Kirjaudu sisään Microsoft-tilillä
Kirjaudu sisään tai luo tili.
Hei,
Käytä toista tiliä.
Sinulla on useita tilejä
Valitse tili, jolla haluat kirjautua sisään.

Tärkeää   Microsoft ei enää suosittele Access 2010 -verkkotietokantojen luomista ja käyttämisen. Lisätietoja on Access 2010 -verkkotietokantojen tiekartassa.

Voit luoda verkkotietokantasovelluksia Access 2010:n ja SharePointin Access Services -komponentin avulla. Tämän ansiosta voit

 • suojata tietoja ja hallita niiden käyttöä.

 • Jakaa tietoja koko organisaatiossa tai Internetissä

  Huomautus:  Verkkotietokannan käyttämiseen tarvitaan käyttäjätili. Anonyymiä käyttöä ei tueta.

 • Luoda tietokantasovelluksia, joiden käyttö ei edellytä Accessia.

Tässä artikkelissa esitellään Accessin verkkotietokantojen suunnittelun ja rakenteen perusteet. Lisätietoja tietokantojen suunnittelusta on artikkeleissa Uuden tietokannan luominen ja Tietokannan suunnittelun perusteet.

Artikkelin sisältö

Yleistä

Access 2010 ja Access Services (SharePointin valinnainen osa) tarjoavat käyttöympäristön tietokantojen luomiseen verkossa. Voit suunnitella ja julkaista verkkotietokannan Access 2010 SharePointin avulla, ja Henkilöt, joilla on SharePoint-tili, käyttävät verkkotietokantaa selaimessa.

Miten se toimii?

Kun julkaiset verkkotietokannan, Access Services luo tietokannan sisältävän SharePoint-sivuston. Kaikki tietokannan objektit ja tiedot siirretään kyseisen sivuston SharePoint-luetteloihin. Toimintaohjeet esitetään seuraavassa videossa.

Selaimesi ei tue videotoimintoa.

Kun olet julkaissut tietokannan, SharePoint-käyttäjät voivat käyttää sitä SharePoint-sivustoon annettujen käyttöoikeuksien mukaisesti.

 • Täydet oikeudet    Näillä oikeuksilla voit tehdä muutoksia rakenteeseen ja tietoihin.

 • Osallistuja    Näillä oikeuksilla voit tehdä muutoksia tietoihin, mutta et rakenteeseen.

 • Luku    Näillä oikeuksilla voit lukea tietoja, mutta et voi muokata mitään.

Voit avata verkkotietokannan Accessissa, muokata rakennetta ja synkronoida sitten muutokset tehokkaasti ja tallentaa ne SharePoint-sivustoon. Seuraavassa videossa näytetään, miten rakennetta muutetaan verkkotietokannan julkaisemisen jälkeen.

Selaimesi ei tue videotoimintoa.

Voit myös viedä verkkotietokannan offline-tilaan, käyttää offline-versiota ja synkronoida sitten tietojen ja rakenteen muutokset, kun olet taas online-tilassa.

Huomautus: Jos haluat luoda verkkotietokannan, tarvitset täydet oikeudet siihen SharePoint-sivustoon, jossa haluat tietokannan julkaista. Lisätietoja SharePoint-oikeuksista on Katso myös -osassa.

Selaimessa suoritettavat lomakkeet ja raportit

Lomakkeet, raportit ja useimmat makrot suoritetaan selaimessa. Tämän ansiosta Access voi päivittää näytön tiedot ilman, että koko sivua on ladattava uudelleen.

Voit luoda lomakkeen, joka auttaa käyttäjiä sovelluksessa siirtymisessä. Uudella siirtymisohjausobjektilla voit luoda helposti tavallisia verkkotyylisiä siirtymispainikkeita lomakkeisiin tätä varten.

Huomautus: Siirtymisruutu (jota käytetään Accessissa tietokannan objektien selaamiseen) ei ole käytettävissä selaimissa.

SharePoint-luetteloihin tallennettavat tiedot

Kaikista taulukoista tulee SharePoint-luetteloita ja tietueista luettelokohteita. Näin voit rajoittaa verkkotietokannan käyttöä SharePoint-käyttöoikeuksilla ja hyödyntää muita SharePointin ominaisuuksia.

