Kaavion akselien ulkoasun muuttaminen

Useimmissa kaaviotyypeissä kaavion akselit saa näkyviin tai ne voi piilottaa. Kaavion tietojen analysointia voi myös helpottaa ulkoasua muuttamalla.

Tärkeää: Tässä artikkelissa EI käsitellä kaavion akseleiden asteikon muuttamista. Asteikon muuttamista käsitellään seuraavassa:

Lisätietoja akseleista

Kaavioissa on tavallisesti kaksi akselia, joita käyttämällä mitataan ja luokitellaan tietoja: pystyakseli (jota kutsutaan myös arvo- tai y-akseliksi) ja vaaka-akseli (jota kutsutaan myös luokka- tai x-akseliksi). Kolmiulotteisissa pylväs-, kartio- tai pyramidikaavioissa on kolmaskin akseli, syvyysakseli (jota kutsutaan myös sarja- tai z-akseliksi), jolloin tiedot voidaan sijoittaa kaavioon myös syvyyssuunnassa. Säteittäisissä kaavioissa ei ole vaaka-akselia (luokat) ja ympyrä- sekä rengaskaavioissa ei ole lainkaan akseleita.

Kaavio, jossa on vaaka-, pysty- ja syvyysakseli

Kuvaselite 1 Pystyakseli (arvo)

Kuvaselite 2 Vaaka-akseli (luokka)

Kuvaselite 3 Syvyysakseli (sarjat)

Seuraavassa kerrotaan, miten voit kaavioita muokkaamalla lisätä vaikuttavuutta ja välittää paremmin tietoa. Lisätietoja akseleista ja niiden käytöstä saat artikkelista Lisätietoja akseleista.

Huomautus: Seuraavat ohjeet koskevat Office 2013 ja uudempia versioita. Etsitkö Office 2010-vaiheita?

Akselien näyttäminen tai piilottaminen

 1. Napsauta jotakin kohtaa kaaviossa, jonka akselit haluat näyttää tai piilottaa.

  Kaaviotyökalut tulevat näyttöön (Rakenne- ja Muotoilu-välilehdet).

 2. Napsauta Rakenne-välilehdessä Lisää kaavion osat -kohdan vieressä olevaa alanuolta ja vie sitten osoitin Akselit-kohdan päälle esiin tulevassa valikossa.

  Lisää elementti -osa, jossa Akselit on korostettuna

 3. Napsauta akselityyppiä, jonka haluat näyttää tai piilottaa.

Jakoviivojen ja otsikoiden säätäminen

 1. Napsauta sitä kaavion akselia, jonka jakomerkkejä ja otsikoita haluat muuttaa, tai valitse akselin kaavion osaluettelosta seuraavasti:

  1. Napsauta missä tahansa kaaviossa.

   Tämä tuo näkyviin Kaaviotyökalut, ja lisää Rakenne- ja Muotoile-välilehdet.

  2. Napsauta Muotoilu-välilehden Nykyinen valinta -ryhmässä Kaavion osat -ruudun nuolta ja napsauta sitten akselia, jonka haluat valita.

   Nykyinen valinta, jossa vaaka-akseli valittuna

 2. Valitse Muotoile-välilehden Nykyinen valinta -ryhmässä Muotoile valinta.

 3. Tee Akselin asetukset -ruudun Jakoviivat-kohdassa jokin tai jotkin seuraavista:

  1. Jos haluat muuttaa pääjakoviivojen näyttötapaa, valitse haluamasi jakoviivan sijainti Pääjakoviiva-ruudusta.

   Muotoile akseli -paneelin Jakoviivat ja otsikot -osa

  2. Jos haluat muuttaa apujakoviivojen näyttötapaa, valitse haluamasi jakoviivan sijainti avattavasta Apujakoviiva-luettelosta.

  3. Jos haluat muuttaa otsikoiden sijaintia, valitse haluamasi vaihtoehto Otsikot-kohdasta.

   Vihje    Jos haluat piilottaa jakoviivat tai jakoviivojen otsikot, valitse Akselin otsikot -kohdasta Ei mitään.

