1. maaliskuuta 2019 – KB4482887 (käyttöjärjestelmän koontiversio 17763.348)

Release Date:

Version:

1.3.2019

Käyttöjärjestelmän koontiversio 17763.348

Parannukset ja korjaukset

Tämä päivitys sisältää laatuparannuksia. Päivityksessä ei julkaista uusia käyttöjärjestelmän ominaisuuksia tai toimintoja. Tärkeimpiä muutoksia ovat esimerkiksi seuraavat:

 • Ottaa tietyissä laitteissa Windowsin Retpoline-ominaisuuden käyttöön, mikä voi parantaa Spectren variantin 2 lievennysten suorituskykyä (CVE-2017-5715). Lue lisätietoja varten blogikirjoitus Mitigating Spectre variant 2 with Retpoline on Windows (Spectren variantin 2 lievennykset Retpolinen avulla Windowsissa).

 • Korjaa ongelman, jonka vuoksi toimintokeskus voi yllättäen ilmestyä näytön väärälle puolelle ennen kuin se ilmestyy oikealle puolelle.

 • Korjaa ongelman, joka saattaa estää joidenkin käsinkirjoitettujen sisältöjen tallentamisen PDF-muodossa Microsoft Edgessä. Tämä tapahtuu, jos pyyhkii osan käsinkirjoituksesta pian istunnon käynnistämisen jälkeen ja sen jälkeen kirjoittaa lisää.

 • Korjaa ongelman, jonka vuoksi Palvelinten hallinnassa tallennusvälineluokan (SCM) muistilevyjen tietovälinetyypiksi on merkitty Tuntematon.

 • Korjaa ongelman, joka liittyy Etätyöpöytäyhteyden muodostamiseen Hyper-V Server 2019:een

 • Korjaa ongelman BranchCachen kanssa, kun se on hajautetun välimuistin tilassa. BranchCache saattaa viedä enemmän levytilaa kuin mitä uudelleenjulkaisun välimuistille määritettiin. Tämän ongelman korjaamiseksi BrancheCache tulisi tyhjentää laitteissa, jotka ovat ylittäneet levytilan määritykset, netsh branchcache flush -komentoa käyttämällä.

 • Korjaa suorituskykyongelman, joka ilmenee, kun Etätyöpöytäyhteys-verkkoasiakkaasta muodostetaan etätyöpöytäyhteys Windows Server 2019:een.

 • Korjaa luotettavuusongelman, jonka vuoksi näyttö saattaa jäädä mustaksi lepotilasta palaamisen jälkeen, jos kannettavan kansi suljetaan, kun kannettava irrotetaan telakointiasemasta.

 • Korjaa ongelman, jonka vuoksi jaetussa kansiossa olevan tiedoston kansion korvaaminen epäonnistuu käyttö estetty -virheen vuoksi. Tämä ongelma ilmenee, kun suodatinohjain on asennettu.

 • Ottaa käyttöön joidenkin Bluetooth-radioiden oheislaiteroolin tuen.

 • Korjaa ongelman, jonka vuoksi PDF-tiedostoon tulostaminen saattaa epäonnistua etätyöpöytäistunnon aikana. Tämä ongelma ilmenee, kun tiedostoa yritetään tallentaa ja asemia yritetään ohjata asiakkaan järjestelmästä käsin.

 • Korjaa luotettavuusongelman, jonka vuoksi kannettavan tietokoneen päänäyttö voi vilkkua, kun tietokone palautuu lepotilasta. Tämä ongelma ilmenee, jos kannettava tietokone on yhdistetty telakointiasemaan, jossa on epäsuora näyttö.

 • Korjaa ongelman, jonka vuoksi näytetään musta näyttö ja etätyöpöytäistunto lakkaa vastaamasta tiettyjä VPN-yhteyksiä käytettäessä.

 • Päivittää Chilen aikavyöhyketiedot.

 • Korjaa ongelman, jonka vuoksi USB-kameroiden rekisteröinti Windows Helloa varten epäonnistuu käyttöönottokokemuksen (OOBE) asennuksen jälkeen.

 • Korjaa ongelman, joka estää Microsoftin parannetun osoittamalla tulostamisen yhteensopivuusohjaimen asentamisen Windows 7 -asiakaskoneisiin.

 • Korjaa ongelman, jonka vuoksi Termservice lakkaa toimimasta, kun Etätyöpöytä on määritetty käyttämään laitteistokooderia edistynyttä videokoodausta (AVC) varten.

 • Korjaa ongelman, joka lukitsee käyttäjätilin, kun sovelluksia siirretään jaettuun ympäristöön App-V:n avulla.

 • Parantaa UE-VAppmonitorin luotettavuutta.

