee Tiedot-välilehden Lajittele ja suodata -ryhmässä jompikumpi seuraavista:

  • Jos haluat lajitella aiemmasta päivämäärästä tai kellonajasta myöhempään, valitse Excelin lajittelukomento, joka lajittelee aakkosjärjestyksessä tai pienimmästä numerosta suurimpaan (Lajittele vanhimmasta uusimpaan).

  • Jos haluat lajitella myöhemmästä päivämäärästä tai kellonajasta aiempaan, valitse Excelin Ö–A-komento, joka järjestää tiedot käänteiseen aakkosjärjestykseen tai suurimmasta luvusta pienimpään(Lajittele uusimmasta vanhimpaan).

Huomautukset:  Mahdollinen ongelma   

 • Tarkista, että päivämäärät ja kellonajat tallennetaan päivämäärinä ja kellonaikoina    Jos tulokset eivät ole sellaiset kuin olet odottanut, sarake voi sisältää päivämääriä ja kellonaikoja, jotka on muotoiltu tekstiksi eikä päivämääriksi ja kellonajoiksi. Jotta Excel voisi lajitella päivämäärät ja kellonajat oikein, kaikki sarakkeessa olevat päivämäärät ja kellonajat on tallennettava päivämäärä- tai kellonaikamuodossa (sarjanumerona). Jos Excel ei tunnista arvoa päivämääräksi tai kellonajaksi, kyseinen arvo tallennetaan tekstinä. Lisätietoja on kohdassa Tekstiksi tallennettujen päivämäärien muuntaminen päivämääriksi.

 • Jos haluat lajitella viikonpäivien mukaan, muotoile solut siten, että niissä näkyy viikonpäivä. Jos haluat lajitella viikonpäivän mukaan päivämäärästä riippumatta, muunna tiedot tekstiksi TEKSTI-funktiolla. TEKSTI-funktio palauttaa tekstiarvon, joten lajittelu tapahtuu aakkosnumeerisen arvon mukaan. Lisätietoja on kohdassa Päivämäärien näyttäminen viikonpäivinä.

Voit lajitella usean sarakkeen tai rivin mukaan, kun haluat ryhmitellä tiedot yhdessä sarakkeessa tai yhdellä rivillä olevan arvon mukaan, ja lajitella sitten kunkin ryhmän toisen sarakkeen tai rivin mukaan. Jos laskentataulukossa on esimerkiksi Osasto- ja Työntekijä-sarake, voit lajitella ensin osaston mukaan (jolloin saman osaston työntekijät tulevat yhteen ryhmään) ja lajitella sitten nimen mukaan (jolloin kunkin osaston työntekijät ovat aakkosjärjestyksessä). Voit lajitella enintään 64 sarakkeen mukaan.

Huomautus: Paras tulos saavutetaan, kun lajiteltavan solualueen sarakkeilla on otsikot.

 1. Valitse mikä tahansa tietoalueen solu.

  Lajiteltava työntekijäluettelo osastoittain

 2. Valitse Tiedot-välilehden Lajittele ja suodata -ryhmästä Lajittele.

  Tiedot-välilehden Lajittele ja suodata -ryhmä

 3. Valitse Lajittele-valintaikkunan Sarake-kohdan Lajitteluperuste-ruudusta ensimmäinen sarake, jonka haluat lajitella.

  Valitse ensimmäinen lajiteltava sarake

 4. Valitse Lajittele-kohdasta lajittelun tyyppi. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Jos haluat lajitella tekstin, lukujen tai päivämäärien tai kellonaikojen mukaan, valitse Arvot.

  • Jos haluat lajitella muodon mukaan, valitse Solun väri, Fontin väri tai Solun kuvake.

 5. Valitse lajittelujärjestys Järjestys-kohdasta. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Jos lajittelet tekstin mukaan, valitse A - Ö tai Ö - A.

  • Jos lajittelet lukuja, valitse Pienimmästä suurimpaan tai Suurimmasta pienimpään.

