Windows 11:n ohje on tulossa pian!

Tutustu sillä välin Windows 10:llä käytettävissä oleviin toimintoihin Windows 10 -välilehdessä.

Lisätietoja Windows 11:stä

Windows 11 -logo sinisellä taustalla

Tässä liitteessä luetellaan Windowsin uusimmassa versiossa käytettävissä olevat näppäimistökomennot ja kosketusliikkeet

Kaikkien muiden Windowsin pikanäppäimien luettelo on kohdassa Windowsin pikanäppäimet. Windows-sovellusten pikanäppäimien luettelo on kohdassa Sovellusten pikanäppäimet.

Lukija-näppäin

Voit valita, mitä VAIHTO-, CTRL- tai ALT-näppäintä haluat käyttää Lukija-komennoissa. Oletusarvoisesti Lukija-näppäimiä ovat Caps Lock ja Insert. Voit käyttää kumpaa tahansa näistä näppäimistä missä tahansa komennossa, joka käyttää Lukija-näppäintä. Lukija-näppäimestä käytetään komennoissa pelkistettyä muotoa Lukija. Voit vaihtaa Lukija-näppäintä Lukijan asetuksissa.

Huomaa: Jos käytät 106-näppäimistöä, jonka kieli on japani, NonConvert ja Insert ovat Lukijan oletusnäppäimet.

Lukijan näppäimistökomennot

Lukijassa on kaksi mahdollista näppäimistöasettelua: normaali ja vanha. Kunkin komennot on lueteltu alla. Lukutilan komennot ovat kohdassa Luku 3: Lukutilan käyttäminen.

Huomautus: Komennoissa, jotka sisältävät plusmerkin (+) tai miinusmerkin (-), tarkoitetaan kyseistä näppäintä, eikä komennossa tarvita Vaihto-painiketta.. Ellei erikseen mainita, Vaihto-painiketta ei tarvitse käyttää yhtäläisyysmerkin kanssa, jotta siitä tulee plusmerkki, kuten tavallisesti plusmerkkiä kirjoitettaessa. Esimerkiksi yllä oleva Lukijan äänenvoimakkuuskomento on nimenomaan Lukija + Ctrl + yhtäläisyysmerkki (=), ei Lukija + Ctrl + Vaihto + yhtäläisyysmerkki (=).

Vakionäppäimistöasettelu

Yleiset komennot

Näppäin tai näppäinyhdistelmä

Toiminto

Windows-logonäppäin  + Ctrl + Enter

Käynnistä tai pysäytä Lukija

Lukija + Esc

Sulkee lukijan

Lukija + 1

Vaihda syötteen oppimisen

Lukija + oikea nuoli

Siirry seuraavaan kohteeseen

Lukija + vasen nuoli

Siirry edelliseen kohteeseen

Lukija + Page Up
Ctrl + Lukija + Ylänuoli
Lukija + Page Down
Ctrl + Lukija + alanuoli

Vaihda näkymää

Lukija + F1

Näytä komentoluettelo

Lukija + F2

Näytä nykyisen kohteen komennot

Lukija + Enter

Tee ensisijainen toiminto

Lukija + Ctrl + Enter

Vaihda hakutilaa

Lukija + F12

Lue nykyinen aika ja päivämäärä

Lukija + Ctrl + D

Kuvaile kuvaa online-palvelun avulla tai hae linkin lähteenä toimiva verkkosivu

Lukija + S

Hae verkkosivun yhteenveto

Lukija + S kaksi kertaa nopeasti peräkkäin

Hae verkkosivun yhteenveto ja suosittujen linkkien valintaikkuna

Lukija + Alt + F

Anna palautetta Lukijasta

Lukija + Z

Lukitse Lukija-näppäin

Lukija + Ctrl + F12

Ota kehittäjätila käyttöön tai poista se käytöstä

Lukija + 3

Välitä näppäimet sovellukselle

Lukija + Alt + M

Vaihda hiiritilaa

Lukija + H

Ota Outlookin sarakeotsikon luku käyttöön tai poista se käytöstä

Puheen säätäminen

Näppäin tai näppäinyhdistelmä

Toiminto

Ctrl + Lukija + plusmerkki (+)
Ctrl + Lukija + Lisää (numeronäppäimistö)