   Jakoviivojen piilottaminen määrittämällä otsikon sijainniksi Ei mitään

  Muotoile akseli -paneeli

Otsikoiden tai jakoviivojen välissä olevien luokkien määrän muuttaminen

 1. Valitse kaaviosta se vaaka-akseli (luokat), jota haluat muuttaa, tai valitse akseli kaavion osaluettelosta seuraavasti:

  1. Napsauta mitä tahansa kaavion kohtaa.

   Kaaviotyökalut tulevat näyttöön (Rakenne-, Asettelu- ja Muotoilu-välilehdet).

  2. Napsauta Muotoilu-välilehden Nykyinen valinta -ryhmässä Kaavion osat -ruudun nuolta ja napsauta sitten akselia, jonka haluat valita.

   Nykyinen valinta, jossa vaaka-akseli valittuna

 2. Valitse Muotoile-välilehden Nykyinen valinta -ryhmässä Muotoile valinta.

 3. Akselin asetukset -kohdassa voit tehdä toisen tai molemmat seuraavista:

  1. Kun haluat muuttaa akselin otsikoiden väliä, valitse Otsikoiden väli -kohdassa Määritä välien yksikkö ja kirjoita ruutuun luku.

   Akselivälit ja etäisyys

   Vihje    Kirjoita 1, jos haluat näkyviin jokaisen luokan otsikon, 2, jos haluat näkyviin joka toisen luokan otsikon, 3, jos haluat näkyviin joka kolmannen luokan otsikon ja niin edelleen.

  2. Jos haluat muuttaa akselin otsikoiden sijaintia, kirjoita haluamasi luku Otsikon etäisyys akselista -ruutuun.

   Vihje    Kirjoita pienempi luku, jos haluat sijoittaa otsikot lähemmäksi akselia. Kirjoita suurempi luku, jos haluat otsikot kauemmaksi akselista.

Otsikoiden tasauksen tai suunnan muuttaminen

Voit muuttaa sekä vaaka-akselin (luokat) että pystyakselin (arvot) otsikoiden tasausta. Jos kaaviossa on monitasoiset luokkaotsikot, voit muuttaa kaikkien tasojen otsikoiden tasausta. Voit myös muuttaa vaaka-akselin (luokat) otsikkotasojen välistä etäisyyttä.

 1. Napsauta sitä kaavion akselia, jonka otsikot haluat tasata eri tavalla, tai valitse akselin kaavion osaluettelosta seuraavasti:

  1. Napsauta missä tahansa kaaviossa.

   Tämä tuo näkyviin Kaaviotyökalut, ja lisää Rakenne- ja Muotoile-välilehdet.

  2. Napsauta Muotoilu-välilehden Nykyinen valinta -ryhmässä Kaavion osat -ruudun nuolta ja napsauta sitten akselia, jonka haluat valita.

   Nykyinen valinta, jossa vaaka-akseli valittuna

 2. Valitse Muotoile-välilehden Nykyinen valinta -ryhmässä Muotoile valinta.

 3. Valitse Muotoile akseli -valintaikkunassa Tekstiasetukset.

 4. Määritä Tekstiruutu-kohdassa haluamasi asetukset:

  1. Valitse Pystytasaus-ruudusta haluamasi vaihtoehto.

  2. Valitse Tekstin suunta -ruudussa haluamasi vaihtoehto.

  3. Valitse Mukautettu kulma -ruudussa haluamasi vaihtoehto.

Vihje    Voit myös muuttaa akseliotsikoiden vaakasuuntaista tasausta napsauttamalla akselia ja valitsemalla sitten Aloitus-välilehden työkalurivissäTasaa vasemmalle Painikkeen kuva , Keskitä Painikkeen kuva tai Tasaa oikealle Painikkeen kuva .

Luokkaotsikoiden tekstin muuttaminen

Voit muuttaa luokkaotsikoiden tekstiä laskentataulukossa tai suoraan kaaviossa.

Luokkaotsikon tekstin muuttaminen laskentataulukossa

 1. Napsauta muutettavan otsikon nimen sisältävää solua laskentataulukossa.

 2. Kirjoita uusi nimi ja paina sitten ENTER-näppäintä.

Huomautus    Laskentataulukkoon tekemäsi muutokset päivittyvät automaattisesti kaavioon.

