Jos haluat havainnollistaa yrityksen tai organisaation raportointisuhteita, voit luoda SmartArt-kuvan, joka käyttää organisaatiokaavion asettelua, kuten organisaatiokaaviota, tai microsoft Visio luoda organisaatiokaavion. Jos sinulla Visio, voit lukea lisää siitä, milloin Visio on paras tapa luoda organisaatiokaavio. Ohjeet ovat artikkelissa Visio-organisaatiokaavion luominen.

Yleistä organisaatiokaavion luomisesta

SmartArt-kuvien avulla voit luoda organisaatiokaavion ohjelmilla Excel, Outlook, PowerPoint tai Word. Voit näyttää organisaatiosi raportointisuhteita, kuten osaston johtajat ja heille raportoivat työntekijät.

Näyttää esimerkiksi SmartArt-organisaatiokaaviosta

Jos et ole ennen käyttänyt SmartArt-grafiikkaa, kannattaa lukea seuraavat artikkelit ennen organisaatiokaavion tekemisen aloittamista:

Organisaatiokaavion luominen

 1. Valitse Lisää-välilehden Kuvat-ryhmästä SmartArt.

  Näyttää SmartArt-painikkeen Lisää-välilehdessä
  Esimerkki Lisää-välilehden Kuvat-ryhmästä PowerPoint 2016:ssa

 2. Valitse Valitse SmartArt-grafiikkaobjekti -valikoimasta Hierarkia. Valitse organisaatiokaavioasettelu (esimerkiksi Organisaatiokaavio) ja valitse sitten OK.

  Näyttää SmartArt-valintaikkunan, jossa Hierarkia näkyy valittuna

 3. Lisää teksti tekemällä jokin seuraavista toimista:

  • Napsauta jotakin SmartArt-kuvan ruutua ja kirjoita sitten teksti.

   SmartArt-kuvan ruutuun kirjoittaminen

   Huomautus: Saat parhaan tuloksen, kun käytät tätä vaihtoehtoa vasta sitten, kun olet lisännyt kaikki haluamasi ruudut.

  • Valitse Teksti-ruudussa [Teksti] ja kirjoita sitten haluamasi teksti.

   Tekstiruutuun kirjoittaminen
  • Kopioi teksti toisesta sijainnista tai ohjelmasta, valitse Teksti-ruudussa [Teksti] ja liitä sitten teksti.

   Huomautukset: 

   • Jos Teksti-ruutu ei ole näkyvissä, napsauta SmartArt-kuvan reunassa olevaa ohjausobjektia.

   • Tekstiruudun ohjausobjekti

Mitä muuta haluaisit tehdä?

Tärkeää: Tämä toiminto ei ole käytettävissä Outlookissa tai Office 2007:ssä.

 1. Valitse asiakirjan, esityksen tai laskentataulukon Lisää-välilehden Kuvat-ryhmässä SmartArt.

  Näyttää SmartArt-painikkeen Lisää-välilehdessä
  Esimerkki Lisää-välilehden Kuvat-ryhmästä PowerPoint 2016:ssa

 2. Napsauta Valitse SmartArt-grafiikkaobjekti -valikoimasta Hierarkia, valitse Kuvallinen organisaatiokaavio tai Ympyräkuvahierarkia ja valitse sitten OK.

  Kuvallisen organisaatiokaavion valinta

 3. Kun haluat lisätä kuvan, napsauta kuvakekuvaa siinä ruudussa, johon haluat lisätä kuvan, etsi kansio, joka sisältää käytettävän kuvan, napsauta kuvatiedostoa ja napsauta sitten Lisää.

 4. Jos haluat kirjoittaa tekstiä, seuraa kohdan Organisaatiokaavion luominen vaiheen 3 ohjeita.

Ruudun lisääminen

 1. Napsauta sitä aiemmin luotua ruutua, joka on lähimpänä kohtaa, johon haluat lisätä uuden ruudun.

 2. Napsauta SmartArt-työkalujenRakenne-välilehden Luo grafiikka ‑ryhmässä kohdan Lisää muoto viereistä nuolta ja tee jokin seuraavista toimista:

  Näyttää SmartArt-työkalujen Lisää muoto -painikkeen

  Huomautus: Jos SmartArt-työkalut- tai Rakenne-välilehtiä ei näy, varmista, että olet valinnut SmartArt-kuvan. Saatat joutua kaksoisnapsauttamaan SmartArt-kuvaa, jotta Rakenne-välilehti aukeaa.

