Rahoitusfunktio NA laskee lainan tai sijoituksen nykyarvon, joka perustuu kiinteään korkoon. NA-funktiota voi käyttää laskettaessa säännöllisiä vakiomaksueriä (esimerkiksi asuntolainaa tai muuta lainaa varten) tai tulevaa arvoa, joka on sijoitustavoitteesi.

Excelin kaavaohje

Etsi Excel Kaavavalmentajan avulla nykyarvo (lainan määrä), joka sinulla on varaa tietyn kuukausimaksun perusteella. Samalla opit käyttämään NA-funktiota kaavassa.

Voit myös etsiä Excel Formula Coach -valmentajan avulla taloudellisen sijoitustavoitteesi nykyarvon.

Syntaksi

NA(korko; kaudet_yht; erä; [ta]; [laji])

NA-funktion syntaksissa on seuraavat argumentit:

 • Korko Pakollinen. Korko yhden kauden ajalta. Jos esimerkiksi otat autolainan 10 %:n vuosikorolla ja maksat sitä takaisin kuukausittain, kuukausikorko on 10 %/12 eli 0,83 %. Tällöin voit kirjoittaa kaavaan koron arvoksi 10 /12, 0,83 % tai 0,0083.

 • Kaudet_yht Pakollinen. Annuiteetin maksukausien kokonaismäärä. Jos otat esimerkiksi neljän vuoden lainan ja maksat sitä kuukausittain, lainassasi on 4*12 (eli 48) maksukautta. Kaavaan kirjoitettaisiin 48.

 • Erä    Pakollinen. Jokaisen kauden maksuerä, jota ei voi muuttaa annuiteettikauden aikana. Erä sisältää tavallisesti pääoma- ja korko-osuuden, muttei muita maksuja tai veroja. Esimerkiksi neljän vuoden autolainan, jonka korko on 12 % ja lainasumma 10 000, kuukausittaiset maksuerät olisivat 263,33 €. Kaavaan kirjoitettaisiin -263,33. Jos jätät pois erä-argumentin, ta-argumentti on pakollinen.

 • Ta Valinnainen. Tuleva arvo eli arvo, joka halutaan saavuttaa, kun viimeinen erä on maksettu. Jos ta puuttuu, ohjelma käyttää arvoa 0 (esimerkiksi lainan tuleva arvo on 0). Jos haluat esimerkiksi säästää 50 000 euroa tulevaa projektia varten 18 vuodessa, silloin 50 000 olisi tuleva arvo. Voit arvioida sitten koron ja määrittää, paljonko joka kuukaudessa pitäisi säästää. Jos ta-argumentti jätetään pois, erä-argumentti on pakollinen.

 • Tyyppi    Valinnainen. Eräpäivän ilmoittava luku (0 tai 1).

Tyyppi:

Erääntyminen

0 tai puuttuu

Kauden lopussa

1

Kauden alussa

Huomautuksia

 • Määritä korko- ja kaudet_yht-argumenttien yksiköt huolellisesti. Jos maksat kuukausittain sellaisen neljän vuoden lainan maksueriä, jonka vuosikorko on 12 prosenttia, määritä korko-argumentiksi 12 %/12 ja kaudet_yht-argumentin arvoksi 4*12. Jos lainaa lyhennetään vain kerran vuodessa, määritä korko-argumentiksi 12 % ja kaudet_yht-argumentiksi 4.

 • Seuraavat funktiot soveltuvat annuiteettien laskemiseen:

MAKSETTU.KORKO

PPMT

MAKSETTU.LYHENNYS

Nykyarvo

Tuleva_arvo

KORKO

TULEVA.ARVO.ERIKORKO

SISÄINEN.KORKO.JAKSOTON

IPMT

NNA.JAKSOTON

MAKSU


 • Annuiteetti on jatkuvien maksuerien sarja, joka suoritetaan yhtäjaksoisesti. Esimerkiksi auto- tai asuntolaina on annuiteettilaina. Lisätietoja on kunkin annuiteettifunktion kuvauksessa.

 • Annuiteettifunktioissa maksut (esimerkiksi säästötilille tallennettava raha) ilmaistaan negatiivisina lukuina ja saatavat (esimerkiksi osingot) ilmaistaan positiivisina lukuina. Esimerkiksi pankkiin talletettu 1 000 euroa merkitään argumentilla -1 000 (jos käyttäjä on tallettaja) tai argumentilla 1 000 (jos käyttäjä on pankki).

 • Microsoft Excel ratkaisee yhden argumentin muiden argumenttien arvojen perusteella. Jos korko ei ole 0, tästä seuraa:

  Yhtälö

  Jos korko on 0, käytetään seuraavaa kaavaa:

(erä * kaudet_yht) + nykyarvo + ta = 0

Esimerkki

Kopioi esimerkkitiedot seuraavaan taulukkoon ja lisää se uuden Excel-laskentataulukon soluun A1. Kaavat näyttävät tuloksia, kun valitset ne, painat F2-näppäintä ja sitten Enter-näppäintä. Voit säätää sarakkeiden leveyttä, että näet kaikki tiedot.

Tiedot

Kuvaus

500 000 €

Vakuutuksesta kunkin kuun lopussa maksettu kuukausisumma

8 %

Maksujen perusteella saadun tuoton korkoprosentti

20

Vuodet, joiden jälkeen tuotto realisoituu

Kaava

Kuvaus

Tulos

=NA(A3/12, 12*A4, A2, , 0)

Annuiteetin nykyinen arvo soluissa A2:A4 määritetyillä ehdoilla.

(59 777,15 €)

Tarvitsetko lisäohjeita?

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Microsoft Office Insidersiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kuinka tyytyväinen olet käännöksen laatuun?
Mikä vaikutti kokemukseesi?

Kiitos palautteesta!

×