Otsikon tekstin muuttaminen kaaviossa

 1. Napsauta kaavion vaaka-akselia tai valitse akseli kaavion osaluettelosta seuraavasti:

  1. Napsauta missä tahansa kaaviossa.

   Tämä tuo näkyviin Kaaviotyökalut, ja lisää Rakenne- ja Muotoile-välilehdet.

  2. Napsauta Muotoilu-välilehden Nykyinen valinta -ryhmässä Kaavion osat -ruudun nuolta ja napsauta sitten vaaka-akselia (luokka).

   Nykyinen valinta, jossa vaaka-akseli valittuna

 2. Valitse Rakenne-välilehden Tiedot-ryhmästä Valitse tiedot.

  Excelin valintanauhan kuva

 3. Valitse Tietolähteen valitseminen -valintaikkunan Vaaka-akselin (luokka) otsikot -kohdasta Muokkaa.

 4. Tee Akselin otsikkoalue -ruudussa jompikumpi seuraavista:

  1. Määritä laskentataulukon alue, jota haluat käyttää luokka-akselin otsikoina.

  2. Kirjoita käytettävät otsikot pilkulla erotettuina (esimerkiksi Osasto A, Osasto B, Osasto C).

   Huomautus    Jos kirjoitat otsikkotekstin Akselin otsikkoalue -ruutuun, luokka-akselin otsikon tekstin ja laskentataulukon solun välinen linkki katkeaa.

 5. Valitse OK.

Otsikoiden tekstin ja lukujen ulkoasun muuttaminen

Voit muuttaa luokka-akselin otsikoiden tekstin tai arvoakselin lukujen muodon.

Tekstin muotoileminen

 1. Napsauta kaaviossa hiiren kakkospainikkeella akselia, joka sisältää muotoiltavat otsikot.

 2. Valitse haluamasi muotoiluvalinnat Aloitus-välilehden työkalurivistä.

Vihje    Voit myös valita otsikot sisältävän akselin ja käyttää sitten Aloitus-välilehden Fontti-ryhmän muotoilupainikkeita.

Lukujen muotoileminen

 1. Napsauta kaavion akselia, jossa näkyvät luvut haluat muotoilla, tai valitse akselin kaavion osaluettelosta seuraavasti:

  • Napsauta mitä tahansa kaavion kohtaa.

   Tämä tuo näkyviin Kaaviotyökalut, ja lisää Rakenne- ja Muotoile-välilehdet.

  • Napsauta Muotoilu-välilehden Nykyinen valinta -ryhmässä Kaavion osat -ruudun nuolta ja napsauta sitten akselia, jonka haluat valita.

   Nykyinen valinta, jossa vaaka-akseli valittuna

 2. Valitse Muotoile-välilehden Nykyinen valinta -ryhmässä Muotoile valinta.

 3. Valitse Akselin asetukset -kohdassa Luku ja valitse haluamasi lukumuotoilu Luokka-ruudusta.

  Vihje    Jos valitsemasi lukumuotoilu käyttää desimaaleja, voit määrittää niiden määrän Desimaalipaikat-ruudussa.

 4. Jos haluat säilyttää lukujen ja laskentataulukon solujen välisen linkin, valitse Linkitetty lähteeseen -valintaruutu.

Akselin asetukset -kohdan Lukumuotoilu-osa

Huomautus    Ennen kuin muotoilet lukuja prosenteiksi, varmista, että kaavion luvut on laskettu prosentteina lähdetiedoissa ja että ne näkyvät desimaalimuodossa. Prosenttiluvut lasketaan laskentataulukossa seuraavalla kaavalla: määrä/kokonaismäärä = prosenttiluku. Jos esimerkiksi lasket 10 / 100 = 0,1 ja muotoilet sitten luvun 0,1 prosenttiluvuksi, luku näkyy muodossa 10 %.

Kaavion akselien ulkoasun muuttaminen Office 2010-sovelluksessa

 1. Napsauta jotakin kohtaa kaaviossa, jonka akselit haluat näyttää tai piilottaa.

  Kaaviotyökalut tulevat näyttöön (Rakenne-, Asettelu- ja Muotoilu-välilehdet).