  • Jos lajittelet päivämäärä- tai aika-arvoja, valitse Vanhimmasta uusimpaan tai Uusimmasta vanhimpaan.

  • Jos haluat lajitella mukautetun luettelon mukaan, valitse Mukautettu luettelo.

 6. Voit lisätä toisen lajittelussa käytettävän sarakkeen valitsemalla Lisää taso ja toistamalla vaiheet kolmesta viiteen.

  Valitse Lisää taso

 7. Voit kopioida lajittelussa käytettävän sarakkeen valitsemalla sen luettelosta ja valitsemalla sitten Kopioi taso.

 8. Voit poistaa lajittelussa käytettävän sarakkeen valitsemalla sen luettelosta ja valitsemalla sitten Poista taso.

  Huomautus: Luettelossa on oltava ainakin yksi sarake.

 9. Voit muuttaa sarakkeiden lajittelujärjestystä valitsemalla sarakkeen luettelosta ja muuttamalla sitten järjestystä Asetukset-painikkeen vieressä olevilla Ylös- ja Alas-painikkeilla.

  Luettelossa ylempänä olevat kohteet lajitellaan ennen luettelossa alempana olevia kohteita.

Jos olet muotoillut solualueen tai taulukon sarakkeen solun värin tai fontin värin mukaan joko manuaalisesti tai ehdollista muotoilua käyttäen, voit suorittaa myös lajittelun näiden värien mukaan. Voit myös lajitella ehdollisen muotoilun avulla luomasi kuvakejoukon mukaan.

 1. Valitse jokin solu sarakkeesta, jonka haluat lajitella.

 2. Valitse Tiedot-välilehden Lajittele ja suodata -ryhmästä Lajittele.

  Tiedot-välilehden Lajittele ja suodata -ryhmä

 3. Valitse Lajittele-valintaikkunan Sarake-kohdan Lajitteluperuste-ruudusta sarake, jonka haluat lajitella.

  Valitse Sarake-kohdassa Lajitteluperuste ja valitse sitten haluamasi vaihtoehto

 4. Valitse Lajittele-kohdasta Solun väri, Fontin väri tai Solun kuvake.

  Valitse Lajittele-kohdasta haluamasi vaihtoehto

 5. Napsauta Järjestys-kohdassa painikkeen viereistä nuolta ja valitse solun väri, fontin väri tai solun kuvake muodon mukaan.

 6. Valitse seuraavaksi lajittelujärjestys. Tee jokin seuraavista:

  • Jos haluat siirtää solun värin, fontin värin tai kuvakkeen ylimmäiseksi tai vasemmalle, valitse Ylimmäiseksi, jos lajittelet sarakkeet, tai Vasemmalle, jos lajittelet rivit.

  • Jos haluat siirtää solun värin, fontin värin tai kuvakkeen alimmaiseksi tai oikealle, valitse Alimmaiseksi, jos lajittelet sarakkeet, tai Oikealle, jos lajittelet rivit.

   Huomautus: Solun värin, fontin värin tai kuvakkeen oletusjärjestystä ei ole. Sinun on määritettävä haluamasi järjestys kutakin lajittelua varten.

 7. Voit määrittää seuraavan solun värin, fontin värin tai kuvakkeen valitsemalla Lisää taso ja toistamalla vaiheet kolmesta viiteen.

  Varmista, että valitset saman sarakkeen 2. lajitteluperuste -ruudusta ja että teet saman valinnan Järjestys-kohdassa.

  Toista samat vaiheet kullekin solun tai fontin lisävärille tai kuvakkeelle, jonka haluat mukaan lajitteluun.