  • Kun haluat lisätä ruudun samalle tasolle kuin valittu ruutu, mutta valitun ruudun jälkeen, napsauta Lisää muoto jälkeen.

  • Kun haluat lisätä ruudun samalle tasolle kuin valittu ruutu, mutta ennen valittua ruutua, napsauta Lisää muoto ennen.

  • Kun haluat lisätä ruudun valitun ruudun yläpuolelle yhtä tasoa ylemmäksi, napsauta Lisää muoto yläpuolelle.

   Uusi ruutu tulee valitun ruudun paikalle, ja valittu ruutu ja suoraan sen alapuolella olevat ruudut siirtyvät yhtä tasoa alemmaksi.

  • Kun haluat lisätä ruudun valitun ruudun alapuolelle yhtä tasoa alemmaksi, napsauta Lisää muoto alapuolelle.

  • Lisää avustajaruutu napsauttamalla Lisää avustaja.

   Avustajaruutu lisätään muiden SmartArt-kuvassa samalla tasolla olevien ruutujen yläpuolelle, mutta se näkyy Teksti-ruudussa muiden samalla tasolla olevien ruutujen jälkeen.

   Lisää avustaja on käytettävissä vain organisaatiokaavioasetteluissa. Sitä ei voi käyttää hierarkia-asetteluissa, kuten Hierarkia.

Ruudun poistaminen

Kun haluat poistaa ruudun, napsauta poistettavan ruudun reunaa ja paina sitten Delete-näppäintä.

Huomautukset: 

 • Kun haluat lisätä ruudun suhdekaavioon, kokeile muodon lisäämistä ennen valittua muotoa tai sen jälkeen, jotta löydät oikean paikan uudelle muodolle.

 • Muodon lisääminen Teksti-ruudusta:

  1. Lisää uusi muoto asettamalla kohdistin sen tekstin alkuun, johon haluat lisätä uuden muodon.

  2. Paina Enter-näppäintä ja kirjoita sitten haluamasi teksti uuteen muotoon.

  3. Voit lisätä avustajamuodon painamalla Enter-näppäintä silloin, kun avustajaruutu on valittuna tekstiruudussa.

 • Vaikka kahta organisaatiokaavioasettelun (esimerkiksi Organisaatiokaavio) ylätasolla olevaa ruutua ei voida yhdistää viivalla automaattisesti, sitä voidaan jäljitellä lisäämällä ruutu SmartArt-kuvaan ylimmälle tasolle ja piirtämällä viiva ruutujen välille. (Valitse Lisää-välilehden Kuvat-ryhmässä Muoto, valitse viiva ja piirrä sitten viiva kahden ruudun välille.) Saat lisätietoja viivojen piirtämisestä lukemalla artikkelin Viivan tai yhdistimen piirtäminen tai poistaminen.

 • Kun haluat siirtää ruutua, napsauta siirrettävää ruutua ja vedä ruutu uuteen paikkaan. Jos haluat siirtää ruutua vähitellen haluamaasi suuntaan, pidä CTRL-näppäintä painettuna, kun painat näppäimistön nuolinäppäimiä.

Kun haluat osoittaa kahden ruudun välisen raportointisuhteen pisteviivalla, muuta ruutujen välisen viivan tyyliä.

 1. Napsauta SmartArt-kuvaa, jonka viivaa haluat muuttaa.

 2. Napsauta viivaa hiiren kakkospainikkeella ja napsauta sitten pikavalikosta Muotoile muotoa.

 3. Valitse Viiva tai Viivan tyyli ja valitse sitten haluamasi Viivan tyyppi.

Riippuva asettelu vaikuttaa kaikkien valitun ruudun alla olevien ruutujen asetteluun. Vaikka voit käyttää organisaatiokaavion luomiseen myös muita hierarkkisia asetteluita, riippuvat asettelut ovat käytettävissä vain organisaatiokaavioasetteluissa.

 1. Napsauta organisaatiokaaviossa olevaa ruutua, jossa haluat käyttää riippuvaa asettelua.

 2. Valitse SmartArt-työkalut-kohdassa olevan Rakenne-välilehden Luo grafiikka ‑ryhmässä Asettelu ja tee sitten jokin seuraavista toimista:

  Näyttää SmartArt-työkalujen Asettelu-vaihtoehdon

  Huomautus: Jos SmartArt-työkalut- tai Rakenne-välilehtiä ei näy, varmista, että olet valinnut SmartArt-kuvan. Saatat joutua kaksoisnapsauttamaan SmartArt-kuvaa, jotta Rakenne-välilehti aukeaa.