Tietoturvahuomautus:  Linkitettyjen taulukoiden yhteysmerkkijonoa ei salata, mukaan lukien käyttäjänimi ja salasana, jos tiedot on tallennettu (ja linkin kohde tukee käyttäjätilejä). Tietokannassa, jossa on linkki SharePoint-luetteloon ja linkki sisältää käyttäjänimen ja salasanan, haitallinen käyttäjä voi muuttaa linkin kohdeluetteloa tallennettujen tunnistetietojen avulla. Vaikka tunnistetietoja ei tallenneta yhteysmerkkijonon mukana, pahantahtoinen käyttäjä voi muokata SharePoint-sivuston käyttöoikeuksia sellaisen yhteiskäyttäjän avulla, jolla on jo riittävät käyttöoikeudet. Ole varovainen, kun jaat kopiot tietokannasta, joka sisältää linkkejä julkaistun verkkotietokannan luetteloihin.

Palvelimessa suoritettavat kyselyt ja tietomakrot

Kaikki SQL-käsittely suoritetaan palvelimessa. Tämä parantaa verkon tehokkuutta, sillä liikennettä tulosjoukkoihin rajoitetaan.

Intranet tai Internet

Voit julkaista oman SharePoint-palvelimen intranetissä tai Internetissä. Microsoft-tarjoaa isännöidyn, Internetissä toimivan SharePoint-ratkaisun.

Sivun alkuun

Verkkotietokannan luominen

Tässä osiossa kuvaillaan tärkeimmät uudet ominaisuudet sekä kerrotaan verkkotietokannan luomiseen liittyvät perustoimenpiteet.

Sisältö

Alkuvalmistelut

Sinun tulisi suorittaa muutama tehtävä, ennen kuin aloitat verkkotietokannan suunnittelun. Lisäksi verkkotietokantojen ja tavallisten tietokantojen välillä on joitain eroja, jotka sinun kannattaa huomioida – etenkin, jos olet kokenut Access-kehittäjä.

 • Määritä tietokantasi tarkoitus    Muodosta selkeä suunnitelma, jotta voit tehdä hyviä päätöksiä suunnitteluvaiheessa.

 • Etsi ja järjestä tarvittavat tiedot    Et voi käyttää linkitettyjä taulukkoja verkkotietokannassa. Kaikki käytettävät tiedot, jotka eivät ole peräisin tietokannasta, on tuotava ennen julkaisemista. Jos etsit tarvittavat tiedot valmiiksi ennen julkaisemista, voit välttää rakenteen ja suunnitelman muokkaukset odottamattomien tietohaasteiden vuoksi.

 • Määritä julkaisuun käytettävä SharePoint-sivusto    Et voi julkaista ollenkaan ilman SharePointia. Jos haluat testata ratkaisuasi selaimessa samalla, kun suunnittelet sitä (tämä onkin suositeltavaa), sinun on ensin julkaistava ratkaisusi.

 • Suojauksen suunnittelu    Voit hyödyntää SharePointin suojausominaisuuksia verkkotietokannan käytön valvonnassa. Suunnittele suojaus hyvissä ajoin, jotta voit sulauttaa sen tietokantaasi.

Verkkotietokantojen ja tavallisten tietokantojen suunnittelun ja rakenteen erot

Jotkin tavallisten tietokantojen ominaisuudet eivät ole käytettävissä Access Servicesissä. Tilalla on kuitenkin uusia ominaisuuksia, joita voi käyttää monissa vastaavissa käyttötilanteissa.

Seuraavassa taulukossa luetellaan vain tavallisissa tietokannoissa käytettävissä olevat ominaisuudet. Lisäksi taulukossa luetellaan uudet ominaisuudet, jotka tukevat samoja käyttötilanteita.