Voit lajitella tiedot käyttäjän määrittämään järjestykseen mukautettua luetteloa käyttämällä. Esimerkiksi sarakkeessa voi olla arvoja, joiden mukaan haluat lajitella, kuten Suuri, Normaali ja Pieni. Miten tiedot voidaan lajitella niin, että Suuri-arvon sisältävät rivit näkyvät ensimmäisenä, Normaali-arvon sisältävät rivit näkyvät keskellä ja Pieni-arvon sisältävät rivit näkyvät viimeisenä? Jos tiedot lajitellaan aakkosjärjestyksen mukaiseen järjestykseen, ensimmäiseksi tulevat Suuri-arvon sisältävät rivit, mutta Pieni-arvon sisältävät rivit tulevat ennen Normaali-arvon sisältämiä rivejä. Tietojen lajitteleminen käänteiseen aakkosjärjestykseen näyttäisi Normaali-arvon ensin ja Pieni-arvon keskellä. Järjestyksestä huolimatta "Normaali" on aina keskellä. Voit ratkaista tämän ongelman luomalla mukautetun luettelon.

 1. Luo tarvittaessa mukautettu luettelo:

  1. Kirjoita solualueeseen arvot, joiden mukaan haluat lajitella. Kirjoita arvot haluamassasi järjestyksessä ylhäältä alas esimerkiksi seuraavasti:

   Luo solualueeseen luettelo korkeimmasta matalimpaan

  2. Valitse juuri kirjoittamasi alue. Edellä olevassa esimerkissä valitaan alue A1:A3.

  3. Siirry kohtaan Tiedosto > Asetukset > Lisäasetukset > Yleiset > Muokkaa omia luetteloita. Napsauta sitten Omat luettelot -valintaikkunassa Tuo ja napsauta sitten kahdesti OK.

   Huomautukset: 

   • Voit luoda vain arvoon (tekstiin, lukuun ja päivämäärään tai kellonaikaan) perustuvan mukautetun luettelon. Et voi luoda muotoiluun (solun väriin, fontin värin tai kuvakkeeseen) perustuvaa mukautettua luetteloa.

   • Mukautetun luettelon suurin sallittu pituus on 255 merkkiä. Ensimmäinen merkki ei saa olla numero.

 2. Valitse jokin solu sarakkeesta, jonka haluat lajitella.

 3. Valitse Tiedot-välilehden Lajittele ja suodata -ryhmästä Lajittele.

  Tiedot-välilehden Lajittele ja suodata -ryhmä

 4. Valitse Lajitteleminen-valintaikkunan Sarake-kohdan Lajitteluperuste tai 2. lajitteluperuste -ruudusta sarake, jonka mukaan haluat lajitella mukautetun luettelon.

 5. Valitse Järjestys-kohdasta Mukautettu luettelo.

 6. Valitse haluamasi luettelo Mukautetut luettelot valintaikkunasta. Edellisessä esimerkissä valitaan Ylin arvo, Normaali ja Alin arvo.

 7. Valitse OK.

 1. Valitse Tiedot-välilehden Lajittele ja suodata -ryhmästä Lajittele.

  Tiedot-välilehden Lajittele ja suodata -ryhmä

 2. Valitse Lajittelu-valintaikkunassa Asetukset.

  Avaa Lajittele-valintaikkuna napsauttamalla Lajittele

 3. Valitse Lajitteluasetukset-valintaikkunassa Erottele kirjainkoko.

  Valitse Lajittelu-valintaikkunassa Asetukset

 4. Valitse OK kaksi kertaa.

Tavallisin lajittelutapa on lajittelu ylhäältä alas, mutta voit lajitella myös vasemmalta oikealle.

Huomautus: Vasemmalta oikealle lajittelua ei tueta taulukoissa. Muunna ensin taulukko alueeksi valitsemalla mikä tahansa taulukon solu ja napsauttamalla sitten Taulukkotyökalut > Muunna alueeksi.

 1. Valitse mikä tahansa solu siinä alueessa, jonka haluat lajitella.

 2. Valitse Tiedot-välilehden Lajittele ja suodata -ryhmästä Lajittele.

  Tiedot-välilehden Lajittele ja suodata -ryhmä

 3. Valitse Lajittelu-valintaikkunassa Asetukset.

  Avaa Lajittele-valintaikkuna napsauttamalla Lajittele

 4. Valitse Lajitteluasetukset-valintaikkunan Suunta-osasta Lajittele vasemmalta oikealle ja valitse sitten OK.

  Valitse Lajitteluasetukset-ruudussa Vasemmalta oikealle

 5. Valitse Rivi-kohdan Lajitteluperuste-ruudusta rivi, jonka haluat lajitella. Kyseessä on yleensä rivi 1, jos haluat lajitella otsikkorivin mukaan.

