Oikealta vasemmalle kirjoitettavien kielten tuki Officessa

Microsoft Office tukee oikealta vasemmalle (tai yhdistetysti oikealta vasemmalle ja vasemmalta oikealle) kirjoitettavien kielten oikealta vasemmalle toimintoja ja ominaisuuksia tekstiä kirjoitettaessa, muokattaessa ja näytettäessä. Tässä yhteydessä oikealta vasemmalle kirjoitettavilla kielillä tarkoitetaan kirjoitusjärjestelmää, jossa teksti kirjoitetaan oikealta vasemmalle ja johon sisältyy kieliä, jotka vaativat kontekstisidonnaisia merkkejä, kuten arabia, sekä kieliä, jotka eivät vaadi. Voit määrittää näyttösi näyttämään valikot ja painikkeet oikealta vasemmalle tai muokata yksittäisiä tiedostoja niin, että niiden sisältö kirjoitetaan oikealta vasemmalle.

Jotta voit käyttää oikealta vasemmalle kirjoitettavaa kieltä, se kannattaa valita Windowsin näppäimistökieleksi. Katso lisää syöttökieli Windowsissa ja ota käyttöön näppäimistöasettelu oikealta vasemmalle kirjoitettavalle kielelle.

Saat lisätietoja napsauttamalla alla olevia otsikoita

Voit halutessasi mukauttaa tietokonettasi siten, että näyttökielenä (valikoiden, valintaikkunoiden ja ohjattujen toimintojen kielenä) käytetään tiettyä kieltä ja näppäimistöllä kirjoitetaan tarvittaessa jotakin toista kieltä. Jos haluat sekä kirjoittaa oikealta vasemmalle kirjoitettavaa kieltä että katsella valikoiden ja ohjeen tekstiä samalla kielellä, voit määrittää haluamasi kielen Officen ensisijaiseksi näyttökieleksi. Lisätietoja on artikkelissa Microsoft Officen kielen vaihtaminen.

Huomautus: Jos haluat nähdä, miten tämä tehdään, katso yhteisön erään jäsenen luoma lyhyt YouTube-video seuraavassa. Office 2016:n kielen vaihtaminen.

Useat Office-ohjelmien oikealta vasemmalle kirjoitettavan tekstin toiminnot määrittävät näyttökielen perusteella, mikä näytön asettelun suunta on, sekä valintaikkunoiden tekstin tasaustavan. Kun oikealta vasemmalle kirjoitettava kieli määritetään käyttöliittymän kieleksi Määritä Officen kieliasetukset -­valintaikkunassa, valikoiden, valintaikkunoiden ja ohjattujen toimintojen asettelu on oikealta vasemmalle, mutta Microsoft Windowsin asetukset noudattavat edelleen vasemmalta oikealle kirjoitettavan tekstin asetuksia.

Jos Officen näyttökieleksi valitaan esimerkiksi arabia, seuraava näyttö tulee näkyviin:

Käyttöliittymän kielenä arabia

Valikot näkyvät vasemmalta oikealle. Jos Windowsin näyttökielenä on yhä suomi, otsikkorivi näkyy suomenkielisenä ja Sulje-, Pienennä- sekä Suurenna-painikkeet näkyvät edelleen oikeassa yläkulmassa vasemmalta oikealle kirjoitettavan kielen asetusten mukaisesti. Jos oikealta vasemmalle kirjoitettava kieli määritetään Windowsin näyttökieleksi, myös otsikkorivin tekstin kieli muuttuu, ja Sulje-, Pienennä- sekä Suurenna-painikkeet siirtyvät vasempaan yläkulmaan.

Jos käsittelet enimmäkseen vasemmalta oikealle kirjoitettavaa tekstiä, mutta kirjoitat satunnaisesti myös oikealta vasemmalle kirjoitettavaa tekstiä, voit useimmissa Office-ohjelmissa määrittää näyttökieleksi vasemmalta oikealle kirjoitettavan kielen (kuten suomen) ja kirjoittaa halutessasi oikealta vasemmalle kirjoitettavalla kielellä. Kun haluat tehdä niin, määritä muokkausalueeseen oikealta vasemmalle kirjoitettava teksti, luettelomerkit ja numerointi sekä ota käyttöön näppäimistöasettelu.

Voit tehdä muutoksia tekstin suuntaan Microsoft Office -sovelluksessa valitsemalla Oikealta vasemmalle -kappalepainikkeen Aloitus-välilehden Kappale-ryhmässä (tämä on näkyvissä vain, jos käyttöön on otettu oikealta vasemmalle kirjoitettava kieli). Senkin jälkeen, kun olet määrittänyt näyttösi näyttämään oikealta vasemmalle kirjoitettavaa kieltä, asianmukaisen näppäimistökielen on oltava käytössä, jotta voit kirjoittaa tekstiä kyseisellä kielellä.