Skenaario

Vain tavallisessa tietokannassa käytettävissä oleva ominaisuus

Uusi ominaisuus

Tietokantaobjektien suunnittelu

Rakennenäkymä

Parannettu taulukkonäkymä: asettelunäkymä

Yhteenvetotietojen, kuten summien, keskiarvojen ja ryhmien, tarkistaminen

Ryhmäfunktiot

Tietomakrot: ryhmäfunktiot raporteissa

Ohjelmointitapahtumat

VBA

Makrot ja tietomakrot: uusi makrojen suunnitteluympäristö IntelliSensellä

Tietokantaobjekteihin siirtyminen

Siirtymisruutu: valikkonäytöt

Siirtymisohjausobjekti tai muu lomake-elementti

Tärkeää: Voit luoda verkkotietokantaan useita asiakasobjekteja, mutta et voi käyttää niitä selaimessa. Objektit kuuluvat kuitenkin verkkotietokantaan, ja niitä voi käyttää Access 2010:llä pöytätietokoneessa. Käyttäjät voivat avata verkkotietokannan Accessissa ja käyttää sitten asiakasobjekteja. Näin tietokanta pystytään jakamaan tehokkaasti ja samalla voidaan hyödyntää yhteiskäyttömahdollisuuksia Internetin kautta. SharePoint ratkaisee mahdolliset samanaikaiseen käsittelyyn liittyvät ongelmat.

Vain tavallisissa tietokannoissa käytettävissä olevat ominaisuudet, joille Access Servicesissä ei ole vastaavaa ratkaisua

Huomautus: Tämä luettelo ei ole kaikenkattava.

 • Yhdistämiskyselyt

 • Ristiintaulukointikyselyt

 • Lomakkeiden päällekkäiset ohjausobjektit

 • Taulukoiden yhteydet

 • Ehdollinen muotoilu

 • Erilaiset makrotoiminnot ja -lausekkeet

Mallien käyttäminen

Kun olet päättänyt, mitä sovelluksen tulee tehdä, kannattaa miettiä, soveltuuko siihen tietokantamalli. Tietokantamallit ovat valmiiksi määritettyjä sovelluksia, joita voit käyttää sellaisinaan tai muokata tarpeidesi mukaan.

Voit tutustua käytettävissä olevat mallit Uusi-välilehden Backstage-näkymässä. Lisätietoja mallien mukana toimitettavista Access 2010, on artikkelissa Access-mallin valitseminen ja luominen.

Aloittaminen käyttämällä tyhjää verkkotietokantaa

 • Valitse Tiedosto-välilehdessä Uusi.

  Backstage-näkymän Uusi-välilehti

Tiedosto-välilehti avaa Backstage-näkymän. Se on Access-käyttöliittymän uusi osa, josta löydät koko tietokantaa koskevat komennot, kuten Julkaise SharePointiin -komennon.

Backstage-näkymän Uusi-välilehti sisältää komennot tietokannan luomiseen.

Backstage-näkymän Uusi-välilehden toiminnot

1. Valitse Käytettävissä olevat mallit -kohdassa Tyhjä WWW-tietokanta.

2. Tarkista Tiedostonimi-ruudussa oleva ehdotettu tietokantatiedoston nimi ja sen alla ilmoitettu sijainti. Voit vaihtaa nimeä kirjoittamalla uuden nimen Tiedostonimi-ruutuun.

3. Jos haluat vaihtaa tiedostopolkua, napsauta Tiedostonimi-ruudun vieressä olevaa kansiokuvaketta ja siirry sitten sijaintiin, johon haluat tallentaa tietokannan.

4. Valitse Luo. Näyttöön avautuu uuden verkkotietokannan uusi tyhjä taulukko.

Verkkotaulukon suunnittelu

Voit suunnitella verkkotaulukoita taulukkonäkymässä.

Kun luot tyhjän verkkotietokannan ensimmäisen kerran, Access luo uuden taulukon ja avaa sen taulukkonäkymässä. Kentät-välilehden ja Taulukko-välilehden komennoilla voit lisätä kenttiä, indekseja, kelpoisuussääntöjä ja tietomakroja– uuden ominaisuuden, jonka avulla voit muuttaa tietoja tapahtumien perusteella.

Kun muokkaat ja käytät uutta taulukkoa, haluat luultavasti luoda lisää taulukoita.

Uuden verkkotaulukon luominen

Kun verkkotietokanta on avattuna, tee näin:

 • Valitse Luo-välilehden Taulukot-ryhmässä Taulukko.

Kun luot uuden taulukon, siinä on yksi kenttä: Laskurin tunnus -kenttä. Voit lisätä taulukkoon uusia kenttiä, joihin tallennetaan taulukon aiheen vaatimat tiedot. Voit esimerkiksi luoda kentän, joka tallentaa päivämäärän, jolloin aloitat jonkin kohteen seurannan.

Kentän lisääminen kenttävalikoimasta

Voit valita taulukkoon lisättävän kentän kenttävalikoimasta, joka sisältää useita erilaisia valmiiksi muotoiltuja kenttiä.