Lisää äänenvoimakkuutta

Ctrl + Lukija + miinusmerkki (-)
Ctrl + Lukija + Vähennä (numeronäppäimistö)

Vähennä äänenvoimakkuutta

Lukija + plusmerkki (+)

Suurenna puhenopeutta

Lukija + miinusmerkki (-)

Pienennä puhenopeutta

Alt + Lukija + Vähennä (numeronäppäimistö)
Alt + Lukija + miinusmerkki (-)
Alt + Lukija + Lisää (numeronäppäimistö)
Alt + Lukija + plusmerkki (+)

Vaihda välimerkkien lukutilaa

Lukija + V

Lisää tietojen yksityiskohtaisuutta

Vaihto + Lukija + V

Vähennä tietojen yksityiskohtaisuutta

Lukija + 2

Ota merkkien lukeminen käyttöön

Lukija + vinoviiva (/)

Lue konteksti

Alt + Lukija + vinoviiva (/)

Määritä lukukontekstin yksityiskohtaisuus

Ctrl + Lukija + vinoviiva (/)

Muuta lukukontekstin järjestystä

Tekstin lukeminen ja käsitteleminen

Näppäin tai näppäinyhdistelmä

Toiminto

Ctrl

Lopeta lukeminen

Lukija + sarkain
Lukija + 5 (numeronäppäimistö)

Lue kohde

Lukija + sarkain kaksi kertaa nopeasti
Lukija + 5 kaksi kertaa nopeasti (numeronäppäimistö)
Lukija + K kaksi kertaa nopeasti
Lukija + Ctrl + 5 kaksi kertaa nopeasti (numeronäppäimistö)

Lue kohde tavattuna

Lukija + 0

Lue kohde mukautettuna

Lukija + T

Lue ikkunan otsikko

Lukija + W

Lue ikkuna

Lukija + X

Toista lause

Lukija + R

Lue kohdistimesta

Ctrl + Lukija + R
Lukija + alanuoli

Aloita asiakirjan lukeminen

Lukija + C

Lue asiakirja

Vaihto + Lukija + J
Lukija + Alt + Home

Lue teksti alusta kohdistimeen asti

Ctrl + Lukija + U

Lue edellinen sivu

Ctrl + Lukija + I

Lue nykyinen sivu

Ctrl + Lukija + O

Lue seuraava sivu

Ctrl + Lukija + J

Lue edellinen kappale

Ctrl + Lukija + K

Lue nykyinen kappale

Ctrl + Lukija + L

Lue seuraava kappale

Lukija + Ctrl + M

Lue edellinen lause

Lukija + Ctrl + pilkku (,)

Lue nykyinen lause

Lukija + Ctrl + piste (.)

Lue seuraava lause

Lukija + U

Lue edellinen rivi

Lukija + I
Lukija + ylänuoli

Lue nykyinen rivi

Lukija + O

Lue seuraava rivi

Lukija + J
Ctrl + Lukija + vasen nuoli

Lue edellinen sana

Lukija + K
Ctrl + Lukija + 5 (numeronäppäimistö)

Lue nykyinen sana

Lukija + L
Ctrl + Lukija + oikea nuoli

Lue seuraava sana

Lukija + M

Lue edellinen merkki

Lukija + pilkku (,)
5 (numeronäppäimistö)

Lue nykyinen merkki

Lukija + piste (.)