Jos tavallinen näyttökielesi on suomi, mutta haluat vaihtaa sen arabian murteeksi, toimi seuraavasti:

  1. Avaa Office-ohjelman tiedosto, kuten Word-asiakirja.

  2. Valitse Tiedosto-välilehdessä Asetukset > Kieli.

  3. Valitse Määritä Officen kieliasetukset -valintaikkunanMuokkauskieli-luettelosta haluamasi arabian murre ja valitse sitten Lisää.

  4. Varmista Valitse muokkauskielet -taulukosta, että juuri lisätty arabian murre näkyy korostettuna, ja valitse sitten Aseta oletukseksi.

    Tärkeää: Kun määrität juuri määritetyn muokkauskielen oletuskieleksi, siitä tulee kaikkienMicrosoft Office -ohjelmiesi oletuskieli.

Jos haluat käyttää tietyn kielen omaa näppäimistöä, sinun täytyy lisätä sen näppäimistöasettelu. Saat ohjeet muiden näppäimistökielien lisäämiseen ohjeartikkelista Microsoft Officen kielen vaihtaminen.

Kun olet lisännyt toisen kielen näppäimistöasettelun, näet tehtäväpalkissa kieli-ilmaisimen, jota kutsutaan kielipalkiksi. Tästä kellon vieressä näytettävästä kieli-ilmaisimesta näet nykyisen näppäimistökielen. Esimerkiksi Windows 10:ssä heprean kieli-ilmaisin on Windows 10:n kielipalkki, jossa näkyy, että valittu näppäimistökieli on heprea. .

Huomautus: Kielipalkki tulee näkyviin automaattisesti, kun suomen lisäksi Microsoft Windowsin Tekstipalvelut ja syöttökielet -valintaikkunassa lisätään ainakin yhden muun kielen näppäimistö.

Jos haluat vaihtaa nykyistä näppäimistökieltä, napsauta kielipalkkia ja valitse sitten haluamasi kieli. Voit myös selata asennettuja näppäimistöjä painamalla Alt- ja Vaihto-näppäimiä samanaikaisesti.

Jos haluat kirjoittaa vain lyhyen vieraskielisen tekstin etkä halua sitä varten muuttaa näppäimistöasettelua, voit käyttää Microsoft Windowsin apuohjelmiin kuuluvaa Merkistöä. Voit valita merkin oikealta vasemmalle tai vasemmalta oikealle kirjoitettavan kielen fonttisivulta, kopioida sen Leikepöydälle ja lisätä sen tiedostoon. Lisätietoja Merkistön käyttämisestä on artikkelissa Erikoismerkkien käyttäminen (Merkistö).

Voit ehkä myös kirjoittaa lyhyitä tekstejä symbolivalikoiman avulla, mutta tämä riippuu tarvitsemastasi kielestä. Saat lisätietoja ohjeartikkelista Valintamerkin tai muun symbolin lisääminen.

Kun käytettävissä on sekä vasemmalta oikealle että oikealta vasemmalle kirjoitettavia kieliä, useimpien Office-ohjelmien valintanauhassa näkyy sekä Vasemmalta oikealle- että Oikealta vasemmalle -kappalepainike. Napsauttamalla näitä painikkeita voit muuttaa kirjoitettavan ja tasattavan tekstin suuntaa.

Huomautus: Microsoft OneNotessa Vasemmalta oikealle- ja Oikealta vasemmalle -painikkeet tulevat näkyviin, kun napsautat Kappaleen tasaus -­nuolta.

Teksti, jonka sijainti on solu tai kenttä, voi olla tasattu vasemmalle, keskelle tai oikealle. Joissakin ohjelmissa, kuten Accessissa ja Excelissä, tekstin suunta voi olla myös kontekstikohtainen.

Kun tekstin suunta on kontekstikohtainen, teksti ja luvut tasataan ensimmäiseksi syötetyn merkin kielen mukaan , esimerkiksi solun tai kentän teksti tasataan oikealle, jos ensimmäinen merkki on oikealta vasemmalle -kielellä, ja teksti tasataan vasemmalle, jos ensimmäinen merkki on vasemmalta oikealle -kielellä. Voit ohittaa kontekstikohtaisen tekstin suunnan ja siirtyä vasemmalle, keskelle tai oikealle -tekstin suuntaan yksittäisten objektien kohdalla.