 • Valitse Kentät-välilehden Lisää ja poista ‑ryhmässä haluamasi kentän tyyppi.

Kentän lisääminen taulukkoa napsauttamalla

 1. Kun taulukko on avattuna, valitse Lisää napsauttamalla ja valitse sitten kenttätyyppi.

 2. Anna kentälle sen sisältöä kuvaava nimi.

  Vihje: Jos haluat muuttaa olemassa olevan kentän nimeä, kaksoisnapsauta sen nimeä.

 3. Toista tämä kaikissa kentissä, jotka luot.

Kentän ominaisuuksien muokkaaminen

Muotoilut ja ominaisuudet määrittävät kentän toiminnan, esimerkiksi siihen tallennettavien tietojen tyypin. Voit muuttaa näitä asetuksia niin, että kenttä toimii haluamallasi tavalla.

 1. Valitse kenttä, jonka ominaisuuksia ja muotoilua haluat muokata.

 2. Valitse valintanauhan Kentät-välilehti.

 3. Muokkaa asetuksia Muotoilu- ja Ominaisuudet-ryhmien komennoilla.

Lasketun kentän lisääminen

Voit lisätä kentän, joka näyttää saman taulukon muista tiedoista lasketun arvon. Muiden taulukoiden tietoja ei voi käyttää laskettujen tietojen lähteenä. Lasketut kentät eivät tue joitain lausekkeita.

 1. Kun taulukko on auki, valitse Lisää napsauttamalla.

 2. Valitse Laskettu kenttä ja valitse sitten kentälle haluamasi tietotyyppi.

  Lausekkeenmuodostin avautuu.

 3. Lausekkeen muodostimella voit luoda kentälle haluamasi laskentakaavan. Muista, että voit käyttää tietolähteinä ainoastaan saman taulukon muita kenttiä. Lisätietoja lausekkeenmuodostimen käytöstä on artikkelissa Lausekkeenmuodostimen käyttö.

Tietojen kelpoisuussääntöjen määrittäminen

Voit käyttää lauseketta useimpien kenttien syötteen vahvistamiseen. Voit käyttää lauseketta myös taulukon syötteen vahvistamiseen, mikä voi olla hyödyllistä, jos haluat vahvistaa sellaisen kentän syötteen, joka ei tue kelpoisuuden tarkistamista, tai jos haluat vahvistaa kentän syötteen taulukon muiden kenttien arvon perusteella. Lisätietoja kelpoisuuden tarkistamisen tarkistuksesta on artikkelissa Tietojen syöttämisen rajoittaminen kelpoisuussäännön avulla.

Voit myös määrittää viestin, joka näytetään, kun tietojen kelpoisuussääntö estää tietojen lisäämisen kenttään. Tätä sanomaa kutsutaan kelpoisuuden tarkistussanomaksi.

Kentän kelpoisuussäännön ja kelpoisuuden tarkistussanoman määrittäminen

 1. Napsauta kenttää, johon haluat lisätä kelpoisuussäännön.

 2. Valitse valintanauhan Kentät-välilehti.

 3. Valitse Kentän kelpoisuus -ryhmässä Kelpoisuuden tarkistaminen ja valitse sitten Kentän kelpoisuussääntö.

  Lausekkeenmuodostin avautuu.

 4. Voit luoda kelpoisuussäännön lausekkeen muodostimella. Lisätietoja lausekkeen muodostimen käyttämisestä on artikkelissa Lausekkeenmuodostimen käyttö.

 5. Valitse Kentän kelpoisuus -ryhmässä kelpoisuuden tarkistaminen ja valitse sitten Kentän kelpoisuuden tarkistussanoma.

 6. Kirjoita viesti, joka näytetään, kun kenttään annettavat tiedot eivät ole kelvollisia, ja valitse sitten OK.

Tietueen kelpoisuussäännön ja kelpoisuuden tarkistussanoman määrittäminen

Tietueen kelpoisuussäännöillä voit estää päällekkäiset tietueet. Niillä voit myös määrittää, että tietyt tietueen tiedot pitävät paikkansa, eli että tietyt ehdot täyttyvät (esimerkiksi se, että alkamispäivämäärä on tietyn päivämäärän jälkeen ja ennen lopetuspäivämäärää).