  Valitse lajiteltava rivi

  Vihje: Jos otsikkorivi on tekstimuotoinen mutta haluat järjestää sarakkeet lukujen mukaan, voit lisätä uuden rivin tietoalueen yläpuolelle ja lisätä numerot haluamassasi järjestyksessä.

 6. Voit lajitella arvon mukaan valitsemalla jonkin avattavan Järjestys-valikon vaihtoehdoista:

  1. Jos lajittelet tekstin mukaan, valitse A - Ö tai Ö - A.

  2. Jos lajittelet lukuja, valitse Pienimmästä suurimpaan tai Suurimmasta pienimpään.

  3. Jos lajittelet päivämäärä- tai aika-arvoja, valitse Vanhimmasta uusimpaan tai Uusimmasta vanhimpaan.

 7. Voit lajitella solun värin, fontin värin tai solun kuvakkeen mukaan seuraavasti:

  1. Valitse Lajittele-kohdasta Solun väri, Fontin väri tai Solun kuvake.

  2. Valitse Järjestys-kohdassa solun väri, fontin väri tai solun kuvake ja valitse sitten Vasemmanpuoleiset tai Oikeanpuoleiset.

Huomautus: Kun lajittelet rivejä, jotka ovat osa laskentataulukon jäsennystä, Excel lajittelee ylimmän tason ryhmät (taso 1) siten, että yksityiskohtarivit tai -sarakkeet pysyvät yhdessä silloinkin, kun ne on piilotettu.

Jos haluat lajitella sarakkeen arvon osan mukaan, esimerkiksi osan numerokoodista (789-WDG-34), sukunimen (Karita Puurunen) tai etunimen (Puurunen, Karita) mukaan, sinun on ensin jaettava sarake kahteen tai useampaan sarakkeeseen niin, että lajittelun määrittävä arvo on omassa sarakkeessaan. Voit tehdä tämän erottamalla osat soluista tekstitoimintojen avulla tai käyttämällä ohjattua Muunna teksti sarakkeiksi -toimintoa. Katso esimerkkejä ja lisätietoja artikkeleista Tekstin jakaminen eri soluihin ja Tekstin jakaminen sarakkeisiin funktioilla.

Varoitus: Sisäkkäisen alueen lajittelu on mahdollista, mutta sitä ei suositella, koska tuloksena on alkuperäisistä tiedoistaan irrotettu lajiteltu alue. Jos esimerkiksi lajittelet seuraavat tiedot näytetyllä tavalla, valitut työntekijät liittyisivät eri osastoihin kuin aiemmin.

Esimerkki pienen alueen lajittelusta suuremman alueen sisällä.

Onneksi Excel varoittaa sinua, jos se havaitsee, että yrität lajitella tällä tavalla:

Valitse nykyiselle valinnalle Jatka

Jos et ollut aikeissa lajitella tällä tavalla, valitse Laajenna valintaa. Muussa tapauksessa valitse Käytä nykyistä valintaa.

Jos tulokset eivät ole oikein, valitse Kumoa Kumoa-painike.

Huomautus: Et voi lajitella taulukkoa tällä tavalla.

Jos saat odottamattomia tuloksia, kun lajittelet tietoja, toimi seuraavasti:

Tarkista, ovatko kaavan palauttamat arvot muuttuneet    Jos lajittelemiisi tietoihin sisältyy kaavoja, noiden kaavojen palauttamat tulokset voivat muuttua, kun Excel laskee laskentataulukon uudelleen. Varmista tällöin, että tulokset ovat ajan tasalla, ottamalla lajittelu uudelleen käyttöön.

Tuo rivit ja sarakkeet näkyviin ennen lajittelemista    Excel ei poista piilotettuja sarakkeita, kun lajittelet sarakkeita, eikä se poista piilotettuja rivejä, kun lajittelet rivejä. Piilotetut sarakkeet ja rivit kannattaa tuoda näkyviin ennen lajittelemista.

