Kirjaudu sisään Microsoft-tilillä
Kirjaudu sisään tai luo tili.
Hei,
Käytä toista tiliä.
Sinulla on useita tilejä
Valitse tili, jolla haluat kirjautua sisään.

Katso funktion lisätiedot napsauttamalla sen nimeä ensimmäisessä sarakkeessa.

Funktio

Kuvaus

KERTYNYT.KORKO-funktio

Laskee arvopaperille kertyneen koron, kun korko kertyy säännöllisin väliajoin.

KERTYNYT.KORKO.LOPUSSA-funktio

Laskee arvopaperille kertyneen koron, kun korko maksetaan eräpäivänä.

AMORDEGRC-funktio

Laskee kunkin laskentakauden poiston poistokerrointa käyttämällä.

AMORLINC-funktio

Palauttaa kunkin laskentakauden poiston.

KORKOPÄIVÄT.ALUSTA-funktio

Palauttaa koronmaksukauden aloituspäivän ja tilityspäivän välisen ajanjakson päivien määrän.

KORKOPÄIVÄT-funktio

Palauttaa päivien määrän koronmaksukaudelta, johon tilityspäivä kuuluu.

KORKOPÄIVÄT.SEURAAVA-funktio

Palauttaa tilityspäivän ja seuraavan koronmaksupäivän välisen ajanjakson päivien määrän.

KORKOPÄIVÄ.SEURAAVA-funktio

Palauttaa tilityspäivän jälkeisen seuraavan koronmaksupäivän.

KORKOPÄIVÄ.JAKSOT-funktio

Palauttaa arvopaperin ostopäivän ja erääntymispäivän välisten koronmaksupäivien määrän.

KORKOPÄIVÄ.EDELLINEN-funktio

Palauttaa tilityspäivää edeltävän koronmaksupäivän.

MAKSETTU.KORKO-funktio

Palauttaa kahden jakson välisenä aikana kertyneen koron.

MAKSETTU.LYHENNYS-funktio

Palauttaa lainalle kahden jakson välisenä aikana kertyneen lyhennyksen.

DB-funktio

Palauttaa kauden kirjanpidollisen poiston amerikkalaisen DB-menetelmän (Fixed-Declining Balance) mukaan.

DDB-funktio

Palauttaa kauden kirjanpidollisen poiston amerikkalaisen DDB-menetelmän (Double-Declining Balance) tai jonkin muun määrittämäsi menetelmän mukaan.

DISKONTTOKORKO-funktio

Palauttaa arvopaperin diskonttokoron.

VALUUTTA.DES-funktio

Muuntaa murtolukuna ilmoitetun valuuttamäärän desimaaliluvuksi.

VALUUTTA.MURTO-funktio

Muuntaa desimaalilukuna ilmaistun valuuttamäärän murtoluvuksi.

KESTO-funktio

Palauttaa keston arvopaperille, jonka koronmaksu tapahtuu säännöllisesti.

KORKO.EFEKT-funktio

Palauttaa todellisen vuosikoron.

TULEVA.ARVO-funktio

Palauttaa sijoituksen tulevan arvon.

TULEVA.ARVO.ERIKORKO-funktio

Palauttaa pääoman tulevan arvon, kun pääomalle on kertynyt korkoa vaihtelevasti.

KORKO.ARVOPAPERI-funktio

Palauttaa arvopaperin korkokannan täysin sijoitetulle arvopaperille.

IPMT-funktio

Laskee sijoitukselle tai lainalle tiettynä ajanjaksona kertyvän koron.

SISÄINEN.KORKO-funktio

Laskee sisäisen korkokannan kassavirrasta muodostuvalle sarjalle.

ONMAKSU-funktio

Laskee sijoituksen maksetun koron tietyllä jaksolla.

KESTO.MUUNN-funktio

Palauttaa muunnetun Macauley-keston arvopaperille, jonka oletettu nimellisarvo on 100 euroa.

MSISÄINEN-funktio

Palauttaa sisäisen korkokannan, kun positiivisten ja negatiivisten kassavirtojen rahoituskorko on erilainen.

KORKO.VUOSI-funktio

Palauttaa vuosittaisen nimelliskoron.

NJAKSO-funktio

Palauttaa sijoituksen jaksojen määrän.

NNA-funktio

Palauttaa sijoituksen nykyarvon toistuvista kassavirroista muodostuvan sarjan ja diskonttokoron perusteella.

PARITON.ENS.NIMELLISARVO-funktio

Palauttaa arvopaperin hinnan tilanteessa, jossa ensimmäinen jakso on pariton.