 1. Avaa kenttä, johon haluat lisätä kelpoisuussäännön.

 2. Valitse valintanauhan Kentät-välilehti.

 3. Valitse Kentän kelpoisuus -ryhmässä Kelpoisuuden tarkistaminen ja valitse sitten Tietueen kelpoisuussääntö.

  Lausekkeenmuodostin avautuu.

 4. Voit luoda kelpoisuussäännön lausekkeen muodostimella. Lisätietoja lausekkeen muodostimen käyttämisestä on artikkelissa Lausekkeenmuodostimen käyttö.

 5. Valitse Kentän kelpoisuus -ryhmässä Kelpoisuuden tarkistaminen ja valitse sitten Tietueen kelpoisuuden tarkistussanoma.

 6. Kirjoita viesti, joka näytetään, kun kenttään annettavat tiedot eivät ole kelvollisia, ja valitse sitten OK.

Yhteyden luominen kahden verkkotaulukon välille

Jos haluat luoda yhteyden verkkotietokantaan, luo hakukenttä ohjatun hakukentän luomisen avulla. Hakukenttä siirtyy taulukkoon, joka on yhteyden monta-puolella, ja osoittaa taulukkoon, joka on yhteyden yksi-puolella.

Hakukentän luominen taulukkonäkymässä

 1. Avaa yhteyden monta-puolella haluamasi taulukko.

 2. Napsauta Lisää napsauttamalla -kohdan vieressä olevaa nuolta ja valitse sitten Haku ja suhde.

 3. Luo hakukenttä ohjatun hakutoiminnon ohjeiden mukaisesti.

Hakukentän muokkaaminen taulukkonäkymässä

 1. Avaa taulukko, joka sisältää muokattavan hakukentän.

 2. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Valitse Kentät-välilehden Ominaisuudet-ryhmässä Muokkaa hakukenttiä.

  • Napsauta hakukenttää hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Muokkaa hakukenttiä.

 3. Toimi ohjatun hakutoiminnon ohjeiden mukaisesti.

Tietojen eheyden säilyttäminen tietomakroilla

Tietomakroilla voit ottaa käyttöön johdannaispoistoja ja -päivityksiä. Voit luoda tietoja muokkaavia upotettuja makroja Taulukko-välilehden komennoilla. Seuraavassa videossa esitellään perustoiminnot.

Selaimesi ei tue videotoimintoa.

Lisätietoja tietomakrojen luomisesta on artikkelissa Tietomakron luominen.

Verkkokyselyn luominen

Voit käyttää kyselyitä lomakkeiden ja raporttien tietolähteenä. Kyselyt suoritetaan palvelimessa, mikä pienentää verkkoliikennettä.

Oletetaan, että käytät verkkotietokantaa hyväntekeväisyyslahjoitusten seuraamiseen. Haluat nähdä, ketkä ovat lahjoittaneet rahaa, kun tapahtuma on käynnissä. Tässä tapauksessa voit käyttää kyselyä: sillä voit valita tiedot ja valmistella ne lomakkeissa ja raporteissa käytettäväksi.

Huomautus: Tässä esimerkissä käytetään hyväntekeväisyyslahjoitusten mallia. Jos luot tietokannan vastaavalla hyväntekeväisyyslahjoitusten tietokannan mallilla, voit noudattaa tässä mainittuja ohjeita.

 1. Valitse Luo-välilehden Kyselyt-ryhmässä Kysely.

 2. Kaksoisnapsauta Näytä taulukko -valintaikkunassa kutakin taulukkoa, jonka haluat sisällyttää mukaan. Valitse sitten Sulje.

  Kaksoisnapsauta tässä esimerkissä Constituents-, Donations-, Events- ja EventAttendees-taulukkoa.

 3. Luo tarvittavat liitokset vetämällä kenttiä objektista toiseen kyselyn rakenneikkunassa.

  Vedä tässä esimerkissä ID-kenttä Donations-kohdan Constituents-kentästä DonorConstituentID-kenttään ja vedä sitten Donations-kohdan DonorConstituentID-kenttä EventAttendees-kohdan ConstituentID-kenttään.

 4. Lisää kentät, joita haluat käyttää. Voit vetää kentät ruudukkoon tai voit lisätä kentät kaksoisnapsauttamalla niitä.

  Lisää tässä esimerkissä Events-taulukon Event-kenttä, Donations-taulukon DonationDate-kenttä ja Constituent-taulukon Greeting-, FirstName- ja LastName-kentät.