Tarkista kieliasetus    Lajittelujärjestykset vaihtelevat kieliasetuksen mukaan. Varmista, että Microsoft Windowsin OhjauspaneelinAluekohtaiset asetukset- tai Aluekohtaiset- ja kieliasetukset -valintaikkunassa on määritettynä oikea kieliasetus. Lisätietoja kieliasetuksen muuttamisesta on Windowsin ohjeessa.

Kirjoita sarakeotsikot vain yhdelle riville    Jos tarvitset monirivisiä otsikoita, rivitä teksti solussa.

Ota otsikkorivi käyttöön tai poista se käytöstä    On tavallisesti parasta käyttää otsikkoriviä, kun lajittelet sarakkeen, koska tietojen merkitys on silloin helpompi ymmärtää. Oletusarvon mukaan Excel ei lajittele otsikossa olevia arvoja muiden mukana. Joissakin tapauksissa joudut ehkä ottamaan otsikot käyttöön tai poistamaan ne käytöstä, jotta otsikkojen arvot joko tulevat tai eivät tule mukaan lajitteluun. Tee jompikumpi seuraavista:

 • Jos haluat jättää ensimmäisen rivin pois lajittelusta, koska se on otsikkorivi, valitse Aloitus-välilehden Muokkaaminen-ryhmästä Lajittele ja suodata, valitse Mukautettu lajittelu ja valitse sitten Tiedoissa on otsikoita.

 • Jos haluat ottaa ensimmäisen rivin mukaan lajitteluun, koska se ei ole otsikkorivi, valitse Aloitus-välilehden Muokkaaminen-ryhmästä Lajittele ja suodata, valitse Mukautettu lajittelu ja poista Tiedoissa on otsikoita -valintaruudun valinta.

Jos tiedot on muotoiltu Excel-taulukoksi, voit suodattaa ja lajitella tietoja nopeasti käyttämällä otsikkorivin suodatinpainikkeita.

 1. Jos tiedot eivät ole vielä taulukossa, muotoile ne taulukoksi. Tämä lisää automaattisesti suodatinpainikkeen kunkin taulukon sarakkeen yläreunaan.

 2. Napsauta lajiteltavan sarakkeen yläreunassa olevaa suodatinpainiketta ja valitse haluamasi lajittelujärjestys.

  Lajittele nousevaan tai laskevaan järjestykseen Excelin taulukkosuodattimella

 3. Voit kumota lajittelun Aloitus-välilehden Kumoa-painikkeella.

  Käytä verkkoversiossa Excelin Aloitus-välilehden Kumoa-painiketta, kun haluat kumota edellisen lajittelun

 1. Valitse solu, josta käsin tiedot lajitellaan:

  • Jos tiedoilla on otsikkorivi, valitse otsikko lajittelua varten, esimerkiksi Asukasluku (Population).

   Lajittele tiedot otsikkorivin avulla

  • Jos tiedoilla ei ole otsikkoriviä, valitse ylin arvo lajittelua varten, esimerkiksi 634535.

   Lajittele tiedot ilman otsikkoriviä

 2. Valitse Tiedot-välilehdessä jompikumpi seuraavista lajittelutavoista:

  • Lajittele nousevasti, jos haluat käyttää lajittelua A–Ö tai lajitella tiedot pienimmästä suurimpaan tai aikaisimmasta päivämäärästä myöhäisimpään.

  • Lajittele laskevasti, jos haluat käyttää lajittelua Ö–A tai lajitella tiedot suurimmasta pienimpään tai myöhäisimmästä päivämäärästä aikaisimpaan.

Excelin Lajittele nousevasti- tai laskevasti -painikkeet Tiedot-välilehdellä

Oletetaan, että sinulla on taulukko, jossa Osasto-sarake ja Työntekijä-sarake. Voit lajitella ensin osaston mukaan, jolloin saman osaston työntekijät tulevat yhteen ryhmään, ja lajitella sitten nimen mukaan, jolloin kunkin osaston työntekijät ovat aakkosjärjestyksessä. 