Useat oikealta vasemmalle kirjoitettavaa tai vuorotellen oikealta vasemmalle ja vasemmalta oikealle kirjoitettavaa tekstiä tukevat sovellukset käyttävät kontekstisääntöjä, jotka vaikuttavat tekstin suuntaan ja lukemisjärjestykseen. Ruudut, luettelot ja muut osat määrittävät sisältämänsä tekstin kontekstisäännöt.

Lukemisjärjestyksen ja tekstin suunnan kontekstisäännöt ovat seuraavat:

  • Jos ensimmäinen strong-merkki kirjoitetaan vasemmalta oikealle, myös lukemisjärjestys on vasemmalta oikealle ja teksti tasataan vasemmalle.

  • Jos ensimmäinen vahva merkki kirjoitetaan oikealta vasemmalle, myös lukemisjärjestys on oikealta vasemmalle ja teksti tasataan oikealle.

  • Jos tekstissä on vain neutraalit merkit, sekä lukemisjärjestys että suunta on kappaleen suunta mukainen (vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle), kunnes kirjoitetaan ensimmäinen vahva merkki.

Aina kun ensimmäinen vahva merkki vaihdetaan vasemmalta oikealle kirjoitetusta oikealta vasemmalle kirjoitetuksi (tai päinvastoin), lukemisjärjestys ja suunta muuttuvat vastaavasti.

Tekstinkäsittelyohjelmissa, kuten Wordissa, voi valita, etsiä ja korvata yksittäiset diakriittiset merkit ja arabiankieliset merkit riippumatta siitä, onko merkkejä yhdistetty toisiinsa. Kutakin kirjainyhdistelmää ja tarketta käsitellään oikealta vasemmalle kirjoitettavan kielen sanan erillisenä yksikkönä.

Seuraavassa esimerkissä valitaan arabiankielinen sana, jossa on kolmen merkin yhdistelmä (kun merkit valitaan peräkkäin).

Sana, josta on valittu yksi yhdistetty kirjain

Sana, josta on valittu kaksi yhdistettyä kirjainta

Sana, josta on valittu kolme yhdistettyä kirjainta

Intiassa puhuttavat kielet, kuten bengali, gudžarati, hindi, kannada, malajalam, marathi, pandžabi, tamili ja telugu, eivät välttämättä ole yhteensopivia Microsoft Officen kaikkien hakutoimintojen kanssa. Esimerkiksi asetukset Sama kirjainkoko ja Etsi vain kokonaiset sanat eivät toimi näiden kielten merkkejä käytettäessä. Näitä asetuksia voi silti käyttää, kun samasta asiakirjassa etsitään latinalaisia merkkejä.

Oikealta vasemmalle kirjoitettavat kielet

Etsimis- ja korvaamistoiminnot etsivät tekstiä siinä järjestyksessä, jossa se on kirjoitettu Haku-ruutuun; ei siinä järjestyksessä, jossa se näkyy. Oikealta vasemmalle kirjoitetun tekstin merkkejä voi siis etsiä riippumatta siitä, mikä kappaleen suunta on. Merkkien vastineita voi myös etsiä ilman kashidat-merkkejä (vain arabia), Alef Hamzas -merkkejä (vain arabia) tai diakriittiset merkit -merkkejä (kuten heprean nikkud). ASCII- ja Unicode-merkkikoodien luettelo on kohdassa Latinalaispohjaisten ASCII- tai Unicode-symbolien ja merkkien lisääminen.

Intiassa puhuttavat kielet

Intiassa puhuttavat kielet, kuten bengali, gudžarati, hindi, kannada, malajalam, marathi, pandžabi, tamili ja telugu, eivät välttämättä ole yhteensopivia Microsoft Officen kaikkien hakutoimintojen kanssa. Esimerkiksi asetukset Sama kirjainkoko ja Etsi vain kokonaiset sanat eivät toimi näiden kielten merkkejä käytettäessä. Näitä asetuksia voi silti käyttää, kun samasta asiakirjassa etsitään latinalaisia merkkejä.

Kaakkoisaasialaiset kielet

Kaakkoisaasialaiset kielet, kuten thai ja vietnam, eivät välttämättä ole yhteensopivia Microsoft Officen kaikkien hakutoimintojen kanssa. Esimerkiksi asetukset Sama kirjainkoko ja Etsi vain kokonaiset sanat eivät toimi kaakkoisaasialaisten kielten merkkejä käytettäessä. Näitä asetuksia voi silti käyttää, kun samasta asiakirjassa etsitään latinalaisia merkkejä.

Katso myös

Toisen kielen oikeinkirjoituksen ja kieliopin tarkistaminen

Microsoft Officen kielen vaihtaminen

Tarvitsetko lisäohjeita?

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×