 5. Valitse ehdot, joita haluat käyttää.

  Tässä esimerkissä rajoitetaan DonationDate-kentän arvoa siten, että sen arvon on oltava tapahtuman StartDate- ja EndDate-arvojen väliltä. Kirjoita kyselyn rakenneruudukon DonationDate-kohdan Ehdot-riville >=[Aloituspäivä] ja <=[Päättymispäivä].

Verkkolomakkeen luominen

Lomakkeet ovat tärkein tapa lisätä ja muokata tietoja verkkotietokannassa, ja ne ovat hyödyllisiä myös tietojen tarkistamiseen. Lomakkeet suoritetaan selaimessa, mikä auttaa optimoimaan suorituskykyä. Kun avaat lomakkeen, selain noutaa tarvittavat tiedot SharePoint-palvelimesta. Voit suodattaa ja lajitella lomakkeen tietoja hakematta tietoja palvelimesta uudelleen.

Vihje: Voit taata parhaan suorituskyvyn, kun rajoitat päälomakkeiden ja -raporttien noutamien tietueiden määrää.

 1. Valitse tietolähteenä käytettävä taulukko tai kysely.

  Huomautus: Jos haluat luoda sitomattoman lomakkeen, ohita tämä vaihe.

 2. Napsauta Luo-välilehden Lomakkeet-ryhmässä jotain seuraavista painikkeista:

  • Lomake    Luo yksinkertainen lomake, joka näyttää yhden tietueen kerrallaan tietolähteeksi valitsemasi objektin avulla.

   Huomautus: Jos luot sitomattoman lomakkeen, tämä painike ei ole käytettävissä.

  • Useita kohteita    Luo lomake, joka näyttää useita tietueita kerrallaan tietolähteeksi valitsemasi objektin avulla.

   Huomautus: Jos luot sitomattoman lomakkeen, tämä painike ei ole käytettävissä.

  • Tyhjä lomake    Tällä painikkeella voit luoda tyhjän lomakkeen.

  • Taulukko    Voit luoda lomakkeen, joka näyttää ja toimii taulukkonäkymänä, käyttämällä tietolähteeksi valitsemaasi objektia.

   Huomautus: Jos luot sitomattoman lomakkeen, tämä painike ei ole käytettävissä.

Verkkoraportin luominen

Raportit ovat pääasiallinen tapa verkkotietokannan tarkasteluun ja tulostamiseen. Raportit suoritetaan selaimessa, mikä parantaa suorituskykyä. Kun avaat raportin, selain hakee tarvittavat tiedot SharePoint-palvelimesta. Voit suodattaa ja lajitella raportin tietoja hakematta tietoja palvelimelta uudelleen.

Vihje: Voit taata parhaan suorituskyvyn, kun rajoitat päälomakkeiden ja -raporttien noutamien tietueiden määrää.

 1. Valitse tietolähteenä käytettävä taulukko tai kysely.

 2. Napsauta Luo-välilehden Raportit-ryhmässä jotain seuraavista painikkeista:

  • Raportti    Tällä painikkeella voit luoda perusraportin, joka käyttää tietolähteeksi valitsemaasi objektia.

  • Tyhjä raportti    Tällä painikkeella voit luoda tyhjän raportin.

Siirtymislomakkeen luominen ja sen määrittäminen käynnistettäessä näytettäväksi oletuslomakkeeksi

Käyttäjät tarvitsevat tavan liikkua sovelluksessa. Muista, että siirtymisruutua ei voi käyttää selaimessa. Jotta käyttäjät voisivat käyttää tietokantaobjekteja, heille on annettava siihen keinot. Voit luoda siirtymislomakkeen ja määrittää, että se näytetään aina, kun käyttäjä avaa sovelluksen selaimessa. Jos et määritä sovelluksen käynnistämisen yhteydessä näytettävää lomaketta, lomake ei avaudu näyttöön ja sovelluksen käyttäminen on vaikeaa.

Vihje: Siirtymislomake kannattaa ehkä luoda vasta lopuksi, jotta voit lisätä kaikki objektit siihen jo luomisen yhteydessä.