 2. Valitse Asettelu-välilehden Akselit-ryhmästä Akselit.

  Valintanauhan kuva

 3. Napsauta akselityyppiä, jonka haluat saada näkyviin tai jonka haluat piilottaa, ja valitse sitten haluamasi vaihtoehdot.

 1. Napsauta sitä kaavion akselia, jonka jakomerkkejä ja otsikoita haluat muuttaa, tai valitse akselin kaavion osaluettelosta seuraavasti:

  1. Napsauta mitä tahansa kaavion kohtaa.

   Kaaviotyökalut tulevat näyttöön (Rakenne-, Asettelu- ja Muotoilu-välilehdet).

  2. Napsauta Muotoilu-välilehden Nykyinen valinta -ryhmässä Kaavion osat -ruudun nuolta ja napsauta sitten akselia, jonka haluat valita.

   Valintanauhan kuva

 2. Valitse Muotoile-välilehden Nykyinen valinta -ryhmässä Muotoile valinta.

 3. Akselin asetukset -kohdassa voi tehdä seuraavia asioita:

  1. Jos haluat muuttaa pääjakoviivojen näyttötapaa, valitse haluamasi jakoviivan sijainti Pääjakoviiva-ruudusta.

  2. Jos haluat muuttaa apujakoviivojen näyttötapaa, valitse haluamasi jakoviivan sijainti avattavasta Apujakoviiva-luettelosta.

  3. Jos haluat muuttaa otsikoiden sijaintia, valitse haluamasi vaihtoehto Akselin otsikot -ruudusta.

   Vihje    Jos haluat piilottaa jakoviivat tai jakoviivojen otsikot, valitse Akselin otsikot -kohdasta Ei mitään.

 1. Valitse kaaviosta se vaaka-akseli (luokat), jota haluat muuttaa, tai valitse akseli kaavion osaluettelosta seuraavasti:

  1. Napsauta mitä tahansa kaavion kohtaa.

   Kaaviotyökalut tulevat näyttöön (Rakenne-, Asettelu- ja Muotoilu-välilehdet).

  2. Napsauta Muotoilu-välilehden Nykyinen valinta -ryhmässä Kaavion osat -ruudun nuolta ja napsauta sitten akselia, jonka haluat valita.

   Valintanauhan kuva

 2. Valitse Muotoile-välilehden Nykyinen valinta -ryhmässä Muotoile valinta.

 3. Akselin asetukset -kohdassa voit tehdä toisen tai molemmat seuraavista:

  1. Kun haluat muuttaa akselin otsikoiden väliä, valitse Otsikoiden väli -kohdassa Määritä välien yksikkö ja kirjoita ruutuun luku.

   Vihje    Kirjoita 1, jos haluat näkyviin jokaisen luokan otsikon, 2, jos haluat näkyviin joka toisen luokan otsikon, 3, jos haluat näkyviin joka kolmannen luokan otsikon ja niin edelleen.

  2. Jos haluat muuttaa akselin otsikoiden sijaintia, kirjoita haluamasi luku Otsikon etäisyys akselista -ruutuun.

   Vihje    Kirjoita pienempi luku, jos haluat sijoittaa otsikot lähemmäksi akselia. Kirjoita suurempi luku, jos haluat otsikot kauemmaksi akselista.

Voit muuttaa sekä vaaka-akselin (luokat) että pystyakselin (arvot) otsikoiden tasausta. Jos kaaviossa on monitasoiset luokkaotsikot, voit muuttaa kaikkien tasojen otsikoiden tasausta. Voit myös muuttaa vaaka-akselin (luokat) otsikkotasojen välistä etäisyyttä.

 1. Napsauta sitä kaavion akselia, jonka otsikot haluat tasata eri tavalla, tai valitse akselin kaavion osaluettelosta seuraavasti:

  1. Napsauta mitä tahansa kaavion kohtaa.

   Kaaviotyökalut tulevat näyttöön (Rakenne-, Asettelu- ja Muotoilu-välilehdet).

  2. Napsauta Muotoilu-välilehden Nykyinen valinta -ryhmässä Kaavion osat -ruudun nuolta ja napsauta sitten akselia, jonka haluat valita.