PARITON.ENS.TUOTTO-funktio

Palauttaa arvopaperin tuoton tilanteessa, jossa ensimmäinen jakso on pariton.

PARITON.VIIM.NIMELLISARVO-funktio

Palauttaa arvopaperin hinnan tilanteessa, jossa viimeinen jakso on pariton.

PARITON.VIIM.TUOTTO-funktio

Palauttaa arvopaperin tuoton tilanteessa, jossa viimeinen jakso on pariton.

KESTO.JAKSO-funktio
Excel 2013

Palauttaa kausien määrän, jonka sijoitus vaatii tietyn arvon saavuttamiseksi.

MAKSU-funktio

Palauttaa annuiteetin kausittaisen maksuerän.

PPMT-funktio

Laskee sijoitukselle tai lainalle tiettynä ajanjaksona maksettavan lyhennyksen.

HINTA-funktio

Palauttaa hinnan 100 euron nimellisarvoa kohden arvopaperille, jonka korko maksetaan säännöllisin väliajoin.

HINTA.DISK-funktio

Palauttaa diskontatun arvopaperin hinnan 100 euron nimellisarvoa kohden.

HINTA.LUNASTUS-funktio

Palauttaa hinnan 100 euron nimellisarvoa kohden arvopaperille, jonka korko maksetaan erääntymispäivänä.

NA-funktio

Palauttaa sijoituksen nykyarvon.

KORKO-funktio

Palauttaa annuiteetin kausittaisen korkokannan.

SAATU.HINTA-funktio

Palauttaa arvopaperin tuoton erääntymispäivänä kokonaan maksetulle sijoitukselle.

TOT.ROI-funktio
Excel 2013

Palauttaa vastaavan korkokannan sijoituksen kasvulle.

STP-funktio

Palauttaa sijoituksen tasapoiston yhdeltä jaksolta.

VUOSIPOISTO-funktio

Palauttaa sijoituksen vuosipoiston annettuna kautena amerikkalaisen SYD-menetelmän (Sum-of-Year's Digits) avulla.

OBLIG.TUOTTOPROS-funktio

Palauttaa valtion obligaation tuoton vastaavana joukkovelkakirjan tuottona.

OBLIG.HINTA-funktio

Palauttaa obligaation hinnan 100 euron nimellisarvoa kohden.

OBLIG.TUOTTO-funktio

Palauttaa obligaation tuoton.

VDB-funktio

Palauttaa annetun kauden tai kauden osan kirjanpidollisen poiston amerikkalaisen DB-menetelmän (Declining Balance) mukaan.

SISÄINEN.KORKO.JAKSOTON-funktio

Palauttaa sisäisen korkokannan kassavirtojen sarjoille, jotka eivät välttämättä ole säännöllisiä.

NNA.JAKSOTON-funktio

Palauttaa nettonykyarvon kassavirtojen sarjoille, jotka eivät välttämättä ole säännöllisiä.

TUOTTO-funktio

Palauttaa tuoton arvopaperille, jonka korko maksetaan säännöllisin väliajoin.

TUOTTO.DISK-funktio

Palauttaa diskontatun arvopaperin, kuten obligaation, vuosittaisen tuoton.

TUOTTO.ERÄP-funktio

Palauttaa erääntymispäivänään korkoa tuottavan arvopaperin vuosittaisen tuoton.

Tärkeää: Kaavojen ja joidenkin Excel-laskentataulukkofunktioiden lasketut tulokset saattavat olla hieman erilaisia tietokoneissa, joissa käytetään x86- tai x86-64-arkkitehtuuria, sekä Windows RT PC:ssä, jossa käytetään ARM-arkkitehtuuria. Learn more about the differences (Lisätietoa eroavaisuuksista).

Katso myös

Excelin funktiot (luokittain)

Excelin funktiot (aakkosjärjestyksessä)

Tarvitsetko lisäohjeita?

Haluatko lisää vaihtoehtoja?

Tutustu tilausetuihin, selaa harjoituskursseja, opi suojaamaan laitteesi ja paljon muuta.

Osallistumalla yhteisöihin voit kysyä kysymyksiä ja vastata niihin, antaa palautetta sekä kuulla lisää asiantuntijoilta, joilla on runsaasti tietoa.

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kuinka tyytyväinen olet käännöksen laatuun?
Mikä vaikutti kokemukseesi?
Kun valitset Lähetä, palautettasi käytetään Microsoftin tuotteiden ja palveluiden parantamiseen. IT-järjestelmänvalvojasi voi kerätä nämä tiedot. Tietosuojatiedot.

Kiitos palautteesta!

×