Lue seuraava merkki

Lukija + F

Lue seuraavan ryhmän muotoilutiedot

Vaihto + Lukija + F

Lue edellisen ryhmän muotoilutiedot

Lukija + B
Ctrl + Lukija + Home

Siirry tekstin alkuun

Lukija + E
Ctrl + Lukija + End

Siirry tekstin loppuun

Lukija + Vaihto + alanuoli

Lue valinta

Lukija + Vaihto + alanuoli kaksi kertaa nopeasti peräkkäin

Tarkista valinnan oikeinkirjoitus

Taulukoissa siirtyminen

Näppäin tai näppäinyhdistelmä

Toiminto

Ctrl + Alt + Home

Siirry taulukon ensimmäiseen soluun

Ctrl + Alt + End

Siirry taulukon viimeiseen soluun

Ctrl + Alt + oikea nuoli

Siirry rivin seuraavaan soluun

Ctrl + Alt + vasen nuoli

Siirry rivin edelliseen soluun

Ctrl + Alt + alanuoli

Siirry sarakkeen seuraavaan soluun

Ctrl + Alt + ylänuoli

Siirry sarakkeen edelliseen soluun

Ctrl + Vaihto + Alt + vasen nuoli

Lue nykyisen rivin otsikko

Ctrl + Vaihto + Alt + ylänuoli

Lue nykyisen sarakkeen otsikko

Ctrl + Vaihto + Alt+ oikea nuoli

Lue nykyinen rivi

Ctrl + Vaihto + Alt + alanuoli

Lue nykyinen sarake

Ctrl + Vaihto + Alt + vinoviiva (/)
Ctrl + Vaihto + Alt + 5 (numeronäppäimistö)

Lue Lukijan nykyinen rivi ja sarake

Ctrl + Alt + Page up

Siirry taulukon soluun

Ctrl + Alt + Page down

Siirry solun sisältöön

Lukijan kohdistuskomennot

Näppäin tai näppäinyhdistelmä

Toiminto

Lukija + Home

Siirry ikkunan ensimmäiseen kohteeseen

Lukija + End

Siirry ikkunan viimeiseen kohteeseen

Lukija + Askelpalautin

Siirry yksi kohde taaksepäin

Lukija + N

Siirry ensisijaiseen maamerkkiin

Lukija + avoin hakasulje ([)
Lukija + vähennä (numeronäppäimistö)

Siirrä Lukijan osoitin järjestelmän osoittimeen

Lukija + yksittäinen lainausmerkki (')
Lukija + Lisää (numeronäppäimistö)

Aseta kohdistus kohteeseen

Lukija + A

Siirry linkitettyyn kohteeseen

Vaihto + Lukija + A

Siirry kommentoituun sisältöön

Alt + Lukija + ylänuoli

Siirry pääkohteeseen (kun rakennesiirtyminen on käytössä)

Alt + Lukija + oikea nuoli

Siirry seuraavaan samalla tasolla olevaan kohteeseen (kun rakennesiirtyminen on käytössä)

Alt + Lukija + vasen nuoli

Siirry edelliseen samalla tasolla olevaan kohteeseen (kun rakennesiirtyminen on käytössä)

Alt + Lukija + alanuoli

Siirry ensimmäiseen alikohteeseen (kun rakennesiirtyminen on käytössä)

Lukija + F7

Linkkiluettelo

Lukija + F5

Maamerkkiluettelo

Lukija + F6

Otsikkoluettelo

Lukija + Ctrl + F

Lukijan Etsi

Lukija + F3

Jatka etsimistä eteenpäin

Lukija + Vaihto + F3

Jatka etsimistä taaksepäin

Numeronäppäimistön komennot

Näppäin tai näppäinyhdistelmä

Toiminto

Lukija + Home

Siirry ikkunan ensimmäiseen kohteeseen

Lukija + End

Siirry ikkunan viimeiseen kohteeseen

Lukija + Alt + Home

Lue teksti alusta kohdistimeen asti

Ctrl + Lukija + Home

Siirry tekstin alkuun

Ctrl + Lukija + End

Siirry tekstin loppuun

Lukija + vasen nuoli

Siirry edelliseen kohteeseen

Lukija + oikea nuoli

Siirry seuraavaan kohteeseen

Lukija + numeronäppäimistön 5

Lue kohde

Lukija + 5 kaksi kertaa nopeasti (numeronäppäimistö)
Lukija + Ctrl + 5 kaksi kertaa nopeasti (numeronäppäimistö)