   Valintanauhan kuva

 2. Valitse Muotoile-välilehden Nykyinen valinta -ryhmässä Muotoile valinta.

 3. Valitse Muotoile akseli -valintaikkunassa Tasaus.

 4. Määritä Tekstin asettelu -kohdassa haluamasi asetukset:

  1. Valitse Pystytasaus-ruudusta haluamasi vaihtoehto.

  2. Valitse Tekstin suunta -ruudussa haluamasi vaihtoehto.

  3. Valitse Mukautettu kulma -ruudussa haluamasi vaihtoehto.

Vihje    Voit myös muuttaa akseliotsikoiden vaakasuuntaista tasausta napsauttamalla akselia hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla sitten Pikavalikoima-kohdassa Tasaa vasemmalle Painikkeen kuva , Keskitä Painikkeen kuva tai Tasaa oikealle Painikkeen kuva .

Voit muuttaa luokkaotsikoiden tekstiä laskentataulukossa tai suoraan kaaviossa.

Luokkaotsikon tekstin muuttaminen laskentataulukossa

 1. Napsauta muutettavan otsikon nimen sisältävää solua laskentataulukossa.

 2. Kirjoita uusi nimi ja paina sitten ENTER-näppäintä.

Huomautus    Laskentataulukkoon tekemäsi muutokset päivittyvät automaattisesti kaavioon.

Otsikon tekstin muuttaminen kaaviossa

 1. Napsauta kaavion vaaka-akselia tai valitse akseli kaavion osaluettelosta seuraavasti:

  1. Napsauta mitä tahansa kaavion kohtaa.

   Kaaviotyökalut tulevat näyttöön (Rakenne-, Asettelu- ja Muotoilu-välilehdet).

  2. Napsauta Muotoilu-välilehden Nykyinen valinta -ryhmässä Kaavion osat -ruudun nuolta ja napsauta sitten vaaka-akselia (luokka).

   Valintanauhan kuva

 2. Valitse Rakenne-välilehden Tiedot-ryhmästä Valitse tiedot.

  Excelin valintanauhan kuva

 3. Valitse Tietolähteen valitseminen -valintaikkunan Vaaka-akselin (luokka) otsikot -kohdasta Muokkaa.

 4. Tee Akselin otsikkoalue -ruudussa jompikumpi seuraavista:

  1. Määritä laskentataulukon alue, jota haluat käyttää luokka-akselin otsikoina.

   Vihje    Voit myös napsauttaa Kutista valintaikkuna -painiketta Tiivistys-painike ja valita sitten käytettävän alueen laskentataulukosta. Napsauta lopuksi Laajenna valintaikkuna -painiketta.

  2. Kirjoita käytettävät otsikot pilkulla erotettuina (esimerkiksi Osasto A, Osasto B, Osasto C).

   Huomautus    Jos kirjoitat otsikkotekstin Akselin otsikkoalue -ruutuun, luokka-akselin otsikon tekstin ja laskentataulukon solun välinen linkki katkeaa.

 5. Valitse OK.

Voit muuttaa luokka-akselin otsikoiden tekstin tai arvoakselin lukujen muodon.

Tekstin muotoileminen

 1. Napsauta kaaviossa hiiren kakkospainikkeella akselia, joka sisältää muotoiltavat otsikot.

 2. Valitse haluamasi muotoiluvalinnat pikavalikoimasta.

Vihje    Voit myös valita otsikot sisältävän akselin ja käyttää sitten Aloitus-välilehden Fontti-ryhmän muotoilupainikkeita.

Lukujen muotoileminen

 1. Napsauta kaavion akselia, jossa näkyvät luvut haluat muotoilla, tai valitse akselin kaavion osaluettelosta seuraavasti:

  • Napsauta mitä tahansa kaavion kohtaa.

   Kaaviotyökalut tulevat näyttöön (Rakenne-, Asettelu- ja Muotoilu-välilehdet).

  • Napsauta Muotoilu-välilehden Nykyinen valinta -ryhmässä Kaavion osat -ruudun nuolta ja napsauta sitten akselia, jonka haluat valita.