 1. Valitse valintanauhassa Luo-välilehti.

 2. Valitse Lomakkeet-ryhmässä Siirtyminen ja valitse sitten luettelosta haluamasi siirtymisasettelu.

 3. Voit lisätä kohteita vetämällä niitä siirtymisruudusta siirtymisohjausobjektiin.

  Huomautus: Voit lisätä siirtymisohjausobjektiin vain lomakkeita ja raportteja.

 4. Lisää muut haluamasi ohjausobjektit siirtymislomakkeeseen. Jos esimerkiksi haluat tarjota haun kaikista lomakkeista, voit lisätä hakuohjausobjektin siirtymislomakkeeseen.

Siirtymislomakkeen määrittäminen oletusarvoisesti näytettäväksi verkkolomakkeeksi

 1. Valitse Tiedosto-välilehden Ohje-kohdassa Asetukset.

 2. Valitse Accessin asetukset -valintaikkunassa Nykyinen tietokanta.

 3. Valitse Sovelluksen asetukset -kohdassa verkkonäyttölomake. Valitse sitten luettelosta haluamasi lomake.

  Huomautus:  Sinun ei tarvitse valita verkkonäyttölomakkeeksi siirtymislomakettasi. Voit valita minkä tahansa verkkolomakkeen.

Sivun alkuun

Sovelluksen muutosten julkaiseminen ja synkronoiminen

Verkkotietokannan julkaiseminen

Voit katsoa toimintaohjeet Yleistä-osan videosta.

 1. Valitse Tiedosto-välilehdessä Tallenna ja julkaise ja valitse sitten Julkaise Access Servicesiin.

 2. Valitse Suorita yhteensopivuuden tarkistaminen.
  Suorita yhteensopivuuden tarkistaminen Accessin Backstage-näkymässä
  Yhteensopivuuden tarkistamisen avulla voit varmistaa, että tietokanta julkaistaan oikein. Jos se havaitsee virheitä, ne kannattaa korjata ennen julkaisemista.

  Huomautus:  Access tallentaa kaikki havaitsemansa virheet taulukkoon nimeltä WWW-yhteensopivuusongelmat. Taulukon jokaisella rivillä on linkki vianmääritystietoihin.

 3. Toimi Julkaise Access Servicesiin -kohdassa seuraavasti:

  • Kirjoita Palvelimen URL-osoite -ruutuun sen SharePoint-palvelimen verkko-osoite, jossa tietokanta julkaistaan. Esimerkki: http://Contoso/.

  • Kirjoita Sivuston nimi -ruutuun verkkotietokannan nimi. Tämä nimi lisätään Palvelimen URL-osoite -ruudussa määritettyyn polkuun, jolloin saadaan sovelluksen URL-osoite. Jos esimerkiksi palvelimen URL-osoite on http://Contoso/ ja sivuston nimi on Asiakaspalvelu, URL-osoite on http://Contoso/Asiakaspalvelu.

 4. Valitse Julkaise kohteeseen Access Services.

Verkkotietokannan synkronoiminen

Kun olet tehnyt muutoksia tietokannan rakenteeseen tai vienyt sen offline-tilaan, haluat luultavasti myöhemmin synkronoida tietokannan. Synkronointi ratkaisee ristiriidat tietokoneessasi olevan tietokantaversion ja SharePoint-sivuston tietokantaversion välillä.

Voit katsoa toimintaohjeet Yleistä-osan videosta.

 1. Avaa verkkotietokanta Accessissa ja tee haluamasi muutokset rakenteeseen.

 2. Kun olet valmis, valitse Tiedosto-välilehdessä Synkronoi kaikki .
  Synkronoi kaikki -painike Accessin Backstage-näkymässä

Sivun alkuun

Tarvitsetko lisäohjeita?

Haluatko lisää vaihtoehtoja?

Tutustu tilausetuihin, selaa harjoituskursseja, opi suojaamaan laitteesi ja paljon muuta.

Osallistumalla yhteisöihin voit kysyä kysymyksiä ja vastata niihin, antaa palautetta sekä kuulla lisää asiantuntijoilta, joilla on runsaasti tietoa.

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kuinka tyytyväinen olet käännöksen laatuun?
Mikä vaikutti kokemukseesi?
Kun valitset Lähetä, palautettasi käytetään Microsoftin tuotteiden ja palveluiden parantamiseen. IT-järjestelmänvalvojasi voi kerätä nämä tiedot. Tietosuojatiedot.

Kiitos palautteesta!

×