  • Valitse Vakio, jos haluat keskittää kaikki valitun ruudun alla olevat ruudut.

   Organisaatiokaavio, jossa riippuva vakioasettelu

  • Valitse Molemmat, jos haluat keskittää valitun ruudun sen alapuolella olevien ruutujen yläpuolelle ja järjestää ruudun alapuolella olevat ruudut vaakatasossa siten, että jokaisella rivillä on kaksi muotoa.

   Organisaatiokaavio, jossa Molemmat riippuvat -asettelu

  • Valitse Vasen riippuu, jos haluat järjestää valitun ruudun sen alla olevien muotojen oikealle puolelle ja tasata ruudun alla olevat ruudut vasemmalle pystysuunnassa.

   Organisaatiokaavio, jossa Vasen riippuu -asettelu

  • Valitse Oikea riippuu, jos haluat järjestää valitun ruudun sen alla olevien muotojen vasemmalle puolelle ja tasata ruudun alla olevat ruudut oikealle pystysuunnassa.

   Organisaatiokaavio, jossa Oikea riippuu -asettelu

Voit käyttää teeman värit johdettuja väriyhdistelmiä SmartArt-kuvan ruutuihin.

 1. Napsauta SmartArt-grafiikkaobjektia, jonka väriä haluat vaihtaa.

 2. Valitse Rakenne-välilehden SmartArt-työkalut-kohdan SmartArt-tyylit-ryhmästä Muuta värejä.

  SmartArt-työkalujen Rakenne-välilehden Muuta värejä -painike

  Jos SmartArt-työkalut- tai Rakenne-välilehti ei ole näkyvissä, varmista, että olet valinnut SmartArt-grafiikkaobjektin.

 3. Valitse haluamasi väriyhdistelmä.

Vihje: Kun siirrät osoittimen pikkukuvan päälle, näet, miten värit vaikuttavat SmartArt-grafiikkaobjektiin.

 1. Napsauta ruudun reunaa hiiren kakkospainikkeella ja napsauta sitten pikavalikosta Muotoile muotoa.

 2. Valitse Täyttö-kohdasta Tasainen täyttö.

 3. Valitse Väri ja valitse sitten haluamasi väri.

 4. Voit määrittää taustavärin läpinäkyvyyden siirtämällä Läpinäkyvyys-liukusäädintä tai kirjoittamalla arvon liukusäätimen vieressä olevaan ruutuun. Läpinäkyvyys voi vaihdella 0 prosentista (täysin läpinäkymätön, oletusasetus) 100 prosenttiin (täysin läpinäkyvä).

SmartArt-tyyli on erilaisten tehosteiden, kuten viivan tyylin, laatan ja kolmiulotteisuuden yhdistelmä, jota voi käyttää SmartArt-kuvan ruuduissa ainutlaatuisen ja ammattimaisen ulkoasun luomiseen.

 1. Napsauta SmartArt-grafiikkaobjektia, jonka SmartArt-tyyliä haluat vaihtaa.

 2. Valitse SmartArt-työkalujen Rakenne-välilehden SmartArt-tyylit-ryhmästä haluamasi SmartArt-tyyli.

  Jos haluat nähdä lisää SmartArt-tyylejä, napsauta Lisää- Lisää-painike.

  Jos SmartArt-työkalut- tai Rakenne-välilehti ei ole näkyvissä, varmista, että olet valinnut SmartArt-kuvan.

Vihje: Lisää tehostevaihtoehtoja, kuten varjostuksia, hehkua tai heijastusta, on SmartArt-työkalut-kohdassa Muotoile-välilehden Muototyylit‑ryhmässä, josta napsautat kohtaa Muototehosteet ja valitset sitten haluamasi tehosteet.

Katso myös

Organisaatiokaavion luominen (video)

Kaavioiden ja SmartArt-kuvien animointi (video)

Visio-organisaatiokaavion tietojen näyttäminen tai piilottaminen

Tarvitsetko lisäohjeita?

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Microsoft Insider-käyttäjille

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kuinka tyytyväinen olet käännöksen laatuun?
Mikä vaikutti kokemukseesi?

Kiitos palautteesta!

×