Lue kohde tavattuna

Lukija + ylänuoli

Lue nykyinen rivi

Lukija + alanuoli

Aloita asiakirjan lukeminen

Ctrl + Lukija + vasen nuoli

Lue edellinen sana

Ctrl + Lukija + numeronäppäimistön 5

Lue nykyinen sana

Ctrl + Lukija + oikea nuoli

Lue seuraava sana

Numeronäppäimistön 5

Lue nykyinen merkki

Lukija + Page Up
Ctrl + Lukija + Ylänuoli

Vaihda näkymää

Lukija + numeronäppäimistön miinusmerkki (-)

Siirrä Lukijan osoitin järjestelmän osoittimeen

Lukija + numeronäppäimistön plusmerkki (+)

Aseta kohdistus kohteeseen

Ctrl + Lukija + Alt+ numeronäppäimistön plusmerkki (+)

Lisää äänenvoimakkuutta

Ctrl + Lukija + numeronäppäimistön miinusmerkki (-)

Vähennä äänenvoimakkuutta

Alt + Lukija + Lisää
Alt + Lukija + Vähennä

Vaihda välimerkkien lukutilaa

Lukija + Enter

Tee ensisijainen toiminto

Lukija + Vaihto + Enter

Vaihda hakutilaa

Vanha näppäimistöasettelu

Yleiset komennot

Näppäin tai näppäinyhdistelmä

Toiminto

Windows-näppäin + Ctrl + N

Avaa Lukijan asetukset

Windows-näppäin + Ctrl + Enter

Käynnistä tai pysäytä Lukija

Lukija + Esc

Pysäytä Lukija

Lukija + 1

Vaihda syötteen oppimisen

Lukija + oikea nuoli

Siirry seuraavaan kohteeseen

Lukija + vasen nuoli

Siirry edelliseen kohteeseen

Lukija + ylä- tai alanuoli

Vaihda näkymää

Lukija + F1

Näytä komentoluettelo

Lukija + F2

Näytä nykyisen kohteen komennot

Lukija + Enter

Tee ensisijainen toiminto

Lukija + Vaihto + Enter

Vaihda hakutilaa

Lukija + C

Lue nykyinen aika ja päivämäärä

Lukija + Vaihto + D

Kuvaile kuvaa käyttämällä verkkopalvelua

Lukija + E
Lukija + Alt + F

Anna palautetta Lukijasta

Lukija + Z

Lukitse Lukija-näppäin

Lukija + Vaihto + F12

Ota kehittäjätila käyttöön tai poista se käytöstä

Lukija + X

Välitä näppäimet sovellukselle

Lukija + Num Lock

Ota käyttöön tai poista käytöstä hiiritila

Paina Caps Lock -näppäintä nopeasti kaksi kertaa peräkkäin

Ota käyttöön tai poista käytöstä Caps Lock -toiminto

Puheen säätäminen

Näppäin tai näppäinyhdistelmä

Toiminto

Lukija + Page Up

Lisää äänenvoimakkuutta

Lukija + Page Down

Vähennä äänenvoimakkuutta

Lukija + plusmerkki (+)
Lukija + Lisää (numeronäppäimistö)

Suurenna puhenopeutta

Lukija + miinusmerkki (-)
Lukija + vähennä (numeronäppäimistö)

Pienennä puhenopeutta

Lukija + Alt + plusmerkki (+)
Lukija + Alt + miinusmerkki (-)
Lukija + Alt + Lisää (numeronäppäimistö)
Lukija + Alt + vähennä (numeronäppäimistö)

Vaihda välimerkkien lukutilaa

Lukija + A
Lukija + Ctrl + plusmerkki (+)
Lukija + Ctrl + Lisää (numeronäppäimistö)