 • Korjaa ongelman, joka estää App-V-sovelluksia käynnistymästä ja synnyttää lokiin virheen 0xc0000225. Mukauta ohjaimen aseman odottamiseen käyttämää enimmäisaikaa asettamalla seuraava DWORD: HKLM\Software\ Microsoft \AppV\MAV\Configuration\MaxAttachWaitTimeInMilliseconds.

 • Korjaa ongelman, joka esiintyy arvioitaessa Windows-ekosysteemin yhteensopivuutta, jotta varmistutaan sovellusten ja laitteiden yhteensopivuudesta Windowsin kaikkien päivitysten kanssa.

 • Korjaa ongelman, joka saattaa estää joitain sovelluksia näyttämästä ohjeikkunan (F1) oikein.

 • Korjaa ongelman, joka aiheuttaa työpöydän ja tehtäväpalkin vilkkumista Windows Server 2019:n päätepalvelimessa sen jälkeen, kun käyttäjäprofiilin levyn asennusta on käytetty.

 • Korjaa ongelman, jossa käyttäjärakenteen päivittäminen ei onnistu, kun yhteysryhmässä julkaistaan valinnainen paketti yhteysryhmän aiemman julkaisemisen jälkeen.

 • Parantaa suorituskykyä merkkijonon vertailutoiminnoissa, joissa kirjainkoolla ei ole merkitystä, kuten _stricmp() Universal C Runtimessa.

 • Korjaa yhteensopivuusongelman, joka liittyy tiettyjen MP4-sisältöjen jäsentämiseen ja toistamiseen.

 • Korjaa ongelman, joka ilmenee Internet Explorerin välityspalvelimen asetuksen kanssa ja käyttöönottokokemuksen (OOBE) määrityksessä. Ensimmäinen kirjautuminen lakkaa vastaamasta Sysprepin jälkeen.

 • Korjaa ongelman, jossa ryhmäkäytännön määrittämä työpöydän lukitusnäytön kuva ei päivity, jos sillä on sama nimi kuin edellisellä kuvalla tai jos se on vanhempi kuin edellinen kuva.

 • Korjaa ongelman, jossa ryhmäkäytännön määrittämä työpöydän taustakuva ei päivity, jos sillä on sama nimi kuin edellisellä kuvalla.

 • Korjaa ongelman, jonka vuoksi kosketusnäytön näppäimistö TabTip.exe lakkaa toimimasta tietyissä olosuhteissa. Tämä ongelma ilmenee, kun näppäimistöä käytetään itsenäisen esityksen tilassa oletusliittymän vaihtamisen jälkeen.

 • Korjaa ongelman, jonka vuoksi uusi Miracast-yhteysbanneri saattaa jäädä auki sen jälkeen, kun yhteys on suljettu.

 • Korjaa ongelman, jonka vuoksi virtuaalilevyt voivat siirtyä offline-tilaan kun 2 solmun Storage Space Direct (S2D) -klusteri päivitetään Windows Server 2016:sta Windows Server 2019:ään.

 • Korjaa ongelman, jossa japanilaisen aikakauden nimen ensimmäistä kirjainta ei tunnisteta lyhenteenä ja se saattaa aiheuttaa päivämäärän jäsennysongelmia.

 • Korjaa ongelman, jotka saattavat estää Internet Exploreria lataamasta näköistiedostoja, joiden suhteellisella lähdepolulla on kenoviiva (\).

 • Korjaa ongelman, joka saattaa aiheuttaa sellaisten sovellusten satunnaisen pysähtymisen, jotka käyttävät Microsoft Jet -tietokantaa Microsoft Access 95 -tiedostomuodolla.

 • Korjaa Windows Server 2019:n ongelman, joka aiheuttaa syötteeseen ja tulokseen liittyviä aikakatkaisuja, kun toiminnolla Get-StorageReliabilityCounter() haetaan SMART-tietoja.

 • Korjaa Windows Server 2019:n ongelman, jonka vuoksi Windows Updaten asetussivun Käynnistä uudelleen nyt -painike ei toimi, vaan tuottaa virhekoodin 0x80070005.

Jos olet asentanut aiemmat päivitykset, laitteelle ladataan ja asennetaan vain tämän paketin sisältämät uudet korjaukset.

Tunnettuja tämän päivityksen yhteydessä ilmeneviä ongelmia

Oire

Ongelman kiertotapa

Tämän päivityksen asentamisen jälkeen saatat kokea todennusongelmia Internet Explorer 11:ssa ja muissa sovelluksissa, jotka käyttävät WININET. DLL -ominaisuutta. Tämä tapahtuu, kun vähintään kaksi käyttäjää käyttää samaa käyttäjätiliä useissa, samanaikaisissa kirjautumisistunnoissa samassa Windows Server -koneessa, mukaan lukien RDP-etäkäyttöprotokolla ja päätepalvelimen kirjautumiset. Asiakkaiden raportoimia ongelmia ovat seuraavat:

 • Välimuistin koko ja sijainti näkyvät nollana tai tyhjänä.