Valitse mikä tahansa tietoalueen solu.

 1. Valitse Tiedot-välilehden Lajittele ja suodata -ryhmästä Mukautettu lajittelu.

  Excelin mukautettu lajittelu -asetus Tiedot-välilehdeltä

 2. Valitse Mukautettu lajittelu -valintaikkunan Sarake-kohdan Lajitteluperuste-ruudusta ensimmäinen sarake, jonka haluat lajitella.

  Mukautettu lajittelu -valintaikkuna, jossa on valittuna Lajittele rivin mukaan sarakkeessa Nimi

  Huomautus:  Lajittele-asetus ei ole käytettävissä, koska sitä ei vielä tueta. Nyt voit muuttaa sitä Excel-työpöytäsovelluksessa.

 3. Valitse lajittelujärjestys Järjestys-kohdasta:

  • Lajittele nousevasti, jos haluat käyttää lajittelua A–Ö tai lajitella tiedot pienimmästä suurimpaan tai aikaisimmasta päivämäärästä myöhäisimpään.

  • Lajittele laskevasti, jos haluat käyttää lajittelua Ö–A tai lajitella tiedot suurimmasta pienimpään tai myöhäisimmästä päivämäärästä aikaisimpaan.

 4. Voit lisätä toisen lajittelussa käytettävän sarakkeen valitsemalla Lisää ja toistamalla vaiheet viisi ja kuusi.

  Kun on valittu Lisää, luetteloon ilmestyy uusi lajittelutaso 2. lajitteluperuste -kohdan lähelle

 5. Voit muuttaa sarakkeiden lajittelujärjestystä valitsemalla sarakkeen luettelosta ja käyttämällä sitten Asetukset-painikkeen vieressä olevilla Ylös- ja Alas-painikkeita.

Jos olet muotoillut solualueen tai taulukon sarakkeen solun värin tai fontin värin mukaan joko manuaalisesti tai ehdollista muotoilua käyttäen, voit suorittaa myös lajittelun näiden värien mukaan. Voit myös lajitella ehdollisen muotoilun avulla luomasi kuvakejoukon mukaan.

 1. Valitse jokin solu sarakkeesta, jonka haluat lajitella.

 2. Valitse Tiedot-välilehden Lajittele ja suodata  -ryhmästä Mukautettu lajittelu.Excelin mukautettu lajittelu -asetus Tiedot-välilehdeltä

 3. Valitse Mukautettu lajittelu -valintaikkunan Sarakkeet-kohdasta sarake, jonka haluat lajitella.Valitse sarake Mukautettu lajittelu -valintaikkunassa

 4. Valitse Lajittele-kohdasta Solun väri,Fontin väri tai Ehdollisen muotoilun kuvake.

 5. Valitse Järjestys-kohdasta haluamasi järjestys (näkymä määräytyy käyttämäsi muotoilutyypin mukaan). Valitse sitten solun väri, fontin väri tai solun kuvake.

 6. Valitse seuraavaksi, miten haluat lajitella solun värin, fontin värin tai kuvakkeen mukaan:

  Huomautus: Solun värin, fontin värin tai kuvakkeen oletusjärjestystä ei ole. Sinun on määritettävä haluamasi järjestys kutakin lajittelua varten.

  • Jos haluat siirtää ylös tai vasemmalle: Lajittele sarake valitsemalla Ylimmät ja rivi valitsemalla Vasemmanpuoleiset.

  • Jos haluat siirtää alas tai oikealle: Lajittele sarake valitsemalla Alimmat ja rivi valitsemalla Oikeanpuoleiset.

 7. Jos haluat määrittää lajitteluperusteeksi seuraavan solun värin, fontin värin tai kuvakkeen, valitse Lisää taso ja toista vaiheet 1 – 5.

 • Varmista, että sarake 2. lajitteluperuste -ruudussa ja valinta Järjestys-kohdassa on sama.