   Valintanauhan kuva

 2. Valitse Muotoile-välilehden Nykyinen valinta -ryhmässä Muotoile valinta.

 3. Valitse Luku ja valitse haluamasi lukumuotoilu Luokka-ruudusta.

  Vihje    Jos valitsemasi lukumuotoilu käyttää desimaaleja, voit määrittää niiden määrän Desimaalipaikat-ruudussa.

 4. Jos haluat säilyttää lukujen ja laskentataulukon solujen välisen linkin, valitse Linkitetty lähteeseen -valintaruutu.

Huomautus    Ennen kuin muotoilet lukuja prosenteiksi, varmista, että kaavion luvut on laskettu prosentteina lähdetiedoissa ja että ne näkyvät desimaalimuodossa. Prosenttiluvut lasketaan laskentataulukossa seuraavalla kaavalla: määrä/kokonaismäärä = prosenttiluku. Jos esimerkiksi lasket 10 / 100 = 0,1 ja muotoilet sitten luvun 0,1 prosenttiluvuksi, luku näkyy muodossa 10 %.

Jakoviivojen lisääminen akseliin

Akselin voi muotoilla näyttämään pää- ja apujakoviivoja määritetyin välein.

 1. Tämä vaihe koskee vain Word for Macia: Valitse Näytä -valikosta tulostus Asettelu.

 2. Napsauta kaaviota ja valitse sittenKaavion rakenne -välilehti.

 3. Valitse Lisää kaavion osa > Akselit > Lisää akselin asetuksia.

 4. Laajenna Muotoile akseli -ruudun Jakoviivat-kohta ja valitse sitten pää- ja apujakoviivojen asetukset.

  Kun olet lisännyt jakoviivat, voit muuttaa jakoviivojen väliä muuttamalla arvoa Jakoviivojen väli -ruudussa.

Lisätietoja akseleista

Akselit näkyvät eri kaaviolajeissa eri tavalla. Esimerkiksi piste- ja kuplakaavioissa numerot näkyvät sekä vaaka- että pystyakseleilla. Esimerkki tällaisesta on kaavio, jossa sademäärä näkyy ilmanpaineen mukaan. Molemmat suureet ovat numeerisia, ja arvopisteet näkyvät x- ja y-akseleilla numeeristen arvojensa mukaisesti. Arvoakseleita koskevia asetuksia on useita, kuten asteikon muuttaminen logaritmiseksi.

Muissa kaaviolajeissa, kuten pylväs-, viiva- ja aluekaavioissa, numeeriset arvot näkyvät vain pystyakselilla (arvot) ja ryhmien nimet näkyvät vaaka-akselilla. Esimerkki tällaisesta on kaavio, jossa sademäärä näkyy maantieteellisen sijainnin mukaan. Tässä esimerkissä maantieteelliset alueet ovat vaaka-akselilla (luokat) järjestettyjen tietojen luokkia. Maantieteellisten alueiden välit ovat samat, koska kyseessä on teksti eikä mitattavissa olevat arvot. Muista tämä ero, kun valitset kaaviolajin, koska arvo- ja luokka-akselien asetukset ovat erilaiset. Syvyysakseli (sarjat) on toinen luokka-akselin muoto.

Kun kaavio luodaan, oletusarvon mukaan jakoviivat ja otsikot ovat näkyvissä akseleilla. Voit muuttaa tapaa, jolla ne näkyvät, käyttämällä pää- ja apuviivoja sekä otsikoita. Jos haluat tehdä kaaviosta selkeämmän, voit näyttää vähemmän otsikoita tai jakoviivoja vaaka-akselilla määrittämällä, millaisin välein haluat luokkien otsikoiden näkyvän, tai määrittämällä, montako luokkaa haluat jakoviivojen välillä näkyvän.

Voit myös muuttaa otsikoiden tasausta ja suuntaa sekä muuttaa tai muotoilla niissä olevia tekstejä tai lukuja, esimerkiksi jos haluat näyttää luvun prosentteina.

Huomautus:  Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kerrotko meille, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset artikkelin englanninkieliseen versioon.

Katso myös

Kaavion toissijaisen akselin lisääminen tai poistaminen

Kaavion värin tai tyylin muuttaminen

Kaavion luominen alusta loppuun

Tarvitsetko lisäohjeita?

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×