 • Pikanäppäimet eivät välttämättä toimi oikein.

 • Verkkosivut eivät ehkä lataudu tai hahmonnu oikein ajoittain.

 • Ongelmat tunnistetietojen kehotteissa.

 • Ongelmat tiedostojen lataamisen yhteydessä.

Tämä ongelma on korjattu versiossa KB4493509.

Tämän päivityksen asentamisen jälkeen käyttäjät saattavat saada ilmoituksen "Virhe 1309" tietyntyyppisten MSI- tai MSP-tiedostojen asentamisen tai poistamisen aikana.

Tämä ongelma on korjattu versiossa KB4489899.

Päivityksen KB4482887 asentamisen jälkeen käyttäjät voivat huomata grafiikan ja hiiren suorituskyvyn heikkenemistä työpöytäpelaamisen kanssa tiettyjä pelejä, kuten Destinyn 2:ta, pelattaessa.

Tämä ongelma on korjattu versiossa KB4489899.

Kun olet asentanut tämän päivityksen tietokoneisiin, joissa on useita äänilaitteita, sovellukset, jotka tarjoavat lisäasetuksia sisäisille tai ulkoisille äänentoistolaitteille, voivat lakata toimimasta odottamatta. Tämä ongelma ilmenee käyttäjille, jotka valitsevat jonkin muun äänentoistolaitteen kuin "oletusäänilaitteen". Esimerkkejä sovelluksista, jotka saattavat lakata toimimasta:

 • Windows Media Player

 • Realtek HD Audio Manager

 • Sound Blaster Control Panel

Tämä ongelma on korjattu versiossa KB4490481.

Tämän päivityksen asentamisen jälkeen MSXML6 estää sovelluksia vastaamasta, jos solmutoimintojen, kuten appendChild(), insertBefore() ja moveNode(), aikana palautettiin poikkeus.

Ryhmäkäytäntöeditori voi lakata vastaamasta muokattaessa ryhmäkäytäntöobjektia, joka sisältää Internet Explorer 10 -asetusten ryhmäkäytäntöasetukset.

Tämä ongelma on korjattu versiossa KB4493509.

Yhdistelmäasiakirjan (OLE) palvelinsovellus, joka sijoittaa upotettuja objekteja Windows-metatiedostoon käyttämällä PatBlt-ohjelmistorajapintaa, saattaa näyttää upotetut objektit väärin.

Jos esimerkiksi liität Microsoft Excel -laskentataulukko-objektin Microsoft Word -asiakirjaan, solujen taustaväri voi muuttua.

Tämä ongelma on korjattu versiossa KB4493509.

Tietyt toiminnot, kuten nimeä uudelleen, joita suoritat klusterin jaetussa asemassa (CSV) olevissa tiedostoissa tai kansioissa, saattavat epäonnistua ja aiheuttaa virheen ”STATUS_BAD_IMPERSONATION_LEVEL (0xC00000A5)”. Näin tapahtuu, kun suoritat toimintoa CSV-omistajasolmussa prosessista, jolla ei ole järjestelmänvalvojan oikeuksia.

Tee jokin seuraavista:

 • Suorita toiminto prosessista, jolla on järjestelmänvalvojan oikeudet.

 • Suorita toiminto solmusta, jolla ei ole CSV-omistajuutta.

Microsoft kehittää parhaillaan ratkaisua ja tarjoaa päivityksen tulevassa versiossa.

 

Päivityksen hankkiminen

Ennen tämän päivityksen asentamista

Microsoft suosittelee vahvasti, että asennat uusimman ylläpitopinon päivityksen (SSU) käyttöjärjestelmääsi ennen uusinta kumulatiivista päivitystä (LCU). SSUt parantavat päivitysprosessin luotettavuutta siirtää mahdolliset ongelmat LCU:n asentamisen ja Microsoftin tietoturvakorjauksien soveltamisen aikana. Lisätietoja on ohjeaiheessa Ylläpitopinon päivitykset.

Jos käytössäsi on Windows Update, uusin SSU (KB4470788) tarjotaan sinulle automaattisesti. Voit hankkia erillispaketin uusimmalle SSU:lle Microsoft Update -luettelosta.

Asenna tämä päivitys

Lataa ja asenna tämä päivitys valitsemalla Asetukset > Päivittäminen ja suojaus > Windows Update > Tarkista päivitykset.

Voit hankkia tämän päivityksen erillispakettina Microsoft Update -luettelosta.

Tiedostojen tiedot

Saat luettelon tämän päivityksen sisältämistä tiedostoista lataamalla kumulatiivisen päivityksen 4482887 tiedostojen tiedot.

Tarvitsetko lisäohjeita?

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Microsoft Insider-käyttäjille

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteestasi.

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×