Lisää tietojen yksityiskohtaisuutta

Lukija + Ctrl + miinusmerkki (-)
Lukija + Ctrl + Vähennä (numeronäppäimistö)

Vähennä tietojen yksityiskohtaisuutta

Lukija + F12

Ota merkkien lukeminen käyttöön

Lukija + vinoviiva (/)

Lue konteksti

Alt + Lukija + vinoviiva (/)

Muuta, kuinka paljon kontekstia luetaan (tietojen yksityiskohtaisuus)

Ctrl + Lukija + vinoviiva (/)

Muuta lukukontekstin järjestystä

Tekstin lukeminen ja käsitteleminen

Näppäin tai näppäinyhdistelmä

Toiminto

Ctrl

Lopeta lukeminen

Lukija + D

Lue kohde

Lukija + S

Lue kohde tavattuna

Lukija + 0 (nolla)

Lue kohde mukautettuna

Lukija + T

Lue ikkunan otsikko

Lukija + W

Lue ikkuna

Lukija + V

Toista lause

Lukija + R

Lue kohdistimesta

Lukija + M

Aloita asiakirjan lukeminen

Lukija + H

Lue asiakirja

Lukija + oikea hakasulje (])

Lue teksti alusta kohdistimeen asti

Lukija + Vaihto + U

Lue edellinen sivu

Lukija + Ctrl + U

Lue nykyinen sivu

Lukija + U

Lue seuraava sivu

Lukija + Vaihto + I

Lue edellinen kappale

Lukija + Ctrl + I

Lue nykyinen kappale

Lukija + I

Lue seuraava kappale

Lukija + Ctrl + M

Lue edellinen lause

Lukija + Ctrl + pilkku (,)

Lue nykyinen lause

Lukija + Ctrl + piste (.)

Lue seuraava lause

Lukija + Vaihto + O

Lue edellinen rivi

Lukija + Ctrl + O

Lue nykyinen rivi

Lukija + O

Lue seuraava rivi

Lukija + Vaihto + P

Lue edellinen sana

Lukija + Ctrl + P

Lue nykyinen sana

Lukija + P

Lue seuraava sana

Lukija + Vaihto + avaava hakasulje ([)

Lue edellinen merkki

Lukija + Ctrl + avaava hakasulje ([)

Lue nykyinen merkki

Lukija + avaava hakasulje ([)

Lue seuraava merkki

Lukija + F

Lue seuraavan ryhmän muotoilutiedot

Vaihto + Lukija + F

Lue edellisen ryhmän muotoilutiedot

Lukija + Y

Siirry tekstin alkuun

Lukija + B

Siirry tekstin loppuun

Lukija + J

Siirry seuraavaan otsikkoon

Lukija + Vaihto + J

Siirry edelliseen otsikkoon

Lukija + L

Siirry seuraavaan linkkiin

Lukija + Vaihto + L

Siirry edelliseen linkkiin

Lukija + Vaihto + alanuoli

Lue nykyinen valinta

Taulukoissa siirtyminen

Näppäin tai näppäinyhdistelmä

Toiminto

Lukija + F3

Siirry rivin seuraavaan soluun

Lukija + Vaihto + F3

Siirry rivin edelliseen soluun

Lukija + F4

Siirry sarakkeen seuraavaan soluun

Lukija + Vaihto + F4

Siirry sarakkeen edelliseen soluun

Lukija + F10

Lue nykyisen rivin otsikko

Lukija + F9

Lue nykyisen sarakkeen otsikko

Lukija + F8

Lue nykyinen rivi

Lukija + F7

Lue nykyinen sarake

Lukija + F5

Lue Lukijan nykyinen rivi ja sarake

Lukija + F6

Siirry taulukon soluun

Lukija + Vaihto + F6

Siirry solun sisältöön

Lukija + K

Siirry seuraavaan taulukkoon

Lukija + Vaihto + K

Siirry edelliseen taulukkoon

Lukijan kohdistuskomennot

Näppäin tai näppäinyhdistelmä

Toiminto

Lukija + Home

Siirry ikkunan ensimmäiseen kohteeseen

Lukija + End

Siirry ikkunan viimeiseen kohteeseen

Lukija + Askelpalautin

Siirry yksi kohde taaksepäin

Lukija + N

Siirry ensisijaiseen maamerkkiin

Lukija + G

Siirrä Lukijan osoitin järjestelmän osoittimeen

Lukija + aaltoviiva (~)