 • Toista samat vaiheet jokaiselle solun värille, fontin värille tai kuvakkeelle, jonka haluat mukaan lajitteluun.

 1. Valitse Tiedot-välilehden Lajittele ja suodata -ryhmästä Mukautettu lajittelu.

  Excelin mukautetut lajitteluasetukset Tiedot-välilehdeltä

 2. Valitse Mukautettu lajittelu -valintaikkunassa Asetukset.

  Mukautettu lajittelu -valintaikkuna, jossa valintanappi valittuna

 3. Valitse Asetukset-valikossa Erottele kirjainkoko.

  Mukautettu lajittelu -valintaikkunan palvelupyyntö, kun valintana on herkkä

 4. Valitse OK.

Tavallisin lajittelutapa on lajittelu ylhäältä alas, mutta voit lajitella myös vasemmalta oikealle.

Huomautus: Vasemmalta oikealle lajittelua ei tueta taulukoissa. Muunna ensin taulukko alueeksi valitsemalla mikä tahansa taulukon solu ja napsauttamalla sitten Taulukkotyökalut > Muunna alueeksi

 1. Valitse mikä tahansa solu siinä alueessa, jonka haluat lajitella.

 2. Valitse Tiedot-välilehden Lajittele ja suodata-ryhmästä Mukautettu lajittelu.

  Excelin mukautetut lajitteluasetukset Tiedot-välilehdeltä

 3. Valitse Mukautettu lajittelu -valintaikkunassa Asetukset.Mukautettu lajittelu -valintaikkuna, jossa valintanappi valittuna

 4. Valitse Suunta-kohdassa Lajittele vasemmalta oikealle Mukautettu lajittelu -toiminnon Asetukset-valikko avattuna ja Lajittelu vasemmalta oikealle valittuna

 5. Valitse Rivi-kohdan avattavasta Lajitteluperuste-valikosta rivi, jonka haluat lajitella. Kyseessä on yleensä rivi 1, jos haluat lajitella otsikkorivin mukaan.   Mukautettu lajittelu -valintaikkunan rivin pudotusvalikko on avattuna, kun valitaan Lajittelu vasemmalta oikealle

 6. Voit lajitella arvon mukaan valitsemalla jonkin avattavan Järjestys-valikon vaihtoehdoista:

  • Lajittele nousevasti, jos haluat käyttää lajittelua A–Ö tai lajitella tiedot pienimmästä suurimpaan tai aikaisimmasta päivämäärästä myöhäisimpään.

  • Lajittele laskevasti, jos haluat käyttää lajittelua Ö–A tai lajitella tiedot suurimmasta pienimpään tai myöhäisimmästä päivämäärästä aikaisimpaan.

Katso, miten se tehdään

Selaimesi ei tue videotoimintoa. Asenna Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player tai Internet Explorer 9.

Tarvitsetko lisätietoja?

Voit aina kysyä neuvoa Excel Tech Community -yhteisön asiantuntijalta tai saada tukea tukiyhteisöltä.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Lajittele tiedot automaattisesti LAJITTELE- ja LAJITTELE.ARVOJEN.PERUSTEELLA-funktioiden avulla. Katso myös artikkeli Excel-taulukon tai -alueen tietojen suodattaminen ja Ehdollisen muotoilun käyttäminen Excelissä.

Tarvitsetko lisäohjeita?

Haluatko lisää vaihtoehtoja?

Tutustu tilausetuihin, selaa harjoituskursseja, opi suojaamaan laitteesi ja paljon muuta.

Osallistumalla yhteisöihin voit kysyä kysymyksiä ja vastata niihin, antaa palautetta sekä kuulla lisää asiantuntijoilta, joilla on runsaasti tietoa.

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kuinka tyytyväinen olet käännöksen laatuun?
Mikä vaikutti kokemukseesi?
Kun valitset Lähetä, palautettasi käytetään Microsoftin tuotteiden ja palveluiden parantamiseen. IT-järjestelmänvalvojasi voi kerätä nämä tiedot. Tietosuojatiedot.

Kiitos palautteesta!

×