Aseta kohdistus kohteeseen

Lukija + Insert

Siirry linkitettyyn kohteeseen

Lukija + Vaihto + Insert

Siirry kommentoituun sisältöön

Ctrl + Lukija + ylänuoli

Siirry pääkohteeseen (kun rakennesiirtyminen on käytössä)

Ctrl + Lukija + oikea nuoli

Siirry seuraavaan samalla tasolla olevaan kohteeseen (kun rakennesiirtyminen on käytössä)

Ctrl + Lukija + vasen nuoli

Siirry edelliseen samalla tasolla olevaan kohteeseen (kun rakennesiirtyminen on käytössä)

Ctrl + Lukija + alanuoli

Siirry ensimmäiseen alikohteeseen (kun rakennesiirtyminen on käytössä)

Lukija + Q

Siirry sisältävän alueen viimeiseen kohteeseen

Lukijan kosketusliikkeet

Kosketusliike

Toiminto

Koskettaminen tai vetäminen yhdellä sormella

Lue sormen alla oleva teksti

Kaksoisnapautus tai pitkä painallus yhdellä sormella ja sitten minkä tahansa näytön kohdan napautus toisella sormella

Suorita ensisijainen toiminto

Kolmoisnapautus tai pitkä painallus yhdellä sormella ja sitten minkä tahansa näytön kohdan kaksoisnapautus toisella sormella

Suorita toissijainen toiminto

Pitkä painallus yhdellä sormella ja sitten minkä tahansa näytön kohdan napautus kahdella sormella

Aloita vetäminen tai näppäimien lisäasetukset

Sipaisu vasemmalle tai oikealle yhdellä sormella

Siirry seuraavaan tai edelliseen kohteeseen

Sipaisu ylöspäin tai alaspäin yhdellä sormella

Vaihda näkymää

Yksi napautus kahdella sormella

Pysäytä Lukija-toiminnon lukeminen

Yksi napautus kolmella sormella

Muuta tietojen yksityiskohtaisuuden tilaa

Yksi napautus neljällä sormella

Näytä nykyisen kohteen lukijan komennot

Kaksoisnapautus kahdella sormella

Näytä pikavalikko

Kaksoisnapautus kolmella sormella

Lue tekstimääritteet

Kaksoisnapautus neljällä sormella

Avaa hakutila

Kolme napautusta neljällä sormella

Näytä kaikki lukijan komennot

Sipaisu vasemmalle, oikealle, ylöspäin tai alaspäin kahdella sormella

Vieritys

Sipaisu vasemmalle tai oikealle kolmella sormella

Sarkain eteenpäin tai taaksepäin

Sipaisu ylös kolmella sormella

Lue nykyinen ikkuna

Sipaisu alas kolmella sormella

Aloita tarkasteltavissa olevan tekstin lukeminen

Sipaisu ylöspäin tai alaspäin neljällä sormella

Ota käyttöön tai poista käytöstä semanttinen zoomaus, jos toimintoa tuetaan

Sipaisu vasemmalle tai oikealle neljällä sormella

Siirrä lukijan osoitin yksikön alkuun tai loppuun

Seuraavaksi: Liite C: Tuetut pistekirjoitusnäytöt

Palaa sisällysluetteloon

Tarvitsetko lisäohjeita?

Liity keskusteluun
Kysy yhteisöltä
Hae tukea
Ota yhteyttä

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kuinka tyytyväinen olet käännöksen laatuun?

Mikä vaikutti kokemukseesi?

Haluatko antaa lisäpalautetta? (Valinnainen)

Kiitos palautteestasi.

×